Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 141.3Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
466610-0001 Model turbiny: TV92
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: CATERPILLAR
 Silnik:
JR T3719
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 01 Apr 2020 16:58:58 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-04-01 18:59:06.462979 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-04-01 18:59:06.463035 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-04-01 18:59:06.463050 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204821" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-04-01 18:59:06.463068 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-04-01 18:59:06.463078 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-04-01 18:59:06.463086 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-04-01 18:59:06.463106 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-04-01 18:59:06.463114 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-04-01 18:59:06.463121 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-04-01 18:59:06.463131 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-04-01 18:59:06.463139 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-04-01 18:59:06.463151 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-04-01 18:59:06.463157 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-04-01 18:59:06.463161 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-04-01 18:59:06.463165 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-04-01 18:59:06.463169 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-04-01 18:59:06.463181 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-04-01 18:59:06.463197 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-04-01 18:59:06.463206 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-04-01 18:59:06.463211 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-04-01 18:59:06.463217 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-04-01 18:59:06.463226 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-04-01 18:59:06.463233 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-04-01 18:59:06.470068 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-04-01 18:59:06.470109 soap_transport_http: socket connected 2020-04-01 18:59:06.470125 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-04-01 18:59:06.470133 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-04-01 18:59:06.470139 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-04-01 18:59:06.470144 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-04-01 18:59:06.470148 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-04-01 18:59:06.470190 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-04-01 18:59:06.495478 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-04-01 18:59:06.495530 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-04-01 18:59:06.495537 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-04-01 18:59:06.495544 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-04-01 18:59:06.495550 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-04-01 18:59:06.495555 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-04-01 18:59:06.495561 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-04-01 18:59:06.495569 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-04-01 18:59:06.495575 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-04-01 18:59:06.495580 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 01 Apr 2020 16:58:58 GMT 2020-04-01 18:59:06.495586 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-04-01 18:59:06.495599 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 167374 2020-04-01 18:59:06.495606 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-04-01 18:59:06.495620 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-04-01 18:59:06.495655 soap_transport_http: want to read content of length 167374 2020-04-01 18:59:06.495677 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-04-01 18:59:06.502157 soap_transport_http: read buffer of 4416 bytes 2020-04-01 18:59:06.502218 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 18:59:06.509004 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-04-01 18:59:06.509062 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 18:59:06.522688 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2020-04-01 18:59:06.536021 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-04-01 18:59:06.536115 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2020-04-01 18:59:06.542616 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-04-01 18:59:06.542674 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:59:06.549217 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:59:06.549355 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:59:06.569669 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 18:59:06.576428 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:59:06.576488 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-04-01 18:59:06.576515 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2020-04-01 18:59:06.583123 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 18:59:06.583177 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:59:06.590028 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:59:06.610097 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 18:59:06.610183 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-04-01 18:59:06.610201 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2020-04-01 18:59:06.610242 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:59:06.616853 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 18:59:06.616924 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:59:06.632841 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2020-04-01 18:59:06.947275 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:59:06.960624 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2020-04-01 18:59:06.967331 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 18:59:06.967388 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 18:59:06.973991 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:59:06.974128 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:59:06.974182 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:59:06.974270 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 18:59:06.980619 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:59:06.980933 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:59:06.980963 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 18:59:06.981176 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-04-01 18:59:06.987373 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:59:06.987589 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:59:07.001124 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-04-01 18:59:07.001185 soap_transport_http: read buffer of 6098 bytes 2020-04-01 18:59:07.001234 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:59:07.001377 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:59:07.014946 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-04-01 18:59:07.014992 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2020-04-01 18:59:07.021513 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:59:07.021645 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:59:07.035065 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-04-01 18:59:07.035093 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2020-04-01 18:59:07.041506 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-04-01 18:59:07.048268 soap_transport_http: read buffer of 1468 bytes 2020-04-01 18:59:07.048287 soap_transport_http: read to EOF 2020-04-01 18:59:07.048292 soap_transport_http: read body of length 167374 2020-04-01 18:59:07.048387 soap_transport_http: received a total of 167798 bytes of data from server 2020-04-01 18:59:07.048421 soap_transport_http: closed socket 2020-04-01 18:59:07.048444 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-04-01 18:59:07.048450 soap_transport_http: end of send() 2020-04-01 18:59:07.048467 wsdl: got WSDL URL 2020-04-01 18:59:07.048472 wsdl: Parse WSDL 2020-04-01 18:59:07.048642 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-04-01 18:59:07.048657 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-04-01 18:59:07.048703 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.048711 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-04-01 18:59:07.048731 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.048758 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.048767 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.048781 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-04-01 18:59:07.048800 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.048807 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.048816 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-04-01 18:59:07.048830 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.048861 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.048873 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-04-01 18:59:07.048887 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.048893 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-04-01 18:59:07.048907 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.048932 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 18:59:07.048939 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.048949 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-04-01 18:59:07.048961 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.048977 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.048986 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-04-01 18:59:07.049001 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.049007 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-04-01 18:59:07.049022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.049046 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.049053 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.049062 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-04-01 18:59:07.049078 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.049084 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.049093 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-04-01 18:59:07.049110 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.049116 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.049125 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-04-01 18:59:07.049137 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.049159 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.049169 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-04-01 18:59:07.049183 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.049190 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-04-01 18:59:07.049203 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.049226 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 18:59:07.049232 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.049241 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-04-01 18:59:07.049253 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.049268 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.049277 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-04-01 18:59:07.049291 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.049297 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-04-01 18:59:07.049309 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.049361 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.049368 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.049378 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-04-01 18:59:07.049394 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.049400 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.049409 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-04-01 18:59:07.049436 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.049443 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.049453 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-04-01 18:59:07.049470 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.049476 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.049485 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 18:59:07.049497 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.049524 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.049534 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-04-01 18:59:07.049548 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.049554 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-04-01 18:59:07.049568 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.049590 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.049597 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.049610 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.049635 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 18:59:07.049655 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 18:59:07.049671 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.049681 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 18:59:07.049691 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-04-01 18:59:07.049703 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.049716 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-04-01 18:59:07.049725 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-04-01 18:59:07.049739 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.049745 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-04-01 18:59:07.049758 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.049781 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.049788 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.049797 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-04-01 18:59:07.049808 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.049822 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.049831 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-04-01 18:59:07.049845 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.049851 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-04-01 18:59:07.049864 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.049885 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.049892 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.049904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.049925 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 18:59:07.049944 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 18:59:07.049959 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.049970 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 18:59:07.049979 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-04-01 18:59:07.049990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.050004 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-04-01 18:59:07.050013 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-04-01 18:59:07.050027 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.050033 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-04-01 18:59:07.050046 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.050069 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.050075 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.050084 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-04-01 18:59:07.050100 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.050106 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.050115 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-04-01 18:59:07.050131 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.050138 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.050146 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-04-01 18:59:07.050163 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.050169 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.050178 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 18:59:07.050190 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.050213 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.050223 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 18:59:07.050237 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.050242 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-04-01 18:59:07.050257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.050280 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 18:59:07.050287 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.050296 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-04-01 18:59:07.050308 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.050322 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.050331 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-04-01 18:59:07.050344 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.050350 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-04-01 18:59:07.050367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.050390 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.050397 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.050418 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-04-01 18:59:07.050443 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.050459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.050469 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-04-01 18:59:07.050483 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.050489 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-04-01 18:59:07.050503 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.050528 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.050535 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.050544 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-04-01 18:59:07.050557 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.050571 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.050581 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-04-01 18:59:07.050595 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.050601 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-04-01 18:59:07.050615 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.050639 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.050646 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.050655 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 18:59:07.050667 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.050681 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.050691 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-04-01 18:59:07.050705 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.050723 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-04-01 18:59:07.050736 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.050759 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.050765 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.050774 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-04-01 18:59:07.050786 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.050799 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.050808 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-04-01 18:59:07.050822 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.050827 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-04-01 18:59:07.050839 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.050862 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.050868 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.050877 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-04-01 18:59:07.050893 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.050899 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.050907 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 18:59:07.050919 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.050936 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.050945 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-04-01 18:59:07.050959 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.050964 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-04-01 18:59:07.050977 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.050999 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.051005 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.051014 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-04-01 18:59:07.051026 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.051040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.051049 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-04-01 18:59:07.051062 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.051068 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-04-01 18:59:07.051080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.051102 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.051109 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.051117 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-04-01 18:59:07.051133 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.051139 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.051148 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 18:59:07.051160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.051177 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.051187 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-04-01 18:59:07.051200 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.051205 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-04-01 18:59:07.051218 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.051240 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.051247 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.051255 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-04-01 18:59:07.051267 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.051281 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.051290 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-04-01 18:59:07.051303 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.051309 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-04-01 18:59:07.051321 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.051343 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.051349 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.051358 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 18:59:07.051370 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.051384 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.051393 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-04-01 18:59:07.051406 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.051412 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-04-01 18:59:07.051430 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.051454 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.051461 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.051470 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-04-01 18:59:07.051482 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.051497 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.051506 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-04-01 18:59:07.051520 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.051525 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-04-01 18:59:07.051537 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.051561 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.051567 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.051576 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 18:59:07.051588 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.051602 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.051611 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-04-01 18:59:07.051625 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.051630 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-04-01 18:59:07.051643 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.051666 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 18:59:07.051672 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.051681 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-04-01 18:59:07.051693 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.051706 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.051715 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-04-01 18:59:07.051729 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.051735 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-04-01 18:59:07.051747 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.051769 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.051776 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.051784 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-04-01 18:59:07.051796 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.051810 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.051819 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-04-01 18:59:07.051832 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.051838 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-04-01 18:59:07.051866 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.051895 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.051902 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.051911 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-04-01 18:59:07.051923 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.051937 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.051947 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-04-01 18:59:07.051960 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.051966 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-04-01 18:59:07.051978 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.052001 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.052008 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.052017 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-04-01 18:59:07.052029 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.052043 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.052052 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-04-01 18:59:07.052065 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.052071 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-04-01 18:59:07.052083 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.052106 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.052112 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.052121 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-04-01 18:59:07.052133 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.052147 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.052156 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-04-01 18:59:07.052169 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.052175 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-04-01 18:59:07.052187 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.052209 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.052216 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.052225 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-04-01 18:59:07.052243 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.052250 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.052259 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-04-01 18:59:07.052271 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.052289 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.052298 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 18:59:07.052311 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.052317 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-04-01 18:59:07.052329 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.052353 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 18:59:07.052360 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.052369 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-04-01 18:59:07.052381 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.052395 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.052404 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-04-01 18:59:07.052418 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.052428 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-04-01 18:59:07.052442 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.052466 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.052473 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.052482 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 18:59:07.052494 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.052508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.052517 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:59:07.052531 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.052536 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-04-01 18:59:07.052549 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.052572 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.052578 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.052587 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-04-01 18:59:07.052599 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.052613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.052622 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-04-01 18:59:07.052635 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.052641 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-04-01 18:59:07.052653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.052676 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-04-01 18:59:07.052682 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.052691 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-04-01 18:59:07.052703 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.052717 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.052726 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-04-01 18:59:07.052739 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.052745 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-04-01 18:59:07.052791 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.052817 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.052824 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.052836 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.052861 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 18:59:07.052882 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 18:59:07.052897 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.052908 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 18:59:07.052918 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-04-01 18:59:07.052929 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.052942 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-04-01 18:59:07.052951 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-04-01 18:59:07.052965 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.052970 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-04-01 18:59:07.052984 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.053007 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-04-01 18:59:07.053013 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.053022 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-04-01 18:59:07.053034 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.053048 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.053057 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-04-01 18:59:07.053070 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.053076 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-04-01 18:59:07.053089 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.053110 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.053116 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.053129 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.053150 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 18:59:07.053169 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 18:59:07.053184 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.053193 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 18:59:07.053203 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-04-01 18:59:07.053214 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.053227 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-04-01 18:59:07.053236 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-04-01 18:59:07.053250 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.053255 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-04-01 18:59:07.053268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.053291 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-04-01 18:59:07.053298 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.053307 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-04-01 18:59:07.053318 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.053333 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.053342 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-04-01 18:59:07.053356 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.053361 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-04-01 18:59:07.053374 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.053395 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.053401 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.053413 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.053442 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 18:59:07.053462 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 18:59:07.053477 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.053487 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 18:59:07.053497 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-04-01 18:59:07.053508 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.053521 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-04-01 18:59:07.053530 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-04-01 18:59:07.053544 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.053550 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-04-01 18:59:07.053562 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.053585 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.053591 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.053600 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-04-01 18:59:07.053617 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.053623 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.053632 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-04-01 18:59:07.053648 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.053654 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.053663 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-04-01 18:59:07.053679 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.053685 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.053694 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-04-01 18:59:07.053709 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.053716 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.053724 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-04-01 18:59:07.053740 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.053746 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.053755 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-04-01 18:59:07.053770 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.053776 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.053785 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 18:59:07.053797 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.053832 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.053842 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-04-01 18:59:07.053856 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.053862 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-04-01 18:59:07.053875 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.053897 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.053904 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.053913 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-04-01 18:59:07.053925 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.053939 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.053948 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-04-01 18:59:07.053962 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.053967 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-04-01 18:59:07.053979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.054002 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.054008 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.054017 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-04-01 18:59:07.054033 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.054039 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.054048 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 18:59:07.054064 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.054070 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.054078 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-04-01 18:59:07.054090 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.054111 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.054121 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-04-01 18:59:07.054134 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.054140 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-04-01 18:59:07.054152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.054174 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.054181 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.054190 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-04-01 18:59:07.054202 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.054217 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.054226 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-04-01 18:59:07.054240 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.054246 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-04-01 18:59:07.054259 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.054281 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.054287 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.054296 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 18:59:07.054308 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.054322 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.054331 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:59:07.054345 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.054350 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-04-01 18:59:07.054363 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.054386 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.054392 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.054401 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-04-01 18:59:07.054413 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.054434 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.054445 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-04-01 18:59:07.054459 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.054465 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-04-01 18:59:07.054478 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.054501 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.054508 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.054516 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-04-01 18:59:07.054532 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.054538 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.054547 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 18:59:07.054563 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.054569 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.054578 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-04-01 18:59:07.054590 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.054610 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.054620 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:59:07.054633 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.054638 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-04-01 18:59:07.054651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.054674 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.054680 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.054689 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-04-01 18:59:07.054701 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.054714 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.054724 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-04-01 18:59:07.054737 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.054743 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-04-01 18:59:07.054755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.054778 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.054784 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.054793 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-04-01 18:59:07.054809 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.054815 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.054823 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-04-01 18:59:07.054839 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.054845 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.054854 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-04-01 18:59:07.054870 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.054876 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.054885 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-04-01 18:59:07.054901 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.054907 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.054915 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-04-01 18:59:07.054927 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.054955 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.054965 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-04-01 18:59:07.054978 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.054984 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-04-01 18:59:07.054997 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.055019 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 18:59:07.055026 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.055035 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-04-01 18:59:07.055047 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.055061 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.055070 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-04-01 18:59:07.055083 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 18:59:07.055109 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-04-01 18:59:07.055116 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 18:59:07.055125 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-04-01 18:59:07.055137 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 18:59:07.055152 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.055165 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-04-01 18:59:07.055189 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.055196 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-04-01 18:59:07.055205 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 18:59:07.055221 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 18:59:07.055227 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-04-01 18:59:07.055236 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-04-01 18:59:07.055251 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 18:59:07.055257 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-04-01 18:59:07.055266 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-04-01 18:59:07.055282 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 18:59:07.055288 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-04-01 18:59:07.055296 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-04-01 18:59:07.055312 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 18:59:07.055318 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-04-01 18:59:07.055327 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-04-01 18:59:07.055343 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-04-01 18:59:07.055349 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-04-01 18:59:07.055357 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-04-01 18:59:07.055373 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.055379 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-04-01 18:59:07.055388 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-04-01 18:59:07.055404 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.055410 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-04-01 18:59:07.055418 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 18:59:07.055447 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.055455 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-04-01 18:59:07.055465 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-04-01 18:59:07.055481 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.055488 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-04-01 18:59:07.055497 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-04-01 18:59:07.055512 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.055519 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-04-01 18:59:07.055527 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-04-01 18:59:07.055539 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-04-01 18:59:07.055589 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.055605 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.055611 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-04-01 18:59:07.055624 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.055647 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.055654 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.055662 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-04-01 18:59:07.055679 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.055685 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.055693 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-04-01 18:59:07.055714 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.055720 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.055729 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-04-01 18:59:07.055745 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.055751 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.055759 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-04-01 18:59:07.055771 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.055795 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.055805 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-04-01 18:59:07.055818 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.055824 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-04-01 18:59:07.055837 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.055862 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 18:59:07.055868 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.055877 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-04-01 18:59:07.055890 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.055904 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.055914 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-04-01 18:59:07.055926 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 18:59:07.055951 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-04-01 18:59:07.055957 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 18:59:07.055967 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-04-01 18:59:07.055979 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 18:59:07.055994 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.056007 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 18:59:07.056030 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.056037 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 18:59:07.056045 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-04-01 18:59:07.056062 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.056069 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 18:59:07.056078 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-04-01 18:59:07.056094 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.056100 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 18:59:07.056108 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-04-01 18:59:07.056124 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.056130 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 18:59:07.056139 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-04-01 18:59:07.056155 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 18:59:07.056161 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 18:59:07.056170 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-04-01 18:59:07.056186 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 18:59:07.056192 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 18:59:07.056201 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-04-01 18:59:07.056217 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.056223 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 18:59:07.056231 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 18:59:07.056247 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.056253 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 18:59:07.056262 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-04-01 18:59:07.056278 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.056285 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 18:59:07.056294 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-04-01 18:59:07.056309 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.056315 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 18:59:07.056324 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-04-01 18:59:07.056340 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.056346 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 18:59:07.056354 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-04-01 18:59:07.056366 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-04-01 18:59:07.056416 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.056439 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.056445 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-04-01 18:59:07.056459 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.056482 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.056488 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.056497 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-04-01 18:59:07.056514 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.056520 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.056528 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 18:59:07.056544 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.056551 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.056559 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-04-01 18:59:07.056575 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 18:59:07.056582 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.056591 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-04-01 18:59:07.056603 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.056627 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.056637 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:59:07.056651 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.056657 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-04-01 18:59:07.056669 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.056692 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:59:07.056699 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.056708 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-04-01 18:59:07.056720 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.056734 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.056743 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-04-01 18:59:07.056755 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:59:07.056780 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:59:07.056786 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:59:07.056795 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:59:07.056807 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:59:07.056822 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.056834 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:59:07.056858 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.056864 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:59:07.056873 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-04-01 18:59:07.056889 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.056896 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:59:07.056904 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-04-01 18:59:07.056920 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.056926 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:59:07.056935 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-04-01 18:59:07.056950 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.056957 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:59:07.056965 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-04-01 18:59:07.056980 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 18:59:07.056986 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:59:07.056995 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-04-01 18:59:07.057011 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 18:59:07.057017 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:59:07.057025 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-04-01 18:59:07.057041 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.057048 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:59:07.057056 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 18:59:07.057072 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.057078 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:59:07.057087 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-04-01 18:59:07.057102 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.057109 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:59:07.057117 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-04-01 18:59:07.057133 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 18:59:07.057139 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:59:07.057148 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-04-01 18:59:07.057164 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.057170 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:59:07.057178 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-04-01 18:59:07.057194 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.057200 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:59:07.057208 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-04-01 18:59:07.057220 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:59:07.057273 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.057287 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 18:59:07.057312 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-04-01 18:59:07.057319 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 18:59:07.057328 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-04-01 18:59:07.057340 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 18:59:07.057355 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.057368 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 18:59:07.057391 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.057397 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 18:59:07.057406 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-04-01 18:59:07.057427 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.057434 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 18:59:07.057444 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-04-01 18:59:07.057460 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.057466 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 18:59:07.057475 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-04-01 18:59:07.057491 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.057497 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 18:59:07.057506 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-04-01 18:59:07.057522 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.057528 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 18:59:07.057536 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-04-01 18:59:07.057552 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 18:59:07.057558 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 18:59:07.057567 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-04-01 18:59:07.057582 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.057588 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 18:59:07.057597 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-04-01 18:59:07.057612 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 18:59:07.057619 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 18:59:07.057627 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-04-01 18:59:07.057643 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 18:59:07.057649 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 18:59:07.057658 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-04-01 18:59:07.057674 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 18:59:07.057680 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 18:59:07.057688 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-04-01 18:59:07.057704 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 18:59:07.057711 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 18:59:07.057719 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-04-01 18:59:07.057735 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 18:59:07.057741 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 18:59:07.057750 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-04-01 18:59:07.057766 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.057772 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 18:59:07.057780 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 18:59:07.057796 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.057802 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 18:59:07.057811 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-04-01 18:59:07.057823 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-04-01 18:59:07.057883 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.057900 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.057906 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-04-01 18:59:07.057920 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.057942 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.057949 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.057958 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-04-01 18:59:07.057970 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.057984 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.057993 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-04-01 18:59:07.058007 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.058013 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-04-01 18:59:07.058025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.058049 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 18:59:07.058055 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.058064 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-04-01 18:59:07.058076 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.058090 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.058099 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-04-01 18:59:07.058113 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.058119 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-04-01 18:59:07.058132 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.058154 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.058160 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.058169 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 18:59:07.058184 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.058190 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.058199 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-04-01 18:59:07.058215 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.058221 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.058229 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-04-01 18:59:07.058245 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 18:59:07.058251 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.058260 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-04-01 18:59:07.058271 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.058296 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.058306 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-04-01 18:59:07.058319 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.058325 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-04-01 18:59:07.058338 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.058360 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 18:59:07.058367 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.058375 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-04-01 18:59:07.058387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.058401 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.058433 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-04-01 18:59:07.058448 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 18:59:07.058474 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-04-01 18:59:07.058480 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 18:59:07.058489 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-04-01 18:59:07.058502 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 18:59:07.058517 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.058531 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-04-01 18:59:07.058555 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.058561 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-04-01 18:59:07.058570 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-04-01 18:59:07.058609 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.058618 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-04-01 18:59:07.058629 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-04-01 18:59:07.058647 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.058654 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-04-01 18:59:07.058668 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-04-01 18:59:07.058703 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-04-01 18:59:07.058711 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-04-01 18:59:07.058722 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-04-01 18:59:07.058740 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.058746 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-04-01 18:59:07.058755 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-04-01 18:59:07.058772 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.058778 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-04-01 18:59:07.058788 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-04-01 18:59:07.058804 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.058811 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-04-01 18:59:07.058820 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-04-01 18:59:07.058836 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 18:59:07.058843 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-04-01 18:59:07.058852 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-04-01 18:59:07.058881 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 18:59:07.058887 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-04-01 18:59:07.058897 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-04-01 18:59:07.058913 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.058918 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-04-01 18:59:07.058927 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 18:59:07.058939 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-04-01 18:59:07.058985 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.059002 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.059007 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-04-01 18:59:07.059025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.059048 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.059055 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.059064 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 18:59:07.059076 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.059089 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.059099 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-04-01 18:59:07.059112 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.059118 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-04-01 18:59:07.059130 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.059153 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-04-01 18:59:07.059160 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.059173 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-04-01 18:59:07.059185 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.059200 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.059209 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-04-01 18:59:07.059221 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-04-01 18:59:07.059244 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 18:59:07.059251 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-04-01 18:59:07.059260 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-04-01 18:59:07.059276 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-04-01 18:59:07.059282 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-04-01 18:59:07.059290 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-04-01 18:59:07.059306 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 18:59:07.059312 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-04-01 18:59:07.059321 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-04-01 18:59:07.059333 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-04-01 18:59:07.059355 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.059369 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.059375 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-04-01 18:59:07.059392 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.059415 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.059421 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.059437 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 18:59:07.059454 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.059460 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.059469 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-04-01 18:59:07.059484 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.059490 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.059499 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-04-01 18:59:07.059511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.059532 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.059541 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-04-01 18:59:07.059554 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.059560 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-04-01 18:59:07.059573 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.059595 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 18:59:07.059602 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.059611 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-04-01 18:59:07.059623 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.059637 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.059646 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-04-01 18:59:07.059658 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 18:59:07.059686 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-04-01 18:59:07.059693 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 18:59:07.059702 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-04-01 18:59:07.059714 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 18:59:07.059729 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.059742 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 18:59:07.059765 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.059771 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 18:59:07.059780 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-04-01 18:59:07.059796 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.059803 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 18:59:07.059812 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-04-01 18:59:07.059827 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.059834 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 18:59:07.059842 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-04-01 18:59:07.059858 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.059864 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 18:59:07.059873 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-04-01 18:59:07.059889 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 18:59:07.059895 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 18:59:07.059922 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-04-01 18:59:07.059943 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.059950 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 18:59:07.059959 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-04-01 18:59:07.059975 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.059981 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 18:59:07.059993 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-04-01 18:59:07.060010 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.060016 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 18:59:07.060025 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-04-01 18:59:07.060041 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.060047 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 18:59:07.060056 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-04-01 18:59:07.060068 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-04-01 18:59:07.060110 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.060126 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.060132 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-04-01 18:59:07.060148 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.060172 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.060179 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.060188 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-04-01 18:59:07.060204 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.060210 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.060219 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-04-01 18:59:07.060235 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.060241 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.060250 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-04-01 18:59:07.060265 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.060271 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.060280 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-04-01 18:59:07.060296 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.060302 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.060310 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-04-01 18:59:07.060323 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.060351 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.060361 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 18:59:07.060374 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.060380 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-04-01 18:59:07.060396 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.060438 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.060445 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.060459 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.060496 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 18:59:07.060516 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 18:59:07.060533 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.060543 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 18:59:07.060553 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-04-01 18:59:07.060566 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.060580 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-04-01 18:59:07.060590 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-04-01 18:59:07.060604 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.060611 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-04-01 18:59:07.060624 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.060648 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.060655 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.060665 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-04-01 18:59:07.060678 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.060693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.060703 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-04-01 18:59:07.060717 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.060724 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-04-01 18:59:07.060744 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.060769 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-04-01 18:59:07.060789 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.060799 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-04-01 18:59:07.060811 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.060825 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.060834 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-04-01 18:59:07.060848 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.060853 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-04-01 18:59:07.060866 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.060888 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.060895 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.060904 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 18:59:07.060916 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.060930 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.060939 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-04-01 18:59:07.060952 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.060958 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-04-01 18:59:07.060975 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.060998 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 18:59:07.061005 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.061014 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-04-01 18:59:07.061026 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.061040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.061049 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-04-01 18:59:07.061061 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 18:59:07.061086 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-04-01 18:59:07.061092 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 18:59:07.061101 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-04-01 18:59:07.061113 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 18:59:07.061128 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.061141 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 18:59:07.061172 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.061178 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 18:59:07.061187 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-04-01 18:59:07.061204 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.061210 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 18:59:07.061219 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-04-01 18:59:07.061235 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.061240 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 18:59:07.061249 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-04-01 18:59:07.061265 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.061271 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 18:59:07.061283 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-04-01 18:59:07.061300 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.061306 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 18:59:07.061315 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-04-01 18:59:07.061331 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-04-01 18:59:07.061337 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 18:59:07.061345 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-04-01 18:59:07.061361 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-04-01 18:59:07.061367 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 18:59:07.061376 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-04-01 18:59:07.061391 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-04-01 18:59:07.061397 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 18:59:07.061406 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-04-01 18:59:07.061428 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 18:59:07.061435 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 18:59:07.061445 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-04-01 18:59:07.061464 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.061470 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 18:59:07.061479 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-04-01 18:59:07.061494 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.061501 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 18:59:07.061509 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-04-01 18:59:07.061525 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.061531 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 18:59:07.061539 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-04-01 18:59:07.061555 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.061561 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 18:59:07.061570 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-04-01 18:59:07.061582 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-04-01 18:59:07.061641 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.061658 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.061664 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-04-01 18:59:07.061678 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.061704 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.061711 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.061720 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-04-01 18:59:07.061736 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.061742 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.061751 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-04-01 18:59:07.061763 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.061783 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.061794 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-04-01 18:59:07.061808 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.061813 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-04-01 18:59:07.061826 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.061849 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 18:59:07.061856 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.061864 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-04-01 18:59:07.061876 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.061890 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.061900 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-04-01 18:59:07.061912 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 18:59:07.061936 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-04-01 18:59:07.061943 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 18:59:07.061952 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-04-01 18:59:07.061964 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 18:59:07.061978 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.061991 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-04-01 18:59:07.062014 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.062021 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-04-01 18:59:07.062030 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-04-01 18:59:07.062046 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.062052 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-04-01 18:59:07.062061 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-04-01 18:59:07.062077 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.062083 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-04-01 18:59:07.062091 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-04-01 18:59:07.062108 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-04-01 18:59:07.062114 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-04-01 18:59:07.062122 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-04-01 18:59:07.062138 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.062165 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-04-01 18:59:07.062176 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-04-01 18:59:07.062194 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-04-01 18:59:07.062200 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-04-01 18:59:07.062208 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-04-01 18:59:07.062225 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.062231 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-04-01 18:59:07.062239 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 18:59:07.062251 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-04-01 18:59:07.062289 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.062305 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.062311 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-04-01 18:59:07.062449 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.062474 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.062481 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.062490 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-04-01 18:59:07.062506 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.062512 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.062521 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-04-01 18:59:07.062541 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.062559 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.062569 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-04-01 18:59:07.062583 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.062589 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-04-01 18:59:07.062606 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.062629 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 18:59:07.062636 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.062645 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-04-01 18:59:07.062657 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.062671 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.062680 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-04-01 18:59:07.062694 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.062699 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-04-01 18:59:07.062712 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.062734 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.062741 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.062749 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-04-01 18:59:07.062765 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.062772 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.062780 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-04-01 18:59:07.062792 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.062809 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.062819 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 18:59:07.062832 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.062838 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-04-01 18:59:07.062854 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.062877 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 18:59:07.062884 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.062893 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-04-01 18:59:07.062904 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.062918 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.062928 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-04-01 18:59:07.062941 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.062947 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-04-01 18:59:07.062959 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.062981 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.062988 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.062996 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-04-01 18:59:07.063013 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.063019 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.063027 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-04-01 18:59:07.063039 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.063057 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.063066 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-04-01 18:59:07.063080 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.063085 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-04-01 18:59:07.063101 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.063124 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 18:59:07.063131 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.063139 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-04-01 18:59:07.063151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.063166 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.063175 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-04-01 18:59:07.063187 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 18:59:07.063212 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-04-01 18:59:07.063218 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 18:59:07.063227 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-04-01 18:59:07.063239 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 18:59:07.063254 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.063267 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-04-01 18:59:07.063291 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.063297 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-04-01 18:59:07.063306 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 18:59:07.063322 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-04-01 18:59:07.063328 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-04-01 18:59:07.063337 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-04-01 18:59:07.063349 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-04-01 18:59:07.063366 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.063379 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-04-01 18:59:07.063408 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-04-01 18:59:07.063415 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-04-01 18:59:07.063430 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-04-01 18:59:07.063448 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-04-01 18:59:07.063463 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.063477 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-04-01 18:59:07.063500 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.063507 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-04-01 18:59:07.063515 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-04-01 18:59:07.063531 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.063537 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-04-01 18:59:07.063546 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-04-01 18:59:07.063558 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-04-01 18:59:07.063576 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.063590 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.063596 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-04-01 18:59:07.063608 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.063631 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.063637 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.063650 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-04-01 18:59:07.063662 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.063676 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.063686 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 18:59:07.063699 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.063705 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-04-01 18:59:07.063717 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.063739 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.063746 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.063755 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-04-01 18:59:07.063767 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.063780 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.063790 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-04-01 18:59:07.063807 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.063813 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-04-01 18:59:07.063827 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.063849 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.063855 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.063864 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-04-01 18:59:07.063880 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.063886 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.063895 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-04-01 18:59:07.063911 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.063917 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.063929 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-04-01 18:59:07.063946 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.063952 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.063961 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-04-01 18:59:07.063973 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.063997 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.064007 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-04-01 18:59:07.064022 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.064028 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-04-01 18:59:07.064041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.064063 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 18:59:07.064070 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.064079 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-04-01 18:59:07.064090 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.064105 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.064114 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-04-01 18:59:07.064126 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 18:59:07.064155 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-04-01 18:59:07.064162 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 18:59:07.064171 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-04-01 18:59:07.064183 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 18:59:07.064198 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.064211 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 18:59:07.064234 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.064240 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 18:59:07.064249 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-04-01 18:59:07.064265 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.064271 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 18:59:07.064280 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-04-01 18:59:07.064296 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.064302 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 18:59:07.064310 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-04-01 18:59:07.064326 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 18:59:07.064332 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 18:59:07.064341 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-04-01 18:59:07.064356 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.064362 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 18:59:07.064371 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-04-01 18:59:07.064387 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.064393 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 18:59:07.064401 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-04-01 18:59:07.064437 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-04-01 18:59:07.064444 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 18:59:07.064454 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-04-01 18:59:07.064467 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-04-01 18:59:07.064503 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.064518 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.064524 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-04-01 18:59:07.064541 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.064565 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.064571 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.064580 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-04-01 18:59:07.064597 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.064603 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.064612 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-04-01 18:59:07.064629 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.064635 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.064644 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-04-01 18:59:07.064660 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.064666 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.064678 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-04-01 18:59:07.064696 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.064703 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.064712 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-04-01 18:59:07.064741 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.064747 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.064756 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-04-01 18:59:07.064771 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.064777 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.064786 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-04-01 18:59:07.064801 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.064807 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.064816 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-04-01 18:59:07.064828 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.064866 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.064876 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-04-01 18:59:07.064889 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.064895 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-04-01 18:59:07.064912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.064935 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 18:59:07.064942 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.064950 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-04-01 18:59:07.064962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.064976 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.064985 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-04-01 18:59:07.065001 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-04-01 18:59:07.065007 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-04-01 18:59:07.065016 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-04-01 18:59:07.065031 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.065036 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-04-01 18:59:07.065048 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.065069 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 18:59:07.065088 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-04-01 18:59:07.065104 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.065113 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-04-01 18:59:07.065123 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-04-01 18:59:07.065138 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.065144 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-04-01 18:59:07.065154 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-04-01 18:59:07.065168 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-04-01 18:59:07.065174 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-04-01 18:59:07.065187 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-04-01 18:59:07.065204 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 18:59:07.065210 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-04-01 18:59:07.065219 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 18:59:07.065234 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 18:59:07.065240 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-04-01 18:59:07.065249 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 18:59:07.065265 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:59:07.065271 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-04-01 18:59:07.065280 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:59:07.065295 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 18:59:07.065301 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-04-01 18:59:07.065310 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 18:59:07.065325 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 18:59:07.065331 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-04-01 18:59:07.065340 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 18:59:07.065355 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-04-01 18:59:07.065360 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-04-01 18:59:07.065369 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-04-01 18:59:07.065385 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 18:59:07.065390 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-04-01 18:59:07.065399 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 18:59:07.065414 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-04-01 18:59:07.065420 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-04-01 18:59:07.065434 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-04-01 18:59:07.065451 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 18:59:07.065457 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-04-01 18:59:07.065466 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 18:59:07.065481 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 18:59:07.065487 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-04-01 18:59:07.065496 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 18:59:07.065511 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-04-01 18:59:07.065517 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-04-01 18:59:07.065531 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-04-01 18:59:07.065547 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 18:59:07.065553 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-04-01 18:59:07.065561 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 18:59:07.065577 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 18:59:07.065583 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-04-01 18:59:07.065591 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 18:59:07.065603 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-04-01 18:59:07.065631 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-04-01 18:59:07.065657 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-04-01 18:59:07.065682 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-04-01 18:59:07.065707 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-04-01 18:59:07.065732 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-04-01 18:59:07.065756 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-04-01 18:59:07.065781 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-04-01 18:59:07.065805 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-04-01 18:59:07.065830 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 18:59:07.065854 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-04-01 18:59:07.065879 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-04-01 18:59:07.065903 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-04-01 18:59:07.065927 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-04-01 18:59:07.065952 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-04-01 18:59:07.065976 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-04-01 18:59:07.066002 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-04-01 18:59:07.066026 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-04-01 18:59:07.066050 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-04-01 18:59:07.066074 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-04-01 18:59:07.066097 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-04-01 18:59:07.066126 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-04-01 18:59:07.066150 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-04-01 18:59:07.066174 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-04-01 18:59:07.066198 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-04-01 18:59:07.066223 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-04-01 18:59:07.066247 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-04-01 18:59:07.066270 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 18:59:07.066294 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-04-01 18:59:07.066318 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:59:07.066343 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-04-01 18:59:07.066367 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-04-01 18:59:07.066392 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-04-01 18:59:07.066417 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-04-01 18:59:07.066449 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-04-01 18:59:07.066474 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-04-01 18:59:07.066498 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-04-01 18:59:07.066522 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-04-01 18:59:07.066547 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-04-01 18:59:07.066572 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-04-01 18:59:07.066595 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-04-01 18:59:07.066620 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:59:07.066644 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-04-01 18:59:07.066669 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:59:07.066693 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-04-01 18:59:07.066717 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-04-01 18:59:07.066742 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-04-01 18:59:07.066766 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-04-01 18:59:07.066794 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-04-01 18:59:07.066818 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:59:07.066842 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-04-01 18:59:07.066866 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-04-01 18:59:07.066890 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-04-01 18:59:07.066914 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-04-01 18:59:07.066937 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-04-01 18:59:07.066961 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-04-01 18:59:07.066985 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-04-01 18:59:07.067010 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-04-01 18:59:07.067033 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-04-01 18:59:07.067057 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 18:59:07.067082 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-04-01 18:59:07.067106 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-04-01 18:59:07.067130 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-04-01 18:59:07.067154 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-04-01 18:59:07.067179 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-04-01 18:59:07.067204 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-04-01 18:59:07.067228 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-04-01 18:59:07.067252 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-04-01 18:59:07.067276 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-04-01 18:59:07.067300 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 18:59:07.067324 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-04-01 18:59:07.067349 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-04-01 18:59:07.067373 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-04-01 18:59:07.067397 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 18:59:07.067421 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-04-01 18:59:07.067454 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-04-01 18:59:07.067478 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-04-01 18:59:07.067503 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-04-01 18:59:07.067528 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-04-01 18:59:07.067552 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.067569 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.067592 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 18:59:07.067617 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.067632 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.067648 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.067671 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 18:59:07.067695 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.067710 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.067725 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.067740 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.067764 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 18:59:07.067787 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.067811 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 18:59:07.067835 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.067851 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.067866 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.067881 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.067905 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 18:59:07.067928 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.067952 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 18:59:07.067976 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.067999 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 18:59:07.068023 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.068039 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.068062 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 18:59:07.068090 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.068106 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.068130 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 18:59:07.068154 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.068179 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 18:59:07.068203 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.068227 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 18:59:07.068251 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.068275 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 18:59:07.068298 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.068322 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 18:59:07.068346 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.068361 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.068385 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 18:59:07.068409 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.068438 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 18:59:07.068462 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.068487 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 18:59:07.068511 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.068535 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 18:59:07.068559 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.068583 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 18:59:07.068607 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.068622 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.068638 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.068654 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.068670 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.068685 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.068700 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.068724 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 18:59:07.068752 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.068767 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.068782 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.068814 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 18:59:07.068839 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.068863 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 18:59:07.068887 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.068903 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.068919 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.068942 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 18:59:07.068966 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.068982 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.068997 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.069012 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.069027 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.069051 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 18:59:07.069075 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.069091 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.069106 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.069121 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.069145 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 18:59:07.069169 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.069184 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.069199 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.069215 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.069238 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:59:07.069263 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.069288 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 18:59:07.069471 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.069488 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.069503 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.069518 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.069542 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 18:59:07.069566 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.069590 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-04-01 18:59:07.069614 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.069629 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.069644 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.069668 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 18:59:07.069691 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.069707 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.069722 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.069737 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.069752 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.069776 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 18:59:07.069799 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.069823 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-04-01 18:59:07.069847 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.069871 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 18:59:07.069894 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.069910 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.069934 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 18:59:07.069957 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.069973 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.069997 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 18:59:07.070021 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.070038 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.070065 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-04-01 18:59:07.070090 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.070105 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.070129 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 18:59:07.070152 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.070176 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 18:59:07.070200 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.070215 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.070231 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.070246 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.070269 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 18:59:07.070293 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.070309 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.070324 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.070339 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.070354 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.070369 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.070384 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.070399 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.070427 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-04-01 18:59:07.070453 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.070468 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.070492 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 18:59:07.070515 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.070531 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.070546 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.070569 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 18:59:07.070593 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.070608 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.070626 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.070645 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.070669 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 18:59:07.070693 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.070717 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 18:59:07.070742 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.070757 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.070773 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.070788 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.070812 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 18:59:07.070835 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.070859 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 18:59:07.070883 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.070907 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 18:59:07.070931 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.070946 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.070969 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 18:59:07.070993 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.071008 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.071031 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 18:59:07.071055 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.071079 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 18:59:07.071102 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.071126 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 18:59:07.071150 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.071175 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 18:59:07.071199 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.071223 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-04-01 18:59:07.071246 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.071262 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.071286 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-04-01 18:59:07.071313 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.071337 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 18:59:07.071361 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.071385 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 18:59:07.071409 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.071438 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 18:59:07.071462 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.071486 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 18:59:07.071510 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.071526 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.071541 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.071556 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.071571 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.071586 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.071601 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.071673 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 18:59:07.071725 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.071742 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.071759 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.071784 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 18:59:07.071809 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.071834 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 18:59:07.071859 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.071875 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.071891 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.071916 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 18:59:07.071940 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.071957 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.071979 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.072000 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.072016 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.072042 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-04-01 18:59:07.072066 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.072083 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.072113 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.072157 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.072212 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-04-01 18:59:07.072245 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.072262 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.072278 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.072300 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.072327 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:59:07.072353 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.072382 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-04-01 18:59:07.072440 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.072459 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.072475 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.072491 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.072521 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-04-01 18:59:07.072551 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.072578 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-04-01 18:59:07.072603 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.072620 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.072637 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.072675 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-04-01 18:59:07.072700 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.072716 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.072736 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.072752 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.072768 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.072793 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-04-01 18:59:07.072832 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.072856 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-04-01 18:59:07.072879 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.072904 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-04-01 18:59:07.072928 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.072943 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.072967 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 18:59:07.072991 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.073006 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.073030 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-04-01 18:59:07.073054 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.073070 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.073094 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-04-01 18:59:07.073118 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.073133 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.073157 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-04-01 18:59:07.073182 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.073206 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-04-01 18:59:07.073230 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.073245 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.073260 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.073276 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.073300 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-04-01 18:59:07.073324 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.073340 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.073360 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.073376 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.073391 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.073407 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.073428 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.073445 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-04-01 18:59:07.073469 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-04-01 18:59:07.073493 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-04-01 18:59:07.073559 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-04-01 18:59:07.073606 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 18:59:07.073659 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-04-01 18:59:07.073705 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 18:59:07.073752 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-04-01 18:59:07.073809 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-04-01 18:59:07.073854 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-04-01 18:59:07.073898 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-04-01 18:59:07.073943 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-04-01 18:59:07.073986 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 18:59:07.074028 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 18:59:07.074072 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 18:59:07.074114 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 18:59:07.074157 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:59:07.074201 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 18:59:07.074244 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-04-01 18:59:07.074289 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-04-01 18:59:07.074332 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-04-01 18:59:07.074375 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-04-01 18:59:07.074418 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:59:07.074470 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:59:07.074527 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 18:59:07.074574 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 18:59:07.074626 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:59:07.074675 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 18:59:07.074719 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-04-01 18:59:07.074764 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-04-01 18:59:07.074820 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 18:59:07.074863 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 18:59:07.074907 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-04-01 18:59:07.074952 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 18:59:07.074999 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-04-01 18:59:07.075042 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-04-01 18:59:07.075084 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 18:59:07.075128 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 18:59:07.075173 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 18:59:07.075220 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 18:59:07.075264 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 18:59:07.075315 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-04-01 18:59:07.075359 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-04-01 18:59:07.075402 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 18:59:07.075457 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-04-01 18:59:07.075501 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 18:59:07.075559 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-04-01 18:59:07.075604 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-04-01 18:59:07.075649 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-04-01 18:59:07.075694 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-04-01 18:59:07.075740 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-04-01 18:59:07.075784 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 18:59:07.075840 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 18:59:07.075883 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 18:59:07.075926 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 18:59:07.075968 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:59:07.076027 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 18:59:07.076071 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-04-01 18:59:07.076115 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-04-01 18:59:07.076158 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-04-01 18:59:07.076201 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-04-01 18:59:07.076245 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:59:07.076289 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:59:07.076333 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 18:59:07.076377 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 18:59:07.076445 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:59:07.076504 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 18:59:07.076561 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-04-01 18:59:07.076605 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-04-01 18:59:07.076649 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 18:59:07.076693 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 18:59:07.076739 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-04-01 18:59:07.076784 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 18:59:07.076845 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-04-01 18:59:07.076900 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-04-01 18:59:07.076943 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 18:59:07.076985 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 18:59:07.077029 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 18:59:07.077072 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 18:59:07.077115 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 18:59:07.077166 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-04-01 18:59:07.077210 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-04-01 18:59:07.077254 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 18:59:07.077308 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-04-01 18:59:07.077352 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 18:59:07.077396 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-04-01 18:59:07.077444 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-04-01 18:59:07.077684 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-04-01 18:59:07.077730 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-04-01 18:59:07.077775 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-04-01 18:59:07.077833 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 18:59:07.077875 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 18:59:07.077931 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 18:59:07.077974 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 18:59:07.078017 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:59:07.078061 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 18:59:07.078105 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-04-01 18:59:07.078149 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-04-01 18:59:07.078192 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-04-01 18:59:07.078235 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-04-01 18:59:07.078279 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:59:07.078340 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:59:07.078385 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 18:59:07.078435 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 18:59:07.078483 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:59:07.078544 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 18:59:07.078588 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-04-01 18:59:07.078632 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-04-01 18:59:07.078676 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 18:59:07.078720 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 18:59:07.078770 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-04-01 18:59:07.078840 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 18:59:07.078887 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-04-01 18:59:07.078951 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-04-01 18:59:07.078994 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 18:59:07.079036 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 18:59:07.079081 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 18:59:07.079123 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 18:59:07.079167 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 18:59:07.079218 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-04-01 18:59:07.079242 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-04-01 18:59:07.079298 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-04-01 18:59:07.079348 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 18:59:07.079398 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-04-01 18:59:07.079457 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 18:59:07.079507 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-04-01 18:59:07.079571 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-04-01 18:59:07.079636 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-04-01 18:59:07.079688 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-04-01 18:59:07.079739 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-04-01 18:59:07.079790 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 18:59:07.079852 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 18:59:07.079901 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 18:59:07.079951 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 18:59:07.080010 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:59:07.080060 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 18:59:07.080321 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-04-01 18:59:07.080375 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-04-01 18:59:07.080430 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-04-01 18:59:07.080480 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-04-01 18:59:07.080529 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:59:07.080588 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:59:07.080639 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 18:59:07.080688 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 18:59:07.080736 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:59:07.080785 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 18:59:07.080834 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-04-01 18:59:07.080884 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-04-01 18:59:07.080933 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 18:59:07.080994 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 18:59:07.081047 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-04-01 18:59:07.081100 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 18:59:07.081149 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-04-01 18:59:07.081199 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-04-01 18:59:07.081249 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 18:59:07.081299 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 18:59:07.081396 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 18:59:07.081507 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 18:59:07.081640 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 18:59:07.081770 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-04-01 18:59:07.081817 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-04-01 18:59:07.081929 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-04-01 18:59:07.082040 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 18:59:07.082150 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-04-01 18:59:07.082262 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 18:59:07.082374 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-04-01 18:59:07.082497 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-04-01 18:59:07.082608 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-04-01 18:59:07.082724 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-04-01 18:59:07.082832 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-04-01 18:59:07.082931 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 18:59:07.083021 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 18:59:07.083112 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 18:59:07.083171 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 18:59:07.083224 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:59:07.083545 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 18:59:07.083599 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-04-01 18:59:07.083663 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-04-01 18:59:07.083770 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-04-01 18:59:07.083923 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-04-01 18:59:07.084066 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:59:07.084196 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:59:07.084301 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 18:59:07.084533 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 18:59:07.084635 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:59:07.084785 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 18:59:07.084854 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-04-01 18:59:07.084919 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-04-01 18:59:07.084998 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 18:59:07.085116 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 18:59:07.085221 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-04-01 18:59:07.085652 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 18:59:07.085766 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-04-01 18:59:07.085851 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-04-01 18:59:07.085933 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 18:59:07.086016 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 18:59:07.086098 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 18:59:07.086180 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 18:59:07.086263 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 18:59:07.086357 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-04-01 18:59:07.086389 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-04-01 18:59:07.086489 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-04-01 18:59:07.086578 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 18:59:07.086657 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-04-01 18:59:07.086746 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 18:59:07.086821 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-04-01 18:59:07.086895 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-04-01 18:59:07.086970 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-04-01 18:59:07.087046 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-04-01 18:59:07.087121 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-04-01 18:59:07.087196 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 18:59:07.087270 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 18:59:07.087344 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 18:59:07.087442 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 18:59:07.087544 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:59:07.087658 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 18:59:07.087737 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-04-01 18:59:07.087816 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-04-01 18:59:07.087895 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-04-01 18:59:07.087973 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-04-01 18:59:07.088060 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:59:07.088160 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:59:07.088235 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 18:59:07.088314 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 18:59:07.088389 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:59:07.088493 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 18:59:07.088574 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-04-01 18:59:07.088652 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-04-01 18:59:07.088730 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 18:59:07.088807 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 18:59:07.088896 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-04-01 18:59:07.088970 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 18:59:07.089045 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-04-01 18:59:07.089120 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-04-01 18:59:07.089194 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 18:59:07.089269 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 18:59:07.089344 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 18:59:07.089418 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 18:59:07.089517 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 18:59:07.089608 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-04-01 18:59:07.089640 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-04-01 18:59:07.089721 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-04-01 18:59:07.089807 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-04-01 18:59:07.089899 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-04-01 18:59:07.089976 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 18:59:07.090057 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-04-01 18:59:07.090136 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-04-01 18:59:07.090214 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-04-01 18:59:07.090291 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-04-01 18:59:07.090380 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-04-01 18:59:07.090479 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-04-01 18:59:07.090531 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-04-01 18:59:07.090581 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-04-01 18:59:07.090636 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 18:59:07.090686 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:59:07.090736 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-04-01 18:59:07.090786 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-04-01 18:59:07.090836 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-04-01 18:59:07.090887 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-04-01 18:59:07.090937 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-04-01 18:59:07.091000 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:59:07.091048 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:59:07.091096 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-04-01 18:59:07.091144 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-04-01 18:59:07.091193 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:59:07.091240 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-04-01 18:59:07.091287 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-04-01 18:59:07.091340 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-04-01 18:59:07.091388 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-04-01 18:59:07.091443 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 18:59:07.091507 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-04-01 18:59:07.091556 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-04-01 18:59:07.091614 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-04-01 18:59:07.091665 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-04-01 18:59:07.091715 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 18:59:07.091764 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-04-01 18:59:07.091814 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 18:59:07.091864 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-04-01 18:59:07.091925 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-04-01 18:59:07.091977 wsdl: current service: Service1 2020-04-01 18:59:07.091993 wsdl: current port: Service1Soap 2020-04-01 18:59:07.092021 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-04-01 18:59:07.092049 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-04-01 18:59:07.092074 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-04-01 18:59:07.092098 wsdl: Parsing WSDL done 2020-04-01 18:59:07.092117 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-04-01 18:59:07.092132 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-04-01 18:59:07.092140 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-04-01 18:59:07.092149 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-04-01 18:59:07.092157 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 18:59:07.092165 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-04-01 18:59:07.092172 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-04-01 18:59:07.092179 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-04-01 18:59:07.092187 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-04-01 18:59:07.092195 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-04-01 18:59:07.092202 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-04-01 18:59:07.092210 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-04-01 18:59:07.092221 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-04-01 18:59:07.092229 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 18:59:07.092237 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:59:07.092245 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-04-01 18:59:07.092253 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-04-01 18:59:07.092261 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-04-01 18:59:07.092268 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-04-01 18:59:07.092275 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-04-01 18:59:07.092283 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:59:07.092291 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:59:07.092299 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-04-01 18:59:07.092307 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-04-01 18:59:07.092314 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:59:07.092322 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-04-01 18:59:07.092329 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-04-01 18:59:07.092336 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-04-01 18:59:07.092343 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-04-01 18:59:07.092350 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 18:59:07.092358 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-04-01 18:59:07.092366 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-04-01 18:59:07.092373 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-04-01 18:59:07.092380 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-04-01 18:59:07.092387 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 18:59:07.092395 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-04-01 18:59:07.092402 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 18:59:07.092410 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-04-01 18:59:07.092417 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-04-01 18:59:07.092435 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-04-01 18:59:07.092445 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-04-01 18:59:07.092466 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-04-01 18:59:07.092474 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-04-01 18:59:07.092482 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 18:59:07.092490 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-04-01 18:59:07.092497 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-04-01 18:59:07.092505 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-04-01 18:59:07.092512 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-04-01 18:59:07.092520 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-04-01 18:59:07.092527 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-04-01 18:59:07.092534 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-04-01 18:59:07.092542 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-04-01 18:59:07.092549 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 18:59:07.092557 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:59:07.092565 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-04-01 18:59:07.092579 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-04-01 18:59:07.092587 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-04-01 18:59:07.092594 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-04-01 18:59:07.092602 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-04-01 18:59:07.092609 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:59:07.092617 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:59:07.092624 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-04-01 18:59:07.092632 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-04-01 18:59:07.092643 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:59:07.092651 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-04-01 18:59:07.092658 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-04-01 18:59:07.092665 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-04-01 18:59:07.092673 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-04-01 18:59:07.092680 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 18:59:07.092688 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-04-01 18:59:07.092696 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-04-01 18:59:07.092704 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-04-01 18:59:07.092711 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-04-01 18:59:07.092718 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 18:59:07.092726 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-04-01 18:59:07.092733 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 18:59:07.092740 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-04-01 18:59:07.092748 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-04-01 18:59:07.092755 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-04-01 18:59:07.092765 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-04-01 18:59:07.092772 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-04-01 18:59:07.092780 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-04-01 18:59:07.092787 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 18:59:07.092794 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-04-01 18:59:07.092801 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-04-01 18:59:07.092807 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-04-01 18:59:07.092814 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-04-01 18:59:07.092821 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-04-01 18:59:07.092828 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-04-01 18:59:07.092835 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-04-01 18:59:07.092842 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-04-01 18:59:07.092849 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 18:59:07.092857 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:59:07.092866 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-04-01 18:59:07.092873 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-04-01 18:59:07.092892 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-04-01 18:59:07.092899 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-04-01 18:59:07.092906 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-04-01 18:59:07.092912 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:59:07.092919 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:59:07.092925 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-04-01 18:59:07.092932 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-04-01 18:59:07.092939 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:59:07.092946 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-04-01 18:59:07.092952 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-04-01 18:59:07.092959 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-04-01 18:59:07.092965 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-04-01 18:59:07.092971 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 18:59:07.092978 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-04-01 18:59:07.092985 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-04-01 18:59:07.092991 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-04-01 18:59:07.092998 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-04-01 18:59:07.093004 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 18:59:07.093012 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-04-01 18:59:07.093018 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 18:59:07.093028 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-04-01 18:59:07.093035 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-04-01 18:59:07.093042 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-04-01 18:59:07.093051 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-04-01 18:59:07.093057 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-04-01 18:59:07.093065 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-04-01 18:59:07.093071 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 18:59:07.093078 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-04-01 18:59:07.093084 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-04-01 18:59:07.093091 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-04-01 18:59:07.093097 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-04-01 18:59:07.093104 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-04-01 18:59:07.093110 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-04-01 18:59:07.093117 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-04-01 18:59:07.093123 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-04-01 18:59:07.093130 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-04-01 18:59:07.093137 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:59:07.093144 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-04-01 18:59:07.093150 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-04-01 18:59:07.093157 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-04-01 18:59:07.093164 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-04-01 18:59:07.093170 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-04-01 18:59:07.093177 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:59:07.093183 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-04-01 18:59:07.093190 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-04-01 18:59:07.093197 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-04-01 18:59:07.093203 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-04-01 18:59:07.093210 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-04-01 18:59:07.093216 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-04-01 18:59:07.093223 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-04-01 18:59:07.093229 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-04-01 18:59:07.093236 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-04-01 18:59:07.093242 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-04-01 18:59:07.093249 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-04-01 18:59:07.093255 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-04-01 18:59:07.093262 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-04-01 18:59:07.093268 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-04-01 18:59:07.093275 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-04-01 18:59:07.093281 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-04-01 18:59:07.093287 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-04-01 18:59:07.093294 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-04-01 18:59:07.093561 nusoap_client: checkWSDL 2020-04-01 18:59:07.093578 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-04-01 18:59:07.093584 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-04-01 18:59:07.093589 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-04-01 18:59:07.093595 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-04-01 18:59:07.093599 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-04-01 18:59:07.093603 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-04-01 18:59:07.093612 nusoap_client: got 39 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-04-01 18:59:07.093621 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-04-01 18:59:07.093654 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 18:59:07.093661 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204821" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-04-01 18:59:07.093675 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-04-01 18:59:07.093697 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-04-01 18:59:07.093703 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-04-01 18:59:07.093707 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-04-01 18:59:07.093712 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-04-01 18:59:07.093717 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204821" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-04-01 18:59:07.093727 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-04-01 18:59:07.093733 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-04-01 18:59:07.093737 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-04-01 18:59:07.093746 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 18:59:07.093754 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-04-01 18:59:07.093759 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-04-01 18:59:07.093784 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.093792 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-04-01 18:59:07.093797 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.093823 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-04-01 18:59:07.093828 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-04-01 18:59:07.093832 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-04-01 18:59:07.093836 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-04-01 18:59:07.093840 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-04-01 18:59:07.093844 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-04-01 18:59:07.093848 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-04-01 18:59:07.093861 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-04-01 18:59:07.093866 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-04-01 18:59:07.093872 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204821" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-04-01 18:59:07.093895 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-04-01 18:59:07.093902 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-04-01 18:59:07.093906 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-04-01 18:59:07.093912 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 18:59:07.093917 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-04-01 18:59:07.093921 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-04-01 18:59:07.093946 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-04-01 18:59:07.093953 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 18:59:07.093957 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 18:59:07.093963 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 18:59:07.093967 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-04-01 18:59:07.093976 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-04-01 18:59:07.093984 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 18:59:07.093988 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-04-01 18:59:07.093992 wsdl: in serializeType: returning: 2020-04-01 18:59:07.093999 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "204821" 2020-04-01 18:59:07.094006 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 18:59:07.094010 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-04-01 18:59:07.094015 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 18:59:07.094021 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 18:59:07.094025 wsdl: in serializeType: returning: 204821 2020-04-01 18:59:07.094031 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-04-01 18:59:07.094038 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 18:59:07.094042 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-04-01 18:59:07.094046 wsdl: in serializeType: returning: 2020-04-01 18:59:07.094052 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-04-01 18:59:07.094059 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 18:59:07.094063 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-04-01 18:59:07.094072 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 18:59:07.094077 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-04-01 18:59:07.094081 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-04-01 18:59:07.094086 wsdl: in serializeType: returning: 204821PLN 2020-04-01 18:59:07.094091 wsdl: serializeRPCParameters returning: 204821PLN 2020-04-01 18:59:07.094111 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=204821PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-04-01 18:59:07.094116 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-04-01 18:59:07.094122 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9209"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-04-01 18:59:07.094134 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-04-01 18:59:07.094140 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=204821PLN 2020-04-01 18:59:07.094149 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-04-01 18:59:07.094215 nusoap_client: sending message, length=499 2020-04-01 18:59:07.094157 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-04-01 18:59:07.094167 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-04-01 18:59:07.094173 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-04-01 18:59:07.094177 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-04-01 18:59:07.094181 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-04-01 18:59:07.094187 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-04-01 18:59:07.094196 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-04-01 18:59:07.094203 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-04-01 18:59:07.094209 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-04-01 18:59:07.094220 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-04-01 18:59:07.094228 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-04-01 18:59:07.094235 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-04-01 18:59:07.101251 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-04-01 18:59:07.101262 soap_transport_http: socket connected 2020-04-01 18:59:07.101270 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-04-01 18:59:07.101275 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-04-01 18:59:07.101280 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-04-01 18:59:07.101285 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-04-01 18:59:07.101289 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-04-01 18:59:07.101293 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-04-01 18:59:07.101298 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-04-01 18:59:07.101323 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-04-01 18:59:07.120086 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-04-01 18:59:07.120102 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-04-01 18:59:07.120108 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-04-01 18:59:07.120113 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-04-01 18:59:07.120119 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-04-01 18:59:07.120124 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-04-01 18:59:07.120130 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-04-01 18:59:07.120135 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-04-01 18:59:07.120140 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-04-01 18:59:07.120146 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 01 Apr 2020 16:58:58 GMT 2020-04-01 18:59:07.120155 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-04-01 18:59:07.120161 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-04-01 18:59:07.120166 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-04-01 18:59:07.120173 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-04-01 18:59:07.120193 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-04-01 18:59:07.120202 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-04-01 18:59:07.120211 soap_transport_http: read to EOF 2020-04-01 18:59:07.120215 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-04-01 18:59:07.120220 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-04-01 18:59:07.120246 soap_transport_http: closed socket 2020-04-01 18:59:07.120256 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-04-01 18:59:07.120261 soap_transport_http: end of send() 2020-04-01 18:59:07.120279 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-04-01 18:59:07.120286 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 01 Apr 2020 16:58:58 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-04-01 18:59:07.120307 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-04-01 18:59:07.120315 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-04-01 18:59:07.120337 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-04-01 18:59:07.120343 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-04-01 18:59:07.120417 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-04-01 18:59:07.120522 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-04-01 18:59:07.120528 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-04-01 18:59:07.120536 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-04-01 18:59:07.120546 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-04-01 18:59:07.120569 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-04-01 18:59:07.120630 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-04-01 18:59:07.120653 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-04-01 18:59:07.120665 nusoap_client: got fault 2020-04-01 18:59:07.120672 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-04-01 18:59:07.120677 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-04-01 18:59:07.120682 nusoap_client: detail =