Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 141.3Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
466610-0001 Model turbiny: TV92
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: CATERPILLAR
 Silnik:
JR T3719
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 26 Jun 2019 22:01:03 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-06-27 00:01:54.238502 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-06-27 00:01:54.238565 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:01:54.238580 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204821" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-06-27 00:01:54.238595 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:01:54.238604 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-06-27 00:01:54.238612 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-06-27 00:01:54.238624 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-06-27 00:01:54.238632 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:01:54.238637 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:01:54.238646 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:01:54.238654 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-06-27 00:01:54.238664 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-06-27 00:01:54.238670 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-06-27 00:01:54.238674 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-06-27 00:01:54.238678 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-06-27 00:01:54.238682 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-06-27 00:01:54.238692 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:01:54.238705 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:01:54.238713 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-06-27 00:01:54.238718 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-06-27 00:01:54.238724 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-06-27 00:01:54.238731 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-06-27 00:01:54.238739 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-06-27 00:01:54.246620 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-06-27 00:01:54.246642 soap_transport_http: socket connected 2019-06-27 00:01:54.246652 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-06-27 00:01:54.246659 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:01:54.246664 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:01:54.246669 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-06-27 00:01:54.246673 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-06-27 00:01:54.246714 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-06-27 00:01:54.263433 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-06-27 00:01:54.263461 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-06-27 00:01:54.263468 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-06-27 00:01:54.263474 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-06-27 00:01:54.263479 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-06-27 00:01:54.263484 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-06-27 00:01:54.263490 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-06-27 00:01:54.263496 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-06-27 00:01:54.263501 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-06-27 00:01:54.263507 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 26 Jun 2019 22:01:03 GMT 2019-06-27 00:01:54.263512 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-06-27 00:01:54.263518 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-06-27 00:01:54.263524 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-06-27 00:01:54.263534 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-06-27 00:01:54.263562 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-06-27 00:01:54.271252 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:01:54.271331 soap_transport_http: read buffer of 4416 bytes 2019-06-27 00:01:54.271352 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-27 00:01:54.278874 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:01:54.279086 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:01:54.279134 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:01:54.279152 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-06-27 00:01:54.279184 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-06-27 00:01:54.286592 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-06-27 00:01:54.287090 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-27 00:01:54.287136 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-27 00:01:54.287169 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-06-27 00:01:54.287184 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-06-27 00:01:54.287230 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:01:54.287268 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-27 00:01:54.287305 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-27 00:01:54.287344 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-27 00:01:54.294239 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-27 00:01:54.294268 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-27 00:01:54.294739 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-27 00:01:54.294797 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-06-27 00:01:54.295040 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:01:54.295058 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-27 00:01:54.295114 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:01:54.295164 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-27 00:01:54.295182 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2019-06-27 00:01:54.295220 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:01:54.295244 soap_transport_http: read buffer of 3111 bytes 2019-06-27 00:01:54.295254 soap_transport_http: read to EOF 2019-06-27 00:01:54.295259 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-06-27 00:01:54.295286 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-06-27 00:01:54.295327 soap_transport_http: closed socket 2019-06-27 00:01:54.295342 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-06-27 00:01:54.295349 soap_transport_http: end of send() 2019-06-27 00:01:54.295366 wsdl: got WSDL URL 2019-06-27 00:01:54.295371 wsdl: Parse WSDL 2019-06-27 00:01:54.295532 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-06-27 00:01:54.295547 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-06-27 00:01:54.295594 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.295602 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-06-27 00:01:54.295623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.295654 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.295663 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.295677 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-27 00:01:54.295698 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.295705 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.295716 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-27 00:01:54.295732 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.295763 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.295775 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-06-27 00:01:54.295790 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.295797 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-06-27 00:01:54.295814 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.295843 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:54.295851 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.295861 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-06-27 00:01:54.295875 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.295892 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.295902 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-06-27 00:01:54.295918 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.295924 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-06-27 00:01:54.295938 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.295968 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.295975 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.295986 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-27 00:01:54.296004 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.296011 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.296021 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-27 00:01:54.296038 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.296045 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.296055 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-06-27 00:01:54.296068 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.296091 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.296102 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-06-27 00:01:54.296118 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.296137 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-06-27 00:01:54.296161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.296189 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:54.296196 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.296206 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-06-27 00:01:54.296220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.296237 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.296247 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-06-27 00:01:54.296266 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.296273 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-06-27 00:01:54.296286 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.296312 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.296319 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.296328 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-27 00:01:54.296346 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.296353 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.296362 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-27 00:01:54.296380 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.296386 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.296396 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-06-27 00:01:54.296413 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.296420 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.296429 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:01:54.296442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.296470 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.296481 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:01:54.296496 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.296502 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-06-27 00:01:54.296517 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.296540 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.296547 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.296561 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.296589 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:01:54.296610 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:01:54.296627 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.296639 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:01:54.296649 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-06-27 00:01:54.296662 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.296677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:01:54.296687 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-06-27 00:01:54.296701 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.296707 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-06-27 00:01:54.296722 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.296748 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.296755 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.296765 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:01:54.296779 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.296794 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.296804 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-06-27 00:01:54.296818 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.296825 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-06-27 00:01:54.296839 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.296864 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.296871 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.296881 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-06-27 00:01:54.296894 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.296909 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.296920 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-06-27 00:01:54.296934 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.296941 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-06-27 00:01:54.296954 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.296979 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.296986 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.296996 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:01:54.297009 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.297024 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.297034 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-06-27 00:01:54.297048 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.297055 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-06-27 00:01:54.297068 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.297093 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.297100 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.297110 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-06-27 00:01:54.297129 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.297145 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.297156 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-06-27 00:01:54.297171 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.297178 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-06-27 00:01:54.297191 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.297216 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.297224 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.297233 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-27 00:01:54.297260 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.297267 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.297276 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:01:54.297289 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.297308 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.297318 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-06-27 00:01:54.297333 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.297339 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-06-27 00:01:54.297353 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.297377 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.297385 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.297394 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-06-27 00:01:54.297408 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.297423 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.297432 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-06-27 00:01:54.297447 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.297453 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-06-27 00:01:54.297467 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.297492 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.297499 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.297508 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-27 00:01:54.297527 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.297534 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.297544 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:01:54.297557 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.297576 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.297586 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-06-27 00:01:54.297600 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.297608 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-06-27 00:01:54.297627 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.297653 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.297660 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.297670 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-06-27 00:01:54.297683 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.297699 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.297709 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-06-27 00:01:54.297724 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.297730 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-06-27 00:01:54.297744 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.297769 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.297776 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.297786 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:01:54.297800 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.297815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.297825 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-06-27 00:01:54.297839 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.297846 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-06-27 00:01:54.297859 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.297885 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.297892 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.297902 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-06-27 00:01:54.297915 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.297930 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.297939 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-06-27 00:01:54.297962 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.297968 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-06-27 00:01:54.297982 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.298007 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.298014 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.298024 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:01:54.298037 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.298052 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.298061 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-06-27 00:01:54.298076 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.298082 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-06-27 00:01:54.298096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.298121 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:54.298135 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.298146 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-06-27 00:01:54.298160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.298175 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.298185 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-06-27 00:01:54.298200 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.298206 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-06-27 00:01:54.298221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.298246 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.298253 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.298268 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-06-27 00:01:54.298282 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.298297 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.298306 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:01:54.298321 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.298327 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-06-27 00:01:54.298341 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.298366 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.298373 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.298383 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-06-27 00:01:54.298396 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.298411 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.298421 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-06-27 00:01:54.298436 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.298442 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-06-27 00:01:54.298455 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.298480 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.298487 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.298497 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-06-27 00:01:54.298510 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.298525 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.298535 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-06-27 00:01:54.298550 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.298556 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-06-27 00:01:54.298570 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.298595 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.298602 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.298611 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-06-27 00:01:54.298625 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.298641 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.298650 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-06-27 00:01:54.298665 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.298671 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-06-27 00:01:54.298685 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.298709 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.298716 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.298726 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-06-27 00:01:54.298744 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.298750 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.298760 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-06-27 00:01:54.298773 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.298792 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.298802 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:01:54.298817 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.298824 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-06-27 00:01:54.298837 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.298863 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:54.298870 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.298879 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-06-27 00:01:54.298893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.298908 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.298918 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-06-27 00:01:54.298933 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.298939 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-27 00:01:54.298953 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.298978 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.298985 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.298995 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:01:54.299008 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.299022 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.299032 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:54.299047 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.299053 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-27 00:01:54.299067 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.299092 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.299099 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.299108 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-06-27 00:01:54.299126 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.299141 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.299152 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:01:54.299167 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.299173 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-06-27 00:01:54.299187 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.299212 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:01:54.299219 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.299229 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-06-27 00:01:54.299242 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.299257 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.299267 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:01:54.299282 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.299288 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-06-27 00:01:54.299302 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.299325 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.299332 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.299346 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.299372 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:01:54.299393 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:01:54.299410 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.299421 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:01:54.299431 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-06-27 00:01:54.299444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.299459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:01:54.299469 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:01:54.299484 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.299490 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-06-27 00:01:54.299504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.299530 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:01:54.299538 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.299548 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-06-27 00:01:54.299561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.299576 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.299587 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-06-27 00:01:54.299601 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.299607 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-06-27 00:01:54.299621 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.299645 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.299651 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.299665 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.299689 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:01:54.299709 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:01:54.299726 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.299736 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:01:54.299746 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-06-27 00:01:54.299759 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.299773 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:01:54.299783 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:01:54.299797 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.299804 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-06-27 00:01:54.299819 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.299844 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.299851 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.299861 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-06-27 00:01:54.299878 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.299885 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.299895 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-06-27 00:01:54.299913 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.299920 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.299930 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-27 00:01:54.299947 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.299962 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.299972 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-27 00:01:54.299989 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.299996 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.300005 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-06-27 00:01:54.300022 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.300029 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.300038 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-06-27 00:01:54.300055 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.300062 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.300072 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:01:54.300085 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.300126 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.300138 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-06-27 00:01:54.300154 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.300161 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-06-27 00:01:54.300176 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.300201 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.300208 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.300218 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-06-27 00:01:54.300231 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.300247 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.300257 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-06-27 00:01:54.300272 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.300278 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-06-27 00:01:54.300292 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.300316 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.300323 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.300333 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-06-27 00:01:54.300351 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.300357 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.300367 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:01:54.300384 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.300391 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.300401 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-27 00:01:54.300413 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.300436 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.300446 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-06-27 00:01:54.300461 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.300467 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-06-27 00:01:54.300481 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.300505 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.300513 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.300523 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-06-27 00:01:54.300537 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.300553 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.300563 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-06-27 00:01:54.300578 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.300584 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-27 00:01:54.300598 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.300622 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.300629 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.300640 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:01:54.300653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.300668 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.300678 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:54.300693 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.300699 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-27 00:01:54.300713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.300738 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.300745 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.300755 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-06-27 00:01:54.300769 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.300784 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.300794 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:01:54.300809 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.300815 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-27 00:01:54.300828 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.300853 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.300860 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.300870 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-06-27 00:01:54.300887 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.300895 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.300904 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:01:54.300923 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.300930 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.300940 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-27 00:01:54.300953 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.300976 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.300986 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:54.301001 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.301007 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-27 00:01:54.301021 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.301046 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.301053 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.301063 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-06-27 00:01:54.301076 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.301091 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.301102 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:01:54.301116 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.301127 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-06-27 00:01:54.301142 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.301167 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.301174 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.301184 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-27 00:01:54.301201 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.301208 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.301217 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:01:54.301235 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.301249 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.301259 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:01:54.301276 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.301283 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.301292 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-27 00:01:54.301310 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.301317 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.301326 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-27 00:01:54.301339 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.301370 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.301380 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:01:54.301395 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.301402 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:01:54.301416 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.301441 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:01:54.301449 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.301459 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-06-27 00:01:54.301472 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.301487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.301497 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-06-27 00:01:54.301511 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:01:54.301540 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-06-27 00:01:54.301547 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:01:54.301557 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-06-27 00:01:54.301571 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:01:54.301588 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.301602 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:01:54.301627 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.301634 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:01:54.301644 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:01:54.301662 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:54.301668 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:01:54.301678 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-06-27 00:01:54.301695 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:54.301702 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:01:54.301712 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-06-27 00:01:54.301729 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:54.301736 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:01:54.301746 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-06-27 00:01:54.301763 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:54.301770 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:01:54.301780 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-06-27 00:01:54.301797 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:01:54.301804 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:01:54.301813 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-06-27 00:01:54.301831 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.301838 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:01:54.301848 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:54.301865 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.301872 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:01:54.301881 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:01:54.301899 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.301905 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:01:54.301915 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:01:54.301933 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.301940 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:01:54.301949 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:01:54.301962 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:01:54.302012 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.302029 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.302036 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-06-27 00:01:54.302051 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.302077 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.302084 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.302094 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:01:54.302111 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.302118 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.302133 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-27 00:01:54.302151 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.302158 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.302167 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-27 00:01:54.302185 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.302191 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.302201 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-06-27 00:01:54.302214 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.302240 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.302251 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:54.302267 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.302274 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:01:54.302288 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.302314 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:54.302321 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.302331 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-06-27 00:01:54.302344 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.302359 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.302369 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-06-27 00:01:54.302382 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:54.302410 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:54.302417 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:54.302426 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:54.302440 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:54.302456 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.302470 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:54.302495 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.302502 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:54.302512 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-27 00:01:54.302529 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.302535 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:54.302546 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-06-27 00:01:54.302564 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.302571 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:54.302580 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-27 00:01:54.302597 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.302604 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:54.302613 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-06-27 00:01:54.302631 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:54.302637 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:54.302646 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-27 00:01:54.302664 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:54.302670 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:54.302680 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-27 00:01:54.302697 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.302703 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:54.302713 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:01:54.302730 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.302736 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:54.302746 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-06-27 00:01:54.302763 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.302769 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:54.302779 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-06-27 00:01:54.302796 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.302803 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:54.302813 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:01:54.302830 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.302837 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:54.302846 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:01:54.302859 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:54.302912 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.302929 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.302935 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-06-27 00:01:54.302950 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.302975 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.302982 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.302992 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-27 00:01:54.303009 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.303016 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.303026 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:01:54.303043 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.303050 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.303059 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-27 00:01:54.303076 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:01:54.303083 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.303093 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-06-27 00:01:54.303106 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.303137 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.303148 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:54.303164 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.303170 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:01:54.303184 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.303210 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:54.303217 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.303227 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-06-27 00:01:54.303240 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.303255 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.303265 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-06-27 00:01:54.303278 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:54.303307 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:54.303314 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:54.303324 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:54.303337 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:54.303354 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.303367 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:54.303393 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.303400 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:54.303409 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-27 00:01:54.303427 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.303433 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:54.303443 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-06-27 00:01:54.303464 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.303471 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:54.303481 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-27 00:01:54.303499 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.303506 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:54.303515 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-06-27 00:01:54.303533 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:54.303540 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:54.303549 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-27 00:01:54.303567 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:54.303573 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:54.303583 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-27 00:01:54.303600 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.303606 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:54.303616 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:01:54.303633 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.303641 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:54.303650 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-06-27 00:01:54.303667 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.303674 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:54.303684 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-06-27 00:01:54.303701 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:54.303708 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:54.303717 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-06-27 00:01:54.303734 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.303741 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:54.303751 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:01:54.303768 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.303775 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:54.303784 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:01:54.303797 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:54.303854 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.303870 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:54.303898 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:54.303905 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:54.303915 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:54.303928 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:54.303944 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.303958 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:54.303986 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.303993 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:54.304003 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-06-27 00:01:54.304021 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.304027 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:54.304037 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-06-27 00:01:54.304054 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.304061 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:54.304070 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-06-27 00:01:54.304087 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.304094 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:54.304103 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-06-27 00:01:54.304120 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.304132 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:54.304142 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-06-27 00:01:54.304160 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:54.304167 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:54.304176 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-27 00:01:54.304194 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.304200 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:54.304210 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-06-27 00:01:54.304227 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:54.304234 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:54.304244 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-06-27 00:01:54.304261 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:54.304268 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:54.304285 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-06-27 00:01:54.304303 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:54.304309 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:54.304319 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-27 00:01:54.304336 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:54.304342 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:54.304352 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-27 00:01:54.304370 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:54.304377 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:54.304386 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-06-27 00:01:54.304404 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.304411 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:54.304420 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:01:54.304438 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.304444 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:54.304454 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-06-27 00:01:54.304467 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:54.304532 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.304550 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.304558 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-06-27 00:01:54.304573 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.304598 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.304605 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.304615 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-27 00:01:54.304628 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.304643 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.304654 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:01:54.304668 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.304675 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-06-27 00:01:54.304688 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.304713 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:54.304721 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.304731 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-06-27 00:01:54.304744 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.304759 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.304769 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-06-27 00:01:54.304783 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.304790 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-06-27 00:01:54.304804 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.304829 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.304836 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.304846 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:01:54.304864 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.304871 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.304881 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-27 00:01:54.304898 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.304904 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.304914 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-27 00:01:54.304931 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:01:54.304938 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.304947 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-06-27 00:01:54.304960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.304988 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.304998 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-06-27 00:01:54.305012 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.305019 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-06-27 00:01:54.305032 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.305057 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:01:54.305064 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.305074 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-06-27 00:01:54.305087 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.305102 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.305112 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-06-27 00:01:54.305130 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:01:54.305159 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-06-27 00:01:54.305166 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:01:54.305176 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-06-27 00:01:54.305189 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:01:54.305205 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.305219 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-06-27 00:01:54.305245 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.305252 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-27 00:01:54.305262 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-06-27 00:01:54.305279 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.305286 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-06-27 00:01:54.305296 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-06-27 00:01:54.305313 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.305320 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-27 00:01:54.305330 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-06-27 00:01:54.305347 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:01:54.305354 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-06-27 00:01:54.305363 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-06-27 00:01:54.305381 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.305387 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-06-27 00:01:54.305397 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-06-27 00:01:54.305414 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.305421 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-06-27 00:01:54.305431 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-06-27 00:01:54.305448 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.305455 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-06-27 00:01:54.305465 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:01:54.305482 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:54.305489 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-27 00:01:54.305499 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-06-27 00:01:54.305516 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:54.305523 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-06-27 00:01:54.305533 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-06-27 00:01:54.305550 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.305556 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-06-27 00:01:54.305566 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:01:54.305579 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-06-27 00:01:54.305629 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.305646 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.305652 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-06-27 00:01:54.305668 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.305693 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.305699 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.305709 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:01:54.305722 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.305738 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.305748 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-06-27 00:01:54.305763 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.305769 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-06-27 00:01:54.305782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.305808 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:01:54.305815 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.305824 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-06-27 00:01:54.305838 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.305853 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.305862 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-06-27 00:01:54.305876 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-06-27 00:01:54.305902 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:01:54.305909 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-06-27 00:01:54.305919 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-06-27 00:01:54.305937 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:01:54.305943 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-06-27 00:01:54.305953 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-06-27 00:01:54.305970 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:01:54.305976 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-06-27 00:01:54.305986 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-06-27 00:01:54.305999 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-06-27 00:01:54.306024 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.306039 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.306045 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-06-27 00:01:54.306060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.306086 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.306093 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.306103 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:01:54.306121 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.306132 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.306142 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-27 00:01:54.306160 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.306167 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.306177 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-27 00:01:54.306190 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.306212 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.306223 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:54.306237 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.306243 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:01:54.306257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.306283 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:54.306290 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.306299 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-06-27 00:01:54.306313 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.306328 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.306338 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-06-27 00:01:54.306351 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:54.306378 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:54.306386 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:54.306395 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:54.306409 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:54.306425 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.306439 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:54.306464 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.306471 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:54.306481 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-06-27 00:01:54.306498 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.306505 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:54.306514 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-06-27 00:01:54.306532 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.306538 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:54.306548 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-06-27 00:01:54.306565 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.306572 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:54.306582 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-06-27 00:01:54.306599 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:54.306605 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:54.306615 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-06-27 00:01:54.306633 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.306639 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:54.306649 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-06-27 00:01:54.306666 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.306673 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:54.306683 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-06-27 00:01:54.306700 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.306706 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:54.306716 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:01:54.306733 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.306740 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:54.306750 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:01:54.306764 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:54.306809 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.306826 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.306832 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-06-27 00:01:54.306847 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.306871 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.306878 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.306889 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-27 00:01:54.306907 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.306914 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.306924 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:01:54.306941 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.306948 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.306957 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:01:54.306975 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.306981 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.306991 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-27 00:01:54.307008 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.307015 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.307024 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-27 00:01:54.307037 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.307068 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.307078 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:01:54.307093 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.307099 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-06-27 00:01:54.307114 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.307143 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.307150 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.307164 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.307188 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:01:54.307209 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:01:54.307226 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.307237 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:01:54.307248 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-06-27 00:01:54.307260 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.307274 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:01:54.307284 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-06-27 00:01:54.307299 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.307305 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-06-27 00:01:54.307319 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.307343 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.307351 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.307360 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-06-27 00:01:54.307374 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.307388 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.307398 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-06-27 00:01:54.307413 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.307419 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-06-27 00:01:54.307433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.307457 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-27 00:01:54.307464 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.307474 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-06-27 00:01:54.307488 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.307503 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.307512 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-06-27 00:01:54.307527 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.307533 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-06-27 00:01:54.307547 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.307572 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.307579 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.307589 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:01:54.307602 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.307617 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.307627 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-06-27 00:01:54.307642 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.307648 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-06-27 00:01:54.307662 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.307687 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:54.307694 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.307704 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-06-27 00:01:54.307718 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.307733 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.307743 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-06-27 00:01:54.307757 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:54.307784 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:54.307791 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:54.307801 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:54.307814 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:54.307831 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.307844 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:54.307869 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.307877 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:54.307887 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-06-27 00:01:54.307904 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.307911 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:54.307921 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-06-27 00:01:54.307938 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.307945 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:54.307954 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-06-27 00:01:54.307972 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.307978 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:54.307988 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-06-27 00:01:54.308005 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.308012 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:54.308022 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-06-27 00:01:54.308039 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:01:54.308046 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:54.308055 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-06-27 00:01:54.308073 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:01:54.308079 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:54.308089 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-06-27 00:01:54.308106 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:01:54.308113 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:54.308127 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-06-27 00:01:54.308146 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:01:54.308153 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:54.308163 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-06-27 00:01:54.308180 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.308187 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:54.308196 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-06-27 00:01:54.308213 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.308220 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:54.308230 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-06-27 00:01:54.308247 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.308254 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:54.308264 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-06-27 00:01:54.308281 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.308287 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:54.308297 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-06-27 00:01:54.308310 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:54.308371 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.308389 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.308396 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-06-27 00:01:54.308410 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.308436 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.308443 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.308453 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-06-27 00:01:54.308466 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.308481 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.308491 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:01:54.308506 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.308512 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-06-27 00:01:54.308526 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.308550 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.308557 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.308567 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-06-27 00:01:54.308580 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.308595 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.308618 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-06-27 00:01:54.308633 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.308639 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-06-27 00:01:54.308651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.308675 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.308683 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.308692 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-06-27 00:01:54.308709 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.308715 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.308724 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:01:54.308741 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.308747 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.308756 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:01:54.308773 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.308780 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.308789 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-27 00:01:54.308802 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.308827 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.308837 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:54.308851 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.308857 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:01:54.308871 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.308895 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:54.308902 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.308912 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-06-27 00:01:54.308937 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.308953 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.308963 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-06-27 00:01:54.308977 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:54.309004 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:54.309011 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:54.309021 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:54.309034 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:54.309051 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.309064 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:54.309089 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.309096 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:54.309106 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:01:54.309129 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.309136 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:54.309146 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:01:54.309164 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.309171 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:54.309180 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-06-27 00:01:54.309198 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:54.309217 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:54.309227 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-06-27 00:01:54.309244 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.309251 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:54.309260 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:01:54.309276 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.309283 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:54.309292 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-06-27 00:01:54.309309 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-27 00:01:54.309315 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:54.309325 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-06-27 00:01:54.309337 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:54.309373 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.309389 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.309395 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-06-27 00:01:54.309409 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.309433 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.309440 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.309449 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-06-27 00:01:54.309466 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.309472 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.309481 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-06-27 00:01:54.309498 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.309505 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.309514 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-06-27 00:01:54.309530 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.309537 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.309546 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-06-27 00:01:54.309563 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.309569 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.309578 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-06-27 00:01:54.309595 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.309601 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.309610 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-06-27 00:01:54.309627 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.309633 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.309642 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-06-27 00:01:54.309659 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.309665 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.309674 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-06-27 00:01:54.309687 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.309727 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.309737 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:01:54.309751 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.309758 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-06-27 00:01:54.309772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.309795 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:01:54.309802 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.309812 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-06-27 00:01:54.309824 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.309839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.309848 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-06-27 00:01:54.309864 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:54.309871 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-06-27 00:01:54.309882 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-06-27 00:01:54.309897 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.309903 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-06-27 00:01:54.309930 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.309953 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:01:54.309973 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:01:54.309990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.310001 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:01:54.310011 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-06-27 00:01:54.310028 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.310035 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-06-27 00:01:54.310045 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-06-27 00:01:54.310061 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:54.310069 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-06-27 00:01:54.310078 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-06-27 00:01:54.310095 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:01:54.310102 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-06-27 00:01:54.310112 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:01:54.310134 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:54.310141 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-06-27 00:01:54.310152 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:54.310169 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:54.310175 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-06-27 00:01:54.310185 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:54.310201 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:54.310220 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-06-27 00:01:54.310230 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:54.310246 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:01:54.310252 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-06-27 00:01:54.310261 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:01:54.310277 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:01:54.310283 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-06-27 00:01:54.310293 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-06-27 00:01:54.310308 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:54.310315 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-06-27 00:01:54.310324 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:54.310340 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-27 00:01:54.310346 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-06-27 00:01:54.310356 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-06-27 00:01:54.310372 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:54.310378 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-06-27 00:01:54.310387 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:54.310403 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:54.310409 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-06-27 00:01:54.310419 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:54.310434 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:01:54.310440 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-06-27 00:01:54.310450 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-06-27 00:01:54.310462 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-06-27 00:01:54.310494 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-06-27 00:01:54.310522 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-06-27 00:01:54.310549 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:01:54.310574 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-06-27 00:01:54.310600 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:01:54.310626 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-06-27 00:01:54.310651 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-06-27 00:01:54.310676 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-06-27 00:01:54.310701 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-06-27 00:01:54.310726 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-06-27 00:01:54.310752 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-06-27 00:01:54.310777 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-06-27 00:01:54.310802 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-06-27 00:01:54.310827 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-06-27 00:01:54.310853 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-06-27 00:01:54.310880 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-06-27 00:01:54.310906 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-06-27 00:01:54.310958 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-06-27 00:01:54.310989 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:01:54.311015 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-06-27 00:01:54.311042 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-06-27 00:01:54.311068 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-06-27 00:01:54.311094 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:01:54.311120 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-06-27 00:01:54.311195 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:54.311235 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:01:54.311260 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:01:54.311285 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:01:54.311310 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-06-27 00:01:54.311335 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:01:54.311360 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-06-27 00:01:54.311386 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-06-27 00:01:54.311411 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-06-27 00:01:54.311436 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-06-27 00:01:54.311462 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:54.311488 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:01:54.311513 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:54.311538 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:01:54.311565 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:01:54.311590 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-06-27 00:01:54.311615 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:54.311640 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-06-27 00:01:54.311679 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:54.311705 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-06-27 00:01:54.311731 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:01:54.311757 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-06-27 00:01:54.311782 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-06-27 00:01:54.311808 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-06-27 00:01:54.311833 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-06-27 00:01:54.311859 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-06-27 00:01:54.311884 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:54.311910 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-06-27 00:01:54.311936 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:01:54.311962 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-06-27 00:01:54.311989 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-06-27 00:01:54.312014 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-06-27 00:01:54.312040 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-06-27 00:01:54.312066 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-06-27 00:01:54.312092 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:01:54.312119 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-06-27 00:01:54.312151 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:54.312178 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-06-27 00:01:54.312215 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:01:54.312243 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-06-27 00:01:54.312270 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.312287 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.312311 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:01:54.312336 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.312352 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.312368 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.312392 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:01:54.312417 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.312433 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.312449 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.312464 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.312489 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:01:54.312514 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.312538 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:01:54.312563 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.312587 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:01:54.312612 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.312629 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.312654 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:01:54.312679 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.312695 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.312719 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:01:54.312744 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.312769 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:01:54.312793 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.312818 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:01:54.312843 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.312868 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:01:54.312892 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.312930 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:01:54.312956 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.312973 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.312999 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:01:54.313025 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.313050 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:01:54.313076 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.313102 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:01:54.313132 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.313159 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:01:54.313184 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.313201 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.313230 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.313247 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.313262 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.313278 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.313293 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.313319 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:01:54.313344 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.313360 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.313375 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.313400 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:01:54.313424 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.313449 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:01:54.313474 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.313490 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.313506 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.313530 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:01:54.313555 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.313571 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.313587 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.313602 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.313618 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.313643 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:01:54.313668 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.313684 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.313699 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.313715 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.313740 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:54.313765 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.313781 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.313797 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.313813 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.313838 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:54.313863 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.313887 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:54.313926 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.313944 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.313960 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.313977 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.314004 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:01:54.314030 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.314056 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:01:54.314081 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.314098 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.314114 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.314146 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:54.314172 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.314188 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.314204 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.314234 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.314249 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.314275 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:01:54.314299 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.314324 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-06-27 00:01:54.314349 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.314374 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:54.314398 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.314423 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:01:54.314448 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.314464 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.314479 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.314495 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.314519 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:54.314545 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.314561 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.314577 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.314593 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.314609 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.314625 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.314640 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.314656 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.314681 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-06-27 00:01:54.314707 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.314723 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.314748 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:01:54.314772 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.314788 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.314804 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.314829 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:01:54.314853 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.314869 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.314885 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.314901 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.314939 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:01:54.314965 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.314991 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:01:54.315017 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.315042 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:01:54.315068 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.315085 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.315110 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:01:54.315141 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.315158 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.315183 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:01:54.315222 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.315247 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:01:54.315272 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.315297 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:01:54.315322 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.315347 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:01:54.315371 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.315396 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:01:54.315421 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.315437 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.315462 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:01:54.315487 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.315512 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:01:54.315536 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.315561 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:01:54.315586 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.315611 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:01:54.315636 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.315652 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.315668 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.315683 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.315699 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.315714 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.315730 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.315755 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:01:54.315780 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.315795 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.315811 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.315836 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:01:54.315860 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.315887 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:01:54.315924 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.315942 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.315958 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.315983 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:01:54.316009 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.316025 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.316042 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.316058 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.316074 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.316100 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:01:54.316130 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.316148 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.316164 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.316180 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.316206 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:54.316244 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.316260 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.316276 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.316292 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.316317 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:54.316341 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.316367 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:54.316392 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.316408 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.316424 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.316440 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.316465 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:01:54.316491 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.316516 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:01:54.316540 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.316557 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.316572 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.316597 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:54.316622 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.316638 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.316654 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.316670 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.316685 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.316710 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:01:54.316735 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.316759 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-06-27 00:01:54.316784 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.316809 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:54.316834 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.316858 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:01:54.316882 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.316898 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.316927 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.316943 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.316970 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:54.316996 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.317012 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.317028 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.317045 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.317061 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.317077 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.317094 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.317110 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:54.317141 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-06-27 00:01:54.317167 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-06-27 00:01:54.317236 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:01:54.317284 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:01:54.317332 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:01:54.317377 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-06-27 00:01:54.317424 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-06-27 00:01:54.317470 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-06-27 00:01:54.317516 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-06-27 00:01:54.317567 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:01:54.317613 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:01:54.317660 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:01:54.317705 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:01:54.317750 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:54.317797 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:01:54.317843 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:01:54.317888 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:01:54.317948 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:01:54.317996 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:54.318045 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:54.318094 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:01:54.318149 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:54.318205 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:54.318273 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:01:54.318319 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-06-27 00:01:54.318364 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:01:54.318409 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:54.318454 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:01:54.318501 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-06-27 00:01:54.318549 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:01:54.318600 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:01:54.318645 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:54.318691 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:01:54.318745 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-06-27 00:01:54.318792 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:01:54.318838 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:01:54.318900 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:01:54.318946 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-06-27 00:01:54.318994 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-06-27 00:01:54.319043 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-06-27 00:01:54.319091 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-06-27 00:01:54.319146 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:01:54.319193 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:01:54.319241 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:01:54.319338 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:01:54.319385 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:54.319434 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:01:54.319483 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:01:54.319530 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:01:54.319577 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:01:54.319625 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:54.319673 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:54.319721 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:01:54.319770 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:54.319822 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:54.319875 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:01:54.319922 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-06-27 00:01:54.319971 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:01:54.320018 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:54.320064 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:01:54.320113 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-06-27 00:01:54.320168 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:01:54.320220 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:01:54.320272 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:54.320321 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:01:54.320377 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-06-27 00:01:54.320425 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:01:54.320473 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:01:54.320522 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:01:54.320568 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-06-27 00:01:54.320616 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-06-27 00:01:54.320664 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-06-27 00:01:54.320712 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-06-27 00:01:54.320759 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:01:54.320807 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:01:54.320896 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:01:54.320946 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:01:54.321000 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:54.321049 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:01:54.321097 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:01:54.321151 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:01:54.321199 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:01:54.321248 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:54.321331 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:54.321387 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:01:54.321436 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:54.321490 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:54.321542 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:01:54.321588 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-06-27 00:01:54.321635 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:01:54.321682 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:54.321728 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:01:54.321777 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-06-27 00:01:54.321826 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:01:54.321882 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:01:54.321929 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:54.321978 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:01:54.322034 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-06-27 00:01:54.322060 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:01:54.322120 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:01:54.322183 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:01:54.322238 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:01:54.322299 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:01:54.322354 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:01:54.322407 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:01:54.322461 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:01:54.322514 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:01:54.322568 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:01:54.322622 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:01:54.322677 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:01:54.322731 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:54.322785 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:01:54.322839 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:01:54.322893 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:01:54.322946 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:01:54.323009 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:54.323064 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:54.323118 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:01:54.323179 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:54.323233 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:54.323294 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:01:54.323347 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:01:54.323400 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:01:54.323455 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:54.323516 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:01:54.323570 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:01:54.323624 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:01:54.323677 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:01:54.323731 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:54.323784 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:01:54.323846 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-06-27 00:01:54.323870 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:01:54.323924 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:01:54.323979 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:01:54.324033 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:01:54.324087 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:01:54.324147 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:01:54.324201 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:01:54.324259 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:01:54.324313 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:01:54.324368 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:01:54.324422 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:01:54.324475 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:01:54.324529 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:54.324634 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:01:54.324689 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:01:54.324743 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:01:54.324796 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:01:54.324852 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:54.324906 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:54.324963 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:01:54.325018 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:54.325072 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:54.325130 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:01:54.325185 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:01:54.325239 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:01:54.325294 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:54.325348 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:01:54.325402 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:01:54.325457 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:01:54.325511 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:01:54.325565 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:54.325618 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:01:54.325680 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-06-27 00:01:54.325703 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:01:54.325752 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:01:54.325801 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:01:54.325850 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:01:54.325899 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:01:54.325948 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:01:54.326002 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:01:54.326050 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:01:54.326099 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:01:54.326153 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:01:54.326202 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:01:54.326251 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:01:54.326305 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:54.326354 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:01:54.326403 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:01:54.326452 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:01:54.326500 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:01:54.326549 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:54.326598 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:54.326647 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:01:54.326695 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:54.326745 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:54.326794 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:01:54.326842 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:01:54.326891 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:01:54.326939 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:54.326987 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:01:54.327036 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:01:54.327084 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:01:54.327137 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:01:54.327186 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:54.327237 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:01:54.327297 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-06-27 00:01:54.327319 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:01:54.327370 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:01:54.327421 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:01:54.327471 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:01:54.327522 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:01:54.327573 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:01:54.327624 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:01:54.327674 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:01:54.327726 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:01:54.327777 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:01:54.327828 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:01:54.327878 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:01:54.327929 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:54.327979 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:01:54.328029 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:01:54.328080 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:01:54.328135 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:01:54.328188 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:54.328239 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:54.328291 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:01:54.328341 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:54.328392 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:54.328442 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:01:54.328492 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:01:54.328543 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:01:54.328594 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:54.328646 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:01:54.328697 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:01:54.328748 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:01:54.328798 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:01:54.328848 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:54.328899 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:01:54.328963 wsdl: current service: Service1 2019-06-27 00:01:54.328980 wsdl: current port: Service1Soap 2019-06-27 00:01:54.329009 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-06-27 00:01:54.329036 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-06-27 00:01:54.329063 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-06-27 00:01:54.329088 wsdl: Parsing WSDL done 2019-06-27 00:01:54.329108 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:01:54.329127 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:01:54.329137 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:01:54.329146 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:01:54.329155 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:01:54.329163 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:01:54.329172 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:01:54.329181 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:01:54.329189 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:01:54.329197 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:01:54.329206 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:01:54.329214 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:01:54.329222 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:54.329231 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:01:54.329239 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:01:54.329247 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:01:54.329255 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:01:54.329270 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:54.329279 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:54.329287 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:01:54.329295 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:54.329303 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:54.329311 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:01:54.329319 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:01:54.329327 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:01:54.329335 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:54.329343 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:01:54.329352 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:01:54.329360 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:01:54.329368 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:01:54.329376 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:54.329384 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:01:54.329392 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:01:54.329402 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:01:54.329410 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:01:54.329419 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:01:54.329426 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:01:54.329435 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:01:54.329443 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:01:54.329452 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:01:54.329459 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:01:54.329467 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:01:54.329475 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:01:54.329483 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:01:54.329491 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:54.329499 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:01:54.329506 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:01:54.329514 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:01:54.329522 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:01:54.329529 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:54.329537 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:54.329545 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:01:54.329553 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:54.329560 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:54.329568 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:01:54.329575 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:01:54.329583 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:01:54.329590 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:54.329597 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:01:54.329605 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:01:54.329612 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:01:54.329620 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:01:54.329628 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:54.329635 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:01:54.329643 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:01:54.329653 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:01:54.329661 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:01:54.329669 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:01:54.329676 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:01:54.329684 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:01:54.329691 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:01:54.329699 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:01:54.329706 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:01:54.329712 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:01:54.329720 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:01:54.329727 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:01:54.329734 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:54.329741 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:01:54.329748 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:01:54.329754 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:01:54.329761 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:01:54.329768 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:54.329775 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:54.329782 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:01:54.329790 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:54.329797 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:54.329804 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:01:54.329811 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:01:54.329819 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:01:54.329825 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:54.329832 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:01:54.329839 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:01:54.329846 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:01:54.329853 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:01:54.329860 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:54.329867 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:01:54.329874 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:01:54.329882 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:01:54.329889 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:01:54.329896 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:01:54.329903 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:01:54.329911 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:01:54.329918 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:01:54.329925 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:01:54.329932 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:01:54.329939 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:01:54.329946 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:01:54.329957 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:01:54.329964 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:54.329974 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:01:54.329981 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:01:54.329988 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:01:54.329995 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:01:54.330002 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:54.330009 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:54.330016 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:01:54.330023 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:54.330030 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:54.330037 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:01:54.330094 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:01:54.330101 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:01:54.330108 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:54.330115 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:01:54.330126 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:01:54.330134 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:01:54.330141 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:01:54.330148 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:54.330156 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:01:54.330449 nusoap_client: checkWSDL 2019-06-27 00:01:54.330460 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-27 00:01:54.330465 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-27 00:01:54.330470 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-27 00:01:54.330477 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-06-27 00:01:54.330481 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-06-27 00:01:54.330486 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-06-27 00:01:54.330495 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-06-27 00:01:54.330503 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-06-27 00:01:54.330541 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-06-27 00:01:54.330548 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204821" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-27 00:01:54.330562 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-06-27 00:01:54.330584 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-06-27 00:01:54.330590 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-06-27 00:01:54.330594 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-06-27 00:01:54.330598 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-06-27 00:01:54.330604 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204821" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-27 00:01:54.330614 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:01:54.330621 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:01:54.330626 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:01:54.330636 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-06-27 00:01:54.330644 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:01:54.330649 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-06-27 00:01:54.330672 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.330681 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-06-27 00:01:54.330686 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.330709 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-06-27 00:01:54.330714 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-06-27 00:01:54.330719 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-06-27 00:01:54.330723 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-06-27 00:01:54.330727 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-06-27 00:01:54.330731 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-06-27 00:01:54.330735 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-06-27 00:01:54.330740 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-06-27 00:01:54.330747 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204821" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-27 00:01:54.330757 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:01:54.330763 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:01:54.330767 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:01:54.330773 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-06-27 00:01:54.330779 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-06-27 00:01:54.330783 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:54.330806 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-06-27 00:01:54.330812 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:01:54.330817 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:01:54.330822 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:01:54.330827 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:01:54.330837 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-06-27 00:01:54.330845 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:01:54.330849 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-27 00:01:54.330854 wsdl: in serializeType: returning: 2019-06-27 00:01:54.330861 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "204821" 2019-06-27 00:01:54.330868 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:01:54.330872 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-27 00:01:54.330877 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:01:54.330883 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:01:54.330888 wsdl: in serializeType: returning: 204821 2019-06-27 00:01:54.330894 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-06-27 00:01:54.330901 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:01:54.330906 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-27 00:01:54.330910 wsdl: in serializeType: returning: 2019-06-27 00:01:54.330915 wsdl: in serializeType: returning: 204821 2019-06-27 00:01:54.330919 wsdl: serializeRPCParameters returning: 204821 2019-06-27 00:01:54.330953 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=204821 style=document use=literal encodingStyle= 2019-06-27 00:01:54.330958 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-06-27 00:01:54.330964 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5895"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-06-27 00:01:54.330978 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-06-27 00:01:54.330984 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=204821 2019-06-27 00:01:54.330993 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-06-27 00:01:54.331064 nusoap_client: sending message, length=457 2019-06-27 00:01:54.331005 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-06-27 00:01:54.331015 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-06-27 00:01:54.331021 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-06-27 00:01:54.331025 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-06-27 00:01:54.331029 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-06-27 00:01:54.331035 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:01:54.331045 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:01:54.331053 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-06-27 00:01:54.331058 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-06-27 00:01:54.331070 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-06-27 00:01:54.331078 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-06-27 00:01:54.331086 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-06-27 00:01:54.339081 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-06-27 00:01:54.339096 soap_transport_http: socket connected 2019-06-27 00:01:54.339105 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-06-27 00:01:54.339110 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-06-27 00:01:54.339115 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:01:54.339120 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:01:54.339131 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-06-27 00:01:54.339135 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-06-27 00:01:54.339140 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-06-27 00:01:54.339171 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-06-27 00:01:54.479620 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-06-27 00:01:54.479660 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-06-27 00:01:54.479667 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-06-27 00:01:54.479672 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-06-27 00:01:54.479677 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-06-27 00:01:54.479682 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-06-27 00:01:54.479688 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-06-27 00:01:54.479694 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-06-27 00:01:54.479699 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-06-27 00:01:54.479705 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 26 Jun 2019 22:01:03 GMT 2019-06-27 00:01:54.479711 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-06-27 00:01:54.479717 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-06-27 00:01:54.479722 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-06-27 00:01:54.479733 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-06-27 00:01:54.479759 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-06-27 00:01:54.479771 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-06-27 00:01:54.479780 soap_transport_http: read to EOF 2019-06-27 00:01:54.479785 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-06-27 00:01:54.479789 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-06-27 00:01:54.479832 soap_transport_http: closed socket 2019-06-27 00:01:54.479843 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-06-27 00:01:54.479849 soap_transport_http: end of send() 2019-06-27 00:01:54.479875 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-06-27 00:01:54.479881 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 26 Jun 2019 22:01:03 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-06-27 00:01:54.479914 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-06-27 00:01:54.479935 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-06-27 00:01:54.479959 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-06-27 00:01:54.479964 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-06-27 00:01:54.480087 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-06-27 00:01:54.480208 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-06-27 00:01:54.480227 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-06-27 00:01:54.480237 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-06-27 00:01:54.480248 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-06-27 00:01:54.480271 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-06-27 00:01:54.480325 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-06-27 00:01:54.480352 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-06-27 00:01:54.480378 nusoap_client: got fault 2019-06-27 00:01:54.480386 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-06-27 00:01:54.480391 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-06-27 00:01:54.480396 nusoap_client: detail =