Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 37.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
047-318 Model turbiny: HT06
 Producent OE: HITACHI
 Pojazd: SUZUKI
 Silnik:
JR T3720
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 26 Jun 2019 21:58:46 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-06-26 23:59:37.059377 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-06-26 23:59:37.059434 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-26 23:59:37.059449 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204824" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-06-26 23:59:37.059466 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-26 23:59:37.059477 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-06-26 23:59:37.059485 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-06-26 23:59:37.059499 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-06-26 23:59:37.059508 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-26 23:59:37.059515 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-26 23:59:37.059524 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-26 23:59:37.059533 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-06-26 23:59:37.059544 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-06-26 23:59:37.059550 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-06-26 23:59:37.059554 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-06-26 23:59:37.059559 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-06-26 23:59:37.059562 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-06-26 23:59:37.059575 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-06-26 23:59:37.059589 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-26 23:59:37.059598 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-06-26 23:59:37.059603 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-06-26 23:59:37.059610 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-06-26 23:59:37.059618 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-06-26 23:59:37.059628 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-06-26 23:59:37.067507 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-06-26 23:59:37.067522 soap_transport_http: socket connected 2019-06-26 23:59:37.067534 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-06-26 23:59:37.067539 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-06-26 23:59:37.067545 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-26 23:59:37.067549 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-06-26 23:59:37.067552 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-06-26 23:59:37.067586 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-06-26 23:59:37.143320 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-06-26 23:59:37.143336 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-06-26 23:59:37.143343 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-06-26 23:59:37.143348 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-06-26 23:59:37.143354 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-06-26 23:59:37.143359 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-06-26 23:59:37.143364 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-06-26 23:59:37.143370 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-06-26 23:59:37.143375 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-06-26 23:59:37.143380 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 26 Jun 2019 21:58:46 GMT 2019-06-26 23:59:37.143385 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-06-26 23:59:37.143390 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-06-26 23:59:37.143396 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-06-26 23:59:37.143405 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-06-26 23:59:37.143430 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-06-26 23:59:37.151255 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-26 23:59:37.151321 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-26 23:59:37.159895 soap_transport_http: read buffer of 7808 bytes 2019-06-26 23:59:37.160028 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-26 23:59:37.160047 soap_transport_http: read buffer of 7736 bytes 2019-06-26 23:59:37.167808 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-26 23:59:37.167871 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-26 23:59:37.168045 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-26 23:59:37.168165 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-26 23:59:37.168188 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-26 23:59:37.168202 soap_transport_http: read buffer of 1488 bytes 2019-06-26 23:59:37.175568 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-26 23:59:37.175667 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-26 23:59:37.175696 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-26 23:59:37.175759 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-26 23:59:37.175859 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-26 23:59:37.175884 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-26 23:59:37.175949 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-26 23:59:37.176024 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-26 23:59:37.176039 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-06-26 23:59:37.183476 soap_transport_http: read buffer of 2415 bytes 2019-06-26 23:59:37.183497 soap_transport_http: read to EOF 2019-06-26 23:59:37.183503 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-06-26 23:59:37.183537 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-06-26 23:59:37.183575 soap_transport_http: closed socket 2019-06-26 23:59:37.183590 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-06-26 23:59:37.183597 soap_transport_http: end of send() 2019-06-26 23:59:37.183615 wsdl: got WSDL URL 2019-06-26 23:59:37.183620 wsdl: Parse WSDL 2019-06-26 23:59:37.183787 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-06-26 23:59:37.183803 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-06-26 23:59:37.183849 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.183858 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-06-26 23:59:37.183879 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.183908 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.183918 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.183938 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-26 23:59:37.183972 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.183980 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.183991 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-26 23:59:37.184007 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.184037 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.184049 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-06-26 23:59:37.184065 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.184072 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-06-26 23:59:37.184089 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.184118 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:59:37.184126 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.184137 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-06-26 23:59:37.184151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.184168 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.184179 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-06-26 23:59:37.184195 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.184201 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-06-26 23:59:37.184216 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.184241 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.184248 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.184270 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-26 23:59:37.184289 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.184295 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.184305 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-26 23:59:37.184322 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.184328 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.184337 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-06-26 23:59:37.184351 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.184373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.184384 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-06-26 23:59:37.184399 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.184405 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-06-26 23:59:37.184419 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.184443 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:59:37.184450 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.184460 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-06-26 23:59:37.184473 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.184488 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.184498 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-06-26 23:59:37.184512 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.184518 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-06-26 23:59:37.184532 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.184555 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.184562 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.184572 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-26 23:59:37.184589 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.184595 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.184605 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-26 23:59:37.184621 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.184627 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.184637 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-06-26 23:59:37.184654 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.184660 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.184669 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-26 23:59:37.184682 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.184710 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.184720 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:59:37.184735 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.184741 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-06-26 23:59:37.184755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.184777 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.184784 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.184797 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.184823 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-26 23:59:37.184843 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-26 23:59:37.184860 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.184870 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-26 23:59:37.184880 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-06-26 23:59:37.184893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.184907 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-06-26 23:59:37.184916 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-06-26 23:59:37.184938 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.184944 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-06-26 23:59:37.184972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.184998 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.185005 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.185015 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-26 23:59:37.185029 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.185044 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.185054 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-06-26 23:59:37.185069 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.185075 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-06-26 23:59:37.185122 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.185157 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.185164 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.185175 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-06-26 23:59:37.185188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.185208 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.185220 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-06-26 23:59:37.185235 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.185241 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-06-26 23:59:37.185255 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.185292 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.185299 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.185309 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-26 23:59:37.185322 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.185336 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.185346 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-06-26 23:59:37.185360 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.185366 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-06-26 23:59:37.185379 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.185404 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.185411 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.185420 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-06-26 23:59:37.185433 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.185447 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.185457 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-06-26 23:59:37.185471 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.185477 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-06-26 23:59:37.185490 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.185513 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.185520 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.185529 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-26 23:59:37.185546 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.185552 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.185562 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-26 23:59:37.185574 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.185592 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.185602 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-06-26 23:59:37.185616 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.185622 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-06-26 23:59:37.185635 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.185659 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.185666 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.185675 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-06-26 23:59:37.185688 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.185702 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.185712 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-06-26 23:59:37.185726 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.185732 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-06-26 23:59:37.185745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.185769 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.185775 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.185785 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-26 23:59:37.185803 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.185809 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.185818 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-26 23:59:37.185831 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.185849 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.185859 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-06-26 23:59:37.185873 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.185880 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-06-26 23:59:37.185898 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.185923 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.185935 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.185946 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-06-26 23:59:37.185972 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.185988 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.185999 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-06-26 23:59:37.186014 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.186020 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-06-26 23:59:37.186034 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.186059 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.186067 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.186076 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-26 23:59:37.186090 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.186104 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.186114 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-06-26 23:59:37.186129 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.186135 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-06-26 23:59:37.186148 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.186173 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.186180 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.186190 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-06-26 23:59:37.186203 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.186218 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.186228 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-06-26 23:59:37.186242 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.186248 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-06-26 23:59:37.186275 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.186298 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.186305 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.186314 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-26 23:59:37.186327 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.186341 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.186351 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-06-26 23:59:37.186365 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.186371 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-06-26 23:59:37.186384 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.186408 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:59:37.186414 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.186424 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-06-26 23:59:37.186436 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.186451 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.186460 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-06-26 23:59:37.186474 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.186480 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-06-26 23:59:37.186493 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.186516 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.186523 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.186532 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-06-26 23:59:37.186545 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.186559 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.186569 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:59:37.186583 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.186589 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-06-26 23:59:37.186602 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.186625 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.186632 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.186641 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-06-26 23:59:37.186654 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.186668 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.186678 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-06-26 23:59:37.186692 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.186698 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-06-26 23:59:37.186711 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.186735 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.186742 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.186751 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-06-26 23:59:37.186764 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.186778 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.186788 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-06-26 23:59:37.186802 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.186808 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-06-26 23:59:37.186822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.186845 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.186851 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.186861 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-06-26 23:59:37.186873 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.186888 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.186898 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-06-26 23:59:37.186912 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.186918 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-06-26 23:59:37.186936 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.186974 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.186981 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.186991 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-06-26 23:59:37.187009 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.187016 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.187025 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-06-26 23:59:37.187038 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.187057 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.187067 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:59:37.187083 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.187089 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-06-26 23:59:37.187102 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.187127 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:59:37.187134 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.187143 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-06-26 23:59:37.187157 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.187172 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.187182 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-06-26 23:59:37.187196 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.187202 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-26 23:59:37.187216 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.187240 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.187247 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.187269 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-26 23:59:37.187283 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.187297 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.187306 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:37.187321 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.187326 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-26 23:59:37.187353 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.187378 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.187385 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.187394 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-06-26 23:59:37.187408 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.187422 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.187432 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-26 23:59:37.187447 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.187453 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-06-26 23:59:37.187466 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.187491 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-26 23:59:37.187498 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.187507 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-06-26 23:59:37.187521 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.187536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.187546 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:59:37.187565 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.187571 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-06-26 23:59:37.187585 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.187609 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.187616 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.187629 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.187667 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-26 23:59:37.187687 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-26 23:59:37.187703 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.187713 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-26 23:59:37.187723 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-06-26 23:59:37.187735 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.187749 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-06-26 23:59:37.187759 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-06-26 23:59:37.187774 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.187779 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-06-26 23:59:37.187792 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.187818 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-26 23:59:37.187825 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.187834 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-06-26 23:59:37.187847 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.187861 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.187871 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-06-26 23:59:37.187885 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.187891 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-06-26 23:59:37.187904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.187932 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.187939 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.187952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.187990 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-26 23:59:37.188010 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-26 23:59:37.188027 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.188038 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-26 23:59:37.188048 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-06-26 23:59:37.188061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.188075 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-06-26 23:59:37.188084 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-06-26 23:59:37.188099 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.188106 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-06-26 23:59:37.188120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.188145 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.188152 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.188161 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-06-26 23:59:37.188179 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.188186 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.188196 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-06-26 23:59:37.188214 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.188220 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.188230 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-26 23:59:37.188248 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.188255 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.188277 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-26 23:59:37.188295 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.188301 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.188310 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-06-26 23:59:37.188327 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.188333 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.188343 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-06-26 23:59:37.188359 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.188365 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.188374 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-26 23:59:37.188387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.188424 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.188434 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-06-26 23:59:37.188449 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.188455 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-06-26 23:59:37.188469 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.188492 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.188499 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.188508 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-06-26 23:59:37.188521 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.188536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.188545 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-06-26 23:59:37.188560 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.188565 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-06-26 23:59:37.188578 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.188602 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.188608 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.188618 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-06-26 23:59:37.188634 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.188641 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.188650 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-26 23:59:37.188667 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.188673 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.188682 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-26 23:59:37.188695 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.188716 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.188726 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-06-26 23:59:37.188740 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.188746 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-06-26 23:59:37.188759 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.188783 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.188790 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.188799 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-06-26 23:59:37.188844 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.188862 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.188873 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-06-26 23:59:37.188888 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.188895 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-26 23:59:37.188909 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.188941 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.188949 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.188971 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-26 23:59:37.188986 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.189002 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.189012 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:37.189027 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.189033 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-26 23:59:37.189047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.189073 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.189080 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.189090 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-06-26 23:59:37.189104 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.189119 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.189129 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-26 23:59:37.189144 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.189150 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-26 23:59:37.189164 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.189188 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.189196 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.189205 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-06-26 23:59:37.189222 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.189230 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.189239 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-26 23:59:37.189269 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.189277 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.189287 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-26 23:59:37.189299 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.189321 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.189331 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:37.189345 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.189351 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-26 23:59:37.189365 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.189394 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.189400 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.189410 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-06-26 23:59:37.189423 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.189437 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.189447 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-26 23:59:37.189461 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.189467 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-06-26 23:59:37.189480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.189504 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.189510 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.189520 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-26 23:59:37.189537 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.189543 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.189552 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-26 23:59:37.189569 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.189575 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.189585 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-26 23:59:37.189601 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.189608 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.189617 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-26 23:59:37.189634 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.189640 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.189650 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-26 23:59:37.189662 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.189691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.189701 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:59:37.189716 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.189722 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-06-26 23:59:37.189735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.189759 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-26 23:59:37.189766 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.189775 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-06-26 23:59:37.189788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.189802 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.189811 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-06-26 23:59:37.189825 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-26 23:59:37.189852 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-06-26 23:59:37.189859 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-26 23:59:37.189868 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-06-26 23:59:37.189881 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-26 23:59:37.189897 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.189910 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:59:37.189941 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.189948 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:59:37.189971 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-26 23:59:37.189990 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:59:37.189997 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:59:37.190006 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-06-26 23:59:37.190024 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:59:37.190030 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:59:37.190040 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-06-26 23:59:37.190057 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:59:37.190064 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:59:37.190074 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-06-26 23:59:37.190091 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:59:37.190105 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:59:37.190115 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-06-26 23:59:37.190132 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-26 23:59:37.190139 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:59:37.190149 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-06-26 23:59:37.190166 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.190173 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:59:37.190183 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:37.190200 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.190207 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:59:37.190216 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-26 23:59:37.190233 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.190240 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:59:37.190250 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-26 23:59:37.190280 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.190286 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:59:37.190295 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-26 23:59:37.190308 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:59:37.190356 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.190373 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.190387 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-06-26 23:59:37.190401 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.190425 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.190432 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.190441 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-26 23:59:37.190458 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.190465 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.190474 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-26 23:59:37.190490 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.190497 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.190506 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-26 23:59:37.190522 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.190529 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.190538 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-06-26 23:59:37.190550 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.190576 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.190586 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:37.190601 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.190607 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-06-26 23:59:37.190620 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.190643 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:37.190650 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.190660 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-06-26 23:59:37.190673 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.190687 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.190697 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-06-26 23:59:37.190710 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:37.190735 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:37.190741 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:37.190751 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:37.190763 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:37.190779 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.190792 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:37.190816 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.190822 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:37.190832 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-26 23:59:37.190849 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.190855 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:37.190865 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-06-26 23:59:37.190882 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.190888 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:37.190897 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-26 23:59:37.190914 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.190920 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:37.190934 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-06-26 23:59:37.190952 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:59:37.190958 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:37.190981 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-26 23:59:37.190999 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:59:37.191006 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:37.191015 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-26 23:59:37.191032 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.191039 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:37.191048 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-26 23:59:37.191065 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.191072 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:37.191081 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-06-26 23:59:37.191135 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.191144 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:37.191156 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-06-26 23:59:37.191175 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.191182 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:37.191192 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-26 23:59:37.191210 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.191219 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:37.191230 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-26 23:59:37.191244 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:37.191330 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.191387 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.191395 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-06-26 23:59:37.191409 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.191434 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.191440 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.191450 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-26 23:59:37.191471 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.191478 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.191487 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-26 23:59:37.191504 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.191511 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.191520 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-26 23:59:37.191537 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-26 23:59:37.191543 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.191552 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-06-26 23:59:37.191565 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.191591 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.191601 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:37.191616 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.191622 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-06-26 23:59:37.191635 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.191659 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:37.191666 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.191676 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-06-26 23:59:37.191689 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.191703 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.191713 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-06-26 23:59:37.191726 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:37.191753 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:37.191760 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:37.191769 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:37.191782 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:37.191798 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.191811 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:37.191835 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.191842 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:37.191851 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-26 23:59:37.191868 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.191874 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:37.191884 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-06-26 23:59:37.191904 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.191910 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:37.191920 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-26 23:59:37.191944 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.191950 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:37.191973 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-06-26 23:59:37.191992 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:59:37.191998 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:37.192008 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-26 23:59:37.192026 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:59:37.192033 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:37.192043 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-26 23:59:37.192060 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.192066 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:37.192076 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-26 23:59:37.192094 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.192106 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:37.192115 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-06-26 23:59:37.192133 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.192139 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:37.192149 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-06-26 23:59:37.192167 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-26 23:59:37.192173 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:37.192183 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-06-26 23:59:37.192200 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.192207 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:37.192217 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-26 23:59:37.192234 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.192240 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:37.192250 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-26 23:59:37.192277 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:37.192333 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.192348 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-26 23:59:37.192374 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:59:37.192390 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-26 23:59:37.192400 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:59:37.192412 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-26 23:59:37.192428 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.192440 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:59:37.192465 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.192471 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:59:37.192481 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-06-26 23:59:37.192528 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.192536 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:59:37.192546 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-06-26 23:59:37.192564 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.192570 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:59:37.192580 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-06-26 23:59:37.192597 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.192606 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:59:37.192616 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-06-26 23:59:37.192634 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.192641 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:59:37.192650 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-06-26 23:59:37.192666 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:59:37.192673 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:59:37.192749 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-26 23:59:37.192787 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.192799 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:59:37.192838 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-06-26 23:59:37.192870 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:59:37.192877 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:59:37.192945 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-06-26 23:59:37.192983 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:59:37.192990 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:59:37.193001 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-06-26 23:59:37.193018 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:59:37.193025 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:59:37.193034 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-26 23:59:37.193057 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:59:37.193064 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:59:37.193074 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-26 23:59:37.193227 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:59:37.193240 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:59:37.193268 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-06-26 23:59:37.193294 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.193307 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:59:37.193318 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-26 23:59:37.193336 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.193343 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:59:37.193352 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-06-26 23:59:37.193365 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:59:37.193429 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.193447 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.193502 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-06-26 23:59:37.193521 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.193547 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.193553 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.193563 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-26 23:59:37.193576 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.193591 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.193605 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:59:37.193620 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.193626 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-06-26 23:59:37.193641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.193719 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-26 23:59:37.193727 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.193737 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-06-26 23:59:37.193750 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.193765 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.193775 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-06-26 23:59:37.193790 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.193800 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-06-26 23:59:37.193814 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.193888 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.193901 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.193920 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-26 23:59:37.193957 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.193985 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.194001 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-26 23:59:37.194021 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.194028 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.194104 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-26 23:59:37.194125 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-26 23:59:37.194132 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.194142 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-06-26 23:59:37.194156 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.194184 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.194199 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-06-26 23:59:37.194215 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.194221 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-06-26 23:59:37.194353 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.194400 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-26 23:59:37.194411 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.194504 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-06-26 23:59:37.194522 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.194538 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.194548 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-06-26 23:59:37.194562 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-26 23:59:37.194589 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-06-26 23:59:37.194596 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-26 23:59:37.194605 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-06-26 23:59:37.194753 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-26 23:59:37.194782 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.194801 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-06-26 23:59:37.194832 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.194839 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-26 23:59:37.194875 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-06-26 23:59:37.194895 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.194902 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-06-26 23:59:37.194911 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-06-26 23:59:37.194934 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.194943 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-26 23:59:37.194954 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-06-26 23:59:37.194986 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-26 23:59:37.194993 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-06-26 23:59:37.195003 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-06-26 23:59:37.195021 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.195028 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-06-26 23:59:37.195037 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-06-26 23:59:37.195055 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.195061 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-06-26 23:59:37.195071 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-06-26 23:59:37.195088 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.195095 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-06-26 23:59:37.195105 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-26 23:59:37.195122 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:59:37.195128 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-26 23:59:37.195138 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-06-26 23:59:37.195155 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:59:37.195162 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-06-26 23:59:37.195172 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-06-26 23:59:37.195189 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.195196 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-06-26 23:59:37.195206 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-26 23:59:37.195219 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-06-26 23:59:37.195374 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.195397 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.195403 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-06-26 23:59:37.195483 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.195531 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.195542 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.195558 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-26 23:59:37.195582 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.195599 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.195609 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-06-26 23:59:37.195624 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.195630 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-06-26 23:59:37.195644 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.195668 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-26 23:59:37.195675 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.195685 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-06-26 23:59:37.195698 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.195712 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.195722 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-06-26 23:59:37.195734 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-06-26 23:59:37.195760 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-26 23:59:37.195767 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-06-26 23:59:37.195776 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-06-26 23:59:37.195793 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-26 23:59:37.195800 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-06-26 23:59:37.195809 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-06-26 23:59:37.195826 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-26 23:59:37.195832 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-06-26 23:59:37.195841 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-06-26 23:59:37.195854 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-06-26 23:59:37.195878 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.195893 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.195899 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-06-26 23:59:37.195913 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.195948 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.195956 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.195980 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-26 23:59:37.195998 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.196005 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.196015 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-26 23:59:37.196032 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.196039 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.196049 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-26 23:59:37.196062 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.196085 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.196095 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:37.196110 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.196116 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-06-26 23:59:37.196130 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.196155 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:37.196162 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.196172 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-06-26 23:59:37.196185 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.196200 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.196210 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-06-26 23:59:37.196224 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:37.196251 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:37.196258 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:37.196280 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:37.196314 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:37.196344 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.196360 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:37.196390 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.196397 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:37.196407 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-06-26 23:59:37.196425 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.196432 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:37.196442 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-06-26 23:59:37.196459 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.196465 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:37.196476 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-06-26 23:59:37.196493 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.196500 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:37.196510 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-06-26 23:59:37.196527 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:59:37.196534 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:37.196543 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-06-26 23:59:37.196568 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.196579 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:37.196596 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-06-26 23:59:37.196623 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.196631 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:37.196642 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-06-26 23:59:37.196659 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.196665 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:37.196684 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-26 23:59:37.196701 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.196708 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:37.196718 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-26 23:59:37.196736 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:37.196782 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.196799 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.196806 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-06-26 23:59:37.196821 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.196846 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.196853 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.196863 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-26 23:59:37.196884 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.196891 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.196902 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-26 23:59:37.196919 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.196931 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.196942 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-26 23:59:37.196961 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.196967 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.196977 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-26 23:59:37.196995 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.197001 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.197030 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-26 23:59:37.197047 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.197086 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.197097 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:59:37.197113 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.197119 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-06-26 23:59:37.197144 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.197168 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.197175 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.197188 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.197212 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-26 23:59:37.197232 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-26 23:59:37.197250 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.197273 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-26 23:59:37.197283 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-06-26 23:59:37.197295 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.197309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-06-26 23:59:37.197318 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-06-26 23:59:37.197332 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.197338 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-06-26 23:59:37.197352 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.197375 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.197382 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.197392 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-06-26 23:59:37.197404 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.197418 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.197428 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-06-26 23:59:37.197442 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.197448 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-06-26 23:59:37.197461 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.197485 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-26 23:59:37.197491 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.197501 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-06-26 23:59:37.197513 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.197528 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.197537 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-06-26 23:59:37.197551 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.197557 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-06-26 23:59:37.197570 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.197593 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.197600 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.197609 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-26 23:59:37.197622 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.197636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.197646 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-06-26 23:59:37.197659 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.197665 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-06-26 23:59:37.197679 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.197703 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-26 23:59:37.197710 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.197720 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-06-26 23:59:37.197733 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.197747 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.197757 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-06-26 23:59:37.197770 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-26 23:59:37.197796 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-06-26 23:59:37.197803 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-26 23:59:37.197812 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-06-26 23:59:37.197824 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-26 23:59:37.197839 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.197852 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:59:37.197877 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.197885 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:59:37.197894 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-06-26 23:59:37.197911 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.197917 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:59:37.197931 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-06-26 23:59:37.197964 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.197971 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:59:37.197981 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-06-26 23:59:37.197998 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.198004 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:59:37.198014 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-06-26 23:59:37.198031 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.198038 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:59:37.198047 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-06-26 23:59:37.198064 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-26 23:59:37.198071 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:59:37.198081 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-06-26 23:59:37.198105 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-26 23:59:37.198111 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:59:37.198121 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-06-26 23:59:37.198138 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-26 23:59:37.198145 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:59:37.198155 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-06-26 23:59:37.198172 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-26 23:59:37.198178 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:59:37.198188 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-06-26 23:59:37.198205 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.198212 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:59:37.198222 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-06-26 23:59:37.198239 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.198246 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:59:37.198255 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-06-26 23:59:37.198285 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.198292 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:59:37.198301 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-06-26 23:59:37.198318 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.198324 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:59:37.198333 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-06-26 23:59:37.198346 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:59:37.198406 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.198423 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.198429 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-06-26 23:59:37.198443 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.198467 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.198474 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.198483 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-06-26 23:59:37.198496 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.198511 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.198520 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:59:37.198534 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.198540 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-06-26 23:59:37.198553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.198577 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.198584 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.198593 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-06-26 23:59:37.198606 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.198620 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.198630 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-06-26 23:59:37.198644 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.198650 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-06-26 23:59:37.198663 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.198686 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.198694 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.198703 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-06-26 23:59:37.198720 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.198726 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.198735 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-26 23:59:37.198752 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.198758 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.198768 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-26 23:59:37.198785 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.198791 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.198801 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-26 23:59:37.198813 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.198838 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.198848 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:37.198862 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.198868 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-06-26 23:59:37.198882 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.198906 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:37.198913 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.198935 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-06-26 23:59:37.198971 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.199001 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.199015 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-06-26 23:59:37.199030 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:37.199060 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:37.199072 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:37.199083 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:37.199097 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:37.199114 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.199129 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:37.199155 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.199162 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:37.199171 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-26 23:59:37.199189 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.199195 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:37.199205 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-26 23:59:37.199222 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.199229 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:37.199238 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-06-26 23:59:37.199256 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:59:37.199262 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:37.199285 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-06-26 23:59:37.199301 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.199308 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:37.199317 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-26 23:59:37.199334 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.199340 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:37.199350 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-06-26 23:59:37.199366 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-26 23:59:37.199373 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:37.199382 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-06-26 23:59:37.199395 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:37.199431 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.199447 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.199453 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-06-26 23:59:37.199467 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.199491 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.199498 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.199507 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-06-26 23:59:37.199524 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.199530 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.199540 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-06-26 23:59:37.199556 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.199562 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.199572 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-06-26 23:59:37.199588 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.199595 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.199604 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-06-26 23:59:37.199621 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.199627 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.199636 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-06-26 23:59:37.199653 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.199659 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.199669 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-06-26 23:59:37.199686 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.199692 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.199702 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-06-26 23:59:37.199718 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.199725 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.199734 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-06-26 23:59:37.199747 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.199786 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.199796 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:59:37.199810 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.199817 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-06-26 23:59:37.199831 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.199854 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-26 23:59:37.199861 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.199871 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-06-26 23:59:37.199884 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.199898 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.199908 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-06-26 23:59:37.199928 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:59:37.199936 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-06-26 23:59:37.199948 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-06-26 23:59:37.199978 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.199984 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-06-26 23:59:37.199999 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.200022 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-26 23:59:37.200042 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-26 23:59:37.200059 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.200070 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-26 23:59:37.200080 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-06-26 23:59:37.200097 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.200104 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-06-26 23:59:37.200115 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-06-26 23:59:37.200131 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:37.200139 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-06-26 23:59:37.200149 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-06-26 23:59:37.200166 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-26 23:59:37.200172 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-06-26 23:59:37.200182 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-06-26 23:59:37.200199 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:37.200206 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-06-26 23:59:37.200215 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:37.200232 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:37.200238 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-06-26 23:59:37.200248 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:37.200278 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-26 23:59:37.200284 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-06-26 23:59:37.200294 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-26 23:59:37.200310 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-26 23:59:37.200316 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-06-26 23:59:37.200326 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-06-26 23:59:37.200342 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-26 23:59:37.200348 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-06-26 23:59:37.200357 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-06-26 23:59:37.200373 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:37.200379 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-06-26 23:59:37.200395 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:37.200410 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-26 23:59:37.200417 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-06-26 23:59:37.200426 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-06-26 23:59:37.200442 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-26 23:59:37.200448 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-06-26 23:59:37.200458 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-26 23:59:37.200474 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:37.200480 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-06-26 23:59:37.200490 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:37.200505 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-26 23:59:37.200511 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-06-26 23:59:37.200520 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-06-26 23:59:37.200532 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-06-26 23:59:37.200562 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-06-26 23:59:37.200590 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-06-26 23:59:37.200616 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-26 23:59:37.200642 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-06-26 23:59:37.200668 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:59:37.200694 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-06-26 23:59:37.200719 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-06-26 23:59:37.200744 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-06-26 23:59:37.200770 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-06-26 23:59:37.200795 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-06-26 23:59:37.200821 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-06-26 23:59:37.200846 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-06-26 23:59:37.200872 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-06-26 23:59:37.200897 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-06-26 23:59:37.200928 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-06-26 23:59:37.200971 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-06-26 23:59:37.200998 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-06-26 23:59:37.201024 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-06-26 23:59:37.201051 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:59:37.201077 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-06-26 23:59:37.201104 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-06-26 23:59:37.201130 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-06-26 23:59:37.201156 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:59:37.201183 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-06-26 23:59:37.201209 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:37.201236 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-26 23:59:37.201276 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:59:37.201302 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-06-26 23:59:37.201371 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-06-26 23:59:37.201397 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-06-26 23:59:37.201458 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-06-26 23:59:37.201487 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-06-26 23:59:37.201513 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-06-26 23:59:37.201543 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-06-26 23:59:37.201569 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:37.201596 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-26 23:59:37.201622 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:37.201648 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-26 23:59:37.201674 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:59:37.201700 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-06-26 23:59:37.201725 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:37.201750 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-06-26 23:59:37.201775 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:37.201801 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-06-26 23:59:37.201826 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:59:37.201852 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-06-26 23:59:37.201877 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-06-26 23:59:37.201902 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-06-26 23:59:37.201931 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-06-26 23:59:37.201971 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-06-26 23:59:37.201998 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:37.202024 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-06-26 23:59:37.202050 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:59:37.202077 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-06-26 23:59:37.202103 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-06-26 23:59:37.202130 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-06-26 23:59:37.202156 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-06-26 23:59:37.202182 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-06-26 23:59:37.202209 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:59:37.202236 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-06-26 23:59:37.202275 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:37.202301 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-06-26 23:59:37.202326 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:59:37.202353 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-06-26 23:59:37.202380 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.202397 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.202422 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-26 23:59:37.202448 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.202465 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.202482 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.202507 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-26 23:59:37.202532 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.202549 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.202565 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.202581 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.202607 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-26 23:59:37.202632 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.202657 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:59:37.202682 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.202707 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:59:37.202732 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.202749 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.202774 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:59:37.202799 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.202816 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.202841 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:59:37.202867 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.202892 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:59:37.202917 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.202964 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-26 23:59:37.202990 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.203017 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:59:37.203043 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.203069 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:59:37.203095 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.203113 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.203139 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-26 23:59:37.203165 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.203192 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:59:37.203218 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.203244 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-26 23:59:37.203283 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.203308 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-26 23:59:37.203333 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.203350 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.203366 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.203383 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.203399 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.203415 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.203431 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.203457 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:59:37.203482 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.203499 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.203515 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.203540 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:59:37.203565 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.203590 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:59:37.203615 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.203632 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.203648 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.203673 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:59:37.203699 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.203715 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.203731 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.203747 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.203764 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.203789 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-26 23:59:37.203814 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.203831 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.203881 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.203901 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.203931 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:37.204004 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.204023 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.204040 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.204057 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.204087 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:37.204113 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.204169 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-26 23:59:37.204198 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.204216 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.204233 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.204253 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.204294 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-26 23:59:37.204320 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.204345 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-26 23:59:37.204370 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.204387 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.204403 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.204428 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:37.204453 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.204469 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.204485 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.204501 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.204518 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.204543 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-26 23:59:37.204568 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.204593 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-06-26 23:59:37.204618 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.204643 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-26 23:59:37.204668 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.204693 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:59:37.204718 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.204734 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.204750 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.204767 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.204792 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:37.204817 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.204834 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.204851 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.204868 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.204884 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.204900 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.204916 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.204937 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.204977 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-06-26 23:59:37.205004 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.205021 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.205047 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-26 23:59:37.205074 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.205091 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.205108 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.205133 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-26 23:59:37.205159 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.205176 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.205193 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.205210 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.205236 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-26 23:59:37.205303 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.205332 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:59:37.205357 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.205385 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:59:37.205411 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.205427 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.205452 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:59:37.205528 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.205546 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.205571 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:59:37.205597 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.205626 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:59:37.205715 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.205769 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-26 23:59:37.205817 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.206072 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:59:37.206107 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.206134 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:59:37.206165 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.206183 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.206209 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-26 23:59:37.206324 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.206356 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:59:37.206381 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.206412 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-26 23:59:37.206519 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.206566 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-26 23:59:37.206610 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.206666 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.206684 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.206700 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.206717 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.206745 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.206765 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.206791 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:59:37.206921 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.207026 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.207053 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.207080 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:59:37.207107 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.207138 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:59:37.207165 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.207183 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.207259 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.207299 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:59:37.207324 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.207344 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.207361 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.207378 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.207492 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.207537 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-26 23:59:37.207571 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.207679 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.207696 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.207712 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.207738 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:37.207764 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.207817 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.207835 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.207851 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.207877 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:37.207905 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.207937 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-26 23:59:37.208060 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.208093 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.208122 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.208153 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.208280 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-26 23:59:37.208306 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.208332 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-26 23:59:37.208357 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.208380 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.208396 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.208422 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:37.208447 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.208464 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.208480 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.208497 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.208513 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.208538 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-26 23:59:37.208563 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.208588 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-06-26 23:59:37.208613 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.208639 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-26 23:59:37.208663 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.208688 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:59:37.208713 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.208729 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.208746 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.208762 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.208787 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:37.208812 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.208829 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.208845 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.208861 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.208877 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.208893 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.208909 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.208930 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:37.208956 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-06-26 23:59:37.208996 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-06-26 23:59:37.209052 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-06-26 23:59:37.209102 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:59:37.209152 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-06-26 23:59:37.209199 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-06-26 23:59:37.209247 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-06-26 23:59:37.209307 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-06-26 23:59:37.209353 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-06-26 23:59:37.209404 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-06-26 23:59:37.209451 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:59:37.209497 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-06-26 23:59:37.209543 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:59:37.209588 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:37.209634 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:59:37.209681 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-06-26 23:59:37.209726 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-06-26 23:59:37.209772 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-06-26 23:59:37.209818 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:37.209866 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:37.209912 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:59:37.209981 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:37.210037 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:37.210092 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:59:37.210140 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-06-26 23:59:37.210187 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-06-26 23:59:37.210234 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:37.210293 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:59:37.210339 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-06-26 23:59:37.210387 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-06-26 23:59:37.210439 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:59:37.210485 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:37.210531 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:59:37.210585 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-06-26 23:59:37.210631 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-06-26 23:59:37.210677 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:59:37.210724 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-06-26 23:59:37.210769 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-06-26 23:59:37.210815 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-06-26 23:59:37.210865 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-06-26 23:59:37.210911 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-06-26 23:59:37.210977 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-06-26 23:59:37.211025 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:59:37.211073 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-06-26 23:59:37.211119 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:59:37.211166 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:37.211214 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:59:37.211275 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-06-26 23:59:37.211322 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-06-26 23:59:37.211368 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-06-26 23:59:37.211467 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:37.211515 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:37.211561 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:59:37.211608 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:37.211658 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:37.211707 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:59:37.211752 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-06-26 23:59:37.211798 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-06-26 23:59:37.211843 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:37.211887 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:59:37.211940 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-06-26 23:59:37.212001 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-06-26 23:59:37.212053 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:59:37.212100 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:37.212148 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:59:37.212205 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-06-26 23:59:37.212253 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-06-26 23:59:37.212312 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:59:37.212359 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-06-26 23:59:37.212404 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-06-26 23:59:37.212450 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-06-26 23:59:37.212496 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-06-26 23:59:37.212542 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-06-26 23:59:37.212588 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-06-26 23:59:37.212633 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:59:37.212680 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-06-26 23:59:37.212724 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:59:37.212770 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:37.212816 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:59:37.212862 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-06-26 23:59:37.212907 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-06-26 23:59:37.212971 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-06-26 23:59:37.213021 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:37.213069 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:37.213119 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:59:37.213167 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:37.213219 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:37.213284 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:59:37.213329 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-06-26 23:59:37.213373 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-06-26 23:59:37.213418 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:37.213463 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:59:37.213510 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-06-26 23:59:37.213557 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-06-26 23:59:37.213609 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:59:37.213654 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:37.213701 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:59:37.213754 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-06-26 23:59:37.213779 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-26 23:59:37.213838 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-26 23:59:37.213891 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:59:37.213950 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-26 23:59:37.214018 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-26 23:59:37.214107 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-26 23:59:37.214167 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-26 23:59:37.214222 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-26 23:59:37.214288 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-26 23:59:37.214340 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:59:37.214393 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-26 23:59:37.214446 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:59:37.214498 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:37.214550 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:59:37.214602 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-26 23:59:37.214654 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-26 23:59:37.214705 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-26 23:59:37.214757 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:37.214811 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:37.214862 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:59:37.214914 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:37.214991 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:37.215045 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:59:37.215099 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-26 23:59:37.215153 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-26 23:59:37.215207 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:37.215291 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:59:37.215343 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-26 23:59:37.215394 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-26 23:59:37.215446 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:59:37.215497 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:37.215549 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:59:37.215607 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-06-26 23:59:37.215630 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-26 23:59:37.215682 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-26 23:59:37.215734 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:59:37.215786 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-26 23:59:37.215838 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-26 23:59:37.215889 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-26 23:59:37.215946 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-26 23:59:37.216014 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-26 23:59:37.216068 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-26 23:59:37.216122 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:59:37.216176 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-26 23:59:37.216229 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:59:37.216295 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:37.216347 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:59:37.216399 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-26 23:59:37.216451 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-26 23:59:37.216503 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-26 23:59:37.216555 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:37.216607 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:37.216822 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:59:37.216908 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:37.216987 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:37.217042 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:59:37.217097 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-26 23:59:37.217150 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-26 23:59:37.217205 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:37.217271 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:59:37.217324 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-26 23:59:37.217377 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-26 23:59:37.217429 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:59:37.217481 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:37.217533 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:59:37.217593 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-06-26 23:59:37.217614 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-26 23:59:37.217661 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-26 23:59:37.217708 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:59:37.217769 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-26 23:59:37.217817 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-26 23:59:37.217864 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-26 23:59:37.217951 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-26 23:59:37.218019 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-26 23:59:37.218069 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-26 23:59:37.218163 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:59:37.218214 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-26 23:59:37.218280 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:59:37.218373 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:37.218422 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:59:37.218473 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-26 23:59:37.218557 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-26 23:59:37.218605 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-26 23:59:37.218656 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:37.218849 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:37.218976 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:59:37.219032 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:37.219191 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:37.219324 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:59:37.219375 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-26 23:59:37.219425 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-26 23:59:37.219505 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:37.219553 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:59:37.219603 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-26 23:59:37.219710 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-26 23:59:37.219758 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:59:37.219809 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:37.219930 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:59:37.220201 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-06-26 23:59:37.220286 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-26 23:59:37.220337 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-26 23:59:37.220392 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:59:37.220539 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-26 23:59:37.220656 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-26 23:59:37.220708 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-26 23:59:37.220760 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-26 23:59:37.220859 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-26 23:59:37.220910 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-26 23:59:37.221040 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:59:37.221093 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-26 23:59:37.221148 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:59:37.221237 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:37.221305 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:59:37.221354 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-26 23:59:37.221402 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-26 23:59:37.221450 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-26 23:59:37.221499 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:37.221547 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:37.221596 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:59:37.221644 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:37.221692 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:37.221740 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:59:37.221788 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-26 23:59:37.221836 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-26 23:59:37.221884 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:37.221938 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:59:37.222002 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-26 23:59:37.222052 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-26 23:59:37.222102 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:59:37.222152 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:37.222202 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:59:37.222266 wsdl: current service: Service1 2019-06-26 23:59:37.222283 wsdl: current port: Service1Soap 2019-06-26 23:59:37.222312 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-06-26 23:59:37.222339 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-06-26 23:59:37.222365 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-06-26 23:59:37.222389 wsdl: Parsing WSDL done 2019-06-26 23:59:37.222409 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-26 23:59:37.222422 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-26 23:59:37.222430 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:59:37.222439 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-26 23:59:37.222447 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-26 23:59:37.222455 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-26 23:59:37.222463 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-26 23:59:37.222471 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-26 23:59:37.222478 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-26 23:59:37.222486 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:59:37.222494 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-26 23:59:37.222501 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:59:37.222509 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:37.222517 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:59:37.222524 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-26 23:59:37.222532 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-26 23:59:37.222539 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-26 23:59:37.222546 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:37.222554 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:37.222562 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:59:37.222569 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:37.222577 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:37.222584 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:59:37.222591 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-26 23:59:37.222599 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-26 23:59:37.222606 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:37.222613 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:59:37.222621 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-26 23:59:37.222628 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-26 23:59:37.222636 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:59:37.222643 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:37.222651 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:59:37.222659 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-26 23:59:37.222667 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-26 23:59:37.222674 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:59:37.222684 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-26 23:59:37.222691 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-26 23:59:37.222700 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-26 23:59:37.222708 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-26 23:59:37.222715 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-26 23:59:37.222723 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-26 23:59:37.222730 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:59:37.222738 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-26 23:59:37.222745 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:59:37.222752 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:37.222760 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:59:37.222767 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-26 23:59:37.222775 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-26 23:59:37.222782 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-26 23:59:37.222789 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:37.222797 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:37.222805 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:59:37.222812 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:37.222819 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:37.222826 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:59:37.222834 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-26 23:59:37.222841 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-26 23:59:37.222848 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:37.222855 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:59:37.222862 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-26 23:59:37.222870 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-26 23:59:37.222878 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:59:37.222885 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:37.222892 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:59:37.222900 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-26 23:59:37.222908 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-26 23:59:37.222916 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:59:37.222928 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-26 23:59:37.222936 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-26 23:59:37.222944 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-26 23:59:37.222951 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-26 23:59:37.222970 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-26 23:59:37.222978 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-26 23:59:37.222985 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:59:37.222992 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-26 23:59:37.223000 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:59:37.223007 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:37.223014 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:59:37.223020 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-26 23:59:37.223027 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-26 23:59:37.223034 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-26 23:59:37.223041 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:37.223047 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:37.223054 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:59:37.223061 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:37.223069 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:37.223075 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:59:37.223082 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-26 23:59:37.223090 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-26 23:59:37.223097 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:37.223103 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:59:37.223110 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-26 23:59:37.223117 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-26 23:59:37.223124 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:59:37.223131 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:37.223137 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:59:37.223145 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-26 23:59:37.223153 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-26 23:59:37.223159 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:59:37.223167 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-26 23:59:37.223174 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-26 23:59:37.223181 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-26 23:59:37.223188 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-26 23:59:37.223194 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-26 23:59:37.223201 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-26 23:59:37.223208 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:59:37.223215 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-26 23:59:37.223222 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:59:37.223229 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:37.223238 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:59:37.223245 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-26 23:59:37.223280 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-26 23:59:37.223294 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-26 23:59:37.223307 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:37.223320 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:37.223333 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:59:37.223345 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:37.223357 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:37.223369 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:59:37.223381 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-26 23:59:37.223393 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-26 23:59:37.223405 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:37.223417 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:59:37.223430 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-26 23:59:37.223441 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-26 23:59:37.223454 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:59:37.223465 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:37.223477 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:59:37.223570 nusoap_client: checkWSDL 2019-06-26 23:59:37.223581 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-26 23:59:37.223586 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-26 23:59:37.223590 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-26 23:59:37.223597 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-06-26 23:59:37.223601 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-06-26 23:59:37.223605 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-06-26 23:59:37.223614 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-06-26 23:59:37.223622 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-06-26 23:59:37.223656 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-06-26 23:59:37.223663 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204824" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-26 23:59:37.223676 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-06-26 23:59:37.223697 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-06-26 23:59:37.223703 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-06-26 23:59:37.223707 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-06-26 23:59:37.223711 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-06-26 23:59:37.223716 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204824" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-26 23:59:37.223726 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-06-26 23:59:37.223732 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-06-26 23:59:37.223736 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-06-26 23:59:37.223745 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-06-26 23:59:37.223753 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-26 23:59:37.223758 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-06-26 23:59:37.223781 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.223789 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-06-26 23:59:37.223793 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.223817 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-06-26 23:59:37.223822 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-06-26 23:59:37.223826 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-06-26 23:59:37.223830 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-06-26 23:59:37.223834 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-06-26 23:59:37.223837 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-06-26 23:59:37.223842 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-06-26 23:59:37.223846 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-06-26 23:59:37.223852 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204824" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-26 23:59:37.223862 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-06-26 23:59:37.223869 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-06-26 23:59:37.223873 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-06-26 23:59:37.223879 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-06-26 23:59:37.223885 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-06-26 23:59:37.223889 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:37.223931 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-06-26 23:59:37.223938 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-26 23:59:37.223943 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-26 23:59:37.223949 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-26 23:59:37.223953 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-26 23:59:37.223964 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-06-26 23:59:37.223973 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-26 23:59:37.223977 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-26 23:59:37.223982 wsdl: in serializeType: returning: 2019-06-26 23:59:37.223989 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "204824" 2019-06-26 23:59:37.223996 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-26 23:59:37.224000 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-26 23:59:37.224006 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-26 23:59:37.224012 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-26 23:59:37.224017 wsdl: in serializeType: returning: 204824 2019-06-26 23:59:37.224023 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-06-26 23:59:37.224030 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-26 23:59:37.224034 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-26 23:59:37.224038 wsdl: in serializeType: returning: 2019-06-26 23:59:37.224043 wsdl: in serializeType: returning: 204824 2019-06-26 23:59:37.224047 wsdl: serializeRPCParameters returning: 204824 2019-06-26 23:59:37.224061 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=204824 style=document use=literal encodingStyle= 2019-06-26 23:59:37.224065 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-06-26 23:59:37.224071 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6041"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-06-26 23:59:37.224085 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-06-26 23:59:37.224091 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=204824 2019-06-26 23:59:37.224101 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-06-26 23:59:37.224172 nusoap_client: sending message, length=457 2019-06-26 23:59:37.224112 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-06-26 23:59:37.224123 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-06-26 23:59:37.224129 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-06-26 23:59:37.224134 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-06-26 23:59:37.224137 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-06-26 23:59:37.224144 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-06-26 23:59:37.224153 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-26 23:59:37.224161 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-06-26 23:59:37.224166 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-06-26 23:59:37.224179 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-06-26 23:59:37.224188 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-06-26 23:59:37.224195 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-06-26 23:59:37.232004 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-06-26 23:59:37.232015 soap_transport_http: socket connected 2019-06-26 23:59:37.232024 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-06-26 23:59:37.232029 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-06-26 23:59:37.232114 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-06-26 23:59:37.232126 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-26 23:59:37.232134 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-06-26 23:59:37.232141 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-06-26 23:59:37.232149 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-06-26 23:59:37.232180 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-06-26 23:59:37.242350 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-06-26 23:59:37.242392 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-06-26 23:59:37.242401 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-06-26 23:59:37.242406 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-06-26 23:59:37.242411 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-06-26 23:59:37.242416 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-06-26 23:59:37.242422 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-06-26 23:59:37.242427 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-06-26 23:59:37.242432 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-06-26 23:59:37.242438 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 26 Jun 2019 21:58:46 GMT 2019-06-26 23:59:37.242444 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-06-26 23:59:37.242453 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-06-26 23:59:37.242459 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-06-26 23:59:37.242471 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-06-26 23:59:37.242493 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-06-26 23:59:37.242503 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-06-26 23:59:37.242513 soap_transport_http: read to EOF 2019-06-26 23:59:37.242517 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-06-26 23:59:37.242522 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-06-26 23:59:37.242551 soap_transport_http: closed socket 2019-06-26 23:59:37.242562 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-06-26 23:59:37.242567 soap_transport_http: end of send() 2019-06-26 23:59:37.242583 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-06-26 23:59:37.242589 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 26 Jun 2019 21:58:46 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-06-26 23:59:37.242614 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-06-26 23:59:37.242626 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-06-26 23:59:37.242646 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-06-26 23:59:37.242652 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-06-26 23:59:37.242741 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-06-26 23:59:37.242833 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-06-26 23:59:37.242839 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-06-26 23:59:37.242848 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-06-26 23:59:37.242858 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-06-26 23:59:37.242880 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-06-26 23:59:37.242942 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-06-26 23:59:37.243029 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-06-26 23:59:37.243043 nusoap_client: got fault 2019-06-26 23:59:37.243051 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-06-26 23:59:37.243055 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-06-26 23:59:37.243060 nusoap_client: detail =