Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 108.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
452021-0001 Model turbiny: TV81
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: DORMAN
 Silnik:
JR T3716
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 19 Oct 2019 06:50:53 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-19 08:50:56.970732 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-19 08:50:56.970793 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 08:50:56.970810 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204808" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-19 08:50:56.970828 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 08:50:56.970839 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-19 08:50:56.970848 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-19 08:50:56.970863 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-19 08:50:56.970872 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 08:50:56.970879 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 08:50:56.970889 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 08:50:56.970899 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-19 08:50:56.970910 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-19 08:50:56.970916 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-19 08:50:56.970921 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-19 08:50:56.970925 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-19 08:50:56.970929 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-19 08:50:56.970942 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 08:50:56.970958 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 08:50:56.970967 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-19 08:50:56.970973 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-19 08:50:56.970979 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-19 08:50:56.970989 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-19 08:50:56.970998 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-19 08:50:56.977279 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-19 08:50:56.977316 soap_transport_http: socket connected 2019-10-19 08:50:56.977336 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-19 08:50:56.977345 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 08:50:56.977351 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 08:50:56.977355 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-19 08:50:56.977360 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-19 08:50:56.977389 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-19 08:50:57.606920 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-19 08:50:57.606992 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-19 08:50:57.607005 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-19 08:50:57.607016 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-19 08:50:57.607033 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-19 08:50:57.607044 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-19 08:50:57.607054 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-19 08:50:57.607067 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-19 08:50:57.607077 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-19 08:50:57.607088 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 19 Oct 2019 06:50:53 GMT 2019-10-19 08:50:57.607099 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-19 08:50:57.607109 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-19 08:50:57.607286 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-19 08:50:57.607308 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-19 08:50:57.607418 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-19 08:50:57.607453 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-19 08:50:57.612867 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:57.612899 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:57.612954 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:57.612979 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:57.613437 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-19 08:50:57.619333 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-19 08:50:57.619489 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 08:50:57.619621 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 08:50:57.619655 soap_transport_http: read buffer of 2440 bytes 2019-10-19 08:50:57.625507 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:57.625556 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:50:57.625571 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:57.625619 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:50:57.625647 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:57.625671 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:57.625718 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:50:57.625758 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:57.625830 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-19 08:50:57.625893 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:50:57.625943 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:57.626228 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:57.626293 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-19 08:50:57.626581 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:50:57.626701 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-19 08:50:57.626772 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-19 08:50:57.631996 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 08:50:57.632159 soap_transport_http: read buffer of 7736 bytes 2019-10-19 08:50:57.632242 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-19 08:50:57.632274 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:57.632313 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:50:57.632337 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:57.632384 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:57.632398 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:57.632475 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:57.632514 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:57.632538 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:57.632550 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:57.632594 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:50:57.632627 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:57.633226 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-10-19 08:50:57.800184 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:50:57.800263 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-19 08:50:57.800296 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:57.800319 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:57.800367 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:57.800394 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:57.800435 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:50:57.800463 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-10-19 08:50:57.800476 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-19 08:50:57.800481 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-19 08:50:57.800523 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-19 08:50:57.800558 soap_transport_http: closed socket 2019-10-19 08:50:57.800580 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-19 08:50:57.800588 soap_transport_http: end of send() 2019-10-19 08:50:57.800607 wsdl: got WSDL URL 2019-10-19 08:50:57.800612 wsdl: Parse WSDL 2019-10-19 08:50:57.800791 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-19 08:50:57.800807 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-19 08:50:57.800857 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.800866 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-19 08:50:57.800887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.800919 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.800928 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.800944 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 08:50:57.800965 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.800972 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.800984 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 08:50:57.801001 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.801032 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.801044 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-19 08:50:57.801061 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.801067 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-19 08:50:57.801083 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.801111 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:50:57.801119 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.801130 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-19 08:50:57.801144 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.801161 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.801172 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-19 08:50:57.801188 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.801194 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-19 08:50:57.801211 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.801238 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.801245 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.801256 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 08:50:57.801275 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.801282 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.801291 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 08:50:57.801309 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.801316 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.801326 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-19 08:50:57.801339 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.801372 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.801394 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-19 08:50:57.801425 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.801438 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-19 08:50:57.801466 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.801515 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:50:57.801529 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.801548 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-19 08:50:57.801583 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.801612 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.801635 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-19 08:50:57.801664 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.801675 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-19 08:50:57.801702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.801750 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.801764 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.801783 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 08:50:57.801817 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.801829 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.801848 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 08:50:57.801883 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.801895 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.801915 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-19 08:50:57.801949 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.801961 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.801980 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:50:57.802006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.802056 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.802079 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:50:57.802108 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.802120 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-19 08:50:57.802148 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.802194 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.802206 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.802232 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.802279 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:50:57.802312 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:50:57.802340 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.802357 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 08:50:57.802375 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-19 08:50:57.802399 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.802421 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 08:50:57.802436 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-19 08:50:57.802459 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.802466 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-19 08:50:57.802548 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.802587 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.802595 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.802606 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 08:50:57.802625 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.802632 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.802646 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 08:50:57.802665 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.802672 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.802682 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-19 08:50:57.802700 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.802706 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.802716 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:50:57.802730 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.802758 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.802768 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:50:57.802784 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.802790 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-19 08:50:57.802805 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.802831 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:50:57.802839 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.802848 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-19 08:50:57.802862 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.802877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.802888 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-19 08:50:57.802902 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.802908 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-19 08:50:57.802922 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.802947 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.802954 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.802964 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 08:50:57.802977 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.802993 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.803003 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-19 08:50:57.803018 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.803024 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-19 08:50:57.803038 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.803062 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.803069 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.803079 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-19 08:50:57.803093 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.803108 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.803118 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-19 08:50:57.803133 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.803139 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-19 08:50:57.803154 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.803178 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.803185 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.803195 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:50:57.803208 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.803223 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.803233 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-19 08:50:57.803248 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.803253 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-19 08:50:57.803271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.803297 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.803305 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.803315 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-19 08:50:57.803328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.803343 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.803354 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-19 08:50:57.803368 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.803374 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-19 08:50:57.803388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.803414 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.803421 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.803431 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-19 08:50:57.803449 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.803456 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.803466 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:50:57.803479 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.803498 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.803509 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-19 08:50:57.803523 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.803529 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-19 08:50:57.803543 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.803567 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.803579 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.803590 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-19 08:50:57.803603 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.803619 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.803629 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-19 08:50:57.803644 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.803650 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-19 08:50:57.803664 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.803688 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.803695 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.803704 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-19 08:50:57.803722 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.803729 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.803738 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:50:57.803752 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.803770 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.803781 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-19 08:50:57.803795 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.803801 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-19 08:50:57.803815 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.803840 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.803847 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.803857 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-19 08:50:57.803870 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.803885 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.803895 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-19 08:50:57.803910 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.803915 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-19 08:50:57.803929 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.803954 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.803961 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.803971 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:50:57.803984 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.803999 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.804009 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-19 08:50:57.804024 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.804029 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-19 08:50:57.804043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.804067 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.804074 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.804084 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-19 08:50:57.804097 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.804120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.804141 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-19 08:50:57.804170 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.804182 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-19 08:50:57.804208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.804255 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.804269 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.804287 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:50:57.804312 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.804339 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.804361 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-19 08:50:57.804390 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.804401 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-19 08:50:57.804426 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.804473 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:50:57.804485 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.804504 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-19 08:50:57.804530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.804557 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.804585 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-19 08:50:57.804616 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.804627 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-19 08:50:57.804653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.804701 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.804714 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.804733 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-19 08:50:57.804760 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.804787 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.804808 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:50:57.804836 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.804847 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-19 08:50:57.804872 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.804918 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.804932 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.804951 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-19 08:50:57.804975 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.805000 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.805017 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-19 08:50:57.805041 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.805050 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-19 08:50:57.805071 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.805114 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.805128 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.805144 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-19 08:50:57.805165 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.805182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.805193 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-19 08:50:57.805209 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.805215 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-19 08:50:57.805230 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.805255 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.805262 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.805272 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-19 08:50:57.805285 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.805300 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.805311 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-19 08:50:57.805325 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.805331 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-19 08:50:57.805344 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.805369 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.805376 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.805386 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-19 08:50:57.805404 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.805411 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.805421 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-19 08:50:57.805434 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.805453 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.805463 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:50:57.805477 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.805484 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-19 08:50:57.805497 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.805522 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:50:57.805529 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.805539 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-19 08:50:57.805552 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.805567 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.805585 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-19 08:50:57.805601 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.805607 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-19 08:50:57.805621 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.805646 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.805653 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.805663 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:50:57.805677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.805692 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.805702 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:57.805717 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.805723 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-19 08:50:57.805736 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.805763 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.805771 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.805781 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-19 08:50:57.805794 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.805810 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.805820 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 08:50:57.805835 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.805841 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-19 08:50:57.805854 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.805880 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 08:50:57.805887 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.805897 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-19 08:50:57.805910 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.805926 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.805936 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:50:57.805950 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.805956 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-19 08:50:57.805970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.805993 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.805999 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.806013 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.806037 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:50:57.806058 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:50:57.806075 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.806085 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 08:50:57.806096 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-19 08:50:57.806108 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.806122 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 08:50:57.806133 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-19 08:50:57.806147 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.806153 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-19 08:50:57.806167 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.806192 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 08:50:57.806199 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.806209 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-19 08:50:57.806222 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.806237 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.806247 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-19 08:50:57.806262 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.806268 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-19 08:50:57.806281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.806305 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.806311 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.806325 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.806349 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:50:57.806369 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:50:57.806412 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.806426 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 08:50:57.806436 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-19 08:50:57.806449 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.806463 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 08:50:57.806474 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-19 08:50:57.806490 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.806496 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-19 08:50:57.806510 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.806535 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 08:50:57.806542 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.806552 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-19 08:50:57.806566 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.806586 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.806598 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-19 08:50:57.806613 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.806619 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-19 08:50:57.806633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.806657 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.806663 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.806680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.806723 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:50:57.806764 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:50:57.806798 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.806818 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 08:50:57.806838 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-19 08:50:57.806863 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.806889 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 08:50:57.806911 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-19 08:50:57.806939 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.806951 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-19 08:50:57.806977 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.807024 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.807037 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.807056 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-19 08:50:57.807090 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.807102 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.807121 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-19 08:50:57.807155 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.807168 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.807186 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-19 08:50:57.807220 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.807233 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.807252 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-19 08:50:57.807287 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.807298 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.807317 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-19 08:50:57.807350 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.807362 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.807381 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-19 08:50:57.807414 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.807426 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.807444 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:50:57.807470 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.807539 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.807562 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-19 08:50:57.807597 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.807607 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-19 08:50:57.807629 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.807670 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.807681 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.807699 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-19 08:50:57.807725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.807744 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.807755 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-19 08:50:57.807772 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.807778 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-19 08:50:57.807792 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.807818 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.807825 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.807835 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-19 08:50:57.807853 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.807860 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.807870 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:50:57.807888 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.807894 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.807904 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-19 08:50:57.807917 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.807940 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.807951 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-19 08:50:57.807966 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.807972 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-19 08:50:57.807985 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.808010 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.808017 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.808027 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-19 08:50:57.808040 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.808055 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.808066 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-19 08:50:57.808080 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.808086 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-19 08:50:57.808100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.808124 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.808131 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.808141 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:50:57.808154 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.808169 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.808180 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:57.808195 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.808201 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-19 08:50:57.808214 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.808239 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.808246 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.808256 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-19 08:50:57.808270 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.808285 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.808295 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 08:50:57.808309 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.808315 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-19 08:50:57.808329 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.808354 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.808361 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.808371 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-19 08:50:57.808389 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.808395 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.808405 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:50:57.808422 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.808429 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.808438 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-19 08:50:57.808451 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.808475 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.808485 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:57.808500 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.808505 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-19 08:50:57.808519 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.808544 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.808551 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.808561 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-19 08:50:57.808580 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.808596 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.808607 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 08:50:57.808622 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.808628 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-19 08:50:57.808642 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.808667 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.808674 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.808684 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-19 08:50:57.808702 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.808708 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.808719 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 08:50:57.808736 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.808743 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.808753 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 08:50:57.808771 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.808777 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.808787 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-19 08:50:57.808804 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.808811 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.808821 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-19 08:50:57.808834 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.808962 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.808979 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:50:57.808996 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.809002 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 08:50:57.809017 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.809047 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:50:57.809054 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.809065 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-19 08:50:57.809079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.809095 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.809105 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-19 08:50:57.809119 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:50:57.809149 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-19 08:50:57.809156 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:50:57.809166 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-19 08:50:57.809179 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:50:57.809195 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.809209 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:50:57.809234 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.809241 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:50:57.809251 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:50:57.809269 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:50:57.809276 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:50:57.809286 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-19 08:50:57.809303 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:50:57.809310 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:50:57.809319 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-19 08:50:57.809337 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:50:57.809343 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:50:57.809353 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-19 08:50:57.809370 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:50:57.809377 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:50:57.809386 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-19 08:50:57.809403 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 08:50:57.809410 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:50:57.809419 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-19 08:50:57.809437 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.809444 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:50:57.809454 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:57.809472 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.809478 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:50:57.809488 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:50:57.809505 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.809511 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:50:57.809521 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-19 08:50:57.809538 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.809545 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:50:57.809554 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 08:50:57.809571 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.809584 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:50:57.809594 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 08:50:57.809608 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:50:57.809664 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.809683 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.809689 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-19 08:50:57.809704 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.809729 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.809736 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.809745 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 08:50:57.809763 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.809770 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.809779 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-19 08:50:57.809797 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.809803 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.809813 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-19 08:50:57.809830 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.809837 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.809846 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-19 08:50:57.809860 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.809886 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.809897 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:57.809911 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.809917 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 08:50:57.809932 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.809957 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:57.809964 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.809974 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-19 08:50:57.809988 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.810003 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.810013 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-19 08:50:57.810026 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:57.810053 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:57.810060 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:57.810070 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:57.810084 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:57.810100 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.810114 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:57.810138 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.810147 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:57.810164 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-19 08:50:57.810198 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.810211 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:57.810230 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-19 08:50:57.810340 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.810355 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:57.810376 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-19 08:50:57.810411 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.810430 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:57.810449 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-19 08:50:57.810484 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:50:57.810496 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:57.810515 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-19 08:50:57.810553 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:50:57.810566 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:57.810592 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-19 08:50:57.810627 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.810640 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:57.810659 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:50:57.810692 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.810705 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:57.810723 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-19 08:50:57.810758 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.810769 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:57.810788 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-19 08:50:57.810822 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.810834 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:57.810853 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 08:50:57.810886 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.810898 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:57.810915 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 08:50:57.810941 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:57.811035 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.811068 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.811079 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-19 08:50:57.811102 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.811143 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.811153 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.811168 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-19 08:50:57.811202 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.811213 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.811229 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:50:57.811252 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.811259 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.811269 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-19 08:50:57.811286 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:50:57.811293 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.811303 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-19 08:50:57.811317 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.811346 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.811357 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:57.811372 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.811378 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 08:50:57.811393 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.811419 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:57.811426 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.811436 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-19 08:50:57.811449 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.811465 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.811475 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-19 08:50:57.811489 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:57.811515 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:57.811523 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:57.811533 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:57.811546 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:57.811562 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.811585 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:57.811613 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.811620 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:57.811664 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-19 08:50:57.811688 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.811695 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:57.811706 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-19 08:50:57.811723 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.811754 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:57.811766 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-19 08:50:57.811786 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.811793 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:57.811803 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-19 08:50:57.811821 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:50:57.811828 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:57.811838 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-19 08:50:57.811855 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:50:57.811862 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:57.811871 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-19 08:50:57.811889 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.811895 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:57.811905 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:50:57.811922 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.811929 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:57.811939 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-19 08:50:57.811956 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.811963 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:57.811973 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-19 08:50:57.811990 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:50:57.811997 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:57.812006 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-19 08:50:57.812024 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.812030 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:57.812040 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 08:50:57.812057 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.812064 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:57.812073 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 08:50:57.812087 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:57.812144 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.812161 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:50:57.812189 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:50:57.812196 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:50:57.812206 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:50:57.812219 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:50:57.812236 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.812250 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:50:57.812275 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.812282 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:50:57.812292 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-19 08:50:57.812309 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.812317 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:50:57.812326 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-19 08:50:57.812344 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.812351 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:50:57.812360 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-19 08:50:57.812378 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.812384 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:50:57.812393 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-19 08:50:57.812411 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.812417 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:50:57.812426 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-19 08:50:57.812443 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:50:57.812450 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:50:57.812459 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-19 08:50:57.812476 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.812483 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:50:57.812510 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-19 08:50:57.812530 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:50:57.812537 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:50:57.812571 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-19 08:50:57.812612 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:50:57.812622 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:50:57.812634 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-19 08:50:57.812653 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:50:57.812659 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:50:57.812669 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-19 08:50:57.812690 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:50:57.812697 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:50:57.812707 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-19 08:50:57.812725 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:50:57.812731 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:50:57.812741 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-19 08:50:57.812898 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.812913 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:50:57.812933 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:50:57.812969 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.812988 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:50:57.813007 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-19 08:50:57.813034 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:50:57.813155 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.813193 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.813205 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-19 08:50:57.813236 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.813285 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.813299 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.813318 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-19 08:50:57.813346 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.813373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.813395 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:50:57.813424 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.813435 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-19 08:50:57.813462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.813510 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:50:57.813523 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.813541 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-19 08:50:57.813568 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.813603 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.813626 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-19 08:50:57.813655 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.813666 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-19 08:50:57.813691 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.813733 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.813744 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.813759 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:50:57.813786 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.813796 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.813813 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-19 08:50:57.813844 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.813852 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.813865 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-19 08:50:57.813889 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:50:57.813897 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.813907 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-19 08:50:57.813921 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.813949 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.813959 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-19 08:50:57.813975 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.813981 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-19 08:50:57.813996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.814022 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:50:57.814029 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.814039 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-19 08:50:57.814053 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.814068 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.814078 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-19 08:50:57.814091 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:50:57.814121 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-19 08:50:57.814128 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:50:57.814138 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-19 08:50:57.814151 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:50:57.814168 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.814182 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-19 08:50:57.814207 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.814214 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-19 08:50:57.814224 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-19 08:50:57.814242 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.814248 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-19 08:50:57.814258 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-19 08:50:57.814275 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.814281 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-19 08:50:57.814291 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-19 08:50:57.814309 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 08:50:57.814315 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-19 08:50:57.814325 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-19 08:50:57.814342 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.814348 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-19 08:50:57.814358 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-19 08:50:57.814375 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.814381 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-19 08:50:57.814391 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-19 08:50:57.814408 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.814415 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-19 08:50:57.814424 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 08:50:57.814478 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:50:57.814487 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-19 08:50:57.814499 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-19 08:50:57.814519 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:50:57.814556 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-19 08:50:57.814569 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-19 08:50:57.814595 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.814602 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-19 08:50:57.814612 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:50:57.814626 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-19 08:50:57.814682 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.814701 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.814708 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-19 08:50:57.814723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.814747 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.814754 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.814765 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:50:57.814778 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.814794 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.814804 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-19 08:50:57.814819 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.814825 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-19 08:50:57.814839 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.814863 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 08:50:57.814871 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.814881 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-19 08:50:57.814894 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.814909 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.814919 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-19 08:50:57.814933 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-19 08:50:57.814959 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:50:57.814966 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-19 08:50:57.814976 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-19 08:50:57.814993 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 08:50:57.814999 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-19 08:50:57.815009 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-19 08:50:57.815026 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:50:57.815033 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-19 08:50:57.815042 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-19 08:50:57.815056 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-19 08:50:57.815079 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.815094 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.815101 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-19 08:50:57.815115 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.815140 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.815146 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.815156 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:50:57.815174 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.815180 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.815191 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-19 08:50:57.815208 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.815215 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.815224 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-19 08:50:57.815238 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.815261 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.815272 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:57.815286 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.815292 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-19 08:50:57.815306 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.815330 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:57.815337 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.815347 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-19 08:50:57.815361 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.815376 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.815386 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-19 08:50:57.815399 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:57.815426 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:57.815434 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:57.815443 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:57.815457 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:57.815473 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.815487 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:57.815513 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.815520 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:57.815530 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-19 08:50:57.815547 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.815554 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:57.815564 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-19 08:50:57.815586 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.815593 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:57.815603 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-19 08:50:57.815621 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.815628 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:57.815638 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-19 08:50:57.815655 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:50:57.815662 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:57.815672 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-19 08:50:57.815691 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.815702 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:57.815720 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-19 08:50:57.815755 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.815767 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:57.815786 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-19 08:50:57.815821 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.815834 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:57.815852 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 08:50:57.815887 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.815898 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:57.815917 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 08:50:57.815944 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:57.816028 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.816063 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.816075 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-19 08:50:57.816104 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.816152 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.816165 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.816183 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-19 08:50:57.816217 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.816230 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.816249 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 08:50:57.816283 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.816295 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.816313 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 08:50:57.816347 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.816360 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.816379 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-19 08:50:57.816412 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.816425 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.816443 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-19 08:50:57.816468 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.816521 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.816545 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:50:57.816571 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.816588 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-19 08:50:57.816612 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.816650 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.816660 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.816680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.816787 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:50:57.816811 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:50:57.816829 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.816884 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 08:50:57.816898 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-19 08:50:57.816911 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.816926 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 08:50:57.816937 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-19 08:50:57.816953 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.816963 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-19 08:50:57.816979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.817040 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.817049 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.817060 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-19 08:50:57.817075 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.817091 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.817101 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-19 08:50:57.817177 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.817186 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-19 08:50:57.817204 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.817231 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-19 08:50:57.817239 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.817249 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-19 08:50:57.817263 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.817283 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.817294 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-19 08:50:57.817310 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.817316 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-19 08:50:57.817330 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.817355 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.817362 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.817372 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:50:57.817385 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.817401 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.817411 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-19 08:50:57.817426 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.817432 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-19 08:50:57.817445 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.817471 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:50:57.817478 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.817488 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-19 08:50:57.817502 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.817517 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.817527 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-19 08:50:57.817540 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:50:57.817568 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-19 08:50:57.817580 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:50:57.817591 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-19 08:50:57.817605 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:50:57.817621 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.817635 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:50:57.817661 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.817668 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:50:57.817678 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-19 08:50:57.817696 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.817703 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:50:57.817713 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-19 08:50:57.817731 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.817737 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:50:57.817747 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-19 08:50:57.817764 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.817771 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:50:57.817781 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-19 08:50:57.817798 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.817805 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:50:57.817815 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-19 08:50:57.817832 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 08:50:57.817839 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:50:57.817849 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-19 08:50:57.817866 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 08:50:57.817873 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:50:57.817883 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-19 08:50:57.817900 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 08:50:57.817906 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:50:57.817916 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-19 08:50:57.817933 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:50:57.817940 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:50:57.817949 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-19 08:50:57.817967 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.817973 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:50:57.817983 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-19 08:50:57.818000 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.818008 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:50:57.818017 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-19 08:50:57.818034 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.818041 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:50:57.818050 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-19 08:50:57.818067 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.818074 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:50:57.818083 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-19 08:50:57.818096 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:50:57.818159 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.818178 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.818184 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-19 08:50:57.818200 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.818225 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.818232 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.818242 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-19 08:50:57.818256 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.818274 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.818292 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:50:57.818321 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.818332 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-19 08:50:57.818359 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.818408 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.818422 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.818441 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-19 08:50:57.818466 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.818494 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.818514 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-19 08:50:57.818544 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.818556 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-19 08:50:57.818590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.818638 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.818652 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.818670 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-19 08:50:57.818703 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.818716 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.818734 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 08:50:57.818769 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.818781 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.818800 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 08:50:57.818835 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.818848 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.818867 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-19 08:50:57.818894 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.818942 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.818963 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:57.818992 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.819003 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 08:50:57.819029 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.819075 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:57.819088 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.819108 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-19 08:50:57.819134 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.819160 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.819178 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-19 08:50:57.819200 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:57.819243 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:57.819254 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:57.819269 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:57.819293 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:57.819319 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.819340 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:57.819373 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.819381 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:57.819391 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:50:57.819409 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.819416 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:57.819425 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:50:57.819443 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.819450 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:57.819460 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-19 08:50:57.819477 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:50:57.819484 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:57.819494 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-19 08:50:57.819511 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.819517 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:57.819527 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:50:57.819544 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.819551 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:57.819561 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-19 08:50:57.819585 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-19 08:50:57.819592 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:57.819602 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-19 08:50:57.819616 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:57.819654 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.819671 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.819677 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-19 08:50:57.819692 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.819716 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.819723 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.819733 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-19 08:50:57.819750 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.819757 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.819767 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-19 08:50:57.819784 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.819790 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.819800 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-19 08:50:57.819817 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.819824 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.819834 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-19 08:50:57.819851 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.819858 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.819867 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-19 08:50:57.819885 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.819891 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.819901 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-19 08:50:57.819918 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.819925 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.819934 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-19 08:50:57.819951 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.819958 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.819967 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-19 08:50:57.819980 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.820022 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.820033 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:50:57.820048 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.820055 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-19 08:50:57.820069 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.820094 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:50:57.820101 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.820111 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-19 08:50:57.820124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.820140 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.820150 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-19 08:50:57.820166 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:50:57.820173 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-19 08:50:57.820184 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-19 08:50:57.820199 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.820205 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-19 08:50:57.820219 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.820242 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:50:57.820262 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:50:57.820279 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.820290 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 08:50:57.820300 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-19 08:50:57.820317 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.820324 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-19 08:50:57.820335 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-19 08:50:57.820351 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:50:57.820357 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-19 08:50:57.820367 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-19 08:50:57.820384 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:50:57.820390 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-19 08:50:57.820401 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:50:57.820418 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:57.820424 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-19 08:50:57.820434 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:57.820450 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:57.820457 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-19 08:50:57.820466 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:57.820483 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:50:57.820490 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-19 08:50:57.820499 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:50:57.820516 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:50:57.820522 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-19 08:50:57.820532 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:50:57.820548 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 08:50:57.820555 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-19 08:50:57.820565 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-19 08:50:57.820586 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:57.820593 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-19 08:50:57.820603 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:57.820620 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-19 08:50:57.820627 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-19 08:50:57.820637 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-19 08:50:57.820653 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:50:57.820659 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-19 08:50:57.820670 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:50:57.820687 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:57.820694 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-19 08:50:57.820704 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:57.820719 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:50:57.820726 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-19 08:50:57.820736 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-19 08:50:57.820750 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-19 08:50:57.820784 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-19 08:50:57.820814 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-19 08:50:57.820841 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 08:50:57.820869 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-19 08:50:57.820896 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:50:57.820923 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-19 08:50:57.820967 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:50:57.821023 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-19 08:50:57.821183 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-19 08:50:57.821244 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-19 08:50:57.821299 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-19 08:50:57.821351 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-19 08:50:57.821405 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-19 08:50:57.821461 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-19 08:50:57.821515 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-19 08:50:57.821569 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-19 08:50:57.821633 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-19 08:50:57.821687 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-19 08:50:57.821740 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-19 08:50:57.821794 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-19 08:50:57.821843 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:50:57.821886 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-19 08:50:57.821927 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-19 08:50:57.821975 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-19 08:50:57.822007 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:50:57.822034 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-19 08:50:57.822060 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:57.822132 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 08:50:57.822159 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:50:57.822195 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-19 08:50:57.822223 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-19 08:50:57.822251 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-19 08:50:57.822278 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-19 08:50:57.822305 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-19 08:50:57.822332 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-19 08:50:57.822359 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-19 08:50:57.822386 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-19 08:50:57.822412 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-19 08:50:57.822440 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:57.822467 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 08:50:57.822495 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:57.822522 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 08:50:57.822550 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:50:57.822584 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-19 08:50:57.822613 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:57.822640 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-19 08:50:57.822667 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:57.822693 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-19 08:50:57.822720 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:50:57.822748 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-19 08:50:57.822775 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-19 08:50:57.822802 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-19 08:50:57.822829 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-19 08:50:57.822856 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-19 08:50:57.822882 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:57.822910 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-19 08:50:57.822936 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:50:57.822964 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-19 08:50:57.822990 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-19 08:50:57.823017 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-19 08:50:57.823044 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-19 08:50:57.823070 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-19 08:50:57.823097 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:50:57.823127 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-19 08:50:57.823154 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:57.823182 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-19 08:50:57.823209 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:50:57.823296 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-19 08:50:57.823327 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.823346 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.823373 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:50:57.823405 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.823422 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.823439 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.823466 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:50:57.823493 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.823510 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.823527 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.823544 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.823570 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:50:57.823603 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.823620 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.823637 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.823654 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.823680 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:50:57.823707 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.823733 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:50:57.823760 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.823786 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:50:57.823816 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.823848 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.823902 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:50:57.823955 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.823990 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.824041 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:50:57.824094 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.824145 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:50:57.824198 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.824250 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:50:57.824303 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.824356 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:50:57.824409 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.824462 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:50:57.824514 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.824547 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.824606 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:50:57.824660 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.824708 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:50:57.824751 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.824852 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:50:57.824924 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.824958 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:50:57.824985 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.825017 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:50:57.825045 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.825062 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.825079 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.825096 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.825113 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.825129 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.825146 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.825172 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:50:57.825199 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.825216 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.825233 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.825259 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:50:57.825286 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.825313 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:50:57.825339 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.825357 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.825374 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.825400 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:50:57.825427 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.825449 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.825466 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.825483 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.825500 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.825526 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:50:57.825553 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.825570 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.825594 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.825613 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.825641 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:57.825672 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.825690 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.825707 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.825751 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.825780 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:57.825807 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.825834 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:50:57.825860 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.825877 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.825894 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.825911 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.825937 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:50:57.825964 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.825991 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 08:50:57.826017 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.826034 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.826063 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.826089 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:57.826115 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.826131 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.826154 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.826185 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.826218 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.826269 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:50:57.826320 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.826371 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-19 08:50:57.826424 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.826475 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:50:57.826526 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.826596 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:50:57.826651 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.826685 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.826719 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.826824 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.826885 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:57.826944 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.826977 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.827009 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.827037 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.827074 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.827098 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.827123 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.827149 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.827193 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-19 08:50:57.827228 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.827245 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.827271 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:50:57.827296 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.827312 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.827328 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.827354 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:50:57.827379 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.827395 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.827411 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.827427 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.827452 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:50:57.827478 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.827494 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.827510 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.827526 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.827551 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:50:57.827595 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.827625 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:50:57.827652 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.827679 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:50:57.827705 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.827722 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.827749 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:50:57.827775 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.827792 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.827818 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:50:57.827844 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.827871 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:50:57.827898 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.827925 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:50:57.827951 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.827978 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:50:57.828004 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.828031 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:50:57.828058 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.828087 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.828113 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:50:57.828139 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.828165 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:50:57.828191 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.828217 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:50:57.828243 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.828268 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:50:57.828294 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.828320 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:50:57.828346 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.828363 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.828379 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.828395 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.828411 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.828427 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.828443 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.828469 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:50:57.828494 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.828510 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.828526 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.828597 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:50:57.828631 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.828658 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:50:57.828690 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.828707 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.828724 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.828769 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:50:57.828824 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.828895 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.828932 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.828965 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.828998 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.829050 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:50:57.829100 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.829133 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.829164 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.829196 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.829247 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:57.829299 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.829331 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.829364 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.829395 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.829445 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:57.829493 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.829544 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:50:57.829613 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.829642 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.829668 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.829693 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.829739 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:50:57.829782 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.829818 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 08:50:57.829845 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.829862 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.829879 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.829917 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:57.829943 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.829960 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.829976 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.829992 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.830009 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.830034 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:50:57.830061 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.830086 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-19 08:50:57.830111 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.830137 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:50:57.830163 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.830188 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:50:57.830214 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.830230 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.830246 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.830262 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.830287 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:57.830314 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.830330 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.830346 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.830362 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.830378 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.830395 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.830411 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.830427 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:50:57.830453 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-19 08:50:57.830482 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-19 08:50:57.830539 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:50:57.830612 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:50:57.830664 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:50:57.830714 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:50:57.830762 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-19 08:50:57.830811 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-19 08:50:57.830860 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-19 08:50:57.830921 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-19 08:50:57.830970 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:50:57.831016 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:50:57.831063 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:50:57.831111 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:50:57.831157 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:57.831205 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:50:57.831289 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:50:57.831458 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:50:57.831553 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:50:57.831672 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:50:57.831793 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:57.831906 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:57.832001 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:50:57.832094 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:57.832184 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:57.832270 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:50:57.832327 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-19 08:50:57.832375 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:50:57.832439 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:57.832487 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:50:57.832535 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-19 08:50:57.832604 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:50:57.832659 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:50:57.832707 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:57.832758 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:50:57.832816 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-19 08:50:57.832866 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:50:57.832927 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:50:57.832975 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:50:57.833022 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:50:57.833068 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-19 08:50:57.833115 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-19 08:50:57.833161 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-19 08:50:57.833209 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-19 08:50:57.833256 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:50:57.833303 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:50:57.833350 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:50:57.833396 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:50:57.833442 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:57.833489 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:50:57.833536 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:50:57.833618 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:50:57.833716 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:50:57.833816 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:50:57.833927 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:57.834022 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:57.834120 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:50:57.834217 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:57.834323 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:57.834427 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:50:57.834505 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-19 08:50:57.834600 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:50:57.834664 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:57.834714 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:50:57.834764 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-19 08:50:57.834814 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:50:57.834868 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:50:57.834929 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:57.834978 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:50:57.835033 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-19 08:50:57.835081 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:50:57.835128 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:50:57.835175 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:50:57.835222 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:50:57.835268 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-19 08:50:57.835315 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-19 08:50:57.835361 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-19 08:50:57.835408 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-19 08:50:57.835468 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:50:57.835516 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:50:57.835565 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:50:57.835620 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:50:57.835668 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:57.835718 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:50:57.835767 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:50:57.835815 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:50:57.835879 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:50:57.835926 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:50:57.835973 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:57.836021 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:57.836069 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:50:57.836117 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:57.836169 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:57.836256 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:50:57.836350 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-19 08:50:57.836442 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:50:57.836532 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:57.836647 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:50:57.836752 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-19 08:50:57.836853 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:50:57.836971 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:50:57.837059 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:57.837138 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:50:57.837226 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-19 08:50:57.837262 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 08:50:57.837324 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:50:57.837379 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:50:57.837432 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:50:57.837486 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:50:57.837539 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 08:50:57.837614 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 08:50:57.837670 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 08:50:57.837726 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 08:50:57.837781 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:50:57.837837 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:50:57.837904 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:50:57.837956 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:50:57.838010 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:57.838063 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:50:57.838116 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:50:57.838168 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:50:57.838229 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:50:57.838283 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:50:57.838336 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:57.838389 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:57.838442 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:50:57.838495 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:57.838547 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:57.838621 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:50:57.838677 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 08:50:57.838732 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:50:57.838787 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:57.838842 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:50:57.838896 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 08:50:57.838962 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:50:57.839015 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:50:57.839069 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:57.839123 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:50:57.839184 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-19 08:50:57.839207 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 08:50:57.839260 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:50:57.839313 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:50:57.839366 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:50:57.839419 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:50:57.839473 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 08:50:57.839525 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 08:50:57.839655 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 08:50:57.839769 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 08:50:57.839893 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:50:57.840001 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:50:57.840111 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:50:57.840222 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:50:57.840332 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:57.840510 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:50:57.840617 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:50:57.840675 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:50:57.840731 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:50:57.840787 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:50:57.840843 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:57.840900 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:57.840967 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:50:57.841021 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:57.841073 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:57.841126 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:50:57.841179 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 08:50:57.841233 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:50:57.841333 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:57.841387 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:50:57.841510 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 08:50:57.841566 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:50:57.841644 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:50:57.841701 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:57.841756 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:50:57.841818 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-19 08:50:57.841840 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 08:50:57.841890 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:50:57.841937 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:50:57.841985 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:50:57.842033 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:50:57.842081 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 08:50:57.842128 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 08:50:57.842176 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 08:50:57.842224 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 08:50:57.842271 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:50:57.842319 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:50:57.842368 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:50:57.842415 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:50:57.842464 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:57.842512 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:50:57.842560 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:50:57.842654 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:50:57.842754 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:50:57.842811 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:50:57.842861 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:57.842916 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:57.842967 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:50:57.843017 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:57.843067 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:57.843138 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:50:57.843251 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 08:50:57.843350 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:50:57.843448 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:57.843546 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:50:57.843656 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 08:50:57.843754 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:50:57.843852 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:50:57.843947 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:57.844029 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:50:57.844119 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-19 08:50:57.844150 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 08:50:57.844203 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:50:57.844254 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:50:57.844336 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:50:57.844388 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:50:57.844438 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 08:50:57.844488 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 08:50:57.844538 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 08:50:57.844594 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 08:50:57.844659 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:50:57.844761 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:50:57.844814 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:50:57.844881 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:50:57.844964 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:57.845015 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:50:57.845065 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:50:57.845114 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:50:57.845164 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:50:57.845213 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:50:57.845263 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:57.845313 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:57.845363 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:50:57.845414 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:57.845490 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:57.845542 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:50:57.845605 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 08:50:57.845684 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:50:57.845743 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:57.845796 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:50:57.845849 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 08:50:57.845900 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:50:57.845987 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:50:57.846095 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:57.846202 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:50:57.846315 wsdl: current service: Service1 2019-10-19 08:50:57.846346 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-19 08:50:57.846405 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-19 08:50:57.846462 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-19 08:50:57.846517 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-19 08:50:57.846570 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-19 08:50:57.846609 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 08:50:57.846635 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 08:50:57.846651 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:50:57.846667 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:50:57.846683 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 08:50:57.846698 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 08:50:57.846713 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 08:50:57.846728 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 08:50:57.846744 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 08:50:57.846759 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 08:50:57.846773 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:50:57.846787 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 08:50:57.846801 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:50:57.846816 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:57.846830 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:50:57.846843 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 08:50:57.846856 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 08:50:57.846868 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 08:50:57.846881 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 08:50:57.846893 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:57.846907 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:57.846927 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:50:57.846942 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:57.846955 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:57.846964 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:50:57.846972 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 08:50:57.846984 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 08:50:57.846994 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:57.847001 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:50:57.847009 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 08:50:57.847018 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 08:50:57.847025 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:50:57.847033 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:57.847040 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:50:57.847049 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 08:50:57.847081 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 08:50:57.847091 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:50:57.847113 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:50:57.847122 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 08:50:57.847130 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 08:50:57.847138 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 08:50:57.847145 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 08:50:57.847153 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 08:50:57.847161 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 08:50:57.847169 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:50:57.847176 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 08:50:57.847184 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:50:57.847192 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:57.847200 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:50:57.847207 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 08:50:57.847215 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 08:50:57.847222 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 08:50:57.847230 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 08:50:57.847237 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:57.847244 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:57.847252 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:50:57.847259 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:57.847267 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:57.847274 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:50:57.847281 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 08:50:57.847289 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 08:50:57.847296 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:57.847304 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:50:57.847311 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 08:50:57.847318 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 08:50:57.847326 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:50:57.847333 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:57.847341 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:50:57.847349 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 08:50:57.847359 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 08:50:57.847366 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:50:57.847374 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:50:57.847381 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 08:50:57.847388 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 08:50:57.847395 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 08:50:57.847402 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 08:50:57.847409 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 08:50:57.847416 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 08:50:57.847422 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:50:57.847430 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 08:50:57.847436 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:50:57.847443 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:57.847450 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:50:57.847457 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 08:50:57.847464 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 08:50:57.847472 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 08:50:57.847478 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 08:50:57.847485 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:57.847492 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:57.847499 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:50:57.847506 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:57.847513 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:57.847520 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:50:57.847527 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 08:50:57.847533 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 08:50:57.847540 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:57.847547 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:50:57.847553 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 08:50:57.847560 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 08:50:57.847567 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:50:57.847579 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:57.847587 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:50:57.847594 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 08:50:57.847603 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 08:50:57.847610 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:50:57.847618 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:50:57.847625 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 08:50:57.847631 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 08:50:57.847638 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 08:50:57.847645 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 08:50:57.847652 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 08:50:57.847659 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 08:50:57.847665 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:50:57.847672 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 08:50:57.847678 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:50:57.847685 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:57.847692 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:50:57.847699 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 08:50:57.847711 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 08:50:57.847718 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 08:50:57.847725 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 08:50:57.847732 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:57.847739 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:50:57.847746 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:50:57.847753 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 08:50:57.847759 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:50:57.847766 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:50:57.847773 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 08:50:57.847779 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 08:50:57.847786 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:50:57.847792 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:50:57.847799 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 08:50:57.847806 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 08:50:57.847813 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:50:57.847819 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:50:57.847826 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:50:57.847905 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-19 08:50:57.847914 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-19 08:50:57.847919 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-19 08:50:57.847924 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-19 08:50:57.847930 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-19 08:50:57.847935 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-19 08:50:57.847939 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-19 08:50:57.847948 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-19 08:50:57.847957 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-19 08:50:57.847997 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-19 08:50:57.848004 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204808" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-19 08:50:57.848017 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-19 08:50:57.848038 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-19 08:50:57.848045 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-19 08:50:57.848049 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-19 08:50:57.848053 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-19 08:50:57.848059 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204808" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-19 08:50:57.848069 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-19 08:50:57.848076 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-19 08:50:57.848081 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-19 08:50:57.848092 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-19 08:50:57.848101 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:50:57.848106 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-19 08:50:57.848130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.848139 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-19 08:50:57.848144 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.848166 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-19 08:50:57.848172 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-19 08:50:57.848176 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-19 08:50:57.848179 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-19 08:50:57.848183 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-19 08:50:57.848187 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-19 08:50:57.848192 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-19 08:50:57.848196 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-19 08:50:57.848202 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204808" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-19 08:50:57.848212 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-19 08:50:57.848218 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-19 08:50:57.848222 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-19 08:50:57.848228 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-19 08:50:57.848233 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-19 08:50:57.848237 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:50:57.848260 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-19 08:50:57.848266 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 08:50:57.848271 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 08:50:57.848276 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 08:50:57.848281 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 08:50:57.848291 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-19 08:50:57.848299 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 08:50:57.848303 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-19 08:50:57.848308 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-19 08:50:57.848314 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "204808" 2019-10-19 08:50:57.848321 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 08:50:57.848326 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-19 08:50:57.848331 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 08:50:57.848337 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 08:50:57.848342 wsdl: in serializeType: returning: 204808 2019-10-19 08:50:57.848348 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-19 08:50:57.848355 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 08:50:57.848359 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-19 08:50:57.848363 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-19 08:50:57.848368 wsdl: in serializeType: returning: 204808 2019-10-19 08:50:57.848372 wsdl: serializeRPCParameters returning: 204808 2019-10-19 08:50:57.848385 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=204808 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-19 08:50:57.848390 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-19 08:50:57.848395 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4328"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-19 08:50:57.848410 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-19 08:50:57.848415 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=204808 2019-10-19 08:50:57.848425 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-19 08:50:57.848497 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-19 08:50:57.848437 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-19 08:50:57.848448 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-19 08:50:57.848454 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-19 08:50:57.848458 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-19 08:50:57.848462 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-19 08:50:57.848469 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 08:50:57.848479 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 08:50:57.848486 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-19 08:50:57.848491 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-19 08:50:57.848504 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-19 08:50:57.848513 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-19 08:50:57.848520 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-19 08:50:57.854739 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-19 08:50:57.854753 soap_transport_http: socket connected 2019-10-19 08:50:57.854762 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-19 08:50:57.854767 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-19 08:50:57.854772 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 08:50:57.854776 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 08:50:57.854780 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-19 08:50:57.854784 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-19 08:50:57.854839 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-19 08:50:57.854863 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-19 08:50:57.863072 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-19 08:50:57.863091 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-19 08:50:57.863101 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-19 08:50:57.863109 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-19 08:50:57.863117 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-19 08:50:57.863129 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-19 08:50:57.863139 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-19 08:50:57.863147 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-19 08:50:57.863156 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-19 08:50:57.863164 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 19 Oct 2019 06:50:53 GMT 2019-10-19 08:50:57.863173 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-19 08:50:57.863182 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-19 08:50:57.863191 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-19 08:50:57.863202 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-19 08:50:57.863233 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-19 08:50:57.863247 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-19 08:50:57.863260 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-19 08:50:57.863266 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-19 08:50:57.863274 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-19 08:50:57.863312 soap_transport_http: closed socket 2019-10-19 08:50:57.863329 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-19 08:50:57.863337 soap_transport_http: end of send() 2019-10-19 08:50:57.863356 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-19 08:50:57.863366 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 19 Oct 2019 06:50:53 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-19 08:50:57.863403 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-19 08:50:57.863417 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-19 08:50:57.863440 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-19 08:50:57.863450 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-19 08:50:57.863631 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-19 08:50:57.863794 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-19 08:50:57.863805 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-19 08:50:57.863818 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-19 08:50:57.863834 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-19 08:50:57.863873 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-19 08:50:57.863969 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-19 08:50:57.863998 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-19 08:50:57.864018 nusoap_client: got fault 2019-10-19 08:50:57.864030 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-19 08:50:57.864037 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-19 08:50:57.864046 nusoap_client: detail =