Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 121.80Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
31102715600120C Model turbiny: S4T
 Producent OE: SCHWITZER
 Pojazd: BAUDOIN
 Silnik: 6P15/2
JR T2201
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 27 May 2020 08:59:13 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-05-27 10:59:34.550823 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-05-27 10:59:34.550870 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 10:59:34.550891 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179229" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-05-27 10:59:34.550910 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 10:59:34.550929 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-05-27 10:59:34.550937 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-05-27 10:59:34.550951 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-05-27 10:59:34.550959 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 10:59:34.550965 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 10:59:34.550975 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 10:59:34.550984 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-27 10:59:34.550996 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-27 10:59:34.551002 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-27 10:59:34.551007 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-27 10:59:34.551011 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-27 10:59:34.551015 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-05-27 10:59:34.551027 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 10:59:34.551040 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 10:59:34.551049 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-27 10:59:34.551055 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-05-27 10:59:34.551061 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-05-27 10:59:34.551070 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-27 10:59:34.551078 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-27 10:59:34.557489 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-27 10:59:34.557505 soap_transport_http: socket connected 2020-05-27 10:59:34.557517 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-05-27 10:59:34.557523 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 10:59:34.557529 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 10:59:34.557533 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-27 10:59:34.557538 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-05-27 10:59:34.557579 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-05-27 10:59:34.591701 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-05-27 10:59:34.591727 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-05-27 10:59:34.591735 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-27 10:59:34.591741 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-27 10:59:34.591747 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-27 10:59:34.591752 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-27 10:59:34.591758 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-27 10:59:34.591765 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-27 10:59:34.591771 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-27 10:59:34.591777 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 27 May 2020 08:59:12 GMT 2020-05-27 10:59:34.591783 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-27 10:59:34.591788 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-05-27 10:59:34.591795 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-27 10:59:34.591807 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-05-27 10:59:34.591837 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-05-27 10:59:34.591861 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-05-27 10:59:34.598324 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.598366 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 10:59:34.598405 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 10:59:34.598447 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.598479 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.598495 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.605046 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-27 10:59:34.605147 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2020-05-27 10:59:34.605173 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 10:59:34.605223 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 10:59:34.605258 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.605283 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.605319 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.605334 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.611647 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 10:59:34.611692 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.611716 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.611741 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.611763 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.611788 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.611814 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.611852 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.611876 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.611903 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.611935 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.611973 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 10:59:34.612028 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 10:59:34.612074 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.612101 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.612138 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 10:59:34.612190 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.612224 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 10:59:34.612246 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.612290 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.612304 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.612353 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.612384 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.612407 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 10:59:34.617902 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.617949 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.617975 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.617996 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.618247 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.618272 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.618295 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.618327 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.618382 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.618405 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.618444 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.618472 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.618493 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.618532 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.618570 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 10:59:34.618608 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.618635 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.618657 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.618687 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.618711 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.618747 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.618769 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.618803 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.618825 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.618957 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.618981 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.619038 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.619068 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.619101 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.619163 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.619231 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2020-05-27 10:59:34.619256 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.619291 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.619314 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.619335 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.619401 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 10:59:34.619427 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.619451 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.619472 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.619494 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.624261 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.624306 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.624346 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.624360 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.624546 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.624582 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.624617 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.624646 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.624668 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.624703 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.624745 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.624785 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.624835 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.624852 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.624907 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.624946 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.624976 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.625004 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.625077 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.625117 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:59:34.625143 soap_transport_http: read buffer of 1421 bytes 2020-05-27 10:59:34.625154 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-27 10:59:34.625160 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-05-27 10:59:34.625199 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-05-27 10:59:34.625232 soap_transport_http: closed socket 2020-05-27 10:59:34.625247 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-27 10:59:34.625254 soap_transport_http: end of send() 2020-05-27 10:59:34.625273 wsdl: got WSDL URL 2020-05-27 10:59:34.625278 wsdl: Parse WSDL 2020-05-27 10:59:34.625441 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-05-27 10:59:34.625456 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-05-27 10:59:34.625503 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.625513 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-05-27 10:59:34.625533 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.625571 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.625581 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.625596 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 10:59:34.625618 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.625626 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.625637 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 10:59:34.625653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.625679 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.625691 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-05-27 10:59:34.625712 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.625719 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-05-27 10:59:34.625736 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.625764 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:59:34.625771 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.625782 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-05-27 10:59:34.625796 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.625813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.625824 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-05-27 10:59:34.625839 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.625846 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-05-27 10:59:34.625905 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.625950 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.625966 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.625986 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 10:59:34.626016 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.626025 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.626036 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 10:59:34.626059 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.626066 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.626077 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-27 10:59:34.626091 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.626116 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.626127 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-05-27 10:59:34.626143 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.626150 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-05-27 10:59:34.626165 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.626191 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:59:34.626199 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.626209 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-05-27 10:59:34.626223 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.626238 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.626249 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-05-27 10:59:34.626264 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.626270 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-05-27 10:59:34.626290 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.626316 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.626323 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.626333 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 10:59:34.626351 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.626357 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.626368 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 10:59:34.626386 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.626392 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.626402 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-27 10:59:34.626420 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.626435 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.626446 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 10:59:34.626460 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.626487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.626498 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-05-27 10:59:34.626514 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.626521 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-05-27 10:59:34.626537 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.626566 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.626573 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.626588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.626616 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 10:59:34.626638 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 10:59:34.626655 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.626667 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 10:59:34.626677 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-05-27 10:59:34.626690 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.626705 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 10:59:34.626715 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-27 10:59:34.626730 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.626736 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-05-27 10:59:34.626751 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.626776 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.626783 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.626793 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 10:59:34.626806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.626821 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.626831 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-05-27 10:59:34.626846 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.626852 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-05-27 10:59:34.626866 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.626890 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.626897 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.626910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.626933 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 10:59:34.626954 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 10:59:34.626971 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.626982 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 10:59:34.626992 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-05-27 10:59:34.627005 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.627041 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 10:59:34.627055 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-05-27 10:59:34.627072 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.627078 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-05-27 10:59:34.627094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.627119 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.627126 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.627136 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 10:59:34.627154 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.627161 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.627171 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 10:59:34.627188 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.627195 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.627205 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-27 10:59:34.627222 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.627229 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.627239 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 10:59:34.627252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.627279 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.627289 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:59:34.627304 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.627311 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-05-27 10:59:34.627330 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.627356 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:59:34.627363 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.627373 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-05-27 10:59:34.627387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.627402 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.627413 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-27 10:59:34.627433 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.627440 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-05-27 10:59:34.627455 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.627480 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.627488 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.627498 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 10:59:34.627511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.627527 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.627537 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-05-27 10:59:34.627554 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.627563 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-05-27 10:59:34.627578 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.627605 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.627612 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.627622 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-05-27 10:59:34.627635 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.627651 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.627661 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-05-27 10:59:34.627676 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.627682 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-05-27 10:59:34.627697 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.627721 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.627728 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.627738 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 10:59:34.627752 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.627767 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.627777 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-05-27 10:59:34.627793 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.627799 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-05-27 10:59:34.627813 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.627838 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.627845 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.627855 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-05-27 10:59:34.627868 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.627883 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.627893 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-05-27 10:59:34.627908 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.627914 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-05-27 10:59:34.627928 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.627953 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.627960 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.627970 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 10:59:34.627987 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.627994 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.628004 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 10:59:34.628017 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.628035 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.628045 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-05-27 10:59:34.628060 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.628066 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-05-27 10:59:34.628080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.628105 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.628112 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.628122 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-05-27 10:59:34.628135 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.628150 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.628161 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-05-27 10:59:34.628175 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.628182 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-05-27 10:59:34.628196 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.628220 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.628227 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.628237 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 10:59:34.628254 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.628261 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.628270 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 10:59:34.628284 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.628302 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.628313 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-05-27 10:59:34.628327 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.628333 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-05-27 10:59:34.628347 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.628371 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.628378 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.628388 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-05-27 10:59:34.628401 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.628416 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.628432 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-05-27 10:59:34.628448 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.628454 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-05-27 10:59:34.628468 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.628492 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.628499 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.628509 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 10:59:34.628522 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.628537 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.628547 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-05-27 10:59:34.628567 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.628574 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-05-27 10:59:34.628587 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.628612 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.628619 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.628629 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-05-27 10:59:34.628642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.628657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.628667 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-05-27 10:59:34.628681 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.628689 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-05-27 10:59:34.628704 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.628728 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.628735 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.628780 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 10:59:34.628810 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.628847 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.628860 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-05-27 10:59:34.628877 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.628883 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-05-27 10:59:34.628897 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.628927 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:59:34.628934 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.628944 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-05-27 10:59:34.628958 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.628973 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.628984 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-05-27 10:59:34.628998 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.629005 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-05-27 10:59:34.629018 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.629043 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.629051 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.629060 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-27 10:59:34.629074 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.629089 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.629099 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-05-27 10:59:34.629113 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.629120 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-05-27 10:59:34.629133 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.629158 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.629165 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.629175 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-05-27 10:59:34.629188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.629203 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.629213 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-27 10:59:34.629228 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.629234 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-05-27 10:59:34.629248 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.629273 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.629280 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.629290 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-27 10:59:34.629304 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.629319 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.629329 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-05-27 10:59:34.629344 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.629350 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-05-27 10:59:34.629364 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.629389 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.629396 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.629406 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-05-27 10:59:34.629419 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.629440 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.629451 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-05-27 10:59:34.629467 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.629473 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-05-27 10:59:34.629487 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.629511 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.629519 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.629528 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-05-27 10:59:34.629549 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.629560 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.629572 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-05-27 10:59:34.629586 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.629605 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.629615 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 10:59:34.629631 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.629637 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-05-27 10:59:34.629651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.629676 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:59:34.629683 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.629693 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-05-27 10:59:34.629706 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.629721 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.629766 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-27 10:59:34.629786 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.629792 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-27 10:59:34.629807 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.629833 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.629840 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.629850 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 10:59:34.629864 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.629880 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.629890 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:59:34.629905 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.629912 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-27 10:59:34.629926 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.629950 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.629958 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.629968 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-05-27 10:59:34.629981 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.629996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.630006 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 10:59:34.630021 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.630027 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-05-27 10:59:34.630041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.630066 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 10:59:34.630074 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.630083 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-27 10:59:34.630097 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.630112 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.630122 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-05-27 10:59:34.630137 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.630143 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-27 10:59:34.630157 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.630180 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.630187 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.630200 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.630224 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 10:59:34.630245 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 10:59:34.630262 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.630273 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 10:59:34.630283 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-05-27 10:59:34.630295 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.630310 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 10:59:34.630320 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-05-27 10:59:34.630334 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.630341 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-05-27 10:59:34.630355 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.630380 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 10:59:34.630387 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.630397 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-27 10:59:34.630410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.630437 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.630450 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-05-27 10:59:34.630466 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.630472 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-05-27 10:59:34.630486 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.630510 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.630517 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.630530 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.630557 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 10:59:34.630579 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 10:59:34.630596 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.630608 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 10:59:34.630618 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-05-27 10:59:34.630630 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.630644 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 10:59:34.630654 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-05-27 10:59:34.630695 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.630702 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-05-27 10:59:34.630717 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.630742 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 10:59:34.630751 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.630761 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-27 10:59:34.630774 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.630791 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.630801 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-05-27 10:59:34.630817 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.630823 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-27 10:59:34.630837 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.630860 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.630867 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.630881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.630904 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 10:59:34.630925 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 10:59:34.630942 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.630953 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 10:59:34.630963 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-05-27 10:59:34.630976 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.630990 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 10:59:34.631000 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-05-27 10:59:34.631015 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.631021 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-05-27 10:59:34.631035 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.631060 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.631067 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.631077 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-05-27 10:59:34.631095 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.631102 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.631111 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-05-27 10:59:34.631129 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.631136 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.631145 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 10:59:34.631163 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.631170 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.631180 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-27 10:59:34.631197 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.631204 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.631214 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-27 10:59:34.631231 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.631241 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.631252 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-05-27 10:59:34.631269 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.631276 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.631286 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 10:59:34.631299 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.631337 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.631348 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-05-27 10:59:34.631363 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.631369 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-05-27 10:59:34.631383 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.631408 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.631415 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.631430 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-05-27 10:59:34.631444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.631459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.631470 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-05-27 10:59:34.631485 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.631491 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-05-27 10:59:34.631529 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.631562 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.631570 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.631581 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-27 10:59:34.631599 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.631606 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.631616 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 10:59:34.631634 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.631641 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.631651 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-27 10:59:34.631664 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.631688 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.631698 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-05-27 10:59:34.631714 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.631720 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-05-27 10:59:34.631734 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.631759 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.631766 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.631776 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-05-27 10:59:34.631789 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.631804 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.631815 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-05-27 10:59:34.631830 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.631837 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-27 10:59:34.631851 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.631876 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.631883 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.631893 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 10:59:34.631906 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.631922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.631932 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:59:34.631947 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.631953 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-27 10:59:34.631967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.631992 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.631999 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.632009 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-05-27 10:59:34.632022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.632038 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.632048 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 10:59:34.632063 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.632070 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-05-27 10:59:34.632083 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.632108 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.632115 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.632125 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 10:59:34.632142 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.632149 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.632159 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-05-27 10:59:34.632176 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.632183 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.632193 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-05-27 10:59:34.632210 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:59:34.632217 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.632227 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-05-27 10:59:34.632244 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.632251 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.632260 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-05-27 10:59:34.632273 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.632303 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.632314 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-05-27 10:59:34.632329 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.632335 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-05-27 10:59:34.632349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.632374 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.632381 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.632391 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-05-27 10:59:34.632404 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.632419 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.632435 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-05-27 10:59:34.632451 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.632457 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-27 10:59:34.632471 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.632496 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.632504 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.632513 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-27 10:59:34.632531 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.632538 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.632548 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 10:59:34.632571 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.632578 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.632588 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-27 10:59:34.632601 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.632624 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.632634 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:59:34.632649 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.632656 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-27 10:59:34.632670 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.632695 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.632702 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.632712 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-05-27 10:59:34.632725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.632740 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.632750 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 10:59:34.632765 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.632771 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-05-27 10:59:34.632785 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.632810 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.632818 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.632827 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 10:59:34.632845 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.632851 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.632861 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 10:59:34.632878 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.632885 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.632895 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 10:59:34.632914 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.632921 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.632930 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-27 10:59:34.632948 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.632955 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.632964 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 10:59:34.632977 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.633008 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.633019 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-05-27 10:59:34.633034 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.633040 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 10:59:34.633054 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.633080 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 10:59:34.633087 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.633097 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-05-27 10:59:34.633110 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.633125 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.633135 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 10:59:34.633149 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 10:59:34.633179 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-05-27 10:59:34.633187 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 10:59:34.633197 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-05-27 10:59:34.633210 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 10:59:34.633226 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.633240 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-05-27 10:59:34.633265 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.633273 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-05-27 10:59:34.633282 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 10:59:34.633300 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:59:34.633307 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 10:59:34.633317 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-05-27 10:59:34.633335 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:59:34.633342 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 10:59:34.633351 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-05-27 10:59:34.633369 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:59:34.633375 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 10:59:34.633385 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-27 10:59:34.633402 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:59:34.633409 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 10:59:34.633419 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-05-27 10:59:34.633443 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 10:59:34.633450 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-05-27 10:59:34.633461 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-05-27 10:59:34.633479 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.633486 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-05-27 10:59:34.633496 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-05-27 10:59:34.633514 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.633520 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-05-27 10:59:34.633531 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 10:59:34.633556 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.633565 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-05-27 10:59:34.633576 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-05-27 10:59:34.633596 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.633602 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-05-27 10:59:34.633612 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 10:59:34.633630 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.633637 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-05-27 10:59:34.633646 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 10:59:34.633660 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-05-27 10:59:34.633714 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.633731 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.633737 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-05-27 10:59:34.633753 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.633779 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.633786 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.633796 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 10:59:34.633814 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.633821 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.633831 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-27 10:59:34.633848 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.633855 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.633865 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-27 10:59:34.633883 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.633891 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.633901 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-27 10:59:34.633914 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.633942 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.633953 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-27 10:59:34.633968 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.633974 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 10:59:34.633989 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.634014 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 10:59:34.634021 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.634031 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-05-27 10:59:34.634044 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.634059 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.634070 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-05-27 10:59:34.634083 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 10:59:34.634110 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-27 10:59:34.634117 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 10:59:34.634127 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-27 10:59:34.634141 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 10:59:34.634157 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.634171 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 10:59:34.634197 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.634204 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 10:59:34.634214 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-27 10:59:34.634232 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.634239 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 10:59:34.634249 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-27 10:59:34.634266 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.634273 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 10:59:34.634283 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-27 10:59:34.634300 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.634307 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 10:59:34.634317 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-27 10:59:34.634334 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:59:34.634341 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 10:59:34.634351 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-27 10:59:34.634369 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:59:34.634376 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 10:59:34.634386 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-27 10:59:34.634404 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.634411 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 10:59:34.634421 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 10:59:34.634446 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.634453 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 10:59:34.634463 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-27 10:59:34.634481 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.634487 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 10:59:34.634497 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-27 10:59:34.634515 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.634522 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 10:59:34.634532 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 10:59:34.634550 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.634559 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 10:59:34.634570 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 10:59:34.634584 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 10:59:34.634637 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.634655 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.634662 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-27 10:59:34.634679 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.634703 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.634711 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.634720 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 10:59:34.634738 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.634745 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.634755 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 10:59:34.634772 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.634779 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.634788 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 10:59:34.634806 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 10:59:34.634812 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.634822 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-05-27 10:59:34.634836 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.634862 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.634873 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:59:34.634888 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.634894 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 10:59:34.634908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.634933 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:59:34.634940 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.634950 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-05-27 10:59:34.634964 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.634979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.634989 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-27 10:59:34.635003 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:59:34.635032 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:59:34.635039 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:59:34.635049 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:59:34.635063 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:59:34.635080 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.635094 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:59:34.635119 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.635126 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:59:34.635135 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-27 10:59:34.635153 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.635160 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:59:34.635169 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-27 10:59:34.635187 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.635194 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:59:34.635204 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-27 10:59:34.635221 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.635228 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:59:34.635238 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-27 10:59:34.635256 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:59:34.635262 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:59:34.635272 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-27 10:59:34.635289 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:59:34.635296 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:59:34.635306 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-27 10:59:34.635323 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.635330 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:59:34.635340 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 10:59:34.635358 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.635364 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:59:34.635374 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-27 10:59:34.635392 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.635398 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:59:34.635408 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-27 10:59:34.635431 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 10:59:34.635438 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:59:34.635449 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-05-27 10:59:34.635467 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.635473 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:59:34.635483 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 10:59:34.635501 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.635508 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:59:34.635518 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 10:59:34.635531 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:59:34.635593 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.635612 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 10:59:34.635642 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:59:34.635649 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 10:59:34.635660 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:59:34.635673 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 10:59:34.635689 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.635703 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:59:34.635730 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.635737 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:59:34.635747 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-05-27 10:59:34.635765 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.635772 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:59:34.635781 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-05-27 10:59:34.635799 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.635806 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:59:34.635815 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-27 10:59:34.635833 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.635839 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:59:34.635849 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-05-27 10:59:34.635866 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.635873 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:59:34.635883 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-05-27 10:59:34.635900 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:59:34.635907 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:59:34.635917 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-27 10:59:34.635934 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.635941 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:59:34.635951 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-05-27 10:59:34.635969 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:59:34.635976 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:59:34.635985 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-05-27 10:59:34.636003 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:59:34.636010 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:59:34.636020 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-05-27 10:59:34.636037 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:59:34.636044 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:59:34.636054 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-27 10:59:34.636071 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:59:34.636078 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:59:34.636088 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-27 10:59:34.636105 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:59:34.636112 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:59:34.636123 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-05-27 10:59:34.636141 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.636147 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:59:34.636157 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 10:59:34.636174 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.636181 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:59:34.636191 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-05-27 10:59:34.636204 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:59:34.636270 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.636288 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.636295 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-05-27 10:59:34.636313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.636337 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.636344 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.636354 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-27 10:59:34.636368 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.636383 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.636393 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-05-27 10:59:34.636408 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.636414 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-05-27 10:59:34.636435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.636461 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 10:59:34.636468 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.636478 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-05-27 10:59:34.636491 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.636507 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.636517 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-05-27 10:59:34.636532 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.636538 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-05-27 10:59:34.636555 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.636581 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.636588 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.636598 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 10:59:34.636616 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.636623 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.636633 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-27 10:59:34.636650 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.636657 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.636667 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-27 10:59:34.636685 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 10:59:34.636691 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.636701 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-27 10:59:34.636714 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.636741 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.636752 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-05-27 10:59:34.636766 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.636773 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-05-27 10:59:34.636787 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.636812 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 10:59:34.636819 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.636830 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-05-27 10:59:34.636843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.636858 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.636868 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-05-27 10:59:34.636882 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 10:59:34.636908 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-05-27 10:59:34.636916 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 10:59:34.636926 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-05-27 10:59:34.636939 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 10:59:34.636955 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.636969 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-05-27 10:59:34.636994 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.637001 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-27 10:59:34.637011 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-05-27 10:59:34.637029 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.637036 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-05-27 10:59:34.637046 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-05-27 10:59:34.637064 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.637070 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-27 10:59:34.637080 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-05-27 10:59:34.637097 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 10:59:34.637104 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-05-27 10:59:34.637114 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-27 10:59:34.637132 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.637138 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-05-27 10:59:34.637148 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-05-27 10:59:34.637166 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.637172 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-05-27 10:59:34.637183 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-05-27 10:59:34.637200 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.637207 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-05-27 10:59:34.637217 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 10:59:34.637234 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:59:34.637241 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-27 10:59:34.637251 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-05-27 10:59:34.637268 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:59:34.637274 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-05-27 10:59:34.637285 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-05-27 10:59:34.637302 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.637308 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-05-27 10:59:34.637318 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 10:59:34.637331 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-05-27 10:59:34.637381 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.637398 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.637404 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-05-27 10:59:34.637441 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.637467 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.637474 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.637484 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 10:59:34.637497 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.637513 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.637523 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-05-27 10:59:34.637538 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.637544 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-05-27 10:59:34.637563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.637590 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 10:59:34.637598 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.637608 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-05-27 10:59:34.637630 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.637646 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.637657 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-05-27 10:59:34.637671 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-05-27 10:59:34.637697 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 10:59:34.637704 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-27 10:59:34.637713 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-05-27 10:59:34.637731 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 10:59:34.637738 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-05-27 10:59:34.637748 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-05-27 10:59:34.637766 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 10:59:34.637772 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-27 10:59:34.637782 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-05-27 10:59:34.637796 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-05-27 10:59:34.637819 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.637835 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.637841 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-05-27 10:59:34.637856 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.637881 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.637888 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.637898 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 10:59:34.637916 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.637923 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.637932 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-27 10:59:34.637950 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.637956 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.637966 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-27 10:59:34.637979 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.638002 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.638012 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:59:34.638027 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.638033 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-05-27 10:59:34.638048 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.638073 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 10:59:34.638080 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.638090 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-05-27 10:59:34.638103 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.638118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.638128 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-27 10:59:34.638141 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 10:59:34.638168 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:59:34.638176 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 10:59:34.638186 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:59:34.638199 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 10:59:34.638215 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.638229 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:59:34.638254 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.638261 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:59:34.638270 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-05-27 10:59:34.638289 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.638296 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:59:34.638306 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-05-27 10:59:34.638323 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.638330 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:59:34.638340 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-27 10:59:34.638357 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.638364 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:59:34.638373 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-05-27 10:59:34.638390 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:59:34.638397 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:59:34.638407 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-27 10:59:34.638432 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.638439 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:59:34.638450 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-05-27 10:59:34.638468 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.638475 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:59:34.638485 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-05-27 10:59:34.638502 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.638509 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:59:34.638519 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 10:59:34.638536 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.638543 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:59:34.638553 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 10:59:34.638566 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:59:34.638612 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.638629 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.638636 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-05-27 10:59:34.638650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.638675 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.638682 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.638692 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 10:59:34.638710 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.638716 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.638726 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 10:59:34.638743 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.638750 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.638760 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 10:59:34.638777 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.638784 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.638794 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-27 10:59:34.638811 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.638818 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.638828 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 10:59:34.638841 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.638871 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.638881 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 10:59:34.638897 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.638903 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-05-27 10:59:34.638918 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.638942 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.638948 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.639071 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.639116 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 10:59:34.639141 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 10:59:34.639159 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.639170 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 10:59:34.639192 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-05-27 10:59:34.639208 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.639223 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 10:59:34.639234 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-27 10:59:34.639250 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.639256 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-05-27 10:59:34.639271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.639303 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.639310 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.639320 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-05-27 10:59:34.639334 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.639349 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.639360 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-05-27 10:59:34.639374 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.639381 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-05-27 10:59:34.639395 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.639420 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-27 10:59:34.639439 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.639450 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-05-27 10:59:34.639464 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.639479 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.639489 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-05-27 10:59:34.639504 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.639511 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-05-27 10:59:34.639526 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.639552 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.639560 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.639570 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-27 10:59:34.639588 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.639595 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.639604 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-27 10:59:34.639622 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.639629 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.639638 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-05-27 10:59:34.639652 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.639676 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.639686 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-05-27 10:59:34.639700 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.639707 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-05-27 10:59:34.639722 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.639747 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.639754 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.639764 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-05-27 10:59:34.639777 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.639792 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.639802 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-05-27 10:59:34.639817 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.639823 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-05-27 10:59:34.639838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.639863 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.639869 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.639879 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 10:59:34.639892 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.639907 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.639917 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-05-27 10:59:34.639932 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.639939 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-05-27 10:59:34.639952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.639978 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 10:59:34.639985 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.639995 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-05-27 10:59:34.640008 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.640023 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.640033 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-05-27 10:59:34.640046 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 10:59:34.640074 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-05-27 10:59:34.640081 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 10:59:34.640091 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-05-27 10:59:34.640105 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 10:59:34.640121 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.640134 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 10:59:34.640161 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.640168 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 10:59:34.640178 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-05-27 10:59:34.640196 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.640203 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 10:59:34.640213 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-05-27 10:59:34.640230 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.640238 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 10:59:34.640248 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-05-27 10:59:34.640265 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.640272 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 10:59:34.640282 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-05-27 10:59:34.640299 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.640306 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 10:59:34.640316 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-05-27 10:59:34.640333 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 10:59:34.640340 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 10:59:34.640350 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-05-27 10:59:34.640367 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 10:59:34.640374 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 10:59:34.640384 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-05-27 10:59:34.640402 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 10:59:34.640408 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 10:59:34.640418 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-05-27 10:59:34.640442 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 10:59:34.640449 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 10:59:34.640459 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-05-27 10:59:34.640477 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.640484 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 10:59:34.640494 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-05-27 10:59:34.640511 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.640517 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 10:59:34.640540 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-05-27 10:59:34.640559 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.640566 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 10:59:34.640575 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-05-27 10:59:34.640593 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.640599 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 10:59:34.640609 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-05-27 10:59:34.640622 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 10:59:34.640684 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.640702 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.640708 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-05-27 10:59:34.640723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.640748 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.640755 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.640765 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-27 10:59:34.640783 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.640790 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.640799 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-27 10:59:34.640812 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.640832 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.640843 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-05-27 10:59:34.640858 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.640864 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-05-27 10:59:34.640878 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.640903 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 10:59:34.640910 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.640920 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-05-27 10:59:34.640933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.640949 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.640959 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-05-27 10:59:34.640973 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 10:59:34.641000 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-05-27 10:59:34.641007 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 10:59:34.641017 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-05-27 10:59:34.641030 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 10:59:34.641046 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.641060 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-05-27 10:59:34.641086 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.641093 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-05-27 10:59:34.641102 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-05-27 10:59:34.641120 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.641127 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-05-27 10:59:34.641137 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-27 10:59:34.641154 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.641161 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-05-27 10:59:34.641171 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-05-27 10:59:34.641188 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-27 10:59:34.641195 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-05-27 10:59:34.641204 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-05-27 10:59:34.641221 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.641228 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-05-27 10:59:34.641238 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-05-27 10:59:34.641255 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-27 10:59:34.641262 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-05-27 10:59:34.641272 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-05-27 10:59:34.641289 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.641296 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-05-27 10:59:34.641305 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 10:59:34.641318 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-05-27 10:59:34.641357 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.641374 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.641380 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-05-27 10:59:34.641394 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.641419 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.641430 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.641441 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-27 10:59:34.641460 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.641466 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.641476 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-27 10:59:34.641489 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.641509 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.641519 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-05-27 10:59:34.641534 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.641540 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-05-27 10:59:34.641553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.641578 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 10:59:34.641585 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.641595 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-05-27 10:59:34.641608 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.641623 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.641633 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-05-27 10:59:34.641648 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.641655 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-05-27 10:59:34.641669 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.641694 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.641701 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.641755 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-27 10:59:34.641774 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.641781 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.641791 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-27 10:59:34.641804 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.641823 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.641833 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 10:59:34.641848 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.641855 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-05-27 10:59:34.641869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.641894 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 10:59:34.641901 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.641911 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-05-27 10:59:34.641925 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.641940 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.641950 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-27 10:59:34.641965 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.641971 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-05-27 10:59:34.641985 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.642009 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.642016 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.642026 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 10:59:34.642044 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.642051 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.642061 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 10:59:34.642074 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.642092 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.642103 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-05-27 10:59:34.642117 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.642124 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 10:59:34.642137 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.642162 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 10:59:34.642169 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.642179 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-05-27 10:59:34.642193 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.642208 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.642218 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 10:59:34.642237 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 10:59:34.642265 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-05-27 10:59:34.642272 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 10:59:34.642282 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-05-27 10:59:34.642295 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 10:59:34.642312 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.642326 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-05-27 10:59:34.642352 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.642359 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-05-27 10:59:34.642369 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 10:59:34.642387 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-05-27 10:59:34.642394 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-05-27 10:59:34.642404 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-27 10:59:34.642419 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-05-27 10:59:34.642443 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.642459 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-27 10:59:34.642485 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-05-27 10:59:34.642493 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-27 10:59:34.642503 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-05-27 10:59:34.642516 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-27 10:59:34.642532 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.642546 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-05-27 10:59:34.642571 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.642579 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-05-27 10:59:34.642589 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 10:59:34.642607 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.642614 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-05-27 10:59:34.642624 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-27 10:59:34.642638 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-05-27 10:59:34.642657 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.642672 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.642679 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-05-27 10:59:34.642693 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.642718 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.642725 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.642735 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-05-27 10:59:34.642748 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.642763 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.642773 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 10:59:34.642788 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.642794 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-05-27 10:59:34.642808 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.642832 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.642839 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.642849 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-05-27 10:59:34.642863 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.642878 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.642888 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-27 10:59:34.642903 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.642909 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-05-27 10:59:34.642923 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.642948 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.642955 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.642965 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-05-27 10:59:34.642982 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.642989 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.642999 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 10:59:34.643016 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.643023 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.643033 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 10:59:34.643087 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.643094 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.643105 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-27 10:59:34.643119 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.643146 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.643160 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:59:34.643176 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.643182 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 10:59:34.643197 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.643222 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 10:59:34.643229 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.643239 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-05-27 10:59:34.643253 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.643268 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.643278 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-27 10:59:34.643292 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 10:59:34.643318 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:59:34.643326 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 10:59:34.643336 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:59:34.643349 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 10:59:34.643365 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.643379 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:59:34.643404 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.643455 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:59:34.643502 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 10:59:34.643586 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.643598 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:59:34.643615 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 10:59:34.643646 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.643664 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:59:34.643681 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-05-27 10:59:34.643714 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:59:34.643726 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:59:34.643745 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-27 10:59:34.643769 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.643777 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:59:34.643787 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 10:59:34.643805 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.643812 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:59:34.643822 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-27 10:59:34.643839 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-27 10:59:34.643846 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:59:34.643856 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-05-27 10:59:34.643869 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:59:34.643908 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.643925 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.643932 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-05-27 10:59:34.643947 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.643972 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.643979 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.643989 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-05-27 10:59:34.644007 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.644014 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.644024 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-05-27 10:59:34.644041 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.644048 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.644058 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-05-27 10:59:34.644075 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.644082 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.644091 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-05-27 10:59:34.644109 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.644115 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.644125 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-05-27 10:59:34.644142 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.644149 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.644158 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-05-27 10:59:34.644175 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.644182 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.644191 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-27 10:59:34.644208 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.644215 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.644225 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-27 10:59:34.644238 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.644280 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.644290 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-05-27 10:59:34.644305 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.644312 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-05-27 10:59:34.644327 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.644352 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 10:59:34.644359 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.644369 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-05-27 10:59:34.644382 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.644397 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.644408 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-27 10:59:34.644430 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:59:34.644438 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-05-27 10:59:34.644449 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-05-27 10:59:34.644466 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.644472 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-05-27 10:59:34.644485 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.644509 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 10:59:34.644530 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 10:59:34.644547 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.644558 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 10:59:34.644568 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-05-27 10:59:34.644585 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.644592 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-05-27 10:59:34.644603 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-05-27 10:59:34.644619 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:59:34.644625 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-05-27 10:59:34.644635 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-05-27 10:59:34.644652 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 10:59:34.644659 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-05-27 10:59:34.644669 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 10:59:34.644685 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 10:59:34.644692 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-05-27 10:59:34.644702 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 10:59:34.644719 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:59:34.644726 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-27 10:59:34.644735 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:59:34.644752 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 10:59:34.644758 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-05-27 10:59:34.644768 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 10:59:34.644785 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 10:59:34.644791 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-05-27 10:59:34.644801 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 10:59:34.644818 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 10:59:34.644825 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-05-27 10:59:34.644834 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-05-27 10:59:34.644851 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 10:59:34.644857 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-05-27 10:59:34.644867 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 10:59:34.644884 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-27 10:59:34.644891 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-05-27 10:59:34.644901 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-05-27 10:59:34.644917 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 10:59:34.644924 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-05-27 10:59:34.644934 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 10:59:34.644951 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 10:59:34.644957 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-05-27 10:59:34.644967 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 10:59:34.644983 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 10:59:34.644989 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-05-27 10:59:34.644999 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-05-27 10:59:34.645016 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 10:59:34.645023 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-05-27 10:59:34.645033 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 10:59:34.645050 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 10:59:34.645057 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-05-27 10:59:34.645067 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 10:59:34.645082 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-05-27 10:59:34.645115 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-05-27 10:59:34.645144 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-05-27 10:59:34.645171 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-05-27 10:59:34.645198 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-05-27 10:59:34.645224 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-05-27 10:59:34.645251 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-27 10:59:34.645277 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-05-27 10:59:34.645303 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-05-27 10:59:34.645329 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:59:34.645355 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-27 10:59:34.645381 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-05-27 10:59:34.645407 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-05-27 10:59:34.645440 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-05-27 10:59:34.645466 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-05-27 10:59:34.645492 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-05-27 10:59:34.645518 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-05-27 10:59:34.645544 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-05-27 10:59:34.645569 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-05-27 10:59:34.645595 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-05-27 10:59:34.645620 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-05-27 10:59:34.645646 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-05-27 10:59:34.645673 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-05-27 10:59:34.645699 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-05-27 10:59:34.645725 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-27 10:59:34.645751 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-05-27 10:59:34.645777 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-05-27 10:59:34.645802 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 10:59:34.645828 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-27 10:59:34.645854 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:59:34.645880 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 10:59:34.645906 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-05-27 10:59:34.645933 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-05-27 10:59:34.645959 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-05-27 10:59:34.645985 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-05-27 10:59:34.646012 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-05-27 10:59:34.646037 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-05-27 10:59:34.646063 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-05-27 10:59:34.646089 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-05-27 10:59:34.646115 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-05-27 10:59:34.646140 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-05-27 10:59:34.646166 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:59:34.646193 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 10:59:34.646219 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-05-27 10:59:34.646246 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-05-27 10:59:34.646272 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:59:34.646298 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 10:59:34.646325 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-05-27 10:59:34.646351 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 10:59:34.646376 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-27 10:59:34.646402 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-05-27 10:59:34.646433 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:59:34.646461 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-27 10:59:34.646487 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-05-27 10:59:34.646513 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-05-27 10:59:34.646539 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-05-27 10:59:34.646565 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-05-27 10:59:34.646590 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-05-27 10:59:34.646616 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-05-27 10:59:34.646643 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:59:34.646669 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-27 10:59:34.646695 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 10:59:34.646722 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-27 10:59:34.646747 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-05-27 10:59:34.646775 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-05-27 10:59:34.646802 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-05-27 10:59:34.646828 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-05-27 10:59:34.646854 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-05-27 10:59:34.646880 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-05-27 10:59:34.646906 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-05-27 10:59:34.646932 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-05-27 10:59:34.646957 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-05-27 10:59:34.646982 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-05-27 10:59:34.647008 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 10:59:34.647034 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-27 10:59:34.647060 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-05-27 10:59:34.647086 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 10:59:34.647113 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 10:59:34.647138 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-27 10:59:34.647164 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:59:34.647190 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-27 10:59:34.647216 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-05-27 10:59:34.647242 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-27 10:59:34.647268 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.647286 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.647312 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 10:59:34.647338 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.647356 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.647373 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.647398 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 10:59:34.647429 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.647447 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.647464 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.647481 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.647507 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 10:59:34.647532 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.647558 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 10:59:34.647584 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.647600 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.647617 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.647634 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.647659 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 10:59:34.647685 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.647710 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:59:34.647736 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.647762 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:59:34.647787 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.647804 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.647830 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:59:34.647855 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.647872 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.647897 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:59:34.647923 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.647948 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:59:34.647974 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.648000 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 10:59:34.648026 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.648052 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:59:34.648077 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.648103 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:59:34.648129 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.648145 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.648171 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 10:59:34.648196 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.648221 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 10:59:34.648247 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.648272 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 10:59:34.648298 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.648323 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 10:59:34.648349 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.648375 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 10:59:34.648400 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.648417 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.648439 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.648457 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.648473 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.648491 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.648508 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.648533 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 10:59:34.648559 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.648576 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.648594 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.648619 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 10:59:34.648645 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.648671 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 10:59:34.648696 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.648713 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.648730 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.648746 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.648763 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.648788 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 10:59:34.648813 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.648830 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.648847 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.648872 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 10:59:34.648899 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.648916 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.648932 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.648949 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.648965 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.648990 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 10:59:34.649015 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.649032 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.649048 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.649065 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.649090 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 10:59:34.649116 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.649133 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.649149 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.649166 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.649191 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:59:34.649217 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.649243 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 10:59:34.649269 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.649288 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.649304 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.649321 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.649346 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 10:59:34.649371 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.649454 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 10:59:34.649480 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.649497 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.649513 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.649539 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 10:59:34.649565 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.649582 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.649599 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.649615 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.649683 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.649711 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 10:59:34.649736 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.649767 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-27 10:59:34.649793 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.649810 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.649912 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.650056 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:59:34.650151 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.650179 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 10:59:34.650213 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.650231 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.650258 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 10:59:34.650284 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.650301 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.650327 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 10:59:34.650353 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.650370 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.650396 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 10:59:34.650421 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.650445 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.650471 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 10:59:34.650497 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.650523 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 10:59:34.650549 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.650565 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.650582 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.650598 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.650623 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 10:59:34.650649 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.650666 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.650682 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.650699 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.650715 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.650732 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.650748 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.650764 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.650790 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 10:59:34.650815 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.650832 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.650857 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 10:59:34.650883 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.650900 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.650917 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.650942 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 10:59:34.650968 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.650984 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.651001 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.651018 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.651043 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 10:59:34.651069 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.651094 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 10:59:34.651120 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.651137 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.651153 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.651170 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.651195 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 10:59:34.651220 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.651246 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:59:34.651272 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.651297 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:59:34.651322 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.651339 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.651364 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:59:34.651391 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.651408 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.651438 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:59:34.651464 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.651490 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:59:34.651516 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.651542 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 10:59:34.651568 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.651594 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:59:34.651619 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.651645 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:59:34.651671 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.651688 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.651714 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 10:59:34.651739 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.651765 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 10:59:34.651790 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.651816 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 10:59:34.651842 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.651867 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 10:59:34.651893 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.651918 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 10:59:34.651944 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.651961 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.651978 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.651994 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.652017 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.652033 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.652049 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.652075 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 10:59:34.652100 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.652117 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.652133 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.652158 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 10:59:34.652184 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.652210 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 10:59:34.652236 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.652253 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.652270 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.652286 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.652303 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.652328 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 10:59:34.652354 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.652371 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.652387 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.652413 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 10:59:34.652444 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.652461 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.652480 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.652497 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.652514 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.652539 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 10:59:34.652565 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.652581 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.652598 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.652614 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.652639 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 10:59:34.652665 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.652687 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.652704 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.652720 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.652746 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:59:34.652771 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.652797 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 10:59:34.652823 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.652840 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.652856 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.652873 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.652898 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 10:59:34.652924 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.652949 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 10:59:34.652975 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.652992 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.653009 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.653034 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 10:59:34.653060 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.653076 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.653093 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.653109 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.653126 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.653151 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 10:59:34.653177 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.653206 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-27 10:59:34.653233 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.653250 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.653266 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.653291 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:59:34.653317 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.653343 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 10:59:34.653369 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.653386 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.653411 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 10:59:34.653443 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.653461 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.653486 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 10:59:34.653512 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.653530 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.653555 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 10:59:34.653581 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.653598 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.653624 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 10:59:34.653649 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.653675 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 10:59:34.653701 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.653717 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.653734 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.653750 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.653776 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 10:59:34.653802 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.653819 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.653835 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.653852 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.653868 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.653884 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.653901 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.653917 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:59:34.653943 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 10:59:34.653970 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-05-27 10:59:34.654026 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-05-27 10:59:34.654075 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 10:59:34.654124 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-05-27 10:59:34.654171 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:59:34.654220 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-05-27 10:59:34.654266 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-05-27 10:59:34.654313 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-05-27 10:59:34.654360 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-05-27 10:59:34.654407 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-05-27 10:59:34.654463 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 10:59:34.654509 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 10:59:34.654557 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 10:59:34.654603 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 10:59:34.654649 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:59:34.654697 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 10:59:34.654744 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-05-27 10:59:34.654793 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-05-27 10:59:34.654839 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-05-27 10:59:34.654886 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-05-27 10:59:34.654969 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:59:34.655019 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 10:59:34.655066 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:59:34.655114 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 10:59:34.655162 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 10:59:34.655216 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:59:34.655268 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 10:59:34.655337 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-05-27 10:59:34.655389 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-05-27 10:59:34.655441 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:59:34.655489 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 10:59:34.655542 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-05-27 10:59:34.655590 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 10:59:34.655639 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 10:59:34.655691 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-05-27 10:59:34.655737 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-05-27 10:59:34.655783 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 10:59:34.655829 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 10:59:34.655877 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 10:59:34.655924 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:59:34.655972 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 10:59:34.656028 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-05-27 10:59:34.656075 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-05-27 10:59:34.656280 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 10:59:34.656645 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-05-27 10:59:34.656707 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:59:34.656755 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-05-27 10:59:34.656802 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-05-27 10:59:34.656849 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-05-27 10:59:34.656897 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-05-27 10:59:34.656946 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-05-27 10:59:34.656993 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 10:59:34.657039 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 10:59:34.657086 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 10:59:34.657132 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 10:59:34.657179 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:59:34.657227 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 10:59:34.657277 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-05-27 10:59:34.657326 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-05-27 10:59:34.657371 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-05-27 10:59:34.657420 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-05-27 10:59:34.657473 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:59:34.657522 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 10:59:34.657568 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:59:34.657615 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 10:59:34.657663 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 10:59:34.657715 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:59:34.657767 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 10:59:34.657813 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-05-27 10:59:34.657860 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-05-27 10:59:34.657965 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:59:34.658038 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 10:59:34.658092 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-05-27 10:59:34.658144 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 10:59:34.658193 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 10:59:34.658245 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-05-27 10:59:34.658292 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-05-27 10:59:34.658338 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 10:59:34.658386 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 10:59:34.658440 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 10:59:34.658487 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:59:34.658535 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 10:59:34.658590 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-05-27 10:59:34.658637 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-05-27 10:59:34.658684 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 10:59:34.658732 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-05-27 10:59:34.658779 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:59:34.658828 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-05-27 10:59:34.658874 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-05-27 10:59:34.658921 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-05-27 10:59:34.658968 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-05-27 10:59:34.659016 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-05-27 10:59:34.659063 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 10:59:34.659109 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 10:59:34.659156 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 10:59:34.659203 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 10:59:34.659250 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:59:34.659298 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 10:59:34.659346 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-05-27 10:59:34.659393 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-05-27 10:59:34.659445 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-05-27 10:59:34.659493 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-05-27 10:59:34.659547 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:59:34.659595 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 10:59:34.659642 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:59:34.659691 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 10:59:34.659738 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 10:59:34.659790 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:59:34.659841 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 10:59:34.659887 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-05-27 10:59:34.659933 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-05-27 10:59:34.659979 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:59:34.660026 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 10:59:34.660074 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-05-27 10:59:34.660122 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 10:59:34.660171 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 10:59:34.660222 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-05-27 10:59:34.660268 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-05-27 10:59:34.660642 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 10:59:34.660690 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 10:59:34.660738 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 10:59:34.660786 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:59:34.660834 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 10:59:34.660890 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-27 10:59:34.660918 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 10:59:34.660977 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 10:59:34.661031 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 10:59:34.661083 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 10:59:34.661135 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:59:34.661188 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 10:59:34.661241 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 10:59:34.661294 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 10:59:34.661345 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 10:59:34.661398 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 10:59:34.661457 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 10:59:34.661509 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 10:59:34.661561 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 10:59:34.661615 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 10:59:34.661667 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:59:34.661720 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 10:59:34.661772 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 10:59:34.661825 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 10:59:34.661876 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 10:59:34.661928 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 10:59:34.661980 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:59:34.662034 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 10:59:34.662086 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:59:34.662139 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 10:59:34.662191 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 10:59:34.662242 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:59:34.662295 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 10:59:34.662347 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 10:59:34.662400 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 10:59:34.662460 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:59:34.662513 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 10:59:34.662565 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 10:59:34.662617 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 10:59:34.662670 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 10:59:34.662722 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 10:59:34.662969 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 10:59:34.663493 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 10:59:34.663681 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 10:59:34.663745 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 10:59:34.663798 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:59:34.663850 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 10:59:34.663912 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-27 10:59:34.663936 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 10:59:34.663990 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 10:59:34.664043 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 10:59:34.664096 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 10:59:34.664154 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:59:34.664207 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 10:59:34.664259 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 10:59:34.664311 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 10:59:34.664364 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 10:59:34.664417 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 10:59:34.664477 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 10:59:34.664530 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 10:59:34.664582 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 10:59:34.664635 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 10:59:34.664687 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:59:34.664740 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 10:59:34.664793 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 10:59:34.664846 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 10:59:34.664898 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 10:59:34.664951 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 10:59:34.665003 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:59:34.665055 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 10:59:34.665108 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:59:34.665162 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 10:59:34.665214 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 10:59:34.665267 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:59:34.665319 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 10:59:34.665372 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 10:59:34.665429 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 10:59:34.665483 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:59:34.665537 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 10:59:34.665589 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 10:59:34.665642 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 10:59:34.665695 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 10:59:34.665748 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 10:59:34.665799 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 10:59:34.665852 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 10:59:34.665905 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 10:59:34.665957 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 10:59:34.666009 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:59:34.666061 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 10:59:34.666121 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-05-27 10:59:34.666145 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 10:59:34.666193 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 10:59:34.666241 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 10:59:34.666288 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 10:59:34.666335 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:59:34.666382 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 10:59:34.666434 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 10:59:34.666482 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 10:59:34.666530 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 10:59:34.666577 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 10:59:34.666623 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 10:59:34.666671 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 10:59:34.666718 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 10:59:34.666765 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 10:59:34.666812 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:59:34.666859 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 10:59:34.666912 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 10:59:34.666960 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 10:59:34.667007 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 10:59:34.667053 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 10:59:34.667100 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:59:34.667149 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 10:59:34.667196 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:59:34.667243 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 10:59:34.667289 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 10:59:34.667336 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:59:34.667382 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 10:59:34.667435 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 10:59:34.667482 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 10:59:34.667529 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:59:34.667576 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 10:59:34.667624 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 10:59:34.667671 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 10:59:34.667718 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 10:59:34.667766 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 10:59:34.667813 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 10:59:34.667860 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 10:59:34.667906 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 10:59:34.667953 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 10:59:34.668001 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:59:34.668048 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 10:59:34.668102 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-05-27 10:59:34.668124 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 10:59:34.668174 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 10:59:34.668222 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 10:59:34.668271 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 10:59:34.668319 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:59:34.668368 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 10:59:34.668417 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 10:59:34.668473 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 10:59:34.668522 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 10:59:34.668572 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 10:59:34.668621 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 10:59:34.668670 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 10:59:34.668718 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 10:59:34.668767 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 10:59:34.668815 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:59:34.668864 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 10:59:34.668913 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 10:59:34.668963 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 10:59:34.669011 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 10:59:34.669060 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 10:59:34.669109 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:59:34.669159 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 10:59:34.669208 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:59:34.669476 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 10:59:34.669777 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 10:59:34.670040 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:59:34.670167 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 10:59:34.670349 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 10:59:34.670410 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 10:59:34.670467 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:59:34.670517 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 10:59:34.670567 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 10:59:34.670623 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 10:59:34.670673 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 10:59:34.670722 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 10:59:34.670771 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 10:59:34.670839 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 10:59:34.670902 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 10:59:34.670952 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 10:59:34.671001 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:59:34.671050 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 10:59:34.671102 wsdl: current service: Service1 2020-05-27 10:59:34.671121 wsdl: current port: Service1Soap 2020-05-27 10:59:34.671151 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-05-27 10:59:34.671179 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-05-27 10:59:34.671206 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-05-27 10:59:34.671231 wsdl: Parsing WSDL done 2020-05-27 10:59:34.671250 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 10:59:34.671267 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 10:59:34.671277 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 10:59:34.671286 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 10:59:34.671295 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:59:34.671303 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 10:59:34.671312 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 10:59:34.671320 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 10:59:34.671329 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 10:59:34.671338 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 10:59:34.671346 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 10:59:34.671354 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 10:59:34.671362 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 10:59:34.671371 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 10:59:34.671380 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:59:34.671388 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 10:59:34.671396 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 10:59:34.671405 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 10:59:34.671413 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 10:59:34.671421 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 10:59:34.671438 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:59:34.671447 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 10:59:34.671455 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:59:34.671463 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 10:59:34.671472 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 10:59:34.671480 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:59:34.671488 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 10:59:34.671496 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 10:59:34.671504 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 10:59:34.671512 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:59:34.671520 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 10:59:34.671528 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 10:59:34.671536 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 10:59:34.671549 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 10:59:34.671558 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 10:59:34.671566 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 10:59:34.671574 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 10:59:34.671582 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 10:59:34.671591 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 10:59:34.671598 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:59:34.671607 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 10:59:34.671615 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 10:59:34.671626 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 10:59:34.671633 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 10:59:34.671642 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 10:59:34.671650 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:59:34.671657 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 10:59:34.671665 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 10:59:34.671672 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 10:59:34.671679 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 10:59:34.671686 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 10:59:34.671694 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 10:59:34.671701 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 10:59:34.671709 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 10:59:34.671716 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 10:59:34.671724 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:59:34.671732 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 10:59:34.671739 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 10:59:34.671747 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 10:59:34.671755 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 10:59:34.671762 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 10:59:34.671769 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:59:34.671777 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 10:59:34.671784 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:59:34.671792 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 10:59:34.671801 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 10:59:34.671808 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:59:34.671815 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 10:59:34.671823 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 10:59:34.671830 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 10:59:34.671838 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:59:34.671846 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 10:59:34.671854 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 10:59:34.671861 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 10:59:34.671869 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 10:59:34.671876 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 10:59:34.671884 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 10:59:34.671891 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 10:59:34.671899 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 10:59:34.671906 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 10:59:34.671913 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:59:34.671921 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 10:59:34.671929 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 10:59:34.671940 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 10:59:34.671947 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 10:59:34.671960 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 10:59:34.671969 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:59:34.671977 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 10:59:34.671984 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 10:59:34.671991 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 10:59:34.671999 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 10:59:34.672007 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 10:59:34.672016 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 10:59:34.672024 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 10:59:34.672032 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 10:59:34.672039 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 10:59:34.672047 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:59:34.672055 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 10:59:34.672062 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 10:59:34.672069 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 10:59:34.672076 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 10:59:34.672083 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 10:59:34.672091 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:59:34.672098 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 10:59:34.672104 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:59:34.672111 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 10:59:34.672119 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 10:59:34.672126 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:59:34.672133 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 10:59:34.672140 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 10:59:34.672147 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 10:59:34.672154 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:59:34.672161 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 10:59:34.672169 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 10:59:34.672177 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 10:59:34.672184 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 10:59:34.672192 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 10:59:34.672199 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 10:59:34.672206 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 10:59:34.672214 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 10:59:34.672221 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 10:59:34.672228 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:59:34.672234 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 10:59:34.672242 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 10:59:34.672251 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 10:59:34.672258 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 10:59:34.672266 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 10:59:34.672273 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:59:34.672281 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 10:59:34.672288 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 10:59:34.672295 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 10:59:34.672301 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 10:59:34.672309 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 10:59:34.672315 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 10:59:34.672342 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 10:59:34.672360 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 10:59:34.672403 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 10:59:34.672452 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:59:34.672497 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 10:59:34.672568 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 10:59:34.672605 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 10:59:34.672647 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 10:59:34.672680 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 10:59:34.672694 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:59:34.672735 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 10:59:34.672770 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:59:34.672832 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 10:59:34.672850 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 10:59:34.672862 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:59:34.672870 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 10:59:34.672880 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 10:59:34.672888 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 10:59:34.672895 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:59:34.672902 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 10:59:34.672910 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 10:59:34.672917 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 10:59:34.672925 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 10:59:34.672933 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 10:59:34.672940 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 10:59:34.672947 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 10:59:34.672954 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 10:59:34.672961 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 10:59:34.672968 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:59:34.672976 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 10:59:34.673269 nusoap_client: checkWSDL 2020-05-27 10:59:34.673279 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-27 10:59:34.673284 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-27 10:59:34.673289 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-27 10:59:34.673296 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-05-27 10:59:34.673301 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-27 10:59:34.673305 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-27 10:59:34.673315 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-05-27 10:59:34.673323 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-27 10:59:34.673366 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:59:34.673373 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179229" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-27 10:59:34.673388 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-27 10:59:34.673411 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-05-27 10:59:34.673417 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-05-27 10:59:34.673421 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-05-27 10:59:34.673431 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-05-27 10:59:34.673437 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179229" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-27 10:59:34.673449 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-27 10:59:34.673455 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-27 10:59:34.673460 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-27 10:59:34.673471 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:59:34.673481 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 10:59:34.673486 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-05-27 10:59:34.673514 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.673524 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-27 10:59:34.673529 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.673557 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-27 10:59:34.673562 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-05-27 10:59:34.673566 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-05-27 10:59:34.673570 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-05-27 10:59:34.673574 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-05-27 10:59:34.673578 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-05-27 10:59:34.673582 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-05-27 10:59:34.673586 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-27 10:59:34.673591 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-05-27 10:59:34.673597 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179229" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-27 10:59:34.673607 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-27 10:59:34.673614 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-27 10:59:34.673618 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-27 10:59:34.673625 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:59:34.673630 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-27 10:59:34.673635 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:59:34.673662 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-27 10:59:34.673669 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:59:34.673674 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:59:34.673680 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:59:34.673684 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:59:34.673694 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-27 10:59:34.673701 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 10:59:34.673706 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 10:59:34.673711 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-27 10:59:34.673717 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179229" 2020-05-27 10:59:34.673724 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 10:59:34.673729 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 10:59:34.673733 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 10:59:34.673740 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 10:59:34.673745 wsdl: in serializeType: returning: 179229 2020-05-27 10:59:34.673751 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-27 10:59:34.673758 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 10:59:34.673763 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 10:59:34.673767 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-27 10:59:34.673773 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-05-27 10:59:34.673780 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 10:59:34.673784 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 10:59:34.673793 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 10:59:34.673798 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 10:59:34.673802 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-05-27 10:59:34.673807 wsdl: in serializeType: returning: 179229PLN 2020-05-27 10:59:34.673812 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179229PLN 2020-05-27 10:59:34.673833 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=179229PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-05-27 10:59:34.673837 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-05-27 10:59:34.673844 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8732"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-05-27 10:59:34.673858 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-05-27 10:59:34.673864 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=179229PLN 2020-05-27 10:59:34.673874 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-05-27 10:59:34.673947 nusoap_client: sending message, length=499 2020-05-27 10:59:34.673885 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-27 10:59:34.673896 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-27 10:59:34.673902 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-27 10:59:34.673906 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-27 10:59:34.673910 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-27 10:59:34.673918 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 10:59:34.673927 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 10:59:34.673935 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-27 10:59:34.673940 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-27 10:59:34.673953 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-05-27 10:59:34.673962 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-27 10:59:34.673970 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-27 10:59:34.680391 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-27 10:59:34.680407 soap_transport_http: socket connected 2020-05-27 10:59:34.680544 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-05-27 10:59:34.680566 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-05-27 10:59:34.680576 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 10:59:34.680585 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 10:59:34.680592 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-27 10:59:34.680600 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-27 10:59:34.680608 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-05-27 10:59:34.680645 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-05-27 10:59:34.688940 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-05-27 10:59:34.688957 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-05-27 10:59:34.688968 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-27 10:59:34.688978 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-27 10:59:34.688988 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-27 10:59:34.688999 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-27 10:59:34.689010 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-27 10:59:34.689020 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-27 10:59:34.689030 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-27 10:59:34.689040 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 27 May 2020 08:59:13 GMT 2020-05-27 10:59:34.689050 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-27 10:59:34.689061 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-05-27 10:59:34.689071 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-27 10:59:34.689084 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-05-27 10:59:34.689117 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-05-27 10:59:34.689131 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-05-27 10:59:34.689145 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-27 10:59:34.689155 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-05-27 10:59:34.689163 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-05-27 10:59:34.689204 soap_transport_http: closed socket 2020-05-27 10:59:34.689219 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-27 10:59:34.689229 soap_transport_http: end of send() 2020-05-27 10:59:34.689259 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-05-27 10:59:34.689269 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 27 May 2020 08:59:13 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-05-27 10:59:34.689302 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-05-27 10:59:34.689316 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-05-27 10:59:34.689341 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-05-27 10:59:34.689351 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-05-27 10:59:34.689465 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-05-27 10:59:34.689639 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-05-27 10:59:34.689650 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-05-27 10:59:34.689664 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-05-27 10:59:34.689680 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-27 10:59:34.689717 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-05-27 10:59:34.689814 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-05-27 10:59:34.689853 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-27 10:59:34.689878 nusoap_client: got fault 2020-05-27 10:59:34.689890 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-05-27 10:59:34.689898 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-05-27 10:59:34.689906 nusoap_client: detail =