Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 109.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
167050 Model turbiny: BHT3B
 Producent OE: Holset
 Pojazd: Cummins
 Silnik: NTC230-444
JR T2204
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 26 Apr 2019 03:45:13 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-26 05:45:30.233942 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-26 05:45:30.233994 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 05:45:30.234007 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179232" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-26 05:45:30.234024 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 05:45:30.234034 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-26 05:45:30.234041 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-26 05:45:30.234053 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-26 05:45:30.234062 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 05:45:30.234068 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 05:45:30.234076 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 05:45:30.234084 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-26 05:45:30.234095 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-26 05:45:30.234100 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-26 05:45:30.234105 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-26 05:45:30.234109 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-26 05:45:30.234113 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-26 05:45:30.234124 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 05:45:30.234138 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 05:45:30.234147 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-26 05:45:30.234152 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-26 05:45:30.234158 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-26 05:45:30.234167 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-26 05:45:30.234175 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-26 05:45:30.242100 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-26 05:45:30.242133 soap_transport_http: socket connected 2019-04-26 05:45:30.242153 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-26 05:45:30.242166 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 05:45:30.242176 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 05:45:30.242185 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-26 05:45:30.242193 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-26 05:45:30.242242 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-26 05:45:30.262930 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-26 05:45:30.262976 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-26 05:45:30.262989 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 05:45:30.263000 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-26 05:45:30.263010 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-26 05:45:30.263020 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-26 05:45:30.263032 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-26 05:45:30.263043 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-26 05:45:30.263053 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-26 05:45:30.263063 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 26 Apr 2019 03:45:13 GMT 2019-04-26 05:45:30.263074 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-26 05:45:30.263084 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-26 05:45:30.263096 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-26 05:45:30.263115 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-26 05:45:30.263160 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-26 05:45:30.263189 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-04-26 05:45:30.270684 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 05:45:30.270745 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-26 05:45:30.278359 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 05:45:30.278392 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 05:45:30.278536 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 05:45:30.278587 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 05:45:30.278617 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2019-04-26 05:45:30.286169 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 05:45:30.286218 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 05:45:30.286242 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2019-04-26 05:45:30.286281 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-26 05:45:30.286344 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 05:45:30.286387 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 05:45:30.286426 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-26 05:45:30.286485 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 05:45:30.286507 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-26 05:45:30.293857 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 05:45:30.293884 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-26 05:45:30.294196 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 05:45:30.294255 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-26 05:45:30.294280 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 05:45:30.294317 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-26 05:45:30.294357 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 05:45:30.294394 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-26 05:45:30.294434 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-26 05:45:30.294471 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2019-04-26 05:45:30.297537 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 05:45:30.297581 soap_transport_http: read buffer of 4559 bytes 2019-04-26 05:45:30.297603 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-26 05:45:30.297613 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-26 05:45:30.297649 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-26 05:45:30.297699 soap_transport_http: closed socket 2019-04-26 05:45:30.297722 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-26 05:45:30.297735 soap_transport_http: end of send() 2019-04-26 05:45:30.297761 wsdl: got WSDL URL 2019-04-26 05:45:30.297770 wsdl: Parse WSDL 2019-04-26 05:45:30.298014 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-26 05:45:30.298038 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-26 05:45:30.298116 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.298131 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-26 05:45:30.298168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.298227 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.298244 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.298271 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 05:45:30.298312 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.298326 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.298347 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 05:45:30.298378 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.298424 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.298465 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-26 05:45:30.298497 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.298510 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-26 05:45:30.298541 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.298596 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:45:30.298609 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.298629 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-26 05:45:30.298658 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.298688 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.298710 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-26 05:45:30.298749 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.298762 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-26 05:45:30.298789 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.298841 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.298854 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.298874 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 05:45:30.298911 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.298924 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.298942 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 05:45:30.298978 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.298991 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.299009 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-26 05:45:30.299037 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.299078 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.299100 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-26 05:45:30.299129 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.299142 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-26 05:45:30.299168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.299225 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:45:30.299238 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.299257 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-26 05:45:30.299284 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.299313 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.299334 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-26 05:45:30.299363 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.299373 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-26 05:45:30.299398 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.299454 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.299467 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.299487 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 05:45:30.299523 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.299537 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.299558 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 05:45:30.299582 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.299589 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.299603 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-26 05:45:30.299636 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.299649 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.299668 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:45:30.299695 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.299743 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.299765 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:45:30.299794 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.299806 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-26 05:45:30.299835 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.299881 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.299893 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.299920 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.299970 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:45:30.300010 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:45:30.300044 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.300064 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 05:45:30.300085 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-26 05:45:30.300112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.300139 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 05:45:30.300160 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-26 05:45:30.300189 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.300201 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-26 05:45:30.300229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.300278 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.300292 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.300310 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 05:45:30.300337 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.300363 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.300384 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-26 05:45:30.300415 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.300426 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-26 05:45:30.300459 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.300504 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.300516 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.300533 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-26 05:45:30.300556 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.300582 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.300599 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-26 05:45:30.300627 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.300637 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-26 05:45:30.300661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.300703 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.300714 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.300739 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:45:30.300761 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.300797 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.300813 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-26 05:45:30.300837 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.300846 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-26 05:45:30.300868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.300908 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.300927 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.300943 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-26 05:45:30.300965 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.300989 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.301005 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-26 05:45:30.301030 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.301040 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-26 05:45:30.301065 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.301109 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.301122 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.301138 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 05:45:30.301170 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.301181 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.301197 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:45:30.301221 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.301252 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.301270 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-26 05:45:30.301318 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.301329 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-26 05:45:30.301354 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.301398 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.301411 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.301428 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-26 05:45:30.301461 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.301488 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.301506 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-26 05:45:30.301533 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.301544 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-26 05:45:30.301568 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.301612 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.301625 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.301642 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 05:45:30.301675 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.301687 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.301709 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:45:30.301739 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.301783 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.301801 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-26 05:45:30.301827 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.301838 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-26 05:45:30.301861 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.301904 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.301916 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.301932 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-26 05:45:30.301956 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.301982 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.302000 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-26 05:45:30.302026 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.302036 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-26 05:45:30.302060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.302102 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.302114 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.302130 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:45:30.302153 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.302177 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.302195 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-26 05:45:30.302220 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.302230 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-26 05:45:30.302252 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.302318 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.302330 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.302348 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-26 05:45:30.302372 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.302398 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.302416 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-26 05:45:30.302450 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.302462 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-26 05:45:30.302486 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.302530 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.302542 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.302559 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:45:30.302583 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.302609 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.302628 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-26 05:45:30.302654 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.302664 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-26 05:45:30.302688 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.302741 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:45:30.302753 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.302770 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-26 05:45:30.302806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.302831 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.302848 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-26 05:45:30.302873 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.302883 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-26 05:45:30.302907 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.302949 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.302960 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.302977 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-26 05:45:30.303000 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.303024 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.303041 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:45:30.303066 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.303084 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-26 05:45:30.303108 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.303150 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.303162 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.303178 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-26 05:45:30.303201 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.303226 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.303244 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-26 05:45:30.303268 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.303290 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-26 05:45:30.303314 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.303364 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.303375 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.303400 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-26 05:45:30.303425 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.303457 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.303477 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-26 05:45:30.303502 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.303509 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-26 05:45:30.303524 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.303550 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.303557 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.303567 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-26 05:45:30.303580 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.303595 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.303605 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-26 05:45:30.303620 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.303626 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-26 05:45:30.303639 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.303664 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.303671 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.303681 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-26 05:45:30.303699 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.303705 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.303715 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-26 05:45:30.303728 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.303747 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.303757 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:45:30.303772 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.303779 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-26 05:45:30.303793 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.303817 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:45:30.303824 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.303834 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-26 05:45:30.303847 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.303862 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.303871 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-26 05:45:30.303886 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.303893 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 05:45:30.303906 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.303935 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.303942 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.303954 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:45:30.303967 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.303982 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.303992 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:30.304007 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.304013 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 05:45:30.304027 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.304052 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.304059 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.304069 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 05:45:30.304082 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.304096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.304106 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 05:45:30.304121 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.304127 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-26 05:45:30.304141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.304165 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 05:45:30.304173 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.304182 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-26 05:45:30.304196 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.304210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.304220 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:45:30.304237 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.304243 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-26 05:45:30.304257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.304282 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.304289 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.304302 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.304332 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:45:30.304353 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:45:30.304370 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.304388 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 05:45:30.304398 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-26 05:45:30.304410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.304425 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 05:45:30.304435 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-26 05:45:30.304457 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.304464 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-26 05:45:30.304478 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.304503 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 05:45:30.304510 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.304525 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-26 05:45:30.304547 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.304565 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.304576 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-26 05:45:30.304592 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.304599 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-26 05:45:30.304613 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.304636 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.304642 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.304656 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.304685 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:45:30.304706 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:45:30.304722 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.304733 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 05:45:30.304743 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-26 05:45:30.304755 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.304769 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 05:45:30.304779 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-26 05:45:30.304793 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.304800 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-26 05:45:30.304814 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.304838 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.304845 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.304855 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-26 05:45:30.304873 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.304880 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.304889 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-26 05:45:30.304908 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.304914 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.304924 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 05:45:30.304942 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.304948 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.304958 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 05:45:30.304975 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.304985 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.304995 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-26 05:45:30.305012 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.305019 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.305029 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-26 05:45:30.305046 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.305053 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.305063 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:45:30.305075 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.305113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.305124 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-26 05:45:30.305140 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.305146 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-26 05:45:30.305160 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.305185 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.305192 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.305202 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-26 05:45:30.305215 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.305230 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.305240 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-26 05:45:30.305255 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.305261 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-26 05:45:30.305275 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.305304 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.305311 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.305321 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-26 05:45:30.305339 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.305345 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.305363 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:45:30.305380 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.305387 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.305396 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 05:45:30.305409 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.305433 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.305449 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-26 05:45:30.305465 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.305471 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-26 05:45:30.305485 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.305510 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.305517 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.305527 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-26 05:45:30.305540 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.305555 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.305564 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-26 05:45:30.305579 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.305585 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 05:45:30.305599 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.305623 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.305630 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.305640 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:45:30.305653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.305668 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.305678 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:30.305693 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.305699 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 05:45:30.305712 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.305737 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.305744 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.305754 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 05:45:30.305767 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.305782 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.305792 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 05:45:30.305807 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.305813 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 05:45:30.305826 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.305851 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.305858 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.305868 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-26 05:45:30.305885 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.305892 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.305902 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:45:30.305920 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.305927 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.305936 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 05:45:30.305949 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.305971 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.305981 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:30.305996 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.306002 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 05:45:30.306016 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.306041 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.306048 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.306058 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 05:45:30.306071 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.306086 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.306095 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 05:45:30.306110 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.306116 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-26 05:45:30.306130 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.306154 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.306161 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.306171 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 05:45:30.306188 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.306195 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.306205 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 05:45:30.306222 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.306228 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.306238 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 05:45:30.306255 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.306263 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.306273 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 05:45:30.306290 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.306297 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.306306 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 05:45:30.306319 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.306350 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.306361 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:45:30.306376 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.306382 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 05:45:30.306395 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.306421 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:45:30.306428 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.306437 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-26 05:45:30.306456 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.306472 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.306482 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-26 05:45:30.306496 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:45:30.306525 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-26 05:45:30.306532 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:45:30.306542 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-26 05:45:30.306555 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:45:30.306571 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.306585 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:45:30.306610 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.306618 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:45:30.306627 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:45:30.306645 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:45:30.306652 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:45:30.306661 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-26 05:45:30.306678 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:45:30.306685 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:45:30.306695 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-26 05:45:30.306712 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:45:30.306719 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:45:30.306728 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-26 05:45:30.306746 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:45:30.306753 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:45:30.306762 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-26 05:45:30.306780 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 05:45:30.306787 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:45:30.306796 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-26 05:45:30.306813 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.306820 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:45:30.306830 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:30.306847 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.306853 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:45:30.306863 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:45:30.306880 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.306886 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:45:30.306896 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 05:45:30.306913 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.306926 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:45:30.306935 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 05:45:30.306948 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:45:30.306997 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.307015 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.307021 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-26 05:45:30.307036 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.307061 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.307068 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.307078 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 05:45:30.307096 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.307102 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.307112 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 05:45:30.307129 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.307135 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.307145 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 05:45:30.307162 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.307169 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.307178 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-26 05:45:30.307191 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.307217 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.307227 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:30.307242 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.307249 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 05:45:30.307263 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.307288 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:30.307295 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.307305 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-26 05:45:30.307319 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.307335 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.307344 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-26 05:45:30.307358 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:30.307385 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:30.307392 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:30.307403 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:30.307415 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:30.307432 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.307451 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:30.307477 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.307484 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:30.307494 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 05:45:30.307511 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.307518 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:30.307528 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-26 05:45:30.307545 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.307551 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:30.307561 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 05:45:30.307579 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.307585 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:30.307595 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-26 05:45:30.307612 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:45:30.307619 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:30.307628 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 05:45:30.307646 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:45:30.307652 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:30.307662 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 05:45:30.307679 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.307686 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:30.307695 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:45:30.307713 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.307719 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:30.307733 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-26 05:45:30.307750 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.307756 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:30.307766 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-26 05:45:30.307783 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.307790 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:30.307800 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 05:45:30.307817 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.307823 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:30.307833 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 05:45:30.307845 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:30.307905 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.307922 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.307928 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-26 05:45:30.307942 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.307967 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.307974 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.307983 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 05:45:30.308001 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.308008 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.308017 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:45:30.308034 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.308041 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.308051 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 05:45:30.308068 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:45:30.308075 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.308085 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-26 05:45:30.308098 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.308123 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.308134 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:30.308149 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.308155 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 05:45:30.308169 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.308194 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:30.308201 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.308211 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-26 05:45:30.308224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.308238 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.308248 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-26 05:45:30.308262 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:30.308290 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:30.308297 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:30.308307 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:30.308327 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:30.308343 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.308357 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:30.308390 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.308397 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:30.308406 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 05:45:30.308424 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.308431 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:30.308446 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-26 05:45:30.308469 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.308476 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:30.308486 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 05:45:30.308504 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.308510 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:30.308520 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-26 05:45:30.308537 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:45:30.308544 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:30.308553 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 05:45:30.308571 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:45:30.308577 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:30.308587 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 05:45:30.308604 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.308611 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:30.308620 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:45:30.308637 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.308644 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:30.308653 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-26 05:45:30.308670 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.308677 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:30.308687 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-26 05:45:30.308704 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:45:30.308711 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:30.308720 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-26 05:45:30.308738 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.308745 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:30.308754 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 05:45:30.308771 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.308778 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:30.308787 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 05:45:30.308800 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:30.308857 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.308873 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:45:30.308901 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:45:30.308908 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:45:30.308918 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:45:30.308931 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:45:30.308947 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.308961 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:45:30.308986 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.308993 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:45:30.309002 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-26 05:45:30.309020 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.309027 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:45:30.309036 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-26 05:45:30.309053 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.309060 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:45:30.309069 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-26 05:45:30.309087 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.309093 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:45:30.309103 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-26 05:45:30.309120 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.309126 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:45:30.309136 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-26 05:45:30.309153 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:45:30.309160 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:45:30.309169 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 05:45:30.309186 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.309193 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:45:30.309202 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-26 05:45:30.309220 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:45:30.309227 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:45:30.309236 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-26 05:45:30.309254 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:45:30.309260 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:45:30.309270 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-26 05:45:30.309288 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:45:30.309294 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:45:30.309303 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 05:45:30.309324 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:45:30.309331 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:45:30.309340 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 05:45:30.309357 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:45:30.309364 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:45:30.309374 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-26 05:45:30.309394 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.309400 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:45:30.309410 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:45:30.309427 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.309434 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:45:30.309450 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-26 05:45:30.309464 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:45:30.309529 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.309548 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.309555 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-26 05:45:30.309570 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.309595 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.309602 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.309612 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 05:45:30.309624 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.309639 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.309650 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:45:30.309665 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.309671 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-26 05:45:30.309693 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.309718 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:45:30.309725 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.309735 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-26 05:45:30.309748 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.309763 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.309773 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-26 05:45:30.309788 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.309794 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-26 05:45:30.309808 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.309831 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.309838 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.309848 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:45:30.309866 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.309872 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.309882 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 05:45:30.309900 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.309906 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.309916 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 05:45:30.309933 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:45:30.309940 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.309949 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-26 05:45:30.309962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.309988 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.309998 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-26 05:45:30.310013 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.310019 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-26 05:45:30.310041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.310065 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:45:30.310072 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.310082 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-26 05:45:30.310094 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.310109 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.310119 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-26 05:45:30.310132 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:45:30.310160 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-26 05:45:30.310167 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:45:30.310177 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-26 05:45:30.310189 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:45:30.310205 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.310219 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-26 05:45:30.310245 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.310252 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 05:45:30.310261 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-26 05:45:30.310279 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.310286 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-26 05:45:30.310296 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-26 05:45:30.310313 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.310320 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 05:45:30.310330 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-26 05:45:30.310347 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 05:45:30.310354 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-26 05:45:30.310363 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-26 05:45:30.310380 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.310387 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-26 05:45:30.310396 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-26 05:45:30.310414 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.310425 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-26 05:45:30.310435 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-26 05:45:30.310460 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.310467 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-26 05:45:30.310477 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 05:45:30.310494 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:45:30.310501 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 05:45:30.310511 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-26 05:45:30.310528 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:45:30.310535 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-26 05:45:30.310545 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-26 05:45:30.310562 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.310569 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-26 05:45:30.310579 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:45:30.310592 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-26 05:45:30.310641 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.310658 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.310665 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-26 05:45:30.310681 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.310706 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.310713 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.310723 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:45:30.310736 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.310751 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.310761 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-26 05:45:30.310776 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.310782 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-26 05:45:30.310796 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.310820 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 05:45:30.310827 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.310837 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-26 05:45:30.310850 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.310865 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.310874 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-26 05:45:30.310888 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-26 05:45:30.310913 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:45:30.310920 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-26 05:45:30.310930 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-26 05:45:30.310948 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 05:45:30.310954 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-26 05:45:30.310964 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-26 05:45:30.310981 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:45:30.310988 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-26 05:45:30.310997 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-26 05:45:30.311010 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-26 05:45:30.311033 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.311048 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.311055 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-26 05:45:30.311069 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.311094 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.311101 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.311111 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:45:30.311128 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.311135 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.311145 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 05:45:30.311169 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.311176 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.311185 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 05:45:30.311198 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.311221 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.311231 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:30.311245 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.311252 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-26 05:45:30.311272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.311297 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:30.311304 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.311313 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-26 05:45:30.311326 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.311341 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.311351 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-26 05:45:30.311364 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:30.311391 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:30.311398 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:30.311408 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:30.311421 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:30.311437 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.311457 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:30.311483 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.311490 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:30.311499 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-26 05:45:30.311517 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.311524 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:30.311533 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-26 05:45:30.311551 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.311557 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:30.311567 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-26 05:45:30.311584 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.311591 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:30.311600 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-26 05:45:30.311618 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:45:30.311624 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:30.311634 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-26 05:45:30.311651 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.311657 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:30.311668 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-26 05:45:30.311685 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.311692 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:30.311702 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-26 05:45:30.311719 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.311725 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:30.311735 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 05:45:30.311753 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.311759 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:30.311769 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 05:45:30.311781 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:30.311827 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.311844 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.311850 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-26 05:45:30.311867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.311891 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.311898 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.311908 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 05:45:30.311925 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.311932 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.311941 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 05:45:30.311959 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.311965 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.311975 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 05:45:30.311992 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.311999 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.312009 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 05:45:30.312026 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.312033 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.312042 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 05:45:30.312055 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.312084 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.312094 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:45:30.312110 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.312116 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-26 05:45:30.312130 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.312153 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.312159 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.312173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.312196 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:45:30.312216 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:45:30.312233 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.312244 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 05:45:30.312253 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-26 05:45:30.312265 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.312280 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 05:45:30.312290 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-26 05:45:30.312304 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.312311 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-26 05:45:30.312325 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.312349 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.312356 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.312366 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-26 05:45:30.312378 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.312393 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.312403 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-26 05:45:30.312418 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.312424 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-26 05:45:30.312450 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.312476 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 05:45:30.312484 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.312494 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-26 05:45:30.312507 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.312522 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.312531 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-26 05:45:30.312546 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.312552 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-26 05:45:30.312566 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.312591 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.312598 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.312608 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:45:30.312621 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.312636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.312645 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-26 05:45:30.312660 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.312666 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-26 05:45:30.312680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.312705 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:45:30.312713 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.312723 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-26 05:45:30.312740 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.312756 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.312766 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-26 05:45:30.312779 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:45:30.312807 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-26 05:45:30.312814 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:45:30.312824 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-26 05:45:30.312836 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:45:30.312852 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.312866 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:45:30.312891 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.312898 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:45:30.312908 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-26 05:45:30.312926 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.312933 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:45:30.312942 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-26 05:45:30.312960 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.312966 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:45:30.312976 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-26 05:45:30.312993 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.313000 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:45:30.313010 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-26 05:45:30.313027 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.313034 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:45:30.313043 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-26 05:45:30.313061 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 05:45:30.313067 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:45:30.313076 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-26 05:45:30.313094 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 05:45:30.313100 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:45:30.313109 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-26 05:45:30.313127 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 05:45:30.313134 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:45:30.313143 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-26 05:45:30.313160 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:45:30.313167 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:45:30.313177 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-26 05:45:30.313194 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.313201 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:45:30.313211 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-26 05:45:30.313228 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.313235 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:45:30.313244 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-26 05:45:30.313262 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.313268 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:45:30.313278 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-26 05:45:30.313295 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.313302 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:45:30.313311 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-26 05:45:30.313324 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:45:30.313384 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.313401 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.313408 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-26 05:45:30.313423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.313452 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.313460 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.313470 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-26 05:45:30.313483 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.313498 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.313508 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:45:30.313523 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.313529 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-26 05:45:30.313544 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.313568 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.313575 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.313585 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-26 05:45:30.313598 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.313613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.313623 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-26 05:45:30.313637 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.313643 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-26 05:45:30.313658 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.313682 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.313689 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.313699 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-26 05:45:30.313717 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.313723 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.313739 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 05:45:30.313756 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.313763 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.313773 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 05:45:30.313790 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.313800 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.313810 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 05:45:30.313822 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.313850 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.313860 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:30.313875 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.313881 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 05:45:30.313895 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.313920 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:30.313927 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.313937 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-26 05:45:30.313950 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.313965 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.313975 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-26 05:45:30.313988 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:30.314015 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:30.314022 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:30.314032 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:30.314045 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:30.314061 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.314075 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:30.314100 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.314107 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:30.314117 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:45:30.314134 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.314141 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:30.314151 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:45:30.314168 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.314175 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:30.314184 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-26 05:45:30.314202 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:45:30.314208 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:30.314218 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-26 05:45:30.314235 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.314242 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:30.314251 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:45:30.314269 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.314275 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:30.314285 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-26 05:45:30.314302 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 05:45:30.314309 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:30.314318 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-26 05:45:30.314331 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:30.314369 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.314385 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.314392 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-26 05:45:30.314406 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.314430 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.314437 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.314452 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-26 05:45:30.314471 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.314478 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.314495 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-26 05:45:30.314512 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.314519 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.314529 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-26 05:45:30.314546 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.314553 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.314562 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-26 05:45:30.314580 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.314586 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.314596 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-26 05:45:30.314613 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.314620 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.314629 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-26 05:45:30.314647 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.314653 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.314663 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-26 05:45:30.314680 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.314687 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.314696 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-26 05:45:30.314709 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.314751 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.314761 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:45:30.314776 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.314792 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-26 05:45:30.314806 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.314831 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:45:30.314838 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.314847 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-26 05:45:30.314860 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.314875 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.314885 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-26 05:45:30.314903 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:45:30.314910 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-26 05:45:30.314921 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-26 05:45:30.314937 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.314943 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-26 05:45:30.314956 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.314979 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:45:30.314999 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:45:30.315016 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.315027 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 05:45:30.315037 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-26 05:45:30.315053 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.315060 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-26 05:45:30.315107 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-26 05:45:30.315124 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:45:30.315131 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-26 05:45:30.315141 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-26 05:45:30.315158 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:45:30.315164 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-26 05:45:30.315174 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:45:30.315191 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:30.315204 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-26 05:45:30.315214 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:30.315231 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:30.315237 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-26 05:45:30.315247 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:30.315264 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:45:30.315270 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-26 05:45:30.315280 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:45:30.315297 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:45:30.315303 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-26 05:45:30.315313 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:45:30.315330 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 05:45:30.315336 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-26 05:45:30.315345 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-26 05:45:30.315362 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:30.315368 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-26 05:45:30.315378 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:30.315395 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 05:45:30.315401 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-26 05:45:30.315411 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-26 05:45:30.315428 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:45:30.315451 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-26 05:45:30.315469 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:45:30.315490 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:30.315497 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-26 05:45:30.315515 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:30.315531 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:45:30.315537 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-26 05:45:30.315547 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-26 05:45:30.315559 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-26 05:45:30.315593 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-26 05:45:30.315622 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-26 05:45:30.315648 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 05:45:30.315674 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-26 05:45:30.315701 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:45:30.315734 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-26 05:45:30.315760 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-26 05:45:30.315786 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-26 05:45:30.315812 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-26 05:45:30.315838 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-26 05:45:30.315865 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-26 05:45:30.315890 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-26 05:45:30.315916 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-26 05:45:30.315941 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-26 05:45:30.315970 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-26 05:45:30.315997 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-26 05:45:30.316023 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-26 05:45:30.316049 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-26 05:45:30.316075 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:45:30.316100 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-26 05:45:30.316126 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-26 05:45:30.316152 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-26 05:45:30.316177 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:45:30.316203 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-26 05:45:30.316229 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:30.316255 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 05:45:30.316281 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:45:30.316307 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-26 05:45:30.316332 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-26 05:45:30.316357 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-26 05:45:30.316383 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-26 05:45:30.316411 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-26 05:45:30.316449 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-26 05:45:30.316476 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-26 05:45:30.316503 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:30.316529 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 05:45:30.316556 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:30.316582 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 05:45:30.316609 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:45:30.316635 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-26 05:45:30.316661 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:30.316687 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-26 05:45:30.316714 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:30.316740 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-26 05:45:30.316766 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:45:30.316792 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-26 05:45:30.316818 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-26 05:45:30.316844 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-26 05:45:30.316870 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-26 05:45:30.316895 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-26 05:45:30.316921 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:30.316946 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-26 05:45:30.316973 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:45:30.316999 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-26 05:45:30.317025 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-26 05:45:30.317051 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-26 05:45:30.317076 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-26 05:45:30.317102 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-26 05:45:30.317128 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:45:30.317154 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-26 05:45:30.317180 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:30.317206 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-26 05:45:30.317231 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:45:30.317259 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-26 05:45:30.317286 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.317304 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.317330 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:45:30.317355 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.317372 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.317388 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.317414 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:45:30.317444 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.317463 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.317479 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.317496 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.317521 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:45:30.317546 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.317572 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:45:30.317598 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.317624 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:45:30.317649 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.317666 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.317691 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:45:30.317717 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.317734 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.317759 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:45:30.317785 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.317810 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:45:30.317836 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.317862 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:45:30.317888 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.317913 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:45:30.317939 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.317964 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:45:30.317990 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.318007 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.318033 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:45:30.318058 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.318084 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:45:30.318110 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.318135 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:45:30.318162 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.318193 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:45:30.318219 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.318237 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.318253 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.318270 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.318287 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.318303 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.318320 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.318346 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:45:30.318371 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.318388 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.318404 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.318429 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:45:30.318464 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.318491 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:45:30.318524 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.318541 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.318558 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.318583 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:45:30.318608 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.318625 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.318641 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.318658 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.318674 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.318700 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:45:30.318733 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.318750 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.318766 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.318783 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.318808 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:30.318833 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.318851 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.318868 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.318884 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.318910 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:30.318935 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.318961 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:45:30.318988 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.319005 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.319021 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.319038 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.319065 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:45:30.319090 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.319116 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 05:45:30.319142 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.319159 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.319176 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.319201 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:30.319226 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.319243 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.319260 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.319277 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.319293 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.319319 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:45:30.319344 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.319370 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-26 05:45:30.319395 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.319420 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:45:30.319452 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.319478 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:45:30.319508 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.319525 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.319542 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.319558 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.319583 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:30.319609 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.319626 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.319642 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.319659 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.319675 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.319692 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.319708 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.319725 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.319750 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-26 05:45:30.319777 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.319794 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.319819 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:45:30.319844 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.319861 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.319878 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.319902 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:45:30.319927 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.319943 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.319960 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.319976 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.320001 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:45:30.320026 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.320051 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:45:30.320076 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.320101 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:45:30.320126 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.320143 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.320167 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:45:30.320193 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.320210 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.320235 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:45:30.320261 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.320287 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:45:30.320312 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.320338 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:45:30.320363 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.320388 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:45:30.320413 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.320442 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:45:30.320470 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.320487 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.320512 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:45:30.320538 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.320564 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:45:30.320589 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.320615 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:45:30.320640 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.320665 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:45:30.320691 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.320708 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.320725 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.320742 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.320762 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.320778 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.320795 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.320821 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:45:30.320847 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.320863 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.320880 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.320905 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:45:30.320931 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.320956 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:45:30.320982 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.320999 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.321015 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.321040 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:45:30.321065 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.321081 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.321097 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.321114 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.321130 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.321155 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:45:30.321181 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.321197 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.321214 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.321230 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.321255 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:30.321281 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.321298 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.321315 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.321331 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.321357 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:30.321382 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.321408 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:45:30.321434 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.321461 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.321478 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.321495 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.321521 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:45:30.321546 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.321572 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 05:45:30.321597 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.321614 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.321631 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.321656 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:30.321681 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.321698 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.321715 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.321738 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.321755 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.321780 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:45:30.321805 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.321831 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-26 05:45:30.321856 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.321882 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:45:30.321907 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.321932 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:45:30.321957 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.321974 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.321990 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.322007 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.322033 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:30.322059 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.322076 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.322092 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.322109 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.322125 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.322141 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.322158 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.322175 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:45:30.322200 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-26 05:45:30.322226 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-26 05:45:30.322284 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:45:30.322334 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:45:30.322382 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:45:30.322429 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-26 05:45:30.322483 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-26 05:45:30.322530 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-26 05:45:30.322577 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-26 05:45:30.322628 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:45:30.322676 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:45:30.322732 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:45:30.322779 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:45:30.322825 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:30.322872 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:45:30.322919 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:45:30.322965 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:45:30.323012 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:45:30.323059 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:30.323108 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:30.323156 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:45:30.323204 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:30.323257 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:30.323311 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:45:30.323357 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-26 05:45:30.323403 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:45:30.323455 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:30.323502 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:45:30.323551 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-26 05:45:30.323599 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:45:30.323651 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:45:30.323697 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:30.323744 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:45:30.323800 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-26 05:45:30.323848 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:45:30.323895 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:45:30.323942 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:45:30.323989 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-26 05:45:30.324036 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-26 05:45:30.324083 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-26 05:45:30.324130 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-26 05:45:30.324177 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:45:30.324223 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:45:30.324319 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:45:30.324365 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:45:30.324411 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:30.324464 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:45:30.324513 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:45:30.324559 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:45:30.324606 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:45:30.324653 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:30.324700 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:30.324747 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:45:30.324795 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:30.324846 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:30.324897 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:45:30.324944 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-26 05:45:30.324990 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:45:30.325036 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:30.325081 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:45:30.325129 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-26 05:45:30.325176 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:45:30.325227 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:45:30.325272 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:30.325321 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:45:30.325376 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-26 05:45:30.325424 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:45:30.325477 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:45:30.325525 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:45:30.325571 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-26 05:45:30.325618 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-26 05:45:30.325665 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-26 05:45:30.325713 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-26 05:45:30.325760 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:45:30.325806 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:45:30.325854 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:45:30.325900 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:45:30.325945 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:30.325992 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:45:30.326039 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:45:30.326084 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:45:30.326130 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:45:30.326178 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:30.326225 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:30.326273 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:45:30.326320 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:30.326371 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:30.326421 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:45:30.326473 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-26 05:45:30.326519 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:45:30.326564 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:30.326611 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:45:30.326659 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-26 05:45:30.326706 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:45:30.326759 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:45:30.326806 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:30.326853 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:45:30.326907 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-26 05:45:30.326933 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 05:45:30.326994 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:45:30.327048 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:45:30.327102 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:45:30.327155 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 05:45:30.327207 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 05:45:30.327260 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 05:45:30.327313 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 05:45:30.327366 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:45:30.327419 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:45:30.327479 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:45:30.327532 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:45:30.327584 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:30.327637 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:45:30.327690 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:45:30.327743 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:45:30.327795 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:45:30.327848 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:30.327902 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:30.327955 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:45:30.328007 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:30.328060 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:30.328112 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:45:30.328164 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 05:45:30.328218 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:45:30.328270 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:30.328330 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:45:30.328383 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 05:45:30.328436 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:45:30.328495 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:45:30.328548 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:30.328601 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:45:30.328661 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-26 05:45:30.328684 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 05:45:30.328739 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:45:30.328793 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:45:30.328846 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:45:30.328899 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 05:45:30.328952 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 05:45:30.329006 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 05:45:30.329059 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 05:45:30.329112 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:45:30.329165 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:45:30.329218 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:45:30.329271 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:45:30.329370 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:30.329424 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:45:30.329483 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:45:30.329536 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:45:30.329589 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:45:30.329643 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:30.329696 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:30.329749 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:45:30.329803 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:30.329856 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:30.329909 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:45:30.329962 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 05:45:30.330016 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:45:30.330069 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:30.330123 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:45:30.330176 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 05:45:30.330229 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:45:30.330282 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:45:30.330335 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:30.330387 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:45:30.330452 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-26 05:45:30.330476 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 05:45:30.330525 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:45:30.330574 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:45:30.330621 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:45:30.330669 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 05:45:30.330716 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 05:45:30.330763 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 05:45:30.330810 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 05:45:30.330857 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:45:30.330905 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:45:30.330952 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:45:30.331000 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:45:30.331048 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:30.331097 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:45:30.331144 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:45:30.331191 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:45:30.331239 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:45:30.331293 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:30.331341 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:30.331388 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:45:30.331436 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:30.331490 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:30.331547 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:45:30.331594 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 05:45:30.331648 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:45:30.331696 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:30.331743 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:45:30.331790 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 05:45:30.331838 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:45:30.331885 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:45:30.331933 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:30.331981 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:45:30.332035 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-26 05:45:30.332056 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 05:45:30.332106 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:45:30.332156 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:45:30.332205 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:45:30.332264 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 05:45:30.332314 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 05:45:30.332363 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 05:45:30.332412 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 05:45:30.332468 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:45:30.332518 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:45:30.332568 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:45:30.332617 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:45:30.332667 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:30.332716 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:45:30.332766 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:45:30.332816 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:45:30.332865 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:45:30.332915 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:30.332965 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:30.333015 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:45:30.333065 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:30.333114 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:30.333164 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:45:30.333214 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 05:45:30.333263 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:45:30.333320 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:30.333370 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:45:30.333419 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 05:45:30.333475 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:45:30.333524 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:45:30.333575 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:30.333624 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:45:30.333676 wsdl: current service: Service1 2019-04-26 05:45:30.333693 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-26 05:45:30.333721 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-26 05:45:30.333749 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-26 05:45:30.333776 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-26 05:45:30.333802 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-26 05:45:30.333822 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 05:45:30.333836 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 05:45:30.333845 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:45:30.333853 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 05:45:30.333862 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 05:45:30.333870 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 05:45:30.333879 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 05:45:30.333887 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 05:45:30.333895 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 05:45:30.333904 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:45:30.333911 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 05:45:30.333919 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:45:30.333927 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:30.333935 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:45:30.333943 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 05:45:30.333997 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 05:45:30.334014 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 05:45:30.334022 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:30.334029 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:30.334037 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:45:30.334045 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:30.334053 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:30.334060 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:45:30.334068 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 05:45:30.334076 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 05:45:30.334084 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:30.334091 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:45:30.334099 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 05:45:30.334106 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 05:45:30.334114 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:45:30.334122 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:30.334130 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:45:30.334138 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 05:45:30.334147 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 05:45:30.334154 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:45:30.334162 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 05:45:30.334170 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 05:45:30.334178 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 05:45:30.334186 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 05:45:30.334194 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 05:45:30.334201 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 05:45:30.334208 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:45:30.334216 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 05:45:30.334223 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:45:30.334231 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:30.334239 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:45:30.334246 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 05:45:30.334254 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 05:45:30.334261 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 05:45:30.334275 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:30.334284 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:30.334292 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:45:30.334299 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:30.334307 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:30.334314 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:45:30.334321 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 05:45:30.334328 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 05:45:30.334336 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:30.334343 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:45:30.334350 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 05:45:30.334357 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 05:45:30.334366 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:45:30.334373 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:30.334380 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:45:30.334388 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 05:45:30.334396 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 05:45:30.334403 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:45:30.334411 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 05:45:30.334418 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 05:45:30.334424 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 05:45:30.334431 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 05:45:30.334438 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 05:45:30.334451 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 05:45:30.334458 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:45:30.334465 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 05:45:30.334472 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:45:30.334479 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:30.334485 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:45:30.334492 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 05:45:30.334499 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 05:45:30.334505 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 05:45:30.334512 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:30.334518 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:30.334525 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:45:30.334532 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:30.334540 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:30.334546 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:45:30.334553 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 05:45:30.334568 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 05:45:30.334575 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:30.334581 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:45:30.334588 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 05:45:30.334594 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 05:45:30.334601 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:45:30.334607 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:30.334614 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:45:30.334621 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 05:45:30.334628 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 05:45:30.334635 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:45:30.334642 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 05:45:30.334649 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 05:45:30.334656 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 05:45:30.334662 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 05:45:30.334669 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 05:45:30.334675 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 05:45:30.334683 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:45:30.334690 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 05:45:30.334696 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:45:30.334703 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:30.334710 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:45:30.334717 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 05:45:30.334723 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 05:45:30.334730 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 05:45:30.334736 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:30.334743 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:45:30.334750 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:45:30.334756 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 05:45:30.334762 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:45:30.334769 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:45:30.334775 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 05:45:30.334782 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 05:45:30.334788 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:45:30.334794 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:45:30.334801 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 05:45:30.334807 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 05:45:30.334814 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:45:30.334829 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:45:30.334836 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:45:30.335047 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-26 05:45:30.335057 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 05:45:30.335062 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 05:45:30.335067 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 05:45:30.335074 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-26 05:45:30.335079 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-26 05:45:30.335083 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-26 05:45:30.335092 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-26 05:45:30.335100 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-26 05:45:30.335138 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-26 05:45:30.335145 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179232" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 05:45:30.335168 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-26 05:45:30.335189 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-26 05:45:30.335196 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-26 05:45:30.335200 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-26 05:45:30.335204 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-26 05:45:30.335209 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179232" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 05:45:30.335220 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-26 05:45:30.335226 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-26 05:45:30.335231 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-26 05:45:30.335243 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-26 05:45:30.335252 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:45:30.335256 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-26 05:45:30.335280 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.335289 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-26 05:45:30.335293 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.335316 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-26 05:45:30.335322 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-26 05:45:30.335326 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-26 05:45:30.335329 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-26 05:45:30.335334 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-26 05:45:30.335337 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-26 05:45:30.335342 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-26 05:45:30.335346 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-26 05:45:30.335353 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179232" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 05:45:30.335363 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-26 05:45:30.335369 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-26 05:45:30.335373 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-26 05:45:30.335379 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-26 05:45:30.335385 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-26 05:45:30.335389 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:45:30.335412 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-26 05:45:30.335418 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 05:45:30.335423 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 05:45:30.335428 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 05:45:30.335432 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 05:45:30.335447 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-26 05:45:30.335457 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 05:45:30.335462 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 05:45:30.335466 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-26 05:45:30.335473 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179232" 2019-04-26 05:45:30.335480 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 05:45:30.335484 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 05:45:30.335489 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 05:45:30.335496 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 05:45:30.335501 wsdl: in serializeType: returning: 179232 2019-04-26 05:45:30.335507 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-26 05:45:30.335514 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 05:45:30.335518 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 05:45:30.335522 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-26 05:45:30.335527 wsdl: in serializeType: returning: 179232 2019-04-26 05:45:30.335532 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179232 2019-04-26 05:45:30.335553 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179232 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-26 05:45:30.335558 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-26 05:45:30.335564 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6361"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-26 05:45:30.335578 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-26 05:45:30.335584 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179232 2019-04-26 05:45:30.335594 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-26 05:45:30.335665 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-26 05:45:30.335606 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-26 05:45:30.335617 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-26 05:45:30.335622 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-26 05:45:30.335626 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-26 05:45:30.335630 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-26 05:45:30.335637 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 05:45:30.335646 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 05:45:30.335654 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-26 05:45:30.335659 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-26 05:45:30.335672 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-26 05:45:30.335682 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-26 05:45:30.335689 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-26 05:45:30.343554 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-26 05:45:30.343570 soap_transport_http: socket connected 2019-04-26 05:45:30.343580 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-26 05:45:30.343586 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-26 05:45:30.343591 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 05:45:30.343596 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 05:45:30.343600 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-26 05:45:30.343604 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-26 05:45:30.343609 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-26 05:45:30.343640 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-26 05:45:30.353759 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-26 05:45:30.353785 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-26 05:45:30.353792 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 05:45:30.353797 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-26 05:45:30.353803 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-26 05:45:30.353808 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-26 05:45:30.353814 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-26 05:45:30.353820 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-26 05:45:30.353825 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-26 05:45:30.353831 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 26 Apr 2019 03:45:13 GMT 2019-04-26 05:45:30.353837 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-26 05:45:30.353842 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-26 05:45:30.353847 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-26 05:45:30.353857 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-26 05:45:30.353882 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-26 05:45:30.353893 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-26 05:45:30.353902 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-26 05:45:30.353907 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-26 05:45:30.353911 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-26 05:45:30.353949 soap_transport_http: closed socket 2019-04-26 05:45:30.353961 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-26 05:45:30.353967 soap_transport_http: end of send() 2019-04-26 05:45:30.353994 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 05:45:30.354010 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 26 Apr 2019 03:45:13 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-26 05:45:30.354041 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-26 05:45:30.354050 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-26 05:45:30.354081 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-26 05:45:30.354087 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-26 05:45:30.354195 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-26 05:45:30.354291 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-26 05:45:30.354297 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-26 05:45:30.354306 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-26 05:45:30.354317 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-26 05:45:30.354347 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-26 05:45:30.354402 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-26 05:45:30.354429 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-26 05:45:30.354451 nusoap_client: got fault 2019-04-26 05:45:30.354459 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-26 05:45:30.354464 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-26 05:45:30.354469 nusoap_client: detail =