Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 141.3Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
466610-0001 Model turbiny: TV92
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: CATERPILLAR
 Silnik:
JR T3719
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 19 Oct 2019 06:57:27 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-19 08:57:32.364512 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-19 08:57:32.364574 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 08:57:32.364589 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204821" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-19 08:57:32.364607 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 08:57:32.364619 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-19 08:57:32.364628 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-19 08:57:32.364643 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-19 08:57:32.364651 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 08:57:32.364659 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 08:57:32.364669 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 08:57:32.364679 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-19 08:57:32.364690 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-19 08:57:32.364697 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-19 08:57:32.364701 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-19 08:57:32.364705 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-19 08:57:32.364709 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-19 08:57:32.364721 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 08:57:32.364746 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 08:57:32.364756 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-19 08:57:32.364762 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-19 08:57:32.364768 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-19 08:57:32.364778 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-19 08:57:32.364786 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-19 08:57:32.371324 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-19 08:57:32.371370 soap_transport_http: socket connected 2019-10-19 08:57:32.371388 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-19 08:57:32.371397 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 08:57:32.371404 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 08:57:32.371408 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-19 08:57:32.371413 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-19 08:57:32.371483 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-19 08:57:32.504446 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-19 08:57:32.504500 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-19 08:57:32.504512 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-19 08:57:32.504522 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-19 08:57:32.504532 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-19 08:57:32.504541 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-19 08:57:32.504551 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-19 08:57:32.504563 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-19 08:57:32.504573 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-19 08:57:32.504582 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 19 Oct 2019 06:57:27 GMT 2019-10-19 08:57:32.504591 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-19 08:57:32.504600 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-19 08:57:32.504611 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-19 08:57:32.504631 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-19 08:57:32.504680 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-19 08:57:32.504718 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-19 08:57:32.510583 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.510632 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:57:32.510656 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.510676 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.510807 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:57:32.510829 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.516800 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.516871 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-19 08:57:32.516899 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:57:32.516935 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:57:32.517267 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.517291 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.517308 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.517336 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.517378 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.517400 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.517420 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.517447 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.523175 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.523299 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 08:57:32.523321 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-10-19 08:57:32.523340 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.523357 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.523403 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.523449 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.523473 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.523506 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.523531 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.523561 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.523591 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.523623 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.523643 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.523736 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:57:32.523780 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-19 08:57:32.523814 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.523834 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.523867 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.523886 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.523909 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.523937 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.523957 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.529417 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:57:32.529530 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-19 08:57:32.529562 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:57:32.529589 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.529610 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.529634 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.529682 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.529702 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.529724 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.529749 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.529794 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.529815 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.529833 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.529856 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.529894 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.529915 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.529949 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.529970 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.529990 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.530030 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.530078 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.530098 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.530136 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.530159 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.530191 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.530214 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.530278 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-10-19 08:57:32.536298 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:57:32.536336 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.536356 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.536388 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.536432 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.536462 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.536566 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.536602 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.536645 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:57:32.536676 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-10-19 08:57:32.536694 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-19 08:57:32.536703 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-19 08:57:32.536761 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-19 08:57:32.536840 soap_transport_http: closed socket 2019-10-19 08:57:32.536864 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-19 08:57:32.536876 soap_transport_http: end of send() 2019-10-19 08:57:32.536907 wsdl: got WSDL URL 2019-10-19 08:57:32.536915 wsdl: Parse WSDL 2019-10-19 08:57:32.537152 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-19 08:57:32.537176 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-19 08:57:32.537253 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.537268 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-19 08:57:32.537299 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.537346 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.537360 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.537384 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 08:57:32.537418 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.537429 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.537446 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 08:57:32.537469 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.537518 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.537541 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-19 08:57:32.537566 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.537576 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-19 08:57:32.537604 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.537649 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:57:32.537660 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.537676 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-19 08:57:32.537698 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.537726 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.537753 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-19 08:57:32.537778 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.537788 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-19 08:57:32.537810 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.537850 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.537860 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.537877 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 08:57:32.537906 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.537917 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.537932 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 08:57:32.537960 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.537971 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.537987 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-19 08:57:32.538008 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.538045 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.538064 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-19 08:57:32.538089 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.538100 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-19 08:57:32.538123 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.538162 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:57:32.538173 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.538189 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-19 08:57:32.538212 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.538239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.538255 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-19 08:57:32.538279 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.538289 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-19 08:57:32.538310 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.538349 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.538360 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.538376 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 08:57:32.538405 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.538415 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.538430 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 08:57:32.538457 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.538469 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.538484 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-19 08:57:32.538511 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.538522 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.538539 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:57:32.538561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.538604 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.538623 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:57:32.538648 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.538658 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-19 08:57:32.538682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.538721 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.538738 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.538762 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.538805 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:57:32.538838 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:57:32.538866 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.538885 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 08:57:32.538902 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-19 08:57:32.538922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.538946 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 08:57:32.538963 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-19 08:57:32.538987 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.538996 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-19 08:57:32.539020 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.539060 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.539072 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.539088 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 08:57:32.539116 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.539127 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.539142 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 08:57:32.539170 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.539180 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.539195 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-19 08:57:32.539225 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.539236 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.539252 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:57:32.539273 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.539316 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.539334 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:57:32.539358 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.539369 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-19 08:57:32.539395 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.539435 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:57:32.539446 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.539462 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-19 08:57:32.539483 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.539507 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.539524 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-19 08:57:32.539549 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.539558 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-19 08:57:32.539582 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.539622 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.539633 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.539649 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 08:57:32.539670 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.539693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.539710 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-19 08:57:32.539768 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.539780 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-19 08:57:32.539803 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.539845 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.539858 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.539881 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-19 08:57:32.539904 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.539928 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.539945 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-19 08:57:32.539969 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.539979 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-19 08:57:32.540000 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.540041 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.540053 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.540068 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:57:32.540090 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.540114 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.540131 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-19 08:57:32.540154 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.540164 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-19 08:57:32.540187 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.540228 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.540239 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.540254 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-19 08:57:32.540275 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.540298 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.540314 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-19 08:57:32.540339 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.540349 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-19 08:57:32.540371 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.540413 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.540423 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.540439 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-19 08:57:32.540468 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.540478 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.540494 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:57:32.540516 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.540547 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.540564 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-19 08:57:32.540588 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.540597 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-19 08:57:32.540619 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.540661 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.540672 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.540688 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-19 08:57:32.540709 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.540739 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.540757 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-19 08:57:32.540781 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.540790 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-19 08:57:32.540812 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.540851 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.540862 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.540877 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-19 08:57:32.540906 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.540915 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.540930 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:57:32.540951 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.540981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.540999 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-19 08:57:32.541023 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.541033 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-19 08:57:32.541054 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.541094 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.541104 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.541120 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-19 08:57:32.541141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.541165 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.541182 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-19 08:57:32.541206 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.541215 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-19 08:57:32.541237 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.541276 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.541286 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.541300 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:57:32.541322 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.541346 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.541364 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-19 08:57:32.541387 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.541396 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-19 08:57:32.541417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.541455 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.541466 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.541481 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-19 08:57:32.541503 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.541527 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.541544 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-19 08:57:32.541567 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.541577 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-19 08:57:32.541597 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.541637 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.541648 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.541664 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:57:32.541686 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.541710 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.541726 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-19 08:57:32.541757 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.541766 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-19 08:57:32.541788 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.541829 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:57:32.541840 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.541856 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-19 08:57:32.541878 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.541902 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.541918 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-19 08:57:32.541941 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.541950 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-19 08:57:32.541971 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.542014 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.542025 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.542041 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-19 08:57:32.542062 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.542087 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.542103 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:57:32.542126 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.542136 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-19 08:57:32.542159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.542201 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.542213 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.542229 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-19 08:57:32.542250 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.542274 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.542289 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-19 08:57:32.542313 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.542323 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-19 08:57:32.542345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.542386 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.542397 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.542412 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-19 08:57:32.542433 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.542456 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.542473 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-19 08:57:32.542498 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.542508 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-19 08:57:32.542530 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.542569 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.542580 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.542595 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-19 08:57:32.542616 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.542639 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.542657 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-19 08:57:32.542682 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.542691 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-19 08:57:32.542713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.542760 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.542771 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.542786 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-19 08:57:32.542815 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.542826 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.542842 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-19 08:57:32.542864 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.542894 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.542910 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:57:32.542933 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.542943 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-19 08:57:32.542965 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.543007 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:57:32.543018 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.543033 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-19 08:57:32.543054 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.543078 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.543094 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-19 08:57:32.543118 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.543128 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-19 08:57:32.543151 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.543193 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.543204 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.543219 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:57:32.543240 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.543263 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.543279 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:57:32.543305 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.543315 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-19 08:57:32.543338 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.543381 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.543392 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.543407 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-19 08:57:32.543429 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.543454 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.543472 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 08:57:32.543496 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.543506 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-19 08:57:32.543527 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.543569 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 08:57:32.543579 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.543594 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-19 08:57:32.543617 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.543642 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.543660 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:57:32.543685 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.543694 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-19 08:57:32.543715 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.543759 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.543769 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.543792 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.543833 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:57:32.543865 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:57:32.543893 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.543909 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 08:57:32.543925 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-19 08:57:32.543944 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.543968 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 08:57:32.543986 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-19 08:57:32.544011 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.544021 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-19 08:57:32.544043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.544083 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 08:57:32.544093 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.544109 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-19 08:57:32.544132 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.544157 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.544174 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-19 08:57:32.544198 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.544208 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-19 08:57:32.544229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.544266 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.544277 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.544299 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.544338 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:57:32.544370 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:57:32.544396 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.544412 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 08:57:32.544429 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-19 08:57:32.544450 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.544474 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 08:57:32.544490 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-19 08:57:32.544514 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.544524 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-19 08:57:32.544547 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.544586 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 08:57:32.544597 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.544614 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-19 08:57:32.544637 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.544661 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.544676 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-19 08:57:32.544700 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.544710 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-19 08:57:32.544737 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.544777 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.544788 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.544811 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.544849 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:57:32.544880 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:57:32.544907 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.544924 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 08:57:32.544940 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-19 08:57:32.544962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.544985 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 08:57:32.545002 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-19 08:57:32.545025 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.545034 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-19 08:57:32.545055 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.545096 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.545107 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.545124 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-19 08:57:32.545154 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.545165 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.545180 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-19 08:57:32.545208 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.545218 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.545234 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-19 08:57:32.545261 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.545271 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.545287 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-19 08:57:32.545315 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.545326 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.545340 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-19 08:57:32.545368 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.545378 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.545393 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-19 08:57:32.545421 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.545432 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.545447 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:57:32.545468 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.545534 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.545553 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-19 08:57:32.545579 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.545588 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-19 08:57:32.545611 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.545652 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.545664 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.545679 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-19 08:57:32.545701 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.545725 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.545748 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-19 08:57:32.545778 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.545789 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-19 08:57:32.545811 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.545851 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.545862 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.545878 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-19 08:57:32.545906 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.545916 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.545931 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:57:32.545962 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.545973 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.545989 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-19 08:57:32.546010 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.546047 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.546063 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-19 08:57:32.546086 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.546096 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-19 08:57:32.546119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.546159 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.546170 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.546185 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-19 08:57:32.546206 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.546230 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.546245 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-19 08:57:32.546269 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.546279 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-19 08:57:32.546303 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.546343 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.546353 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.546369 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:57:32.546390 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.546413 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.546429 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:57:32.546454 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.546464 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-19 08:57:32.546487 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.546527 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.546538 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.546553 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-19 08:57:32.546574 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.546598 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.546616 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 08:57:32.546643 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.546652 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-19 08:57:32.546674 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.546715 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.546726 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.546747 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-19 08:57:32.546777 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.546788 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.546804 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:57:32.546833 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.546843 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.546859 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-19 08:57:32.546880 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.546918 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.546934 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:57:32.546960 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.546970 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-19 08:57:32.546993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.547031 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.547042 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.547057 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-19 08:57:32.547078 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.547102 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.547118 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 08:57:32.547143 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.547153 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-19 08:57:32.547175 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.547215 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.547226 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.547241 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-19 08:57:32.547267 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.547278 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.547294 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 08:57:32.547324 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.547335 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.547350 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 08:57:32.547378 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.547388 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.547404 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-19 08:57:32.547431 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.547442 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.547457 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-19 08:57:32.547478 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.547527 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.547545 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:57:32.547569 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.547579 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 08:57:32.547601 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.547646 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:57:32.547657 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.547673 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-19 08:57:32.547695 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.547719 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.547741 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-19 08:57:32.547765 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:57:32.547814 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-19 08:57:32.547825 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:57:32.547841 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-19 08:57:32.547862 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:57:32.547887 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.547909 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:57:32.547951 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.547962 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:57:32.547978 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:57:32.548008 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:57:32.548018 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:57:32.548033 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-19 08:57:32.548060 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:57:32.548071 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:57:32.548086 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-19 08:57:32.548116 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:57:32.548127 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:57:32.548143 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-19 08:57:32.548170 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:57:32.548181 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:57:32.548196 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-19 08:57:32.548223 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 08:57:32.548234 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:57:32.548248 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-19 08:57:32.548277 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.548290 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:57:32.548306 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-19 08:57:32.548334 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.548345 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:57:32.548360 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:57:32.548387 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.548397 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:57:32.548412 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-19 08:57:32.548441 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.548452 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:57:32.548468 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 08:57:32.548495 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.548506 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:57:32.548521 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 08:57:32.548542 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:57:32.548633 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.548666 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.548676 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-19 08:57:32.548700 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.548747 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.548758 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.548774 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 08:57:32.548804 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.548815 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.548831 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-19 08:57:32.548859 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.548869 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.548885 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-19 08:57:32.548912 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.548923 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.548937 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-19 08:57:32.548959 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.549002 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.549021 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-19 08:57:32.549045 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.549055 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 08:57:32.549080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.549121 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:57:32.549133 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.549149 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-19 08:57:32.549170 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.549194 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.549211 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-19 08:57:32.549232 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:57:32.549276 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-19 08:57:32.549288 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:57:32.549304 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-19 08:57:32.549325 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:57:32.549350 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.549373 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:57:32.549412 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.549424 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:57:32.549440 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-19 08:57:32.549469 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.549479 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:57:32.549494 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-19 08:57:32.549521 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.549532 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:57:32.549547 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-19 08:57:32.549574 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.549585 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:57:32.549601 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-19 08:57:32.549631 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:57:32.549642 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:57:32.549657 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-19 08:57:32.549691 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:57:32.549702 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:57:32.549717 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-19 08:57:32.549752 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.549763 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:57:32.549780 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:57:32.549809 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.549820 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:57:32.549835 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-19 08:57:32.549862 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.549872 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:57:32.549888 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-19 08:57:32.549915 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.549925 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:57:32.549940 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 08:57:32.549969 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.549979 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:57:32.549994 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 08:57:32.550014 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:57:32.550106 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.550135 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.550146 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-19 08:57:32.550169 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.550210 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.550220 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.550240 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-19 08:57:32.550273 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.550283 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.550298 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:57:32.550326 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.550336 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.550352 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-19 08:57:32.550380 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:57:32.550390 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.550405 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-19 08:57:32.550427 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.550473 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.550490 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:57:32.550514 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.550524 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 08:57:32.550546 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.550588 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:57:32.550600 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.550616 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-19 08:57:32.550638 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.550662 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.550678 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-19 08:57:32.550699 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:57:32.550752 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:57:32.550763 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:57:32.550780 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:57:32.550802 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:57:32.550827 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.550850 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:57:32.550891 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.550902 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:57:32.550918 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-19 08:57:32.550947 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.550957 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:57:32.550972 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-19 08:57:32.551000 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.551010 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:57:32.551025 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-19 08:57:32.551052 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.551063 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:57:32.551080 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-19 08:57:32.551109 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:57:32.551119 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:57:32.551135 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-19 08:57:32.551162 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:57:32.551173 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:57:32.551188 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-19 08:57:32.551215 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.551225 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:57:32.551242 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:57:32.551271 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.551282 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:57:32.551298 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-19 08:57:32.551326 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.551337 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:57:32.551352 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-19 08:57:32.551380 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:57:32.551390 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:57:32.551407 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-19 08:57:32.551436 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.551447 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:57:32.551462 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 08:57:32.551490 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.551500 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:57:32.551516 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 08:57:32.551536 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:57:32.551633 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.551662 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:57:32.551710 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:57:32.551722 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:57:32.551745 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:57:32.551768 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:57:32.551794 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.551817 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:57:32.551857 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.551868 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:57:32.551884 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-19 08:57:32.551914 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.551926 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:57:32.551941 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-19 08:57:32.551969 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.551979 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:57:32.551994 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-19 08:57:32.552021 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.552031 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:57:32.552047 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-19 08:57:32.552075 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.552085 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:57:32.552100 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-19 08:57:32.552128 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:57:32.552138 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:57:32.552153 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-19 08:57:32.552180 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.552190 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:57:32.552206 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-19 08:57:32.552237 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:57:32.552247 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:57:32.552263 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-19 08:57:32.552290 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:57:32.552300 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:57:32.552316 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-19 08:57:32.552343 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:57:32.552353 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:57:32.552367 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-19 08:57:32.552397 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:57:32.552408 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:57:32.552424 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-19 08:57:32.552451 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:57:32.552461 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:57:32.552477 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-19 08:57:32.552504 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.552515 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:57:32.552529 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:57:32.552558 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.552568 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:57:32.552584 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-19 08:57:32.552605 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:57:32.552717 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.552758 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.552768 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-19 08:57:32.552792 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.552833 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.552844 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.552859 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-19 08:57:32.552880 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.552904 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.552922 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:57:32.552947 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.552957 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-19 08:57:32.552978 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.553018 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:57:32.553029 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.553044 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-19 08:57:32.553065 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.553090 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.553107 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-19 08:57:32.553131 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.553142 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-19 08:57:32.553164 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.553203 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.553215 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.553230 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:57:32.553258 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.553269 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.553283 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-19 08:57:32.553310 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.553320 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.553335 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-19 08:57:32.553362 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:57:32.553372 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.553386 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-19 08:57:32.553409 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.553450 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.553467 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-19 08:57:32.553491 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.553501 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-19 08:57:32.553524 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.553564 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:57:32.553575 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.553591 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-19 08:57:32.553613 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.553636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.553652 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-19 08:57:32.553673 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:57:32.553722 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-19 08:57:32.553738 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:57:32.553754 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-19 08:57:32.553776 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:57:32.553802 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.553826 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-19 08:57:32.553869 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.553879 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-19 08:57:32.553894 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-19 08:57:32.553921 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.553931 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-19 08:57:32.553947 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-19 08:57:32.553975 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.553984 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-19 08:57:32.553999 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-19 08:57:32.554025 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 08:57:32.554035 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-19 08:57:32.554049 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-19 08:57:32.554075 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.554086 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-19 08:57:32.554100 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-19 08:57:32.554127 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.554137 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-19 08:57:32.554152 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-19 08:57:32.554180 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.554191 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-19 08:57:32.554206 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 08:57:32.554234 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:57:32.554245 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-19 08:57:32.554259 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-19 08:57:32.554286 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:57:32.554296 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-19 08:57:32.554312 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-19 08:57:32.554341 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.554351 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-19 08:57:32.554367 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:57:32.554388 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-19 08:57:32.554471 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.554503 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.554513 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-19 08:57:32.554537 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.554580 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.554591 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.554608 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:57:32.554632 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.554658 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.554676 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-19 08:57:32.554702 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.554712 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-19 08:57:32.554743 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.554787 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 08:57:32.554798 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.554815 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-19 08:57:32.554838 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.554861 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.554878 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-19 08:57:32.554901 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-19 08:57:32.554946 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:57:32.554958 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-19 08:57:32.554974 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-19 08:57:32.555003 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 08:57:32.555014 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-19 08:57:32.555030 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-19 08:57:32.555058 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:57:32.555069 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-19 08:57:32.555085 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-19 08:57:32.555106 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-19 08:57:32.555143 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.555169 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.555180 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-19 08:57:32.555204 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.555246 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.555258 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.555273 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:57:32.555303 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.555314 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.555332 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-19 08:57:32.555361 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.555372 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.555386 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-19 08:57:32.555408 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.555446 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.555464 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:57:32.555488 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.555498 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-19 08:57:32.555523 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.555563 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:57:32.555574 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.555590 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-19 08:57:32.555614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.555639 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.555656 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-19 08:57:32.555678 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:57:32.555723 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:57:32.555741 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:57:32.555758 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:57:32.555780 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:57:32.555806 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.555830 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:57:32.555874 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.555886 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:57:32.555902 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-19 08:57:32.555933 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.555945 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:57:32.555961 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-19 08:57:32.555992 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.556003 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:57:32.556020 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-19 08:57:32.556051 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.556062 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:57:32.556079 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-19 08:57:32.556107 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:57:32.556118 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:57:32.556133 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-19 08:57:32.556160 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.556170 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:57:32.556185 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-19 08:57:32.556213 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.556224 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:57:32.556239 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-19 08:57:32.556269 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.556280 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:57:32.556297 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 08:57:32.556325 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.556336 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:57:32.556353 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 08:57:32.556374 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:57:32.556450 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.556481 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.556491 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-19 08:57:32.556516 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.556557 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.556568 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.556585 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-19 08:57:32.556615 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.556626 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.556643 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 08:57:32.556673 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.556685 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.556701 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 08:57:32.556738 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.556750 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.556768 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-19 08:57:32.556798 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.556810 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.556826 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-19 08:57:32.556849 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.556896 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.556916 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:57:32.556942 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.556952 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-19 08:57:32.556976 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.557016 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.557027 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.557050 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.557091 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:57:32.557128 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:57:32.557156 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.557174 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 08:57:32.557190 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-19 08:57:32.557212 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.557236 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 08:57:32.557254 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-19 08:57:32.557278 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.557289 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-19 08:57:32.557312 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.557352 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.557364 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.557382 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-19 08:57:32.557405 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.557431 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.557449 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-19 08:57:32.557475 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.557485 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-19 08:57:32.557509 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.557552 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-19 08:57:32.557564 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.557580 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-19 08:57:32.557603 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.557628 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.557646 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-19 08:57:32.557671 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.557682 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-19 08:57:32.557706 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.557760 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.557773 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.557791 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:57:32.557815 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.557841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.557861 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-19 08:57:32.557888 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.557900 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-19 08:57:32.557923 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.557967 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:57:32.557979 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.557997 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-19 08:57:32.558019 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.558043 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.558061 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-19 08:57:32.558083 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:57:32.558128 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-19 08:57:32.558140 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:57:32.558155 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-19 08:57:32.558177 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:57:32.558203 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.558226 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:57:32.558269 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.558280 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:57:32.558296 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-19 08:57:32.558325 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.558335 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:57:32.558351 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-19 08:57:32.558379 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.558390 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:57:32.558405 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-19 08:57:32.558435 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.558447 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:57:32.558463 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-19 08:57:32.558492 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.558503 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:57:32.558519 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-19 08:57:32.558548 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 08:57:32.558559 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:57:32.558575 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-19 08:57:32.558605 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 08:57:32.558617 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:57:32.558632 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-19 08:57:32.558733 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 08:57:32.558752 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:57:32.558779 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-19 08:57:32.558831 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:57:32.558844 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:57:32.558862 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-19 08:57:32.558893 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.558905 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:57:32.558925 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-19 08:57:32.558963 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.558979 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:57:32.558999 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-19 08:57:32.559034 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.559047 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:57:32.559064 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-19 08:57:32.559095 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.559107 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:57:32.559125 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-19 08:57:32.559154 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:57:32.559276 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.559317 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.559330 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-19 08:57:32.559362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.559415 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.559430 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.559450 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-19 08:57:32.559478 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.559507 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.559529 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:57:32.559560 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.559572 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-19 08:57:32.559602 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.559653 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.559667 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.559687 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-19 08:57:32.559714 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.559743 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.559765 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-19 08:57:32.559805 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.559819 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-19 08:57:32.559848 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.559896 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.559911 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.559931 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-19 08:57:32.559967 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.559980 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.560000 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 08:57:32.560037 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.560051 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.560070 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 08:57:32.560107 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.560120 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.560140 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-19 08:57:32.560169 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.560219 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.560244 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:57:32.560274 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.560286 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 08:57:32.560314 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.560363 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:57:32.560376 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.560394 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-19 08:57:32.560417 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.560442 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.560460 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-19 08:57:32.560487 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:57:32.560542 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:57:32.560556 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:57:32.560576 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:57:32.560627 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:57:32.560671 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.560720 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:57:32.560784 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.560800 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:57:32.560822 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:57:32.560862 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.560877 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:57:32.560898 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:57:32.560935 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.560949 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:57:32.560968 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-19 08:57:32.561004 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:57:32.561020 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:57:32.561040 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-19 08:57:32.561076 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.561090 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:57:32.561109 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:57:32.561145 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.561161 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:57:32.561181 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-19 08:57:32.561217 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-19 08:57:32.561230 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:57:32.561247 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-19 08:57:32.561273 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:57:32.561346 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.561384 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.561398 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-19 08:57:32.561428 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.561481 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.561495 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.561515 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-19 08:57:32.561552 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.561565 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.561585 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-19 08:57:32.561622 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.561637 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.561655 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-19 08:57:32.561687 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.561700 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.561728 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-19 08:57:32.561762 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.561774 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.561791 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-19 08:57:32.561822 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.561835 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.561853 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-19 08:57:32.561886 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.561899 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.561919 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-19 08:57:32.561954 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.561966 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.561982 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-19 08:57:32.562005 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.562075 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.562091 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:57:32.562114 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.562125 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-19 08:57:32.562154 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.562205 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:57:32.562218 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.562235 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-19 08:57:32.562257 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.562284 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.562306 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-19 08:57:32.562339 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:57:32.562352 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-19 08:57:32.562371 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-19 08:57:32.562402 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.562414 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-19 08:57:32.562441 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.562488 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:57:32.562528 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:57:32.562564 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.562585 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 08:57:32.562607 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-19 08:57:32.562642 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.562655 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-19 08:57:32.562675 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-19 08:57:32.562715 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:57:32.562730 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-19 08:57:32.562750 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-19 08:57:32.562785 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:57:32.562798 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-19 08:57:32.562817 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:57:32.562851 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:57:32.562863 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-19 08:57:32.562882 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:57:32.562917 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:57:32.562929 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-19 08:57:32.562950 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:57:32.562984 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:57:32.562997 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-19 08:57:32.563017 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:57:32.563050 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:57:32.563062 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-19 08:57:32.563082 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:57:32.563115 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 08:57:32.563127 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-19 08:57:32.563146 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-19 08:57:32.563180 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:57:32.563193 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-19 08:57:32.563213 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:57:32.563247 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-19 08:57:32.563259 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-19 08:57:32.563278 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-19 08:57:32.563312 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:57:32.563324 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-19 08:57:32.563346 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:57:32.563379 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:57:32.563391 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-19 08:57:32.563408 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:57:32.563439 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:57:32.563451 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-19 08:57:32.563471 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-19 08:57:32.563500 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-19 08:57:32.563572 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-19 08:57:32.563633 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-19 08:57:32.563691 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 08:57:32.563759 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-19 08:57:32.563814 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:57:32.563861 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-19 08:57:32.563908 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:57:32.563960 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-19 08:57:32.564008 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-19 08:57:32.564059 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-19 08:57:32.564112 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-19 08:57:32.564168 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-19 08:57:32.564213 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-19 08:57:32.564255 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-19 08:57:32.564297 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-19 08:57:32.564339 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-19 08:57:32.564381 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-19 08:57:32.564432 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-19 08:57:32.564485 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-19 08:57:32.564533 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-19 08:57:32.564586 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:57:32.564644 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-19 08:57:32.564699 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-19 08:57:32.564764 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-19 08:57:32.564819 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:57:32.564875 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-19 08:57:32.564931 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:57:32.564986 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 08:57:32.565040 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:57:32.565095 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-19 08:57:32.565151 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-19 08:57:32.565208 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-19 08:57:32.565265 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-19 08:57:32.565319 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-19 08:57:32.565373 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-19 08:57:32.565427 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-19 08:57:32.565481 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-19 08:57:32.565537 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-19 08:57:32.565592 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:57:32.565732 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 08:57:32.565790 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:57:32.565845 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 08:57:32.565904 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:57:32.565961 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-19 08:57:32.566017 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-19 08:57:32.566073 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-19 08:57:32.566125 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:57:32.566173 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-19 08:57:32.566224 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:57:32.566270 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-19 08:57:32.566322 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-19 08:57:32.566376 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-19 08:57:32.566430 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-19 08:57:32.566474 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-19 08:57:32.566516 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:57:32.566563 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-19 08:57:32.566619 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:57:32.566670 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-19 08:57:32.566728 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-19 08:57:32.566786 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-19 08:57:32.566841 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-19 08:57:32.566895 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-19 08:57:32.566949 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:57:32.567010 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-19 08:57:32.567067 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:57:32.567125 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-19 08:57:32.567180 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:57:32.567235 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-19 08:57:32.567294 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.567332 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.567388 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:57:32.567443 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.567479 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.567513 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.567567 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:57:32.567621 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.567656 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.567691 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.567734 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.567789 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:57:32.567840 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.567873 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.567908 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.567942 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.567995 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:57:32.568051 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.568106 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:57:32.568161 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.568219 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:57:32.568272 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.568301 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.568348 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:57:32.568398 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.568428 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.568472 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:57:32.568517 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.568562 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:57:32.568613 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.568665 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:57:32.568728 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.568774 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:57:32.568816 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.568858 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:57:32.568899 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.568925 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.568971 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:57:32.569024 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.569076 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:57:32.569120 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.569171 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:57:32.569226 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.569278 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:57:32.569331 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.569382 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:57:32.569434 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.569467 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.569501 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.569534 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.569569 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.569603 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.569639 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.569695 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:57:32.569758 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.569793 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.569827 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.569880 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:57:32.569935 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.569991 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:57:32.570046 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.570081 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.570114 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.570167 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:57:32.570220 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.570255 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.570289 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.570324 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.570357 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.570410 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:57:32.570462 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.570494 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.570527 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.570566 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.570660 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:57:32.570725 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.570759 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.570804 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.570844 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.570903 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:57:32.570952 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.570995 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:57:32.571047 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.571082 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.571114 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.571144 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.571197 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:57:32.571254 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.571311 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 08:57:32.571365 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.571402 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.571436 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.571491 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:57:32.571545 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.571580 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.571616 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.571650 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.571685 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.571742 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:57:32.571807 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.571864 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-19 08:57:32.571922 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.571977 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:57:32.572030 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.572085 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:57:32.572141 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.572178 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.572212 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.572243 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.572296 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:57:32.572355 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.572390 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.572426 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.572461 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.572497 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.572531 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.572567 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.572603 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.572657 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-19 08:57:32.572709 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.572742 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.572788 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:57:32.572848 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.572882 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.572917 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.572966 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:57:32.573009 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.573042 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.573077 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.573108 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.573158 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:57:32.573215 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.573250 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.573285 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.573321 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.573375 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:57:32.573431 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.573488 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:57:32.573542 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.573597 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:57:32.573653 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.573689 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.573746 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:57:32.573808 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.573844 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.573899 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:57:32.573952 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.574005 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:57:32.574059 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.574114 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:57:32.574170 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.574223 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:57:32.574273 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.574328 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:57:32.574383 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.574419 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.574474 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:57:32.574529 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.574586 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:57:32.574643 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.574690 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:57:32.574743 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.574790 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:57:32.574850 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.574907 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:57:32.574962 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.574990 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.575017 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.575043 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.575068 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.575094 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.575122 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.575176 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:57:32.575228 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.575257 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.575288 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.575344 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:57:32.575399 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.575453 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:57:32.575508 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.575543 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.575578 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.575632 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:57:32.575686 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.575721 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.575756 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.575791 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.575835 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.575892 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:57:32.575946 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.575982 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.576016 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.576050 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.576104 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:57:32.576158 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.576193 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.576228 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.576262 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.576317 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:57:32.576371 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.576423 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:57:32.576479 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.576514 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.576549 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.576586 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.576641 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:57:32.576696 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.576753 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 08:57:32.576819 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.576852 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.576881 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.576927 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:57:32.576981 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.577017 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.577051 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.577079 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.577106 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.577148 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:57:32.577194 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.577248 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-19 08:57:32.577298 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.577349 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:57:32.577404 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.577458 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:57:32.577512 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.577544 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.577577 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.577610 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.577664 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:57:32.577721 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.577756 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.577791 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.577834 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.577869 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.577903 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.577938 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.577972 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:57:32.578028 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-19 08:57:32.578092 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-19 08:57:32.578214 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:57:32.578319 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:57:32.578425 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:57:32.578530 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:57:32.578628 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-19 08:57:32.578733 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-19 08:57:32.578849 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-19 08:57:32.578954 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-19 08:57:32.579048 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:57:32.579135 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:57:32.579236 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:57:32.579323 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:57:32.579418 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:57:32.579522 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:57:32.579625 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:57:32.579729 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:57:32.579840 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:57:32.579942 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:57:32.580046 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:57:32.580150 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:57:32.580251 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:57:32.580354 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:57:32.580473 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:57:32.580581 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:57:32.580682 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-19 08:57:32.580810 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:57:32.580940 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:57:32.581048 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:57:32.581158 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-19 08:57:32.581266 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:57:32.581384 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:57:32.581488 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:57:32.581597 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:57:32.581710 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-19 08:57:32.581818 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:57:32.581921 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:57:32.582008 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:57:32.582183 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:57:32.582278 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-19 08:57:32.582366 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-19 08:57:32.582471 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-19 08:57:32.582575 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-19 08:57:32.582681 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:57:32.582790 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:57:32.582891 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:57:32.582992 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:57:32.583090 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:57:32.583190 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:57:32.583290 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:57:32.583393 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:57:32.583493 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:57:32.583597 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:57:32.583702 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:57:32.583813 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:57:32.583907 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:57:32.584001 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:57:32.584110 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:57:32.584202 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:57:32.584298 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-19 08:57:32.584395 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:57:32.584496 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:57:32.584599 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:57:32.584706 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-19 08:57:32.584818 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:57:32.584932 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:57:32.585033 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:57:32.585136 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:57:32.585254 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-19 08:57:32.585358 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:57:32.585462 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:57:32.585567 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:57:32.585678 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:57:32.585737 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-19 08:57:32.585789 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-19 08:57:32.585840 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-19 08:57:32.585889 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-19 08:57:32.585937 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:57:32.585985 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:57:32.586034 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:57:32.586083 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:57:32.586131 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:57:32.586180 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:57:32.586229 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:57:32.586277 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:57:32.586328 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:57:32.586377 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:57:32.586426 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:57:32.586476 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:57:32.586525 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:57:32.586574 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:57:32.586634 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:57:32.586687 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:57:32.586734 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-19 08:57:32.586780 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:57:32.586828 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:57:32.586875 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:57:32.586924 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-19 08:57:32.586974 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:57:32.587026 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:57:32.587073 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:57:32.587124 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:57:32.587182 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-19 08:57:32.587216 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 08:57:32.587321 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:57:32.587413 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:57:32.587502 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:57:32.587590 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:57:32.587686 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 08:57:32.587787 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 08:57:32.587873 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 08:57:32.587928 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 08:57:32.587982 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:57:32.588037 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:57:32.588091 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:57:32.588144 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:57:32.588197 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:57:32.588251 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:57:32.588305 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:57:32.588358 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:57:32.588418 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:57:32.588473 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:57:32.588526 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:57:32.588580 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:57:32.588641 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:57:32.588694 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:57:32.588761 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:57:32.588816 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:57:32.588871 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 08:57:32.588926 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:57:32.588979 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:57:32.589033 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:57:32.589086 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 08:57:32.589140 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:57:32.589194 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:57:32.589249 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:57:32.589304 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:57:32.589430 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-19 08:57:32.589454 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 08:57:32.589508 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:57:32.589562 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:57:32.589623 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:57:32.589678 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:57:32.589737 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 08:57:32.589795 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 08:57:32.589849 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 08:57:32.589903 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 08:57:32.589957 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:57:32.590011 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:57:32.590064 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:57:32.590120 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:57:32.590174 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:57:32.590229 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:57:32.590284 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:57:32.590337 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:57:32.590392 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:57:32.590446 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:57:32.590501 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:57:32.590555 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:57:32.590613 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:57:32.590670 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:57:32.590725 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:57:32.590785 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:57:32.590839 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 08:57:32.590895 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:57:32.590949 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:57:32.591003 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:57:32.591057 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 08:57:32.591112 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:57:32.591166 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:57:32.591220 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:57:32.591277 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:57:32.591339 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-19 08:57:32.591361 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 08:57:32.591411 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:57:32.591460 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:57:32.591509 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:57:32.591558 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:57:32.591610 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 08:57:32.591661 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 08:57:32.591709 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 08:57:32.591764 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 08:57:32.591814 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:57:32.591861 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:57:32.591910 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:57:32.591958 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:57:32.592007 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:57:32.592057 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:57:32.592106 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:57:32.592154 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:57:32.592473 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:57:32.592523 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:57:32.592571 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:57:32.592626 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:57:32.592674 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:57:32.592723 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:57:32.592777 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:57:32.592827 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:57:32.592877 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 08:57:32.592926 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:57:32.592974 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:57:32.593022 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:57:32.593071 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 08:57:32.593118 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:57:32.593167 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:57:32.593214 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:57:32.593263 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:57:32.593318 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-19 08:57:32.593339 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 08:57:32.593393 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:57:32.593445 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:57:32.593496 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:57:32.593546 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:57:32.593597 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 08:57:32.593653 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 08:57:32.593704 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 08:57:32.593760 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 08:57:32.593811 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:57:32.593864 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:57:32.593915 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:57:32.593965 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:57:32.594015 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:57:32.594065 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:57:32.594115 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:57:32.594165 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:57:32.594216 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:57:32.594267 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:57:32.594319 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:57:32.594369 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:57:32.594421 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:57:32.594471 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:57:32.594521 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:57:32.594572 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:57:32.594628 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 08:57:32.594679 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:57:32.594731 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:57:32.594787 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:57:32.594837 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 08:57:32.594888 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:57:32.594938 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:57:32.594989 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:57:32.595040 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:57:32.595099 wsdl: current service: Service1 2019-10-19 08:57:32.595116 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-19 08:57:32.595146 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-19 08:57:32.595174 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-19 08:57:32.595202 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-19 08:57:32.595229 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-19 08:57:32.595253 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 08:57:32.595272 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 08:57:32.595283 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:57:32.595292 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:57:32.595303 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 08:57:32.595312 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 08:57:32.595320 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 08:57:32.595329 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 08:57:32.595338 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 08:57:32.595346 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 08:57:32.595355 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:57:32.595364 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 08:57:32.595372 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:57:32.595382 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:57:32.595392 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:57:32.595401 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 08:57:32.595410 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 08:57:32.595419 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 08:57:32.595427 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 08:57:32.595436 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:57:32.595445 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:57:32.595453 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:57:32.595462 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 08:57:32.595471 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:57:32.595479 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:57:32.595487 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 08:57:32.595496 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 08:57:32.595503 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:57:32.595512 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:57:32.595520 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 08:57:32.595529 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 08:57:32.595537 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:57:32.595546 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:57:32.595554 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:57:32.595562 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 08:57:32.595574 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 08:57:32.595582 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:57:32.595591 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:57:32.595599 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 08:57:32.595612 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 08:57:32.595620 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 08:57:32.595628 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 08:57:32.595636 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 08:57:32.595644 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 08:57:32.595651 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:57:32.595659 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 08:57:32.595666 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:57:32.595674 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:57:32.595686 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:57:32.595694 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 08:57:32.595702 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 08:57:32.595710 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 08:57:32.595717 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 08:57:32.595725 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:57:32.595734 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:57:32.595745 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:57:32.595753 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 08:57:32.595761 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:57:32.595768 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:57:32.595775 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 08:57:32.595783 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 08:57:32.595790 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:57:32.595799 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:57:32.595806 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 08:57:32.595814 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 08:57:32.595821 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:57:32.595828 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:57:32.595837 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:57:32.595845 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 08:57:32.595855 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 08:57:32.595863 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:57:32.595872 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:57:32.595880 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 08:57:32.595887 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 08:57:32.595895 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 08:57:32.595902 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 08:57:32.595909 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 08:57:32.595916 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 08:57:32.595923 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:57:32.595930 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 08:57:32.595937 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:57:32.595944 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:57:32.595952 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:57:32.595959 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 08:57:32.595966 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 08:57:32.595974 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 08:57:32.595982 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 08:57:32.595989 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:57:32.595996 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:57:32.596005 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:57:32.596012 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 08:57:32.596019 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:57:32.596026 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:57:32.596034 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 08:57:32.596042 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 08:57:32.596049 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:57:32.596056 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:57:32.596063 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 08:57:32.596070 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 08:57:32.596082 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:57:32.596090 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:57:32.596097 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:57:32.596105 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 08:57:32.596116 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 08:57:32.596124 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:57:32.596131 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:57:32.596139 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 08:57:32.596146 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 08:57:32.596153 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 08:57:32.596161 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 08:57:32.596169 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 08:57:32.596176 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 08:57:32.596183 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:57:32.596190 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 08:57:32.596197 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:57:32.596204 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:57:32.596212 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:57:32.596219 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 08:57:32.596226 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 08:57:32.596233 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 08:57:32.596240 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 08:57:32.596247 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:57:32.596254 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:57:32.596261 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:57:32.596268 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 08:57:32.596274 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:57:32.596281 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:57:32.596287 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 08:57:32.596294 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 08:57:32.596301 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:57:32.596307 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:57:32.596315 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 08:57:32.596322 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 08:57:32.596330 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:57:32.596337 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:57:32.596344 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:57:32.596587 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-19 08:57:32.596598 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-19 08:57:32.596604 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-19 08:57:32.596613 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-19 08:57:32.596620 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-19 08:57:32.596625 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-19 08:57:32.596630 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-19 08:57:32.596644 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-19 08:57:32.596654 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-19 08:57:32.596700 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-19 08:57:32.596707 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204821" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-19 08:57:32.596721 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-19 08:57:32.596748 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-19 08:57:32.596756 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-19 08:57:32.596760 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-19 08:57:32.596765 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-19 08:57:32.596771 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204821" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-19 08:57:32.596782 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-19 08:57:32.596789 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-19 08:57:32.596794 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-19 08:57:32.596806 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-19 08:57:32.596815 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:57:32.596820 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-19 08:57:32.596845 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.596854 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-19 08:57:32.596859 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.596882 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-19 08:57:32.596888 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-19 08:57:32.596892 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-19 08:57:32.596896 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-19 08:57:32.596900 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-19 08:57:32.596904 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-19 08:57:32.596909 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-19 08:57:32.596913 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-19 08:57:32.596920 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204821" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-19 08:57:32.596931 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-19 08:57:32.596937 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-19 08:57:32.596941 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-19 08:57:32.596948 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-19 08:57:32.596953 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-19 08:57:32.596958 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:57:32.596981 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-19 08:57:32.596988 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 08:57:32.596993 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 08:57:32.596999 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 08:57:32.597004 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 08:57:32.597016 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-19 08:57:32.597024 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 08:57:32.597029 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-19 08:57:32.597034 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-19 08:57:32.597040 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "204821" 2019-10-19 08:57:32.597047 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 08:57:32.597052 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-19 08:57:32.597057 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 08:57:32.597064 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 08:57:32.597069 wsdl: in serializeType: returning: 204821 2019-10-19 08:57:32.597076 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-19 08:57:32.597083 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 08:57:32.597087 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-19 08:57:32.597091 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-19 08:57:32.597096 wsdl: in serializeType: returning: 204821 2019-10-19 08:57:32.597101 wsdl: serializeRPCParameters returning: 204821 2019-10-19 08:57:32.597121 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=204821 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-19 08:57:32.597126 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-19 08:57:32.597132 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6117"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-19 08:57:32.597147 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-19 08:57:32.597153 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=204821 2019-10-19 08:57:32.597167 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-19 08:57:32.597248 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-19 08:57:32.597182 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-19 08:57:32.597193 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-19 08:57:32.597198 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-19 08:57:32.597204 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-19 08:57:32.597208 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-19 08:57:32.597215 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 08:57:32.597226 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 08:57:32.597235 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-19 08:57:32.597240 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-19 08:57:32.597254 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-19 08:57:32.597264 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-19 08:57:32.597272 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-19 08:57:32.603363 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-19 08:57:32.603400 soap_transport_http: socket connected 2019-10-19 08:57:32.603425 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-19 08:57:32.603435 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-19 08:57:32.603444 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 08:57:32.603453 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 08:57:32.603460 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-19 08:57:32.603467 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-19 08:57:32.603476 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-19 08:57:32.603516 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-19 08:57:32.616913 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-19 08:57:32.616942 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-19 08:57:32.616953 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-19 08:57:32.616963 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-19 08:57:32.616977 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-19 08:57:32.616986 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-19 08:57:32.616996 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-19 08:57:32.617006 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-19 08:57:32.617015 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-19 08:57:32.617025 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 19 Oct 2019 06:57:27 GMT 2019-10-19 08:57:32.617036 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-19 08:57:32.617044 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-19 08:57:32.617054 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-19 08:57:32.617069 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-19 08:57:32.617108 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-19 08:57:32.617124 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-19 08:57:32.617138 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-19 08:57:32.617145 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-19 08:57:32.617154 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-19 08:57:32.617196 soap_transport_http: closed socket 2019-10-19 08:57:32.617213 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-19 08:57:32.617223 soap_transport_http: end of send() 2019-10-19 08:57:32.617262 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-19 08:57:32.617277 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 19 Oct 2019 06:57:27 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-19 08:57:32.617320 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-19 08:57:32.617334 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-19 08:57:32.617366 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-19 08:57:32.617376 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-19 08:57:32.617519 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-19 08:57:32.617697 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-19 08:57:32.617708 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-19 08:57:32.617721 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-19 08:57:32.617780 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-19 08:57:32.617819 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-19 08:57:32.617907 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-19 08:57:32.617946 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-19 08:57:32.617964 nusoap_client: got fault 2019-10-19 08:57:32.617977 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-19 08:57:32.617985 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-19 08:57:32.617999 nusoap_client: detail =