Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 33.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
047-187 Model turbiny: HT06
 Producent OE: HITACHI
 Pojazd: SUZUKI
 Silnik:
JR T4387
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 30 May 2020 23:44:22 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-05-31 01:44:30.216909 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-05-31 01:44:30.216983 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-31 01:44:30.217006 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "219659" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-05-31 01:44:30.217035 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-31 01:44:30.217051 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-05-31 01:44:30.217065 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-05-31 01:44:30.217086 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-05-31 01:44:30.217103 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-31 01:44:30.217114 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-31 01:44:30.217130 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-31 01:44:30.217143 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-31 01:44:30.217161 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-31 01:44:30.217170 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-31 01:44:30.217177 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-31 01:44:30.217185 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-31 01:44:30.217193 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-05-31 01:44:30.217210 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-31 01:44:30.217234 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-31 01:44:30.217248 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-31 01:44:30.217258 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-05-31 01:44:30.217269 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-05-31 01:44:30.217283 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-31 01:44:30.217297 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-31 01:44:30.224069 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-31 01:44:30.224091 soap_transport_http: socket connected 2020-05-31 01:44:30.224102 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-05-31 01:44:30.224109 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-31 01:44:30.224115 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-31 01:44:30.224119 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-31 01:44:30.224123 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-05-31 01:44:30.224153 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-05-31 01:44:30.450939 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-05-31 01:44:30.451020 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-05-31 01:44:30.451029 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-31 01:44:30.451035 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-31 01:44:30.451040 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-31 01:44:30.451046 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-31 01:44:30.451055 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-31 01:44:30.451080 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-31 01:44:30.451093 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-31 01:44:30.451103 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 30 May 2020 23:44:22 GMT 2020-05-31 01:44:30.451113 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-31 01:44:30.451122 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-05-31 01:44:30.451132 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-31 01:44:30.451152 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-05-31 01:44:30.451245 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-05-31 01:44:30.451274 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-05-31 01:44:30.457341 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:44:30.457377 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:44:30.457402 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:44:30.457425 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:44:30.457464 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:44:30.457494 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-31 01:44:30.457516 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:44:30.463941 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-31 01:44:30.464007 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-31 01:44:30.464042 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:44:30.464082 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:44:30.464109 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-31 01:44:30.464150 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:44:30.464175 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:44:30.464203 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:44:30.464224 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:44:30.464247 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:44:30.464335 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-31 01:44:30.471235 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-05-31 01:44:30.471276 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-05-31 01:44:30.471295 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-05-31 01:44:30.471312 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-05-31 01:44:30.471327 soap_transport_http: read buffer of 4880 bytes 2020-05-31 01:44:30.471348 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:44:30.471359 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:44:30.471397 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:44:30.471415 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:44:30.471451 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:44:30.471464 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:44:30.477730 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:44:30.477779 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:44:30.477832 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:44:30.477879 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-31 01:44:30.477924 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:44:30.477938 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:44:30.478040 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-05-31 01:44:30.478056 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:44:30.478166 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-05-31 01:44:30.478194 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-31 01:44:30.478309 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2020-05-31 01:44:30.478346 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:44:30.478373 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:44:30.478394 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:44:30.478420 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-31 01:44:30.478653 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-05-31 01:44:30.478681 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2020-05-31 01:44:30.478734 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-31 01:44:30.478783 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:44:30.478841 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-31 01:44:30.484371 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:44:30.484571 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-05-31 01:44:30.484637 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-05-31 01:44:30.484670 soap_transport_http: read buffer of 2440 bytes 2020-05-31 01:44:30.484734 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-31 01:44:30.484779 soap_transport_http: read buffer of 725 bytes 2020-05-31 01:44:30.484799 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-31 01:44:30.484804 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-05-31 01:44:30.484880 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-05-31 01:44:30.484914 soap_transport_http: closed socket 2020-05-31 01:44:30.484928 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-31 01:44:30.484935 soap_transport_http: end of send() 2020-05-31 01:44:30.484955 wsdl: got WSDL URL 2020-05-31 01:44:30.484960 wsdl: Parse WSDL 2020-05-31 01:44:30.485157 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-05-31 01:44:30.485174 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-05-31 01:44:30.485241 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.485250 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-05-31 01:44:30.485272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.485304 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.485314 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.485329 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-31 01:44:30.485351 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.485359 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.485370 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-31 01:44:30.485386 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.485418 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.485439 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-05-31 01:44:30.485456 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.485463 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-05-31 01:44:30.485479 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.485508 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:44:30.485516 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.485527 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-05-31 01:44:30.485554 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.485571 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.485581 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-05-31 01:44:30.485597 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.485603 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-05-31 01:44:30.485618 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.485643 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.485650 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.485660 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-31 01:44:30.485677 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.485684 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.485693 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-31 01:44:30.485710 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.485716 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.485725 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-31 01:44:30.485739 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.485761 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.485772 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-05-31 01:44:30.485787 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.485793 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-05-31 01:44:30.485807 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.485832 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:44:30.485838 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.485848 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-05-31 01:44:30.485861 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.485876 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.485885 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-05-31 01:44:30.485900 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.485906 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-05-31 01:44:30.485919 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.485943 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.485950 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.485959 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-31 01:44:30.485977 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.485983 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.485992 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-31 01:44:30.486009 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.486015 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.486024 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-31 01:44:30.486041 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.486047 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.486056 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-31 01:44:30.486069 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.486095 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.486106 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-05-31 01:44:30.486120 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.486127 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-05-31 01:44:30.486144 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.486169 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.486175 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.486188 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.486214 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 01:44:30.486268 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 01:44:30.486304 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.486325 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-31 01:44:30.486345 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-05-31 01:44:30.486370 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.486390 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-05-31 01:44:30.486401 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-31 01:44:30.486419 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.486436 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-05-31 01:44:30.486454 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.486502 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.486516 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.486535 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-31 01:44:30.486562 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.486602 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.486620 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-05-31 01:44:30.486637 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.486644 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-05-31 01:44:30.486667 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.486693 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.486699 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.486713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.486736 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 01:44:30.486756 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 01:44:30.486776 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.486787 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-31 01:44:30.486797 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-05-31 01:44:30.486809 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.486823 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-05-31 01:44:30.486833 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-05-31 01:44:30.486847 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.486853 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-05-31 01:44:30.486867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.486892 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.486899 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.486908 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-31 01:44:30.486925 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.486931 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.486941 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-31 01:44:30.486958 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.486964 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.486973 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-31 01:44:30.487018 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.487027 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.487039 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-31 01:44:30.487053 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.487078 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.487088 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 01:44:30.487104 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.487113 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-05-31 01:44:30.487130 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.487154 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:44:30.487161 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.487171 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-05-31 01:44:30.487184 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.487199 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.487209 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-31 01:44:30.487223 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.487228 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-05-31 01:44:30.487247 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.487272 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.487278 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.487288 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-31 01:44:30.487301 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.487315 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.487325 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-05-31 01:44:30.487353 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.487360 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-05-31 01:44:30.487373 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.487399 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.487407 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.487416 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-05-31 01:44:30.487438 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.487454 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.487464 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-05-31 01:44:30.487480 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.487486 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-05-31 01:44:30.487500 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.487525 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.487533 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.487543 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-31 01:44:30.487556 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.487571 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.487581 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-05-31 01:44:30.487596 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.487602 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-05-31 01:44:30.487615 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.487641 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.487648 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.487657 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-05-31 01:44:30.487670 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.487697 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.487748 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-05-31 01:44:30.487766 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.487772 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-05-31 01:44:30.487786 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.487810 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.487818 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.487827 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-31 01:44:30.487848 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.487855 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.487864 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-31 01:44:30.487877 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.487896 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.487905 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-05-31 01:44:30.487920 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.487925 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-05-31 01:44:30.487939 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.487962 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.487969 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.487978 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-05-31 01:44:30.487991 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.488005 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.488015 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-05-31 01:44:30.488029 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.488035 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-05-31 01:44:30.488048 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.488072 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.488079 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.488088 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-31 01:44:30.488105 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.488112 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.488121 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-31 01:44:30.488133 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.488151 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.488161 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-05-31 01:44:30.488175 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.488181 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-05-31 01:44:30.488194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.488267 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.488275 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.488285 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-05-31 01:44:30.488298 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.488313 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.488322 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-05-31 01:44:30.488337 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.488343 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-05-31 01:44:30.488360 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.488384 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.488391 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.488400 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-31 01:44:30.488413 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.488448 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.488460 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-05-31 01:44:30.488475 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.488482 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-05-31 01:44:30.488528 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.488578 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.488592 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.488611 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-05-31 01:44:30.488636 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.488653 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.488664 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-05-31 01:44:30.488680 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.488689 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-05-31 01:44:30.488708 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.488733 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.488740 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.488750 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-31 01:44:30.488764 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.488791 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.488802 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-05-31 01:44:30.488816 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.488822 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-05-31 01:44:30.488835 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.488858 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:44:30.488865 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.488874 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-05-31 01:44:30.488887 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.488901 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.488911 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-05-31 01:44:30.488925 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.488931 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-05-31 01:44:30.488944 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.489008 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.489022 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.489039 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-31 01:44:30.489065 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.489086 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.489098 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-05-31 01:44:30.489115 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.489121 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-05-31 01:44:30.489135 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.489164 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.489171 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.489180 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-05-31 01:44:30.489193 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.489208 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.489251 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-31 01:44:30.489284 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.489294 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-05-31 01:44:30.489317 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.489360 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.489368 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.489378 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-31 01:44:30.489391 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.489406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.489416 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-05-31 01:44:30.489439 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.489446 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-05-31 01:44:30.489460 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.489484 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.489491 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.489500 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-05-31 01:44:30.489513 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.489528 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.489551 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-05-31 01:44:30.489566 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.489572 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-05-31 01:44:30.489586 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.489610 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.489618 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.489628 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-05-31 01:44:30.489647 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.489654 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.489664 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-05-31 01:44:30.489677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.489725 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.489741 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 01:44:30.489760 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.489767 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-05-31 01:44:30.489781 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.489810 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:44:30.489817 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.489828 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-05-31 01:44:30.489866 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.489943 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.489965 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-31 01:44:30.489994 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.490001 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-31 01:44:30.490021 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.490047 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.490054 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.490064 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-31 01:44:30.490132 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.490159 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.490180 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:44:30.490210 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.490219 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-31 01:44:30.490236 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.490261 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.490268 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.490278 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-05-31 01:44:30.490296 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.490311 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.490321 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-31 01:44:30.490335 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.490341 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-05-31 01:44:30.490354 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.490378 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-31 01:44:30.490385 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.490394 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-31 01:44:30.490407 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.490421 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.490443 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-05-31 01:44:30.490465 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.490470 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-31 01:44:30.490484 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.490541 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.490554 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.490580 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.490782 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 01:44:30.490825 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 01:44:30.490858 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.490876 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-31 01:44:30.490897 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-05-31 01:44:30.490922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.490947 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-31 01:44:30.490981 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-05-31 01:44:30.491008 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.491020 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-05-31 01:44:30.491045 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.491086 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-31 01:44:30.491098 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.491147 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-31 01:44:30.491165 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.491181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.491191 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-05-31 01:44:30.491207 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.491218 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-05-31 01:44:30.491232 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.491308 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.491315 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.491329 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.491352 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 01:44:30.491372 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 01:44:30.491392 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.491403 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-31 01:44:30.491413 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-05-31 01:44:30.491434 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.491449 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-05-31 01:44:30.491528 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-05-31 01:44:30.491554 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.491565 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-05-31 01:44:30.491588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.491626 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-31 01:44:30.491635 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.491646 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-31 01:44:30.491659 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.491688 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.491699 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-05-31 01:44:30.491714 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.491720 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-31 01:44:30.491734 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.491763 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.491770 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.491784 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.491808 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 01:44:30.491828 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 01:44:30.491845 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.491856 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-31 01:44:30.491866 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-05-31 01:44:30.491879 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.491893 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-31 01:44:30.491903 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-05-31 01:44:30.491917 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.491923 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-05-31 01:44:30.491937 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.491962 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.491969 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.491979 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-05-31 01:44:30.491997 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.492003 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.492026 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-05-31 01:44:30.492043 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.492050 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.492059 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-31 01:44:30.492076 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.492082 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.492091 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-31 01:44:30.492108 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.492115 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.492124 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-31 01:44:30.492140 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.492147 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.492156 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-05-31 01:44:30.492172 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.492179 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.492188 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-31 01:44:30.492201 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.492237 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.492248 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-05-31 01:44:30.492262 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.492268 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-05-31 01:44:30.492281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.492305 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.492312 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.492321 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-05-31 01:44:30.492334 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.492348 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.492358 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-05-31 01:44:30.492372 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.492378 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-05-31 01:44:30.492391 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.492415 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.492499 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.492512 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-31 01:44:30.492531 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.492538 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.492547 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-31 01:44:30.492571 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.492578 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.492623 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-31 01:44:30.492640 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.492663 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.492673 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-05-31 01:44:30.492689 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.492695 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-05-31 01:44:30.492709 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.492737 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.492744 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.492753 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-05-31 01:44:30.492766 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.492794 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.492804 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-05-31 01:44:30.492819 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.492827 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-31 01:44:30.492841 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.492866 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.492872 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.492882 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-31 01:44:30.492895 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.492911 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.492921 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:44:30.492936 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.492942 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-31 01:44:30.492956 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.492981 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.492988 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.493072 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-05-31 01:44:30.493097 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.493135 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.493157 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-31 01:44:30.493175 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.493181 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-05-31 01:44:30.493231 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.493262 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.493270 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.493279 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-31 01:44:30.493297 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.493303 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.493312 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-05-31 01:44:30.493332 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.493339 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.493349 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-05-31 01:44:30.493366 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:44:30.493373 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.493382 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-05-31 01:44:30.493399 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.493405 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.493414 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-05-31 01:44:30.493435 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.493467 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.493478 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-05-31 01:44:30.493493 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.493499 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-05-31 01:44:30.493513 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.493536 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.493543 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.493584 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-05-31 01:44:30.493599 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.493614 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.493624 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-05-31 01:44:30.493639 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.493645 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-31 01:44:30.493659 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.493687 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.493694 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.493703 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-31 01:44:30.493720 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.493727 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.493736 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-31 01:44:30.493825 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.493834 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.493854 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-31 01:44:30.493868 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.493895 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.493906 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:44:30.493922 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.493928 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-31 01:44:30.493960 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.494010 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.494022 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.494045 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-05-31 01:44:30.494068 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.494093 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.494114 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-31 01:44:30.494143 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.494154 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-05-31 01:44:30.494229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.494290 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.494304 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.494328 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-31 01:44:30.494361 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.494370 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.494380 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-31 01:44:30.494399 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.494405 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.494418 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-31 01:44:30.494451 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.494458 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.494468 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-31 01:44:30.494486 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.494493 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.494512 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-31 01:44:30.494568 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.494602 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.494613 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-05-31 01:44:30.494630 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.494636 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-31 01:44:30.494655 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.494682 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-31 01:44:30.494689 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.494699 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-05-31 01:44:30.494752 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.494782 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.494802 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-31 01:44:30.494829 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-31 01:44:30.494880 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-05-31 01:44:30.494888 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-31 01:44:30.494898 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-05-31 01:44:30.494912 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-31 01:44:30.494929 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.494943 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-05-31 01:44:30.494969 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.494976 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-05-31 01:44:30.494986 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-31 01:44:30.495004 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:44:30.495011 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-31 01:44:30.495020 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-05-31 01:44:30.495037 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:44:30.495045 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-31 01:44:30.495054 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-05-31 01:44:30.495071 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:44:30.495078 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-31 01:44:30.495087 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-31 01:44:30.495104 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:44:30.495110 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-31 01:44:30.495120 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-05-31 01:44:30.495137 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-31 01:44:30.495144 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-05-31 01:44:30.495153 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-05-31 01:44:30.495171 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.495178 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-05-31 01:44:30.495188 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-05-31 01:44:30.495206 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.495212 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-05-31 01:44:30.495222 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-31 01:44:30.495244 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.495251 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-05-31 01:44:30.495261 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-05-31 01:44:30.495279 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.495286 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-05-31 01:44:30.495295 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-31 01:44:30.495312 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.495319 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-05-31 01:44:30.495328 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-31 01:44:30.495342 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-05-31 01:44:30.495396 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.495414 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.495420 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-05-31 01:44:30.495444 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.495470 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.495477 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.495487 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-31 01:44:30.495505 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.495520 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.495529 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-31 01:44:30.495547 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.495557 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.495568 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-31 01:44:30.495587 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.495595 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.495604 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-31 01:44:30.495617 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.495645 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.495655 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-31 01:44:30.495670 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.495676 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-05-31 01:44:30.495690 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.495716 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-31 01:44:30.495723 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.495732 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-05-31 01:44:30.495746 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.495761 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.495771 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-05-31 01:44:30.495785 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-31 01:44:30.495811 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-31 01:44:30.495824 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-31 01:44:30.495834 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-31 01:44:30.495847 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-31 01:44:30.495863 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.495877 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 01:44:30.495902 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.495909 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 01:44:30.495919 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-31 01:44:30.495936 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.495943 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 01:44:30.495953 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-31 01:44:30.495970 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.495977 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 01:44:30.495986 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-31 01:44:30.496003 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.496010 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 01:44:30.496019 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-31 01:44:30.496037 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:44:30.496044 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 01:44:30.496054 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-31 01:44:30.496071 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:44:30.496078 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 01:44:30.496087 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-31 01:44:30.496105 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.496129 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 01:44:30.496141 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-31 01:44:30.496178 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.496191 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 01:44:30.496210 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-31 01:44:30.496245 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.496258 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 01:44:30.496274 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-31 01:44:30.496294 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.496301 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 01:44:30.496311 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-31 01:44:30.496333 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.496339 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 01:44:30.496349 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-31 01:44:30.496363 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 01:44:30.496418 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.496444 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.496451 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-31 01:44:30.496466 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.496491 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.496499 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.496508 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-31 01:44:30.496526 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.496532 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.496541 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-31 01:44:30.496593 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.496602 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.496614 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-31 01:44:30.496634 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-31 01:44:30.496641 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.496651 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-05-31 01:44:30.496664 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.496695 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.496706 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:44:30.496722 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.496728 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-05-31 01:44:30.496743 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.496768 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:44:30.496775 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.496785 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-05-31 01:44:30.496798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.496813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.496823 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-31 01:44:30.496837 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:44:30.496864 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:44:30.496871 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:44:30.496881 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:44:30.496901 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:44:30.496917 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.496931 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:44:30.496957 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.496964 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:44:30.496973 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-31 01:44:30.496991 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.496998 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:44:30.497007 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-31 01:44:30.497025 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.497031 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:44:30.497040 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-31 01:44:30.497058 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.497064 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:44:30.497074 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-31 01:44:30.497091 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:44:30.497098 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:44:30.497107 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-31 01:44:30.497124 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:44:30.497131 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:44:30.497140 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-31 01:44:30.497158 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.497164 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:44:30.497173 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-31 01:44:30.497191 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.497197 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:44:30.497206 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-31 01:44:30.497224 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.497264 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:44:30.497278 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-31 01:44:30.497299 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-31 01:44:30.497306 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:44:30.497315 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-05-31 01:44:30.497333 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.497340 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:44:30.497349 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-31 01:44:30.497371 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.497378 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:44:30.497387 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-31 01:44:30.497401 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:44:30.497525 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.497548 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-31 01:44:30.497588 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-05-31 01:44:30.497596 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-31 01:44:30.497608 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-05-31 01:44:30.497623 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-31 01:44:30.497639 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.497654 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 01:44:30.497680 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.497687 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 01:44:30.497697 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-05-31 01:44:30.497723 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.497730 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 01:44:30.497739 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-05-31 01:44:30.497756 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.497763 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 01:44:30.497772 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-31 01:44:30.497790 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.497797 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 01:44:30.497811 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-05-31 01:44:30.497828 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.497835 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 01:44:30.497844 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-05-31 01:44:30.497861 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:44:30.497868 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 01:44:30.497877 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-31 01:44:30.497895 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.497902 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 01:44:30.497911 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-05-31 01:44:30.497928 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:44:30.497935 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 01:44:30.497944 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-05-31 01:44:30.497962 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:44:30.498010 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 01:44:30.498025 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-05-31 01:44:30.498046 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:44:30.498053 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 01:44:30.498062 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-31 01:44:30.498080 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:44:30.498086 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 01:44:30.498096 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-31 01:44:30.498113 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:44:30.498124 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 01:44:30.498162 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-05-31 01:44:30.498197 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.498211 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 01:44:30.498229 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-31 01:44:30.498262 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.498270 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 01:44:30.498280 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-05-31 01:44:30.498295 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 01:44:30.498364 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.498384 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.498391 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-05-31 01:44:30.498406 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.498443 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.498451 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.498461 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-31 01:44:30.498475 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.498491 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.498501 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-05-31 01:44:30.498517 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.498524 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-05-31 01:44:30.498538 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.498596 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-31 01:44:30.498610 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.498629 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-05-31 01:44:30.498657 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.498678 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.498690 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-05-31 01:44:30.498707 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.498714 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-05-31 01:44:30.498732 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.498758 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.498765 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.498774 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-31 01:44:30.498792 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.498799 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.498809 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-31 01:44:30.498826 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.498833 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.498842 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-31 01:44:30.498860 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-31 01:44:30.498866 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.498876 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-31 01:44:30.498889 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.498916 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.498926 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-05-31 01:44:30.498970 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.498978 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-05-31 01:44:30.498994 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.499020 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-31 01:44:30.499027 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.499037 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-05-31 01:44:30.499054 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.499071 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.499081 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-05-31 01:44:30.499095 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-31 01:44:30.499122 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-05-31 01:44:30.499129 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-31 01:44:30.499139 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-05-31 01:44:30.499152 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-31 01:44:30.499168 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.499182 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-05-31 01:44:30.499208 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.499215 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-31 01:44:30.499224 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-05-31 01:44:30.499242 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.499249 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-05-31 01:44:30.499258 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-05-31 01:44:30.499276 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.499282 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-31 01:44:30.499292 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-05-31 01:44:30.499309 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-31 01:44:30.499316 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-05-31 01:44:30.499325 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-31 01:44:30.499343 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.499349 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-05-31 01:44:30.499359 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-05-31 01:44:30.499376 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.499383 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-05-31 01:44:30.499393 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-05-31 01:44:30.499410 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.499450 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-05-31 01:44:30.499463 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-31 01:44:30.499484 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:44:30.499490 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-31 01:44:30.499500 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-05-31 01:44:30.499517 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:44:30.499524 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-05-31 01:44:30.499537 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-05-31 01:44:30.499559 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.499567 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-05-31 01:44:30.499577 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-31 01:44:30.499591 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-05-31 01:44:30.499668 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.499691 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.499697 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-05-31 01:44:30.499713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.499741 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.499769 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.499789 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-31 01:44:30.499900 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.499930 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.499948 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-05-31 01:44:30.499981 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.499989 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-05-31 01:44:30.500006 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.500033 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-31 01:44:30.500041 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.500051 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-05-31 01:44:30.500065 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.500080 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.500090 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-05-31 01:44:30.500104 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-05-31 01:44:30.500131 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-31 01:44:30.500138 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-31 01:44:30.500147 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-05-31 01:44:30.500165 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-31 01:44:30.500172 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-05-31 01:44:30.500181 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-05-31 01:44:30.500199 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-31 01:44:30.500205 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-31 01:44:30.500215 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-05-31 01:44:30.500228 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-05-31 01:44:30.500279 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.500314 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.500325 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-05-31 01:44:30.500351 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.500406 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.500419 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.500448 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-31 01:44:30.500471 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.500478 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.500488 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-31 01:44:30.500505 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.500516 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.500526 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-31 01:44:30.500539 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.500567 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.500580 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:44:30.500596 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.500602 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-05-31 01:44:30.500618 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.500662 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-31 01:44:30.500688 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.500708 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-05-31 01:44:30.500735 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.500763 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.500778 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-31 01:44:30.500794 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-31 01:44:30.500823 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:44:30.500834 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-31 01:44:30.500845 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:44:30.500859 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-31 01:44:30.500875 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.500890 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:44:30.500917 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.500924 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:44:30.500934 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-05-31 01:44:30.500952 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.500959 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:44:30.500968 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-05-31 01:44:30.501034 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.501043 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:44:30.501054 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-31 01:44:30.501073 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.501080 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:44:30.501090 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-05-31 01:44:30.501107 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:44:30.501114 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:44:30.501123 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-31 01:44:30.501145 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.501152 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:44:30.501161 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-05-31 01:44:30.501179 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.501185 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:44:30.501195 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-05-31 01:44:30.501255 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.501263 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:44:30.501274 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-31 01:44:30.501293 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.501299 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:44:30.501309 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-31 01:44:30.501323 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:44:30.501374 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.501393 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.501399 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-05-31 01:44:30.501416 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.501449 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.501457 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.501467 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-31 01:44:30.501484 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.501491 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.501500 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-31 01:44:30.501518 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.501524 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.501534 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-31 01:44:30.501556 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.501563 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.501574 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-31 01:44:30.501592 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.501599 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.501609 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-31 01:44:30.501622 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.501652 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.501663 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 01:44:30.501678 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.501684 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-05-31 01:44:30.501699 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.501723 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.501730 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.501744 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.501767 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 01:44:30.501788 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 01:44:30.501805 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.501816 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-31 01:44:30.501826 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-05-31 01:44:30.501839 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.501853 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-05-31 01:44:30.501863 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-31 01:44:30.501878 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.501884 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-05-31 01:44:30.501898 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.501923 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.501930 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.501939 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-05-31 01:44:30.501953 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.501968 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.501978 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-05-31 01:44:30.501993 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.501999 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-05-31 01:44:30.502014 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.502038 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-31 01:44:30.502046 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.502055 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-05-31 01:44:30.502068 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.502083 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.502093 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-05-31 01:44:30.502108 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.502114 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-05-31 01:44:30.502129 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.502155 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.502162 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.502172 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-31 01:44:30.502277 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.502291 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.502309 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-31 01:44:30.502341 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.502352 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.502435 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-05-31 01:44:30.502464 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.502501 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.502519 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-05-31 01:44:30.502537 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.502543 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-05-31 01:44:30.502563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.502592 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.502599 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.502609 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-05-31 01:44:30.502622 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.502638 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.502648 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-05-31 01:44:30.502663 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.502669 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-05-31 01:44:30.502683 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.502708 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.502715 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.502725 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-31 01:44:30.502738 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.502754 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.502807 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-05-31 01:44:30.502828 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.502834 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-05-31 01:44:30.502857 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.502883 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-31 01:44:30.502890 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.502900 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-05-31 01:44:30.502918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.502934 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.502944 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-05-31 01:44:30.503040 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-31 01:44:30.503071 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-05-31 01:44:30.503078 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-31 01:44:30.503088 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-05-31 01:44:30.503102 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-31 01:44:30.503119 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.503138 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 01:44:30.503164 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.503171 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 01:44:30.503181 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-05-31 01:44:30.503198 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.503205 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 01:44:30.503215 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-05-31 01:44:30.503232 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.503239 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 01:44:30.503249 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-05-31 01:44:30.503266 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.503273 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 01:44:30.503317 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-05-31 01:44:30.503355 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.503367 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 01:44:30.503383 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-05-31 01:44:30.503417 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-31 01:44:30.503450 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 01:44:30.503464 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-05-31 01:44:30.503535 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-31 01:44:30.503549 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 01:44:30.503563 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-05-31 01:44:30.503582 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-31 01:44:30.503589 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 01:44:30.503599 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-05-31 01:44:30.503621 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-31 01:44:30.503628 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 01:44:30.503638 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-05-31 01:44:30.503657 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.503663 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 01:44:30.503696 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-05-31 01:44:30.503730 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.503743 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 01:44:30.503763 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-05-31 01:44:30.503793 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.503805 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 01:44:30.503970 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-05-31 01:44:30.503992 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.503999 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 01:44:30.504008 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-05-31 01:44:30.504066 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 01:44:30.504130 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.504153 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.504160 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-05-31 01:44:30.504413 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.504462 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.504470 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.504480 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-31 01:44:30.504499 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.504506 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.504515 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-31 01:44:30.504528 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.504549 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.504565 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-05-31 01:44:30.504581 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.504587 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-05-31 01:44:30.504609 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.504634 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-31 01:44:30.504642 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.504651 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-05-31 01:44:30.504665 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.504680 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.504691 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-05-31 01:44:30.504705 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-31 01:44:30.504782 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-05-31 01:44:30.504790 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-31 01:44:30.504801 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-05-31 01:44:30.504814 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-31 01:44:30.504830 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.504844 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-05-31 01:44:30.504873 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.504881 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-05-31 01:44:30.504890 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-05-31 01:44:30.504907 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.504938 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-05-31 01:44:30.504955 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-31 01:44:30.504975 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.504981 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-05-31 01:44:30.504991 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-05-31 01:44:30.505008 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-31 01:44:30.505014 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-05-31 01:44:30.505026 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-05-31 01:44:30.505044 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.505051 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-05-31 01:44:30.505060 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-05-31 01:44:30.505077 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-31 01:44:30.505083 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-05-31 01:44:30.505092 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-05-31 01:44:30.505109 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.505116 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-05-31 01:44:30.505125 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-31 01:44:30.505138 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-05-31 01:44:30.505175 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.505204 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.505210 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-05-31 01:44:30.505230 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.505256 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.505263 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.505272 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-31 01:44:30.505290 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.505297 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.505307 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-31 01:44:30.505320 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.505339 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.505349 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-05-31 01:44:30.505364 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.505370 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-05-31 01:44:30.505384 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.505409 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-31 01:44:30.505416 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.505432 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-05-31 01:44:30.505447 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.505462 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.505472 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-05-31 01:44:30.505488 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.505494 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-05-31 01:44:30.505513 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.505539 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.505547 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.505561 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-31 01:44:30.505580 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.505587 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.505596 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-31 01:44:30.505610 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.505628 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.505638 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 01:44:30.505653 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.505659 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-05-31 01:44:30.505673 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.505699 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-31 01:44:30.505706 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.505728 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-05-31 01:44:30.505765 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.505791 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.505813 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-31 01:44:30.505841 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.505848 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-05-31 01:44:30.505869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.505894 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.505904 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.505914 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-31 01:44:30.505932 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.505938 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.505947 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-31 01:44:30.505960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.505979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.505989 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-05-31 01:44:30.506003 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.506009 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-31 01:44:30.506022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.506046 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-31 01:44:30.506053 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.506062 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-05-31 01:44:30.506075 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.506089 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.506099 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-31 01:44:30.506116 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-31 01:44:30.506178 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-05-31 01:44:30.506186 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-31 01:44:30.506197 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-05-31 01:44:30.506210 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-31 01:44:30.506226 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.506240 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-05-31 01:44:30.506269 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.506276 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-05-31 01:44:30.506285 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-31 01:44:30.506303 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-05-31 01:44:30.506321 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-05-31 01:44:30.506332 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-31 01:44:30.506346 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-05-31 01:44:30.506366 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.506380 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-31 01:44:30.506407 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-05-31 01:44:30.506414 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-31 01:44:30.506434 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-05-31 01:44:30.506450 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-31 01:44:30.506465 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.506480 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-05-31 01:44:30.506511 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.506518 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-05-31 01:44:30.506528 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-31 01:44:30.506551 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.506561 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-05-31 01:44:30.506573 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-31 01:44:30.506587 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-05-31 01:44:30.506606 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.506622 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.506628 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-05-31 01:44:30.506643 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.506668 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.506675 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.506684 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-05-31 01:44:30.506697 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.506712 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.506735 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 01:44:30.506749 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.506755 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-05-31 01:44:30.506773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.506798 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.506804 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.506814 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-05-31 01:44:30.506827 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.506841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.506851 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-31 01:44:30.506865 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.506871 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-05-31 01:44:30.506884 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.506908 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.506915 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.506924 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-05-31 01:44:30.506941 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.506948 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.506957 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-31 01:44:30.506974 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.506980 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.506989 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-31 01:44:30.507006 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.507013 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.507022 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-31 01:44:30.507034 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.507059 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.507069 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:44:30.507083 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.507089 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-05-31 01:44:30.507108 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.507132 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-31 01:44:30.507139 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.507148 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-05-31 01:44:30.507210 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.507240 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.507260 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-31 01:44:30.507282 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-31 01:44:30.507323 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:44:30.507331 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-31 01:44:30.507341 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:44:30.507354 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-31 01:44:30.507370 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.507383 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:44:30.507414 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.507441 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:44:30.507452 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-31 01:44:30.507471 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.507478 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:44:30.507487 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-31 01:44:30.507505 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.507511 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:44:30.507521 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-05-31 01:44:30.507538 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:44:30.507545 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:44:30.507559 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-31 01:44:30.507579 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.507586 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:44:30.507595 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-31 01:44:30.507613 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.507620 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:44:30.507629 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-31 01:44:30.507647 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-31 01:44:30.507653 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:44:30.507663 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-05-31 01:44:30.507676 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:44:30.507715 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.507842 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.507856 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-05-31 01:44:30.507885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.507913 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.507920 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.507930 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-05-31 01:44:30.507952 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.507959 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.507968 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-05-31 01:44:30.507985 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.507991 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.508000 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-05-31 01:44:30.508017 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.508023 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.508032 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-05-31 01:44:30.508049 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.508055 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.508064 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-05-31 01:44:30.508081 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.508087 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.508096 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-05-31 01:44:30.508113 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.508119 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.508151 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-31 01:44:30.508187 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.508198 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.508216 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-31 01:44:30.508242 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.508307 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.508330 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-05-31 01:44:30.508359 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.508371 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-05-31 01:44:30.508398 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.508466 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-31 01:44:30.508480 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.508500 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-05-31 01:44:30.508526 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.508554 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.508575 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-31 01:44:30.508596 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:44:30.508603 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-05-31 01:44:30.508619 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-05-31 01:44:30.508640 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.508646 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-05-31 01:44:30.508690 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.508720 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 01:44:30.508741 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 01:44:30.508758 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.508770 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-31 01:44:30.508784 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-05-31 01:44:30.508802 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.508809 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-05-31 01:44:30.508832 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-05-31 01:44:30.508848 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:44:30.508855 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-05-31 01:44:30.508864 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-05-31 01:44:30.508880 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-31 01:44:30.508886 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-05-31 01:44:30.508895 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-05-31 01:44:30.508912 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-31 01:44:30.508918 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-05-31 01:44:30.508927 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-31 01:44:30.508943 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:44:30.508950 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-31 01:44:30.508964 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:44:30.508981 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-31 01:44:30.508987 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-05-31 01:44:30.508997 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-31 01:44:30.509013 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-31 01:44:30.509019 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-05-31 01:44:30.509028 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-05-31 01:44:30.509044 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-31 01:44:30.509050 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-05-31 01:44:30.509060 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-05-31 01:44:30.509076 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-31 01:44:30.509082 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-05-31 01:44:30.509091 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-31 01:44:30.509107 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-31 01:44:30.509113 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-05-31 01:44:30.509122 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-05-31 01:44:30.509139 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-31 01:44:30.509145 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-05-31 01:44:30.509187 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-31 01:44:30.509209 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-31 01:44:30.509215 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-05-31 01:44:30.509225 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-05-31 01:44:30.509241 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-31 01:44:30.509247 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-05-31 01:44:30.509257 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-05-31 01:44:30.509272 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-31 01:44:30.509282 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-05-31 01:44:30.509293 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-05-31 01:44:30.509309 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-31 01:44:30.509316 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-05-31 01:44:30.509342 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-31 01:44:30.509366 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-05-31 01:44:30.509443 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-05-31 01:44:30.509488 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-05-31 01:44:30.509520 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-05-31 01:44:30.509547 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-05-31 01:44:30.509623 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-05-31 01:44:30.509653 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-31 01:44:30.509679 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-05-31 01:44:30.509710 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-05-31 01:44:30.509737 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 01:44:30.509763 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-31 01:44:30.509789 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-05-31 01:44:30.509816 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-05-31 01:44:30.509842 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-05-31 01:44:30.509869 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-05-31 01:44:30.509908 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-05-31 01:44:30.509933 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-05-31 01:44:30.509998 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-05-31 01:44:30.510051 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-05-31 01:44:30.510089 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-05-31 01:44:30.510115 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-05-31 01:44:30.510144 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-05-31 01:44:30.510172 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-05-31 01:44:30.510197 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-05-31 01:44:30.510222 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-31 01:44:30.510279 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-05-31 01:44:30.510333 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-05-31 01:44:30.510365 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 01:44:30.510390 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-31 01:44:30.510420 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:44:30.510474 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-31 01:44:30.510501 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-05-31 01:44:30.510528 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-05-31 01:44:30.510559 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-05-31 01:44:30.510587 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-05-31 01:44:30.510613 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-05-31 01:44:30.510640 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-05-31 01:44:30.510666 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-05-31 01:44:30.510692 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-05-31 01:44:30.510718 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-05-31 01:44:30.510830 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-05-31 01:44:30.510878 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:44:30.510966 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-31 01:44:30.511000 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-05-31 01:44:30.511026 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-05-31 01:44:30.511052 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:44:30.511082 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-31 01:44:30.511108 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-05-31 01:44:30.511133 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-31 01:44:30.511158 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-31 01:44:30.511183 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-05-31 01:44:30.511208 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:44:30.511233 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-31 01:44:30.511258 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-05-31 01:44:30.511283 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-05-31 01:44:30.511308 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-05-31 01:44:30.511339 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-05-31 01:44:30.511364 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-05-31 01:44:30.511389 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-05-31 01:44:30.511414 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:44:30.511463 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-31 01:44:30.511490 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 01:44:30.511516 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-31 01:44:30.511553 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-05-31 01:44:30.511585 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-05-31 01:44:30.511613 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-05-31 01:44:30.511639 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-05-31 01:44:30.511665 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-05-31 01:44:30.511691 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-05-31 01:44:30.511717 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-05-31 01:44:30.511743 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-05-31 01:44:30.511769 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-05-31 01:44:30.511795 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-05-31 01:44:30.511822 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 01:44:30.511849 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-31 01:44:30.511875 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-05-31 01:44:30.511901 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-31 01:44:30.511928 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 01:44:30.512035 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-31 01:44:30.512062 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:44:30.512088 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-31 01:44:30.512113 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-05-31 01:44:30.512203 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-31 01:44:30.512253 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.512279 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.512305 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-31 01:44:30.512332 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.512348 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.512365 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.512390 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-31 01:44:30.512415 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.512439 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.512456 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.512472 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.512497 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-31 01:44:30.512581 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.512608 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-31 01:44:30.512633 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.512650 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.512670 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.512701 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.512772 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-31 01:44:30.512799 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.512825 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 01:44:30.512863 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.512889 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 01:44:30.512915 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.512932 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.512957 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 01:44:30.512983 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.513000 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.513066 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 01:44:30.513127 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.513158 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 01:44:30.513191 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.513251 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-31 01:44:30.513278 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.513304 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 01:44:30.513334 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.513361 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 01:44:30.513410 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.513458 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.513561 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-31 01:44:30.513628 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.513678 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 01:44:30.513730 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.513785 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-31 01:44:30.513831 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.513940 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-31 01:44:30.513988 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.514038 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-31 01:44:30.514142 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.514169 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.514199 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.514226 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.514259 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.514317 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.514353 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.514400 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 01:44:30.514437 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.514459 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.514493 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.514520 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 01:44:30.514546 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.514878 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 01:44:30.514907 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.514924 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.514941 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.514957 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.514974 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.514999 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 01:44:30.515025 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.515042 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.515058 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.515084 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 01:44:30.515111 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.515128 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.515144 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.515160 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.515177 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.515203 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-31 01:44:30.515229 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.515245 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.515262 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.515278 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.515304 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-31 01:44:30.515329 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.515346 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.515383 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.515418 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.515484 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:44:30.515515 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.515553 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-31 01:44:30.515583 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.515601 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.515618 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.515634 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.515660 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-31 01:44:30.515686 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.515712 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-31 01:44:30.515737 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.515754 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.515770 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.515796 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-31 01:44:30.515856 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.515876 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.515893 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.515909 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.515929 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.515956 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-31 01:44:30.515982 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.516008 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-31 01:44:30.516034 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.516051 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.516067 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.516093 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 01:44:30.516119 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.516145 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-31 01:44:30.516171 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.516190 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.516218 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-31 01:44:30.516244 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.516266 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.516292 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-31 01:44:30.516319 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.516336 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.516362 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-31 01:44:30.516388 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.516405 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.516438 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-31 01:44:30.516465 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.516491 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 01:44:30.516516 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.516533 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.516552 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.516573 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.516599 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-31 01:44:30.516625 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.516642 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.516663 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.516680 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.516697 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.516714 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.516730 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.516747 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.516785 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-31 01:44:30.516811 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.516827 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.516851 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-31 01:44:30.516876 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.516930 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.516957 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.516982 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-31 01:44:30.517007 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.517026 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.517043 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.517060 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.517085 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-31 01:44:30.517110 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.517148 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-31 01:44:30.517174 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.517191 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.517208 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.517224 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.517250 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-31 01:44:30.517275 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.517301 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 01:44:30.517327 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.517353 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 01:44:30.517380 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.517397 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.517428 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 01:44:30.517457 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.517487 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.518238 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 01:44:30.518275 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.518303 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 01:44:30.518331 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.518358 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-31 01:44:30.518384 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.518411 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 01:44:30.518447 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.518475 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 01:44:30.518501 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.518518 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.518569 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-31 01:44:30.518596 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.518623 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 01:44:30.518649 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.518675 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-31 01:44:30.518701 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.518727 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-31 01:44:30.518753 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.518780 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-31 01:44:30.518806 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.518823 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.518840 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.518857 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.518874 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.518891 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.518907 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.518933 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 01:44:30.518959 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.518976 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.518993 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.519018 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 01:44:30.519043 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.519069 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 01:44:30.519095 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.519113 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.519136 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.519153 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.519169 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.519196 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 01:44:30.519221 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.519238 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.519255 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.519280 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 01:44:30.519306 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.519334 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.519354 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.519373 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.519390 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.519416 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-31 01:44:30.519442 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.519458 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.519475 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.519491 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.519517 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-31 01:44:30.519550 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.519569 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.519585 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.519602 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.519628 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:44:30.519654 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.519681 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-31 01:44:30.519707 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.519724 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.519746 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.519763 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.519789 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-31 01:44:30.519815 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.519841 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-31 01:44:30.519868 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.519884 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.519901 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.519926 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-31 01:44:30.519952 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.519969 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.519986 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.520002 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.520019 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.520045 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-31 01:44:30.520071 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.520099 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-31 01:44:30.520125 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.520142 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.520158 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.520184 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 01:44:30.520210 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.520236 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-31 01:44:30.520263 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.520280 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.520306 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-31 01:44:30.520331 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.520348 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.520374 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-31 01:44:30.520406 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.520423 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.520449 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-31 01:44:30.520475 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.520492 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.520519 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-31 01:44:30.520552 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.520578 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 01:44:30.520604 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.520621 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.520638 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.520655 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.520681 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-31 01:44:30.520707 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.520723 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.520740 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.520756 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.520773 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.520789 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.520806 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.520823 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:44:30.520848 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-31 01:44:30.520876 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-05-31 01:44:30.520936 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-05-31 01:44:30.520987 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-31 01:44:30.521037 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-05-31 01:44:30.521086 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 01:44:30.521135 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-05-31 01:44:30.521182 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-05-31 01:44:30.521230 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-05-31 01:44:30.521279 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-05-31 01:44:30.521327 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-05-31 01:44:30.521375 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-05-31 01:44:30.521422 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-31 01:44:30.521476 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-05-31 01:44:30.521524 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 01:44:30.521578 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:44:30.521627 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-05-31 01:44:30.521675 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-05-31 01:44:30.521724 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-05-31 01:44:30.521771 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-05-31 01:44:30.521819 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-05-31 01:44:30.521868 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:44:30.521917 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-05-31 01:44:30.521964 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:44:30.522012 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-31 01:44:30.522062 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-05-31 01:44:30.522116 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:44:30.522169 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-05-31 01:44:30.522216 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-05-31 01:44:30.522263 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-05-31 01:44:30.522310 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:44:30.522357 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 01:44:30.522406 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-05-31 01:44:30.522461 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-05-31 01:44:30.522511 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-05-31 01:44:30.522569 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-05-31 01:44:30.522617 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-05-31 01:44:30.522664 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 01:44:30.522712 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-31 01:44:30.522761 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 01:44:30.522809 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:44:30.522859 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-05-31 01:44:30.522919 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-05-31 01:44:30.522974 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-05-31 01:44:30.523022 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-31 01:44:30.523071 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-05-31 01:44:30.523119 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 01:44:30.523168 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-05-31 01:44:30.523215 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-05-31 01:44:30.523263 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-05-31 01:44:30.523312 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-05-31 01:44:30.523378 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-05-31 01:44:30.523432 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-05-31 01:44:30.523479 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-31 01:44:30.523531 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-05-31 01:44:30.523580 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 01:44:30.523628 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:44:30.523677 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-05-31 01:44:30.523728 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-05-31 01:44:30.523778 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-05-31 01:44:30.523825 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-05-31 01:44:30.523900 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-05-31 01:44:30.524241 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:44:30.524291 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-05-31 01:44:30.524338 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:44:30.524387 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-31 01:44:30.524436 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-05-31 01:44:30.524495 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:44:30.524560 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-05-31 01:44:30.524607 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-05-31 01:44:30.524672 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-05-31 01:44:30.524719 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:44:30.524766 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 01:44:30.524815 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-05-31 01:44:30.524870 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-05-31 01:44:30.524920 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-05-31 01:44:30.524972 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-05-31 01:44:30.525019 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-05-31 01:44:30.525066 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 01:44:30.525130 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-31 01:44:30.525180 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 01:44:30.525227 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:44:30.525276 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-05-31 01:44:30.525333 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-05-31 01:44:30.525381 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-05-31 01:44:30.525429 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-31 01:44:30.525484 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-05-31 01:44:30.525543 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 01:44:30.525609 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-05-31 01:44:30.525657 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-05-31 01:44:30.525705 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-05-31 01:44:30.525753 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-05-31 01:44:30.525801 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-05-31 01:44:30.525849 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-05-31 01:44:30.525900 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-31 01:44:30.525948 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-05-31 01:44:30.526001 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 01:44:30.526064 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:44:30.526113 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-05-31 01:44:30.526162 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-05-31 01:44:30.526211 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-05-31 01:44:30.526257 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-05-31 01:44:30.526304 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-05-31 01:44:30.526384 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:44:30.526434 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-05-31 01:44:30.526482 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:44:30.526545 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-31 01:44:30.526595 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-05-31 01:44:30.526648 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:44:30.527058 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-05-31 01:44:30.527105 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-05-31 01:44:30.527151 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-05-31 01:44:30.527196 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:44:30.527241 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 01:44:30.527303 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-05-31 01:44:30.527367 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-05-31 01:44:30.527417 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-05-31 01:44:30.527470 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-05-31 01:44:30.527517 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-05-31 01:44:30.527570 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 01:44:30.527618 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-31 01:44:30.527667 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 01:44:30.527715 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:44:30.527765 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-05-31 01:44:30.527837 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-31 01:44:30.527865 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-31 01:44:30.527946 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-31 01:44:30.528008 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-31 01:44:30.528061 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-31 01:44:30.528114 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 01:44:30.528188 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-31 01:44:30.528244 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-31 01:44:30.528318 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-31 01:44:30.528374 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-31 01:44:30.528429 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-31 01:44:30.528484 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-31 01:44:30.528546 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-31 01:44:30.528601 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-31 01:44:30.528661 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 01:44:30.528717 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:44:30.528771 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-31 01:44:30.528826 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-31 01:44:30.528881 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-31 01:44:30.528941 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-31 01:44:30.528995 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-31 01:44:30.529050 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:44:30.529106 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-31 01:44:30.529161 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:44:30.529215 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-31 01:44:30.529271 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-31 01:44:30.529326 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:44:30.529381 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-31 01:44:30.529434 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-31 01:44:30.529494 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-31 01:44:30.529556 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:44:30.529612 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 01:44:30.529666 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-31 01:44:30.529720 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-31 01:44:30.529775 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-31 01:44:30.529829 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-31 01:44:30.529889 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-31 01:44:30.529955 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 01:44:30.530010 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-31 01:44:30.530065 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 01:44:30.530121 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:44:30.530175 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-31 01:44:30.530238 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-31 01:44:30.530261 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-31 01:44:30.530319 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-31 01:44:30.530374 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-31 01:44:30.530430 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-31 01:44:30.530486 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 01:44:30.530546 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-31 01:44:30.530609 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-31 01:44:30.530665 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-31 01:44:30.530725 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-31 01:44:30.530782 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-31 01:44:30.530837 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-31 01:44:30.530901 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-31 01:44:30.530957 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-31 01:44:30.531011 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 01:44:30.531066 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:44:30.531122 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-31 01:44:30.531178 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-31 01:44:30.531233 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-31 01:44:30.531289 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-31 01:44:30.531343 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-31 01:44:30.531398 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:44:30.531453 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-31 01:44:30.531509 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:44:30.531571 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-31 01:44:30.531626 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-31 01:44:30.531682 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:44:30.531738 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-31 01:44:30.531793 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-31 01:44:30.531854 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-31 01:44:30.531922 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:44:30.531979 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 01:44:30.532035 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-31 01:44:30.532089 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-31 01:44:30.532145 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-31 01:44:30.532201 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-31 01:44:30.532256 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-31 01:44:30.532311 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 01:44:30.532367 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-31 01:44:30.532422 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 01:44:30.532478 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:44:30.532538 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-31 01:44:30.532601 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-05-31 01:44:30.532625 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-31 01:44:30.532676 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-31 01:44:30.532725 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-31 01:44:30.532775 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-31 01:44:30.532830 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 01:44:30.532880 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-31 01:44:30.532929 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-31 01:44:30.532979 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-31 01:44:30.533028 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-31 01:44:30.533083 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-31 01:44:30.533133 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-31 01:44:30.533184 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-31 01:44:30.533235 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-31 01:44:30.533285 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 01:44:30.533335 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:44:30.533385 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-31 01:44:30.533434 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-31 01:44:30.533484 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-31 01:44:30.533539 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-31 01:44:30.533589 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-31 01:44:30.533639 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:44:30.533690 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-31 01:44:30.533740 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:44:30.533790 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-31 01:44:30.533845 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-31 01:44:30.533894 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:44:30.533944 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-31 01:44:30.533993 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-31 01:44:30.534043 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-31 01:44:30.534092 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:44:30.534142 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 01:44:30.534198 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-31 01:44:30.534248 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-31 01:44:30.534298 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-31 01:44:30.534347 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-31 01:44:30.534397 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-31 01:44:30.534446 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 01:44:30.534496 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-31 01:44:30.534551 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 01:44:30.534601 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:44:30.534651 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-31 01:44:30.534708 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-05-31 01:44:30.534731 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-31 01:44:30.534782 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-31 01:44:30.534835 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-31 01:44:30.534887 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-31 01:44:30.534939 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 01:44:30.534990 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-31 01:44:30.535042 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-31 01:44:30.535095 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-31 01:44:30.535147 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-31 01:44:30.535199 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-31 01:44:30.535251 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-31 01:44:30.535310 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-31 01:44:30.535362 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-31 01:44:30.535414 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 01:44:30.535467 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:44:30.535519 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-31 01:44:30.535583 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-31 01:44:30.535636 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-31 01:44:30.535688 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-31 01:44:30.535740 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-31 01:44:30.535792 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:44:30.535844 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-31 01:44:30.535898 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:44:30.535950 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-31 01:44:30.536002 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-31 01:44:30.536054 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:44:30.536107 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-31 01:44:30.536159 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-31 01:44:30.536211 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-31 01:44:30.536263 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:44:30.536315 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 01:44:30.536367 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-31 01:44:30.536436 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-31 01:44:30.536489 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-31 01:44:30.536546 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-31 01:44:30.536599 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-31 01:44:30.536651 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 01:44:30.536703 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-31 01:44:30.536755 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 01:44:30.536807 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:44:30.536859 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-31 01:44:30.536914 wsdl: current service: Service1 2020-05-31 01:44:30.536932 wsdl: current port: Service1Soap 2020-05-31 01:44:30.536962 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-05-31 01:44:30.536990 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-05-31 01:44:30.537017 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-05-31 01:44:30.537043 wsdl: Parsing WSDL done 2020-05-31 01:44:30.537063 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-31 01:44:30.537078 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-31 01:44:30.537089 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-31 01:44:30.537098 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-31 01:44:30.537106 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 01:44:30.537115 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-31 01:44:30.537124 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-31 01:44:30.537132 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-31 01:44:30.537140 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-31 01:44:30.537148 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-31 01:44:30.537156 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-31 01:44:30.537164 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-31 01:44:30.537172 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-31 01:44:30.537180 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 01:44:30.537189 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:44:30.537197 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-31 01:44:30.537204 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-31 01:44:30.537212 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-31 01:44:30.537220 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-31 01:44:30.537228 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-31 01:44:30.537236 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:44:30.537244 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-31 01:44:30.537251 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:44:30.537264 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-31 01:44:30.537273 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-31 01:44:30.537281 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:44:30.537289 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-31 01:44:30.537297 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-31 01:44:30.537305 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-31 01:44:30.537317 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:44:30.537325 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 01:44:30.537334 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-31 01:44:30.537342 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-31 01:44:30.537350 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-31 01:44:30.537358 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-31 01:44:30.537366 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-31 01:44:30.537374 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 01:44:30.537382 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-31 01:44:30.537390 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 01:44:30.537398 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:44:30.537406 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-31 01:44:30.537414 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-31 01:44:30.537424 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-31 01:44:30.537432 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-31 01:44:30.537440 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-31 01:44:30.537448 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 01:44:30.537455 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-31 01:44:30.537462 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-31 01:44:30.537469 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-31 01:44:30.537476 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-31 01:44:30.537484 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-31 01:44:30.537491 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-31 01:44:30.537499 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-31 01:44:30.537506 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-31 01:44:30.537514 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 01:44:30.537522 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:44:30.537544 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-31 01:44:30.537552 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-31 01:44:30.537560 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-31 01:44:30.537567 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-31 01:44:30.537575 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-31 01:44:30.537582 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:44:30.537590 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-31 01:44:30.537597 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:44:30.537604 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-31 01:44:30.537613 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-31 01:44:30.537621 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:44:30.537628 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-31 01:44:30.537636 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-31 01:44:30.537644 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-31 01:44:30.537651 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:44:30.537659 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 01:44:30.537667 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-31 01:44:30.537674 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-31 01:44:30.537686 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-31 01:44:30.537694 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-31 01:44:30.537701 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-31 01:44:30.537708 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 01:44:30.537716 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-31 01:44:30.537723 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 01:44:30.537731 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:44:30.537739 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-31 01:44:30.537746 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-31 01:44:30.537756 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-31 01:44:30.537764 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-31 01:44:30.537772 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-31 01:44:30.537780 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 01:44:30.537787 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-31 01:44:30.537794 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-31 01:44:30.537801 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-31 01:44:30.537808 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-31 01:44:30.537815 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-31 01:44:30.537823 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-31 01:44:30.537831 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-31 01:44:30.537844 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-31 01:44:30.537851 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 01:44:30.537859 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:44:30.537867 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-31 01:44:30.537874 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-31 01:44:30.537881 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-31 01:44:30.537888 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-31 01:44:30.537895 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-31 01:44:30.537902 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:44:30.537909 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-31 01:44:30.537916 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:44:30.537923 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-31 01:44:30.537931 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-31 01:44:30.537938 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:44:30.537945 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-31 01:44:30.537952 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-31 01:44:30.537959 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-31 01:44:30.537966 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:44:30.537973 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 01:44:30.537980 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-31 01:44:30.537988 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-31 01:44:30.537995 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-31 01:44:30.538002 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-31 01:44:30.538009 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-31 01:44:30.538016 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 01:44:30.538023 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-31 01:44:30.538030 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 01:44:30.538037 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:44:30.538043 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-31 01:44:30.538051 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-31 01:44:30.538060 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-31 01:44:30.538067 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-31 01:44:30.538079 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-31 01:44:30.538087 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 01:44:30.538095 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-31 01:44:30.538103 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-31 01:44:30.538110 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-31 01:44:30.538116 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-31 01:44:30.538124 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-31 01:44:30.538130 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-31 01:44:30.538137 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-31 01:44:30.538145 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-31 01:44:30.538152 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 01:44:30.538160 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:44:30.538167 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-31 01:44:30.538174 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-31 01:44:30.538182 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-31 01:44:30.538189 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-31 01:44:30.538196 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-31 01:44:30.538203 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:44:30.538210 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-31 01:44:30.538217 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:44:30.538224 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-31 01:44:30.538231 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-31 01:44:30.538238 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:44:30.538245 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-31 01:44:30.538251 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-31 01:44:30.538258 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-31 01:44:30.538265 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:44:30.538271 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 01:44:30.538278 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-31 01:44:30.538285 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-31 01:44:30.538293 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-31 01:44:30.538299 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-31 01:44:30.538306 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-31 01:44:30.538313 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 01:44:30.538320 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-31 01:44:30.538327 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 01:44:30.538334 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:44:30.538340 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-31 01:44:30.538661 nusoap_client: checkWSDL 2020-05-31 01:44:30.538671 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-31 01:44:30.538677 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-31 01:44:30.538681 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-31 01:44:30.538688 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-05-31 01:44:30.538693 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-31 01:44:30.538697 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-31 01:44:30.538711 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-05-31 01:44:30.538720 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-31 01:44:30.538760 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 01:44:30.538767 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "219659" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-31 01:44:30.538781 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-31 01:44:30.538804 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-05-31 01:44:30.538810 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-05-31 01:44:30.538815 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-05-31 01:44:30.538819 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-05-31 01:44:30.538824 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "219659" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-31 01:44:30.538835 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-31 01:44:30.538841 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-31 01:44:30.538846 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-31 01:44:30.538857 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 01:44:30.538865 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-31 01:44:30.538871 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-05-31 01:44:30.538898 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.538908 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-31 01:44:30.538912 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.538940 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-31 01:44:30.538945 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-05-31 01:44:30.538950 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-05-31 01:44:30.538954 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-05-31 01:44:30.538958 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-05-31 01:44:30.538962 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-05-31 01:44:30.538966 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-05-31 01:44:30.538971 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-31 01:44:30.538976 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-05-31 01:44:30.538982 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "219659" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-31 01:44:30.538993 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-31 01:44:30.538999 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-31 01:44:30.539004 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-31 01:44:30.539010 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 01:44:30.539015 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-31 01:44:30.539020 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:44:30.539047 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-31 01:44:30.539054 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 01:44:30.539059 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 01:44:30.539065 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 01:44:30.539070 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 01:44:30.539081 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-31 01:44:30.539088 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-31 01:44:30.539093 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-31 01:44:30.539098 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-31 01:44:30.539105 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "219659" 2020-05-31 01:44:30.539112 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-31 01:44:30.539116 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-31 01:44:30.539121 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-31 01:44:30.539127 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-31 01:44:30.539132 wsdl: in serializeType: returning: 219659 2020-05-31 01:44:30.539139 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-31 01:44:30.539146 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-31 01:44:30.539150 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-31 01:44:30.539154 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-31 01:44:30.539160 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-05-31 01:44:30.539167 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-31 01:44:30.539172 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-31 01:44:30.539182 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-31 01:44:30.539187 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-31 01:44:30.539191 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-05-31 01:44:30.539196 wsdl: in serializeType: returning: 219659PLN 2020-05-31 01:44:30.539201 wsdl: serializeRPCParameters returning: 219659PLN 2020-05-31 01:44:30.539223 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=219659PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-05-31 01:44:30.539228 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-05-31 01:44:30.539234 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8652"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-05-31 01:44:30.539248 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-05-31 01:44:30.539254 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=219659PLN 2020-05-31 01:44:30.539263 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-05-31 01:44:30.539337 nusoap_client: sending message, length=499 2020-05-31 01:44:30.539276 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-31 01:44:30.539286 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-31 01:44:30.539292 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-31 01:44:30.539297 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-31 01:44:30.539301 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-31 01:44:30.539308 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-31 01:44:30.539318 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-31 01:44:30.539325 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-31 01:44:30.539331 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-31 01:44:30.539343 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-05-31 01:44:30.539352 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-31 01:44:30.539359 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-31 01:44:30.546660 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-31 01:44:30.546695 soap_transport_http: socket connected 2020-05-31 01:44:30.546709 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-05-31 01:44:30.546785 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-05-31 01:44:30.546798 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-31 01:44:30.546808 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-31 01:44:30.546816 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-31 01:44:30.546825 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-31 01:44:30.546834 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-05-31 01:44:30.546869 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-05-31 01:44:30.555934 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-05-31 01:44:30.555970 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-05-31 01:44:30.555977 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-31 01:44:30.555983 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-31 01:44:30.555992 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-31 01:44:30.555999 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-31 01:44:30.556004 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-31 01:44:30.556010 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-31 01:44:30.556015 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-31 01:44:30.556021 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 30 May 2020 23:44:22 GMT 2020-05-31 01:44:30.556028 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-31 01:44:30.556034 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-05-31 01:44:30.556039 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-31 01:44:30.556050 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-05-31 01:44:30.556081 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-05-31 01:44:30.556094 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-05-31 01:44:30.556104 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-31 01:44:30.556109 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-05-31 01:44:30.556114 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-05-31 01:44:30.556145 soap_transport_http: closed socket 2020-05-31 01:44:30.556156 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-31 01:44:30.556162 soap_transport_http: end of send() 2020-05-31 01:44:30.556192 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-05-31 01:44:30.556199 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 30 May 2020 23:44:22 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-05-31 01:44:30.556252 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-05-31 01:44:30.556266 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-05-31 01:44:30.556295 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-05-31 01:44:30.556302 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-05-31 01:44:30.556420 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-05-31 01:44:30.556674 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-05-31 01:44:30.556682 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-05-31 01:44:30.556691 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-05-31 01:44:30.556705 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-31 01:44:30.556736 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-05-31 01:44:30.556794 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-05-31 01:44:30.556830 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-31 01:44:30.556849 nusoap_client: got fault 2020-05-31 01:44:30.556858 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-05-31 01:44:30.556862 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-05-31 01:44:30.556867 nusoap_client: detail =