Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 35.5Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
VZ2113900-62D51 Model turbiny: RHB31CW-30004CP7NRBRDL245AZ
 Producent OE: IHI
 Pojazd: SUZUKI
 Silnik:
JR T3731
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 26 Jun 2019 22:21:46 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-06-27 00:22:37.041065 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-06-27 00:22:37.041120 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:22:37.041135 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204863" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-06-27 00:22:37.041151 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:22:37.041161 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-06-27 00:22:37.041169 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-06-27 00:22:37.041182 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-06-27 00:22:37.041190 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:22:37.041196 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:22:37.041206 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:22:37.041214 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-06-27 00:22:37.041225 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-06-27 00:22:37.041231 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-06-27 00:22:37.041244 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-06-27 00:22:37.041248 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-06-27 00:22:37.041253 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-06-27 00:22:37.041264 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:22:37.041279 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:22:37.041287 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-06-27 00:22:37.041293 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-06-27 00:22:37.041299 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-06-27 00:22:37.041308 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-06-27 00:22:37.041316 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-06-27 00:22:37.049106 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-06-27 00:22:37.049135 soap_transport_http: socket connected 2019-06-27 00:22:37.049181 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-06-27 00:22:37.049191 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:22:37.049196 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:22:37.049201 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-06-27 00:22:37.049206 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-06-27 00:22:37.049238 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-06-27 00:22:37.115592 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-06-27 00:22:37.115638 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-06-27 00:22:37.115650 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-06-27 00:22:37.115659 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-06-27 00:22:37.115668 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-06-27 00:22:37.115677 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-06-27 00:22:37.115687 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-06-27 00:22:37.115698 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-06-27 00:22:37.115707 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-06-27 00:22:37.115716 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 26 Jun 2019 22:21:46 GMT 2019-06-27 00:22:37.115725 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-06-27 00:22:37.115734 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-06-27 00:22:37.115744 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-06-27 00:22:37.115761 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-06-27 00:22:37.115811 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-06-27 00:22:37.123442 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:22:37.123477 soap_transport_http: read buffer of 4416 bytes 2019-06-27 00:22:37.123544 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:22:37.123568 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-06-27 00:22:37.131308 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:22:37.131543 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:22:37.131571 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:22:37.131591 soap_transport_http: read buffer of 3888 bytes 2019-06-27 00:22:37.139372 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:22:37.139598 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:22:37.139632 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:22:37.139658 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:22:37.139686 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:22:37.139707 soap_transport_http: read buffer of 1032 bytes 2019-06-27 00:22:37.147642 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:22:37.147694 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:22:37.147712 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:22:37.147726 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:22:37.147740 soap_transport_http: read buffer of 6328 bytes 2019-06-27 00:22:37.155996 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:22:37.156036 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:22:37.156057 soap_transport_http: read buffer of 511 bytes 2019-06-27 00:22:37.156076 soap_transport_http: read to EOF 2019-06-27 00:22:37.156085 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-06-27 00:22:37.156126 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-06-27 00:22:37.156246 soap_transport_http: closed socket 2019-06-27 00:22:37.156269 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-06-27 00:22:37.156283 soap_transport_http: end of send() 2019-06-27 00:22:37.156306 wsdl: got WSDL URL 2019-06-27 00:22:37.156314 wsdl: Parse WSDL 2019-06-27 00:22:37.156614 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-06-27 00:22:37.156633 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-06-27 00:22:37.156700 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.156712 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-06-27 00:22:37.156743 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.156906 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.156921 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.157032 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-27 00:22:37.157074 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.157086 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.157107 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-27 00:22:37.157133 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.157178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.157198 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-06-27 00:22:37.157227 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.157238 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-06-27 00:22:37.157264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.157308 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:22:37.157320 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.157337 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-06-27 00:22:37.157360 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.157388 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.157406 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-06-27 00:22:37.157441 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.157451 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-06-27 00:22:37.157480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.157519 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.157529 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.157545 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-27 00:22:37.157572 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.157582 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.157597 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-27 00:22:37.157625 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.157635 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.157649 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-06-27 00:22:37.157671 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.157710 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.157727 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-06-27 00:22:37.157750 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.157760 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-06-27 00:22:37.157782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.157821 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:22:37.157832 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.157848 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-06-27 00:22:37.157869 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.157960 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.157983 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-06-27 00:22:37.158008 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.158022 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-06-27 00:22:37.158046 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.158088 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.158099 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.158115 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-27 00:22:37.158143 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.158223 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.158242 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-27 00:22:37.158272 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.158282 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.158298 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-06-27 00:22:37.158416 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.158428 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.158457 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:22:37.158478 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.158528 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.158545 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:22:37.158569 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.158578 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-06-27 00:22:37.158608 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.158643 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.158715 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.158751 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.158896 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:22:37.158949 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:22:37.158985 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.159045 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:22:37.159067 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-06-27 00:22:37.159089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.159115 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:22:37.159136 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-06-27 00:22:37.159161 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.159171 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-06-27 00:22:37.159194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.159337 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.159350 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.159366 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:22:37.159389 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.159537 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.159557 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-06-27 00:22:37.159639 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.159663 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-06-27 00:22:37.159685 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.159729 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.159740 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.159756 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-06-27 00:22:37.159874 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.159902 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.160090 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-06-27 00:22:37.160123 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.160133 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-06-27 00:22:37.160282 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.160330 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.160404 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.160448 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:22:37.160471 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.160501 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.160518 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-06-27 00:22:37.160541 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.160639 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-06-27 00:22:37.160664 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.160705 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.160715 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.160731 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-06-27 00:22:37.160886 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.160915 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.161052 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-06-27 00:22:37.161083 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.161093 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-06-27 00:22:37.161116 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.161277 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.161289 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.161385 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-27 00:22:37.161421 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.161444 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.161460 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:22:37.161481 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.161580 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.161599 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-06-27 00:22:37.161622 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.161632 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-06-27 00:22:37.161661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.161774 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.161786 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.161801 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-06-27 00:22:37.161823 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.161853 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.161870 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-06-27 00:22:37.161986 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.161997 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-06-27 00:22:37.162032 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.162151 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.162165 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.162183 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-27 00:22:37.162215 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.162226 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.162242 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:22:37.162270 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.162305 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.162323 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-06-27 00:22:37.162347 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.162358 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-06-27 00:22:37.162399 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.162446 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.162567 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.162585 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-06-27 00:22:37.162608 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.162633 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.162650 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-06-27 00:22:37.162756 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.162767 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-06-27 00:22:37.162789 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.162829 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.162846 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.162862 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:22:37.162884 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.162921 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.162953 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-06-27 00:22:37.162990 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.163001 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-06-27 00:22:37.163025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.163111 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.163124 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.163141 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-06-27 00:22:37.163169 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.163196 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.163215 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-06-27 00:22:37.163323 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.163336 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-06-27 00:22:37.163362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.163410 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.163436 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.163452 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:22:37.163475 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.163616 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.163644 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-06-27 00:22:37.163784 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.163796 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-06-27 00:22:37.163822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.163872 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:22:37.163885 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.163903 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-06-27 00:22:37.163948 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.163996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.164020 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-06-27 00:22:37.164050 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.164061 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-06-27 00:22:37.164088 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.164138 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.164152 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.164170 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-06-27 00:22:37.164196 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.164224 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.164243 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:22:37.164270 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.164280 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-06-27 00:22:37.164305 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.164352 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.164364 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.164382 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-06-27 00:22:37.164504 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.164533 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.164554 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-06-27 00:22:37.164584 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.164595 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-06-27 00:22:37.164622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.164668 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.164680 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.164697 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-06-27 00:22:37.164722 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.164749 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.164769 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-06-27 00:22:37.164796 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.164807 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-06-27 00:22:37.164832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.164878 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.164890 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.164908 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-06-27 00:22:37.164962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.164992 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.165013 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-06-27 00:22:37.165040 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.165052 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-06-27 00:22:37.165079 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.165127 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.165141 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.165160 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-06-27 00:22:37.165194 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.165206 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.165223 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-06-27 00:22:37.165249 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.165282 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.165302 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:22:37.165330 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.165338 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-06-27 00:22:37.165359 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.165404 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:22:37.165417 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.165454 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-06-27 00:22:37.165477 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.165504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.165523 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-06-27 00:22:37.165551 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.165561 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-27 00:22:37.165587 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.165651 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.165663 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.165681 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:22:37.165707 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.165733 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.165752 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:22:37.165780 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.165791 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-27 00:22:37.165816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.165862 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.165874 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.165891 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-06-27 00:22:37.165916 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.165962 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.165983 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:22:37.166024 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.166036 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-06-27 00:22:37.166063 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.166106 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:22:37.166119 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.166139 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-06-27 00:22:37.166166 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.166195 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.166217 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:22:37.166248 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.166260 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-06-27 00:22:37.166286 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.166333 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.166345 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.166372 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.166431 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:22:37.166482 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:22:37.166513 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.166542 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:22:37.166562 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-06-27 00:22:37.166586 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.166612 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:22:37.166633 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:22:37.166659 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.166669 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-06-27 00:22:37.166694 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.166739 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:22:37.166751 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.166769 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-06-27 00:22:37.166795 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.166822 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.166841 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-06-27 00:22:37.166868 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.166879 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-06-27 00:22:37.166904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.166981 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.167002 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.167019 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.167045 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:22:37.167072 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:22:37.167091 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.167103 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:22:37.167114 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-06-27 00:22:37.167127 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.167142 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:22:37.167152 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:22:37.167167 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.167174 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-06-27 00:22:37.167189 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.167214 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.167222 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.167232 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-06-27 00:22:37.167251 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.167258 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.167268 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-06-27 00:22:37.167286 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.167293 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.167303 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-27 00:22:37.167321 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.167328 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.167338 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-27 00:22:37.167356 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.167363 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.167373 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-06-27 00:22:37.167390 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.167397 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.167407 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-06-27 00:22:37.167436 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.167443 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.167453 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:22:37.167466 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.167503 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.167513 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-06-27 00:22:37.167528 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.167534 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-06-27 00:22:37.167548 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.167573 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.167580 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.167590 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-06-27 00:22:37.167603 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.167618 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.167627 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-06-27 00:22:37.167641 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.167647 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-06-27 00:22:37.167661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.167685 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.167692 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.167702 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-06-27 00:22:37.167719 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.167726 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.167735 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:22:37.167752 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.167759 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.167768 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-27 00:22:37.167781 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.167802 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.167812 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-06-27 00:22:37.167827 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.167833 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-06-27 00:22:37.167846 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.167870 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.167877 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.167887 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-06-27 00:22:37.167900 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.167915 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.167931 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-06-27 00:22:37.167963 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.167970 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-27 00:22:37.167985 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.168010 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.168018 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.168028 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:22:37.168041 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.168061 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.168072 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:22:37.168088 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.168095 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-27 00:22:37.168109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.168135 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.168142 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.168152 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-06-27 00:22:37.168166 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.168181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.168191 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:22:37.168206 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.168212 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-27 00:22:37.168226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.168251 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.168258 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.168268 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-06-27 00:22:37.168286 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.168292 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.168302 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:22:37.168321 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.168327 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.168337 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-27 00:22:37.168351 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.168373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.168383 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:22:37.168398 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.168404 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-27 00:22:37.168418 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.168455 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.168462 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.168472 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-06-27 00:22:37.168485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.168500 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.168509 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:22:37.168524 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.168530 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-06-27 00:22:37.168544 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.168568 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.168575 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.168584 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-27 00:22:37.168601 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.168608 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.168617 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:22:37.168634 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.168641 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.168650 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:22:37.168667 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.168674 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.168683 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-27 00:22:37.168700 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.168707 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.168716 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-27 00:22:37.168729 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.168758 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.168769 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:22:37.168819 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.168828 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:22:37.168878 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.168909 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:22:37.168916 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.168932 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-06-27 00:22:37.168946 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.168980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.168992 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-06-27 00:22:37.169007 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:22:37.169071 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-06-27 00:22:37.169080 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:22:37.169093 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-06-27 00:22:37.169107 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:22:37.169125 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.169143 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:22:37.169171 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.169178 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:22:37.169188 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:22:37.169206 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:22:37.169212 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:22:37.169249 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-06-27 00:22:37.169273 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:22:37.169281 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:22:37.169292 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-06-27 00:22:37.169310 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:22:37.169317 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:22:37.169326 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-06-27 00:22:37.169371 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:22:37.169384 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:22:37.169404 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-06-27 00:22:37.169450 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:22:37.169459 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:22:37.169470 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-06-27 00:22:37.169489 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.169500 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:22:37.169510 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-06-27 00:22:37.169528 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.169535 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:22:37.169544 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:22:37.169561 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.169568 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:22:37.169577 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:22:37.169594 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.169601 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:22:37.169610 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:22:37.169708 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:22:37.169763 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.169783 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.169789 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-06-27 00:22:37.169806 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.169838 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.169845 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.169856 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:22:37.169874 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.169880 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.169890 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-27 00:22:37.169908 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.169914 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.169929 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-27 00:22:37.169948 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.169955 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.169965 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-06-27 00:22:37.169979 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.170005 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.170016 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-06-27 00:22:37.170031 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.170038 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:22:37.170054 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.170083 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:22:37.170091 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.170101 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-06-27 00:22:37.170115 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.170131 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.170141 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-06-27 00:22:37.170155 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:22:37.170182 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-06-27 00:22:37.170189 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:22:37.170199 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-06-27 00:22:37.170213 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:22:37.170229 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.170243 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:22:37.170269 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.170276 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:22:37.170286 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-27 00:22:37.170304 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.170310 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:22:37.170322 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-06-27 00:22:37.170339 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.170346 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:22:37.170356 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-27 00:22:37.170373 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.170380 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:22:37.170390 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-06-27 00:22:37.170408 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:22:37.170415 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:22:37.170445 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-27 00:22:37.170462 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:22:37.170469 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:22:37.170478 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-27 00:22:37.170495 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.170502 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:22:37.170511 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:22:37.170528 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.170534 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:22:37.170543 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-06-27 00:22:37.170560 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.170567 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:22:37.170576 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-06-27 00:22:37.170593 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.170599 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:22:37.170609 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:22:37.170625 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.170632 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:22:37.170641 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:22:37.170654 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:22:37.170734 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.170757 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.170763 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-06-27 00:22:37.170778 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.170807 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.170814 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.170824 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-27 00:22:37.170841 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.170848 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.170858 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:22:37.170874 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.170881 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.170890 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-27 00:22:37.170907 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:22:37.170914 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.170999 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-06-27 00:22:37.171020 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.171047 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.171063 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:22:37.171086 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.171095 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:22:37.171111 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.171194 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:22:37.171203 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.171215 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-06-27 00:22:37.171229 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.171245 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.171255 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-06-27 00:22:37.171269 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:22:37.171304 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:22:37.171312 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:22:37.171323 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:22:37.171336 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:22:37.171353 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.171367 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:22:37.171430 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.171439 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:22:37.171450 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-27 00:22:37.171469 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.171476 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:22:37.171486 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-06-27 00:22:37.171508 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.171519 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:22:37.171530 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-27 00:22:37.171625 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.171634 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:22:37.171646 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-06-27 00:22:37.171665 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:22:37.171672 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:22:37.171682 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-27 00:22:37.171699 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:22:37.171706 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:22:37.171715 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-27 00:22:37.171737 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.171744 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:22:37.171754 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:22:37.171771 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.171779 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:22:37.171788 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-06-27 00:22:37.171859 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.171867 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:22:37.171878 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-06-27 00:22:37.171896 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:22:37.171903 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:22:37.171913 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-06-27 00:22:37.171935 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.171945 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:22:37.171969 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:22:37.172055 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.172068 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:22:37.172081 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:22:37.172096 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:22:37.172155 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.172177 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:22:37.172209 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:22:37.172216 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:22:37.172226 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:22:37.172240 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:22:37.172257 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.172271 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:22:37.172369 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.172377 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:22:37.172408 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-06-27 00:22:37.172489 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.172498 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:22:37.172508 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-06-27 00:22:37.172526 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.172533 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:22:37.172543 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-06-27 00:22:37.172564 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.172638 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:22:37.172653 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-06-27 00:22:37.172674 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.172681 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:22:37.172691 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-06-27 00:22:37.172709 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:22:37.172716 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:22:37.172725 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-27 00:22:37.172743 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.172750 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:22:37.172831 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-06-27 00:22:37.172854 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:22:37.172861 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:22:37.172872 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-06-27 00:22:37.172889 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:22:37.172896 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:22:37.172906 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-06-27 00:22:37.172929 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:22:37.172947 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:22:37.173040 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-27 00:22:37.173068 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:22:37.173076 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:22:37.173087 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-27 00:22:37.173106 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:22:37.173113 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:22:37.173123 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-06-27 00:22:37.173140 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.173147 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:22:37.173157 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:22:37.173181 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.173188 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:22:37.173198 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-06-27 00:22:37.173212 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:22:37.173277 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.173297 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.173304 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-06-27 00:22:37.173320 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.173345 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.173353 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.173363 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-27 00:22:37.173376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.173392 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.173402 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:22:37.173417 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.173424 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-06-27 00:22:37.173438 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.173575 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:22:37.173583 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.173594 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-06-27 00:22:37.173686 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.173703 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.173714 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-06-27 00:22:37.173787 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.173796 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-06-27 00:22:37.173813 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.173839 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.173846 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.173857 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:22:37.173875 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.173882 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.173892 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-27 00:22:37.173910 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.173994 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.174010 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-27 00:22:37.174032 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:22:37.174039 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.174050 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-06-27 00:22:37.174068 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.174097 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.174178 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-06-27 00:22:37.174201 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.174208 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-06-27 00:22:37.174223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.174249 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:22:37.174257 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.174267 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-06-27 00:22:37.174281 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.174354 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.174370 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-06-27 00:22:37.174386 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:22:37.174414 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-06-27 00:22:37.174425 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:22:37.174436 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-06-27 00:22:37.174450 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:22:37.174466 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.174481 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-06-27 00:22:37.174562 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.174571 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-27 00:22:37.174582 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-06-27 00:22:37.174600 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.174607 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-06-27 00:22:37.174618 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-06-27 00:22:37.174635 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.174646 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-27 00:22:37.174657 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-06-27 00:22:37.174722 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:22:37.174732 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-06-27 00:22:37.174744 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-06-27 00:22:37.174764 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.174771 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-06-27 00:22:37.174781 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-06-27 00:22:37.174799 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.174806 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-06-27 00:22:37.174844 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-06-27 00:22:37.174863 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.174869 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-06-27 00:22:37.174879 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:22:37.174896 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:22:37.174903 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-27 00:22:37.174912 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-06-27 00:22:37.174934 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:22:37.174942 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-06-27 00:22:37.174965 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-06-27 00:22:37.174984 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.174991 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-06-27 00:22:37.175001 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:22:37.175014 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-06-27 00:22:37.175070 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.175090 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.175098 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-06-27 00:22:37.175115 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.175141 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.175148 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.175158 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:22:37.175172 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.175187 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.175197 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-06-27 00:22:37.175213 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.175219 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-06-27 00:22:37.175233 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.175258 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:22:37.175266 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.175300 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-06-27 00:22:37.175400 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.175418 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.175429 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-06-27 00:22:37.175447 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-06-27 00:22:37.175476 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:22:37.175483 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-06-27 00:22:37.175494 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-06-27 00:22:37.175555 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:22:37.175564 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-06-27 00:22:37.175575 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-06-27 00:22:37.175595 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:22:37.175602 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-06-27 00:22:37.175611 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-06-27 00:22:37.175625 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-06-27 00:22:37.175654 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.175671 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.175678 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-06-27 00:22:37.175694 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.175803 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.175812 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.175824 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:22:37.175843 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.175850 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.175860 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-27 00:22:37.175915 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.175929 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.175941 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-27 00:22:37.175956 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.175979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.175990 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:22:37.176009 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.176016 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:22:37.176031 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.176092 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:22:37.176102 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.176115 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-06-27 00:22:37.176129 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.176145 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.176156 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-06-27 00:22:37.176170 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:22:37.176202 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:22:37.176210 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:22:37.176220 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:22:37.176234 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:22:37.176250 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.176333 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:22:37.176364 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.176372 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:22:37.176382 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-06-27 00:22:37.176400 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.176407 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:22:37.176417 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-06-27 00:22:37.176532 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.176542 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:22:37.176554 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-06-27 00:22:37.176574 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.176581 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:22:37.176592 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-06-27 00:22:37.176609 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:22:37.176616 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:22:37.176626 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-06-27 00:22:37.176649 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.176657 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:22:37.176667 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-06-27 00:22:37.176686 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.176692 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:22:37.176703 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-06-27 00:22:37.176720 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.176727 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:22:37.176737 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:22:37.176755 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.176762 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:22:37.176772 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:22:37.176786 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:22:37.176832 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.176849 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.176856 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-06-27 00:22:37.176871 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.176909 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.176916 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.176931 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-27 00:22:37.176950 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.176970 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.176981 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:22:37.176999 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.177006 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.177016 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:22:37.177033 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.177040 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.177051 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-27 00:22:37.177074 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.177081 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.177091 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-27 00:22:37.177105 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.177136 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.177146 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:22:37.177162 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.177168 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-06-27 00:22:37.177183 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.177206 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.177213 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.177274 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.177302 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:22:37.177324 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:22:37.177342 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.177354 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:22:37.177364 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-06-27 00:22:37.177382 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.177396 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:22:37.177407 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-06-27 00:22:37.177434 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.177441 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-06-27 00:22:37.177455 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.177479 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.177486 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.177496 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-06-27 00:22:37.177508 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.177523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.177533 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-06-27 00:22:37.177547 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.177554 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-06-27 00:22:37.177568 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.177592 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-27 00:22:37.177599 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.177608 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-06-27 00:22:37.177621 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.177636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.177645 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-06-27 00:22:37.177661 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.177667 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-06-27 00:22:37.177680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.177703 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.177710 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.177720 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:22:37.177733 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.177747 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.177756 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-06-27 00:22:37.177771 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.177777 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-06-27 00:22:37.177790 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.177814 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:22:37.177821 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.177831 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-06-27 00:22:37.177844 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.177858 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.177868 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-06-27 00:22:37.177881 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:22:37.177907 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-06-27 00:22:37.177914 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:22:37.177929 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-06-27 00:22:37.177943 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:22:37.177975 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.177990 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:22:37.178017 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.178024 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:22:37.178035 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-06-27 00:22:37.178055 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.178065 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:22:37.178078 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-06-27 00:22:37.178097 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.178104 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:22:37.178114 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-06-27 00:22:37.178131 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.178138 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:22:37.178147 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-06-27 00:22:37.178165 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.178171 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:22:37.178181 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-06-27 00:22:37.178199 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:22:37.178206 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:22:37.178216 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-06-27 00:22:37.178233 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:22:37.178240 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:22:37.178250 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-06-27 00:22:37.178267 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:22:37.178274 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:22:37.178284 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-06-27 00:22:37.178301 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:22:37.178308 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:22:37.178318 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-06-27 00:22:37.178336 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.178342 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:22:37.178352 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-06-27 00:22:37.178369 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.178377 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:22:37.178386 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-06-27 00:22:37.178404 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.178411 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:22:37.178420 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-06-27 00:22:37.178454 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.178460 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:22:37.178470 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-06-27 00:22:37.178482 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:22:37.178541 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.178558 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.178564 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-06-27 00:22:37.178579 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.178604 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.178611 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.178620 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-06-27 00:22:37.178633 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.178648 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.178658 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:22:37.178672 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.178679 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-06-27 00:22:37.178692 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.178716 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.178723 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.178732 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-06-27 00:22:37.178745 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.178760 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.178770 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-06-27 00:22:37.178784 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.178790 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-06-27 00:22:37.178804 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.178828 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.178835 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.178844 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-06-27 00:22:37.178861 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.178868 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.178877 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:22:37.178894 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.178901 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.178910 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:22:37.178932 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.178940 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.178970 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-27 00:22:37.178984 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.179011 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.179022 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:22:37.179037 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.179044 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:22:37.179058 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.179083 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:22:37.179091 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.179101 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-06-27 00:22:37.179114 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.179130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.179140 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-06-27 00:22:37.179153 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:22:37.179181 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:22:37.179188 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:22:37.179199 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:22:37.179212 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:22:37.179229 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.179243 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:22:37.179267 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.179275 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:22:37.179284 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:22:37.179302 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.179309 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:22:37.179318 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:22:37.179336 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.179343 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:22:37.179352 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-06-27 00:22:37.179370 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:22:37.179377 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:22:37.179386 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-06-27 00:22:37.179404 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.179410 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:22:37.179420 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:22:37.179450 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.179457 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:22:37.179466 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-06-27 00:22:37.179483 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-27 00:22:37.179490 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:22:37.179499 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-06-27 00:22:37.179512 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:22:37.179548 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.179564 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.179570 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-06-27 00:22:37.179585 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.179608 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.179615 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.179625 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-06-27 00:22:37.179642 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.179648 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.179658 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-06-27 00:22:37.179675 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.179681 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.179691 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-06-27 00:22:37.179708 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.179715 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.179733 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-06-27 00:22:37.179750 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.179756 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.179765 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-06-27 00:22:37.179782 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.179789 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.179798 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-06-27 00:22:37.179815 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.179822 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.179831 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-06-27 00:22:37.179848 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.179854 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.179867 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-06-27 00:22:37.179880 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.179920 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.179936 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:22:37.179964 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.179971 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-06-27 00:22:37.179989 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.180014 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:22:37.180021 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.180031 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-06-27 00:22:37.180045 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.180060 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.180070 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-06-27 00:22:37.180087 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:22:37.180094 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-06-27 00:22:37.180106 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-06-27 00:22:37.180121 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.180128 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-06-27 00:22:37.180141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.180165 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:22:37.180185 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:22:37.180203 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.180214 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:22:37.180224 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-06-27 00:22:37.180241 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.180248 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-06-27 00:22:37.180259 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-06-27 00:22:37.180275 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:22:37.180282 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-06-27 00:22:37.180292 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-06-27 00:22:37.180310 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:22:37.180317 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-06-27 00:22:37.180327 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:22:37.180344 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:22:37.180351 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-06-27 00:22:37.180361 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:22:37.180378 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:22:37.180384 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-06-27 00:22:37.180394 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:22:37.180412 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:22:37.180430 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-06-27 00:22:37.180444 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:22:37.180460 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:22:37.180466 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-06-27 00:22:37.180476 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:22:37.180492 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:22:37.180498 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-06-27 00:22:37.180508 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-06-27 00:22:37.180524 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:22:37.180530 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-06-27 00:22:37.180540 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:22:37.180556 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-27 00:22:37.180563 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-06-27 00:22:37.180573 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-06-27 00:22:37.180589 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:22:37.180595 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-06-27 00:22:37.180605 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:22:37.180621 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:22:37.180627 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-06-27 00:22:37.180637 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:22:37.180652 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:22:37.180659 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-06-27 00:22:37.180668 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-06-27 00:22:37.180680 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-06-27 00:22:37.180713 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-06-27 00:22:37.180741 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-06-27 00:22:37.180767 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:22:37.180793 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-06-27 00:22:37.180819 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:22:37.180845 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-06-27 00:22:37.180870 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-06-27 00:22:37.180896 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-06-27 00:22:37.180922 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-06-27 00:22:37.180967 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-06-27 00:22:37.180994 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-06-27 00:22:37.181021 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-06-27 00:22:37.181047 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-06-27 00:22:37.181074 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-06-27 00:22:37.181102 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-06-27 00:22:37.181130 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-06-27 00:22:37.181156 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-06-27 00:22:37.181183 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-06-27 00:22:37.181209 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:22:37.181236 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-06-27 00:22:37.181262 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-06-27 00:22:37.181288 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-06-27 00:22:37.181315 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:22:37.181341 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-06-27 00:22:37.181367 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:22:37.181394 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:22:37.181466 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:22:37.181583 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:22:37.181614 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-06-27 00:22:37.181639 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:22:37.181664 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-06-27 00:22:37.181749 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-06-27 00:22:37.181777 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-06-27 00:22:37.181807 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-06-27 00:22:37.181835 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:22:37.181890 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:22:37.181921 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:22:37.181955 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:22:37.181986 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:22:37.182013 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-06-27 00:22:37.182040 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-06-27 00:22:37.182066 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-06-27 00:22:37.182092 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:22:37.182118 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-06-27 00:22:37.182144 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:22:37.182170 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-06-27 00:22:37.182197 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-06-27 00:22:37.182223 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-06-27 00:22:37.182250 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-06-27 00:22:37.182276 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-06-27 00:22:37.182302 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:22:37.182329 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-06-27 00:22:37.182355 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:22:37.182382 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-06-27 00:22:37.182408 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-06-27 00:22:37.182521 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-06-27 00:22:37.182554 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-06-27 00:22:37.182580 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-06-27 00:22:37.182606 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:22:37.182632 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-06-27 00:22:37.182664 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:22:37.182689 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-06-27 00:22:37.182715 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:22:37.182742 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-06-27 00:22:37.182769 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.182787 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.182812 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:22:37.182837 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.182853 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.182870 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.182895 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:22:37.182920 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.182943 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.182960 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.182976 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.183001 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:22:37.183026 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.183052 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:22:37.183076 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.183102 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:22:37.183127 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.183157 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.183185 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:22:37.183211 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.183228 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.183255 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:22:37.183282 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.183308 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:22:37.183334 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.183360 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:22:37.183386 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.183412 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:22:37.183482 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.183512 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:22:37.183537 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.183554 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.183583 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:22:37.183609 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.183635 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:22:37.183660 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.183685 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:22:37.183711 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.183736 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:22:37.183761 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.183841 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.183861 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.183880 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.183960 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.183983 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.184001 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.184027 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:22:37.184056 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.184075 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.184092 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.184118 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:22:37.184179 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.184211 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:22:37.184238 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.184256 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.184277 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.184304 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:22:37.184330 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.184406 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.184437 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.184454 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.184470 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.184499 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:22:37.184525 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.184542 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.184558 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.184630 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.184661 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:22:37.184687 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.184705 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.184726 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.184744 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.184770 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:22:37.184797 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.184824 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:22:37.184850 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.184868 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.184885 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.184902 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.184935 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:22:37.184962 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.184989 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:22:37.185014 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.185032 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.185049 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.185075 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:22:37.185101 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.185118 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.185147 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.185164 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.185180 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.185219 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:22:37.185246 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.185272 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-06-27 00:22:37.185313 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.185342 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:22:37.185369 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.185395 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:22:37.185421 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.185438 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.185455 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.185472 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.185499 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:22:37.185525 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.185543 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.185560 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.185578 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.185595 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.185612 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.185629 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.185659 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.185684 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-06-27 00:22:37.185711 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.185728 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.185753 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:22:37.185778 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.185794 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.185822 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.185848 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:22:37.185873 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.185890 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.185906 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.185922 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.185953 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:22:37.185978 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.186003 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:22:37.186028 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.186053 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:22:37.186078 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.186095 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.186119 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:22:37.186158 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.186176 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.186202 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:22:37.186228 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.186708 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:22:37.186827 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.186856 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:22:37.186883 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.187022 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:22:37.187051 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.187158 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:22:37.187186 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.187204 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.187231 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:22:37.187301 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.187330 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:22:37.187357 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.187383 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:22:37.187409 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.187436 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:22:37.187462 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.187538 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.187557 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.187573 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.187590 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.187616 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.187633 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.187658 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:22:37.187683 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.187700 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.187723 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.187748 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:22:37.187773 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.187799 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:22:37.187824 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.187842 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.187860 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.187885 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:22:37.187910 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.187932 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.187949 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.187966 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.187982 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.188007 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:22:37.188032 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.188049 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.188065 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.188082 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.188107 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:22:37.188132 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.188148 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.188165 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.188311 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.188339 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:22:37.188405 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.188447 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:22:37.188474 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.188491 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.188509 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.188531 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.188620 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:22:37.188654 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.188680 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:22:37.188706 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.188725 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.188775 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.188806 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:22:37.188833 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.188850 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.188871 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.188889 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.188906 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.188982 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:22:37.189015 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.189042 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-06-27 00:22:37.189068 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.189112 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:22:37.189201 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.189232 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:22:37.189256 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.189301 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.189336 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.189357 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.189385 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:22:37.189412 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.189429 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.189446 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.189463 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.189480 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.189497 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.189519 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.189537 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:22:37.189563 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-06-27 00:22:37.189590 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-06-27 00:22:37.189647 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:22:37.189701 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:22:37.189819 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:22:37.189903 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-06-27 00:22:37.189994 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-06-27 00:22:37.190147 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-06-27 00:22:37.190238 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-06-27 00:22:37.190327 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:22:37.190411 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:22:37.190509 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:22:37.190597 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:22:37.190671 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:22:37.190747 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:22:37.190821 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:22:37.190895 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:22:37.190978 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:22:37.191051 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:22:37.191100 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:22:37.191147 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:22:37.191196 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:22:37.191250 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:22:37.191303 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:22:37.191349 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-06-27 00:22:37.191395 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:22:37.191446 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:22:37.191491 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:22:37.191539 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-06-27 00:22:37.191586 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:22:37.191638 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:22:37.191684 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:22:37.191730 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:22:37.191785 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-06-27 00:22:37.191831 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:22:37.191878 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:22:37.191930 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:22:37.191977 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-06-27 00:22:37.192024 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-06-27 00:22:37.192072 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-06-27 00:22:37.192119 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-06-27 00:22:37.192166 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:22:37.192211 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:22:37.192257 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:22:37.192303 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:22:37.192349 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:22:37.192396 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:22:37.192443 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:22:37.192490 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:22:37.192596 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:22:37.192643 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:22:37.192689 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:22:37.192735 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:22:37.192783 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:22:37.192833 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:22:37.192883 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:22:37.192934 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-06-27 00:22:37.192980 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:22:37.193025 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:22:37.193070 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:22:37.193117 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-06-27 00:22:37.193163 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:22:37.193213 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:22:37.193259 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:22:37.193306 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:22:37.193360 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-06-27 00:22:37.193407 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:22:37.193453 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:22:37.193499 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:22:37.193544 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-06-27 00:22:37.193590 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-06-27 00:22:37.193636 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-06-27 00:22:37.193683 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-06-27 00:22:37.193729 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:22:37.193775 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:22:37.193822 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:22:37.193867 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:22:37.193912 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:22:37.193964 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:22:37.194010 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:22:37.194055 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:22:37.194141 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:22:37.194190 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:22:37.194242 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:22:37.194290 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:22:37.194403 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:22:37.194466 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:22:37.194552 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:22:37.194602 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-06-27 00:22:37.194653 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:22:37.194700 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:22:37.194748 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:22:37.194809 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-06-27 00:22:37.194857 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:22:37.194909 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:22:37.194961 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:22:37.195008 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:22:37.195063 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-06-27 00:22:37.195088 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:22:37.195146 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:22:37.195199 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:22:37.195251 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:22:37.195376 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:22:37.195429 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:22:37.195485 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:22:37.195537 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:22:37.195588 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:22:37.195641 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:22:37.195693 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:22:37.195745 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:22:37.195799 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:22:37.195850 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:22:37.195901 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:22:37.195960 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:22:37.196012 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:22:37.196064 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:22:37.196117 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:22:37.196169 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:22:37.196220 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:22:37.196302 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:22:37.196358 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:22:37.196409 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:22:37.196465 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:22:37.196588 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:22:37.196656 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:22:37.196766 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:22:37.196821 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:22:37.196880 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:22:37.196995 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:22:37.197049 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:22:37.197183 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-06-27 00:22:37.197214 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:22:37.197270 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:22:37.197328 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:22:37.197425 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:22:37.197481 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:22:37.197539 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:22:37.197605 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:22:37.197657 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:22:37.197714 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:22:37.197766 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:22:37.197817 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:22:37.197868 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:22:37.197919 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:22:37.197977 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:22:37.198029 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:22:37.198080 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:22:37.198132 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:22:37.198184 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:22:37.198298 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:22:37.198351 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:22:37.198402 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:22:37.198461 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:22:37.198512 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:22:37.198568 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:22:37.198620 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:22:37.198671 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:22:37.198722 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:22:37.198773 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:22:37.198824 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:22:37.198875 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:22:37.198931 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:22:37.198983 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:22:37.199043 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-06-27 00:22:37.199064 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:22:37.199112 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:22:37.199159 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:22:37.199205 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:22:37.199394 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:22:37.199446 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:22:37.199582 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:22:37.199633 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:22:37.199680 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:22:37.199747 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:22:37.199794 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:22:37.199840 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:22:37.200068 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:22:37.200120 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:22:37.200168 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:22:37.200216 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:22:37.200264 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:22:37.200320 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:22:37.200368 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:22:37.200416 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:22:37.200476 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:22:37.200522 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:22:37.200568 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:22:37.200614 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:22:37.200660 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:22:37.200715 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:22:37.200761 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:22:37.200807 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:22:37.200853 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:22:37.200899 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:22:37.200951 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:22:37.200998 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:22:37.201052 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-06-27 00:22:37.201073 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:22:37.201122 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:22:37.201635 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:22:37.201691 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:22:37.201741 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:22:37.201881 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:22:37.201952 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:22:37.202098 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:22:37.202154 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:22:37.202294 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:22:37.202347 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:22:37.202397 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:22:37.202448 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:22:37.202522 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:22:37.202592 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:22:37.202644 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:22:37.202694 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:22:37.202796 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:22:37.202849 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:22:37.202900 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:22:37.202957 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:22:37.203008 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:22:37.203058 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:22:37.203109 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:22:37.203180 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:22:37.203228 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:22:37.203278 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:22:37.203345 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:22:37.203397 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:22:37.203447 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:22:37.203498 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:22:37.203548 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:22:37.203602 wsdl: current service: Service1 2019-06-27 00:22:37.203619 wsdl: current port: Service1Soap 2019-06-27 00:22:37.203649 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-06-27 00:22:37.203677 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-06-27 00:22:37.203704 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-06-27 00:22:37.203730 wsdl: Parsing WSDL done 2019-06-27 00:22:37.203748 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:22:37.203763 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:22:37.203774 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:22:37.203783 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:22:37.203792 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:22:37.203801 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:22:37.203811 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:22:37.203820 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:22:37.203829 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:22:37.203838 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:22:37.203846 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:22:37.203854 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:22:37.203863 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:22:37.203899 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:22:37.203908 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:22:37.203916 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:22:37.203930 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:22:37.203938 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:22:37.203947 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:22:37.203956 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:22:37.203973 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:22:37.203982 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:22:37.203991 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:22:37.204000 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:22:37.204008 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:22:37.204017 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:22:37.204025 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:22:37.204034 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:22:37.204042 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:22:37.204051 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:22:37.204059 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:22:37.204068 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:22:37.204077 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:22:37.204087 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:22:37.204095 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:22:37.204105 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:22:37.204113 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:22:37.204121 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:22:37.204156 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:22:37.204167 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:22:37.204176 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:22:37.204184 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:22:37.204193 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:22:37.204202 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:22:37.204210 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:22:37.204218 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:22:37.204226 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:22:37.204234 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:22:37.204242 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:22:37.204250 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:22:37.204258 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:22:37.204266 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:22:37.204274 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:22:37.204285 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:22:37.204293 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:22:37.204301 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:22:37.204309 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:22:37.204316 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:22:37.204324 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:22:37.204342 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:22:37.204350 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:22:37.204359 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:22:37.204367 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:22:37.204383 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:22:37.204392 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:22:37.204401 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:22:37.204411 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:22:37.204420 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:22:37.204427 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:22:37.204435 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:22:37.204442 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:22:37.204450 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:22:37.204457 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:22:37.204464 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:22:37.204472 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:22:37.204479 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:22:37.204486 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:22:37.204494 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:22:37.204501 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:22:37.204508 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:22:37.204516 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:22:37.204524 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:22:37.204531 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:22:37.204539 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:22:37.204546 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:22:37.204554 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:22:37.204561 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:22:37.204568 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:22:37.204577 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:22:37.204584 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:22:37.204592 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:22:37.204599 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:22:37.204607 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:22:37.204614 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:22:37.204621 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:22:37.204629 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:22:37.204636 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:22:37.204645 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:22:37.204652 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:22:37.204660 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:22:37.204668 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:22:37.204675 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:22:37.204682 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:22:37.204690 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:22:37.204697 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:22:37.204713 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:22:37.204720 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:22:37.204727 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:22:37.204735 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:22:37.204744 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:22:37.204751 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:22:37.204759 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:22:37.204767 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:22:37.204774 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:22:37.204782 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:22:37.204789 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:22:37.204796 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:22:37.204803 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:22:37.204810 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:22:37.204817 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:22:37.204824 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:22:37.204831 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:22:37.204838 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:22:37.204844 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:22:37.204851 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:22:37.204858 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:22:37.204865 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:22:37.204872 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:22:37.204972 nusoap_client: checkWSDL 2019-06-27 00:22:37.204982 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-27 00:22:37.204987 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-27 00:22:37.204992 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-27 00:22:37.204998 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-06-27 00:22:37.205003 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-06-27 00:22:37.205007 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-06-27 00:22:37.205017 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-06-27 00:22:37.205025 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-06-27 00:22:37.205063 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-06-27 00:22:37.205070 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204863" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-27 00:22:37.205084 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-06-27 00:22:37.205105 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-06-27 00:22:37.205112 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-06-27 00:22:37.205117 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-06-27 00:22:37.205121 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-06-27 00:22:37.205126 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204863" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-27 00:22:37.205137 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:22:37.205143 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:22:37.205148 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:22:37.205159 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-06-27 00:22:37.205167 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:22:37.205172 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-06-27 00:22:37.205195 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.205205 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-06-27 00:22:37.205210 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.205233 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-06-27 00:22:37.205239 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-06-27 00:22:37.205243 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-06-27 00:22:37.205247 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-06-27 00:22:37.205251 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-06-27 00:22:37.205255 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-06-27 00:22:37.205261 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-06-27 00:22:37.205265 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-06-27 00:22:37.205271 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204863" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-27 00:22:37.205282 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:22:37.205300 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:22:37.205306 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:22:37.205312 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-06-27 00:22:37.205318 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-06-27 00:22:37.205322 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:22:37.205345 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-06-27 00:22:37.205351 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:22:37.205356 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:22:37.205361 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:22:37.205365 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:22:37.205375 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-06-27 00:22:37.205383 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:22:37.205388 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-27 00:22:37.205393 wsdl: in serializeType: returning: 2019-06-27 00:22:37.205399 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "204863" 2019-06-27 00:22:37.205406 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:22:37.205411 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-27 00:22:37.205416 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:22:37.205423 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:22:37.205428 wsdl: in serializeType: returning: 204863 2019-06-27 00:22:37.205434 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-06-27 00:22:37.205441 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:22:37.205445 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-27 00:22:37.205449 wsdl: in serializeType: returning: 2019-06-27 00:22:37.205454 wsdl: in serializeType: returning: 204863 2019-06-27 00:22:37.205459 wsdl: serializeRPCParameters returning: 204863 2019-06-27 00:22:37.205474 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=204863 style=document use=literal encodingStyle= 2019-06-27 00:22:37.205478 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-06-27 00:22:37.205484 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5979"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-06-27 00:22:37.205497 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-06-27 00:22:37.205503 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=204863 2019-06-27 00:22:37.205512 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-06-27 00:22:37.205582 nusoap_client: sending message, length=457 2019-06-27 00:22:37.205523 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-06-27 00:22:37.205533 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-06-27 00:22:37.205538 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-06-27 00:22:37.205543 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-06-27 00:22:37.205547 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-06-27 00:22:37.205554 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:22:37.205562 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:22:37.205570 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-06-27 00:22:37.205576 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-06-27 00:22:37.205588 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-06-27 00:22:37.205597 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-06-27 00:22:37.205603 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-06-27 00:22:37.213671 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-06-27 00:22:37.213687 soap_transport_http: socket connected 2019-06-27 00:22:37.213697 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-06-27 00:22:37.213703 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-06-27 00:22:37.213708 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:22:37.213713 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:22:37.213717 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-06-27 00:22:37.213722 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-06-27 00:22:37.213726 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-06-27 00:22:37.213753 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-06-27 00:22:37.228524 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-06-27 00:22:37.228558 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-06-27 00:22:37.228570 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-06-27 00:22:37.228580 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-06-27 00:22:37.228590 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-06-27 00:22:37.228600 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-06-27 00:22:37.228610 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-06-27 00:22:37.228620 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-06-27 00:22:37.228630 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-06-27 00:22:37.228641 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 26 Jun 2019 22:21:46 GMT 2019-06-27 00:22:37.228651 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-06-27 00:22:37.228661 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-06-27 00:22:37.228671 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-06-27 00:22:37.228686 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-06-27 00:22:37.228729 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-06-27 00:22:37.228745 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-06-27 00:22:37.228760 soap_transport_http: read to EOF 2019-06-27 00:22:37.228768 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-06-27 00:22:37.228777 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-06-27 00:22:37.228822 soap_transport_http: closed socket 2019-06-27 00:22:37.228838 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-06-27 00:22:37.228847 soap_transport_http: end of send() 2019-06-27 00:22:37.228875 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-06-27 00:22:37.228887 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 26 Jun 2019 22:21:46 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-06-27 00:22:37.228931 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-06-27 00:22:37.228947 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-06-27 00:22:37.228988 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-06-27 00:22:37.228999 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-06-27 00:22:37.229146 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-06-27 00:22:37.229312 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-06-27 00:22:37.229324 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-06-27 00:22:37.229338 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-06-27 00:22:37.229358 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-06-27 00:22:37.229399 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-06-27 00:22:37.229522 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-06-27 00:22:37.229932 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-06-27 00:22:37.229978 nusoap_client: got fault 2019-06-27 00:22:37.229990 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-06-27 00:22:37.229998 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-06-27 00:22:37.230007 nusoap_client: detail =