Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 102.4Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
465679-00019Y1907 0R6055 Model turbiny: TV78
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: CATERPILLER
 Silnik:
JR T3715
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 26 Jun 2019 21:59:55 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-06-27 00:00:46.293240 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-06-27 00:00:46.293290 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:00:46.293309 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204806" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-06-27 00:00:46.293325 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:00:46.293335 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-06-27 00:00:46.293343 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-06-27 00:00:46.293356 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-06-27 00:00:46.293365 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:00:46.293371 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:00:46.293380 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:00:46.293388 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-06-27 00:00:46.293399 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-06-27 00:00:46.293405 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-06-27 00:00:46.293410 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-06-27 00:00:46.293414 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-06-27 00:00:46.293418 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-06-27 00:00:46.293429 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:00:46.293445 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:00:46.293453 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-06-27 00:00:46.293459 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-06-27 00:00:46.293464 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-06-27 00:00:46.293473 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-06-27 00:00:46.293481 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-06-27 00:00:46.301941 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-06-27 00:00:46.301971 soap_transport_http: socket connected 2019-06-27 00:00:46.301982 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-06-27 00:00:46.301990 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:00:46.301995 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:00:46.302000 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-06-27 00:00:46.302004 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-06-27 00:00:46.302039 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-06-27 00:00:46.332143 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-06-27 00:00:46.332172 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-06-27 00:00:46.332179 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-06-27 00:00:46.332185 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-06-27 00:00:46.332190 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-06-27 00:00:46.332196 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-06-27 00:00:46.332202 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-06-27 00:00:46.332208 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-06-27 00:00:46.332213 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-06-27 00:00:46.332219 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 26 Jun 2019 21:59:55 GMT 2019-06-27 00:00:46.332225 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-06-27 00:00:46.332230 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-06-27 00:00:46.332237 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-06-27 00:00:46.332247 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-06-27 00:00:46.332290 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-06-27 00:00:46.339862 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:00:46.339954 soap_transport_http: read buffer of 2968 bytes 2019-06-27 00:00:46.339984 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-06-27 00:00:46.347893 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-27 00:00:46.347975 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:00:46.347996 soap_transport_http: read buffer of 7736 bytes 2019-06-27 00:00:46.355827 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-27 00:00:46.355867 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-27 00:00:46.355883 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:00:46.355896 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-27 00:00:46.355984 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:00:46.356020 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:00:46.356035 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-06-27 00:00:46.356079 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:00:46.356093 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:00:46.363512 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-06-27 00:00:46.363773 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:00:46.363792 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-27 00:00:46.363806 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:00:46.363819 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-27 00:00:46.363868 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:00:46.363893 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-27 00:00:46.363954 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:00:46.363975 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-27 00:00:46.364036 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:00:46.364062 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:00:46.364084 soap_transport_http: read buffer of 2696 bytes 2019-06-27 00:00:46.372042 soap_transport_http: read buffer of 7455 bytes 2019-06-27 00:00:46.372070 soap_transport_http: read to EOF 2019-06-27 00:00:46.372076 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-06-27 00:00:46.372107 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-06-27 00:00:46.372145 soap_transport_http: closed socket 2019-06-27 00:00:46.372160 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-06-27 00:00:46.372166 soap_transport_http: end of send() 2019-06-27 00:00:46.372183 wsdl: got WSDL URL 2019-06-27 00:00:46.372188 wsdl: Parse WSDL 2019-06-27 00:00:46.372350 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-06-27 00:00:46.372364 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-06-27 00:00:46.372411 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.372419 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-06-27 00:00:46.372440 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.372471 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.372480 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.372494 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-27 00:00:46.372515 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.372522 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.372533 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-27 00:00:46.372548 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.372577 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.372588 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-06-27 00:00:46.372604 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.372611 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-06-27 00:00:46.372628 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.372656 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:00:46.372663 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.372674 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-06-27 00:00:46.372688 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.372705 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.372716 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-06-27 00:00:46.372731 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.372737 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-06-27 00:00:46.372751 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.372776 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.372783 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.372793 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-27 00:00:46.372811 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.372817 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.372827 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-27 00:00:46.372845 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.372852 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.372861 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-06-27 00:00:46.372875 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.372899 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.372909 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-06-27 00:00:46.372925 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.372931 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-06-27 00:00:46.372960 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.372988 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:00:46.372995 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.373005 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-06-27 00:00:46.373019 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.373035 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.373045 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-06-27 00:00:46.373060 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.373067 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-06-27 00:00:46.373080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.373105 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.373112 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.373122 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-27 00:00:46.373140 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.373146 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.373156 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-27 00:00:46.373174 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.373181 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.373191 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-06-27 00:00:46.373208 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.373215 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.373224 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:00:46.373237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.373277 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.373288 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:00:46.373302 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.373308 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-06-27 00:00:46.373323 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.373345 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.373351 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.373365 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.373391 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:00:46.373412 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:00:46.373428 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.373439 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:00:46.373449 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-06-27 00:00:46.373461 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.373475 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:00:46.373485 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-06-27 00:00:46.373499 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.373505 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-06-27 00:00:46.373518 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.373542 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.373549 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.373558 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:00:46.373571 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.373586 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.373595 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-06-27 00:00:46.373609 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.373615 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-06-27 00:00:46.373629 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.373653 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.373659 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.373669 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-06-27 00:00:46.373682 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.373696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.373706 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-06-27 00:00:46.373721 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.373726 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-06-27 00:00:46.373740 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.373763 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.373770 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.373779 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:00:46.373792 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.373806 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.373816 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-06-27 00:00:46.373830 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.373836 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-06-27 00:00:46.373849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.373873 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.373880 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.373889 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-06-27 00:00:46.373902 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.373916 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.373926 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-06-27 00:00:46.373940 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.373951 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-06-27 00:00:46.373965 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.374004 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.374011 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.374022 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-27 00:00:46.374039 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.374046 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.374056 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:00:46.374069 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.374088 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.374098 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-06-27 00:00:46.374112 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.374119 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-06-27 00:00:46.374132 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.374157 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.374163 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.374173 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-06-27 00:00:46.374186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.374201 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.374211 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-06-27 00:00:46.374225 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.374232 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-06-27 00:00:46.374245 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.374282 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.374289 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.374299 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-27 00:00:46.374317 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.374323 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.374333 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:00:46.374346 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.374364 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.374374 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-06-27 00:00:46.374388 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.374394 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-06-27 00:00:46.374412 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.374436 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.374443 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.374453 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-06-27 00:00:46.374465 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.374480 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.374490 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-06-27 00:00:46.374504 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.374510 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-06-27 00:00:46.374523 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.374546 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.374553 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.374562 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:00:46.374575 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.374589 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.374599 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-06-27 00:00:46.374613 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.374619 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-06-27 00:00:46.374632 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.374656 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.374663 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.374672 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-06-27 00:00:46.374685 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.374699 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.374709 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-06-27 00:00:46.374723 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.374729 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-06-27 00:00:46.374742 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.374765 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.374772 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.374781 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:00:46.374793 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.374808 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.374817 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-06-27 00:00:46.374831 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.374837 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-06-27 00:00:46.374850 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.374874 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:00:46.374881 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.374890 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-06-27 00:00:46.374903 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.374917 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.374927 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-06-27 00:00:46.374941 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.374952 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-06-27 00:00:46.374966 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.375004 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.375011 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.375021 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-06-27 00:00:46.375035 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.375050 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.375060 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:00:46.375075 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.375081 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-06-27 00:00:46.375094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.375119 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.375126 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.375135 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-06-27 00:00:46.375149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.375164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.375174 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-06-27 00:00:46.375188 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.375194 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-06-27 00:00:46.375208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.375232 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.375239 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.375248 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-06-27 00:00:46.375274 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.375289 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.375299 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-06-27 00:00:46.375313 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.375319 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-06-27 00:00:46.375332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.375356 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.375362 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.375372 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-06-27 00:00:46.375384 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.375399 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.375409 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-06-27 00:00:46.375423 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.375429 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-06-27 00:00:46.375442 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.375465 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.375472 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.375481 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-06-27 00:00:46.375498 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.375504 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.375513 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-06-27 00:00:46.375526 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.375544 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.375554 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:00:46.375569 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.375574 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-06-27 00:00:46.375588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.375611 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:00:46.375618 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.375627 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-06-27 00:00:46.375640 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.375654 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.375664 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-06-27 00:00:46.375678 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.375684 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-27 00:00:46.375697 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.375721 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.375727 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.375737 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:00:46.375750 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.375764 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.375773 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:46.375787 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.375793 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-27 00:00:46.375806 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.375829 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.375836 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.375845 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-06-27 00:00:46.375858 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.375873 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.375882 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:00:46.375896 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.375902 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-06-27 00:00:46.375915 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.375939 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:00:46.375950 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.375960 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-06-27 00:00:46.375988 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.376003 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.376013 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:00:46.376028 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.376034 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-06-27 00:00:46.376048 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.376071 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.376078 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.376091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.376117 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:00:46.376137 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:00:46.376154 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.376165 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:00:46.376175 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-06-27 00:00:46.376188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.376202 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:00:46.376212 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:00:46.376227 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.376233 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-06-27 00:00:46.376246 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.376285 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:00:46.376292 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.376301 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-06-27 00:00:46.376314 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.376329 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.376339 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-06-27 00:00:46.376353 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.376359 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-06-27 00:00:46.376372 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.376395 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.376401 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.376414 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.376436 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:00:46.376455 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:00:46.376471 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.376481 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:00:46.376491 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-06-27 00:00:46.376503 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.376517 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:00:46.376526 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:00:46.376541 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.376547 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-06-27 00:00:46.376560 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.376584 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.376590 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.376600 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-06-27 00:00:46.376617 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.376624 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.376633 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-06-27 00:00:46.376650 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.376657 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.376666 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-27 00:00:46.376683 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.376689 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.376699 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-27 00:00:46.376715 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.376722 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.376743 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-06-27 00:00:46.376762 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.376768 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.376778 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-06-27 00:00:46.376795 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.376802 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.376812 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:00:46.376825 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.376863 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.376874 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-06-27 00:00:46.376889 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.376895 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-06-27 00:00:46.376909 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.376934 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.376941 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.376956 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-06-27 00:00:46.376970 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.376985 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.376995 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-06-27 00:00:46.377010 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.377016 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-06-27 00:00:46.377030 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.377054 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.377061 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.377071 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-06-27 00:00:46.377088 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.377095 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.377105 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:00:46.377122 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.377128 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.377138 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-27 00:00:46.377151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.377173 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.377184 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-06-27 00:00:46.377198 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.377204 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-06-27 00:00:46.377218 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.377242 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.377250 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.377260 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-06-27 00:00:46.377273 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.377290 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.377300 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-06-27 00:00:46.377315 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.377321 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-27 00:00:46.377334 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.377359 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.377366 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.377375 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:00:46.377389 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.377404 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.377414 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:46.377429 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.377435 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-27 00:00:46.377449 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.377474 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.377481 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.377491 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-06-27 00:00:46.377504 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.377519 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.377529 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:00:46.377544 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.377550 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-27 00:00:46.377564 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.377588 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.377595 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.377605 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-06-27 00:00:46.377622 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.377629 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.377639 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:00:46.377657 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.377664 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.377674 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-27 00:00:46.377687 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.377709 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.377719 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:46.377734 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.377741 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-27 00:00:46.377755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.377779 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.377787 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.377796 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-06-27 00:00:46.377810 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.377825 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.377835 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:00:46.377850 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.377856 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-06-27 00:00:46.377870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.377895 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.377902 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.377912 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-27 00:00:46.377929 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.377936 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.377950 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:00:46.377969 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.377976 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.377985 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:00:46.378003 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.378010 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.378020 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-27 00:00:46.378038 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.378045 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.378054 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-27 00:00:46.378068 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.378098 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.378109 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:00:46.378124 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.378130 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:00:46.378144 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.378169 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:00:46.378176 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.378186 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-06-27 00:00:46.378200 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.378215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.378225 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-06-27 00:00:46.378238 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:00:46.378267 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-06-27 00:00:46.378274 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:00:46.378284 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-06-27 00:00:46.378297 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:00:46.378315 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.378329 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:00:46.378353 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.378360 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:00:46.378370 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:00:46.378387 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:00:46.378394 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:00:46.378404 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-06-27 00:00:46.378421 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:00:46.378428 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:00:46.378437 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-06-27 00:00:46.378455 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:00:46.378462 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:00:46.378471 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-06-27 00:00:46.378488 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:00:46.378495 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:00:46.378505 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-06-27 00:00:46.378522 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:00:46.378529 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:00:46.378539 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-06-27 00:00:46.378556 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.378563 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:00:46.378572 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:46.378589 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.378596 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:00:46.378605 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:00:46.378623 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.378629 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:00:46.378639 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:00:46.378656 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.378663 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:00:46.378672 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:00:46.378685 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:00:46.378747 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.378765 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.378771 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-06-27 00:00:46.378785 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.378809 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.378816 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.378825 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:00:46.378842 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.378848 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.378857 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-27 00:00:46.378874 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.378880 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.378889 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-27 00:00:46.378906 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.378912 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.378921 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-06-27 00:00:46.378934 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.378964 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.378988 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:46.379004 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.379010 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:00:46.379024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.379049 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:46.379056 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.379066 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-06-27 00:00:46.379079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.379095 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.379105 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-06-27 00:00:46.379118 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:46.379145 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:46.379152 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:46.379161 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:46.379174 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:46.379190 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.379204 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:46.379229 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.379236 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:46.379246 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-27 00:00:46.379276 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.379282 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:46.379292 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-06-27 00:00:46.379309 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.379315 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:46.379324 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-27 00:00:46.379341 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.379347 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:46.379356 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-06-27 00:00:46.379373 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:00:46.379379 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:46.379388 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-27 00:00:46.379405 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:00:46.379411 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:46.379421 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-27 00:00:46.379437 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.379444 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:46.379453 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:00:46.379469 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.379475 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:46.379485 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-06-27 00:00:46.379501 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.379507 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:46.379517 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-06-27 00:00:46.379533 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.379539 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:46.379549 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:00:46.379565 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.379572 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:46.379581 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:00:46.379594 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:46.379646 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.379662 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.379668 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-06-27 00:00:46.379682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.379705 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.379712 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.379721 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-27 00:00:46.379738 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.379744 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.379753 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:00:46.379770 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.379776 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.379785 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-27 00:00:46.379802 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:00:46.379808 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.379817 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-06-27 00:00:46.379830 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.379855 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.379865 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:46.379879 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.379885 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:00:46.379899 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.379922 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:46.379929 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.379938 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-06-27 00:00:46.379956 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.379984 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.379995 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-06-27 00:00:46.380009 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:46.380037 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:46.380045 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:46.380055 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:46.380068 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:46.380084 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.380098 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:46.380123 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.380130 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:46.380139 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-27 00:00:46.380157 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.380163 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:46.380173 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-06-27 00:00:46.380194 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.380201 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:46.380211 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-27 00:00:46.380228 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.380235 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:46.380245 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-06-27 00:00:46.380275 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:00:46.380281 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:46.380291 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-27 00:00:46.380308 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:00:46.380314 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:46.380323 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-27 00:00:46.380340 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.380346 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:46.380356 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:00:46.380372 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.380380 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:46.380389 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-06-27 00:00:46.380405 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.380412 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:46.380422 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-06-27 00:00:46.380438 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:00:46.380445 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:46.380454 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-06-27 00:00:46.380470 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.380477 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:46.380486 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:00:46.380502 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.380509 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:46.380518 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:00:46.380531 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:46.380586 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.380601 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:00:46.380628 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:00:46.380635 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:00:46.380644 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:00:46.380657 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:00:46.380673 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.380686 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:00:46.380710 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.380717 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:00:46.380726 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-06-27 00:00:46.380743 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.380749 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:00:46.380759 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-06-27 00:00:46.380775 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.380782 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:00:46.380791 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-06-27 00:00:46.380808 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.380814 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:00:46.380823 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-06-27 00:00:46.380839 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.380846 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:00:46.380855 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-06-27 00:00:46.380872 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:00:46.380878 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:00:46.380887 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-27 00:00:46.380904 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.380910 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:00:46.380919 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-06-27 00:00:46.380941 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:00:46.380953 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:00:46.380964 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-06-27 00:00:46.380995 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:00:46.381002 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:00:46.381011 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-06-27 00:00:46.381029 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:00:46.381036 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:00:46.381045 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-27 00:00:46.381062 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:00:46.381069 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:00:46.381078 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-27 00:00:46.381095 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:00:46.381102 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:00:46.381112 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-06-27 00:00:46.381129 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.381136 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:00:46.381145 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:00:46.381162 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.381169 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:00:46.381178 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-06-27 00:00:46.381192 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:00:46.381278 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.381297 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.381304 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-06-27 00:00:46.381318 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.381356 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.381363 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.381373 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-27 00:00:46.381386 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.381401 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.381412 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:00:46.381427 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.381433 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-06-27 00:00:46.381447 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.381472 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:00:46.381478 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.381488 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-06-27 00:00:46.381501 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.381516 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.381526 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-06-27 00:00:46.381541 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.381547 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-06-27 00:00:46.381560 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.381585 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.381592 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.381602 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:00:46.381620 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.381626 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.381636 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-27 00:00:46.381653 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.381660 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.381670 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-27 00:00:46.381687 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:00:46.381694 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.381703 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-06-27 00:00:46.381716 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.381743 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.381753 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-06-27 00:00:46.381768 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.381774 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-06-27 00:00:46.381788 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.381813 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:00:46.381820 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.381829 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-06-27 00:00:46.381843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.381858 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.381868 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-06-27 00:00:46.381881 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:00:46.381908 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-06-27 00:00:46.381915 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:00:46.381925 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-06-27 00:00:46.381938 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:00:46.381959 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.381976 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-06-27 00:00:46.382003 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.382010 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-27 00:00:46.382019 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-06-27 00:00:46.382037 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.382044 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-06-27 00:00:46.382054 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-06-27 00:00:46.382071 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.382078 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-27 00:00:46.382088 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-06-27 00:00:46.382105 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:00:46.382112 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-06-27 00:00:46.382121 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-06-27 00:00:46.382138 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.382145 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-06-27 00:00:46.382154 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-06-27 00:00:46.382171 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.382178 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-06-27 00:00:46.382187 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-06-27 00:00:46.382205 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.382211 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-06-27 00:00:46.382227 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:00:46.382244 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:00:46.382250 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-27 00:00:46.382260 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-06-27 00:00:46.382277 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:00:46.382284 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-06-27 00:00:46.382294 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-06-27 00:00:46.382311 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.382318 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-06-27 00:00:46.382327 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:00:46.382341 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-06-27 00:00:46.382390 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.382406 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.382413 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-06-27 00:00:46.382429 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.382453 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.382460 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.382470 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:00:46.382483 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.382498 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.382508 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-06-27 00:00:46.382523 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.382529 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-06-27 00:00:46.382543 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.382567 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:00:46.382574 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.382584 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-06-27 00:00:46.382597 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.382612 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.382622 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-06-27 00:00:46.382636 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-06-27 00:00:46.382662 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:00:46.382669 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-06-27 00:00:46.382679 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-06-27 00:00:46.382697 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:00:46.382703 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-06-27 00:00:46.382713 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-06-27 00:00:46.382731 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:00:46.382737 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-06-27 00:00:46.382747 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-06-27 00:00:46.382760 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-06-27 00:00:46.382784 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.382800 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.382806 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-06-27 00:00:46.382821 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.382847 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.382854 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.382864 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:00:46.382881 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.382888 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.382898 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-27 00:00:46.382915 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.382922 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.382932 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-27 00:00:46.382950 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.382975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.382986 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:46.383001 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.383008 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:00:46.383021 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.383046 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:46.383053 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.383063 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-06-27 00:00:46.383076 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.383091 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.383101 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-06-27 00:00:46.383114 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:46.383141 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:46.383148 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:46.383158 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:46.383171 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:46.383187 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.383200 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:46.383232 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.383239 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:46.383249 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-06-27 00:00:46.383266 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.383273 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:46.383283 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-06-27 00:00:46.383300 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.383307 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:46.383316 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-06-27 00:00:46.383334 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.383340 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:46.383350 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-06-27 00:00:46.383367 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:00:46.383374 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:46.383383 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-06-27 00:00:46.383400 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.383407 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:46.383417 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-06-27 00:00:46.383434 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.383441 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:46.383451 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-06-27 00:00:46.383468 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.383475 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:46.383485 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:00:46.383502 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.383508 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:46.383518 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:00:46.383532 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:46.383577 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.383594 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.383600 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-06-27 00:00:46.383614 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.383639 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.383646 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.383656 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-27 00:00:46.383674 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.383681 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.383690 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:00:46.383708 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.383714 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.383724 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:00:46.383742 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.383748 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.383758 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-27 00:00:46.383775 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.383782 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.383791 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-27 00:00:46.383805 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.383835 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.383846 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:00:46.383861 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.383867 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-06-27 00:00:46.383881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.383905 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.383912 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.383926 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.383955 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:00:46.383982 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:00:46.383999 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.384010 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:00:46.384020 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-06-27 00:00:46.384033 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.384047 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:00:46.384057 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-06-27 00:00:46.384072 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.384078 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-06-27 00:00:46.384092 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.384116 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.384123 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.384133 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-06-27 00:00:46.384146 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.384161 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.384171 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-06-27 00:00:46.384185 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.384192 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-06-27 00:00:46.384205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.384236 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-27 00:00:46.384243 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.384253 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-06-27 00:00:46.384266 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.384281 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.384291 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-06-27 00:00:46.384306 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.384312 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-06-27 00:00:46.384326 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.384351 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.384358 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.384367 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:00:46.384380 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.384395 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.384405 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-06-27 00:00:46.384420 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.384426 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-06-27 00:00:46.384440 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.384465 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:00:46.384472 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.384482 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-06-27 00:00:46.384496 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.384511 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.384521 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-06-27 00:00:46.384534 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:00:46.384561 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-06-27 00:00:46.384568 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:00:46.384578 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-06-27 00:00:46.384592 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:00:46.384608 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.384621 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:00:46.384646 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.384654 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:00:46.384664 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-06-27 00:00:46.384682 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.384688 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:00:46.384698 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-06-27 00:00:46.384715 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.384722 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:00:46.384731 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-06-27 00:00:46.384749 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.384755 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:00:46.384765 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-06-27 00:00:46.384782 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.384789 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:00:46.384799 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-06-27 00:00:46.384816 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:00:46.384822 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:00:46.384832 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-06-27 00:00:46.384849 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:00:46.384856 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:00:46.384865 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-06-27 00:00:46.384882 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:00:46.384889 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:00:46.384899 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-06-27 00:00:46.384916 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:00:46.384922 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:00:46.384932 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-06-27 00:00:46.384955 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.384962 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:00:46.384978 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-06-27 00:00:46.384996 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.385003 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:00:46.385013 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-06-27 00:00:46.385030 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.385037 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:00:46.385047 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-06-27 00:00:46.385064 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.385071 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:00:46.385080 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-06-27 00:00:46.385094 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:00:46.385155 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.385173 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.385179 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-06-27 00:00:46.385194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.385226 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.385233 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.385243 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-06-27 00:00:46.385256 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.385271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.385281 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:00:46.385296 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.385302 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-06-27 00:00:46.385316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.385340 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.385347 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.385357 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-06-27 00:00:46.385370 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.385385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.385395 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-06-27 00:00:46.385410 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.385416 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-06-27 00:00:46.385429 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.385453 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.385461 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.385470 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-06-27 00:00:46.385488 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.385494 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.385504 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:00:46.385521 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.385528 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.385538 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:00:46.385555 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.385562 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.385572 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-27 00:00:46.385585 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.385611 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.385622 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:46.385636 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.385643 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:00:46.385657 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.385681 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:46.385689 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.385699 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-06-27 00:00:46.385712 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.385727 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.385737 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-06-27 00:00:46.385751 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:46.385778 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:46.385786 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:46.385795 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:46.385809 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:46.385826 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.385839 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:46.385865 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.385872 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:46.385881 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:00:46.385899 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.385906 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:46.385915 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:00:46.385932 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.385939 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:46.385954 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-06-27 00:00:46.385980 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:00:46.385987 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:46.385996 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-06-27 00:00:46.386013 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.386020 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:46.386030 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:00:46.386047 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.386054 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:46.386064 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-06-27 00:00:46.386081 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-27 00:00:46.386088 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:46.386097 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-06-27 00:00:46.386110 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:46.386149 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.386165 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.386171 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-06-27 00:00:46.386185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.386210 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.386217 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.386226 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-06-27 00:00:46.386247 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.386254 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.386264 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-06-27 00:00:46.386281 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.386288 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.386298 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-06-27 00:00:46.386315 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.386322 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.386332 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-06-27 00:00:46.386349 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.386356 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.386366 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-06-27 00:00:46.386383 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.386389 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.386399 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-06-27 00:00:46.386416 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.386423 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.386433 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-06-27 00:00:46.386450 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.386457 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.386466 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-06-27 00:00:46.386479 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.386520 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.386531 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:00:46.386546 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.386553 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-06-27 00:00:46.386567 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.386592 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:00:46.386599 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.386609 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-06-27 00:00:46.386622 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.386637 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.386647 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-06-27 00:00:46.386663 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:00:46.386670 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-06-27 00:00:46.386683 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-06-27 00:00:46.386698 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.386705 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-06-27 00:00:46.386718 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.386742 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:00:46.386762 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:00:46.386779 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.386790 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:00:46.386799 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-06-27 00:00:46.386816 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.386823 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-06-27 00:00:46.386833 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-06-27 00:00:46.386849 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:00:46.386857 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-06-27 00:00:46.386867 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-06-27 00:00:46.386884 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:00:46.386891 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-06-27 00:00:46.386901 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:00:46.386918 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:46.386925 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-06-27 00:00:46.386935 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:46.386957 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:46.386964 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-06-27 00:00:46.386976 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:46.386993 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:00:46.386999 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-06-27 00:00:46.387009 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:00:46.387026 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:00:46.387032 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-06-27 00:00:46.387042 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:00:46.387058 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:00:46.387065 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-06-27 00:00:46.387075 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-06-27 00:00:46.387092 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:46.387098 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-06-27 00:00:46.387108 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:46.387125 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-27 00:00:46.387131 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-06-27 00:00:46.387141 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-06-27 00:00:46.387157 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:00:46.387164 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-06-27 00:00:46.387174 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:00:46.387190 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:46.387197 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-06-27 00:00:46.387207 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:46.387223 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:00:46.387229 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-06-27 00:00:46.387239 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-06-27 00:00:46.387252 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-06-27 00:00:46.387285 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-06-27 00:00:46.387314 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-06-27 00:00:46.387341 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:00:46.387368 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-06-27 00:00:46.387395 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:00:46.387422 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-06-27 00:00:46.387449 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-06-27 00:00:46.387475 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-06-27 00:00:46.387503 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-06-27 00:00:46.387529 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-06-27 00:00:46.387556 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-06-27 00:00:46.387582 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-06-27 00:00:46.387609 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-06-27 00:00:46.387635 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-06-27 00:00:46.387679 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-06-27 00:00:46.387707 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-06-27 00:00:46.387734 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-06-27 00:00:46.387760 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-06-27 00:00:46.387787 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:00:46.387813 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-06-27 00:00:46.387840 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-06-27 00:00:46.387866 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-06-27 00:00:46.387892 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:00:46.387919 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-06-27 00:00:46.388159 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:46.388187 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:00:46.388214 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:00:46.388240 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:00:46.388266 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-06-27 00:00:46.388293 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:00:46.388319 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-06-27 00:00:46.388347 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-06-27 00:00:46.388374 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-06-27 00:00:46.388400 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-06-27 00:00:46.388427 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:46.388455 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:00:46.388482 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:46.388509 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:00:46.388537 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:00:46.388564 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-06-27 00:00:46.388590 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:46.388617 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-06-27 00:00:46.388643 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:46.388669 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-06-27 00:00:46.388696 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:00:46.388722 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-06-27 00:00:46.388748 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-06-27 00:00:46.388775 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-06-27 00:00:46.388801 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-06-27 00:00:46.388827 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-06-27 00:00:46.388854 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:46.388886 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-06-27 00:00:46.388913 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:00:46.388939 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-06-27 00:00:46.388971 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-06-27 00:00:46.389002 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-06-27 00:00:46.389029 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-06-27 00:00:46.389056 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-06-27 00:00:46.389082 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:00:46.389109 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-06-27 00:00:46.389135 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:46.389162 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-06-27 00:00:46.389188 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:00:46.389216 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-06-27 00:00:46.389245 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.389263 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.389289 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:00:46.389315 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.389332 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.389349 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.389376 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:00:46.389402 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.389419 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.389436 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.389453 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.389479 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:00:46.389505 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.389531 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:00:46.389557 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.389583 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:00:46.389615 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.389632 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.389660 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:00:46.389686 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.389703 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.389729 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:00:46.389756 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.389782 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:00:46.389808 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.389835 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:00:46.389861 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.389888 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:00:46.389914 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.389939 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:00:46.389971 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.389988 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.390013 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:00:46.390040 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.390066 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:00:46.390093 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.390119 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:00:46.390145 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.390171 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:00:46.390197 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.390214 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.390231 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.390249 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.390266 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.390283 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.390300 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.390332 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:00:46.390358 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.390376 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.390392 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.390419 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:00:46.390445 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.390471 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:00:46.390498 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.390515 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.390531 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.390558 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:00:46.390584 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.390602 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.390618 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.390635 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.390652 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.390678 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:00:46.390703 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.390721 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.390738 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.390755 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.390781 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:46.390807 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.390825 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.390842 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.390859 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.390885 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:46.390911 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.390943 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:00:46.390975 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.390993 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.391010 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.391027 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.391056 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:00:46.391082 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.391108 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:00:46.391134 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.391151 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.391168 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.391195 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:46.391221 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.391238 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.391255 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.391272 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.391289 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.391315 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:00:46.391341 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.391368 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-06-27 00:00:46.391394 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.391420 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:00:46.391446 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.391472 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:00:46.391498 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.391516 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.391533 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.391550 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.391576 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:46.391603 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.391625 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.391643 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.391661 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.391679 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.391695 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.391712 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.391729 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.391756 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-06-27 00:00:46.391783 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.391800 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.391826 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:00:46.391852 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.391869 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.391886 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.391911 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:00:46.391937 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.391959 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.391976 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.391993 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.392019 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:00:46.392045 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.392072 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:00:46.392098 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.392124 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:00:46.392150 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.392167 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.392193 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:00:46.392219 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.392236 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.392262 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:00:46.392296 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.392322 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:00:46.392350 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.392376 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:00:46.392402 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.392428 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:00:46.392454 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.392481 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:00:46.392506 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.392524 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.392550 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:00:46.392576 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.392602 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:00:46.392628 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.392655 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:00:46.392681 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.392707 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:00:46.392733 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.392750 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.392767 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.392784 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.392800 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.392817 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.392834 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.392860 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:00:46.392886 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.392903 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.392920 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.392950 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:00:46.392983 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.393011 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:00:46.393037 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.393054 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.393071 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.393097 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:00:46.393123 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.393140 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.393157 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.393174 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.393191 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.393217 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:00:46.393243 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.393260 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.393277 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.393294 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.393321 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:46.393347 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.393364 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.393381 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.393398 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.393424 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:46.393450 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.393477 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:00:46.393503 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.393520 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.393537 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.393554 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.393581 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:00:46.393613 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.393639 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:00:46.393665 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.393683 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.393700 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.393726 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:46.393752 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.393770 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.393786 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.393803 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.393820 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.393847 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:00:46.393873 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.393899 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-06-27 00:00:46.393925 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.393956 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:00:46.393983 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.394012 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:00:46.394038 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.394055 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.394072 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.394089 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.394116 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:46.394142 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.394159 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.394176 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.394192 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.394209 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.394233 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.394250 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.394267 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:00:46.394293 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-06-27 00:00:46.394320 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-06-27 00:00:46.394377 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:00:46.394428 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:00:46.394477 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:00:46.394524 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-06-27 00:00:46.394573 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-06-27 00:00:46.394622 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-06-27 00:00:46.394671 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-06-27 00:00:46.394739 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:00:46.394787 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:00:46.394836 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:00:46.394883 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:00:46.394930 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:46.394986 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:00:46.395034 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:00:46.395081 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:00:46.395128 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:00:46.395176 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:46.395226 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:46.395274 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:00:46.395341 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:46.395396 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:46.395450 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:00:46.395497 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-06-27 00:00:46.395544 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:00:46.395591 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:46.395638 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:00:46.395686 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-06-27 00:00:46.395735 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:00:46.395805 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:00:46.395853 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:46.395902 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:00:46.395963 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-06-27 00:00:46.396012 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:00:46.396060 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:00:46.396109 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:00:46.396155 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-06-27 00:00:46.396203 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-06-27 00:00:46.396269 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-06-27 00:00:46.396322 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-06-27 00:00:46.396370 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:00:46.396417 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:00:46.396466 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:00:46.396749 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:00:46.396797 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:46.396846 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:00:46.396895 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:00:46.396943 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:00:46.396997 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:00:46.397045 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:46.397094 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:46.397143 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:00:46.397192 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:46.397245 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:46.397297 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:00:46.397344 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-06-27 00:00:46.397391 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:00:46.397438 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:46.397485 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:00:46.397534 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-06-27 00:00:46.397582 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:00:46.397633 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:00:46.397680 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:46.397729 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:00:46.397785 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-06-27 00:00:46.397834 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:00:46.397882 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:00:46.397931 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:00:46.397983 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-06-27 00:00:46.398032 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-06-27 00:00:46.398080 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-06-27 00:00:46.398134 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-06-27 00:00:46.398182 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:00:46.398229 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:00:46.398277 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:00:46.398324 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:00:46.398371 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:46.398419 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:00:46.398467 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:00:46.398513 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:00:46.398560 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:00:46.398608 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:46.398657 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:46.398706 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:00:46.398754 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:46.398806 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:46.398858 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:00:46.398904 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-06-27 00:00:46.398956 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:00:46.399004 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:46.399056 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:00:46.399105 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-06-27 00:00:46.399154 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:00:46.399209 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:00:46.399256 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:46.399304 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:00:46.399359 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-06-27 00:00:46.399385 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:00:46.399445 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:00:46.399500 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:00:46.399555 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:00:46.399614 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:00:46.399669 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:00:46.399723 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:00:46.399777 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:00:46.399831 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:00:46.399885 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:00:46.399938 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:00:46.399999 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:00:46.400053 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:46.400107 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:00:46.400160 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:00:46.400215 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:00:46.400268 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:00:46.400321 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:46.400376 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:46.400430 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:00:46.400483 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:46.400537 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:46.400591 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:00:46.400644 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:00:46.400698 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:00:46.400752 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:46.400842 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:00:46.400897 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:00:46.400956 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:00:46.401011 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:00:46.401065 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:46.401118 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:00:46.401180 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-06-27 00:00:46.401204 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:00:46.401259 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:00:46.401314 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:00:46.401368 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:00:46.401423 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:00:46.401477 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:00:46.401531 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:00:46.401585 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:00:46.401639 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:00:46.401693 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:00:46.401747 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:00:46.401801 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:00:46.401855 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:46.402152 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:00:46.402208 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:00:46.402267 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:00:46.402322 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:00:46.402377 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:46.402431 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:46.402485 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:00:46.402539 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:46.402593 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:46.402647 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:00:46.402701 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:00:46.402755 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:00:46.402809 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:46.402863 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:00:46.402918 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:00:46.402978 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:00:46.403033 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:00:46.403087 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:46.403141 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:00:46.403202 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-06-27 00:00:46.403224 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:00:46.403273 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:00:46.403322 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:00:46.403371 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:00:46.403424 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:00:46.403473 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:00:46.403521 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:00:46.403569 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:00:46.403617 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:00:46.403665 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:00:46.403713 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:00:46.403762 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:00:46.403810 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:46.403859 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:00:46.403907 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:00:46.403976 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:00:46.404026 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:00:46.404085 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:46.404134 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:46.404183 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:00:46.404232 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:46.404280 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:46.404328 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:00:46.404376 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:00:46.404425 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:00:46.404479 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:46.404527 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:00:46.404575 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:00:46.404624 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:00:46.404672 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:00:46.404720 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:46.404769 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:00:46.404824 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-06-27 00:00:46.404851 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:00:46.404903 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:00:46.404959 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:00:46.405011 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:00:46.405060 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:00:46.405117 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:00:46.405169 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:00:46.405219 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:00:46.405270 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:00:46.405321 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:00:46.405371 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:00:46.405421 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:00:46.405471 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:46.405521 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:00:46.405577 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:00:46.405627 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:00:46.405678 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:00:46.405730 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:46.405780 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:46.405831 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:00:46.405881 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:46.405931 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:46.405987 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:00:46.406037 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:00:46.406093 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:00:46.406144 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:46.406195 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:00:46.406244 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:00:46.406295 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:00:46.406345 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:00:46.406395 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:46.406445 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:00:46.406498 wsdl: current service: Service1 2019-06-27 00:00:46.406514 wsdl: current port: Service1Soap 2019-06-27 00:00:46.406544 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-06-27 00:00:46.406572 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-06-27 00:00:46.406599 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-06-27 00:00:46.406624 wsdl: Parsing WSDL done 2019-06-27 00:00:46.406643 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:00:46.406658 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:00:46.406667 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:00:46.406676 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:00:46.406685 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:00:46.406694 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:00:46.406702 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:00:46.406711 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:00:46.406719 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:00:46.406727 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:00:46.406735 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:00:46.406743 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:00:46.406751 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:46.406761 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:00:46.406770 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:00:46.406778 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:00:46.406791 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:00:46.406799 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:46.406808 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:46.406816 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:00:46.406824 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:46.406832 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:46.406840 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:00:46.406848 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:00:46.406857 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:00:46.406865 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:46.406873 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:00:46.406882 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:00:46.406889 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:00:46.406897 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:00:46.406905 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:46.406913 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:00:46.406922 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:00:46.406932 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:00:46.406940 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:00:46.406954 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:00:46.406971 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:00:46.406980 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:00:46.406988 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:00:46.406996 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:00:46.407004 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:00:46.407012 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:00:46.407020 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:00:46.407028 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:00:46.407036 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:46.407043 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:00:46.407051 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:00:46.407059 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:00:46.407066 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:00:46.407077 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:46.407088 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:46.407096 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:00:46.407104 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:46.407112 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:46.407119 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:00:46.407127 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:00:46.407135 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:00:46.407143 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:46.407150 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:00:46.407158 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:00:46.407165 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:00:46.407174 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:00:46.407182 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:46.407189 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:00:46.407197 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:00:46.407207 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:00:46.407215 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:00:46.407236 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:00:46.407244 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:00:46.407251 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:00:46.407258 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:00:46.407266 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:00:46.407273 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:00:46.407286 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:00:46.407294 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:00:46.407301 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:00:46.407308 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:46.407316 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:00:46.407322 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:00:46.407329 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:00:46.407337 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:00:46.407344 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:46.407351 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:46.407358 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:00:46.407365 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:46.407373 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:46.407380 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:00:46.407387 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:00:46.407395 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:00:46.407402 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:46.407410 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:00:46.407417 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:00:46.407424 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:00:46.407431 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:00:46.407438 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:46.407445 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:00:46.407453 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:00:46.407462 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:00:46.407469 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:00:46.407477 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:00:46.407484 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:00:46.407491 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:00:46.407499 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:00:46.407506 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:00:46.407513 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:00:46.407520 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:00:46.407528 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:00:46.407535 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:00:46.407542 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:46.407569 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:00:46.407577 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:00:46.407584 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:00:46.407592 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:00:46.407599 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:46.407606 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:00:46.407613 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:00:46.407620 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:00:46.407627 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:00:46.407634 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:00:46.407920 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:00:46.407928 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:00:46.407936 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:00:46.407943 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:00:46.407955 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:00:46.407962 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:00:46.407974 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:00:46.407981 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:00:46.407988 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:00:46.408365 nusoap_client: checkWSDL 2019-06-27 00:00:46.408378 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-27 00:00:46.408383 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-27 00:00:46.408388 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-27 00:00:46.408396 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-06-27 00:00:46.408400 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-06-27 00:00:46.408405 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-06-27 00:00:46.408414 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-06-27 00:00:46.408422 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-06-27 00:00:46.408460 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-06-27 00:00:46.408466 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204806" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-27 00:00:46.408479 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-06-27 00:00:46.408501 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-06-27 00:00:46.408508 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-06-27 00:00:46.408512 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-06-27 00:00:46.408516 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-06-27 00:00:46.408521 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204806" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-27 00:00:46.408532 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:00:46.408538 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:00:46.408543 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:00:46.408553 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-06-27 00:00:46.408561 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:00:46.408566 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-06-27 00:00:46.408589 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.408598 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-06-27 00:00:46.408603 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.408626 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-06-27 00:00:46.408632 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-06-27 00:00:46.408636 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-06-27 00:00:46.408639 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-06-27 00:00:46.408644 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-06-27 00:00:46.408647 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-06-27 00:00:46.408652 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-06-27 00:00:46.408657 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-06-27 00:00:46.408663 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204806" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-27 00:00:46.408673 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:00:46.408679 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:00:46.408684 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:00:46.408690 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-06-27 00:00:46.408696 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-06-27 00:00:46.408700 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:00:46.408724 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-06-27 00:00:46.408730 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:00:46.408735 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:00:46.408741 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:00:46.408745 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:00:46.408755 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-06-27 00:00:46.408763 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:00:46.408768 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-27 00:00:46.408773 wsdl: in serializeType: returning: 2019-06-27 00:00:46.408780 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "204806" 2019-06-27 00:00:46.408787 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:00:46.408791 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-27 00:00:46.408796 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:00:46.408803 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:00:46.408807 wsdl: in serializeType: returning: 204806 2019-06-27 00:00:46.408814 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-06-27 00:00:46.408821 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:00:46.408825 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-27 00:00:46.408829 wsdl: in serializeType: returning: 2019-06-27 00:00:46.408834 wsdl: in serializeType: returning: 204806 2019-06-27 00:00:46.408839 wsdl: serializeRPCParameters returning: 204806 2019-06-27 00:00:46.408863 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=204806 style=document use=literal encodingStyle= 2019-06-27 00:00:46.408867 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-06-27 00:00:46.408874 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7944"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-06-27 00:00:46.408888 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-06-27 00:00:46.408893 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=204806 2019-06-27 00:00:46.408904 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-06-27 00:00:46.408988 nusoap_client: sending message, length=457 2019-06-27 00:00:46.408916 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-06-27 00:00:46.408927 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-06-27 00:00:46.408933 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-06-27 00:00:46.408937 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-06-27 00:00:46.408941 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-06-27 00:00:46.408953 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:00:46.408962 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:00:46.408977 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-06-27 00:00:46.408982 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-06-27 00:00:46.408994 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-06-27 00:00:46.409002 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-06-27 00:00:46.409009 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-06-27 00:00:46.416986 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-06-27 00:00:46.417007 soap_transport_http: socket connected 2019-06-27 00:00:46.417019 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-06-27 00:00:46.417025 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-06-27 00:00:46.417031 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:00:46.417036 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:00:46.417040 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-06-27 00:00:46.417044 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-06-27 00:00:46.417048 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-06-27 00:00:46.417080 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-06-27 00:00:46.426921 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-06-27 00:00:46.426939 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-06-27 00:00:46.426953 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-06-27 00:00:46.426959 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-06-27 00:00:46.426965 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-06-27 00:00:46.426970 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-06-27 00:00:46.426981 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-06-27 00:00:46.426987 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-06-27 00:00:46.426993 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-06-27 00:00:46.426998 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 26 Jun 2019 21:59:55 GMT 2019-06-27 00:00:46.427004 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-06-27 00:00:46.427010 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-06-27 00:00:46.427016 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-06-27 00:00:46.427025 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-06-27 00:00:46.427050 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-06-27 00:00:46.427060 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-06-27 00:00:46.427069 soap_transport_http: read to EOF 2019-06-27 00:00:46.427076 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-06-27 00:00:46.427084 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-06-27 00:00:46.427121 soap_transport_http: closed socket 2019-06-27 00:00:46.427133 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-06-27 00:00:46.427138 soap_transport_http: end of send() 2019-06-27 00:00:46.427161 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-06-27 00:00:46.427168 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 26 Jun 2019 21:59:55 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-06-27 00:00:46.427197 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-06-27 00:00:46.427206 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-06-27 00:00:46.427226 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-06-27 00:00:46.427231 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-06-27 00:00:46.427338 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-06-27 00:00:46.427432 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-06-27 00:00:46.427438 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-06-27 00:00:46.427446 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-06-27 00:00:46.427457 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-06-27 00:00:46.427481 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-06-27 00:00:46.427537 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-06-27 00:00:46.427564 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-06-27 00:00:46.427580 nusoap_client: got fault 2019-06-27 00:00:46.427587 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-06-27 00:00:46.427592 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-06-27 00:00:46.427597 nusoap_client: detail =