Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 37.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
047-318 Model turbiny: HT06
 Producent OE: HITACHI
 Pojazd: SUZUKI
 Silnik:
JR T3720
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 27 May 2020 14:36:21 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-05-27 16:36:43.429883 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-05-27 16:36:43.429936 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 16:36:43.429950 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204824" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-05-27 16:36:43.429967 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 16:36:43.429977 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-05-27 16:36:43.429984 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-05-27 16:36:43.429997 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-05-27 16:36:43.430006 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 16:36:43.430012 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 16:36:43.430021 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 16:36:43.430029 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-27 16:36:43.430040 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-27 16:36:43.430045 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-27 16:36:43.430050 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-27 16:36:43.430054 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-27 16:36:43.430058 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-05-27 16:36:43.430070 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 16:36:43.430085 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 16:36:43.430093 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-27 16:36:43.430099 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-05-27 16:36:43.430105 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-05-27 16:36:43.430113 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-27 16:36:43.430122 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-27 16:36:43.436697 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-27 16:36:43.436713 soap_transport_http: socket connected 2020-05-27 16:36:43.436723 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-05-27 16:36:43.436730 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 16:36:43.436735 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 16:36:43.436740 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-27 16:36:43.436744 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-05-27 16:36:43.436779 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-05-27 16:36:43.593165 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-05-27 16:36:43.593215 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-05-27 16:36:43.593239 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-27 16:36:43.593246 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-27 16:36:43.593251 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-27 16:36:43.593257 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-27 16:36:43.593278 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-27 16:36:43.593288 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-27 16:36:43.593294 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-27 16:36:43.593299 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 27 May 2020 14:36:21 GMT 2020-05-27 16:36:43.593305 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-27 16:36:43.593310 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-05-27 16:36:43.593316 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-27 16:36:43.593326 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-05-27 16:36:43.593354 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-05-27 16:36:43.593379 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-05-27 16:36:43.599621 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.599691 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-27 16:36:43.599720 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.599754 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.599875 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 16:36:43.606473 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-05-27 16:36:43.606547 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-27 16:36:43.606598 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 16:36:43.606636 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 16:36:43.606691 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 16:36:43.606728 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.606766 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.606779 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.612980 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.613026 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.613059 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.613100 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 16:36:43.613145 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.613185 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 16:36:43.613208 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.613247 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.613271 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.613325 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.613357 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.613392 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.613414 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.613479 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 16:36:43.613493 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.613515 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.613553 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 16:36:43.613598 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.613611 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.613653 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 16:36:43.613704 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.613718 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.613767 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 16:36:43.613798 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.613820 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.613867 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.619435 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 16:36:43.619478 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 16:36:43.619534 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 16:36:43.619568 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.619599 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.619640 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.619657 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.619699 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 16:36:43.619728 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.619754 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.619799 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.619812 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.619921 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.619954 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.619983 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.620086 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.620155 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.620185 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.620211 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.620241 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.620533 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.620567 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.620593 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.620613 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.620636 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.620818 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2020-05-27 16:36:43.620844 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.620904 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 16:36:43.620945 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.620958 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.620984 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.621005 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.621062 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.621103 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 16:36:43.621143 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.621191 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 16:36:43.626046 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.626137 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 16:36:43.626170 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 16:36:43.626199 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.626223 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.626243 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.626283 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.626305 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.626331 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.626351 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.626381 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 16:36:43.626472 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-27 16:36:43.626517 soap_transport_http: read buffer of 2869 bytes 2020-05-27 16:36:43.626528 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-27 16:36:43.626534 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-05-27 16:36:43.626576 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-05-27 16:36:43.626607 soap_transport_http: closed socket 2020-05-27 16:36:43.626620 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-27 16:36:43.626626 soap_transport_http: end of send() 2020-05-27 16:36:43.626642 wsdl: got WSDL URL 2020-05-27 16:36:43.626647 wsdl: Parse WSDL 2020-05-27 16:36:43.626827 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-05-27 16:36:43.626841 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-05-27 16:36:43.626888 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.626898 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-05-27 16:36:43.626919 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.626950 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.626960 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.626975 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 16:36:43.626996 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.627004 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.627015 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 16:36:43.627030 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.627059 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.627071 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-05-27 16:36:43.627088 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.627094 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-05-27 16:36:43.627110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.627138 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:36:43.627145 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.627156 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-05-27 16:36:43.627170 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.627187 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.627198 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-05-27 16:36:43.627214 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.627220 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-05-27 16:36:43.627235 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.627261 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.627269 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.627279 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 16:36:43.627297 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.627303 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.627313 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 16:36:43.627330 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.627337 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.627349 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-27 16:36:43.627363 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.627387 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.627397 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-05-27 16:36:43.627414 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.627420 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-05-27 16:36:43.627445 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.627471 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:36:43.627478 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.627488 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-05-27 16:36:43.627501 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.627536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.627553 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-05-27 16:36:43.627582 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.627593 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-05-27 16:36:43.627621 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.627670 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.627682 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.627702 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 16:36:43.627746 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.627759 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.627776 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 16:36:43.627809 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.627822 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.627841 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-27 16:36:43.627874 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.627887 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.627906 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 16:36:43.627932 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.627976 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.628000 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-05-27 16:36:43.628029 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.628040 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-05-27 16:36:43.628068 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.628114 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.628127 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.628153 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.628203 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 16:36:43.628244 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 16:36:43.628306 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.628350 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 16:36:43.628375 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-05-27 16:36:43.628397 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.628431 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 16:36:43.628460 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-27 16:36:43.628487 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.628498 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-05-27 16:36:43.628524 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.628573 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.628587 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.628606 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 16:36:43.628634 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.628659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.628678 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-05-27 16:36:43.628707 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.628718 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-05-27 16:36:43.628749 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.628791 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.628803 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.628829 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.628873 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 16:36:43.628941 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 16:36:43.628976 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.628996 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 16:36:43.629017 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-05-27 16:36:43.629040 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.629066 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 16:36:43.629088 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-05-27 16:36:43.629117 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.629127 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-05-27 16:36:43.629161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.629210 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.629223 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.629242 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 16:36:43.629276 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.629290 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.629307 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 16:36:43.629340 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.629353 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.629372 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-27 16:36:43.629403 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.629415 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.629441 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 16:36:43.629470 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.629512 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.629534 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 16:36:43.629564 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.629576 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-05-27 16:36:43.629607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.629655 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:36:43.629669 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.629687 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-05-27 16:36:43.629712 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.629739 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.629760 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-27 16:36:43.629789 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.629799 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-05-27 16:36:43.629823 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.629873 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.629885 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.629903 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 16:36:43.629929 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.629956 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.629976 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-05-27 16:36:43.630005 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.630017 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-05-27 16:36:43.630044 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.630093 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.630106 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.630126 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-05-27 16:36:43.630147 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.630173 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.630195 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-05-27 16:36:43.630225 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.630235 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-05-27 16:36:43.630262 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.630310 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.630322 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.630340 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 16:36:43.630365 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.630391 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.630412 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-05-27 16:36:43.630460 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.630472 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-05-27 16:36:43.630499 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.630541 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.630555 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.630574 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-05-27 16:36:43.630602 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.630627 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.630648 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-05-27 16:36:43.630678 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.630690 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-05-27 16:36:43.630713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.630762 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.630775 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.630793 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 16:36:43.630827 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.630839 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.630858 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 16:36:43.630882 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.630913 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.630935 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-05-27 16:36:43.630964 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.630975 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-05-27 16:36:43.631001 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.631050 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.631062 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.631080 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-05-27 16:36:43.631105 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.631132 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.631154 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-05-27 16:36:43.631183 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.631195 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-05-27 16:36:43.631222 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.631268 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.631281 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.631300 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 16:36:43.631334 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.631346 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.631364 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 16:36:43.631391 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.631421 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.631449 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-05-27 16:36:43.631478 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.631489 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-05-27 16:36:43.631515 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.631563 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.631577 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.631596 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-05-27 16:36:43.631616 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.631641 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.631663 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-05-27 16:36:43.631691 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.631701 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-05-27 16:36:43.631726 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.631775 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.631786 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.631803 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 16:36:43.631829 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.631855 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.631877 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-05-27 16:36:43.631901 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.631912 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-05-27 16:36:43.631938 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.631986 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.631998 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.632017 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-05-27 16:36:43.632043 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.632068 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.632087 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-05-27 16:36:43.632116 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.632130 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-05-27 16:36:43.632156 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.632202 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.632216 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.632235 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 16:36:43.632261 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.632287 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.632309 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-05-27 16:36:43.632336 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.632346 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-05-27 16:36:43.632373 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.632420 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:36:43.632440 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.632459 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-05-27 16:36:43.632485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.632509 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.632528 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-05-27 16:36:43.632556 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.632568 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-05-27 16:36:43.632595 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.632640 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.632653 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.632673 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-27 16:36:43.632700 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.632725 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.632746 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-05-27 16:36:43.632775 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.632786 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-05-27 16:36:43.632811 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.632859 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.632871 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.632889 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-05-27 16:36:43.632948 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.632975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.632996 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-27 16:36:43.633026 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.633038 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-05-27 16:36:43.633062 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.633109 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.633123 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.633140 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-27 16:36:43.633165 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.633192 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.633214 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-05-27 16:36:43.633239 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.633249 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-05-27 16:36:43.633275 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.633322 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.633335 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.633354 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-05-27 16:36:43.633380 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.633407 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.633433 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-05-27 16:36:43.633463 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.633475 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-05-27 16:36:43.633500 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.633546 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.633559 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.633578 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-05-27 16:36:43.633615 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.633629 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.633647 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-05-27 16:36:43.633675 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.633708 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.633730 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 16:36:43.633759 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.633769 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-05-27 16:36:43.633794 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.633842 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:36:43.633854 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.633869 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-05-27 16:36:43.633893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.633921 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.633943 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-27 16:36:43.633970 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.633981 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-27 16:36:43.634007 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.634087 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.634101 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.634120 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 16:36:43.634146 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.634175 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.634198 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:36:43.634227 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.634238 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-27 16:36:43.634266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.634314 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.634328 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.634346 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-05-27 16:36:43.634373 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.634400 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.634419 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 16:36:43.634457 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.634469 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-05-27 16:36:43.634496 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.634538 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 16:36:43.634550 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.634570 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-27 16:36:43.634596 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.634620 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.634636 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-05-27 16:36:43.634664 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.634676 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-27 16:36:43.634702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.634779 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.634792 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.634816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.634860 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 16:36:43.634898 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 16:36:43.634929 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.634949 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 16:36:43.634976 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-05-27 16:36:43.635007 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.635057 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 16:36:43.635081 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-05-27 16:36:43.635108 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.635119 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-05-27 16:36:43.635147 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.635192 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 16:36:43.635205 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.635224 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-27 16:36:43.635250 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.635275 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.635294 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-05-27 16:36:43.635324 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.635336 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-05-27 16:36:43.635364 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.635407 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.635420 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.635455 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.635499 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 16:36:43.635538 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 16:36:43.635570 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.635590 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 16:36:43.635612 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-05-27 16:36:43.635636 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.635660 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 16:36:43.635682 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-05-27 16:36:43.635711 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.635721 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-05-27 16:36:43.635745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.635793 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 16:36:43.635808 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.635825 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-27 16:36:43.635875 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.635905 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.635923 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-05-27 16:36:43.635950 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.635962 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-27 16:36:43.635989 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.636032 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.636045 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.636071 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.636117 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 16:36:43.636157 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 16:36:43.636191 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.636210 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 16:36:43.636231 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-05-27 16:36:43.636257 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.636282 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 16:36:43.636301 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-05-27 16:36:43.636330 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.636342 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-05-27 16:36:43.636368 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.636417 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.636439 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.636456 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-05-27 16:36:43.636488 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.636501 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.636520 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-05-27 16:36:43.636578 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.636592 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.636612 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 16:36:43.636645 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.636657 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.636675 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-27 16:36:43.636708 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.636722 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.636738 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-27 16:36:43.636769 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.636782 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.636801 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-05-27 16:36:43.636836 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.636847 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.636866 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 16:36:43.636893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.636958 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.636982 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-05-27 16:36:43.637008 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.637020 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-05-27 16:36:43.637047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.637094 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.637107 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.637125 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-05-27 16:36:43.637151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.637174 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.637193 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-05-27 16:36:43.637222 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.637233 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-05-27 16:36:43.637259 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.637305 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.637319 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.637338 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-27 16:36:43.637368 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.637380 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.637398 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 16:36:43.637438 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.637451 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.637470 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-27 16:36:43.637520 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.637552 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.637565 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-05-27 16:36:43.637587 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.637594 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-05-27 16:36:43.637612 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.637642 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.637650 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.637661 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-05-27 16:36:43.637674 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.637691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.637701 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-05-27 16:36:43.637717 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.637724 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-27 16:36:43.637739 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.637765 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.637772 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.637782 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 16:36:43.637795 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.637811 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.637822 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:36:43.637837 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.637843 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-27 16:36:43.637857 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.637882 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.637890 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.637899 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-05-27 16:36:43.637912 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.637928 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.637938 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 16:36:43.637953 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.637960 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-05-27 16:36:43.637973 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.637998 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.638006 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.638015 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 16:36:43.638033 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.638040 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.638049 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-05-27 16:36:43.638067 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.638074 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.638083 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-05-27 16:36:43.638100 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:36:43.638107 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.638117 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-05-27 16:36:43.638134 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.638140 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.638150 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-05-27 16:36:43.638163 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.638193 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.638204 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-05-27 16:36:43.638219 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.638225 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-05-27 16:36:43.638240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.638264 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.638271 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.638281 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-05-27 16:36:43.638294 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.638309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.638319 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-05-27 16:36:43.638334 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.638340 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-27 16:36:43.638354 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.638378 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.638385 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.638395 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-27 16:36:43.638412 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.638419 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.638428 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 16:36:43.638445 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.638451 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.638461 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-27 16:36:43.638482 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.638506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.638516 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:36:43.638531 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.638537 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-27 16:36:43.638552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.638577 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.638584 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.638593 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-05-27 16:36:43.638606 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.638621 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.638631 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 16:36:43.638646 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.638652 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-05-27 16:36:43.638666 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.638691 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.638698 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.638708 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 16:36:43.638725 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.638732 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.638741 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 16:36:43.638758 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.638764 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.638774 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 16:36:43.638792 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.638799 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.638809 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-27 16:36:43.638826 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.638833 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.638842 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 16:36:43.638855 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.638886 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.638897 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-05-27 16:36:43.638912 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.638918 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 16:36:43.638931 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.638956 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 16:36:43.638964 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.638973 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-05-27 16:36:43.638986 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.639001 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.639012 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 16:36:43.639026 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 16:36:43.639055 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-05-27 16:36:43.639062 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 16:36:43.639072 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-05-27 16:36:43.639085 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 16:36:43.639101 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.639115 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-05-27 16:36:43.639140 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.639147 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-05-27 16:36:43.639157 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 16:36:43.639174 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:36:43.639181 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 16:36:43.639190 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-05-27 16:36:43.639207 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:36:43.639214 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 16:36:43.639223 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-05-27 16:36:43.639240 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:36:43.639246 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 16:36:43.639255 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-27 16:36:43.639273 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:36:43.639279 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 16:36:43.639289 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-05-27 16:36:43.639306 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 16:36:43.639312 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-05-27 16:36:43.639322 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-05-27 16:36:43.639339 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.639346 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-05-27 16:36:43.639356 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-05-27 16:36:43.639373 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.639379 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-05-27 16:36:43.639389 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 16:36:43.639410 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.639417 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-05-27 16:36:43.639427 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-05-27 16:36:43.639445 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.639452 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-05-27 16:36:43.639461 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 16:36:43.639485 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.639492 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-05-27 16:36:43.639501 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 16:36:43.639514 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-05-27 16:36:43.639569 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.639586 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.639593 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-05-27 16:36:43.639607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.639632 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.639639 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.639649 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 16:36:43.639667 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.639674 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.639683 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-27 16:36:43.639700 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.639707 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.639717 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-27 16:36:43.639734 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.639741 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.639751 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-27 16:36:43.639764 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.639791 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.639801 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-27 16:36:43.639816 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.639822 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 16:36:43.639836 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.639861 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 16:36:43.639868 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.639878 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-05-27 16:36:43.639891 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.639906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.639916 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-05-27 16:36:43.639930 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 16:36:43.639956 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-27 16:36:43.639963 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 16:36:43.639973 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-27 16:36:43.639986 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 16:36:43.640001 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.640015 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 16:36:43.640041 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.640048 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 16:36:43.640057 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-27 16:36:43.640075 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.640082 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 16:36:43.640091 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-27 16:36:43.640108 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.640114 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 16:36:43.640123 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-27 16:36:43.640140 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.640147 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 16:36:43.640156 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-27 16:36:43.640173 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:36:43.640180 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 16:36:43.640190 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-27 16:36:43.640207 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:36:43.640214 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 16:36:43.640223 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-27 16:36:43.640240 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.640247 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 16:36:43.640256 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 16:36:43.640273 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.640279 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 16:36:43.640289 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-27 16:36:43.640305 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.640312 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 16:36:43.640321 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-27 16:36:43.640338 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.640344 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 16:36:43.640354 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 16:36:43.640370 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.640377 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 16:36:43.640386 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 16:36:43.640399 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 16:36:43.640452 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.640474 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.640481 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-27 16:36:43.640497 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.640522 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.640529 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.640538 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 16:36:43.640556 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.640562 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.640571 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 16:36:43.640588 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.640595 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.640604 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 16:36:43.640621 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 16:36:43.640628 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.640637 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-05-27 16:36:43.640650 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.640677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.640688 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:36:43.640703 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.640709 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 16:36:43.640723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.640747 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:36:43.640754 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.640764 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-05-27 16:36:43.640777 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.640792 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.640802 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-27 16:36:43.640816 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:36:43.640843 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:36:43.640850 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:36:43.640860 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:36:43.640873 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:36:43.640890 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.640904 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:36:43.640929 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.640936 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:36:43.640945 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-27 16:36:43.640963 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.640969 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:36:43.640979 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-27 16:36:43.640996 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.641002 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:36:43.641011 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-27 16:36:43.641028 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.641035 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:36:43.641044 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-27 16:36:43.641061 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:36:43.641068 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:36:43.641077 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-27 16:36:43.641094 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:36:43.641100 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:36:43.641110 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-27 16:36:43.641126 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.641133 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:36:43.641142 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 16:36:43.641160 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.641166 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:36:43.641175 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-27 16:36:43.641192 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.641198 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:36:43.641207 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-27 16:36:43.641225 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 16:36:43.641231 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:36:43.641240 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-05-27 16:36:43.641257 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.641264 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:36:43.641273 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 16:36:43.641290 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.641297 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:36:43.641306 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 16:36:43.641319 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:36:43.641375 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.641390 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 16:36:43.641418 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-05-27 16:36:43.641425 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 16:36:43.641435 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-05-27 16:36:43.641449 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 16:36:43.641469 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.641485 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 16:36:43.641512 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.641519 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 16:36:43.641529 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-05-27 16:36:43.641546 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.641553 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 16:36:43.641562 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-05-27 16:36:43.641579 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.641585 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 16:36:43.641595 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-27 16:36:43.641612 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.641618 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 16:36:43.641627 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-05-27 16:36:43.641644 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.641651 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 16:36:43.641660 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-05-27 16:36:43.641677 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:36:43.641684 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 16:36:43.641693 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-27 16:36:43.641710 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.641716 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 16:36:43.641726 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-05-27 16:36:43.641743 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:36:43.641749 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 16:36:43.641759 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-05-27 16:36:43.641776 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:36:43.641782 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 16:36:43.641792 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-05-27 16:36:43.641809 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:36:43.641815 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 16:36:43.641825 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-27 16:36:43.641841 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:36:43.641848 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 16:36:43.641857 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-27 16:36:43.641874 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:36:43.641880 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 16:36:43.641891 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-05-27 16:36:43.641908 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.641914 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 16:36:43.641923 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 16:36:43.641940 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.641947 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 16:36:43.641956 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-05-27 16:36:43.641969 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 16:36:43.642035 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.642054 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.642061 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-05-27 16:36:43.642076 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.642101 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.642108 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.642117 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-27 16:36:43.642130 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.642145 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.642155 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-05-27 16:36:43.642170 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.642176 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-05-27 16:36:43.642189 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.642214 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 16:36:43.642221 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.642231 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-05-27 16:36:43.642244 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.642258 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.642269 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-05-27 16:36:43.642283 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.642289 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-05-27 16:36:43.642303 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.642327 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.642334 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.642344 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 16:36:43.642361 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.642368 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.642377 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-27 16:36:43.642394 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.642401 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.642410 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-27 16:36:43.642427 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 16:36:43.642434 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.642443 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-27 16:36:43.642456 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.642487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.642499 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-05-27 16:36:43.642514 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.642521 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-05-27 16:36:43.642535 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.642560 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 16:36:43.642567 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.642577 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-05-27 16:36:43.642590 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.642605 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.642615 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-05-27 16:36:43.642628 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 16:36:43.642655 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-05-27 16:36:43.642662 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 16:36:43.642671 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-05-27 16:36:43.642684 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 16:36:43.642701 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.642715 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-05-27 16:36:43.642740 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.642747 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-27 16:36:43.642756 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-05-27 16:36:43.642774 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.642780 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-05-27 16:36:43.642790 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-05-27 16:36:43.642807 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.642814 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-27 16:36:43.642823 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-05-27 16:36:43.642840 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 16:36:43.642847 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-05-27 16:36:43.642856 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-27 16:36:43.642873 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.642880 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-05-27 16:36:43.642889 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-05-27 16:36:43.642906 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.642913 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-05-27 16:36:43.642923 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-05-27 16:36:43.642941 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.642947 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-05-27 16:36:43.642957 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 16:36:43.642974 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:36:43.642980 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-27 16:36:43.642990 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-05-27 16:36:43.643007 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:36:43.643013 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-05-27 16:36:43.643023 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-05-27 16:36:43.643040 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.643046 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-05-27 16:36:43.643056 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 16:36:43.643069 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-05-27 16:36:43.643119 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.643137 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.643143 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-05-27 16:36:43.643158 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.643182 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.643189 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.643198 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 16:36:43.643211 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.643226 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.643237 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-05-27 16:36:43.643252 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.643258 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-05-27 16:36:43.643272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.643296 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 16:36:43.643303 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.643312 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-05-27 16:36:43.643325 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.643340 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.643350 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-05-27 16:36:43.643364 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-05-27 16:36:43.643389 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 16:36:43.643396 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-27 16:36:43.643406 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-05-27 16:36:43.643423 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 16:36:43.643430 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-05-27 16:36:43.643439 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-05-27 16:36:43.643457 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 16:36:43.643464 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-27 16:36:43.643479 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-05-27 16:36:43.643492 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-05-27 16:36:43.643516 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.643531 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.643537 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-05-27 16:36:43.643552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.643576 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.643583 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.643593 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 16:36:43.643611 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.643617 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.643627 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-27 16:36:43.643644 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.643651 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.643660 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-27 16:36:43.643673 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.643696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.643706 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:36:43.643721 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.643727 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-05-27 16:36:43.643741 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.643765 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 16:36:43.643772 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.643781 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-05-27 16:36:43.643794 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.643809 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.643819 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-27 16:36:43.643833 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 16:36:43.643859 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:36:43.643866 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 16:36:43.643876 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:36:43.643889 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 16:36:43.643905 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.643919 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:36:43.643946 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.643952 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:36:43.643962 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-05-27 16:36:43.643981 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.643987 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:36:43.643997 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-05-27 16:36:43.644014 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.644020 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:36:43.644030 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-27 16:36:43.644046 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.644053 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:36:43.644062 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-05-27 16:36:43.644079 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:36:43.644086 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:36:43.644095 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-27 16:36:43.644112 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.644118 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:36:43.644127 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-05-27 16:36:43.644144 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.644151 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:36:43.644160 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-05-27 16:36:43.644177 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.644183 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:36:43.644192 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 16:36:43.644209 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.644216 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:36:43.644225 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 16:36:43.644238 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:36:43.644285 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.644302 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.644308 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-05-27 16:36:43.644322 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.644347 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.644354 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.644363 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 16:36:43.644380 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.644387 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.644396 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 16:36:43.644413 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.644419 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.644429 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 16:36:43.644445 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.644452 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.644461 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-27 16:36:43.644485 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.644492 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.644502 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 16:36:43.644515 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.644544 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.644555 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 16:36:43.644570 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.644576 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-05-27 16:36:43.644590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.644613 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.644620 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.644633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.644656 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 16:36:43.644677 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 16:36:43.644693 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.644704 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 16:36:43.644714 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-05-27 16:36:43.644726 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.644740 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 16:36:43.644750 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-27 16:36:43.644765 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.644771 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-05-27 16:36:43.644786 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.644810 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.644817 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.644826 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-05-27 16:36:43.644839 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.644854 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.644864 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-05-27 16:36:43.644879 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.644885 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-05-27 16:36:43.644899 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.644923 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-27 16:36:43.644930 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.644939 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-05-27 16:36:43.644952 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.644967 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.644977 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-05-27 16:36:43.644992 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.644998 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-05-27 16:36:43.645012 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.645038 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.645045 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.645055 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-27 16:36:43.645072 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.645079 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.645088 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-27 16:36:43.645105 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.645112 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.645121 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-05-27 16:36:43.645134 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.645157 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.645167 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-05-27 16:36:43.645182 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.645188 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-05-27 16:36:43.645202 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.645226 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.645233 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.645242 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-05-27 16:36:43.645255 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.645270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.645280 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-05-27 16:36:43.645295 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.645301 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-05-27 16:36:43.645314 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.645339 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.645346 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.645355 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 16:36:43.645368 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.645383 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.645393 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-05-27 16:36:43.645408 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.645414 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-05-27 16:36:43.645427 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.645452 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 16:36:43.645459 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.645474 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-05-27 16:36:43.645488 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.645504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.645514 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-05-27 16:36:43.645527 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 16:36:43.645554 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-05-27 16:36:43.645561 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 16:36:43.645571 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-05-27 16:36:43.645584 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 16:36:43.645599 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.645613 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 16:36:43.645638 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.645645 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 16:36:43.645655 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-05-27 16:36:43.645672 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.645679 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 16:36:43.645688 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-05-27 16:36:43.645705 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.645712 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 16:36:43.645722 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-05-27 16:36:43.645739 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.645745 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 16:36:43.645755 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-05-27 16:36:43.645772 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.645778 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 16:36:43.645788 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-05-27 16:36:43.645804 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 16:36:43.645811 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 16:36:43.645821 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-05-27 16:36:43.645838 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 16:36:43.645845 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 16:36:43.645854 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-05-27 16:36:43.645871 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 16:36:43.645878 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 16:36:43.645888 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-05-27 16:36:43.645905 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 16:36:43.645912 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 16:36:43.645921 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-05-27 16:36:43.645938 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.645945 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 16:36:43.645954 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-05-27 16:36:43.645971 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.645978 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 16:36:43.645988 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-05-27 16:36:43.646005 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.646012 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 16:36:43.646057 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-05-27 16:36:43.646076 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.646083 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 16:36:43.646092 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-05-27 16:36:43.646105 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 16:36:43.646165 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.646183 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.646189 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-05-27 16:36:43.646204 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.646229 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.646235 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.646245 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-27 16:36:43.646262 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.646269 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.646278 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-27 16:36:43.646291 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.646310 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.646320 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-05-27 16:36:43.646335 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.646341 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-05-27 16:36:43.646354 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.646379 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 16:36:43.646386 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.646395 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-05-27 16:36:43.646408 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.646423 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.646433 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-05-27 16:36:43.646447 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 16:36:43.646479 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-05-27 16:36:43.646486 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 16:36:43.646496 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-05-27 16:36:43.646510 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 16:36:43.646526 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.646540 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-05-27 16:36:43.646565 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.646572 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-05-27 16:36:43.646581 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-05-27 16:36:43.646599 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.646606 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-05-27 16:36:43.646615 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-27 16:36:43.646632 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.646638 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-05-27 16:36:43.646647 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-05-27 16:36:43.646664 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-27 16:36:43.646671 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-05-27 16:36:43.646680 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-05-27 16:36:43.646697 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.646704 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-05-27 16:36:43.646713 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-05-27 16:36:43.646730 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-27 16:36:43.646737 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-05-27 16:36:43.646747 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-05-27 16:36:43.646763 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.646770 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-05-27 16:36:43.646780 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 16:36:43.646793 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-05-27 16:36:43.646829 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.646845 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.646852 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-05-27 16:36:43.646865 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.646889 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.646896 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.646906 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-27 16:36:43.646923 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.646930 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.646940 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-27 16:36:43.646953 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.646971 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.646981 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-05-27 16:36:43.646996 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.647002 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-05-27 16:36:43.647016 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.647040 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 16:36:43.647047 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.647057 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-05-27 16:36:43.647070 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.647085 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.647095 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-05-27 16:36:43.647110 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.647116 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-05-27 16:36:43.647131 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.647155 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.647162 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.647171 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-27 16:36:43.647189 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.647195 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.647205 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-27 16:36:43.647217 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.647236 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.647246 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 16:36:43.647261 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.647267 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-05-27 16:36:43.647281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.647306 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 16:36:43.647313 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.647322 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-05-27 16:36:43.647335 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.647350 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.647360 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-27 16:36:43.647375 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.647381 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-05-27 16:36:43.647394 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.647418 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.647425 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.647435 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 16:36:43.647452 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.647458 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.647473 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 16:36:43.647486 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.647505 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.647515 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-05-27 16:36:43.647531 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.647537 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 16:36:43.647550 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.647575 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 16:36:43.647582 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.647591 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-05-27 16:36:43.647604 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.647619 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.647629 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 16:36:43.647646 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 16:36:43.647675 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-05-27 16:36:43.647682 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 16:36:43.647692 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-05-27 16:36:43.647705 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 16:36:43.647721 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.647735 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-05-27 16:36:43.647760 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.647767 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-05-27 16:36:43.647776 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 16:36:43.647794 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-05-27 16:36:43.647800 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-05-27 16:36:43.647810 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-27 16:36:43.647824 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-05-27 16:36:43.647843 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.647858 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-27 16:36:43.647885 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-05-27 16:36:43.647892 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-27 16:36:43.647901 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-05-27 16:36:43.647914 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-27 16:36:43.647930 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.647944 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-05-27 16:36:43.647969 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.647976 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-05-27 16:36:43.647985 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 16:36:43.648002 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.648009 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-05-27 16:36:43.648019 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-27 16:36:43.648032 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-05-27 16:36:43.648051 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.648066 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.648072 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-05-27 16:36:43.648086 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.648110 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.648117 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.648127 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-05-27 16:36:43.648139 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.648154 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.648164 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 16:36:43.648179 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.648185 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-05-27 16:36:43.648199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.648223 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.648229 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.648239 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-05-27 16:36:43.648252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.648267 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.648277 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-27 16:36:43.648291 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.648297 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-05-27 16:36:43.648311 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.648335 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.648342 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.648351 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-05-27 16:36:43.648370 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.648376 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.648386 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 16:36:43.648403 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.648410 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.648419 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 16:36:43.648436 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.648443 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.648452 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-27 16:36:43.648469 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.648495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.648507 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:36:43.648522 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.648528 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 16:36:43.648542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.648566 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 16:36:43.648573 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.648583 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-05-27 16:36:43.648596 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.648611 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.648621 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-27 16:36:43.648635 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 16:36:43.648661 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:36:43.648667 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 16:36:43.648677 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:36:43.648690 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 16:36:43.648706 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.648720 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:36:43.648745 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.648751 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:36:43.648761 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 16:36:43.648778 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.648784 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:36:43.648794 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 16:36:43.648811 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.648817 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:36:43.648827 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-05-27 16:36:43.648844 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:36:43.648851 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:36:43.648860 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-27 16:36:43.648877 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.648884 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:36:43.648893 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 16:36:43.648910 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.648916 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:36:43.648926 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-27 16:36:43.648943 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-27 16:36:43.648949 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:36:43.648959 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-05-27 16:36:43.648971 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:36:43.649009 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.649025 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.649032 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-05-27 16:36:43.649046 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.649071 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.649078 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.649087 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-05-27 16:36:43.649104 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.649111 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.649120 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-05-27 16:36:43.649137 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.649144 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.649153 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-05-27 16:36:43.649170 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.649176 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.649185 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-05-27 16:36:43.649202 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.649209 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.649218 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-05-27 16:36:43.649235 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.649241 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.649250 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-05-27 16:36:43.649267 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.649273 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.649282 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-27 16:36:43.649299 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.649306 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.649315 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-27 16:36:43.649328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.649369 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.649380 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-05-27 16:36:43.649395 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.649401 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-05-27 16:36:43.649417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.649441 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 16:36:43.649448 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.649458 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-05-27 16:36:43.649477 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.649493 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.649503 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-27 16:36:43.649520 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 16:36:43.649527 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-05-27 16:36:43.649537 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-05-27 16:36:43.649553 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.649559 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-05-27 16:36:43.649572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.649595 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 16:36:43.649614 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 16:36:43.649631 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.649641 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 16:36:43.649651 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-05-27 16:36:43.649668 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.649675 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-05-27 16:36:43.649685 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-05-27 16:36:43.649701 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 16:36:43.649707 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-05-27 16:36:43.649717 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-05-27 16:36:43.649733 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 16:36:43.649739 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-05-27 16:36:43.649749 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 16:36:43.649766 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 16:36:43.649772 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-05-27 16:36:43.649781 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 16:36:43.649798 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:36:43.649804 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-27 16:36:43.649814 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:36:43.649830 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 16:36:43.649836 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-05-27 16:36:43.649846 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 16:36:43.649862 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 16:36:43.649868 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-05-27 16:36:43.649878 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 16:36:43.649894 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 16:36:43.649900 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-05-27 16:36:43.649910 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-05-27 16:36:43.649926 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 16:36:43.649933 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-05-27 16:36:43.649942 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 16:36:43.649959 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-27 16:36:43.649965 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-05-27 16:36:43.649975 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-05-27 16:36:43.649991 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 16:36:43.649998 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-05-27 16:36:43.650007 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 16:36:43.650023 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 16:36:43.650030 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-05-27 16:36:43.650039 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 16:36:43.650055 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 16:36:43.650061 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-05-27 16:36:43.650071 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-05-27 16:36:43.650087 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 16:36:43.650094 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-05-27 16:36:43.650104 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 16:36:43.650121 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 16:36:43.650127 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-05-27 16:36:43.650137 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 16:36:43.650149 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-05-27 16:36:43.650181 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-05-27 16:36:43.650209 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-05-27 16:36:43.650235 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-05-27 16:36:43.650261 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-05-27 16:36:43.650288 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-05-27 16:36:43.650315 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-27 16:36:43.650340 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-05-27 16:36:43.650366 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-05-27 16:36:43.650392 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 16:36:43.650417 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-27 16:36:43.650443 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-05-27 16:36:43.650474 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-05-27 16:36:43.650501 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-05-27 16:36:43.650527 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-05-27 16:36:43.650552 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-05-27 16:36:43.650578 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-05-27 16:36:43.650604 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-05-27 16:36:43.650630 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-05-27 16:36:43.650655 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-05-27 16:36:43.650681 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-05-27 16:36:43.650706 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-05-27 16:36:43.650734 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-05-27 16:36:43.650760 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-05-27 16:36:43.650785 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-27 16:36:43.650811 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-05-27 16:36:43.650837 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-05-27 16:36:43.650862 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 16:36:43.650888 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-27 16:36:43.650914 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:36:43.650940 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 16:36:43.650966 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-05-27 16:36:43.650993 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-05-27 16:36:43.651019 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-05-27 16:36:43.651045 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-05-27 16:36:43.651071 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-05-27 16:36:43.651096 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-05-27 16:36:43.651122 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-05-27 16:36:43.651147 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-05-27 16:36:43.651173 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-05-27 16:36:43.651199 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-05-27 16:36:43.651225 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:36:43.651251 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 16:36:43.651278 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-05-27 16:36:43.651304 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-05-27 16:36:43.651330 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:36:43.651356 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 16:36:43.651382 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-05-27 16:36:43.651408 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 16:36:43.651434 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-27 16:36:43.651460 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-05-27 16:36:43.651492 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:36:43.651518 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-27 16:36:43.651544 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-05-27 16:36:43.651570 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-05-27 16:36:43.651596 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-05-27 16:36:43.651621 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-05-27 16:36:43.651647 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-05-27 16:36:43.651673 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-05-27 16:36:43.651699 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:36:43.651725 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-27 16:36:43.651750 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 16:36:43.651776 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-27 16:36:43.651802 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-05-27 16:36:43.651830 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-05-27 16:36:43.651857 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-05-27 16:36:43.651883 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-05-27 16:36:43.651909 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-05-27 16:36:43.651935 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-05-27 16:36:43.651962 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-05-27 16:36:43.651988 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-05-27 16:36:43.652013 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-05-27 16:36:43.652039 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-05-27 16:36:43.652065 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 16:36:43.652091 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-27 16:36:43.652117 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-05-27 16:36:43.652143 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 16:36:43.652169 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 16:36:43.652195 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-27 16:36:43.652221 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:36:43.652247 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-27 16:36:43.652272 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-05-27 16:36:43.652298 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-27 16:36:43.652324 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.652342 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.652367 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 16:36:43.652394 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.652411 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.652428 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.652453 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 16:36:43.652486 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.652503 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.652519 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.652535 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.652561 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 16:36:43.652587 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.652612 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 16:36:43.652637 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.652654 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.652670 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.652686 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.652712 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 16:36:43.652737 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.652763 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 16:36:43.652788 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.652814 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 16:36:43.652839 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.652855 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.652881 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 16:36:43.652906 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.652922 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.652947 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 16:36:43.652972 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.652998 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 16:36:43.653024 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.653050 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 16:36:43.653076 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.653101 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 16:36:43.653127 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.653152 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 16:36:43.653177 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.653194 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.653219 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 16:36:43.653245 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.653270 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 16:36:43.653296 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.653321 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 16:36:43.653346 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.653371 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 16:36:43.653397 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.653422 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 16:36:43.653448 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.653468 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.653486 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.653503 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.653519 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.653537 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.653553 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.653579 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 16:36:43.653605 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.653621 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.653639 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.653664 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 16:36:43.653690 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.653716 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 16:36:43.653741 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.653757 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.653774 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.653790 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.653807 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.653832 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 16:36:43.653857 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.653874 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.653890 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.653915 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 16:36:43.653942 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.654092 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.654109 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.654126 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.654142 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.654168 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 16:36:43.654193 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.654209 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.654226 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.654242 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.654267 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 16:36:43.654293 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.654309 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.654325 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.654341 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.654367 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:36:43.654393 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.654419 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 16:36:43.654445 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.654462 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.654484 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.654501 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.654526 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 16:36:43.654552 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.654577 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 16:36:43.654603 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.654619 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.654635 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.654660 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 16:36:43.654686 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.654707 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.654724 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.654740 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.654756 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.654781 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 16:36:43.654806 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.654832 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-27 16:36:43.654857 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.654874 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.654890 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.654915 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 16:36:43.654941 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.654966 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 16:36:43.654991 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.655008 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.655034 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 16:36:43.655060 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.655076 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.655101 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 16:36:43.655128 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.655144 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.655170 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 16:36:43.655195 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.655212 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.655237 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 16:36:43.655262 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.655288 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 16:36:43.655313 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.655334 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.655350 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.655366 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.655392 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 16:36:43.655418 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.655434 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.655450 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.655471 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.655489 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.655505 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.655521 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.655537 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.655563 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 16:36:43.655587 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.655604 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.655629 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 16:36:43.655655 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.655672 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.655688 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.655713 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 16:36:43.655739 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.655755 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.655772 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.655789 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.655814 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 16:36:43.655840 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.655865 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 16:36:43.655891 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.655907 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.655924 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.655946 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.655971 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 16:36:43.655996 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.656022 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 16:36:43.656047 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.656072 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 16:36:43.656098 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.656115 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.656140 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 16:36:43.656165 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.656181 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.656206 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 16:36:43.656231 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.656257 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 16:36:43.656283 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.656308 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 16:36:43.656332 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.656358 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 16:36:43.656384 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.656410 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 16:36:43.656435 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.656452 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.656483 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 16:36:43.656509 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.656534 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 16:36:43.656560 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.656586 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 16:36:43.656611 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.656636 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 16:36:43.656662 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.656692 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 16:36:43.656718 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.656735 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.656751 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.656767 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.656784 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.656800 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.656816 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.656841 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 16:36:43.656866 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.656882 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.656898 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.656924 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 16:36:43.656949 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.656975 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 16:36:43.657001 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.657018 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.657034 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.657050 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.657066 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.657091 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 16:36:43.657117 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.657133 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.657149 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.657174 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 16:36:43.657199 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.657216 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.657235 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.657252 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.657273 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.657299 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 16:36:43.657324 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.657340 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.657357 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.657373 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.657398 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 16:36:43.657424 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.657441 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.657457 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.657479 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.657505 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:36:43.657531 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.657556 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 16:36:43.657582 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.657598 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.657614 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.657630 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.657655 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 16:36:43.657681 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.657705 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 16:36:43.657732 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.657748 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.657764 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.657789 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 16:36:43.657814 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.657831 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.657847 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.657867 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.657884 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.657909 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 16:36:43.657934 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.657960 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-27 16:36:43.657985 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.658001 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.658017 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.658042 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 16:36:43.658068 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.658094 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 16:36:43.658119 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.658136 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.658161 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 16:36:43.658186 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.658203 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.658228 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 16:36:43.658253 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.658269 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.658295 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 16:36:43.658320 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.658337 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.658363 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 16:36:43.658388 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.658413 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 16:36:43.658438 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.658454 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.658475 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.658492 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.658522 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 16:36:43.658548 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.658564 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.658580 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.658596 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.658612 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.658628 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.658645 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.658661 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 16:36:43.658686 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 16:36:43.658712 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-05-27 16:36:43.658767 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-05-27 16:36:43.658817 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 16:36:43.658866 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-05-27 16:36:43.658914 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 16:36:43.658963 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-05-27 16:36:43.659009 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-05-27 16:36:43.659057 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-05-27 16:36:43.659104 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-05-27 16:36:43.659151 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-05-27 16:36:43.659199 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 16:36:43.659246 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 16:36:43.659294 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 16:36:43.659340 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 16:36:43.659387 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:36:43.659435 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 16:36:43.659487 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-05-27 16:36:43.659536 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-05-27 16:36:43.659582 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-05-27 16:36:43.659629 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-05-27 16:36:43.659677 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:36:43.659725 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 16:36:43.659771 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:36:43.659819 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 16:36:43.659868 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 16:36:43.659921 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:36:43.659973 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 16:36:43.660020 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-05-27 16:36:43.660065 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-05-27 16:36:43.660112 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:36:43.660158 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 16:36:43.660212 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-05-27 16:36:43.660261 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 16:36:43.660310 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 16:36:43.660361 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-05-27 16:36:43.660409 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-05-27 16:36:43.660455 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 16:36:43.660508 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 16:36:43.660556 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 16:36:43.660603 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:36:43.660651 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 16:36:43.660707 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-05-27 16:36:43.660755 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-05-27 16:36:43.660802 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 16:36:43.660850 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-05-27 16:36:43.660898 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 16:36:43.660945 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-05-27 16:36:43.660990 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-05-27 16:36:43.661038 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-05-27 16:36:43.661086 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-05-27 16:36:43.661147 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-05-27 16:36:43.661196 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 16:36:43.661242 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 16:36:43.661290 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 16:36:43.661336 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 16:36:43.661382 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:36:43.661430 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 16:36:43.661486 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-05-27 16:36:43.661535 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-05-27 16:36:43.661581 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-05-27 16:36:43.661643 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-05-27 16:36:43.661691 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:36:43.661739 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 16:36:43.661785 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:36:43.661832 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 16:36:43.661880 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 16:36:43.661932 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:36:43.661984 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 16:36:43.662030 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-05-27 16:36:43.662092 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-05-27 16:36:43.662138 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:36:43.662184 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 16:36:43.662233 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-05-27 16:36:43.662280 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 16:36:43.662329 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 16:36:43.662380 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-05-27 16:36:43.662427 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-05-27 16:36:43.662480 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 16:36:43.662541 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 16:36:43.662590 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 16:36:43.662871 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:36:43.662921 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 16:36:43.662977 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-05-27 16:36:43.663024 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-05-27 16:36:43.663072 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 16:36:43.663126 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-05-27 16:36:43.663174 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 16:36:43.663235 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-05-27 16:36:43.663282 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-05-27 16:36:43.663329 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-05-27 16:36:43.663376 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-05-27 16:36:43.663424 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-05-27 16:36:43.663476 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 16:36:43.663523 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 16:36:43.663571 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 16:36:43.663622 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 16:36:43.663686 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:36:43.663734 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 16:36:43.663782 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-05-27 16:36:43.663830 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-05-27 16:36:43.663876 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-05-27 16:36:43.663923 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-05-27 16:36:43.663997 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:36:43.664046 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 16:36:43.664093 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:36:43.664142 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 16:36:43.664190 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 16:36:43.664242 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:36:43.664293 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 16:36:43.664339 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-05-27 16:36:43.664385 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-05-27 16:36:43.664432 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:36:43.664485 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 16:36:43.664534 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-05-27 16:36:43.664595 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 16:36:43.664644 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 16:36:43.664695 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-05-27 16:36:43.664741 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-05-27 16:36:43.664787 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 16:36:43.664834 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 16:36:43.664882 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 16:36:43.664929 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:36:43.664978 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 16:36:43.665052 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-27 16:36:43.665079 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 16:36:43.665138 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 16:36:43.665194 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 16:36:43.665247 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 16:36:43.665602 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 16:36:43.665658 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 16:36:43.665711 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 16:36:43.665771 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 16:36:43.665824 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 16:36:43.665878 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 16:36:43.665931 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 16:36:43.665985 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 16:36:43.666039 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 16:36:43.666101 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 16:36:43.666156 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:36:43.666209 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 16:36:43.666262 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 16:36:43.666316 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 16:36:43.666369 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 16:36:43.666421 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 16:36:43.666480 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:36:43.666541 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 16:36:43.666595 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:36:43.666649 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 16:36:43.666703 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 16:36:43.666756 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:36:43.666810 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 16:36:43.666863 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 16:36:43.666922 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 16:36:43.666976 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:36:43.667030 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 16:36:43.667083 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 16:36:43.667137 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 16:36:43.667190 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 16:36:43.667244 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 16:36:43.667297 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 16:36:43.667351 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 16:36:43.667405 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 16:36:43.667459 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 16:36:43.667521 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:36:43.667576 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 16:36:43.667637 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-27 16:36:43.667661 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 16:36:43.667716 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 16:36:43.667770 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 16:36:43.667824 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 16:36:43.667877 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 16:36:43.667930 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 16:36:43.667983 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 16:36:43.668037 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 16:36:43.668095 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 16:36:43.668149 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 16:36:43.668203 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 16:36:43.668257 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 16:36:43.668310 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 16:36:43.668363 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 16:36:43.668417 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:36:43.668481 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 16:36:43.668536 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 16:36:43.668602 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 16:36:43.668670 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 16:36:43.668725 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 16:36:43.668778 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:36:43.668832 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 16:36:43.668886 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:36:43.668940 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 16:36:43.668993 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 16:36:43.669047 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:36:43.669101 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 16:36:43.669154 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 16:36:43.669208 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 16:36:43.669265 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:36:43.669321 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 16:36:43.669374 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 16:36:43.669428 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 16:36:43.669488 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 16:36:43.669543 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 16:36:43.669597 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 16:36:43.669650 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 16:36:43.669705 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 16:36:43.669758 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 16:36:43.669812 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:36:43.669865 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 16:36:43.669925 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-05-27 16:36:43.669949 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 16:36:43.669998 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 16:36:43.670046 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 16:36:43.670095 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 16:36:43.670143 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 16:36:43.670191 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 16:36:43.670239 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 16:36:43.670286 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 16:36:43.670333 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 16:36:43.670386 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 16:36:43.670435 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 16:36:43.670489 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 16:36:43.670538 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 16:36:43.670586 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 16:36:43.670634 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:36:43.670681 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 16:36:43.670729 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 16:36:43.670777 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 16:36:43.670826 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 16:36:43.670873 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 16:36:43.670921 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:36:43.670970 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 16:36:43.671018 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:36:43.671066 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 16:36:43.671113 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 16:36:43.671161 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:36:43.671214 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 16:36:43.671262 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 16:36:43.671309 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 16:36:43.671357 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:36:43.671405 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 16:36:43.671458 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 16:36:43.671512 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 16:36:43.671561 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 16:36:43.671609 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 16:36:43.671657 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 16:36:43.671704 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 16:36:43.671752 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 16:36:43.671799 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 16:36:43.671847 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:36:43.671896 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 16:36:43.671951 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-05-27 16:36:43.671973 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 16:36:43.672023 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 16:36:43.672073 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 16:36:43.672122 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 16:36:43.672172 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 16:36:43.672222 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 16:36:43.672271 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 16:36:43.672322 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 16:36:43.672372 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 16:36:43.672422 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 16:36:43.672477 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 16:36:43.672533 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 16:36:43.672584 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 16:36:43.672633 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 16:36:43.672683 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:36:43.672732 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 16:36:43.672782 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 16:36:43.672833 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 16:36:43.672883 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 16:36:43.672933 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 16:36:43.672983 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:36:43.673034 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 16:36:43.673083 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:36:43.673133 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 16:36:43.673183 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 16:36:43.673233 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:36:43.673285 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 16:36:43.673335 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 16:36:43.673385 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 16:36:43.673434 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:36:43.673489 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 16:36:43.673540 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 16:36:43.673604 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 16:36:43.673655 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 16:36:43.673705 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 16:36:43.673755 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 16:36:43.673805 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 16:36:43.673860 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 16:36:43.673910 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 16:36:43.673959 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:36:43.674009 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 16:36:43.674062 wsdl: current service: Service1 2020-05-27 16:36:43.674080 wsdl: current port: Service1Soap 2020-05-27 16:36:43.674110 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-05-27 16:36:43.674138 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-05-27 16:36:43.674164 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-05-27 16:36:43.674189 wsdl: Parsing WSDL done 2020-05-27 16:36:43.674210 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 16:36:43.674226 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 16:36:43.674236 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 16:36:43.674245 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 16:36:43.674253 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 16:36:43.674262 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 16:36:43.674270 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 16:36:43.674278 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 16:36:43.674287 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 16:36:43.674295 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 16:36:43.674303 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 16:36:43.674312 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 16:36:43.674320 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 16:36:43.674328 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 16:36:43.674337 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:36:43.674345 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 16:36:43.674353 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 16:36:43.674361 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 16:36:43.674369 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 16:36:43.674377 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 16:36:43.674385 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:36:43.674393 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 16:36:43.674401 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:36:43.674410 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 16:36:43.674418 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 16:36:43.674426 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:36:43.674434 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 16:36:43.674442 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 16:36:43.674450 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 16:36:43.674458 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:36:43.674471 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 16:36:43.674481 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 16:36:43.674489 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 16:36:43.674497 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 16:36:43.674506 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 16:36:43.674513 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 16:36:43.674521 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 16:36:43.674530 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 16:36:43.674538 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 16:36:43.674546 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:36:43.674554 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 16:36:43.674562 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 16:36:43.674572 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 16:36:43.674584 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 16:36:43.674592 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 16:36:43.674600 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 16:36:43.674608 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 16:36:43.674615 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 16:36:43.674622 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 16:36:43.674629 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 16:36:43.674637 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 16:36:43.674644 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 16:36:43.674652 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 16:36:43.674659 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 16:36:43.674667 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 16:36:43.674675 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:36:43.674682 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 16:36:43.674689 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 16:36:43.674697 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 16:36:43.674704 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 16:36:43.674712 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 16:36:43.674719 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:36:43.674726 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 16:36:43.674734 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:36:43.674741 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 16:36:43.674749 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 16:36:43.674757 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:36:43.674764 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 16:36:43.674771 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 16:36:43.674779 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 16:36:43.674786 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:36:43.674793 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 16:36:43.674801 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 16:36:43.674809 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 16:36:43.674816 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 16:36:43.674823 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 16:36:43.674831 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 16:36:43.674838 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 16:36:43.674846 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 16:36:43.674853 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 16:36:43.674860 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:36:43.674867 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 16:36:43.674875 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 16:36:43.674885 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 16:36:43.674892 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 16:36:43.674900 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 16:36:43.674908 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 16:36:43.674915 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 16:36:43.674922 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 16:36:43.674929 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 16:36:43.674936 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 16:36:43.674943 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 16:36:43.674951 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 16:36:43.674958 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 16:36:43.674966 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 16:36:43.674978 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 16:36:43.674986 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:36:43.674994 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 16:36:43.675001 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 16:36:43.675008 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 16:36:43.675015 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 16:36:43.675022 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 16:36:43.675030 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:36:43.675037 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 16:36:43.675044 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:36:43.675051 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 16:36:43.675058 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 16:36:43.675065 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:36:43.675072 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 16:36:43.675079 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 16:36:43.675086 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 16:36:43.675093 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:36:43.675100 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 16:36:43.675107 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 16:36:43.675115 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 16:36:43.675122 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 16:36:43.675130 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 16:36:43.675137 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 16:36:43.675143 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 16:36:43.675151 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 16:36:43.675158 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 16:36:43.675165 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:36:43.675172 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 16:36:43.675179 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 16:36:43.675188 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 16:36:43.675195 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 16:36:43.675203 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 16:36:43.675210 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 16:36:43.675217 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 16:36:43.675224 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 16:36:43.675231 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 16:36:43.675238 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 16:36:43.675245 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 16:36:43.675252 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 16:36:43.675258 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 16:36:43.675266 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 16:36:43.675273 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 16:36:43.675281 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:36:43.675288 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 16:36:43.675295 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 16:36:43.675303 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 16:36:43.675310 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 16:36:43.675317 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 16:36:43.675324 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:36:43.675331 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 16:36:43.675337 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 16:36:43.675344 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 16:36:43.675356 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 16:36:43.675363 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 16:36:43.675370 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 16:36:43.675377 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 16:36:43.675384 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 16:36:43.675391 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 16:36:43.675398 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 16:36:43.675405 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 16:36:43.675412 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 16:36:43.675420 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 16:36:43.675427 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 16:36:43.675433 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 16:36:43.675440 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 16:36:43.675447 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 16:36:43.675454 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 16:36:43.675461 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 16:36:43.675473 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 16:36:43.675753 nusoap_client: checkWSDL 2020-05-27 16:36:43.675763 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-27 16:36:43.675768 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-27 16:36:43.675773 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-27 16:36:43.675780 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-05-27 16:36:43.675785 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-27 16:36:43.675789 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-27 16:36:43.675798 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-05-27 16:36:43.675805 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-27 16:36:43.675845 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 16:36:43.675856 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204824" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-27 16:36:43.675871 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-27 16:36:43.675893 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-05-27 16:36:43.675900 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-05-27 16:36:43.675904 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-05-27 16:36:43.675909 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-05-27 16:36:43.675913 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204824" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-27 16:36:43.675925 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-27 16:36:43.675931 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-27 16:36:43.675936 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-27 16:36:43.675947 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 16:36:43.675956 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 16:36:43.675961 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-05-27 16:36:43.675987 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.675997 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-27 16:36:43.676002 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.676028 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-27 16:36:43.676034 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-05-27 16:36:43.676038 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-05-27 16:36:43.676042 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-05-27 16:36:43.676046 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-05-27 16:36:43.676050 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-05-27 16:36:43.676054 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-05-27 16:36:43.676059 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-27 16:36:43.676063 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-05-27 16:36:43.676069 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204824" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-27 16:36:43.676080 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-27 16:36:43.676086 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-27 16:36:43.676090 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-27 16:36:43.676096 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 16:36:43.676102 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-27 16:36:43.676106 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 16:36:43.676133 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-27 16:36:43.676139 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 16:36:43.676144 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 16:36:43.676150 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 16:36:43.676154 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 16:36:43.676166 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-27 16:36:43.676174 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 16:36:43.676178 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 16:36:43.676183 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-27 16:36:43.676189 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "204824" 2020-05-27 16:36:43.676196 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 16:36:43.676201 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 16:36:43.676206 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 16:36:43.676212 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 16:36:43.676217 wsdl: in serializeType: returning: 204824 2020-05-27 16:36:43.676223 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-27 16:36:43.676230 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 16:36:43.676234 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 16:36:43.676238 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-27 16:36:43.676244 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-05-27 16:36:43.676251 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 16:36:43.676256 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 16:36:43.676266 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 16:36:43.676270 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 16:36:43.676275 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-05-27 16:36:43.676280 wsdl: in serializeType: returning: 204824PLN 2020-05-27 16:36:43.676284 wsdl: serializeRPCParameters returning: 204824PLN 2020-05-27 16:36:43.676302 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=204824PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-05-27 16:36:43.676309 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-05-27 16:36:43.676316 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5848"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-05-27 16:36:43.676329 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-05-27 16:36:43.676335 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=204824PLN 2020-05-27 16:36:43.676343 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-05-27 16:36:43.676414 nusoap_client: sending message, length=499 2020-05-27 16:36:43.676355 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-27 16:36:43.676365 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-27 16:36:43.676371 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-27 16:36:43.676375 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-27 16:36:43.676379 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-27 16:36:43.676386 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 16:36:43.676395 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 16:36:43.676402 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-27 16:36:43.676408 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-27 16:36:43.676420 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-05-27 16:36:43.676428 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-27 16:36:43.676435 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-27 16:36:43.683677 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-27 16:36:43.683692 soap_transport_http: socket connected 2020-05-27 16:36:43.683702 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-05-27 16:36:43.683708 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-05-27 16:36:43.683713 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 16:36:43.683718 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 16:36:43.683723 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-27 16:36:43.683727 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-27 16:36:43.683731 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-05-27 16:36:43.683762 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-05-27 16:36:43.692535 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-05-27 16:36:43.692554 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-05-27 16:36:43.692560 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-27 16:36:43.692566 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-27 16:36:43.692571 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-27 16:36:43.692577 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-27 16:36:43.692582 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-27 16:36:43.692588 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-27 16:36:43.692593 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-27 16:36:43.692599 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 27 May 2020 14:36:21 GMT 2020-05-27 16:36:43.692605 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-27 16:36:43.692610 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-05-27 16:36:43.692616 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-27 16:36:43.692624 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-05-27 16:36:43.692649 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-05-27 16:36:43.692661 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-05-27 16:36:43.692670 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-27 16:36:43.692675 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-05-27 16:36:43.692679 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-05-27 16:36:43.692718 soap_transport_http: closed socket 2020-05-27 16:36:43.692730 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-27 16:36:43.692735 soap_transport_http: end of send() 2020-05-27 16:36:43.692758 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-05-27 16:36:43.692765 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 27 May 2020 14:36:21 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-05-27 16:36:43.692793 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-05-27 16:36:43.692802 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-05-27 16:36:43.692819 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-05-27 16:36:43.692826 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-05-27 16:36:43.692920 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-05-27 16:36:43.693011 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-05-27 16:36:43.693017 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-05-27 16:36:43.693025 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-05-27 16:36:43.693036 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-27 16:36:43.693059 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-05-27 16:36:43.693113 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-05-27 16:36:43.693139 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-27 16:36:43.693151 nusoap_client: got fault 2020-05-27 16:36:43.693159 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-05-27 16:36:43.693163 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-05-27 16:36:43.693171 nusoap_client: detail =