Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 121.80Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
31102715600120C Model turbiny: S4T
 Producent OE: SCHWITZER
 Pojazd: BAUDOIN
 Silnik: 6P15/2
JR T2201
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 26 Jun 2019 22:08:03 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-06-27 00:08:54.480780 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-06-27 00:08:54.480854 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:08:54.480870 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179229" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-06-27 00:08:54.480886 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:08:54.480896 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-06-27 00:08:54.480904 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-06-27 00:08:54.480930 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-06-27 00:08:54.480939 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:08:54.480946 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:08:54.480955 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:08:54.480964 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-06-27 00:08:54.480975 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-06-27 00:08:54.480981 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-06-27 00:08:54.480985 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-06-27 00:08:54.480990 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-06-27 00:08:54.480993 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-06-27 00:08:54.481028 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:08:54.481044 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:08:54.481053 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-06-27 00:08:54.481059 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-06-27 00:08:54.481064 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-06-27 00:08:54.481074 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-06-27 00:08:54.481084 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-06-27 00:08:54.488961 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-06-27 00:08:54.488998 soap_transport_http: socket connected 2019-06-27 00:08:54.489015 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-06-27 00:08:54.489024 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:08:54.489030 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:08:54.489035 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-06-27 00:08:54.489039 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-06-27 00:08:54.489067 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-06-27 00:08:54.547283 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-06-27 00:08:54.547341 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-06-27 00:08:54.547351 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-06-27 00:08:54.547357 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-06-27 00:08:54.547363 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-06-27 00:08:54.547369 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-06-27 00:08:54.547374 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-06-27 00:08:54.547381 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-06-27 00:08:54.547387 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-06-27 00:08:54.547393 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 26 Jun 2019 22:08:03 GMT 2019-06-27 00:08:54.547399 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-06-27 00:08:54.547405 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-06-27 00:08:54.547412 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-06-27 00:08:54.547426 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-06-27 00:08:54.547463 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-06-27 00:08:54.555578 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:08:54.555636 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:08:54.563428 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:08:54.563496 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:08:54.563518 soap_transport_http: read buffer of 7352 bytes 2019-06-27 00:08:54.571041 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:08:54.571431 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:08:54.571504 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:08:54.571531 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:08:54.571547 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:08:54.571562 soap_transport_http: read buffer of 4880 bytes 2019-06-27 00:08:54.578791 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:08:54.579211 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-27 00:08:54.579280 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:08:54.579340 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:08:54.579469 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:08:54.579486 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:08:54.579497 soap_transport_http: read buffer of 536 bytes 2019-06-27 00:08:54.586582 soap_transport_http: read buffer of 6544 bytes 2019-06-27 00:08:54.883523 soap_transport_http: read buffer of 7455 bytes 2019-06-27 00:08:54.883580 soap_transport_http: read to EOF 2019-06-27 00:08:54.883587 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-06-27 00:08:54.883623 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-06-27 00:08:54.883669 soap_transport_http: closed socket 2019-06-27 00:08:54.883686 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-06-27 00:08:54.883693 soap_transport_http: end of send() 2019-06-27 00:08:54.883714 wsdl: got WSDL URL 2019-06-27 00:08:54.883719 wsdl: Parse WSDL 2019-06-27 00:08:54.883903 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-06-27 00:08:54.883920 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-06-27 00:08:54.883995 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.884004 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-06-27 00:08:54.884028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.884060 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.884070 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.884085 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-27 00:08:54.884106 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.884113 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.884125 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-27 00:08:54.884141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.884173 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.884186 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-06-27 00:08:54.884202 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.884208 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-06-27 00:08:54.884232 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.884261 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:08:54.884269 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.884280 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-06-27 00:08:54.884294 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.884312 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.884323 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-06-27 00:08:54.884339 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.884345 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-06-27 00:08:54.884360 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.884386 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.884393 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.884403 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-27 00:08:54.884422 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.884429 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.884439 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-27 00:08:54.884457 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.884463 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.884522 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-06-27 00:08:54.884543 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.884567 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.884579 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-06-27 00:08:54.884596 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.884603 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-06-27 00:08:54.884622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.884650 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:08:54.884657 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.884733 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-06-27 00:08:54.884765 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.884793 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.884811 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-06-27 00:08:54.884842 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.884852 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-06-27 00:08:54.884875 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.884931 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.884943 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.884964 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-27 00:08:54.885006 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.885019 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.885036 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-27 00:08:54.885066 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.885078 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.885095 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-06-27 00:08:54.885116 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.885123 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.885133 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:08:54.885147 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.885175 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.885186 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:08:54.885201 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.885208 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-06-27 00:08:54.885223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.885247 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.885254 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.885268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.885297 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:08:54.885319 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:08:54.885336 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.885348 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:08:54.885359 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-06-27 00:08:54.885372 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.885387 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:08:54.885397 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-06-27 00:08:54.885413 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.885419 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-06-27 00:08:54.885433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.885458 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.885466 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.885476 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:08:54.885489 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.885504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.885515 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-06-27 00:08:54.885530 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.885536 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-06-27 00:08:54.885551 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.885576 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.885584 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.885594 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-06-27 00:08:54.885607 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.885622 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.885633 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-06-27 00:08:54.885648 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.885654 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-06-27 00:08:54.885668 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.885693 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.885700 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.885717 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:08:54.885731 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.885747 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.885757 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-06-27 00:08:54.885772 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.885779 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-06-27 00:08:54.885793 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.885818 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.885826 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.885836 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-06-27 00:08:54.885849 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.885864 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.885874 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-06-27 00:08:54.885889 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.885896 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-06-27 00:08:54.885910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.885977 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.885987 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.885999 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-27 00:08:54.886018 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.886026 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.886036 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:08:54.886050 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.886069 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.886080 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-06-27 00:08:54.886095 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.886101 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-06-27 00:08:54.886117 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.886142 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.886149 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.886159 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-06-27 00:08:54.886173 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.886188 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.886198 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-06-27 00:08:54.886222 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.886228 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-06-27 00:08:54.886241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.886267 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.886274 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.886284 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-27 00:08:54.886304 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.886311 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.886321 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:08:54.886334 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.886353 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.886363 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-06-27 00:08:54.886378 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.886386 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-06-27 00:08:54.886405 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.886432 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.886440 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.886449 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-06-27 00:08:54.886463 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.886478 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.886488 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-06-27 00:08:54.886503 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.886510 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-06-27 00:08:54.886524 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.886549 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.886556 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.886566 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:08:54.886580 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.886595 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.886605 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-06-27 00:08:54.886620 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.886626 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-06-27 00:08:54.886640 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.886666 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.886673 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.886683 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-06-27 00:08:54.886697 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.886711 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.886721 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-06-27 00:08:54.886736 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.886742 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-06-27 00:08:54.886756 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.886781 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.886789 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.886799 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:08:54.886812 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.886827 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.886837 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-06-27 00:08:54.886852 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.886858 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-06-27 00:08:54.887004 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.887037 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:08:54.887133 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.887148 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-06-27 00:08:54.887162 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.887178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.887188 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-06-27 00:08:54.887205 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.887211 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-06-27 00:08:54.887227 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.887323 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.887331 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.887341 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-06-27 00:08:54.887355 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.887370 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.887381 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:08:54.887400 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.887407 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-06-27 00:08:54.887422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.887560 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.887569 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.887580 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-06-27 00:08:54.887594 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.887610 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.887620 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-06-27 00:08:54.887640 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.887647 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-06-27 00:08:54.887661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.887687 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.887695 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.887705 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-06-27 00:08:54.887719 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.887734 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.887744 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-06-27 00:08:54.887759 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.887766 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-06-27 00:08:54.887780 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.887990 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.888029 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.888043 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-06-27 00:08:54.888111 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.888129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.888140 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-06-27 00:08:54.888156 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.888162 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-06-27 00:08:54.888177 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.888210 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.888217 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.888227 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-06-27 00:08:54.888246 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.888253 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.888263 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-06-27 00:08:54.888276 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.888301 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.888311 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:08:54.888327 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.888333 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-06-27 00:08:54.888348 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.888373 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:08:54.888380 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.888390 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-06-27 00:08:54.888403 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.888419 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.888429 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-06-27 00:08:54.888444 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.888450 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-27 00:08:54.888464 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.888488 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.888496 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.888506 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:08:54.888519 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.888534 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.888545 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:08:54.888560 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.888566 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-27 00:08:54.888580 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.888606 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.888613 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.888623 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-06-27 00:08:54.888636 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.888651 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.888662 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:08:54.888677 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.888683 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-06-27 00:08:54.888697 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.888722 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:08:54.888729 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.888739 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-06-27 00:08:54.888856 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.888874 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.888885 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:08:54.888901 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.888908 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-06-27 00:08:54.888923 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.889047 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.889054 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.889068 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.889205 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:08:54.889229 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:08:54.889247 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.889258 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:08:54.889269 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-06-27 00:08:54.889389 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.889408 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:08:54.889419 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:08:54.889436 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.889442 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-06-27 00:08:54.889457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.889601 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:08:54.889610 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.889621 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-06-27 00:08:54.889634 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.889651 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.889706 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-06-27 00:08:54.889727 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.889734 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-06-27 00:08:54.889749 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.889773 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.889779 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.889793 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.889822 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:08:54.889844 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:08:54.889950 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.889964 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:08:54.889975 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-06-27 00:08:54.889988 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.890002 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:08:54.890012 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:08:54.890035 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.890043 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-06-27 00:08:54.890062 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.890088 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.890095 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.890105 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-06-27 00:08:54.890124 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.890131 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.890141 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-06-27 00:08:54.890163 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.890170 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.890181 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-27 00:08:54.890202 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.890210 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.890220 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-27 00:08:54.890238 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.890245 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.890254 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-06-27 00:08:54.890272 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.890279 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.890288 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-06-27 00:08:54.890306 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.890313 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.890323 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:08:54.890337 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.890375 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.890386 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-06-27 00:08:54.890403 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.890409 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-06-27 00:08:54.890424 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.890449 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.890457 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.890466 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-06-27 00:08:54.890480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.890495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.890506 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-06-27 00:08:54.890521 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.890527 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-06-27 00:08:54.890542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.890567 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.890574 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.890584 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-06-27 00:08:54.890602 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.890609 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.890619 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:08:54.890637 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.890644 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.890654 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-27 00:08:54.890668 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.890690 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.890701 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-06-27 00:08:54.890715 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.890722 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-06-27 00:08:54.890736 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.890761 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.890770 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.890780 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-06-27 00:08:54.890794 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.890810 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.890820 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-06-27 00:08:54.890835 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.890842 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-27 00:08:54.890856 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.890881 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.890889 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.890898 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:08:54.890912 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.890932 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.890943 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:08:54.890959 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.890966 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-27 00:08:54.890980 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.891006 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.891014 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.891024 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-06-27 00:08:54.891037 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.891053 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.891063 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:08:54.891078 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.891084 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-27 00:08:54.891098 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.891123 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.891131 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.891149 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-06-27 00:08:54.891167 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.891175 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.891185 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:08:54.891204 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.891215 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.891225 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-27 00:08:54.891239 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.891262 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.891275 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:08:54.891291 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.891298 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-27 00:08:54.891313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.891342 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.891349 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.891359 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-06-27 00:08:54.891373 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.891388 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.891398 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:08:54.891413 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.891419 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-06-27 00:08:54.891433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.891459 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.891466 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.891483 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-27 00:08:54.891501 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.891508 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.891518 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:08:54.891535 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.891542 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.891552 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:08:54.891569 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.891577 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.891587 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-27 00:08:54.891604 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.891611 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.891621 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-27 00:08:54.891634 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.891665 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.891676 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:08:54.891691 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.891697 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:08:54.891711 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.891737 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:08:54.891745 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.891755 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-06-27 00:08:54.891768 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.891783 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.891794 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-06-27 00:08:54.891809 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:08:54.891841 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-06-27 00:08:54.891848 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:08:54.891858 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-06-27 00:08:54.891872 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:08:54.891890 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.891904 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:08:54.891941 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.891948 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:08:54.891959 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:08:54.891977 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:08:54.891984 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:08:54.891994 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-06-27 00:08:54.892012 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:08:54.892019 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:08:54.892030 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-06-27 00:08:54.892047 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:08:54.892054 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:08:54.892065 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-06-27 00:08:54.892083 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:08:54.892090 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:08:54.892100 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-06-27 00:08:54.892118 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:08:54.892125 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:08:54.892135 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-06-27 00:08:54.892152 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.892159 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:08:54.892169 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-06-27 00:08:54.892187 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.892193 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:08:54.892203 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:08:54.892229 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.892236 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:08:54.892246 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:08:54.892263 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.892270 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:08:54.892280 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:08:54.892293 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:08:54.892344 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.892363 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.892369 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-06-27 00:08:54.892384 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.892410 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.892417 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.892427 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:08:54.892445 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.892452 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.892462 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-27 00:08:54.892479 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.892486 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.892496 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-27 00:08:54.892513 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.892520 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.892530 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-06-27 00:08:54.892544 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.892571 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.892581 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-06-27 00:08:54.892596 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.892603 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:08:54.892617 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.892643 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:08:54.892651 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.892661 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-06-27 00:08:54.892674 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.892689 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.892700 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-06-27 00:08:54.892713 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:08:54.892741 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-06-27 00:08:54.892749 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:08:54.892821 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-06-27 00:08:54.892845 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:08:54.892870 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.892903 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:08:54.893079 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.893093 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:08:54.893108 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-27 00:08:54.893197 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.893207 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:08:54.893220 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-06-27 00:08:54.893241 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.893248 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:08:54.893258 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-27 00:08:54.893276 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.893282 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:08:54.893292 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-06-27 00:08:54.893315 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:08:54.893400 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:08:54.893415 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-27 00:08:54.893439 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:08:54.893446 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:08:54.893455 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-27 00:08:54.893473 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.893480 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:08:54.893490 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:08:54.893507 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.893568 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:08:54.893582 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-06-27 00:08:54.893603 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.893610 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:08:54.893620 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-06-27 00:08:54.893638 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.893644 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:08:54.893654 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:08:54.893676 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.893683 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:08:54.893694 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:08:54.893743 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:08:54.893801 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.893821 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.893827 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-06-27 00:08:54.893848 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.893875 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.893882 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.893892 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-27 00:08:54.893910 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.893917 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.893941 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:08:54.893960 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.893967 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.893976 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-27 00:08:54.893994 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:08:54.894001 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.894011 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-06-27 00:08:54.894025 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.894053 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.894067 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:08:54.894083 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.894089 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:08:54.894105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.894131 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:08:54.894138 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.894148 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-06-27 00:08:54.894162 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.894177 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.894229 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-06-27 00:08:54.894258 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:08:54.894313 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:08:54.894326 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:08:54.894344 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:08:54.894367 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:08:54.894393 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.894420 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:08:54.894466 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.894477 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:08:54.894494 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-27 00:08:54.894528 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.894540 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:08:54.894557 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-06-27 00:08:54.894594 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.894605 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:08:54.894622 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-27 00:08:54.894656 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.894668 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:08:54.894685 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-06-27 00:08:54.894715 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:08:54.894725 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:08:54.894743 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-27 00:08:54.894776 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:08:54.894815 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:08:54.894833 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-27 00:08:54.894865 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.894878 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:08:54.894897 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:08:54.894943 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.894957 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:08:54.894974 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-06-27 00:08:54.895007 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.895019 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:08:54.895036 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-06-27 00:08:54.895067 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:08:54.895078 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:08:54.895131 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-06-27 00:08:54.895166 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.895178 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:08:54.895194 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:08:54.895231 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.895241 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:08:54.895257 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:08:54.895279 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:08:54.895369 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.895392 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:08:54.895452 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:08:54.895465 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:08:54.895483 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:08:54.895505 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:08:54.895534 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.895561 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:08:54.895593 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.895601 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:08:54.895611 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-06-27 00:08:54.895630 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.895637 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:08:54.895647 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-06-27 00:08:54.895665 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.895672 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:08:54.895681 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-06-27 00:08:54.895709 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.895716 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:08:54.895725 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-06-27 00:08:54.895743 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.895750 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:08:54.895760 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-06-27 00:08:54.895778 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:08:54.895785 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:08:54.895795 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-27 00:08:54.895813 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.895820 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:08:54.895830 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-06-27 00:08:54.895848 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:08:54.895855 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:08:54.895865 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-06-27 00:08:54.895883 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:08:54.895890 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:08:54.895911 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-06-27 00:08:54.895938 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:08:54.895946 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:08:54.895957 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-27 00:08:54.895975 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:08:54.895982 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:08:54.895992 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-27 00:08:54.896010 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:08:54.896016 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:08:54.896042 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-06-27 00:08:54.896066 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.896074 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:08:54.896085 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:08:54.896104 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.896118 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:08:54.896129 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-06-27 00:08:54.896143 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:08:54.896219 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.896241 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.896248 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-06-27 00:08:54.896265 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.896292 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.896299 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.896309 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-27 00:08:54.896323 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.896339 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.896350 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:08:54.896365 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.896372 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-06-27 00:08:54.896395 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.896422 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:08:54.896430 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.896440 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-06-27 00:08:54.896453 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.896469 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.896479 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-06-27 00:08:54.896494 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.896500 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-06-27 00:08:54.896514 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.896548 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.896556 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.896566 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:08:54.896586 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.896592 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.896603 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-27 00:08:54.896620 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.896627 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.896636 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-27 00:08:54.896654 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:08:54.896661 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.896670 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-06-27 00:08:54.896684 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.896712 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.896723 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-06-27 00:08:54.896738 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.896745 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-06-27 00:08:54.896760 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.896786 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:08:54.896793 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.896803 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-06-27 00:08:54.896816 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.896832 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.896842 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-06-27 00:08:54.896855 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:08:54.896883 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-06-27 00:08:54.896891 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:08:54.896900 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-06-27 00:08:54.896914 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:08:54.896944 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.896960 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-06-27 00:08:54.896986 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.896994 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-27 00:08:54.897004 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-06-27 00:08:54.897022 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.897029 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-06-27 00:08:54.897039 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-06-27 00:08:54.897060 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.897068 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-27 00:08:54.897079 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-06-27 00:08:54.897097 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:08:54.897104 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-06-27 00:08:54.897114 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-06-27 00:08:54.897132 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.897139 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-06-27 00:08:54.897148 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-06-27 00:08:54.897166 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.897173 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-06-27 00:08:54.897183 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-06-27 00:08:54.897200 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.897207 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-06-27 00:08:54.897217 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:08:54.897235 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:08:54.897242 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-27 00:08:54.897251 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-06-27 00:08:54.897269 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:08:54.897276 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-06-27 00:08:54.897286 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-06-27 00:08:54.897303 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.897310 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-06-27 00:08:54.897320 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:08:54.897333 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-06-27 00:08:54.897471 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.897496 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.897503 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-06-27 00:08:54.897518 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.897544 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.897551 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.897567 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:08:54.897582 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.897597 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.897607 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-06-27 00:08:54.897623 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.897629 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-06-27 00:08:54.897644 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.897669 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:08:54.897676 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.897686 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-06-27 00:08:54.897700 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.897715 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.897725 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-06-27 00:08:54.897738 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-06-27 00:08:54.897766 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:08:54.897774 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-06-27 00:08:54.897783 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-06-27 00:08:54.897801 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:08:54.897808 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-06-27 00:08:54.897818 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-06-27 00:08:54.897836 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:08:54.897842 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-06-27 00:08:54.897852 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-06-27 00:08:54.897866 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-06-27 00:08:54.897891 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.897907 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.897913 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-06-27 00:08:54.897940 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.897967 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.897975 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.897985 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:08:54.898003 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.898011 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.898020 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-27 00:08:54.898038 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.898045 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.898059 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-27 00:08:54.898074 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.898097 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.898108 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:08:54.898123 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.898129 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:08:54.898143 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.898169 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:08:54.898176 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.898186 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-06-27 00:08:54.898200 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.898215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.898225 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-06-27 00:08:54.898239 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:08:54.898266 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:08:54.898274 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:08:54.898283 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:08:54.898297 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:08:54.898313 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.898327 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:08:54.898352 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.898359 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:08:54.898369 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-06-27 00:08:54.898387 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.898394 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:08:54.898404 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-06-27 00:08:54.898421 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.898428 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:08:54.898438 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-06-27 00:08:54.898455 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.898462 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:08:54.898472 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-06-27 00:08:54.898489 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:08:54.898496 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:08:54.898506 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-06-27 00:08:54.898523 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.898530 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:08:54.898540 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-06-27 00:08:54.898557 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.898565 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:08:54.898574 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-06-27 00:08:54.898592 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.898599 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:08:54.898609 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:08:54.898626 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.898633 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:08:54.898643 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:08:54.898657 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:08:54.898703 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.898721 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.898727 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-06-27 00:08:54.898744 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.898769 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.898776 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.898787 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-27 00:08:54.898805 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.898812 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.898822 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:08:54.898839 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.898846 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.898856 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:08:54.898873 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.898880 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.898890 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-27 00:08:54.898907 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.898914 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.898935 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-27 00:08:54.898950 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.898982 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.898993 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:08:54.899009 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.899015 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-06-27 00:08:54.899029 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.899055 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.899066 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.899088 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.899116 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:08:54.899137 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:08:54.899155 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.899166 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:08:54.899177 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-06-27 00:08:54.899189 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.899203 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:08:54.899222 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-06-27 00:08:54.899237 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.899243 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-06-27 00:08:54.899257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.899282 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.899290 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.899300 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-06-27 00:08:54.899313 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.899328 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.899338 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-06-27 00:08:54.899353 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.899359 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-06-27 00:08:54.899373 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.899399 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-27 00:08:54.899406 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.899416 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-06-27 00:08:54.899429 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.899444 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.899454 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-06-27 00:08:54.899469 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.899475 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-06-27 00:08:54.899488 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.899513 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.899521 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.899530 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:08:54.899544 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.899559 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.899569 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-06-27 00:08:54.899584 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.899590 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-06-27 00:08:54.899605 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.899630 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:08:54.899637 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.899647 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-06-27 00:08:54.899661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.899676 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.899686 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-06-27 00:08:54.899699 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:08:54.899727 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-06-27 00:08:54.899735 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:08:54.899854 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-06-27 00:08:54.899872 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:08:54.899889 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.899904 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:08:54.899945 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.899954 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:08:54.899965 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-06-27 00:08:54.899989 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.899996 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:08:54.900007 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-06-27 00:08:54.900025 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.900032 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:08:54.900041 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-06-27 00:08:54.900156 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.900165 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:08:54.900176 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-06-27 00:08:54.900260 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.900268 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:08:54.900280 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-06-27 00:08:54.900299 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:08:54.900306 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:08:54.900316 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-06-27 00:08:54.900424 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:08:54.900432 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:08:54.900443 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-06-27 00:08:54.900461 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:08:54.900468 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:08:54.900478 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-06-27 00:08:54.900546 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:08:54.900555 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:08:54.900566 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-06-27 00:08:54.900585 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.900592 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:08:54.900601 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-06-27 00:08:54.900619 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.900626 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:08:54.900640 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-06-27 00:08:54.900658 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.900665 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:08:54.900675 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-06-27 00:08:54.900781 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.900790 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:08:54.900801 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-06-27 00:08:54.900816 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:08:54.900880 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.900985 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.900994 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-06-27 00:08:54.901012 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.901039 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.901046 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.901104 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-06-27 00:08:54.901120 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.901136 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.901146 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:08:54.901163 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.901169 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-06-27 00:08:54.901184 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.901219 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.901226 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.901236 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-06-27 00:08:54.901250 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.901265 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.901275 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-06-27 00:08:54.901290 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.901297 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-06-27 00:08:54.901311 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.901336 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.901344 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.901353 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-06-27 00:08:54.901371 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.901378 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.901388 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:08:54.901405 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.901412 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.901422 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:08:54.901443 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.901450 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.901461 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-27 00:08:54.901474 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.901500 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.901512 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:08:54.901527 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.901533 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:08:54.901547 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.901573 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:08:54.901675 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.901689 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-06-27 00:08:54.901704 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.901720 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.901731 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-06-27 00:08:54.901745 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:08:54.901775 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:08:54.901858 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:08:54.901871 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:08:54.901885 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:08:54.901903 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.901918 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:08:54.902064 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.902073 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:08:54.902084 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:08:54.902103 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.902110 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:08:54.902119 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:08:54.902245 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.902253 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:08:54.902268 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-06-27 00:08:54.902286 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:08:54.902294 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:08:54.902304 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-06-27 00:08:54.902375 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.902384 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:08:54.902395 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:08:54.902414 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.902421 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:08:54.902431 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-06-27 00:08:54.902452 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-27 00:08:54.902460 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:08:54.902470 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-06-27 00:08:54.902484 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:08:54.902546 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.902568 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.902575 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-06-27 00:08:54.902591 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.902617 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.902624 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.902634 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-06-27 00:08:54.902652 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.902659 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.902669 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-06-27 00:08:54.902686 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.902722 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.902736 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-06-27 00:08:54.902756 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.902763 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.902773 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-06-27 00:08:54.902791 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.902798 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.902808 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-06-27 00:08:54.902826 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.902832 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.902843 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-06-27 00:08:54.902860 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.902867 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.902877 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-06-27 00:08:54.902895 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.902902 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.902912 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-06-27 00:08:54.902932 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.902974 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.902987 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:08:54.903002 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.903009 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-06-27 00:08:54.903026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.903052 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:08:54.903059 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.903070 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-06-27 00:08:54.903083 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.903098 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.903109 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-06-27 00:08:54.903125 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:08:54.903133 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-06-27 00:08:54.903145 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-06-27 00:08:54.903161 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.903167 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-06-27 00:08:54.903181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.903206 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:08:54.903236 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:08:54.903253 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.903264 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:08:54.903274 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-06-27 00:08:54.903291 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.903298 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-06-27 00:08:54.903309 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-06-27 00:08:54.903325 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:08:54.903333 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-06-27 00:08:54.903344 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-06-27 00:08:54.903361 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:08:54.903367 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-06-27 00:08:54.903378 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:08:54.903395 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:08:54.903402 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-06-27 00:08:54.903412 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:08:54.903430 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:08:54.903436 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-06-27 00:08:54.903446 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:08:54.903463 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:08:54.903470 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-06-27 00:08:54.903480 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:08:54.903497 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:08:54.903503 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-06-27 00:08:54.903513 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:08:54.903530 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:08:54.903536 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-06-27 00:08:54.903546 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-06-27 00:08:54.903563 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:08:54.903570 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-06-27 00:08:54.903580 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:08:54.903597 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-27 00:08:54.903604 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-06-27 00:08:54.903614 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-06-27 00:08:54.903630 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:08:54.903637 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-06-27 00:08:54.903647 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:08:54.903665 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:08:54.903671 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-06-27 00:08:54.903682 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:08:54.903698 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:08:54.903704 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-06-27 00:08:54.903714 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-06-27 00:08:54.903732 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-06-27 00:08:54.903770 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-06-27 00:08:54.903800 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-06-27 00:08:54.903827 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:08:54.903854 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-06-27 00:08:54.903881 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:08:54.903908 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-06-27 00:08:54.903941 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-06-27 00:08:54.903969 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-06-27 00:08:54.903996 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-06-27 00:08:54.904023 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-06-27 00:08:54.904050 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-06-27 00:08:54.904077 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-06-27 00:08:54.904103 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-06-27 00:08:54.904130 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-06-27 00:08:54.904159 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-06-27 00:08:54.904187 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-06-27 00:08:54.904214 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-06-27 00:08:54.904240 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-06-27 00:08:54.904267 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:08:54.904293 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-06-27 00:08:54.904320 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-06-27 00:08:54.904348 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-06-27 00:08:54.904374 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:08:54.904401 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-06-27 00:08:54.904428 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:08:54.904454 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:08:54.904481 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:08:54.904508 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:08:54.904592 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-06-27 00:08:54.904618 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:08:54.904645 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-06-27 00:08:54.904673 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-06-27 00:08:54.904700 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-06-27 00:08:54.904726 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-06-27 00:08:54.904754 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:08:54.904782 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:08:54.904809 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:08:54.904835 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:08:54.904863 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:08:54.904890 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-06-27 00:08:54.904917 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-06-27 00:08:54.904949 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-06-27 00:08:54.904975 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:08:54.905002 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-06-27 00:08:54.905033 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:08:54.905060 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-06-27 00:08:54.905086 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-06-27 00:08:54.905112 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-06-27 00:08:54.905138 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-06-27 00:08:54.905165 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-06-27 00:08:54.905191 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:08:54.905218 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-06-27 00:08:54.905244 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:08:54.905271 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-06-27 00:08:54.905298 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-06-27 00:08:54.905325 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-06-27 00:08:54.905352 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-06-27 00:08:54.905379 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-06-27 00:08:54.905412 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:08:54.905440 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-06-27 00:08:54.905474 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:08:54.905501 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-06-27 00:08:54.905527 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:08:54.905556 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-06-27 00:08:54.905585 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.905603 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.905629 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:08:54.905655 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.905673 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.905689 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.905716 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:08:54.905742 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.905759 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.905776 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.905848 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.905880 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:08:54.905906 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.905939 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:08:54.905966 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.906038 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:08:54.906067 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.906085 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.906119 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:08:54.906145 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.906163 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.906227 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:08:54.906256 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.906283 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:08:54.906309 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.906337 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:08:54.906385 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.906415 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:08:54.906442 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.906476 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:08:54.906502 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.906528 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.906596 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:08:54.906629 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.906657 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:08:54.906684 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.906710 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:08:54.906736 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.906763 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:08:54.906789 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.906806 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.906824 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.906841 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.906858 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.906875 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.906892 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.906921 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:08:54.906955 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.906972 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.906996 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.907022 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:08:54.907049 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.907075 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:08:54.907102 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.907119 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.907136 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.907162 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:08:54.907188 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.907206 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.907222 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.907239 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.907256 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.907283 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:08:54.907309 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.907326 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.907343 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.907359 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.907385 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:08:54.907412 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.907428 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.907453 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.907470 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.907496 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:08:54.907522 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.907549 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:08:54.907576 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.907594 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.907611 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.907628 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.907656 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:08:54.907683 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.907709 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:08:54.907735 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.907752 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.907769 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.907796 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:08:54.907822 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.907840 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.907856 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.907874 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.907891 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.907917 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:08:54.907949 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.907975 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-06-27 00:08:54.908002 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.908028 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:08:54.908055 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.908081 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:08:54.908109 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.908127 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.908144 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.908161 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.908187 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:08:54.908213 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.908230 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.908248 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.908266 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.908283 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.908300 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.908316 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.908333 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.908359 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-06-27 00:08:54.908387 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.908412 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.908438 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:08:54.908464 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.908480 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.908497 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.908524 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:08:54.908550 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.908566 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.908583 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.908600 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.908626 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:08:54.908652 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.908678 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:08:54.908704 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.908731 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:08:54.908757 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.908774 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.908800 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:08:54.908826 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.908843 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.908876 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:08:54.908904 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.908938 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:08:54.908969 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.908997 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:08:54.909023 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.909050 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:08:54.909076 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.909110 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:08:54.909136 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.909154 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.909180 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:08:54.909206 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.909233 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:08:54.909259 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.909285 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:08:54.909312 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.909338 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:08:54.909364 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.909389 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.909406 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.909422 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.909439 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.909465 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.909482 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.909509 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:08:54.909535 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.909552 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.909569 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.909595 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:08:54.909621 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.909650 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:08:54.909676 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.909693 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.909710 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.909737 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:08:54.909763 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.909780 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.909797 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.909814 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.909830 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.909857 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:08:54.909883 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.909900 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.909916 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.909938 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.909966 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:08:54.909992 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.910009 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.910026 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.910043 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.910069 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:08:54.910096 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.910123 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:08:54.910150 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.910175 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.910192 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.910209 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.910244 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:08:54.910271 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.910305 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:08:54.910378 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.910398 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.910415 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.910442 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:08:54.910477 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.910495 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.910512 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.910529 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.910546 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.910572 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:08:54.910599 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.910625 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-06-27 00:08:54.910651 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.910678 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:08:54.910705 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.910731 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:08:54.910757 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.910774 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.910791 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.910808 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.910836 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:08:54.910862 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.910880 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.910898 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.910915 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.910938 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.910956 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.910979 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.910996 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:08:54.911022 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-06-27 00:08:54.911053 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-06-27 00:08:54.911124 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:08:54.911175 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:08:54.911226 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:08:54.911276 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-06-27 00:08:54.911325 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-06-27 00:08:54.911374 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-06-27 00:08:54.911430 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-06-27 00:08:54.911490 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:08:54.911539 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:08:54.911589 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:08:54.911637 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:08:54.911684 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:08:54.911733 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:08:54.911781 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:08:54.911828 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:08:54.911876 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:08:54.911930 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:08:54.911989 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:08:54.912038 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:08:54.912096 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:08:54.912152 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:08:54.912207 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:08:54.912263 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-06-27 00:08:54.912311 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:08:54.912357 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:08:54.912404 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:08:54.912454 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-06-27 00:08:54.912504 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:08:54.912559 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:08:54.912751 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:08:54.912804 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:08:54.912870 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-06-27 00:08:54.912920 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:08:54.912983 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:08:54.913032 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:08:54.913205 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-06-27 00:08:54.913359 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-06-27 00:08:54.913418 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-06-27 00:08:54.913466 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-06-27 00:08:54.913524 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:08:54.913571 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:08:54.913620 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:08:54.913949 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:08:54.914000 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:08:54.914049 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:08:54.914105 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:08:54.914163 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:08:54.914212 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:08:54.914261 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:08:54.914398 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:08:54.914566 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:08:54.914720 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:08:54.914777 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:08:54.914882 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:08:54.914938 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-06-27 00:08:54.915034 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:08:54.915084 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:08:54.915131 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:08:54.915200 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-06-27 00:08:54.915252 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:08:54.915305 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:08:54.915357 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:08:54.915406 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:08:54.915472 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-06-27 00:08:54.915523 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:08:54.915572 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:08:54.915620 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:08:54.915666 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-06-27 00:08:54.915715 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-06-27 00:08:54.915763 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-06-27 00:08:54.915812 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-06-27 00:08:54.915860 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:08:54.915907 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:08:54.915964 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:08:54.916019 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:08:54.916066 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:08:54.916123 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:08:54.916172 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:08:54.916219 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:08:54.916267 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:08:54.916315 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:08:54.916365 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:08:54.916425 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:08:54.916480 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:08:54.916533 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:08:54.916593 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:08:54.916640 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-06-27 00:08:54.916687 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:08:54.916734 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:08:54.916781 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:08:54.916830 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-06-27 00:08:54.916881 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:08:54.916951 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:08:54.917000 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:08:54.917073 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:08:54.917137 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-06-27 00:08:54.917166 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:08:54.917234 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:08:54.917291 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:08:54.917346 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:08:54.917418 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:08:54.917473 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:08:54.917547 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:08:54.917612 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:08:54.917668 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:08:54.917723 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:08:54.917778 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:08:54.917849 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:08:54.917905 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:08:54.917980 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:08:54.918044 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:08:54.918100 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:08:54.918161 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:08:54.918216 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:08:54.918292 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:08:54.918348 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:08:54.918411 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:08:54.918486 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:08:54.918551 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:08:54.918608 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:08:54.918663 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:08:54.918733 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:08:54.918801 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:08:54.918869 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:08:54.918937 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:08:54.918997 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:08:54.919051 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:08:54.919105 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:08:54.919176 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-06-27 00:08:54.919201 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:08:54.919256 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:08:54.919311 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:08:54.919366 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:08:54.919424 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:08:54.919482 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:08:54.919538 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:08:54.919600 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:08:54.919656 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:08:54.919711 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:08:54.919765 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:08:54.919819 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:08:54.919874 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:08:54.919933 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:08:54.919989 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:08:54.920043 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:08:54.920097 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:08:54.920153 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:08:54.920220 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:08:54.920318 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:08:54.920518 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:08:54.920616 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:08:54.920710 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:08:54.920773 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:08:54.920827 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:08:54.920882 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:08:54.920945 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:08:54.921051 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:08:54.921119 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:08:54.921174 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:08:54.921229 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:08:54.921283 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:08:54.921372 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-06-27 00:08:54.921407 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:08:54.921466 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:08:54.921516 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:08:54.921564 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:08:54.921613 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:08:54.921662 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:08:54.921710 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:08:54.921758 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:08:54.921807 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:08:54.921856 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:08:54.921905 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:08:54.921972 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:08:54.922021 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:08:54.922071 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:08:54.922127 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:08:54.922175 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:08:54.922224 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:08:54.922272 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:08:54.922321 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:08:54.922370 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:08:54.922427 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:08:54.922476 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:08:54.922525 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:08:54.922573 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:08:54.922622 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:08:54.922669 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:08:54.922717 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:08:54.922765 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:08:54.922813 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:08:54.922862 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:08:54.922910 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:08:54.922974 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:08:54.923032 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-06-27 00:08:54.923055 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:08:54.923114 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:08:54.923165 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:08:54.923216 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:08:54.923267 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:08:54.923317 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:08:54.923368 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:08:54.923419 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:08:54.923478 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:08:54.923529 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:08:54.923579 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:08:54.923630 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:08:54.923681 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:08:54.923731 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:08:54.923782 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:08:54.923832 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:08:54.923882 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:08:54.923950 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:08:54.924002 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:08:54.924053 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:08:54.924104 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:08:54.924155 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:08:54.924205 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:08:54.924255 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:08:54.924306 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:08:54.924356 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:08:54.924483 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:08:54.924537 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:08:54.924587 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:08:54.924638 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:08:54.924689 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:08:54.924739 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:08:54.924795 wsdl: current service: Service1 2019-06-27 00:08:54.924813 wsdl: current port: Service1Soap 2019-06-27 00:08:54.924845 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-06-27 00:08:54.924894 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-06-27 00:08:54.924934 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-06-27 00:08:54.924978 wsdl: Parsing WSDL done 2019-06-27 00:08:54.925002 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:08:54.925023 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:08:54.925034 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:08:54.925045 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:08:54.925057 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:08:54.925068 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:08:54.925097 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:08:54.925117 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:08:54.925136 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:08:54.925155 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:08:54.925172 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:08:54.925189 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:08:54.925206 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:08:54.925224 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:08:54.925242 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:08:54.925259 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:08:54.925285 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:08:54.925303 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:08:54.925321 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:08:54.925338 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:08:54.925355 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:08:54.925380 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:08:54.925399 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:08:54.925416 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:08:54.925443 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:08:54.925459 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:08:54.925476 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:08:54.925521 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:08:54.925539 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:08:54.925557 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:08:54.925575 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:08:54.925592 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:08:54.925611 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:08:54.925633 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:08:54.925649 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:08:54.925666 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:08:54.925681 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:08:54.925698 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:08:54.925713 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:08:54.925729 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:08:54.925756 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:08:54.925771 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:08:54.925787 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:08:54.925802 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:08:54.925818 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:08:54.925833 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:08:54.925966 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:08:54.926011 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:08:54.926206 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:08:54.926225 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:08:54.926352 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:08:54.926377 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:08:54.926392 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:08:54.926407 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:08:54.926530 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:08:54.926549 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:08:54.926565 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:08:54.926583 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:08:54.926601 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:08:54.927017 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:08:54.927037 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:08:54.927053 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:08:54.927071 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:08:54.927088 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:08:54.927108 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:08:54.927129 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:08:54.927147 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:08:54.927194 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:08:54.927211 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:08:54.927248 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:08:54.927582 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:08:54.927601 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:08:54.927617 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:08:54.927635 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:08:54.927650 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:08:54.927665 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:08:54.927680 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:08:54.927694 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:08:54.927708 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:08:54.927723 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:08:54.927740 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:08:54.927756 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:08:54.927772 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:08:54.927788 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:08:54.927824 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:08:54.927841 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:08:54.927857 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:08:54.927873 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:08:54.927891 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:08:54.927906 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:08:54.927923 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:08:54.927956 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:08:54.927971 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:08:54.927985 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:08:54.928000 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:08:54.928013 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:08:54.928030 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:08:54.928050 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:08:54.928066 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:08:54.928092 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:08:54.928107 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:08:54.928123 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:08:54.928139 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:08:54.928155 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:08:54.928171 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:08:54.928187 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:08:54.928203 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:08:54.928219 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:08:54.928235 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:08:54.928253 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:08:54.928267 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:08:54.928281 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:08:54.928295 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:08:54.928308 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:08:54.928323 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:08:54.928338 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:08:54.928352 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:08:54.928376 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:08:54.928390 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:08:54.928403 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:08:54.928417 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:08:54.928440 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:08:54.928454 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:08:54.928483 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:08:54.928499 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:08:54.928513 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:08:54.928527 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:08:54.928541 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:08:54.928695 nusoap_client: checkWSDL 2019-06-27 00:08:54.928712 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-27 00:08:54.928721 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-27 00:08:54.928730 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-27 00:08:54.928742 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-06-27 00:08:54.928750 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-06-27 00:08:54.928757 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-06-27 00:08:54.928774 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-06-27 00:08:54.928789 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-06-27 00:08:54.928853 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-06-27 00:08:54.928867 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179229" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-27 00:08:54.928892 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-06-27 00:08:54.928938 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-06-27 00:08:54.928954 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-06-27 00:08:54.928962 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-06-27 00:08:54.928970 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-06-27 00:08:54.928980 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179229" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-27 00:08:54.929000 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:08:54.929012 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:08:54.929021 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:08:54.929041 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-06-27 00:08:54.929057 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:08:54.929067 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-06-27 00:08:54.929118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.929134 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-06-27 00:08:54.929143 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.929184 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-06-27 00:08:54.929195 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-06-27 00:08:54.929202 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-06-27 00:08:54.929210 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-06-27 00:08:54.929217 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-06-27 00:08:54.929224 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-06-27 00:08:54.929233 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-06-27 00:08:54.929241 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-06-27 00:08:54.929252 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179229" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-27 00:08:54.929270 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:08:54.929282 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:08:54.929289 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:08:54.929300 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-06-27 00:08:54.929310 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-06-27 00:08:54.929318 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:08:54.929361 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-06-27 00:08:54.929374 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:08:54.929383 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:08:54.929393 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:08:54.929401 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:08:54.929419 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-06-27 00:08:54.929441 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:08:54.929449 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-27 00:08:54.929458 wsdl: in serializeType: returning: 2019-06-27 00:08:54.929469 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179229" 2019-06-27 00:08:54.929483 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:08:54.929492 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-27 00:08:54.929501 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:08:54.929512 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:08:54.929520 wsdl: in serializeType: returning: 179229 2019-06-27 00:08:54.929531 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-06-27 00:08:54.929544 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:08:54.929551 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-27 00:08:54.929558 wsdl: in serializeType: returning: 2019-06-27 00:08:54.929567 wsdl: in serializeType: returning: 179229 2019-06-27 00:08:54.929575 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179229 2019-06-27 00:08:54.929597 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179229 style=document use=literal encodingStyle= 2019-06-27 00:08:54.929605 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-06-27 00:08:54.929617 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1402"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-06-27 00:08:54.929641 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-06-27 00:08:54.929651 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179229 2019-06-27 00:08:54.929669 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-06-27 00:08:54.929794 nusoap_client: sending message, length=457 2019-06-27 00:08:54.929688 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-06-27 00:08:54.929708 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-06-27 00:08:54.929718 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-06-27 00:08:54.929726 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-06-27 00:08:54.929734 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-06-27 00:08:54.929745 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:08:54.929761 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:08:54.929774 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-06-27 00:08:54.929784 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-06-27 00:08:54.929806 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-06-27 00:08:54.929821 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-06-27 00:08:54.929834 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-06-27 00:08:54.938027 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-06-27 00:08:54.938063 soap_transport_http: socket connected 2019-06-27 00:08:54.938086 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-06-27 00:08:54.938092 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-06-27 00:08:54.938100 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:08:54.938106 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:08:54.938110 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-06-27 00:08:54.938115 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-06-27 00:08:54.938121 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-06-27 00:08:54.938151 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-06-27 00:08:54.948302 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-06-27 00:08:54.948370 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-06-27 00:08:54.948380 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-06-27 00:08:54.948387 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-06-27 00:08:54.948393 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-06-27 00:08:54.948398 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-06-27 00:08:54.948406 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-06-27 00:08:54.948411 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-06-27 00:08:54.948417 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-06-27 00:08:54.948432 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 26 Jun 2019 22:08:03 GMT 2019-06-27 00:08:54.948439 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-06-27 00:08:54.948445 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-06-27 00:08:54.948451 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-06-27 00:08:54.948463 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-06-27 00:08:54.948497 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-06-27 00:08:54.948510 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-06-27 00:08:54.948522 soap_transport_http: read to EOF 2019-06-27 00:08:54.948527 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-06-27 00:08:54.948532 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-06-27 00:08:54.948571 soap_transport_http: closed socket 2019-06-27 00:08:54.948585 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-06-27 00:08:54.948591 soap_transport_http: end of send() 2019-06-27 00:08:54.948614 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-06-27 00:08:54.948621 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 26 Jun 2019 22:08:03 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-06-27 00:08:54.948656 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-06-27 00:08:54.948667 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-06-27 00:08:54.948692 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-06-27 00:08:54.948701 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-06-27 00:08:54.948824 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-06-27 00:08:54.948927 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-06-27 00:08:54.948933 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-06-27 00:08:54.948956 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-06-27 00:08:54.948970 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-06-27 00:08:54.948996 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-06-27 00:08:54.949074 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-06-27 00:08:54.949214 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-06-27 00:08:54.949228 nusoap_client: got fault 2019-06-27 00:08:54.949237 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-06-27 00:08:54.949242 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-06-27 00:08:54.949249 nusoap_client: detail =