Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 121.80Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
31102715600120C Model turbiny: S4T
 Producent OE: SCHWITZER
 Pojazd: BAUDOIN
 Silnik: 6P15/2
JR T2201
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 19 Oct 2019 07:15:43 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-19 09:15:48.234825 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-19 09:15:48.234902 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 09:15:48.234933 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179229" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-19 09:15:48.234969 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 09:15:48.234992 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-19 09:15:48.235009 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-19 09:15:48.235033 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-19 09:15:48.235053 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 09:15:48.235068 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 09:15:48.235086 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 09:15:48.235105 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-19 09:15:48.235130 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-19 09:15:48.235142 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-19 09:15:48.235152 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-19 09:15:48.235162 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-19 09:15:48.235171 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-19 09:15:48.235194 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 09:15:48.235221 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 09:15:48.235240 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-19 09:15:48.235252 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-19 09:15:48.235265 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-19 09:15:48.235284 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-19 09:15:48.235301 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-19 09:15:48.241566 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-19 09:15:48.241618 soap_transport_http: socket connected 2019-10-19 09:15:48.241642 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-19 09:15:48.241656 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 09:15:48.241666 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 09:15:48.241675 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-19 09:15:48.241683 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-19 09:15:48.241726 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-19 09:15:48.326926 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-19 09:15:48.326972 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-19 09:15:48.326984 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-19 09:15:48.327002 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-19 09:15:48.327013 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-19 09:15:48.327022 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-19 09:15:48.327032 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-19 09:15:48.327045 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-19 09:15:48.327055 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-19 09:15:48.327065 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 19 Oct 2019 07:15:43 GMT 2019-10-19 09:15:48.327075 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-19 09:15:48.327084 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-19 09:15:48.327095 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-19 09:15:48.327112 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-19 09:15:48.327159 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-19 09:15:48.327189 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-19 09:15:48.332981 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 09:15:48.333023 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 09:15:48.339395 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-19 09:15:48.339500 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 09:15:48.339533 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2019-10-19 09:15:48.345757 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-19 09:15:48.345975 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 09:15:48.346061 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 09:15:48.346134 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 09:15:48.346194 soap_transport_http: read buffer of 5832 bytes 2019-10-19 09:15:48.351995 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 09:15:48.352664 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 09:15:48.352762 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 09:15:48.352860 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 09:15:48.352890 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 09:15:48.352918 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 09:15:48.352951 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 09:15:48.352972 soap_transport_http: read buffer of 576 bytes 2019-10-19 09:15:48.358134 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 09:15:48.358210 soap_transport_http: read buffer of 1248 bytes 2019-10-19 09:15:48.359669 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 09:15:48.359718 soap_transport_http: read buffer of 7567 bytes 2019-10-19 09:15:48.359739 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-19 09:15:48.359757 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-19 09:15:48.359876 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-19 09:15:48.359940 soap_transport_http: closed socket 2019-10-19 09:15:48.359966 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-19 09:15:48.359978 soap_transport_http: end of send() 2019-10-19 09:15:48.360006 wsdl: got WSDL URL 2019-10-19 09:15:48.360016 wsdl: Parse WSDL 2019-10-19 09:15:48.360262 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-19 09:15:48.360284 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-19 09:15:48.360361 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.360375 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-19 09:15:48.360411 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.360466 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.360482 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.360507 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 09:15:48.360546 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.360559 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.360579 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 09:15:48.360600 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.360636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.360651 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-19 09:15:48.360669 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.360676 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-19 09:15:48.360693 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.360722 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:15:48.360729 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.360746 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-19 09:15:48.360761 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.360779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.360790 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-19 09:15:48.360806 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.360812 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-19 09:15:48.360827 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.360853 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.360860 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.360870 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 09:15:48.360888 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.360895 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.360904 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 09:15:48.360921 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.360928 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.360938 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-19 09:15:48.360951 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.360974 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.360984 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-19 09:15:48.361000 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.361007 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-19 09:15:48.361021 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.361045 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:15:48.361052 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.361062 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-19 09:15:48.361075 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.361091 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.361101 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-19 09:15:48.361115 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.361121 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-19 09:15:48.361136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.361161 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.361167 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.361177 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 09:15:48.361195 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.361201 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.361211 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 09:15:48.361228 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.361235 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.361244 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-19 09:15:48.361261 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.361268 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.361277 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:15:48.361290 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.361317 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.361327 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:15:48.361342 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.361349 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-19 09:15:48.361364 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.361387 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.361394 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.361408 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.361435 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:15:48.361456 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:15:48.361473 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.361485 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 09:15:48.361495 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-19 09:15:48.361508 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.361523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 09:15:48.361532 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-19 09:15:48.361547 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.361553 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-19 09:15:48.361567 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.361592 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.361599 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.361609 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 09:15:48.361632 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.361639 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.361650 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 09:15:48.361668 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.361674 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.361684 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-19 09:15:48.361701 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.361708 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.361717 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:15:48.361730 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.361762 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.361774 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:15:48.361790 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.361796 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-19 09:15:48.361816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.361843 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:15:48.361850 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.361860 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-19 09:15:48.361874 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.361889 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.361898 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-19 09:15:48.361913 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.361919 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-19 09:15:48.361933 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.361958 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.361965 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.361975 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 09:15:48.361988 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.362003 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.362013 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-19 09:15:48.362028 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.362034 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-19 09:15:48.362047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.362072 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.362079 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.362089 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-19 09:15:48.362102 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.362117 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.362127 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-19 09:15:48.362142 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.362148 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-19 09:15:48.362162 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.362186 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.362193 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.362203 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:15:48.362216 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.362231 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.362240 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-19 09:15:48.362255 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.362261 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-19 09:15:48.362274 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.362299 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.362306 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.362315 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-19 09:15:48.362328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.362343 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.362353 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-19 09:15:48.362367 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.362373 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-19 09:15:48.362394 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.362421 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.362428 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.362438 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-19 09:15:48.362456 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.362463 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.362473 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:15:48.362486 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.362506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.362516 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-19 09:15:48.362531 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.362537 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-19 09:15:48.362551 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.362576 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.362583 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.362593 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-19 09:15:48.362606 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.362625 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.362638 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-19 09:15:48.362654 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.362660 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-19 09:15:48.362674 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.362698 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.362705 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.362715 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-19 09:15:48.362732 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.362739 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.362754 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:15:48.362767 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.362787 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.362797 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-19 09:15:48.362812 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.362818 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-19 09:15:48.362832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.362856 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.362863 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.362873 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-19 09:15:48.362886 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.362901 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.362911 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-19 09:15:48.362925 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.362931 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-19 09:15:48.362945 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.362969 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.362976 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.362985 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:15:48.362998 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.363013 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.363023 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-19 09:15:48.363037 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.363043 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-19 09:15:48.363056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.363080 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.363087 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.363097 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-19 09:15:48.363110 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.363125 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.363134 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-19 09:15:48.363149 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.363155 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-19 09:15:48.363168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.363192 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.363199 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.363209 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:15:48.363222 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.363237 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.363246 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-19 09:15:48.363261 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.363267 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-19 09:15:48.363280 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.363304 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:15:48.363311 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.363321 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-19 09:15:48.363334 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.363348 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.363358 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-19 09:15:48.363373 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.363379 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-19 09:15:48.363392 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.363417 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.363424 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.363434 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-19 09:15:48.363447 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.363463 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.363472 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:15:48.363487 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.363493 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-19 09:15:48.363506 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.363530 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.363538 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.363548 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-19 09:15:48.363561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.363576 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.363586 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-19 09:15:48.363600 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.363606 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-19 09:15:48.363623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.363651 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.363658 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.363667 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-19 09:15:48.363681 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.363696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.363706 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-19 09:15:48.363720 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.363727 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-19 09:15:48.363745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.363771 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.363778 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.363788 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-19 09:15:48.363801 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.363816 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.363826 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-19 09:15:48.363840 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.363846 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-19 09:15:48.363860 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.363884 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.363891 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.363900 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-19 09:15:48.363918 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.363924 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.363934 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-19 09:15:48.363947 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.363965 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.363975 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:15:48.363990 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.363996 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-19 09:15:48.364010 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.364034 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:15:48.364041 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.364051 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-19 09:15:48.364064 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.364079 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.364088 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-19 09:15:48.364103 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.364109 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-19 09:15:48.364123 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.364147 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.364155 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.364164 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 09:15:48.364177 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.364192 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.364202 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:15:48.364217 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.364223 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-19 09:15:48.364236 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.364263 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.364270 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.364280 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-19 09:15:48.364293 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.364308 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.364318 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 09:15:48.364333 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.364339 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-19 09:15:48.364353 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.364378 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 09:15:48.364385 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.364395 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-19 09:15:48.364408 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.364423 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.364433 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:15:48.364447 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.364453 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-19 09:15:48.364467 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.364490 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.364497 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.364510 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.364536 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:15:48.364556 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:15:48.364573 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.364584 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 09:15:48.364594 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-19 09:15:48.364606 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.364625 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 09:15:48.364638 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-19 09:15:48.364654 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.364660 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-19 09:15:48.364675 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.364700 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 09:15:48.364707 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.364717 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-19 09:15:48.364730 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.364750 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.364761 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-19 09:15:48.364776 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.364783 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-19 09:15:48.364796 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.364820 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.364826 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.364840 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.364863 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:15:48.364883 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:15:48.364899 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.364910 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 09:15:48.364920 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-19 09:15:48.364932 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.364946 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 09:15:48.364956 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-19 09:15:48.364971 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.364977 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-19 09:15:48.364992 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.365016 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 09:15:48.365023 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.365033 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-19 09:15:48.365046 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.365060 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.365070 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-19 09:15:48.365085 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.365091 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-19 09:15:48.365104 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.365127 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.365134 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.365147 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.365170 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:15:48.365190 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:15:48.365206 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.365217 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 09:15:48.365226 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-19 09:15:48.365239 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.365253 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 09:15:48.365262 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-19 09:15:48.365277 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.365283 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-19 09:15:48.365296 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.365322 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.365329 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.365339 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-19 09:15:48.365356 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.365363 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.365373 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-19 09:15:48.365390 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.365397 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.365406 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-19 09:15:48.365423 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.365430 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.365439 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-19 09:15:48.365456 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.365463 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.365472 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-19 09:15:48.365490 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.365496 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.365506 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-19 09:15:48.365522 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.365529 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.365538 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:15:48.365551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.365588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.365600 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-19 09:15:48.365617 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.365627 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-19 09:15:48.365644 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.365670 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.365677 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.365687 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-19 09:15:48.365700 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.365715 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.365725 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-19 09:15:48.365744 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.365751 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-19 09:15:48.365766 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.365796 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.365808 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.365824 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-19 09:15:48.365853 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.365863 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.365879 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:15:48.365907 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.365918 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.365934 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-19 09:15:48.365956 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.365992 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.366011 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-19 09:15:48.366042 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.366052 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-19 09:15:48.366076 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.366117 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.366129 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.366145 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-19 09:15:48.366168 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.366192 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.366211 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-19 09:15:48.366238 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.366248 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-19 09:15:48.366272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.366313 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.366324 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.366340 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 09:15:48.366361 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.366384 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.366400 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:15:48.366424 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.366434 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-19 09:15:48.366455 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.366481 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.366488 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.366498 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-19 09:15:48.366511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.366527 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.366537 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 09:15:48.366552 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.366558 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-19 09:15:48.366572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.366598 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.366605 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.366615 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-19 09:15:48.366632 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.366639 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.366649 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:15:48.366666 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.366672 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.366682 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-19 09:15:48.366695 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.366717 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.366727 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:15:48.366747 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.366754 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-19 09:15:48.366770 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.366796 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.366803 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.366812 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-19 09:15:48.366826 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.366841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.366850 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 09:15:48.366865 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.366871 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-19 09:15:48.366885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.366909 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.366916 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.366926 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-19 09:15:48.366943 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.366950 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.366960 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 09:15:48.366977 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.366984 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.366993 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 09:15:48.367010 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.367017 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.367027 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-19 09:15:48.367044 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.367050 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.367059 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-19 09:15:48.367072 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.367103 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.367114 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:15:48.367128 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.367134 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 09:15:48.367148 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.367173 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 09:15:48.367180 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.367190 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-19 09:15:48.367203 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.367218 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.367228 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-19 09:15:48.367242 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 09:15:48.367272 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-19 09:15:48.367279 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 09:15:48.367289 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-19 09:15:48.367304 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 09:15:48.367330 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.367358 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:15:48.367405 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.367419 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:15:48.367437 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:15:48.367468 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:15:48.367479 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:15:48.367496 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-19 09:15:48.367526 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:15:48.367537 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:15:48.367554 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-19 09:15:48.367586 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:15:48.367598 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:15:48.367615 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-19 09:15:48.367647 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:15:48.367659 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:15:48.367676 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-19 09:15:48.367708 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 09:15:48.367720 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:15:48.367737 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-19 09:15:48.367780 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.367795 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:15:48.367809 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-19 09:15:48.367830 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.367837 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:15:48.367847 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:15:48.367864 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.367870 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:15:48.367880 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-19 09:15:48.367897 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.367904 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:15:48.367913 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 09:15:48.367930 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.367937 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:15:48.367946 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 09:15:48.367959 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-19 09:15:48.368015 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.368033 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.368040 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-19 09:15:48.368056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.368081 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.368088 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.368097 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 09:15:48.368115 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.368121 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.368131 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-19 09:15:48.368148 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.368154 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.368164 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-19 09:15:48.368181 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.368187 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.368197 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-19 09:15:48.368210 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.368236 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.368247 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-19 09:15:48.368262 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.368268 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 09:15:48.368283 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.368308 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 09:15:48.368315 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.368325 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-19 09:15:48.368339 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.368356 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.368375 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-19 09:15:48.368400 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 09:15:48.368449 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-19 09:15:48.368463 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 09:15:48.368482 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-19 09:15:48.368508 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 09:15:48.368536 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.368567 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:15:48.368615 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.368629 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:15:48.368647 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-19 09:15:48.368677 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.368687 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:15:48.368703 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-19 09:15:48.368731 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.368748 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:15:48.368764 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-19 09:15:48.368793 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.368804 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:15:48.368820 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-19 09:15:48.368848 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:15:48.368859 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:15:48.368873 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-19 09:15:48.368906 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:15:48.368916 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:15:48.368932 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-19 09:15:48.368960 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.368970 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:15:48.368987 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:15:48.369014 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.369024 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:15:48.369039 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-19 09:15:48.369066 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.369076 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:15:48.369093 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-19 09:15:48.369120 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.369130 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:15:48.369145 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 09:15:48.369172 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.369182 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:15:48.369198 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 09:15:48.369220 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 09:15:48.369307 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.369343 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.369355 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-19 09:15:48.369385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.369434 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.369447 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.369465 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-19 09:15:48.369497 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.369508 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.369523 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 09:15:48.369552 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.369562 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.369577 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-19 09:15:48.369608 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 09:15:48.369620 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.369636 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-19 09:15:48.369659 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.369704 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.369723 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:15:48.369754 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.369763 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 09:15:48.369786 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.369829 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:15:48.369841 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.369859 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-19 09:15:48.369881 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.369907 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.369923 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-19 09:15:48.369945 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:15:48.369988 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:15:48.369998 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:15:48.370013 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:15:48.370035 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:15:48.370062 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.370085 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:15:48.370126 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.370137 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:15:48.370152 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-19 09:15:48.370180 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.370190 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:15:48.370206 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-19 09:15:48.370233 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.370244 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:15:48.370259 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-19 09:15:48.370286 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.370296 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:15:48.370311 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-19 09:15:48.370338 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:15:48.370349 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:15:48.370365 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-19 09:15:48.370393 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:15:48.370403 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:15:48.370418 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-19 09:15:48.370446 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.370456 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:15:48.370471 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:15:48.370498 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.370508 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:15:48.370523 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-19 09:15:48.370550 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.370560 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:15:48.370576 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-19 09:15:48.370603 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:15:48.370613 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:15:48.370629 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-19 09:15:48.370657 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.370668 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:15:48.370683 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 09:15:48.370711 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.370720 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:15:48.370736 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 09:15:48.370765 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:15:48.370868 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.370894 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:15:48.370937 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:15:48.370948 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:15:48.370964 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:15:48.370986 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:15:48.371013 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.371035 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:15:48.371076 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.371086 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:15:48.371102 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-19 09:15:48.371130 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.371142 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:15:48.371157 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-19 09:15:48.371185 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.371196 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:15:48.371213 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-19 09:15:48.371244 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.371255 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:15:48.371272 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-19 09:15:48.371300 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.371307 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:15:48.371317 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-19 09:15:48.371335 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:15:48.371342 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:15:48.371351 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-19 09:15:48.371368 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.371375 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:15:48.371384 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-19 09:15:48.371401 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:15:48.371408 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:15:48.371417 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-19 09:15:48.371434 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:15:48.371441 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:15:48.371450 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-19 09:15:48.371467 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:15:48.371474 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:15:48.371483 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-19 09:15:48.371500 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:15:48.371506 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:15:48.371516 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-19 09:15:48.371533 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:15:48.371539 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:15:48.371549 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-19 09:15:48.371566 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.371572 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:15:48.371581 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:15:48.371598 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.371604 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:15:48.371614 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-19 09:15:48.371627 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 09:15:48.371692 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.371711 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.371718 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-19 09:15:48.371746 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.371774 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.371781 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.371791 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-19 09:15:48.371804 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.371820 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.371830 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:15:48.371845 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.371851 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-19 09:15:48.371869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.371895 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:15:48.371902 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.371911 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-19 09:15:48.371925 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.371940 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.371950 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-19 09:15:48.371965 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.371971 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-19 09:15:48.371985 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.372009 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.372016 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.372026 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 09:15:48.372043 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.372049 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.372059 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-19 09:15:48.372076 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.372082 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.372091 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-19 09:15:48.372108 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 09:15:48.372115 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.372128 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-19 09:15:48.372141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.372168 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.372178 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-19 09:15:48.372193 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.372199 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-19 09:15:48.372213 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.372237 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 09:15:48.372244 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.372254 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-19 09:15:48.372267 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.372282 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.372291 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-19 09:15:48.372304 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 09:15:48.372333 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-19 09:15:48.372340 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 09:15:48.372350 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-19 09:15:48.372363 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 09:15:48.372379 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.372392 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-19 09:15:48.372422 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.372429 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-19 09:15:48.372439 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-19 09:15:48.372456 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.372463 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-19 09:15:48.372472 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-19 09:15:48.372489 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.372495 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-19 09:15:48.372505 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-19 09:15:48.372521 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 09:15:48.372528 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-19 09:15:48.372537 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-19 09:15:48.372554 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.372560 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-19 09:15:48.372569 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-19 09:15:48.372586 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.372592 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-19 09:15:48.372601 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-19 09:15:48.372618 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.372625 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-19 09:15:48.372634 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 09:15:48.372650 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:15:48.372657 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-19 09:15:48.372666 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-19 09:15:48.372683 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:15:48.372689 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-19 09:15:48.372703 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-19 09:15:48.372720 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.372727 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-19 09:15:48.372736 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:15:48.372754 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-19 09:15:48.372805 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.372822 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.372828 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-19 09:15:48.372847 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.372872 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.372879 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.372888 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 09:15:48.372901 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.372916 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.372926 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-19 09:15:48.372941 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.372947 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-19 09:15:48.372960 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.372984 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 09:15:48.372991 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.373001 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-19 09:15:48.373014 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.373029 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.373038 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-19 09:15:48.373051 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-19 09:15:48.373077 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 09:15:48.373084 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-19 09:15:48.373093 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-19 09:15:48.373111 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 09:15:48.373118 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-19 09:15:48.373127 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-19 09:15:48.373144 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 09:15:48.373151 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-19 09:15:48.373166 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-19 09:15:48.373180 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-19 09:15:48.373203 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.373219 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.373225 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-19 09:15:48.373239 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.373263 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.373270 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.373280 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 09:15:48.373297 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.373303 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.373314 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-19 09:15:48.373331 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.373337 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.373347 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-19 09:15:48.373360 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.373382 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.373392 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:15:48.373406 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.373412 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-19 09:15:48.373430 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.373456 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 09:15:48.373462 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.373472 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-19 09:15:48.373485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.373500 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.373509 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-19 09:15:48.373523 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 09:15:48.373549 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:15:48.373556 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 09:15:48.373565 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:15:48.373578 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 09:15:48.373594 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.373608 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:15:48.373633 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.373640 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:15:48.373649 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-19 09:15:48.373667 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.373674 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:15:48.373687 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-19 09:15:48.373704 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.373711 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:15:48.373720 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-19 09:15:48.373737 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.373749 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:15:48.373760 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-19 09:15:48.373777 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:15:48.373784 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:15:48.373794 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-19 09:15:48.373811 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.373817 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:15:48.373827 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-19 09:15:48.373844 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.373850 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:15:48.373859 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-19 09:15:48.373876 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.373883 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:15:48.373892 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 09:15:48.373909 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.373915 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:15:48.373925 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 09:15:48.373937 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:15:48.373984 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.374000 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.374007 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-19 09:15:48.374025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.374050 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.374057 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.374066 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-19 09:15:48.374083 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.374090 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.374099 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 09:15:48.374116 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.374123 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.374132 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 09:15:48.374148 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.374155 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.374165 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-19 09:15:48.374181 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.374188 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.374201 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-19 09:15:48.374214 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.374245 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.374255 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:15:48.374270 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.374277 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-19 09:15:48.374290 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.374313 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.374320 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.374334 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.374358 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:15:48.374379 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:15:48.374395 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.374405 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 09:15:48.374415 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-19 09:15:48.374427 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.374441 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 09:15:48.374451 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-19 09:15:48.374466 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.374472 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-19 09:15:48.374490 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.374515 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.374522 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.374531 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-19 09:15:48.374544 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.374559 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.374569 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-19 09:15:48.374583 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.374589 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-19 09:15:48.374603 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.374627 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-19 09:15:48.374634 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.374644 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-19 09:15:48.374657 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.374672 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.374681 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-19 09:15:48.374696 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.374702 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-19 09:15:48.374720 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.374749 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.374757 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.374767 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 09:15:48.374780 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.374795 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.374805 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-19 09:15:48.374820 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.374826 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-19 09:15:48.374840 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.374865 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 09:15:48.374871 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.374881 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-19 09:15:48.374894 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.374909 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.374919 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-19 09:15:48.374932 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 09:15:48.374958 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-19 09:15:48.374965 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 09:15:48.374975 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-19 09:15:48.374988 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 09:15:48.375004 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.375017 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:15:48.375046 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.375053 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:15:48.375063 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-19 09:15:48.375080 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.375087 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:15:48.375096 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-19 09:15:48.375113 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.375120 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:15:48.375129 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-19 09:15:48.375146 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.375152 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:15:48.375162 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-19 09:15:48.375179 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.375185 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:15:48.375195 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-19 09:15:48.375212 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 09:15:48.375219 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:15:48.375228 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-19 09:15:48.375245 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 09:15:48.375252 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:15:48.375261 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-19 09:15:48.375278 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 09:15:48.375285 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:15:48.375294 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-19 09:15:48.375311 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 09:15:48.375318 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:15:48.375327 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-19 09:15:48.375344 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.375350 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:15:48.375364 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-19 09:15:48.375381 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.375389 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:15:48.375398 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-19 09:15:48.375415 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.375422 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:15:48.375431 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-19 09:15:48.375448 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.375455 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:15:48.375464 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-19 09:15:48.375477 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 09:15:48.375538 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.375556 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.375562 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-19 09:15:48.375580 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.375605 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.375612 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.375621 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-19 09:15:48.375634 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.375649 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.375659 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:15:48.375674 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.375680 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-19 09:15:48.375693 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.375717 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.375724 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.375734 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-19 09:15:48.375752 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.375768 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.375778 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-19 09:15:48.375792 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.375799 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-19 09:15:48.375818 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.375842 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.375849 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.375859 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-19 09:15:48.375876 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.375883 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.375892 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 09:15:48.375909 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.375916 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.375925 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 09:15:48.375942 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.375949 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.375958 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-19 09:15:48.375971 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.375997 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.376008 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:15:48.376022 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.376028 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 09:15:48.376046 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.376071 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 09:15:48.376078 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.376088 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-19 09:15:48.376101 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.376116 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.376125 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-19 09:15:48.376139 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 09:15:48.376165 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:15:48.376173 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 09:15:48.376182 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:15:48.376195 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 09:15:48.376211 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.376224 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:15:48.376249 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.376256 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:15:48.376265 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 09:15:48.376282 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.376289 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:15:48.376303 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 09:15:48.376320 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.376327 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:15:48.376336 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-19 09:15:48.376353 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:15:48.376360 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:15:48.376369 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-19 09:15:48.376386 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.376393 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:15:48.376402 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 09:15:48.376419 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.376426 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:15:48.376436 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-19 09:15:48.376453 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-19 09:15:48.376459 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:15:48.376468 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-19 09:15:48.376481 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:15:48.376519 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.376535 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.376541 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-19 09:15:48.376559 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.376584 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.376591 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.376601 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-19 09:15:48.376618 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.376625 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.376634 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-19 09:15:48.376651 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.376657 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.376666 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-19 09:15:48.376684 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.376690 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.376699 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-19 09:15:48.376717 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.376723 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.376732 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-19 09:15:48.376754 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.376761 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.376771 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-19 09:15:48.376788 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.376795 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.376804 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-19 09:15:48.376821 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.376827 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.376837 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-19 09:15:48.376850 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.376891 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.376902 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:15:48.376917 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.376923 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-19 09:15:48.376943 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.376968 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 09:15:48.376975 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.376985 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-19 09:15:48.376998 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.377013 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.377023 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-19 09:15:48.377039 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 09:15:48.377046 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-19 09:15:48.377060 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-19 09:15:48.377076 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.377082 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-19 09:15:48.377096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.377118 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:15:48.377138 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 09:15:48.377154 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.377165 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 09:15:48.377175 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-19 09:15:48.377192 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.377198 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-19 09:15:48.377208 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-19 09:15:48.377224 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 09:15:48.377231 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-19 09:15:48.377241 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-19 09:15:48.377257 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 09:15:48.377264 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-19 09:15:48.377273 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 09:15:48.377290 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 09:15:48.377296 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-19 09:15:48.377306 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 09:15:48.377323 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:15:48.377329 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-19 09:15:48.377339 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:15:48.377355 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:15:48.377362 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-19 09:15:48.377371 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:15:48.377388 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 09:15:48.377394 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-19 09:15:48.377407 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 09:15:48.377424 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 09:15:48.377431 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-19 09:15:48.377441 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-19 09:15:48.377457 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 09:15:48.377463 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-19 09:15:48.377473 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 09:15:48.377489 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-19 09:15:48.377495 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-19 09:15:48.377505 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-19 09:15:48.377521 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 09:15:48.377527 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-19 09:15:48.377538 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 09:15:48.377555 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 09:15:48.377562 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-19 09:15:48.377572 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 09:15:48.377587 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 09:15:48.377594 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-19 09:15:48.377603 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-19 09:15:48.377618 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-19 09:15:48.377653 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-19 09:15:48.377681 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-19 09:15:48.377708 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 09:15:48.377735 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-19 09:15:48.377767 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:15:48.377794 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-19 09:15:48.377820 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:15:48.377847 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-19 09:15:48.377873 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-19 09:15:48.377900 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-19 09:15:48.377925 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-19 09:15:48.377956 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-19 09:15:48.377982 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-19 09:15:48.378008 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-19 09:15:48.378034 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-19 09:15:48.378060 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-19 09:15:48.378086 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-19 09:15:48.378112 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-19 09:15:48.378138 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-19 09:15:48.378165 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-19 09:15:48.378205 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:15:48.378233 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-19 09:15:48.378259 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-19 09:15:48.378284 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-19 09:15:48.378310 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:15:48.378337 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-19 09:15:48.378363 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:15:48.378389 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 09:15:48.378415 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:15:48.378441 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-19 09:15:48.378468 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-19 09:15:48.378495 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-19 09:15:48.378521 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-19 09:15:48.378547 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-19 09:15:48.378573 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-19 09:15:48.378599 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-19 09:15:48.378625 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-19 09:15:48.378651 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-19 09:15:48.378677 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:15:48.378883 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 09:15:48.378911 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:15:48.378937 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 09:15:48.378964 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:15:48.378991 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-19 09:15:48.379017 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-19 09:15:48.379043 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-19 09:15:48.379068 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:15:48.379094 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-19 09:15:48.379120 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:15:48.379146 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-19 09:15:48.379172 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-19 09:15:48.379198 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-19 09:15:48.379223 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-19 09:15:48.379250 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-19 09:15:48.379276 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:15:48.379303 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-19 09:15:48.379329 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:15:48.379355 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-19 09:15:48.379381 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-19 09:15:48.379407 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-19 09:15:48.379432 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-19 09:15:48.379457 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-19 09:15:48.379483 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:15:48.379511 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-19 09:15:48.379538 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:15:48.379565 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-19 09:15:48.379598 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:15:48.379624 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-19 09:15:48.379651 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.379669 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.379695 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:15:48.379721 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.379737 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.379759 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.379786 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:15:48.379812 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.379829 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.379845 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.379862 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.379887 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:15:48.379913 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.379929 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.379946 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.379963 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.379988 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:15:48.380014 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.380040 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:15:48.380065 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.380091 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:15:48.380117 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.380133 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.380159 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:15:48.380185 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.380202 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.380227 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:15:48.380253 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.380284 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:15:48.380310 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.380335 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:15:48.380360 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.380386 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:15:48.380411 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.380438 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:15:48.380464 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.380480 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.380506 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:15:48.380532 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.380558 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:15:48.380583 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.380609 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:15:48.380635 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.380661 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:15:48.380686 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.380713 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:15:48.380744 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.380762 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.380779 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.380796 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.380812 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.380828 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.380844 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.380870 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:15:48.380896 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.380913 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.380929 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.380954 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:15:48.380984 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.381010 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:15:48.381036 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.381053 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.381069 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.381095 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:15:48.381120 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.381137 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.381153 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.381169 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.381185 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.381211 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 09:15:48.381242 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.381269 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.381287 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.381305 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.381333 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 09:15:48.381359 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.381376 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.381392 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.381410 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.381437 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:15:48.381463 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.381489 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:15:48.381515 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.381532 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.381548 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.381564 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.381595 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 09:15:48.381620 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.381646 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 09:15:48.381672 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.381689 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.381705 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.381730 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 09:15:48.381764 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.381781 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.381798 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.381814 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.381831 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.381856 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:15:48.381882 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.381907 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-19 09:15:48.381934 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.381960 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 09:15:48.381986 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.382011 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:15:48.382037 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.382054 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.382070 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.382087 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.382112 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 09:15:48.382139 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.382156 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.382173 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.382189 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.382205 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.382226 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.382243 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.382260 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.382285 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-19 09:15:48.382310 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.382327 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.382353 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:15:48.382379 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.382395 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.382411 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.382437 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:15:48.382462 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.382479 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.382496 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.382512 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.382537 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:15:48.382563 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.382579 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.382596 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.382612 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.382638 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:15:48.382664 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.382690 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:15:48.382715 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.382745 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:15:48.382773 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.382789 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.382816 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:15:48.382842 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.382858 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.382888 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:15:48.382914 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.382939 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:15:48.382965 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.382990 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:15:48.383015 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.383041 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:15:48.383067 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.383093 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 09:15:48.383118 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.383135 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.383161 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 09:15:48.383186 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.383212 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:15:48.383238 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.383264 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:15:48.383290 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.383316 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:15:48.383342 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.383368 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:15:48.383394 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.383411 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.383428 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.383444 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.383460 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.383476 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.383493 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.383518 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:15:48.383544 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.383561 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.383582 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.383607 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:15:48.383633 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.383659 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:15:48.383685 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.383701 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.383717 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.383747 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:15:48.383775 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.383791 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.383808 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.383824 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.383841 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.383867 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 09:15:48.383893 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.383909 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.383925 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.383942 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.383967 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 09:15:48.383993 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.384009 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.384026 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.384042 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.384068 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:15:48.384093 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.384120 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 09:15:48.384146 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.384162 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.384183 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.384200 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.384226 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 09:15:48.384251 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.384277 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 09:15:48.384303 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.384319 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.384336 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.384361 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 09:15:48.384386 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.384403 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.384419 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.384436 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.384452 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.384477 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 09:15:48.384504 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.384530 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-19 09:15:48.384555 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.384581 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 09:15:48.384607 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.384632 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 09:15:48.384658 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.384675 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.384691 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.384707 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.384733 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 09:15:48.384765 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.384782 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.384798 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.384819 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.384836 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.384852 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.384869 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.384885 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 09:15:48.384910 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-19 09:15:48.384953 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-19 09:15:48.385011 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-19 09:15:48.385061 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:15:48.385110 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:15:48.385159 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-19 09:15:48.385205 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-19 09:15:48.385253 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-19 09:15:48.385301 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-19 09:15:48.385348 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-19 09:15:48.385396 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 09:15:48.385441 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:15:48.385489 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 09:15:48.385537 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:15:48.385584 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:15:48.385633 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:15:48.385681 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-19 09:15:48.385729 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-19 09:15:48.385799 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-19 09:15:48.385848 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-19 09:15:48.385895 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:15:48.385944 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:15:48.385991 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:15:48.386039 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 09:15:48.386094 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:15:48.386146 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:15:48.386192 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-19 09:15:48.386255 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-19 09:15:48.386301 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:15:48.386347 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:15:48.386396 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-19 09:15:48.386443 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 09:15:48.386494 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:15:48.386545 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:15:48.386595 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:15:48.386650 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-19 09:15:48.386712 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-19 09:15:48.386764 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:15:48.386813 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:15:48.386861 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-19 09:15:48.387115 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-19 09:15:48.387164 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-19 09:15:48.387211 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-19 09:15:48.387259 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-19 09:15:48.387307 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 09:15:48.387354 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:15:48.387401 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 09:15:48.387447 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:15:48.387493 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:15:48.387540 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:15:48.387588 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-19 09:15:48.387635 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-19 09:15:48.387681 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-19 09:15:48.387729 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-19 09:15:48.387782 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:15:48.387832 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:15:48.387879 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:15:48.387926 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 09:15:48.387977 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:15:48.388028 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:15:48.388075 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-19 09:15:48.388121 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-19 09:15:48.388167 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:15:48.388214 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:15:48.388262 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-19 09:15:48.388314 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 09:15:48.388366 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:15:48.388412 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:15:48.388461 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:15:48.388516 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-19 09:15:48.388564 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-19 09:15:48.388611 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:15:48.388660 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:15:48.388707 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-19 09:15:48.388758 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-19 09:15:48.388806 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-19 09:15:48.388853 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-19 09:15:48.388900 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-19 09:15:48.388948 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 09:15:48.388994 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:15:48.389042 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 09:15:48.389088 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:15:48.389136 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:15:48.389183 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:15:48.389231 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-19 09:15:48.389278 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-19 09:15:48.389327 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-19 09:15:48.389374 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-19 09:15:48.389426 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:15:48.389475 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:15:48.389523 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:15:48.389571 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 09:15:48.389622 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:15:48.389673 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:15:48.389719 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-19 09:15:48.389771 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-19 09:15:48.389822 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:15:48.389869 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:15:48.389918 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-19 09:15:48.389966 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 09:15:48.390017 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:15:48.390063 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:15:48.390111 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:15:48.390166 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-19 09:15:48.390193 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 09:15:48.390253 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 09:15:48.390308 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:15:48.390361 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:15:48.390415 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 09:15:48.390468 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 09:15:48.390521 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 09:15:48.390573 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 09:15:48.390627 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 09:15:48.390680 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 09:15:48.390734 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:15:48.390794 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 09:15:48.390847 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:15:48.390900 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:15:48.390953 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:15:48.391006 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 09:15:48.391059 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 09:15:48.391123 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 09:15:48.391177 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 09:15:48.391231 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:15:48.391284 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:15:48.391336 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:15:48.391389 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 09:15:48.391442 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:15:48.391495 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:15:48.391549 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 09:15:48.391601 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 09:15:48.391654 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:15:48.391707 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:15:48.391764 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 09:15:48.391817 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 09:15:48.391871 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:15:48.391938 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:15:48.391997 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:15:48.392265 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-19 09:15:48.392289 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 09:15:48.392343 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 09:15:48.392396 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:15:48.392449 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:15:48.392502 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 09:15:48.392571 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 09:15:48.392629 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 09:15:48.392683 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 09:15:48.392736 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 09:15:48.392795 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 09:15:48.392849 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:15:48.392901 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 09:15:48.392968 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:15:48.393021 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:15:48.393078 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:15:48.393132 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 09:15:48.393185 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 09:15:48.393239 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 09:15:48.393292 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 09:15:48.393358 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:15:48.393411 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:15:48.393464 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:15:48.393523 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 09:15:48.393576 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:15:48.393629 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:15:48.393682 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 09:15:48.393753 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 09:15:48.393808 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:15:48.393861 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:15:48.393914 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 09:15:48.393972 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 09:15:48.394026 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:15:48.394079 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:15:48.394148 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:15:48.394209 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-19 09:15:48.394231 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 09:15:48.394280 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 09:15:48.394329 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:15:48.394377 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:15:48.394433 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 09:15:48.394481 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 09:15:48.394529 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 09:15:48.394577 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 09:15:48.394640 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 09:15:48.394688 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 09:15:48.394736 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:15:48.394788 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 09:15:48.394836 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:15:48.394884 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:15:48.394936 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:15:48.394984 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 09:15:48.395032 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 09:15:48.395359 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 09:15:48.395408 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 09:15:48.395456 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:15:48.395504 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:15:48.395551 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:15:48.395598 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 09:15:48.395645 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:15:48.395693 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:15:48.395750 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 09:15:48.395813 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 09:15:48.395861 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:15:48.395909 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:15:48.395956 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 09:15:48.396004 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 09:15:48.396051 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:15:48.396098 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:15:48.396146 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:15:48.396201 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-19 09:15:48.396222 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 09:15:48.396297 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 09:15:48.396346 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:15:48.396395 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:15:48.396444 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 09:15:48.396493 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 09:15:48.396543 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 09:15:48.396592 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 09:15:48.396641 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 09:15:48.396691 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 09:15:48.396760 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:15:48.396810 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 09:15:48.396860 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:15:48.396909 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:15:48.396958 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:15:48.397007 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 09:15:48.397056 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 09:15:48.397106 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 09:15:48.397155 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 09:15:48.397205 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:15:48.397255 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:15:48.397306 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:15:48.397355 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 09:15:48.397404 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:15:48.397453 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:15:48.397503 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 09:15:48.397552 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 09:15:48.397602 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:15:48.397652 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:15:48.397701 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 09:15:48.397756 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 09:15:48.397806 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:15:48.397856 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:15:48.397906 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:15:48.397959 wsdl: current service: Service1 2019-10-19 09:15:48.397981 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-19 09:15:48.398011 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-19 09:15:48.398039 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-19 09:15:48.398066 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-19 09:15:48.398092 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-19 09:15:48.398113 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 09:15:48.398129 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 09:15:48.398139 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:15:48.398147 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:15:48.398157 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 09:15:48.398165 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 09:15:48.398174 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 09:15:48.398183 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 09:15:48.398192 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 09:15:48.398200 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 09:15:48.398209 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:15:48.398217 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 09:15:48.398226 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:15:48.398234 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:15:48.398243 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:15:48.398252 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 09:15:48.398260 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 09:15:48.398268 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 09:15:48.398276 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 09:15:48.398283 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:15:48.398291 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:15:48.398299 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:15:48.398307 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 09:15:48.398314 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:15:48.398322 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:15:48.398329 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 09:15:48.398338 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 09:15:48.398346 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:15:48.398353 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:15:48.398362 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 09:15:48.398370 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 09:15:48.398378 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:15:48.398387 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:15:48.398394 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:15:48.398402 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 09:15:48.398412 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 09:15:48.398420 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:15:48.398428 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:15:48.398436 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 09:15:48.398444 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 09:15:48.398451 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 09:15:48.398458 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 09:15:48.398466 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 09:15:48.398473 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 09:15:48.398481 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:15:48.398488 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 09:15:48.398495 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:15:48.398502 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:15:48.398514 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:15:48.398522 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 09:15:48.398530 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 09:15:48.398537 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 09:15:48.398545 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 09:15:48.398552 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:15:48.398559 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:15:48.398566 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:15:48.398573 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 09:15:48.398581 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:15:48.398588 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:15:48.398595 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 09:15:48.398603 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 09:15:48.398610 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:15:48.398618 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:15:48.398625 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 09:15:48.398633 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 09:15:48.398640 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:15:48.398647 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:15:48.398655 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:15:48.398663 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 09:15:48.398672 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 09:15:48.398680 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:15:48.398688 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:15:48.398696 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 09:15:48.398703 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 09:15:48.398710 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 09:15:48.398717 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 09:15:48.398724 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 09:15:48.398732 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 09:15:48.398739 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:15:48.398751 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 09:15:48.398759 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:15:48.398766 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:15:48.398774 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:15:48.398780 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 09:15:48.398787 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 09:15:48.398795 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 09:15:48.398803 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 09:15:48.398810 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:15:48.398817 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:15:48.398825 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:15:48.398832 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 09:15:48.398839 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:15:48.398846 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:15:48.398852 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 09:15:48.398859 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 09:15:48.398866 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:15:48.398872 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:15:48.398879 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 09:15:48.398886 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 09:15:48.398893 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:15:48.398903 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:15:48.398910 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:15:48.398918 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 09:15:48.398927 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 09:15:48.398934 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 09:15:48.398941 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 09:15:48.398948 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 09:15:48.398955 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 09:15:48.398962 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 09:15:48.398970 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 09:15:48.398978 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 09:15:48.398985 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 09:15:48.398992 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 09:15:48.399000 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 09:15:48.399006 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 09:15:48.399013 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:15:48.399020 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 09:15:48.399027 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 09:15:48.399034 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 09:15:48.399040 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 09:15:48.399047 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 09:15:48.399054 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:15:48.399061 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 09:15:48.399068 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 09:15:48.399075 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 09:15:48.399082 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 09:15:48.399088 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 09:15:48.399094 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 09:15:48.399101 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 09:15:48.399108 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 09:15:48.399114 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 09:15:48.399122 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 09:15:48.399129 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 09:15:48.399136 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 09:15:48.399143 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 09:15:48.399149 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 09:15:48.399389 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-19 09:15:48.399399 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-19 09:15:48.399405 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-19 09:15:48.399410 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-19 09:15:48.399417 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-19 09:15:48.399421 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-19 09:15:48.399425 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-19 09:15:48.399438 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-19 09:15:48.399446 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-19 09:15:48.399486 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-19 09:15:48.399492 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179229" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-19 09:15:48.399506 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-19 09:15:48.399527 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-19 09:15:48.399533 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-19 09:15:48.399538 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-19 09:15:48.399542 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-19 09:15:48.399547 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179229" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-19 09:15:48.399558 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-19 09:15:48.399564 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-19 09:15:48.399569 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-19 09:15:48.399580 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-19 09:15:48.399589 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 09:15:48.399594 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-19 09:15:48.399616 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.399625 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-19 09:15:48.399629 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.399652 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-19 09:15:48.399658 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-19 09:15:48.399662 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-19 09:15:48.399665 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-19 09:15:48.399670 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-19 09:15:48.399673 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-19 09:15:48.399678 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-19 09:15:48.399682 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-19 09:15:48.399688 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179229" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-19 09:15:48.399698 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-19 09:15:48.399704 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-19 09:15:48.399708 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-19 09:15:48.399715 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-19 09:15:48.399720 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-19 09:15:48.399724 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 09:15:48.399753 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-19 09:15:48.399759 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 09:15:48.399764 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 09:15:48.399770 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 09:15:48.399774 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 09:15:48.399785 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-19 09:15:48.399792 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 09:15:48.399797 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-19 09:15:48.399802 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-19 09:15:48.399808 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179229" 2019-10-19 09:15:48.399815 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 09:15:48.399820 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-19 09:15:48.399825 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 09:15:48.399831 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 09:15:48.399835 wsdl: in serializeType: returning: 179229 2019-10-19 09:15:48.399842 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-19 09:15:48.399848 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 09:15:48.399853 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-19 09:15:48.399856 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-19 09:15:48.399861 wsdl: in serializeType: returning: 179229 2019-10-19 09:15:48.399866 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179229 2019-10-19 09:15:48.399888 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179229 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-19 09:15:48.399893 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-19 09:15:48.399899 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4197"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-19 09:15:48.399913 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-19 09:15:48.399919 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179229 2019-10-19 09:15:48.399932 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-19 09:15:48.400006 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-19 09:15:48.399945 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-19 09:15:48.399956 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-19 09:15:48.399961 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-19 09:15:48.399966 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-19 09:15:48.399970 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-19 09:15:48.399977 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 09:15:48.399986 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 09:15:48.399994 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-19 09:15:48.400000 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-19 09:15:48.400013 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-19 09:15:48.400022 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-19 09:15:48.400029 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-19 09:15:48.406292 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-19 09:15:48.406314 soap_transport_http: socket connected 2019-10-19 09:15:48.406330 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-19 09:15:48.406339 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-19 09:15:48.406348 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 09:15:48.406360 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 09:15:48.406369 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-19 09:15:48.406377 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-19 09:15:48.406386 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-19 09:15:48.406422 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-19 09:15:48.423158 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-19 09:15:48.423274 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-19 09:15:48.423290 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-19 09:15:48.423301 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-19 09:15:48.423313 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-19 09:15:48.423323 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-19 09:15:48.423336 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-19 09:15:48.423353 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-19 09:15:48.423365 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-19 09:15:48.423414 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 19 Oct 2019 07:15:43 GMT 2019-10-19 09:15:48.423430 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-19 09:15:48.423439 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-19 09:15:48.423450 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-19 09:15:48.423545 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-19 09:15:48.423601 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-19 09:15:48.423619 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-19 09:15:48.423641 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-19 09:15:48.423651 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-19 09:15:48.423660 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-19 09:15:48.423706 soap_transport_http: closed socket 2019-10-19 09:15:48.423723 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-19 09:15:48.423733 soap_transport_http: end of send() 2019-10-19 09:15:48.423775 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-19 09:15:48.423788 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 19 Oct 2019 07:15:43 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-19 09:15:48.423835 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-19 09:15:48.423849 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-19 09:15:48.423880 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-19 09:15:48.423891 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-19 09:15:48.424122 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-19 09:15:48.424660 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-19 09:15:48.424672 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-19 09:15:48.424693 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-19 09:15:48.425014 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-19 09:15:48.425060 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-19 09:15:48.425607 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-19 09:15:48.425789 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-19 09:15:48.425912 nusoap_client: got fault 2019-10-19 09:15:48.425927 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-19 09:15:48.425935 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-19 09:15:48.425944 nusoap_client: detail =