Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 35.5Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
VZ2113900-62D51 Model turbiny: RHB31CW-30004CP7NRBRDL245AZ
 Producent OE: IHI
 Pojazd: SUZUKI
 Silnik:
JR T3731
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 19 Oct 2019 07:45:54 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-19 09:45:59.761151 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-19 09:45:59.761214 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 09:45:59.761245 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204863" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-19 09:45:59.761274 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 09:45:59.761291 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-19 09:45:59.761304 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-19 09:45:59.761324 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-19 09:45:59.761340 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 09:45:59.761351 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 09:45:59.761367 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 09:45:59.761381 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-19 09:45:59.761401 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-19 09:45:59.761412 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-19 09:45:59.761421 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-19 09:45:59.761429 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-19 09:45:59.761437 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-19 09:45:59.761456 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 09:45:59.761477 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 09:45:59.761492 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-19 09:45:59.761503 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-19 09:45:59.761514 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-19 09:45:59.761533 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-19 09:45:59.761548 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-19 09:45:59.767709 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-19 09:45:59.767725 soap_transport_http: socket connected 2019-10-19 09:45:59.767736 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-19 09:45:59.767742 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 09:45:59.767747 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 09:45:59.767752 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-19 09:45:59.767756 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-19 09:45:59.767787 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-19 09:45:59.781838 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-19 09:45:59.781883 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-19 09:45:59.781891 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-19 09:45:59.781897 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-19 09:45:59.781902 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-19 09:45:59.781908 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-19 09:45:59.781913 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-19 09:45:59.781920 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-19 09:45:59.781925 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-19 09:45:59.781931 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 19 Oct 2019 07:45:54 GMT 2019-10-19 09:45:59.781942 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-19 09:45:59.781947 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-19 09:45:59.781953 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-19 09:45:59.781966 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-19 09:45:59.781999 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-19 09:45:59.782020 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-19 09:45:59.788049 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 09:45:59.788162 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 09:45:59.788181 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-10-19 09:45:59.793999 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:45:59.794197 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:45:59.794233 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 09:45:59.794261 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:45:59.794290 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:45:59.794333 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 09:45:59.794364 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:45:59.794402 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:45:59.794416 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:45:59.794505 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-19 09:45:59.794524 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:45:59.794554 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:45:59.800590 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:45:59.800681 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-19 09:45:59.800735 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 09:45:59.800754 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:45:59.800829 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-19 09:45:59.800878 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:45:59.800893 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:45:59.800977 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-19 09:45:59.801012 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 09:45:59.801040 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:45:59.801078 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:45:59.801111 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:45:59.801125 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:45:59.801191 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:45:59.801221 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 09:45:59.801250 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:45:59.801293 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 09:45:59.801321 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:45:59.801349 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:45:59.801372 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:45:59.806762 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 09:45:59.806817 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-19 09:45:59.806855 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:45:59.806927 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 09:45:59.806960 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:45:59.806993 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:45:59.807081 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:45:59.807111 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 09:45:59.807147 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:45:59.807166 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:45:59.807194 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:45:59.807231 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:45:59.807258 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:45:59.807288 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 09:45:59.807316 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:45:59.807344 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:45:59.807439 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:45:59.807486 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 09:45:59.807561 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 09:45:59.807670 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:45:59.807717 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 09:45:59.807740 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:45:59.807784 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:45:59.807891 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-19 09:45:59.807927 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 09:45:59.807968 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:45:59.807982 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 09:45:59.808026 soap_transport_http: read buffer of 2031 bytes 2019-10-19 09:45:59.808037 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-19 09:45:59.808042 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-19 09:45:59.808154 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-19 09:45:59.808193 soap_transport_http: closed socket 2019-10-19 09:45:59.808209 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-19 09:45:59.808215 soap_transport_http: end of send() 2019-10-19 09:45:59.808234 wsdl: got WSDL URL 2019-10-19 09:45:59.808239 wsdl: Parse WSDL 2019-10-19 09:45:59.808420 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-19 09:45:59.808436 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-19 09:45:59.808485 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.808494 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-19 09:45:59.808515 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.808545 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.808554 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.808572 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 09:45:59.808602 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.808609 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.808620 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 09:45:59.808636 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.808666 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.808678 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-19 09:45:59.808694 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.808701 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-19 09:45:59.808716 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.808744 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:45:59.808751 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.808761 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-19 09:45:59.808775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.808791 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.808801 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-19 09:45:59.808817 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.808823 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-19 09:45:59.808838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.808863 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.808870 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.808880 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 09:45:59.808898 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.808904 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.808914 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 09:45:59.808932 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.808938 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.808948 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-19 09:45:59.808961 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.808985 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.808995 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-19 09:45:59.809011 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.809018 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-19 09:45:59.809033 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.809062 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:45:59.809069 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.809079 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-19 09:45:59.809093 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.809109 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.809119 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-19 09:45:59.809134 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.809140 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-19 09:45:59.809154 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.809179 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.809185 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.809195 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 09:45:59.809213 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.809219 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.809228 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 09:45:59.809246 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.809253 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.809262 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-19 09:45:59.809280 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.809287 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.809296 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:45:59.809309 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.809337 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.809347 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:45:59.809362 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.809369 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-19 09:45:59.809383 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.809407 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.809414 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.809427 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.809456 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:45:59.809478 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:45:59.809495 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.809507 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 09:45:59.809517 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-19 09:45:59.809530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.809545 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 09:45:59.809555 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-19 09:45:59.809570 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.809582 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-19 09:45:59.809597 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.809622 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.809629 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.809639 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 09:45:59.809657 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.809663 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.809672 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 09:45:59.809689 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.809696 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.809705 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-19 09:45:59.809722 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.809728 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.809737 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:45:59.809750 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.809777 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.809787 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:45:59.809802 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.809808 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-19 09:45:59.809822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.809848 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:45:59.809855 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.809865 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-19 09:45:59.809878 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.809893 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.809903 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-19 09:45:59.809917 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.809923 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-19 09:45:59.809937 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.809962 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.809969 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.809978 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 09:45:59.809992 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.810007 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.810017 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-19 09:45:59.810031 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.810037 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-19 09:45:59.810051 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.810076 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.810082 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.810092 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-19 09:45:59.810105 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.810120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.810130 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-19 09:45:59.810145 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.810151 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-19 09:45:59.810168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.810194 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.810201 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.810210 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:45:59.810223 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.810239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.810248 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-19 09:45:59.810263 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.810269 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-19 09:45:59.810282 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.810307 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.810314 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.810324 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-19 09:45:59.810337 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.810352 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.810362 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-19 09:45:59.810377 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.810383 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-19 09:45:59.810396 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.810421 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.810428 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.810438 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-19 09:45:59.810455 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.810463 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.810472 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:45:59.810485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.810504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.810514 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-19 09:45:59.810529 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.810535 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-19 09:45:59.810548 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.810578 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.810587 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.810597 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-19 09:45:59.810611 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.810626 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.810636 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-19 09:45:59.810651 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.810657 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-19 09:45:59.810670 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.810695 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.810702 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.810711 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-19 09:45:59.810729 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.810736 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.810745 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:45:59.810758 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.810777 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.810787 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-19 09:45:59.810801 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.810808 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-19 09:45:59.810821 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.810845 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.810852 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.810862 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-19 09:45:59.810875 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.810890 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.810900 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-19 09:45:59.810914 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.810921 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-19 09:45:59.810934 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.810958 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.810965 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.810975 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:45:59.810988 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.811003 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.811012 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-19 09:45:59.811027 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.811033 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-19 09:45:59.811046 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.811071 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.811078 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.811087 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-19 09:45:59.811101 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.811116 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.811125 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-19 09:45:59.811140 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.811146 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-19 09:45:59.811159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.811184 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.811190 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.811200 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:45:59.811213 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.811228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.811238 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-19 09:45:59.811253 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.811259 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-19 09:45:59.811272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.811297 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:45:59.811304 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.811314 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-19 09:45:59.811327 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.811342 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.811352 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-19 09:45:59.811366 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.811372 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-19 09:45:59.811386 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.811411 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.811418 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.811428 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-19 09:45:59.811440 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.811455 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.811465 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:45:59.811480 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.811486 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-19 09:45:59.811499 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.811524 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.811532 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.811541 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-19 09:45:59.811555 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.811569 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.811585 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-19 09:45:59.811601 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.811607 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-19 09:45:59.811620 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.811645 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.811652 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.811662 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-19 09:45:59.811675 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.811690 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.811699 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-19 09:45:59.811714 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.811720 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-19 09:45:59.811733 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.811758 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.811765 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.811775 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-19 09:45:59.811788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.811803 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.811813 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-19 09:45:59.811827 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.811833 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-19 09:45:59.811847 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.811871 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.811878 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.811888 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-19 09:45:59.811905 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.811912 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.811921 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-19 09:45:59.811934 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.811953 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.811963 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:45:59.811977 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.811983 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-19 09:45:59.811996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.812021 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:45:59.812028 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.812037 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-19 09:45:59.812051 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.812066 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.812075 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-19 09:45:59.812090 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.812096 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-19 09:45:59.812110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.812134 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.812141 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.812151 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 09:45:59.812164 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.812179 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.812189 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:45:59.812203 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.812210 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-19 09:45:59.812223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.812250 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.812257 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.812267 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-19 09:45:59.812280 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.812295 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.812304 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 09:45:59.812319 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.812326 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-19 09:45:59.812339 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.812365 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 09:45:59.812372 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.812382 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-19 09:45:59.812395 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.812410 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.812420 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:45:59.812435 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.812441 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-19 09:45:59.812454 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.812477 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.812484 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.812498 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.812521 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:45:59.812541 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:45:59.812558 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.812568 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 09:45:59.812583 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-19 09:45:59.812596 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.812611 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 09:45:59.812621 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-19 09:45:59.812636 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.812642 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-19 09:45:59.812656 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.812681 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 09:45:59.812688 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.812698 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-19 09:45:59.812710 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.812725 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.812735 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-19 09:45:59.812750 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.812756 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-19 09:45:59.812769 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.812792 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.812799 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.812812 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.812836 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:45:59.812856 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:45:59.812872 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.812883 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 09:45:59.812893 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-19 09:45:59.812905 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.812919 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 09:45:59.812929 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-19 09:45:59.812943 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.812950 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-19 09:45:59.812963 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.812988 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 09:45:59.812995 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.813005 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-19 09:45:59.813018 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.813033 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.813042 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-19 09:45:59.813057 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.813063 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-19 09:45:59.813076 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.813100 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.813106 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.813119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.813142 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:45:59.813162 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:45:59.813178 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.813188 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 09:45:59.813198 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-19 09:45:59.813210 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.813224 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 09:45:59.813234 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-19 09:45:59.813249 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.813255 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-19 09:45:59.813268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.813294 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.813300 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.813310 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-19 09:45:59.813328 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.813335 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.813344 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-19 09:45:59.813361 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.813368 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.813377 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-19 09:45:59.813394 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.813401 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.813410 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-19 09:45:59.813427 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.813433 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.813443 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-19 09:45:59.813460 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.813466 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.813476 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-19 09:45:59.813492 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.813499 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.813508 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:45:59.813521 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.813559 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.813570 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-19 09:45:59.813593 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.813600 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-19 09:45:59.813614 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.813639 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.813646 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.813656 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-19 09:45:59.813669 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.813684 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.813693 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-19 09:45:59.813708 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.813714 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-19 09:45:59.813727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.813751 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.813758 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.813768 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-19 09:45:59.813785 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.813792 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.813801 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:45:59.813818 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.813825 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.813834 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-19 09:45:59.813847 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.813869 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.813879 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-19 09:45:59.813894 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.813900 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-19 09:45:59.813913 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.813938 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.813945 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.813955 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-19 09:45:59.813968 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.813983 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.813993 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-19 09:45:59.814008 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.814014 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-19 09:45:59.814027 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.814080 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.814088 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.814099 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 09:45:59.814112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.814128 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.814138 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:45:59.814153 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.814160 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-19 09:45:59.814174 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.814199 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.814206 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.814216 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-19 09:45:59.814229 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.814244 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.814253 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 09:45:59.814268 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.814274 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-19 09:45:59.814287 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.814314 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.814321 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.814330 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-19 09:45:59.814348 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.814354 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.814364 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:45:59.814381 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.814387 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.814397 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-19 09:45:59.814410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.814432 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.814443 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:45:59.814457 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.814464 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-19 09:45:59.814477 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.814502 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.814509 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.814518 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-19 09:45:59.814531 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.814546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.814556 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 09:45:59.814571 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.814582 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-19 09:45:59.814597 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.814622 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.814630 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.814639 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-19 09:45:59.814656 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.814664 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.814673 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 09:45:59.814690 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.814697 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.814706 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 09:45:59.814723 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.814730 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.814739 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-19 09:45:59.814756 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.814763 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.814772 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-19 09:45:59.814785 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.814815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.814826 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:45:59.814841 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.814847 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 09:45:59.814860 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.814885 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 09:45:59.814892 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.814902 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-19 09:45:59.814915 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.814930 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.814939 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-19 09:45:59.814953 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 09:45:59.814981 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-19 09:45:59.814988 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 09:45:59.814998 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-19 09:45:59.815010 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 09:45:59.815026 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.815040 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:45:59.815064 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.815071 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:45:59.815081 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:45:59.815098 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:45:59.815105 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:45:59.815115 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-19 09:45:59.815132 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:45:59.815139 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:45:59.815148 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-19 09:45:59.815165 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:45:59.815172 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:45:59.815182 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-19 09:45:59.815198 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:45:59.815205 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:45:59.815214 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-19 09:45:59.815231 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 09:45:59.815238 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:45:59.815247 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-19 09:45:59.815264 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.815272 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:45:59.815282 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-19 09:45:59.815299 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.815306 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:45:59.815315 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:45:59.815332 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.815339 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:45:59.815348 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-19 09:45:59.815365 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.815372 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:45:59.815381 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 09:45:59.815398 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.815404 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:45:59.815414 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 09:45:59.815426 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:45:59.815482 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.815499 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.815506 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-19 09:45:59.815519 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.815544 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.815551 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.815561 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 09:45:59.815583 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.815591 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.815601 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-19 09:45:59.815618 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.815625 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.815634 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-19 09:45:59.815651 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.815658 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.815667 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-19 09:45:59.815680 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.815707 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.815717 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-19 09:45:59.815732 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.815738 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 09:45:59.815753 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.815778 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 09:45:59.815785 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.815795 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-19 09:45:59.815808 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.815823 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.815833 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-19 09:45:59.815846 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 09:45:59.815874 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-19 09:45:59.815881 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 09:45:59.815890 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-19 09:45:59.815904 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 09:45:59.815920 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.815933 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:45:59.815958 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.815965 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:45:59.815974 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-19 09:45:59.815992 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.815998 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:45:59.816007 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-19 09:45:59.816024 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.816031 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:45:59.816041 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-19 09:45:59.816058 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.816064 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:45:59.816074 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-19 09:45:59.816091 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:45:59.816097 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:45:59.816106 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-19 09:45:59.816127 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:45:59.816134 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:45:59.816144 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-19 09:45:59.816161 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.816168 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:45:59.816177 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:45:59.816194 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.816201 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:45:59.816210 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-19 09:45:59.816227 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.816233 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:45:59.816243 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-19 09:45:59.816260 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.816267 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:45:59.816277 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 09:45:59.816294 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.816300 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:45:59.816310 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 09:45:59.816322 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:45:59.816378 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.816395 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.816401 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-19 09:45:59.816415 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.816441 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.816448 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.816457 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-19 09:45:59.816474 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.816481 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.816490 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 09:45:59.816507 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.816513 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.816522 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-19 09:45:59.816539 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 09:45:59.816546 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.816555 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-19 09:45:59.816568 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.816600 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.816612 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:45:59.816627 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.816634 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 09:45:59.816648 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.816673 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:45:59.816679 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.816689 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-19 09:45:59.816702 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.816717 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.816727 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-19 09:45:59.816741 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:45:59.816767 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:45:59.816774 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:45:59.816784 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:45:59.816797 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:45:59.816813 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.816827 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:45:59.816852 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.816859 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:45:59.816869 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-19 09:45:59.816886 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.816893 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:45:59.816902 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-19 09:45:59.816919 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.816926 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:45:59.816935 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-19 09:45:59.816953 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.816959 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:45:59.816968 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-19 09:45:59.816986 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:45:59.816992 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:45:59.817002 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-19 09:45:59.817019 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:45:59.817025 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:45:59.817035 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-19 09:45:59.817052 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.817058 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:45:59.817067 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:45:59.817084 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.817091 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:45:59.817100 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-19 09:45:59.817117 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.817124 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:45:59.817133 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-19 09:45:59.817150 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:45:59.817157 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:45:59.817166 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-19 09:45:59.817183 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.817189 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:45:59.817198 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 09:45:59.817215 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.817221 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:45:59.817230 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 09:45:59.817243 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:45:59.817301 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.817316 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:45:59.817344 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:45:59.817351 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:45:59.817361 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:45:59.817374 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:45:59.817390 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.817404 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:45:59.817429 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.817436 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:45:59.817446 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-19 09:45:59.817463 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.817471 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:45:59.817480 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-19 09:45:59.817497 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.817504 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:45:59.817513 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-19 09:45:59.817530 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.817537 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:45:59.817546 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-19 09:45:59.817563 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.817569 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:45:59.817584 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-19 09:45:59.817602 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:45:59.817608 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:45:59.817618 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-19 09:45:59.817634 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.817641 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:45:59.817650 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-19 09:45:59.817667 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:45:59.817673 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:45:59.817682 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-19 09:45:59.817699 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:45:59.817706 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:45:59.817716 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-19 09:45:59.817733 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:45:59.817740 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:45:59.817754 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-19 09:45:59.817772 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:45:59.817779 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:45:59.817788 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-19 09:45:59.817805 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:45:59.817812 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:45:59.817822 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-19 09:45:59.817839 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.817846 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:45:59.817855 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:45:59.817872 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.817879 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:45:59.817888 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-19 09:45:59.817901 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:45:59.817967 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.817985 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.817992 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-19 09:45:59.818011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.818036 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.818043 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.818053 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-19 09:45:59.818066 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.818081 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.818091 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:45:59.818106 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.818112 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-19 09:45:59.818130 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.818156 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:45:59.818163 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.818173 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-19 09:45:59.818186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.818201 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.818211 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-19 09:45:59.818226 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.818232 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-19 09:45:59.818245 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.818270 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.818277 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.818286 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 09:45:59.818303 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.818310 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.818319 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-19 09:45:59.818336 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.818343 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.818352 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-19 09:45:59.818369 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 09:45:59.818375 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.818384 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-19 09:45:59.818397 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.818424 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.818434 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-19 09:45:59.818448 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.818455 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-19 09:45:59.818473 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.818498 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 09:45:59.818505 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.818515 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-19 09:45:59.818528 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.818543 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.818553 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-19 09:45:59.818566 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 09:45:59.818600 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-19 09:45:59.818608 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 09:45:59.818618 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-19 09:45:59.818631 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 09:45:59.818648 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.818661 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-19 09:45:59.818686 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.818693 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-19 09:45:59.818707 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-19 09:45:59.818725 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.818732 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-19 09:45:59.818741 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-19 09:45:59.818758 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.818765 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-19 09:45:59.818774 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-19 09:45:59.818791 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 09:45:59.818798 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-19 09:45:59.818807 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-19 09:45:59.818824 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.818831 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-19 09:45:59.818840 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-19 09:45:59.818857 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.818864 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-19 09:45:59.818873 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-19 09:45:59.818890 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.818896 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-19 09:45:59.818905 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 09:45:59.818922 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:45:59.818929 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-19 09:45:59.818938 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-19 09:45:59.818955 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:45:59.818961 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-19 09:45:59.818971 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-19 09:45:59.818988 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.818994 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-19 09:45:59.819003 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:45:59.819016 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-19 09:45:59.819066 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.819083 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.819089 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-19 09:45:59.819108 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.819133 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.819140 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.819149 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 09:45:59.819162 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.819178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.819188 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-19 09:45:59.819202 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.819209 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-19 09:45:59.819226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.819251 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 09:45:59.819258 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.819268 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-19 09:45:59.819281 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.819296 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.819306 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-19 09:45:59.819319 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-19 09:45:59.819345 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 09:45:59.819352 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-19 09:45:59.819362 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-19 09:45:59.819379 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 09:45:59.819386 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-19 09:45:59.819395 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-19 09:45:59.819413 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 09:45:59.819420 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-19 09:45:59.819429 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-19 09:45:59.819442 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-19 09:45:59.819465 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.819481 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.819487 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-19 09:45:59.819505 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.819530 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.819537 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.819547 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 09:45:59.819564 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.819571 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.819586 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-19 09:45:59.819604 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.819611 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.819620 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-19 09:45:59.819633 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.819657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.819667 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:45:59.819681 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.819687 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-19 09:45:59.819701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.819725 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 09:45:59.819732 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.819747 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-19 09:45:59.819760 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.819776 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.819786 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-19 09:45:59.819799 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 09:45:59.819826 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:45:59.819833 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 09:45:59.819843 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:45:59.819856 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 09:45:59.819873 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.819886 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:45:59.819911 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.819919 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:45:59.819928 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-19 09:45:59.819945 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.819952 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:45:59.819961 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-19 09:45:59.819978 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.819984 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:45:59.819994 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-19 09:45:59.820010 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.820017 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:45:59.820031 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-19 09:45:59.820048 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:45:59.820055 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:45:59.820064 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-19 09:45:59.820081 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.820088 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:45:59.820097 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-19 09:45:59.820114 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.820121 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:45:59.820130 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-19 09:45:59.820147 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.820154 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:45:59.820163 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 09:45:59.820180 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.820186 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:45:59.820196 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 09:45:59.820209 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:45:59.820255 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.820272 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.820278 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-19 09:45:59.820296 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.820321 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.820328 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.820338 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-19 09:45:59.820356 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.820362 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.820372 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 09:45:59.820389 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.820396 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.820405 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 09:45:59.820422 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.820429 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.820438 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-19 09:45:59.820455 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.820462 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.820471 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-19 09:45:59.820485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.820515 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.820525 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:45:59.820540 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.820546 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-19 09:45:59.820564 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.820594 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.820601 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.820615 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.820638 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:45:59.820660 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:45:59.820676 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.820687 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 09:45:59.820698 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-19 09:45:59.820710 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.820725 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 09:45:59.820735 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-19 09:45:59.820750 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.820756 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-19 09:45:59.820774 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.820799 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.820805 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.820815 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-19 09:45:59.820828 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.820843 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.820853 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-19 09:45:59.820868 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.820874 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-19 09:45:59.820887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.820912 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-19 09:45:59.820919 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.820929 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-19 09:45:59.820942 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.820957 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.820967 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-19 09:45:59.820981 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.820987 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-19 09:45:59.821000 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.821024 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.821031 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.821041 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 09:45:59.821054 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.821069 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.821078 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-19 09:45:59.821093 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.821099 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-19 09:45:59.821117 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.821142 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 09:45:59.821149 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.821159 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-19 09:45:59.821172 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.821187 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.821197 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-19 09:45:59.821211 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 09:45:59.821237 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-19 09:45:59.821244 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 09:45:59.821254 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-19 09:45:59.821267 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 09:45:59.821283 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.821297 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:45:59.821322 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.821329 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:45:59.821338 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-19 09:45:59.821356 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.821362 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:45:59.821376 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-19 09:45:59.821394 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.821401 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:45:59.821410 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-19 09:45:59.821427 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.821433 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:45:59.821443 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-19 09:45:59.821460 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.821466 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:45:59.821476 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-19 09:45:59.821493 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 09:45:59.821500 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:45:59.821510 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-19 09:45:59.821527 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 09:45:59.821534 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:45:59.821543 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-19 09:45:59.821560 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 09:45:59.821567 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:45:59.821581 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-19 09:45:59.821600 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 09:45:59.821607 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:45:59.821617 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-19 09:45:59.821633 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.821640 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:45:59.821649 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-19 09:45:59.821667 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.821674 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:45:59.821684 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-19 09:45:59.821701 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.821707 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:45:59.821716 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-19 09:45:59.821733 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.821740 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:45:59.821753 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-19 09:45:59.821767 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:45:59.821830 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.821848 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.821855 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-19 09:45:59.821873 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.821898 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.821905 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.821915 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-19 09:45:59.821928 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.821943 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.821953 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:45:59.821967 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.821974 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-19 09:45:59.821987 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.822011 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.822018 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.822028 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-19 09:45:59.822041 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.822056 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.822066 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-19 09:45:59.822080 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.822086 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-19 09:45:59.822105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.822130 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.822137 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.822147 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-19 09:45:59.822164 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.822171 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.822180 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 09:45:59.822198 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.822204 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.822214 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 09:45:59.822231 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.822237 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.822246 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-19 09:45:59.822259 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.822286 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.822296 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:45:59.822310 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.822316 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 09:45:59.822329 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.822354 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 09:45:59.822361 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.822375 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-19 09:45:59.822388 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.822403 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.822413 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-19 09:45:59.822427 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 09:45:59.822453 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:45:59.822460 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 09:45:59.822470 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:45:59.822483 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 09:45:59.822499 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.822512 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:45:59.822537 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.822544 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:45:59.822554 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:45:59.822571 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.822583 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:45:59.822593 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 09:45:59.822611 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.822618 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:45:59.822627 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-19 09:45:59.822644 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:45:59.822651 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:45:59.822661 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-19 09:45:59.822678 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.822685 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:45:59.822698 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:45:59.822716 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.822723 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:45:59.822733 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-19 09:45:59.822750 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-19 09:45:59.822756 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:45:59.822765 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-19 09:45:59.822778 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:45:59.822818 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.822833 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.822840 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-19 09:45:59.822853 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.822877 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.822884 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.822893 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-19 09:45:59.822911 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.822917 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.822931 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-19 09:45:59.822948 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.822955 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.822965 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-19 09:45:59.822982 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.822989 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.822998 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-19 09:45:59.823015 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.823022 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.823031 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-19 09:45:59.823048 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.823055 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.823064 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-19 09:45:59.823081 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.823088 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.823097 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-19 09:45:59.823114 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.823120 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.823130 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-19 09:45:59.823142 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.823184 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.823195 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:45:59.823209 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.823216 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-19 09:45:59.823234 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.823260 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 09:45:59.823267 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.823277 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-19 09:45:59.823290 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.823305 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.823315 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-19 09:45:59.823332 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:45:59.823339 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-19 09:45:59.823349 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-19 09:45:59.823364 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.823370 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-19 09:45:59.823383 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.823406 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:45:59.823426 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:45:59.823448 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.823459 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 09:45:59.823469 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-19 09:45:59.823486 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.823493 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-19 09:45:59.823503 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-19 09:45:59.823519 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:45:59.823525 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-19 09:45:59.823535 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-19 09:45:59.823552 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 09:45:59.823558 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-19 09:45:59.823567 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 09:45:59.823590 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 09:45:59.823597 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-19 09:45:59.823607 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 09:45:59.823624 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:45:59.823630 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-19 09:45:59.823640 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:45:59.823657 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:45:59.823663 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-19 09:45:59.823673 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:45:59.823689 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 09:45:59.823696 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-19 09:45:59.823705 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 09:45:59.823722 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 09:45:59.823728 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-19 09:45:59.823737 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-19 09:45:59.823753 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 09:45:59.823760 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-19 09:45:59.823769 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 09:45:59.823785 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-19 09:45:59.823792 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-19 09:45:59.823805 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-19 09:45:59.823823 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 09:45:59.823830 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-19 09:45:59.823840 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 09:45:59.823857 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 09:45:59.823863 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-19 09:45:59.823873 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 09:45:59.823888 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 09:45:59.823894 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-19 09:45:59.823903 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-19 09:45:59.823916 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-19 09:45:59.823948 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-19 09:45:59.823977 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-19 09:45:59.824004 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 09:45:59.824032 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-19 09:45:59.824059 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:45:59.824086 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-19 09:45:59.824112 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:45:59.824139 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-19 09:45:59.824166 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-19 09:45:59.824193 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-19 09:45:59.824219 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-19 09:45:59.824245 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-19 09:45:59.824271 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-19 09:45:59.824297 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-19 09:45:59.824324 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-19 09:45:59.824350 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-19 09:45:59.824377 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-19 09:45:59.824403 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-19 09:45:59.824429 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-19 09:45:59.824460 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-19 09:45:59.824494 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:45:59.824521 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-19 09:45:59.824548 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-19 09:45:59.824578 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-19 09:45:59.824606 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:45:59.824633 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-19 09:45:59.824660 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:45:59.824686 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 09:45:59.824713 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:45:59.824739 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-19 09:45:59.824765 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-19 09:45:59.824793 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-19 09:45:59.824820 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-19 09:45:59.824846 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-19 09:45:59.824872 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-19 09:45:59.824898 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-19 09:45:59.824924 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-19 09:45:59.824951 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-19 09:45:59.824978 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:45:59.825005 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 09:45:59.825031 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:45:59.825058 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 09:45:59.825100 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:45:59.825127 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-19 09:45:59.825153 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-19 09:45:59.825356 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-19 09:45:59.825383 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:45:59.825410 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-19 09:45:59.825436 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:45:59.825463 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-19 09:45:59.825489 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-19 09:45:59.825515 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-19 09:45:59.825543 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-19 09:45:59.825569 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-19 09:45:59.825601 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:45:59.825627 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-19 09:45:59.825654 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:45:59.825681 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-19 09:45:59.825707 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-19 09:45:59.825733 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-19 09:45:59.825760 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-19 09:45:59.825786 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-19 09:45:59.825812 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:45:59.825840 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-19 09:45:59.825868 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:45:59.825894 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-19 09:45:59.825921 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:45:59.825947 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-19 09:45:59.825974 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.825992 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.826018 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:45:59.826043 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.826060 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.826084 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.826110 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:45:59.826136 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.826153 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.826170 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.826186 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.826212 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:45:59.826238 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.826255 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.826272 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.826289 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.826314 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:45:59.826340 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.826367 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:45:59.826393 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.826419 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:45:59.826445 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.826462 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.826488 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:45:59.826515 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.826532 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.826558 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:45:59.826590 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.826616 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:45:59.826642 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.826668 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:45:59.826694 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.826721 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:45:59.826747 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.826773 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:45:59.826798 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.826820 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.826846 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:45:59.826872 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.826898 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:45:59.826924 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.826951 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:45:59.826977 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.827003 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:45:59.827029 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.827055 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:45:59.827082 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.827099 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.827115 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.827132 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.827149 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.827165 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.827181 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.827207 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:45:59.827233 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.827250 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.827266 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.827292 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:45:59.827318 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.827344 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:45:59.827370 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.827387 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.827404 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.827429 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:45:59.827455 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.827476 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.827493 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.827510 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.827527 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.827553 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 09:45:59.827583 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.827601 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.827618 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.827635 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.827662 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 09:45:59.827688 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.827706 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.827724 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.827741 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.827767 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:45:59.827793 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.827820 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:45:59.827845 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.827862 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.827879 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.827895 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.827921 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 09:45:59.827947 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.827972 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 09:45:59.827998 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.828014 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.828031 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.828057 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 09:45:59.828082 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.828104 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.828121 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.828137 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.828153 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.828179 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:45:59.828205 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.828231 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-19 09:45:59.828258 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.828285 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 09:45:59.828311 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.828337 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:45:59.828363 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.828380 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.828397 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.828413 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.828439 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 09:45:59.828465 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.828482 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.828499 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.828515 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.828532 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.828549 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.828566 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.828587 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.828613 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-19 09:45:59.828639 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.828656 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.828682 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:45:59.828708 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.828730 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.828746 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.828772 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:45:59.828798 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.828815 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.828831 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.828848 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.828873 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:45:59.828899 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.828916 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.828933 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.828949 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.828976 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:45:59.829001 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.829028 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:45:59.829054 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.829081 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:45:59.829107 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.829124 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.829150 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:45:59.829176 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.829192 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.829218 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:45:59.829243 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.829269 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:45:59.829295 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.829321 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:45:59.829347 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.829373 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:45:59.829399 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.829429 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:45:59.829455 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.829472 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.829498 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:45:59.829524 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.829550 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:45:59.829581 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.829609 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:45:59.829635 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.829661 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:45:59.829687 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.829713 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:45:59.829739 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.829756 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.829773 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.829790 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.829806 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.829823 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.829839 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.829865 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:45:59.829891 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.829908 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.829924 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.829950 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:45:59.829976 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.830002 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:45:59.830029 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.830046 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.830063 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.830094 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:45:59.830120 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.830137 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.830154 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.830170 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.830187 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.830213 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 09:45:59.830239 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.830256 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.830272 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.830289 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.830315 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 09:45:59.830340 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.830357 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.830374 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.830391 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.830416 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:45:59.830443 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.830470 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:45:59.830496 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.830513 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.830529 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.830546 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.830572 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 09:45:59.830642 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.830669 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 09:45:59.830695 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.830712 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.830729 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.830759 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 09:45:59.830785 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.830803 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.830819 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.830836 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.830852 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.830878 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:45:59.830905 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.830931 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-19 09:45:59.830957 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.830983 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 09:45:59.831009 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.831036 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:45:59.831062 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.831079 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.831096 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.831112 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.831138 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 09:45:59.831164 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.831181 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.831198 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.831215 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.831232 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.831248 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.831265 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.831281 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:45:59.831307 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-19 09:45:59.831336 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-19 09:45:59.831392 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-19 09:45:59.831448 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:45:59.831498 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:45:59.831547 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-19 09:45:59.831599 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-19 09:45:59.831648 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-19 09:45:59.831697 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-19 09:45:59.831744 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-19 09:45:59.831792 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 09:45:59.831838 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:45:59.831885 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 09:45:59.831933 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:45:59.831982 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:45:59.832053 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:45:59.832102 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-19 09:45:59.832169 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-19 09:45:59.832233 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-19 09:45:59.832282 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-19 09:45:59.832329 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:45:59.832377 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:45:59.832425 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:45:59.832473 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 09:45:59.832532 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:45:59.832592 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:45:59.832640 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-19 09:45:59.832701 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-19 09:45:59.832748 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:45:59.832794 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:45:59.832843 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-19 09:45:59.832891 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 09:45:59.832943 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:45:59.832989 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:45:59.833043 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:45:59.833099 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-19 09:45:59.833161 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-19 09:45:59.833209 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:45:59.833258 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:45:59.833305 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-19 09:45:59.833351 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-19 09:45:59.833399 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-19 09:45:59.833446 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-19 09:45:59.833500 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-19 09:45:59.833548 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 09:45:59.833619 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:45:59.833667 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 09:45:59.833713 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:45:59.833760 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:45:59.833808 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:45:59.833856 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-19 09:45:59.833904 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-19 09:45:59.834157 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-19 09:45:59.834207 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-19 09:45:59.834255 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:45:59.834303 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:45:59.834351 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:45:59.834399 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 09:45:59.834451 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:45:59.834503 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:45:59.834549 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-19 09:45:59.834602 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-19 09:45:59.834650 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:45:59.834696 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:45:59.834745 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-19 09:45:59.834792 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 09:45:59.834844 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:45:59.834890 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:45:59.834939 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:45:59.834995 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-19 09:45:59.835043 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-19 09:45:59.835092 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:45:59.835140 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:45:59.835188 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-19 09:45:59.835234 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-19 09:45:59.835282 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-19 09:45:59.835329 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-19 09:45:59.835376 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-19 09:45:59.835424 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 09:45:59.835470 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:45:59.835518 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 09:45:59.835565 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:45:59.835617 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:45:59.835666 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:45:59.835714 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-19 09:45:59.835761 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-19 09:45:59.835810 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-19 09:45:59.835858 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-19 09:45:59.835906 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:45:59.835954 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:45:59.836002 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:45:59.836050 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 09:45:59.836102 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:45:59.836154 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:45:59.836200 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-19 09:45:59.836247 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-19 09:45:59.836293 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:45:59.836339 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:45:59.836388 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-19 09:45:59.836436 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 09:45:59.836493 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:45:59.836539 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:45:59.836593 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:45:59.836649 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-19 09:45:59.836675 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 09:45:59.836735 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 09:45:59.836790 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:45:59.836844 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:45:59.836898 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 09:45:59.836950 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 09:45:59.837003 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 09:45:59.837056 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 09:45:59.837110 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 09:45:59.837163 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 09:45:59.837216 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:45:59.837270 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 09:45:59.837324 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:45:59.837377 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:45:59.837430 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:45:59.837483 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 09:45:59.837536 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 09:45:59.837601 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 09:45:59.837656 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 09:45:59.837710 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:45:59.837769 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:45:59.837823 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:45:59.837876 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 09:45:59.837930 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:45:59.837984 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:45:59.838053 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 09:45:59.838107 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 09:45:59.838160 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:45:59.838214 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:45:59.838268 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 09:45:59.838321 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 09:45:59.838374 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:45:59.838443 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:45:59.838498 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:45:59.838559 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-19 09:45:59.838597 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 09:45:59.838654 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 09:45:59.838708 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:45:59.838762 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:45:59.838815 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 09:45:59.838884 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 09:45:59.838938 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 09:45:59.838992 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 09:45:59.839046 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 09:45:59.839100 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 09:45:59.839153 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:45:59.839206 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 09:45:59.839278 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:45:59.839543 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:45:59.839605 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:45:59.839659 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 09:45:59.839713 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 09:45:59.839767 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 09:45:59.839820 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 09:45:59.839887 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:45:59.839941 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:45:59.839995 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:45:59.840048 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 09:45:59.840101 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:45:59.840154 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:45:59.840207 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 09:45:59.840274 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 09:45:59.840330 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:45:59.840383 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:45:59.840437 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 09:45:59.840491 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 09:45:59.840544 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:45:59.840602 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:45:59.840671 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:45:59.840732 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-19 09:45:59.840755 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 09:45:59.840804 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 09:45:59.840853 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:45:59.840901 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:45:59.840954 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 09:45:59.841003 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 09:45:59.841051 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 09:45:59.841100 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 09:45:59.841166 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 09:45:59.841214 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 09:45:59.841262 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:45:59.841310 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 09:45:59.841357 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:45:59.841406 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:45:59.841459 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:45:59.841507 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 09:45:59.841555 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 09:45:59.841624 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 09:45:59.841673 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 09:45:59.841721 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:45:59.841769 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:45:59.841817 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:45:59.841866 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 09:45:59.841914 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:45:59.841962 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:45:59.842014 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 09:45:59.842076 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 09:45:59.842125 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:45:59.842178 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:45:59.842226 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 09:45:59.842274 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 09:45:59.842606 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:45:59.842666 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:45:59.842715 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:45:59.842771 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-19 09:45:59.842793 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 09:45:59.842867 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 09:45:59.842917 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:45:59.842967 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:45:59.843017 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 09:45:59.843067 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 09:45:59.843116 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 09:45:59.843167 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 09:45:59.843217 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 09:45:59.843267 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 09:45:59.843331 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:45:59.843386 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 09:45:59.843436 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:45:59.843486 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:45:59.843537 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:45:59.843593 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 09:45:59.843643 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 09:45:59.843693 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 09:45:59.843743 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 09:45:59.843807 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:45:59.843858 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:45:59.843913 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:45:59.843963 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 09:45:59.844014 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:45:59.844063 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:45:59.844113 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 09:45:59.844163 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 09:45:59.844213 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:45:59.844264 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:45:59.844314 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 09:45:59.844369 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 09:45:59.844419 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:45:59.844469 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:45:59.844580 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:45:59.844979 wsdl: current service: Service1 2019-10-19 09:45:59.845012 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-19 09:45:59.845045 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-19 09:45:59.845074 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-19 09:45:59.845102 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-19 09:45:59.845128 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-19 09:45:59.845149 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 09:45:59.845165 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 09:45:59.845174 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:45:59.845183 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:45:59.845193 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 09:45:59.845201 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 09:45:59.845210 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 09:45:59.845218 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 09:45:59.845227 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 09:45:59.845235 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 09:45:59.845248 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:45:59.845257 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 09:45:59.845265 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:45:59.845274 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:45:59.845283 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:45:59.845291 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 09:45:59.845299 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 09:45:59.845307 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 09:45:59.845315 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 09:45:59.845322 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:45:59.845330 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:45:59.845338 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:45:59.845346 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 09:45:59.845354 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:45:59.845361 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:45:59.845369 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 09:45:59.845377 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 09:45:59.845385 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:45:59.845392 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:45:59.845400 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 09:45:59.845408 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 09:45:59.845416 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:45:59.845423 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:45:59.845432 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:45:59.845440 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 09:45:59.845451 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 09:45:59.845458 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:45:59.845467 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:45:59.845474 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 09:45:59.845482 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 09:45:59.845489 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 09:45:59.845497 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 09:45:59.845505 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 09:45:59.845512 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 09:45:59.845519 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:45:59.845527 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 09:45:59.845534 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:45:59.845542 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:45:59.845550 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:45:59.845557 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 09:45:59.845564 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 09:45:59.845572 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 09:45:59.845585 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 09:45:59.845593 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:45:59.845601 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:45:59.845608 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:45:59.845616 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 09:45:59.845623 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:45:59.845631 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:45:59.845638 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 09:45:59.845645 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 09:45:59.845658 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:45:59.845665 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:45:59.845673 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 09:45:59.845680 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 09:45:59.845688 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:45:59.845695 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:45:59.845703 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:45:59.845711 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 09:45:59.845721 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 09:45:59.845728 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:45:59.845736 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:45:59.845744 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 09:45:59.845751 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 09:45:59.845758 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 09:45:59.845764 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 09:45:59.845772 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 09:45:59.845778 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 09:45:59.845785 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:45:59.845793 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 09:45:59.845799 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:45:59.845806 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:45:59.845813 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:45:59.845820 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 09:45:59.845827 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 09:45:59.845835 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 09:45:59.845842 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 09:45:59.845849 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:45:59.845855 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:45:59.845863 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:45:59.845870 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 09:45:59.845877 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:45:59.845884 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:45:59.845891 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 09:45:59.845897 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 09:45:59.845904 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:45:59.845911 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:45:59.845918 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 09:45:59.845925 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 09:45:59.845931 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:45:59.845938 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:45:59.845945 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:45:59.845952 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 09:45:59.845961 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 09:45:59.845968 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:45:59.845975 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:45:59.845982 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 09:45:59.845989 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 09:45:59.845996 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 09:45:59.846003 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 09:45:59.846010 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 09:45:59.846017 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 09:45:59.846024 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:45:59.846035 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 09:45:59.846042 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:45:59.846049 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:45:59.846056 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:45:59.846063 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 09:45:59.846070 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 09:45:59.846077 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 09:45:59.846083 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 09:45:59.846090 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:45:59.846097 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:45:59.846104 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:45:59.846111 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 09:45:59.846118 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:45:59.846124 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:45:59.846131 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 09:45:59.846137 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 09:45:59.846144 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:45:59.846150 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:45:59.846157 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 09:45:59.846164 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 09:45:59.846172 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:45:59.846178 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:45:59.846185 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:45:59.846436 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-19 09:45:59.846446 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-19 09:45:59.846451 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-19 09:45:59.846455 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-19 09:45:59.846462 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-19 09:45:59.846467 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-19 09:45:59.846471 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-19 09:45:59.846481 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-19 09:45:59.846489 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-19 09:45:59.846530 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-19 09:45:59.846537 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204863" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-19 09:45:59.846551 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-19 09:45:59.846572 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-19 09:45:59.846583 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-19 09:45:59.846588 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-19 09:45:59.846592 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-19 09:45:59.846597 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204863" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-19 09:45:59.846608 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-19 09:45:59.846615 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-19 09:45:59.846619 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-19 09:45:59.846630 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-19 09:45:59.846638 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 09:45:59.846643 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-19 09:45:59.846667 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.846676 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-19 09:45:59.846681 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.846704 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-19 09:45:59.846709 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-19 09:45:59.846713 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-19 09:45:59.846717 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-19 09:45:59.846721 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-19 09:45:59.846725 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-19 09:45:59.846729 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-19 09:45:59.846733 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-19 09:45:59.846742 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204863" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-19 09:45:59.846753 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-19 09:45:59.846760 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-19 09:45:59.846764 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-19 09:45:59.846770 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-19 09:45:59.846776 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-19 09:45:59.846780 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:45:59.846803 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-19 09:45:59.846809 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 09:45:59.846813 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 09:45:59.846819 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 09:45:59.846823 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 09:45:59.846833 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-19 09:45:59.846841 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 09:45:59.846845 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-19 09:45:59.846849 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-19 09:45:59.846856 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "204863" 2019-10-19 09:45:59.846863 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 09:45:59.846867 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-19 09:45:59.846872 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 09:45:59.846878 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 09:45:59.846883 wsdl: in serializeType: returning: 204863 2019-10-19 09:45:59.846889 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-19 09:45:59.846896 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 09:45:59.846900 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-19 09:45:59.846903 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-19 09:45:59.846908 wsdl: in serializeType: returning: 204863 2019-10-19 09:45:59.846913 wsdl: serializeRPCParameters returning: 204863 2019-10-19 09:45:59.846931 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=204863 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-19 09:45:59.846935 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-19 09:45:59.846941 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9911"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-19 09:45:59.846955 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-19 09:45:59.846961 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=204863 2019-10-19 09:45:59.846970 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-19 09:45:59.847042 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-19 09:45:59.846982 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-19 09:45:59.846993 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-19 09:45:59.846998 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-19 09:45:59.847003 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-19 09:45:59.847007 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-19 09:45:59.847013 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 09:45:59.847022 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 09:45:59.847030 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-19 09:45:59.847035 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-19 09:45:59.847048 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-19 09:45:59.847056 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-19 09:45:59.847063 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-19 09:45:59.853202 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-19 09:45:59.853225 soap_transport_http: socket connected 2019-10-19 09:45:59.853238 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-19 09:45:59.853244 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-19 09:45:59.853250 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 09:45:59.853258 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 09:45:59.853263 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-19 09:45:59.853267 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-19 09:45:59.853272 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-19 09:45:59.853300 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-19 09:45:59.861146 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-19 09:45:59.861168 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-19 09:45:59.861175 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-19 09:45:59.861180 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-19 09:45:59.861185 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-19 09:45:59.861191 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-19 09:45:59.861197 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-19 09:45:59.861202 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-19 09:45:59.861211 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-19 09:45:59.861217 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 19 Oct 2019 07:45:54 GMT 2019-10-19 09:45:59.861224 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-19 09:45:59.861229 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-19 09:45:59.861235 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-19 09:45:59.861245 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-19 09:45:59.861272 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-19 09:45:59.861283 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-19 09:45:59.861292 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-19 09:45:59.861297 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-19 09:45:59.861301 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-19 09:45:59.861335 soap_transport_http: closed socket 2019-10-19 09:45:59.861347 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-19 09:45:59.861353 soap_transport_http: end of send() 2019-10-19 09:45:59.861379 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-19 09:45:59.861386 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 19 Oct 2019 07:45:54 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-19 09:45:59.861425 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-19 09:45:59.861435 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-19 09:45:59.861460 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-19 09:45:59.861467 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-19 09:45:59.861588 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-19 09:45:59.861692 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-19 09:45:59.861699 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-19 09:45:59.861708 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-19 09:45:59.861719 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-19 09:45:59.861744 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-19 09:45:59.861800 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-19 09:45:59.861829 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-19 09:45:59.861841 nusoap_client: got fault 2019-10-19 09:45:59.861848 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-19 09:45:59.861853 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-19 09:45:59.861858 nusoap_client: detail =