Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 108.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
452021-0001 Model turbiny: TV81
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: DORMAN
 Silnik:
JR T3716
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 26 Jun 2019 21:58:30 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-06-26 23:59:20.768254 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-06-26 23:59:20.768315 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-26 23:59:20.768330 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204808" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-06-26 23:59:20.768348 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-26 23:59:20.768357 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-06-26 23:59:20.768366 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-06-26 23:59:20.768379 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-06-26 23:59:20.768388 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-26 23:59:20.768394 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-26 23:59:20.768404 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-26 23:59:20.768412 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-06-26 23:59:20.768424 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-06-26 23:59:20.768430 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-06-26 23:59:20.768434 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-06-26 23:59:20.768438 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-06-26 23:59:20.768442 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-06-26 23:59:20.768456 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-06-26 23:59:20.768472 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-26 23:59:20.768480 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-06-26 23:59:20.768487 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-06-26 23:59:20.768493 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-06-26 23:59:20.768503 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-06-26 23:59:20.768512 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-06-26 23:59:20.776441 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-06-26 23:59:20.776484 soap_transport_http: socket connected 2019-06-26 23:59:20.776495 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-06-26 23:59:20.776501 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-06-26 23:59:20.776506 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-26 23:59:20.776510 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-06-26 23:59:20.776514 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-06-26 23:59:20.776545 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-06-26 23:59:21.060769 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-06-26 23:59:21.060888 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-06-26 23:59:21.060895 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-06-26 23:59:21.060901 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-06-26 23:59:21.060907 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-06-26 23:59:21.060913 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-06-26 23:59:21.060919 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-06-26 23:59:21.060932 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-06-26 23:59:21.060939 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-06-26 23:59:21.060945 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 26 Jun 2019 21:58:30 GMT 2019-06-26 23:59:21.060951 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-06-26 23:59:21.060956 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-06-26 23:59:21.060963 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-06-26 23:59:21.061054 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-06-26 23:59:21.061090 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-06-26 23:59:21.068778 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-26 23:59:21.068818 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-26 23:59:21.076802 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-06-26 23:59:21.076904 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-26 23:59:21.076962 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-26 23:59:21.076992 soap_transport_http: read buffer of 3888 bytes 2019-06-26 23:59:21.084759 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-26 23:59:21.084834 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-26 23:59:21.084882 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-26 23:59:21.084928 soap_transport_http: read buffer of 5336 bytes 2019-06-26 23:59:21.084954 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-26 23:59:21.084993 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-26 23:59:21.085065 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-26 23:59:21.085106 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-26 23:59:21.085292 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-26 23:59:21.093234 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-26 23:59:21.093297 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-26 23:59:21.093326 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-26 23:59:21.093363 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-26 23:59:21.093391 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-26 23:59:21.093419 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-26 23:59:21.093446 soap_transport_http: read buffer of 2495 bytes 2019-06-26 23:59:21.093465 soap_transport_http: read to EOF 2019-06-26 23:59:21.093474 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-06-26 23:59:21.093514 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-06-26 23:59:21.093571 soap_transport_http: closed socket 2019-06-26 23:59:21.093608 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-06-26 23:59:21.093621 soap_transport_http: end of send() 2019-06-26 23:59:21.093651 wsdl: got WSDL URL 2019-06-26 23:59:21.093658 wsdl: Parse WSDL 2019-06-26 23:59:21.093846 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-06-26 23:59:21.093863 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-06-26 23:59:21.093916 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.093932 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-06-26 23:59:21.093956 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.094012 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.094027 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.094051 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-26 23:59:21.094092 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.094105 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.094120 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-26 23:59:21.094138 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.094170 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.094188 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-06-26 23:59:21.094206 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.094213 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-06-26 23:59:21.094231 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.094262 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:59:21.094270 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.094286 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-06-26 23:59:21.094301 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.094319 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.094330 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-06-26 23:59:21.094346 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.094353 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-06-26 23:59:21.094369 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.094408 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.094416 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.094426 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-26 23:59:21.094444 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.094451 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.094460 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-26 23:59:21.094478 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.094493 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.094503 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-06-26 23:59:21.094541 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.094566 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.094577 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-06-26 23:59:21.094594 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.094600 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-06-26 23:59:21.094615 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.094639 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:59:21.094646 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.094656 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-06-26 23:59:21.094669 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.094686 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.094696 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-06-26 23:59:21.094710 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.094716 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-06-26 23:59:21.094731 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.094755 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.094762 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.094771 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-26 23:59:21.094789 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.094795 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.094804 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-26 23:59:21.094821 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.094828 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.094837 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-06-26 23:59:21.094854 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.094861 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.094870 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-26 23:59:21.094883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.094909 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.094919 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:59:21.094954 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.094961 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-06-26 23:59:21.094976 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.095000 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.095007 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.095021 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.095049 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-26 23:59:21.095071 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-26 23:59:21.095088 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.095100 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-26 23:59:21.095111 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-06-26 23:59:21.095123 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.095139 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-06-26 23:59:21.095149 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-06-26 23:59:21.095164 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.095170 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-06-26 23:59:21.095185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.095366 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.095381 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.095401 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-26 23:59:21.095441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.095467 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.095482 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-06-26 23:59:21.095499 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.095506 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-06-26 23:59:21.095520 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.095547 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.095554 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.095564 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-06-26 23:59:21.095578 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.095593 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.095604 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-06-26 23:59:21.095618 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.095624 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-06-26 23:59:21.095639 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.095670 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.095678 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.095688 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-26 23:59:21.095701 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.095716 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.095726 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-06-26 23:59:21.095756 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.095765 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-06-26 23:59:21.095800 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.095862 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.095876 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.095892 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-06-26 23:59:21.095907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.095923 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.095943 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-06-26 23:59:21.095963 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.095970 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-06-26 23:59:21.095984 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.096009 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.096017 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.096027 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-26 23:59:21.096048 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.096056 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.096066 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-26 23:59:21.096080 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.096099 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.096109 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-06-26 23:59:21.096124 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.096130 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-06-26 23:59:21.096144 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.096196 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.096204 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.096214 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-06-26 23:59:21.096228 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.096244 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.096254 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-06-26 23:59:21.096290 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.096296 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-06-26 23:59:21.096309 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.096334 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.096341 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.096357 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-26 23:59:21.096376 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.096383 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.096392 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-26 23:59:21.096405 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.096423 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.096433 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-06-26 23:59:21.096447 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.096453 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-06-26 23:59:21.096472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.096497 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.096504 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.096514 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-06-26 23:59:21.096527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.096541 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.096551 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-06-26 23:59:21.096597 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.096608 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-06-26 23:59:21.096634 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.096687 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.096701 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.096720 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-26 23:59:21.096758 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.096779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.096792 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-06-26 23:59:21.096809 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.096815 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-06-26 23:59:21.096830 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.096856 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.096863 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.096873 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-06-26 23:59:21.096887 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.096902 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.096912 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-06-26 23:59:21.096936 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.096943 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-06-26 23:59:21.096959 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.096984 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.096991 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.097001 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-26 23:59:21.097015 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.097030 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.097040 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-06-26 23:59:21.097057 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.097067 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-06-26 23:59:21.097093 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.097142 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:59:21.097155 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.097168 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-06-26 23:59:21.097183 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.097199 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.097209 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-06-26 23:59:21.097229 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.097236 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-06-26 23:59:21.097251 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.097277 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.097287 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.097298 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-06-26 23:59:21.097311 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.097326 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.097337 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:59:21.097352 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.097358 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-06-26 23:59:21.097372 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.097410 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.097417 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.097426 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-06-26 23:59:21.097439 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.097454 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.097463 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-06-26 23:59:21.097501 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.097508 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-06-26 23:59:21.097522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.097546 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.097552 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.097562 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-06-26 23:59:21.097574 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.097589 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.097599 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-06-26 23:59:21.097613 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.097619 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-06-26 23:59:21.097633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.097657 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.097664 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.097673 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-06-26 23:59:21.097686 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.097702 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.097711 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-06-26 23:59:21.097726 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.097731 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-06-26 23:59:21.097744 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.097768 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.097945 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.097973 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-06-26 23:59:21.098025 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.098037 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.098057 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-06-26 23:59:21.098085 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.098120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.098144 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:59:21.098176 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.098188 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-06-26 23:59:21.098215 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.098276 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:59:21.098289 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.098313 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-06-26 23:59:21.098338 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.098364 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.098381 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-06-26 23:59:21.098404 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.098410 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-26 23:59:21.098426 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.098450 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.098458 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.098467 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-26 23:59:21.098481 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.098496 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.098506 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:21.098521 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.098528 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-26 23:59:21.098542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.098567 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.098574 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.098585 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-06-26 23:59:21.098610 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.098636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.098659 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-26 23:59:21.098688 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.098843 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-06-26 23:59:21.098879 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.098942 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-26 23:59:21.098956 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.098975 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-06-26 23:59:21.098992 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.099052 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.099072 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:59:21.099089 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.099096 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-06-26 23:59:21.099111 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.099160 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.099167 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.099181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.099285 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-26 23:59:21.099312 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-26 23:59:21.099330 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.099342 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-26 23:59:21.099352 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-06-26 23:59:21.099493 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.099521 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-06-26 23:59:21.099539 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-06-26 23:59:21.099564 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.099607 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-06-26 23:59:21.099626 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.099654 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-26 23:59:21.099662 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.099672 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-06-26 23:59:21.099685 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.099705 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.099715 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-06-26 23:59:21.099730 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.099736 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-06-26 23:59:21.099750 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.099821 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.099829 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.099843 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.099868 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-26 23:59:21.099888 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-26 23:59:21.099905 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.099920 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-26 23:59:21.099987 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-06-26 23:59:21.100002 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.100018 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-06-26 23:59:21.100036 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-06-26 23:59:21.100058 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.100066 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-06-26 23:59:21.100083 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.100109 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.100116 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.100126 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-06-26 23:59:21.100144 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.100151 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.100161 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-06-26 23:59:21.100179 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.100186 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.100196 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-26 23:59:21.100214 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.100221 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.100231 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-26 23:59:21.100248 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.100255 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.100265 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-06-26 23:59:21.100282 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.100289 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.100298 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-06-26 23:59:21.100316 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.100332 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.100341 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-26 23:59:21.100355 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.100406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.100417 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-06-26 23:59:21.100433 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.100439 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-06-26 23:59:21.100455 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.100479 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.100486 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.100496 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-06-26 23:59:21.100509 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.100523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.100533 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-06-26 23:59:21.100547 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.100553 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-06-26 23:59:21.100567 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.100590 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.100597 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.100607 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-06-26 23:59:21.100624 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.100631 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.100641 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-26 23:59:21.100658 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.100664 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.100673 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-26 23:59:21.100686 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.100708 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.100746 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-06-26 23:59:21.100765 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.100771 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-06-26 23:59:21.100786 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.100811 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.100819 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.100832 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-06-26 23:59:21.100846 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.100862 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.100872 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-06-26 23:59:21.100886 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.100892 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-26 23:59:21.100906 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.100937 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.100945 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.100961 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-26 23:59:21.100987 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.101003 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.101013 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:21.101036 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.101042 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-26 23:59:21.101060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.101089 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.101096 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.101106 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-06-26 23:59:21.101120 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.101136 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.101146 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-26 23:59:21.101161 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.101167 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-26 23:59:21.101181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.101237 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.101245 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.101255 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-06-26 23:59:21.101274 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.101281 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.101291 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-26 23:59:21.101310 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.101317 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.101335 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-26 23:59:21.101348 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.101384 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.101394 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:21.101409 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.101415 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-26 23:59:21.101429 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.101454 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.101460 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.101470 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-06-26 23:59:21.101483 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.101497 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.101507 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-26 23:59:21.101521 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.101527 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-06-26 23:59:21.101542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.101566 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.101573 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.101582 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-26 23:59:21.101599 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.101606 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.101615 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-26 23:59:21.101632 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.101638 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.101648 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-26 23:59:21.101665 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.101672 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.101681 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-26 23:59:21.101698 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.101705 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.101714 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-26 23:59:21.101727 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.101756 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.101767 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:59:21.101782 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.101787 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-06-26 23:59:21.101802 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.101827 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-26 23:59:21.101834 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.101843 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-06-26 23:59:21.101856 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.101871 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.101880 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-06-26 23:59:21.101895 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-26 23:59:21.101931 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-06-26 23:59:21.101939 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-26 23:59:21.101957 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-06-26 23:59:21.101983 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-26 23:59:21.102001 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.102016 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:59:21.102049 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.102060 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:59:21.102071 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-26 23:59:21.102090 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:59:21.102096 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:59:21.102106 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-06-26 23:59:21.102124 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:59:21.102131 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:59:21.102141 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-06-26 23:59:21.102158 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:59:21.102165 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:59:21.102176 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-06-26 23:59:21.102193 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:59:21.102200 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:59:21.102210 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-06-26 23:59:21.102227 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-26 23:59:21.102234 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:59:21.102244 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-06-26 23:59:21.102262 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.102269 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:59:21.102279 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:21.102297 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.102303 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:59:21.102313 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-26 23:59:21.102338 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.102345 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:59:21.102355 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-26 23:59:21.102385 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.102398 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:59:21.102407 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-26 23:59:21.102420 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:59:21.102470 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.102487 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.102494 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-06-26 23:59:21.102509 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.102534 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.102541 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.102550 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-26 23:59:21.102567 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.102574 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.102583 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-26 23:59:21.102599 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.102606 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.102615 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-26 23:59:21.102632 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.102639 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.102648 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-06-26 23:59:21.102661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.102686 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.102697 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:21.102711 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.102717 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-06-26 23:59:21.102731 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.102756 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:21.102763 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.102772 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-06-26 23:59:21.102786 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.102800 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.102810 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-06-26 23:59:21.102823 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:21.102849 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:21.102856 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:21.102866 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:21.102878 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:21.102894 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.102907 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:21.102938 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.102946 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:21.102960 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-26 23:59:21.102992 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.102999 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:21.103010 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-06-26 23:59:21.103033 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.103040 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:21.103050 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-26 23:59:21.103073 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.103080 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:21.103090 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-06-26 23:59:21.103109 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:59:21.103115 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:21.103125 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-26 23:59:21.103142 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:59:21.103149 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:21.103158 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-26 23:59:21.103176 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.103183 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:21.103192 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-26 23:59:21.103210 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.103216 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:21.103226 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-06-26 23:59:21.103243 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.103250 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:21.103260 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-06-26 23:59:21.103277 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.103284 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:21.103293 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-26 23:59:21.103311 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.103326 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:21.103335 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-26 23:59:21.103349 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:21.103421 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.103439 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.103445 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-06-26 23:59:21.103459 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.103483 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.103490 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.103500 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-26 23:59:21.103516 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.103523 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.103532 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-26 23:59:21.103549 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.103556 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.103565 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-26 23:59:21.103582 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-26 23:59:21.103588 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.103598 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-06-26 23:59:21.103611 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.103636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.103646 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:21.103661 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.103667 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-06-26 23:59:21.103680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.103705 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:21.103712 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.103721 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-06-26 23:59:21.103748 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.103763 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.103773 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-06-26 23:59:21.103787 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:21.103816 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:21.103823 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:21.103833 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:21.103847 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:21.103863 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.103876 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:21.103902 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.103909 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:21.103919 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-26 23:59:21.103952 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.103960 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:21.103970 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-06-26 23:59:21.103993 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.104000 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:21.104010 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-26 23:59:21.104036 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.104043 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:21.104055 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-06-26 23:59:21.104077 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:59:21.104084 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:21.104094 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-26 23:59:21.104112 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:59:21.104119 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:21.104129 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-26 23:59:21.104147 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.104153 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:21.104163 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-26 23:59:21.104181 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.104189 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:21.104199 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-06-26 23:59:21.104216 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.104222 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:21.104232 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-06-26 23:59:21.104250 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-26 23:59:21.104256 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:21.104266 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-06-26 23:59:21.104284 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.104290 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:21.104300 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-26 23:59:21.104317 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.104324 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:21.104337 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-26 23:59:21.104351 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:21.104428 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.104445 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-26 23:59:21.104473 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:59:21.104480 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-26 23:59:21.104489 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:59:21.104502 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-26 23:59:21.104518 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.104612 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:59:21.104659 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.104670 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:59:21.104691 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-06-26 23:59:21.104720 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.104729 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:59:21.104741 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-06-26 23:59:21.104759 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.104766 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:59:21.104775 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-06-26 23:59:21.104792 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.104798 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:59:21.104808 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-06-26 23:59:21.104825 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.104832 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:59:21.104841 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-06-26 23:59:21.104858 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:59:21.104864 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:59:21.104874 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-26 23:59:21.104891 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.104897 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:59:21.104907 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-06-26 23:59:21.104928 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:59:21.104936 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:59:21.104947 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-06-26 23:59:21.104985 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:59:21.104992 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:59:21.105003 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-06-26 23:59:21.105029 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:59:21.105035 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:59:21.105045 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-26 23:59:21.105063 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:59:21.105069 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:59:21.105079 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-26 23:59:21.105096 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:59:21.105103 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:59:21.105113 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-06-26 23:59:21.105131 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.105137 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:59:21.105147 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-26 23:59:21.105164 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.105170 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:59:21.105180 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-06-26 23:59:21.105193 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:59:21.105273 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.105293 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.105300 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-06-26 23:59:21.105315 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.105347 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.105354 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.105364 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-26 23:59:21.105377 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.105392 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.105402 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:59:21.105416 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.105422 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-06-26 23:59:21.105436 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.105460 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-26 23:59:21.105466 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.105476 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-06-26 23:59:21.105489 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.105504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.105513 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-06-26 23:59:21.105567 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.105575 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-06-26 23:59:21.105590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.105615 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.105622 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.105632 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-26 23:59:21.105653 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.105660 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.105670 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-26 23:59:21.105687 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.105693 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.105702 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-26 23:59:21.105719 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-26 23:59:21.105726 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.105735 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-06-26 23:59:21.105748 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.105775 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.105785 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-06-26 23:59:21.105837 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.105843 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-06-26 23:59:21.105858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.105883 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-26 23:59:21.105890 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.105899 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-06-26 23:59:21.105934 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.105958 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.105969 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-06-26 23:59:21.105984 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-26 23:59:21.106012 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-06-26 23:59:21.106019 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-26 23:59:21.106035 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-06-26 23:59:21.106048 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-26 23:59:21.106064 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.106078 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-06-26 23:59:21.106104 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.106111 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-26 23:59:21.106121 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-06-26 23:59:21.106139 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.106146 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-06-26 23:59:21.106156 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-06-26 23:59:21.106173 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.106180 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-26 23:59:21.106190 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-06-26 23:59:21.106208 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-26 23:59:21.106215 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-06-26 23:59:21.106224 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-06-26 23:59:21.106251 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.106258 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-06-26 23:59:21.106281 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-06-26 23:59:21.106298 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.106305 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-06-26 23:59:21.106314 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-06-26 23:59:21.106338 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.106345 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-06-26 23:59:21.106355 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-26 23:59:21.106371 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:59:21.106378 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-26 23:59:21.106388 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-06-26 23:59:21.106405 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:59:21.106411 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-06-26 23:59:21.106421 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-06-26 23:59:21.106437 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.106444 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-06-26 23:59:21.106453 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-26 23:59:21.106466 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-06-26 23:59:21.106514 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.106531 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.106537 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-06-26 23:59:21.106553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.106578 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.106584 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.106594 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-26 23:59:21.106607 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.106621 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.106631 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-06-26 23:59:21.106645 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.106651 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-06-26 23:59:21.106664 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.106689 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-26 23:59:21.106695 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.106705 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-06-26 23:59:21.106718 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.106732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.106741 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-06-26 23:59:21.106754 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-06-26 23:59:21.106780 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-26 23:59:21.106787 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-06-26 23:59:21.106796 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-06-26 23:59:21.106813 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-26 23:59:21.106820 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-06-26 23:59:21.106829 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-06-26 23:59:21.106846 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-26 23:59:21.106852 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-06-26 23:59:21.106862 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-06-26 23:59:21.106874 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-06-26 23:59:21.106898 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.106913 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.106919 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-06-26 23:59:21.106940 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.106988 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.106996 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.107006 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-26 23:59:21.107029 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.107036 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.107046 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-26 23:59:21.107063 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.107070 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.107080 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-26 23:59:21.107093 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.107116 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.107126 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:21.107141 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.107147 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-06-26 23:59:21.107161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.107185 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:21.107193 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.107203 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-06-26 23:59:21.107216 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.107231 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.107241 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-06-26 23:59:21.107267 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:21.107295 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:21.107302 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:21.107312 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:21.107332 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:21.107347 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.107361 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:21.107386 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.107393 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:21.107402 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-06-26 23:59:21.107419 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.107426 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:21.107436 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-06-26 23:59:21.107453 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.107459 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:21.107469 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-06-26 23:59:21.107486 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.107492 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:21.107502 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-06-26 23:59:21.107518 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:59:21.107525 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:21.107534 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-06-26 23:59:21.107551 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.107557 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:21.107567 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-06-26 23:59:21.107584 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.107591 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:21.107600 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-06-26 23:59:21.107617 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.107624 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:21.107633 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-26 23:59:21.107650 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.107657 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:21.107667 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-26 23:59:21.107680 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:21.107723 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.107741 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.107747 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-06-26 23:59:21.107761 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.107785 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.107792 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.107802 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-26 23:59:21.107820 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.107826 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.107844 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-26 23:59:21.107861 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.107867 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.107877 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-26 23:59:21.107894 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.107900 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.107909 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-26 23:59:21.107932 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.107947 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.107957 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-26 23:59:21.107970 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.108015 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.108026 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:59:21.108042 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.108048 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-06-26 23:59:21.108062 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.108086 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.108136 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.108156 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.108184 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-26 23:59:21.108205 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-26 23:59:21.108222 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.108245 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-26 23:59:21.108257 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-06-26 23:59:21.108282 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.108296 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-06-26 23:59:21.108306 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-06-26 23:59:21.108328 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.108334 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-06-26 23:59:21.108347 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.108371 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.108378 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.108388 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-06-26 23:59:21.108401 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.108416 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.108425 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-06-26 23:59:21.108439 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.108445 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-06-26 23:59:21.108459 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.108484 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-26 23:59:21.108491 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.108500 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-06-26 23:59:21.108513 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.108527 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.108536 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-06-26 23:59:21.108551 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.108557 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-06-26 23:59:21.108570 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.108595 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.108602 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.108611 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-26 23:59:21.108624 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.108638 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.108648 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-06-26 23:59:21.108662 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.108668 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-06-26 23:59:21.108682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.108706 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-26 23:59:21.108713 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.108722 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-06-26 23:59:21.108735 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.108749 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.108759 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-06-26 23:59:21.108772 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-26 23:59:21.108799 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-06-26 23:59:21.108806 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-26 23:59:21.108816 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-06-26 23:59:21.108829 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-26 23:59:21.108844 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.108857 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:59:21.108882 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.108890 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:59:21.108899 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-06-26 23:59:21.108916 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.108923 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:59:21.108938 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-06-26 23:59:21.108955 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.108962 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:59:21.108971 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-06-26 23:59:21.108988 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.108994 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:59:21.109003 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-06-26 23:59:21.109020 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.109026 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:59:21.109042 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-06-26 23:59:21.109059 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-26 23:59:21.109066 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:59:21.109075 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-06-26 23:59:21.109092 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-26 23:59:21.109098 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:59:21.109108 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-06-26 23:59:21.109124 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-26 23:59:21.109131 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:59:21.109140 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-06-26 23:59:21.109157 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-26 23:59:21.109164 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:59:21.109173 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-06-26 23:59:21.109190 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.109196 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:59:21.109206 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-06-26 23:59:21.109222 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.109229 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:59:21.109238 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-06-26 23:59:21.109255 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.109261 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:59:21.109270 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-06-26 23:59:21.109287 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.109293 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:59:21.109302 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-06-26 23:59:21.109315 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:59:21.109384 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.109402 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.109408 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-06-26 23:59:21.109422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.109447 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.109454 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.109463 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-06-26 23:59:21.109476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.109491 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.109500 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:59:21.109515 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.109521 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-06-26 23:59:21.109534 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.109558 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.109565 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.109574 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-06-26 23:59:21.109587 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.109601 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.109611 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-06-26 23:59:21.109625 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.109631 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-06-26 23:59:21.109645 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.109668 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.109675 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.109684 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-06-26 23:59:21.109702 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.109708 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.109717 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-26 23:59:21.109734 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.109741 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.109750 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-26 23:59:21.109767 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.109774 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.109783 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-26 23:59:21.109796 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.109821 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.109832 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:21.109846 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.109852 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-06-26 23:59:21.109865 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.109890 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:21.109897 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.109906 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-06-26 23:59:21.109920 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.109939 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.109949 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-06-26 23:59:21.109963 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:21.109991 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:21.109998 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:21.110007 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:21.110020 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:21.110044 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.110057 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:21.110081 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.110088 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:21.110097 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-26 23:59:21.110114 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.110121 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:21.110130 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-26 23:59:21.110146 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.110153 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:21.110162 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-06-26 23:59:21.110179 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:59:21.110185 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:21.110195 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-06-26 23:59:21.110211 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.110218 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:21.110227 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-26 23:59:21.110244 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.110250 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:21.110259 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-06-26 23:59:21.110300 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-26 23:59:21.110308 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:21.110319 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-06-26 23:59:21.110333 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:21.110370 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.110388 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.110394 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-06-26 23:59:21.110408 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.110432 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.110438 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.110448 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-06-26 23:59:21.110465 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.110472 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.110481 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-06-26 23:59:21.110497 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.110504 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.110514 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-06-26 23:59:21.110530 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.110536 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.110545 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-06-26 23:59:21.110629 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.110637 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.110648 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-06-26 23:59:21.110665 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.110672 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.110681 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-06-26 23:59:21.110698 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.110705 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.110714 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-06-26 23:59:21.110736 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.110743 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.110753 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-06-26 23:59:21.110766 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.110807 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.110817 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:59:21.110832 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.110838 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-06-26 23:59:21.110855 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.110879 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-26 23:59:21.110886 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.110895 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-06-26 23:59:21.110908 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.110922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.110938 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-06-26 23:59:21.110955 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:59:21.110962 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-06-26 23:59:21.110973 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-06-26 23:59:21.110988 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.110994 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-06-26 23:59:21.111007 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.111037 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-26 23:59:21.111056 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-26 23:59:21.111073 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.111083 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-26 23:59:21.111093 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-06-26 23:59:21.111109 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.111115 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-06-26 23:59:21.111125 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-06-26 23:59:21.111141 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:59:21.111148 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-06-26 23:59:21.111158 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-06-26 23:59:21.111174 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-26 23:59:21.111180 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-06-26 23:59:21.111190 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-06-26 23:59:21.111207 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:21.111213 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-06-26 23:59:21.111223 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:21.111239 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:21.111245 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-06-26 23:59:21.111255 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:21.111271 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-26 23:59:21.111277 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-06-26 23:59:21.111287 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-26 23:59:21.111303 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-26 23:59:21.111309 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-06-26 23:59:21.111318 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-06-26 23:59:21.111339 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-26 23:59:21.111346 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-06-26 23:59:21.111355 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-06-26 23:59:21.111371 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:21.111378 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-06-26 23:59:21.111387 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:21.111403 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-26 23:59:21.111470 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-06-26 23:59:21.111493 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-06-26 23:59:21.111525 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-26 23:59:21.111538 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-06-26 23:59:21.111555 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-26 23:59:21.111584 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:21.111594 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-06-26 23:59:21.111610 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:21.111641 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-26 23:59:21.111678 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-06-26 23:59:21.111691 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-06-26 23:59:21.111709 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-06-26 23:59:21.111748 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-06-26 23:59:21.111781 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-06-26 23:59:21.111808 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-26 23:59:21.111835 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-06-26 23:59:21.111906 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:59:21.111940 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-06-26 23:59:21.111967 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-06-26 23:59:21.111997 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-06-26 23:59:21.112024 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-06-26 23:59:21.112133 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-06-26 23:59:21.112160 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-06-26 23:59:21.112185 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-06-26 23:59:21.112211 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-06-26 23:59:21.112372 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-06-26 23:59:21.112447 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-06-26 23:59:21.112483 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-06-26 23:59:21.112509 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-06-26 23:59:21.112535 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-06-26 23:59:21.112565 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:59:21.112590 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-06-26 23:59:21.112650 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-06-26 23:59:21.112681 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-06-26 23:59:21.112707 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:59:21.112733 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-06-26 23:59:21.112762 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:21.112788 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-26 23:59:21.112814 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:59:21.112885 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-06-26 23:59:21.112911 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-06-26 23:59:21.112942 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-06-26 23:59:21.112968 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-06-26 23:59:21.112995 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-06-26 23:59:21.113021 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-06-26 23:59:21.113054 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-06-26 23:59:21.113080 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:21.113107 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-26 23:59:21.113133 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:21.113158 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-26 23:59:21.113185 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:59:21.113210 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-06-26 23:59:21.113236 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:21.113261 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-06-26 23:59:21.113286 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:21.113312 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-06-26 23:59:21.113337 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:59:21.113362 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-06-26 23:59:21.113417 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-06-26 23:59:21.113444 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-06-26 23:59:21.113470 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-06-26 23:59:21.113499 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-06-26 23:59:21.113525 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:21.113551 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-06-26 23:59:21.113577 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:59:21.113603 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-06-26 23:59:21.113629 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-06-26 23:59:21.113654 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-06-26 23:59:21.113680 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-06-26 23:59:21.113705 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-06-26 23:59:21.113731 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:59:21.113757 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-06-26 23:59:21.113783 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:21.113808 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-06-26 23:59:21.113834 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:59:21.113861 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-06-26 23:59:21.113888 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.113906 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.113936 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-26 23:59:21.113962 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.113979 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.113995 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.114021 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-26 23:59:21.114055 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.114071 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.114087 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.114103 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.114128 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-26 23:59:21.114153 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.114178 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:59:21.114203 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.114228 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:59:21.114253 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.114270 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.114297 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:59:21.114322 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.114346 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.114371 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:59:21.114398 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.114424 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:59:21.114449 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.114474 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-26 23:59:21.114499 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.114525 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:59:21.114550 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.114576 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:59:21.114601 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.114618 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.114643 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-26 23:59:21.114669 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.114694 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:59:21.114720 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.114745 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-26 23:59:21.114770 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.114796 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-26 23:59:21.114820 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.114837 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.114853 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.114870 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.114886 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.114902 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.114918 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.114949 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:59:21.114975 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.114992 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.115008 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.115033 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:59:21.115059 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.115084 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:59:21.115109 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.115126 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.115142 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.115167 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:59:21.115192 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.115208 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.115224 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.115240 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.115256 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.115281 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-26 23:59:21.115306 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.115323 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.115347 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.115364 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.115389 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:21.115414 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.115431 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.115447 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.115463 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.115488 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:21.115513 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.115538 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-26 23:59:21.115564 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.115582 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.115598 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.115614 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.115642 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-26 23:59:21.115667 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.115692 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-26 23:59:21.115717 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.115733 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.115750 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.115775 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:21.115800 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.115817 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.115832 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.115848 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.115865 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.115890 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-26 23:59:21.115915 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.115947 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-06-26 23:59:21.115972 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.115997 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-26 23:59:21.116022 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.116055 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:59:21.116081 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.116097 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.116114 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.116130 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.116155 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:21.116181 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.116197 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.116213 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.116230 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.116246 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.116262 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.116279 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.116295 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.116327 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-06-26 23:59:21.116354 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.116370 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.116395 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-26 23:59:21.116420 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.116437 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.116453 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.116478 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-26 23:59:21.116503 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.116519 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.116535 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.116551 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.116576 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-26 23:59:21.116601 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.116627 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:59:21.116652 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.116677 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:59:21.116702 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.116719 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.116743 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:59:21.116768 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.116785 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.116810 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:59:21.116835 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.116860 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:59:21.116887 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.116929 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-26 23:59:21.116958 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.116985 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:59:21.117011 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.117039 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:59:21.117066 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.117083 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.117110 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-26 23:59:21.117136 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.117162 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:59:21.117188 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.117215 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-26 23:59:21.117241 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.117279 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-26 23:59:21.117305 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.117321 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.117338 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.117417 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.117434 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.117450 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.117467 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.117497 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:59:21.117523 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.117540 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.117556 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.117581 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:59:21.117607 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.117634 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:59:21.117659 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.117676 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.117693 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.117718 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:59:21.117743 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.117759 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.117775 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.117791 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.117807 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.117833 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-26 23:59:21.117858 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.117874 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.117890 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.117907 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.117939 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:21.117964 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.117995 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.118012 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.118029 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.118059 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:21.118085 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.118112 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-26 23:59:21.118139 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.118156 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.118232 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.118280 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.118340 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-26 23:59:21.118377 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.118403 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-26 23:59:21.118428 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.118446 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.118462 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.118487 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:21.118513 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.118529 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.118546 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.118562 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.118615 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.118642 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-26 23:59:21.118668 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.118696 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-06-26 23:59:21.118722 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.118748 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-26 23:59:21.118773 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.118798 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:59:21.118823 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.118840 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.118856 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.118872 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.118898 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:21.118923 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.118946 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.118962 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.118992 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.119009 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.119026 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.119045 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.119061 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:59:21.119088 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-06-26 23:59:21.119118 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-06-26 23:59:21.119181 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-06-26 23:59:21.119232 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:59:21.119294 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-06-26 23:59:21.119344 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-06-26 23:59:21.119391 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-06-26 23:59:21.119438 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-06-26 23:59:21.119484 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-06-26 23:59:21.119535 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-06-26 23:59:21.119582 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:59:21.119629 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-06-26 23:59:21.119675 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:59:21.119720 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:21.119767 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:59:21.119813 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-06-26 23:59:21.119859 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-06-26 23:59:21.119905 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-06-26 23:59:21.119958 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:21.120022 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:21.120078 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:59:21.120129 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:21.120185 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:21.120240 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:59:21.120300 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-06-26 23:59:21.120345 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-06-26 23:59:21.120390 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:21.120435 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:59:21.120483 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-06-26 23:59:21.120531 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-06-26 23:59:21.120583 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:59:21.120629 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:21.120677 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:59:21.120731 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-06-26 23:59:21.120817 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-06-26 23:59:21.120869 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:59:21.120917 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-06-26 23:59:21.121014 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-06-26 23:59:21.121078 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-06-26 23:59:21.121128 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-06-26 23:59:21.121177 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-06-26 23:59:21.121225 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-06-26 23:59:21.121285 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:59:21.121338 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-06-26 23:59:21.121383 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:59:21.121428 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:21.121475 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:59:21.121522 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-06-26 23:59:21.121567 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-06-26 23:59:21.121675 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-06-26 23:59:21.121722 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:21.121769 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:21.121816 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:59:21.121863 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:21.121913 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:21.121971 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:59:21.122017 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-06-26 23:59:21.122067 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-06-26 23:59:21.122112 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:21.122158 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:59:21.122205 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-06-26 23:59:21.122251 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-06-26 23:59:21.122301 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:59:21.122346 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:21.122393 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:59:21.122447 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-06-26 23:59:21.122494 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-06-26 23:59:21.122540 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:59:21.122586 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-06-26 23:59:21.122631 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-06-26 23:59:21.122677 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-06-26 23:59:21.122723 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-06-26 23:59:21.122768 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-06-26 23:59:21.122814 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-06-26 23:59:21.122859 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:59:21.122906 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-06-26 23:59:21.122957 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:59:21.123003 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:21.123049 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:59:21.123095 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-06-26 23:59:21.123140 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-06-26 23:59:21.123186 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-06-26 23:59:21.123284 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:21.123343 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:21.123436 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:59:21.123490 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:21.123544 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:21.123595 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:59:21.123640 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-06-26 23:59:21.123685 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-06-26 23:59:21.123730 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:21.123774 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:59:21.123821 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-06-26 23:59:21.123869 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-06-26 23:59:21.123923 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:59:21.123975 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:21.124022 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:59:21.124123 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-06-26 23:59:21.124152 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-26 23:59:21.124217 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-26 23:59:21.124383 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:59:21.124534 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-26 23:59:21.124648 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-26 23:59:21.124781 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-26 23:59:21.124839 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-26 23:59:21.124953 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-26 23:59:21.125008 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-26 23:59:21.125196 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:59:21.125359 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-26 23:59:21.125420 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:59:21.125473 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:21.125525 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:59:21.125578 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-26 23:59:21.125641 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-26 23:59:21.125696 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-26 23:59:21.125749 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:21.125803 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:21.125855 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:59:21.125906 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:21.125963 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:21.126016 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:59:21.126106 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-26 23:59:21.126163 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-26 23:59:21.126217 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:21.126278 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:59:21.126335 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-26 23:59:21.126387 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-26 23:59:21.126439 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:59:21.126491 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:21.126543 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:59:21.126605 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-06-26 23:59:21.126628 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-26 23:59:21.126682 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-26 23:59:21.126736 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:59:21.126788 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-26 23:59:21.126840 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-26 23:59:21.126893 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-26 23:59:21.126952 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-26 23:59:21.127005 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-26 23:59:21.127057 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-26 23:59:21.127110 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:59:21.127162 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-26 23:59:21.127215 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:59:21.127267 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:21.127319 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:59:21.127379 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-26 23:59:21.127431 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-26 23:59:21.127483 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-26 23:59:21.127536 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:21.127646 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:21.127699 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:59:21.127751 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:21.127803 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:21.127856 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:59:21.127908 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-26 23:59:21.127965 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-26 23:59:21.128017 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:21.128070 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:59:21.128122 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-26 23:59:21.128175 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-26 23:59:21.128227 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:59:21.128279 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:21.128339 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:59:21.128398 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-06-26 23:59:21.128420 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-26 23:59:21.128469 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-26 23:59:21.128516 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:59:21.128563 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-26 23:59:21.128611 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-26 23:59:21.128657 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-26 23:59:21.128704 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-26 23:59:21.128750 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-26 23:59:21.128797 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-26 23:59:21.128843 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:59:21.128914 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-26 23:59:21.128969 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:59:21.129017 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:21.129068 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:59:21.129114 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-26 23:59:21.129161 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-26 23:59:21.129207 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-26 23:59:21.129254 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:21.129301 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:21.129348 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:59:21.129395 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:21.129441 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:21.129489 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:59:21.129535 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-26 23:59:21.129581 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-26 23:59:21.129627 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:21.129674 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:59:21.129720 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-26 23:59:21.129766 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-26 23:59:21.129813 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:59:21.129859 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:21.129906 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:59:21.129965 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-06-26 23:59:21.129987 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-26 23:59:21.130036 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-26 23:59:21.130085 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:59:21.130132 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-26 23:59:21.130220 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-26 23:59:21.130270 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-26 23:59:21.130323 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-26 23:59:21.130378 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-26 23:59:21.130427 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-26 23:59:21.130477 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:59:21.130525 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-26 23:59:21.130573 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:59:21.130622 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:21.130670 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:59:21.130719 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-26 23:59:21.130767 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-26 23:59:21.130816 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-26 23:59:21.130903 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:21.130961 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:21.131012 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:59:21.131069 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:21.131118 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:21.131167 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:59:21.131216 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-26 23:59:21.131265 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-26 23:59:21.131314 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:21.131418 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:59:21.131526 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-26 23:59:21.131583 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-26 23:59:21.131632 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:59:21.131682 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:21.131731 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:59:21.131785 wsdl: current service: Service1 2019-06-26 23:59:21.131802 wsdl: current port: Service1Soap 2019-06-26 23:59:21.131833 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-06-26 23:59:21.131861 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-06-26 23:59:21.131887 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-06-26 23:59:21.131913 wsdl: Parsing WSDL done 2019-06-26 23:59:21.131942 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-26 23:59:21.131962 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-26 23:59:21.131972 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:59:21.131983 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-26 23:59:21.131994 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-26 23:59:21.132003 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-26 23:59:21.132014 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-26 23:59:21.132032 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-26 23:59:21.132042 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-26 23:59:21.132054 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:59:21.132068 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-26 23:59:21.132078 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:59:21.132089 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:21.132099 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:59:21.132109 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-26 23:59:21.132118 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-26 23:59:21.132127 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-26 23:59:21.132136 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:21.132146 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:21.132155 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:59:21.132163 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:21.132172 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:21.132180 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:59:21.132189 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-26 23:59:21.132198 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-26 23:59:21.132206 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:21.132214 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:59:21.132223 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-26 23:59:21.132232 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-26 23:59:21.132241 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:59:21.132250 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:21.132259 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:59:21.132268 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-26 23:59:21.132278 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-26 23:59:21.132286 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:59:21.132296 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-26 23:59:21.132304 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-26 23:59:21.132314 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-26 23:59:21.132332 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-26 23:59:21.132340 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-26 23:59:21.132349 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-26 23:59:21.132357 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:59:21.132364 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-26 23:59:21.132372 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:59:21.132380 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:21.132388 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:59:21.132396 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-26 23:59:21.132404 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-26 23:59:21.132412 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-26 23:59:21.132419 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:21.132427 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:21.132435 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:59:21.132443 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:21.132450 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:21.132458 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:59:21.132466 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-26 23:59:21.132474 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-26 23:59:21.132481 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:21.132489 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:59:21.132497 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-26 23:59:21.132505 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-26 23:59:21.132513 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:59:21.132520 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:21.132528 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:59:21.132536 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-26 23:59:21.132548 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-26 23:59:21.132557 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:59:21.132567 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-26 23:59:21.132575 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-26 23:59:21.132584 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-26 23:59:21.132592 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-26 23:59:21.132599 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-26 23:59:21.132606 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-26 23:59:21.132614 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:59:21.132622 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-26 23:59:21.132629 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:59:21.132636 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:21.132644 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:59:21.132651 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-26 23:59:21.132658 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-26 23:59:21.132666 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-26 23:59:21.132674 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:21.132681 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:21.132689 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:59:21.132696 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:21.132704 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:21.132711 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:59:21.132718 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-26 23:59:21.132727 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-26 23:59:21.132734 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:21.132741 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:59:21.132748 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-26 23:59:21.132756 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-26 23:59:21.132763 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:59:21.132770 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:21.132778 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:59:21.132785 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-26 23:59:21.132794 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-26 23:59:21.132801 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:59:21.132809 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-26 23:59:21.132816 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-26 23:59:21.132824 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-26 23:59:21.132832 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-26 23:59:21.132839 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-26 23:59:21.132846 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-26 23:59:21.132854 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:59:21.132860 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-26 23:59:21.132867 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:59:21.132874 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:21.132884 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:59:21.132893 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-26 23:59:21.132900 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-26 23:59:21.132908 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-26 23:59:21.132915 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:21.132923 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:59:21.132936 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:59:21.132945 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-26 23:59:21.132952 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:59:21.132960 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:59:21.132967 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-26 23:59:21.132975 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-26 23:59:21.132982 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:59:21.132990 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:59:21.132998 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-26 23:59:21.133005 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-26 23:59:21.133011 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:59:21.133028 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:59:21.133035 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:59:21.133124 nusoap_client: checkWSDL 2019-06-26 23:59:21.133134 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-26 23:59:21.133139 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-26 23:59:21.133145 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-26 23:59:21.133151 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-06-26 23:59:21.133156 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-06-26 23:59:21.133160 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-06-26 23:59:21.133169 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-06-26 23:59:21.133178 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-06-26 23:59:21.133220 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-06-26 23:59:21.133235 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204808" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-26 23:59:21.133250 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-06-26 23:59:21.133271 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-06-26 23:59:21.133278 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-06-26 23:59:21.133282 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-06-26 23:59:21.133286 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-06-26 23:59:21.133292 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204808" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-26 23:59:21.133303 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-06-26 23:59:21.133310 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-06-26 23:59:21.133315 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-06-26 23:59:21.133336 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-06-26 23:59:21.133345 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-26 23:59:21.133350 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-06-26 23:59:21.133375 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.133384 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-06-26 23:59:21.133389 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.133412 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-06-26 23:59:21.133418 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-06-26 23:59:21.133422 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-06-26 23:59:21.133426 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-06-26 23:59:21.133430 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-06-26 23:59:21.133433 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-06-26 23:59:21.133438 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-06-26 23:59:21.133442 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-06-26 23:59:21.133449 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204808" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-26 23:59:21.133459 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-06-26 23:59:21.133466 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-06-26 23:59:21.133470 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-06-26 23:59:21.133476 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-06-26 23:59:21.133481 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-06-26 23:59:21.133485 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:59:21.133509 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-06-26 23:59:21.133515 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-26 23:59:21.133520 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-26 23:59:21.133526 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-26 23:59:21.133531 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-26 23:59:21.133542 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-06-26 23:59:21.133550 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-26 23:59:21.133614 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-26 23:59:21.133620 wsdl: in serializeType: returning: 2019-06-26 23:59:21.133627 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "204808" 2019-06-26 23:59:21.133636 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-26 23:59:21.133640 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-26 23:59:21.133645 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-26 23:59:21.133652 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-26 23:59:21.133657 wsdl: in serializeType: returning: 204808 2019-06-26 23:59:21.133663 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-06-26 23:59:21.133670 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-26 23:59:21.133674 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-26 23:59:21.133678 wsdl: in serializeType: returning: 2019-06-26 23:59:21.133683 wsdl: in serializeType: returning: 204808 2019-06-26 23:59:21.133687 wsdl: serializeRPCParameters returning: 204808 2019-06-26 23:59:21.133752 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=204808 style=document use=literal encodingStyle= 2019-06-26 23:59:21.133757 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-06-26 23:59:21.133763 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2101"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-06-26 23:59:21.133778 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-06-26 23:59:21.133784 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=204808 2019-06-26 23:59:21.133795 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-06-26 23:59:21.133872 nusoap_client: sending message, length=457 2019-06-26 23:59:21.133809 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-06-26 23:59:21.133821 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-06-26 23:59:21.133826 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-06-26 23:59:21.133831 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-06-26 23:59:21.133835 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-06-26 23:59:21.133841 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-06-26 23:59:21.133852 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-26 23:59:21.133860 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-06-26 23:59:21.133866 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-06-26 23:59:21.133879 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-06-26 23:59:21.133889 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-06-26 23:59:21.133897 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-06-26 23:59:21.142087 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-06-26 23:59:21.142125 soap_transport_http: socket connected 2019-06-26 23:59:21.142148 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-06-26 23:59:21.142155 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-06-26 23:59:21.142162 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-06-26 23:59:21.142168 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-26 23:59:21.142172 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-06-26 23:59:21.142176 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-06-26 23:59:21.142181 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-06-26 23:59:21.142209 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-06-26 23:59:21.152203 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-06-26 23:59:21.152246 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-06-26 23:59:21.152257 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-06-26 23:59:21.152263 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-06-26 23:59:21.152269 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-06-26 23:59:21.152274 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-06-26 23:59:21.152281 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-06-26 23:59:21.152287 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-06-26 23:59:21.152292 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-06-26 23:59:21.152298 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 26 Jun 2019 21:58:30 GMT 2019-06-26 23:59:21.152305 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-06-26 23:59:21.152311 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-06-26 23:59:21.152316 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-06-26 23:59:21.152336 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-06-26 23:59:21.152367 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-06-26 23:59:21.152379 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-06-26 23:59:21.152399 soap_transport_http: read to EOF 2019-06-26 23:59:21.152404 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-06-26 23:59:21.152409 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-06-26 23:59:21.152441 soap_transport_http: closed socket 2019-06-26 23:59:21.152453 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-06-26 23:59:21.152460 soap_transport_http: end of send() 2019-06-26 23:59:21.152485 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-06-26 23:59:21.152492 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 26 Jun 2019 21:58:30 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-06-26 23:59:21.152528 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-06-26 23:59:21.152538 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-06-26 23:59:21.152563 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-06-26 23:59:21.152569 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-06-26 23:59:21.152680 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-06-26 23:59:21.152778 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-06-26 23:59:21.152784 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-06-26 23:59:21.152793 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-06-26 23:59:21.152805 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-06-26 23:59:21.152828 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-06-26 23:59:21.152882 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-06-26 23:59:21.152905 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-06-26 23:59:21.152917 nusoap_client: got fault 2019-06-26 23:59:21.152931 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-06-26 23:59:21.152936 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-06-26 23:59:21.152941 nusoap_client: detail =