Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 102.4Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
465679-00019Y1907 0R6055 Model turbiny: TV78
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: CATERPILLER
 Silnik:
JR T3715
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 23 Apr 2019 04:04:31 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-23 06:04:37.371422 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-23 06:04:37.371482 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:04:37.371496 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204806" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-23 06:04:37.371513 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:04:37.371524 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-23 06:04:37.371533 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-23 06:04:37.371547 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-23 06:04:37.371556 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:04:37.371563 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:04:37.371573 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:04:37.371582 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-23 06:04:37.371594 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-23 06:04:37.371600 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-23 06:04:37.371605 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-23 06:04:37.371609 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-23 06:04:37.371613 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-23 06:04:37.371639 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:04:37.371655 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:04:37.371664 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-23 06:04:37.371669 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-23 06:04:37.371675 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-23 06:04:37.371684 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-23 06:04:37.371693 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-23 06:04:37.379787 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-23 06:04:37.379810 soap_transport_http: socket connected 2019-04-23 06:04:37.379824 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-23 06:04:37.379830 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:04:37.379836 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:04:37.379840 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-23 06:04:37.379848 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-23 06:04:37.379874 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-23 06:04:37.398821 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-23 06:04:37.398848 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-23 06:04:37.398856 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:04:37.398862 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-23 06:04:37.398867 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-23 06:04:37.398877 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-23 06:04:37.398884 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-23 06:04:37.398890 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-23 06:04:37.398896 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-23 06:04:37.398901 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 23 Apr 2019 04:04:31 GMT 2019-04-23 06:04:37.398907 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-23 06:04:37.398912 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-23 06:04:37.398918 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-23 06:04:37.398929 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-23 06:04:37.398957 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-23 06:04:37.406756 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:04:37.406790 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:04:37.414587 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:04:37.414630 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:04:37.414658 soap_transport_http: read buffer of 7352 bytes 2019-04-23 06:04:37.422371 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:04:37.422456 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:04:37.422504 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:04:37.422521 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:04:37.422536 soap_transport_http: read buffer of 7776 bytes 2019-04-23 06:04:37.429891 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:04:37.430006 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:04:37.430083 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:04:37.430135 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:04:37.430152 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-04-23 06:04:37.430308 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:04:37.430397 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:04:37.430416 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-23 06:04:37.437822 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:04:37.437861 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:04:37.437876 soap_transport_http: read buffer of 511 bytes 2019-04-23 06:04:37.437891 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-23 06:04:37.437897 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-23 06:04:37.437930 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-23 06:04:37.437970 soap_transport_http: closed socket 2019-04-23 06:04:37.437986 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-23 06:04:37.437994 soap_transport_http: end of send() 2019-04-23 06:04:37.438015 wsdl: got WSDL URL 2019-04-23 06:04:37.438020 wsdl: Parse WSDL 2019-04-23 06:04:37.438197 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-23 06:04:37.438215 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-23 06:04:37.438269 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.438286 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-23 06:04:37.438309 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.438343 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.438352 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.438368 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:04:37.438390 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.438398 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.438409 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:04:37.438425 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.438466 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.438478 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-23 06:04:37.438494 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.438501 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-23 06:04:37.438519 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.438548 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:04:37.438555 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.438566 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-23 06:04:37.438580 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.438598 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.438609 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-23 06:04:37.438624 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.438631 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-23 06:04:37.438645 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.438671 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.438679 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.438689 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:04:37.438707 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.438715 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.438733 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:04:37.438751 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.438759 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.438769 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-23 06:04:37.438782 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.438805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.438817 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-23 06:04:37.438833 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.438840 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-23 06:04:37.438858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.438883 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:04:37.438891 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.438901 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-23 06:04:37.438915 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.438932 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.438942 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-23 06:04:37.438957 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.438964 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-23 06:04:37.438978 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.439003 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.439011 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.439021 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:04:37.439040 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.439047 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.439057 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:04:37.439074 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.439082 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.439092 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-23 06:04:37.439110 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.439117 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.439127 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:04:37.439140 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.439169 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.439180 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:04:37.439195 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.439202 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-23 06:04:37.439217 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.439242 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.439248 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.439263 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.439299 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:04:37.439321 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:04:37.439338 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.439350 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:04:37.439361 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-23 06:04:37.439373 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.439389 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:04:37.439399 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-23 06:04:37.439414 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.439421 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-23 06:04:37.439445 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.439470 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.439478 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.439488 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:04:37.439501 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.439517 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.439527 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-23 06:04:37.439542 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.439548 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-23 06:04:37.439563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.439589 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.439596 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.439607 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-23 06:04:37.439620 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.439636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.439645 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-23 06:04:37.439661 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.439668 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-23 06:04:37.439682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.439707 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.439714 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.439733 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:04:37.439746 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.439761 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.439771 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-23 06:04:37.439786 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.439793 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-23 06:04:37.439806 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.439832 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.439839 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.439849 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-23 06:04:37.439863 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.439878 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.439888 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-23 06:04:37.439903 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.439909 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-23 06:04:37.439923 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.439948 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.439956 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.439966 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:04:37.439984 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.439991 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.440002 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:04:37.440014 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.440034 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.440043 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-23 06:04:37.440059 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.440065 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-23 06:04:37.440080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.440104 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.440112 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.440121 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-23 06:04:37.440135 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.440150 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.440160 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-23 06:04:37.440175 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.440182 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-23 06:04:37.440196 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.440221 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.440229 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.440239 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:04:37.440259 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.440265 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.440281 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:04:37.440295 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.440315 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.440325 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-23 06:04:37.440340 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.440348 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-23 06:04:37.440367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.440394 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.440401 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.440411 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-23 06:04:37.440424 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.440440 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.440450 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-23 06:04:37.440465 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.440471 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-23 06:04:37.440485 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.440510 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.440518 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.440528 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:04:37.440541 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.440556 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.440566 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-23 06:04:37.440581 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.440588 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-23 06:04:37.440601 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.440627 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.440635 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.440645 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-23 06:04:37.440658 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.440673 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.440683 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-23 06:04:37.440698 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.440705 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-23 06:04:37.440719 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.440744 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.440752 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.440762 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:04:37.440775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.440790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.440800 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-23 06:04:37.440815 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.440822 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-23 06:04:37.440835 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.440861 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:04:37.440868 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.440913 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-23 06:04:37.440930 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.440946 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.440956 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-23 06:04:37.440972 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.440979 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-23 06:04:37.440994 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.441020 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.441028 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.441038 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-23 06:04:37.441051 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.441066 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.441076 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:04:37.441091 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.441098 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-23 06:04:37.441112 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.441137 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.441144 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.441154 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-23 06:04:37.441167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.441182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.441192 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-23 06:04:37.441208 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.441214 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-23 06:04:37.441228 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.441254 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.441265 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.441281 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-23 06:04:37.441295 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.441311 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.441321 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-23 06:04:37.441337 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.441344 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-23 06:04:37.441358 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.441382 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.441390 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.441400 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-23 06:04:37.441413 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.441438 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.441448 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-23 06:04:37.441463 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.441469 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-23 06:04:37.441483 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.441507 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.441515 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.441525 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-23 06:04:37.441543 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.441550 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.441559 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-23 06:04:37.441573 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.441592 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.441602 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:04:37.441618 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.441624 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-23 06:04:37.441638 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.441663 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:04:37.441671 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.441681 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-23 06:04:37.441694 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.441709 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.441719 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-23 06:04:37.441734 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.441740 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:04:37.441755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.441779 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.441786 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.441796 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:04:37.441809 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.441824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.441834 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:37.441849 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.441856 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:04:37.441870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.441895 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.441902 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.441912 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:04:37.441925 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.441940 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.441950 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:04:37.441965 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.441972 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-23 06:04:37.441985 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.442010 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:04:37.442018 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.442027 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-23 06:04:37.442041 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.442056 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.442066 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:04:37.442081 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.442088 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-23 06:04:37.442102 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.442126 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.442132 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.442146 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.442172 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:04:37.442193 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:04:37.442210 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.442221 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:04:37.442231 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-23 06:04:37.442244 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.442258 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:04:37.442268 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:04:37.442290 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.442296 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-23 06:04:37.442310 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.442337 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:04:37.442344 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.442354 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-23 06:04:37.442368 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.442384 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.442394 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-23 06:04:37.442409 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.442416 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-23 06:04:37.442429 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.442458 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.442465 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.442479 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.442503 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:04:37.442524 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:04:37.442541 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.442552 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:04:37.442562 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-23 06:04:37.442574 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.442589 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:04:37.442599 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:04:37.442614 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.442621 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-23 06:04:37.442635 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.442660 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.442667 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.442677 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-23 06:04:37.442695 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.442703 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.442713 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-23 06:04:37.442739 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.442746 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.442757 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:04:37.442774 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.442781 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.442791 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:04:37.442809 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.442816 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.442826 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-23 06:04:37.442843 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.442850 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.442859 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-23 06:04:37.442877 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.442885 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.442895 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:04:37.442908 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.442945 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.442957 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-23 06:04:37.442973 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.442980 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-23 06:04:37.442996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.443021 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.443028 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.443039 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-23 06:04:37.443052 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.443067 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.443077 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-23 06:04:37.443092 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.443099 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-23 06:04:37.443113 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.443138 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.443145 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.443155 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-23 06:04:37.443173 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.443180 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.443190 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:04:37.443207 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.443214 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.443224 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:04:37.443237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.443260 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.443270 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-23 06:04:37.443291 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.443298 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-23 06:04:37.443312 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.443337 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.443346 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.443356 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-23 06:04:37.443370 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.443386 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.443396 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-23 06:04:37.443412 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.443418 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:04:37.443440 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.443465 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.443473 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.443483 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:04:37.443496 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.443511 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.443521 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:37.443536 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.443543 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:04:37.443557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.443583 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.443590 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.443600 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:04:37.443613 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.443629 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.443639 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:04:37.443654 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.443661 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:04:37.443675 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.443700 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.443707 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.443717 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-23 06:04:37.443735 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.443742 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.443752 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:04:37.443771 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.443779 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.443789 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:04:37.443802 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.443824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.443834 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:37.443849 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.443856 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:04:37.443870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.443896 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.443903 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.443913 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:04:37.443926 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.443941 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.443951 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:04:37.443966 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.443973 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-23 06:04:37.443987 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.444012 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.444019 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.444029 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:04:37.444047 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.444054 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.444064 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:04:37.444082 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.444089 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.444098 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:04:37.444116 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.444123 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.444134 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:04:37.444151 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.444158 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.444168 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:04:37.444181 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.444212 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.444223 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:04:37.444238 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.444245 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:04:37.444259 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.444290 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:04:37.444298 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.444309 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-23 06:04:37.444322 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.444338 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.444348 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-23 06:04:37.444362 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:04:37.444394 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-23 06:04:37.444402 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:04:37.444412 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-23 06:04:37.444425 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:04:37.444452 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.444466 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:04:37.444491 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.444499 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:04:37.444509 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:04:37.444527 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:04:37.444534 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:04:37.444544 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-23 06:04:37.444562 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:04:37.444569 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:04:37.444579 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-23 06:04:37.444597 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:04:37.444604 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:04:37.444614 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-23 06:04:37.444631 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:04:37.444638 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:04:37.444648 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-23 06:04:37.444666 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:04:37.444673 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:04:37.444683 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-23 06:04:37.444701 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.444708 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:04:37.444718 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:37.444743 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.444750 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:04:37.444759 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:04:37.444777 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.444784 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:04:37.444794 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:04:37.444812 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.444819 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:04:37.444829 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:04:37.444842 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:04:37.444892 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.444911 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.444917 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-23 06:04:37.444934 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.444959 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.444967 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.444977 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:04:37.444995 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.445002 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.445011 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:04:37.445029 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.445035 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.445046 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:04:37.445063 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.445070 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.445080 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-23 06:04:37.445093 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.445120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.445130 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:37.445146 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.445152 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:04:37.445166 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.445192 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:37.445199 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.445209 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-23 06:04:37.445222 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.445237 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.445247 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-23 06:04:37.445261 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:37.445295 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:37.445303 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:37.445313 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:37.445327 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:37.445343 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.445357 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:37.445383 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.445390 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:37.445404 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:04:37.445423 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.445430 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:37.445442 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-23 06:04:37.445459 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.445466 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:37.445476 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:04:37.445493 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.445500 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:37.445510 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-23 06:04:37.445528 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:04:37.445535 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:37.445544 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:04:37.445562 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:04:37.445569 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:37.445579 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:04:37.445596 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.445603 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:37.445613 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:04:37.445630 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.445637 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:37.445647 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-23 06:04:37.445664 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.445670 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:37.445681 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-23 06:04:37.445749 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.445759 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:37.445772 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:04:37.445793 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.445800 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:37.445810 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:04:37.445823 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:37.445879 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.445898 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.445905 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-23 06:04:37.445921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.445946 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.445953 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.445963 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:04:37.445981 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.445988 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.445998 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:04:37.446016 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.446023 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.446033 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:04:37.446050 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:04:37.446057 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.446067 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-23 06:04:37.446080 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.446107 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.446117 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:37.446132 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.446139 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:04:37.446154 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.446180 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:37.446187 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.446197 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-23 06:04:37.446211 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.446226 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.446235 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-23 06:04:37.446249 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:37.446285 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:37.446294 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:37.446304 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:37.446318 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:37.446334 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.446348 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:37.446374 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.446381 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:37.446392 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:04:37.446409 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.446416 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:37.446426 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-23 06:04:37.446449 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.446456 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:37.446467 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:04:37.446485 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.446492 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:37.446502 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-23 06:04:37.446520 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:04:37.446526 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:37.446536 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:04:37.446554 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:04:37.446561 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:37.446571 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:04:37.446589 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.446595 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:37.446605 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:04:37.446623 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.446631 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:37.446641 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-23 06:04:37.446659 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.446666 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:37.446676 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-23 06:04:37.446694 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:04:37.446701 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:37.446711 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-23 06:04:37.446728 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.446735 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:37.446745 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:04:37.446763 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.446769 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:37.446779 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:04:37.446792 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:37.446850 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.446866 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:04:37.446896 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:04:37.446903 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:04:37.446913 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:04:37.446926 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:04:37.446943 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.446957 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:04:37.446983 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.446990 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:04:37.447000 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-23 06:04:37.447019 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.447026 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:04:37.447036 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-23 06:04:37.447053 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.447060 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:04:37.447070 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-23 06:04:37.447087 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.447094 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:04:37.447104 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-23 06:04:37.447121 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.447128 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:04:37.447138 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-23 06:04:37.447155 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:04:37.447163 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:04:37.447173 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:04:37.447190 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.447197 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:04:37.447207 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-23 06:04:37.447225 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:04:37.447232 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:04:37.447242 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-23 06:04:37.447259 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:04:37.447266 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:04:37.447281 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-23 06:04:37.447300 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:04:37.447307 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:04:37.447317 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:04:37.447334 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:04:37.447341 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:04:37.447351 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:04:37.447403 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:04:37.447412 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:04:37.447423 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-23 06:04:37.447442 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.447450 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:04:37.447460 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:04:37.447477 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.447484 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:04:37.447494 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-23 06:04:37.447508 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:04:37.447573 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.447593 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.447600 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-23 06:04:37.447616 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.447641 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.447649 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.447659 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:04:37.447672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.447688 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.447699 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:04:37.447714 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.447720 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-23 06:04:37.447735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.447761 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:04:37.447768 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.447778 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-23 06:04:37.447791 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.447807 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.447816 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-23 06:04:37.447831 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.447838 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-23 06:04:37.447851 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.447877 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.447884 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.447895 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:04:37.447913 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.447920 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.447930 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:04:37.447947 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.447954 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.447964 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:04:37.447981 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:04:37.447988 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.447998 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-23 06:04:37.448011 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.448039 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.448049 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-23 06:04:37.448064 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.448070 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-23 06:04:37.448086 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.448111 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:04:37.448118 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.448128 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-23 06:04:37.448142 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.448188 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.448208 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-23 06:04:37.448231 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:04:37.448287 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-23 06:04:37.448297 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:04:37.448309 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-23 06:04:37.448323 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:04:37.448341 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.448356 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-23 06:04:37.448382 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.448390 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:04:37.448400 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-23 06:04:37.448418 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.448425 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-23 06:04:37.448435 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-23 06:04:37.448453 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.448460 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:04:37.448470 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-23 06:04:37.448488 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:04:37.448494 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-23 06:04:37.448504 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-23 06:04:37.448522 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.448529 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-23 06:04:37.448539 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-23 06:04:37.448556 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.448563 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-23 06:04:37.448573 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-23 06:04:37.448591 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.448598 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-23 06:04:37.448608 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:04:37.448626 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:04:37.448633 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:04:37.448643 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-23 06:04:37.448660 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:04:37.448667 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-23 06:04:37.448678 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-23 06:04:37.448696 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.448702 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-23 06:04:37.448712 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:04:37.448726 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-23 06:04:37.448775 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.448793 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.448800 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-23 06:04:37.448817 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.448842 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.448850 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.448859 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:04:37.448873 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.448888 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.448898 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-23 06:04:37.448913 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.448920 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-23 06:04:37.448934 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.448960 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:04:37.448967 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.448983 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-23 06:04:37.449007 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.449032 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.449055 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-23 06:04:37.449082 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-23 06:04:37.449131 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:04:37.449144 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-23 06:04:37.449164 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-23 06:04:37.449200 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:04:37.449212 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-23 06:04:37.449230 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-23 06:04:37.449253 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:04:37.449260 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-23 06:04:37.449271 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-23 06:04:37.449297 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-23 06:04:37.449324 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.449341 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.449347 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-23 06:04:37.449363 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.449390 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.449398 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.449413 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:04:37.449434 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.449441 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.449451 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:04:37.449469 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.449476 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.449486 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:04:37.449499 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.449522 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.449533 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:37.449548 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.449555 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:04:37.449569 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.449594 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:37.449610 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.449621 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-23 06:04:37.449634 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.449649 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.449659 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-23 06:04:37.449673 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:37.449700 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:37.449708 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:37.449718 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:37.449731 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:37.449747 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.449761 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:37.449787 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.449794 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:37.449804 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-23 06:04:37.449822 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.449830 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:37.449840 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-23 06:04:37.449857 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.449864 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:37.449874 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-23 06:04:37.449892 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.449899 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:37.449909 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-23 06:04:37.449926 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:04:37.449933 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:37.449942 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-23 06:04:37.449960 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.449967 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:37.449977 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-23 06:04:37.449994 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.450002 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:37.450012 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-23 06:04:37.450030 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.450037 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:37.450047 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:04:37.450064 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.450071 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:37.450082 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:04:37.450095 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:37.450141 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.450159 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.450165 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-23 06:04:37.450180 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.450205 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.450212 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.450222 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:04:37.450241 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.450248 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.450258 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:04:37.450282 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.450289 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.450300 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:04:37.450321 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.450328 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.450338 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:04:37.450361 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.450369 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.450379 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:04:37.450392 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.450459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.450475 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:04:37.450492 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.450498 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-23 06:04:37.450514 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.450539 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.450546 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.450560 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.450586 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:04:37.450609 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:04:37.450626 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.450637 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:04:37.450647 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-23 06:04:37.450660 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.450675 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:04:37.450684 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-23 06:04:37.450700 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.450706 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-23 06:04:37.450721 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.450746 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.450753 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.450763 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-23 06:04:37.450776 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.450792 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.450802 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-23 06:04:37.450817 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.450823 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-23 06:04:37.450837 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.450862 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:04:37.450870 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.450880 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-23 06:04:37.450893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.450908 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.450918 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-23 06:04:37.450933 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.450939 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-23 06:04:37.450953 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.450978 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.450985 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.450995 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:04:37.451008 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.451023 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.451033 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-23 06:04:37.451048 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.451055 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-23 06:04:37.451069 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.451094 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:04:37.451102 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.451112 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-23 06:04:37.451125 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.451140 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.451150 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-23 06:04:37.451163 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:04:37.451192 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-23 06:04:37.451199 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:04:37.451209 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-23 06:04:37.451222 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:04:37.451271 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.451344 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:04:37.451390 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.451408 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:04:37.451427 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-23 06:04:37.451456 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.451467 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:04:37.451483 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-23 06:04:37.451513 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.451523 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:04:37.451538 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-23 06:04:37.451568 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.451577 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:04:37.451592 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-23 06:04:37.451631 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.451641 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:04:37.451657 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-23 06:04:37.451697 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:04:37.451709 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:04:37.451726 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-23 06:04:37.451753 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:04:37.451761 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:04:37.451771 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-23 06:04:37.451790 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:04:37.451797 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:04:37.451807 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-23 06:04:37.451825 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:04:37.451832 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:04:37.451842 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-23 06:04:37.451860 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.451867 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:04:37.451877 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-23 06:04:37.451894 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.451901 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:04:37.451911 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-23 06:04:37.451929 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.451936 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:04:37.451946 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-23 06:04:37.451964 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.451971 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:04:37.451980 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-23 06:04:37.451993 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:04:37.452058 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.452077 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.452084 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-23 06:04:37.452100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.452125 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.452133 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.452143 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-23 06:04:37.452156 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.452171 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.452181 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:04:37.452196 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.452203 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-23 06:04:37.452217 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.452242 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.452249 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.452259 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-23 06:04:37.452278 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.452294 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.452305 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-23 06:04:37.452320 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.452327 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-23 06:04:37.452341 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.452367 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.452374 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.452384 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-23 06:04:37.452405 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.452415 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.452426 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:04:37.452445 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.452452 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.452462 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:04:37.452480 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.452487 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.452497 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:04:37.452510 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.452538 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.452548 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:37.452564 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.452571 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:04:37.452586 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.452622 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:37.452630 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.452640 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-23 06:04:37.452654 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.452669 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.452679 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-23 06:04:37.452693 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:37.452721 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:37.452729 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:37.452764 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:37.452779 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:37.452797 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.452812 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:37.452839 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.452846 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:37.452856 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:04:37.452875 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.452882 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:37.452891 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:04:37.452910 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.452917 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:37.452927 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-23 06:04:37.452945 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:04:37.452953 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:37.452962 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-23 06:04:37.452980 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.452987 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:37.452997 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:04:37.453014 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.453022 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:37.453032 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-23 06:04:37.453049 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:04:37.453056 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:37.453066 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-23 06:04:37.453079 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:37.453117 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.453135 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.453142 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-23 06:04:37.453156 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.453182 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.453190 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.453200 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-23 06:04:37.453218 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.453225 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.453235 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-23 06:04:37.453252 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.453259 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.453269 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-23 06:04:37.453301 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.453308 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.453318 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-23 06:04:37.453336 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.453343 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.453352 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-23 06:04:37.453370 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.453377 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.453387 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-23 06:04:37.453408 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.453416 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.453427 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-23 06:04:37.453445 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.453452 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.453462 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-23 06:04:37.453475 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.453517 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.453528 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:04:37.453544 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.453551 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-23 06:04:37.453572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.453598 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:04:37.453605 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.453615 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-23 06:04:37.453628 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.453644 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.453654 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-23 06:04:37.453671 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:04:37.453678 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-23 06:04:37.453690 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-23 06:04:37.453707 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.453713 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-23 06:04:37.453727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.453751 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:04:37.453771 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:04:37.453788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.453799 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:04:37.453809 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-23 06:04:37.453827 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.453834 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-23 06:04:37.453844 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-23 06:04:37.453861 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:04:37.453869 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-23 06:04:37.453879 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-23 06:04:37.453896 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:04:37.453903 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-23 06:04:37.453913 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:04:37.453931 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:37.453938 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-23 06:04:37.453948 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:37.453965 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:37.453972 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-23 06:04:37.453981 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:37.453999 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:04:37.454005 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-23 06:04:37.454015 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:04:37.454032 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:04:37.454039 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-23 06:04:37.454049 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:04:37.454066 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:04:37.454073 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-23 06:04:37.454083 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-23 06:04:37.454100 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:37.454107 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-23 06:04:37.454117 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:37.454134 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:04:37.454141 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-23 06:04:37.454150 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-23 06:04:37.454167 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:04:37.454174 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-23 06:04:37.454184 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:04:37.454201 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:37.454208 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-23 06:04:37.454218 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:37.454234 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:04:37.454241 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-23 06:04:37.454251 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-23 06:04:37.454279 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-23 06:04:37.454320 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-23 06:04:37.454350 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-23 06:04:37.454377 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:04:37.454408 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-23 06:04:37.454438 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:04:37.454464 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-23 06:04:37.454491 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-23 06:04:37.454518 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-23 06:04:37.454544 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-23 06:04:37.454570 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-23 06:04:37.454596 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-23 06:04:37.454622 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-23 06:04:37.454648 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-23 06:04:37.454674 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-23 06:04:37.454710 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-23 06:04:37.454736 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-23 06:04:37.454763 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-23 06:04:37.454791 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-23 06:04:37.454818 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:04:37.454844 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-23 06:04:37.454870 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-23 06:04:37.454896 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-23 06:04:37.454922 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:04:37.454949 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-23 06:04:37.454975 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:37.455001 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:04:37.455028 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:04:37.455054 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:04:37.455138 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-23 06:04:37.455164 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:04:37.455190 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-23 06:04:37.455217 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-23 06:04:37.455244 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-23 06:04:37.455279 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-23 06:04:37.455309 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:37.455336 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:04:37.455363 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:37.455389 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:04:37.455423 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:04:37.455456 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-23 06:04:37.455483 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:37.455535 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-23 06:04:37.455562 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:37.455588 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-23 06:04:37.455614 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:04:37.455645 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-23 06:04:37.455672 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-23 06:04:37.455701 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-23 06:04:37.455734 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-23 06:04:37.455760 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-23 06:04:37.455786 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:37.455812 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-23 06:04:37.455838 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:04:37.455864 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-23 06:04:37.455891 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-23 06:04:37.455917 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-23 06:04:37.455944 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-23 06:04:37.455970 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-23 06:04:37.455999 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:04:37.456026 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-23 06:04:37.456052 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:37.456079 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-23 06:04:37.456105 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:04:37.456133 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-23 06:04:37.456161 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.456179 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.456205 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:04:37.456230 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.456248 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.456264 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.456297 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:04:37.456323 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.456341 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.456363 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.456380 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.456411 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:04:37.456439 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.456464 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:04:37.456490 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.456516 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:04:37.456542 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.456559 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.456593 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:04:37.456619 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.456636 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.456662 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:04:37.456688 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.456714 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:04:37.456744 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.456770 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:04:37.456796 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.456822 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:04:37.456848 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.456874 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:04:37.456900 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.456917 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.456943 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:04:37.456969 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.456995 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:04:37.457021 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.457047 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:04:37.457073 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.457099 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:04:37.457125 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.457142 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.457159 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.457176 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.457193 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.457209 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.457226 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.457252 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:04:37.457290 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.457309 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.457326 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.457352 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:04:37.457378 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.457408 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:04:37.457435 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.457452 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.457469 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.457495 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:04:37.457521 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.457538 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.457554 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.457577 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.457594 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.457619 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:04:37.457645 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.457662 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.457678 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.457695 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.457720 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:37.457751 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.457768 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.457784 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.457801 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.457826 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:37.457852 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.457878 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:04:37.457904 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.457923 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.457940 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.457957 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.457984 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:04:37.458010 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.458035 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:04:37.458061 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.458078 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.458094 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.458120 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:37.458145 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.458163 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.458179 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.458196 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.458213 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.458238 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:04:37.458264 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.458302 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-23 06:04:37.458329 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.458363 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:04:37.458389 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.458423 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:04:37.458450 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.458467 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.458484 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.458501 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.458527 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:37.458554 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.458571 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.458587 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.458605 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.458623 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.458640 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.458657 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.458673 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.458699 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-23 06:04:37.458727 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.458744 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.458769 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:04:37.458795 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.458812 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.458828 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.458854 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:04:37.458879 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.458896 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.458913 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.458930 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.458955 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:04:37.458981 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.459006 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:04:37.459032 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.459058 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:04:37.459083 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.459100 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.459126 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:04:37.459151 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.459168 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.459193 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:04:37.459220 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.459246 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:04:37.459287 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.459315 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:04:37.459345 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.459370 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:04:37.459396 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.459422 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:04:37.459448 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.459465 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.459491 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:04:37.459517 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.459543 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:04:37.459577 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.459603 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:04:37.459629 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.459654 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:04:37.459680 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.459698 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.459715 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.459740 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.459757 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.459773 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.459791 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.459817 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:04:37.459842 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.459859 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.459877 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.459902 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:04:37.459927 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.459954 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:04:37.459980 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.459997 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.460014 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.460039 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:04:37.460065 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.460082 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.460099 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.460116 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.460133 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.460158 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:04:37.460184 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.460201 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.460218 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.460234 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.460260 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:37.460309 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.460330 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.460355 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.460372 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.460398 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:37.460424 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.460450 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:04:37.460476 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.460494 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.460510 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.460527 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.460554 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:04:37.460579 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.460605 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:04:37.460631 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.460649 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.460666 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.460692 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:37.460718 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.460739 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.460756 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.460773 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.460790 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.460815 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:04:37.460841 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.460867 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-23 06:04:37.460893 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.460918 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:04:37.460944 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.460970 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:04:37.460995 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.461012 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.461029 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.461046 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.461072 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:37.461098 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.461115 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.461132 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.461148 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.461165 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.461182 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.461198 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.461215 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:04:37.461240 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-23 06:04:37.461268 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-23 06:04:37.461340 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:04:37.461391 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:04:37.461440 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:04:37.461487 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-23 06:04:37.461534 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-23 06:04:37.461582 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-23 06:04:37.461630 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-23 06:04:37.461682 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:04:37.461730 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:04:37.461777 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:04:37.461824 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:04:37.461871 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:37.461920 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:04:37.461967 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:04:37.462013 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:04:37.462061 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:04:37.462109 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:37.462157 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:37.462205 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:04:37.462254 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:37.462323 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:37.462387 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:04:37.462433 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-23 06:04:37.462480 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:04:37.462547 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:37.462596 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:04:37.462649 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-23 06:04:37.462702 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:04:37.462762 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:04:37.462809 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:37.462857 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:04:37.462913 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-23 06:04:37.462961 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:04:37.463008 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:04:37.463055 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:04:37.463101 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-23 06:04:37.463149 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-23 06:04:37.463198 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-23 06:04:37.463245 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-23 06:04:37.463304 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:04:37.463351 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:04:37.463398 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:04:37.463444 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:04:37.463491 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:37.463539 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:04:37.463587 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:04:37.463633 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:04:37.463681 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:04:37.463793 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:37.463842 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:37.463890 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:04:37.463938 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:37.463990 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:37.464042 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:04:37.464089 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-23 06:04:37.464136 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:04:37.464182 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:37.464228 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:04:37.464288 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-23 06:04:37.464337 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:04:37.464392 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:04:37.464438 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:37.464487 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:04:37.464543 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-23 06:04:37.464600 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:04:37.464647 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:04:37.464695 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:04:37.464741 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-23 06:04:37.464788 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-23 06:04:37.464835 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-23 06:04:37.464883 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-23 06:04:37.464930 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:04:37.464976 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:04:37.465025 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:04:37.465071 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:04:37.465117 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:37.465165 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:04:37.465212 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:04:37.465258 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:04:37.465318 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:04:37.465368 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:37.465416 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:37.465465 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:04:37.465513 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:37.465564 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:37.465615 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:04:37.465661 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-23 06:04:37.465708 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:04:37.465754 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:37.465800 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:04:37.465848 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-23 06:04:37.465897 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:04:37.465951 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:04:37.465998 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:37.466046 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:04:37.466102 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-23 06:04:37.466129 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:04:37.466191 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:04:37.466246 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:04:37.466306 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:04:37.466361 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:04:37.466415 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:04:37.466468 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:04:37.466521 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:04:37.466575 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:04:37.466628 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:04:37.466681 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:04:37.466736 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:04:37.466789 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:37.466842 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:04:37.466895 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:04:37.466949 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:04:37.467002 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:04:37.467056 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:37.467111 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:37.467165 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:04:37.467218 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:37.467271 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:37.467330 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:04:37.467383 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:04:37.467436 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:04:37.467491 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:37.467552 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:04:37.467607 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:04:37.467682 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:04:37.467737 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:04:37.467794 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:37.467851 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:04:37.467914 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-23 06:04:37.467939 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:04:37.467993 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:04:37.468047 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:04:37.468101 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:04:37.468162 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:04:37.468215 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:04:37.468269 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:04:37.468330 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:04:37.468383 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:04:37.468438 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:04:37.468492 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:04:37.468545 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:04:37.468599 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:37.468652 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:04:37.468707 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:04:37.468760 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:04:37.468813 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:04:37.468867 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:37.468921 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:37.469026 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:04:37.469080 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:37.469135 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:37.469188 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:04:37.469241 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:04:37.469300 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:04:37.469355 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:37.469408 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:04:37.469462 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:04:37.469517 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:04:37.469570 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:04:37.469623 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:37.469676 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:04:37.469737 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-23 06:04:37.469759 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:04:37.469808 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:04:37.469857 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:04:37.469905 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:04:37.469953 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:04:37.470001 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:04:37.470048 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:04:37.470095 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:04:37.470143 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:04:37.470190 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:04:37.470238 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:04:37.470292 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:04:37.470340 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:37.470389 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:04:37.470437 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:04:37.470486 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:04:37.470533 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:04:37.470584 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:37.470633 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:37.470681 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:04:37.470728 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:37.470776 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:37.470824 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:04:37.470872 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:04:37.470920 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:04:37.470967 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:37.471015 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:04:37.471063 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:04:37.471111 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:04:37.471159 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:04:37.471207 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:37.471256 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:04:37.471339 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-23 06:04:37.471363 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:04:37.471414 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:04:37.471464 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:04:37.471514 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:04:37.471563 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:04:37.471613 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:04:37.471663 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:04:37.471713 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:04:37.471763 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:04:37.471814 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:04:37.471864 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:04:37.471914 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:04:37.471964 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:37.472014 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:04:37.472064 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:04:37.472114 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:04:37.472164 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:04:37.472216 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:37.472266 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:37.472332 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:04:37.472382 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:37.472432 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:37.472482 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:04:37.472532 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:04:37.472581 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:04:37.472631 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:37.472681 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:04:37.472731 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:04:37.472781 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:04:37.472831 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:04:37.472881 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:37.472931 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:04:37.472985 wsdl: current service: Service1 2019-04-23 06:04:37.473002 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-23 06:04:37.473033 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-23 06:04:37.473060 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-23 06:04:37.473087 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-23 06:04:37.473114 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-23 06:04:37.473136 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:04:37.473155 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:04:37.473166 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:04:37.473177 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:04:37.473187 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:04:37.473198 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:04:37.473208 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:04:37.473218 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:04:37.473227 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:04:37.473236 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:04:37.473245 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:04:37.473254 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:04:37.473264 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:37.473281 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:04:37.473298 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:04:37.473308 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:04:37.473318 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:04:37.473327 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:37.473337 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:37.473346 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:04:37.473355 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:37.473364 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:37.473373 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:04:37.473383 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:04:37.473392 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:04:37.473404 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:37.473414 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:04:37.473424 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:04:37.473434 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:04:37.473444 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:04:37.473453 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:37.473462 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:04:37.473472 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:04:37.473481 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:04:37.473489 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:04:37.473498 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:04:37.473506 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:04:37.473516 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:04:37.473524 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:04:37.473532 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:04:37.473540 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:04:37.473547 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:04:37.473555 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:04:37.473563 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:04:37.473571 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:37.473579 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:04:37.473587 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:04:37.473595 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:04:37.473603 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:04:37.473611 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:37.473618 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:37.473626 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:04:37.473634 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:37.473642 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:37.473649 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:04:37.473657 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:04:37.473664 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:04:37.473672 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:37.473679 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:04:37.473687 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:04:37.473694 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:04:37.473702 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:04:37.473710 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:37.473717 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:04:37.473725 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:04:37.473735 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:04:37.473744 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:04:37.473753 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:04:37.473761 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:04:37.473789 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:04:37.473798 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:04:37.473807 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:04:37.473815 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:04:37.473823 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:04:37.473831 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:04:37.473839 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:04:37.473847 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:37.473855 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:04:37.473863 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:04:37.473870 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:04:37.473878 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:04:37.473886 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:37.473893 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:37.473901 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:04:37.473908 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:37.473916 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:37.473923 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:04:37.473931 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:04:37.473939 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:04:37.473946 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:37.473952 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:04:37.473959 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:04:37.473974 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:04:37.473983 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:04:37.473991 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:37.473998 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:04:37.474006 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:04:37.474015 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:04:37.474023 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:04:37.474031 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:04:37.474038 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:04:37.474047 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:04:37.474054 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:04:37.474061 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:04:37.474069 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:04:37.474076 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:04:37.474084 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:04:37.474091 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:04:37.474099 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:37.474108 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:04:37.474117 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:04:37.474124 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:04:37.474132 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:04:37.474139 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:37.474147 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:04:37.474161 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:04:37.474170 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:04:37.474177 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:04:37.474185 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:04:37.474192 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:04:37.474199 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:04:37.474206 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:04:37.474214 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:04:37.474221 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:04:37.474229 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:04:37.474236 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:04:37.474243 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:04:37.474250 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:04:37.474337 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-23 06:04:37.474348 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:04:37.474354 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:04:37.474358 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:04:37.474365 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-23 06:04:37.474370 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-23 06:04:37.474375 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-23 06:04:37.474385 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-23 06:04:37.474394 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-23 06:04:37.474441 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-23 06:04:37.474449 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204806" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:04:37.474464 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-23 06:04:37.474486 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-23 06:04:37.474493 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-23 06:04:37.474498 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-23 06:04:37.474502 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-23 06:04:37.474508 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204806" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:04:37.474519 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:04:37.474527 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:04:37.474532 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:04:37.474545 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-23 06:04:37.474557 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:04:37.474562 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-23 06:04:37.474587 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.474597 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-23 06:04:37.474602 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.474626 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-23 06:04:37.474632 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-23 06:04:37.474636 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-23 06:04:37.474640 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-23 06:04:37.474645 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-23 06:04:37.474649 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-23 06:04:37.474653 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-23 06:04:37.474657 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-23 06:04:37.474664 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204806" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:04:37.474675 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:04:37.474681 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:04:37.474686 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:04:37.474692 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-23 06:04:37.474698 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-23 06:04:37.474703 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:04:37.474726 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-23 06:04:37.474733 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:04:37.474738 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:04:37.474744 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:04:37.474748 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:04:37.474759 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-23 06:04:37.474767 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:04:37.474772 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:04:37.474777 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-23 06:04:37.474783 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "204806" 2019-04-23 06:04:37.474790 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:04:37.474795 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:04:37.474800 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:04:37.474806 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:04:37.474811 wsdl: in serializeType: returning: 204806 2019-04-23 06:04:37.474817 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-23 06:04:37.474824 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:04:37.474828 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:04:37.474832 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-23 06:04:37.474837 wsdl: in serializeType: returning: 204806 2019-04-23 06:04:37.474842 wsdl: serializeRPCParameters returning: 204806 2019-04-23 06:04:37.474854 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=204806 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-23 06:04:37.474859 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-23 06:04:37.474865 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7442"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-23 06:04:37.474879 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-23 06:04:37.474886 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=204806 2019-04-23 06:04:37.474896 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-23 06:04:37.474974 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-23 06:04:37.474910 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-23 06:04:37.474921 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-23 06:04:37.474927 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-23 06:04:37.474931 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-23 06:04:37.474935 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-23 06:04:37.474943 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:04:37.474953 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:04:37.474962 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-23 06:04:37.474968 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-23 06:04:37.474982 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-23 06:04:37.474992 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-23 06:04:37.475001 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-23 06:04:37.482947 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-23 06:04:37.482975 soap_transport_http: socket connected 2019-04-23 06:04:37.482990 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-23 06:04:37.482996 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-23 06:04:37.483006 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:04:37.483012 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:04:37.483016 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-23 06:04:37.483021 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-23 06:04:37.483027 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-23 06:04:37.483052 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-23 06:04:37.492924 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-23 06:04:37.492955 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-23 06:04:37.492962 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:04:37.492968 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-23 06:04:37.492977 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-23 06:04:37.492984 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-23 06:04:37.492990 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-23 06:04:37.492996 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-23 06:04:37.493002 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-23 06:04:37.493008 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 23 Apr 2019 04:04:31 GMT 2019-04-23 06:04:37.493015 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-23 06:04:37.493020 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-23 06:04:37.493026 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-23 06:04:37.493037 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-23 06:04:37.493064 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-23 06:04:37.493076 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-23 06:04:37.493086 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-23 06:04:37.493091 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-23 06:04:37.493096 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-23 06:04:37.493129 soap_transport_http: closed socket 2019-04-23 06:04:37.493142 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-23 06:04:37.493149 soap_transport_http: end of send() 2019-04-23 06:04:37.493243 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:04:37.493251 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 23 Apr 2019 04:04:31 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-23 06:04:37.493292 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-23 06:04:37.493302 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-23 06:04:37.493327 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-23 06:04:37.493334 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-23 06:04:37.493457 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-23 06:04:37.493558 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-23 06:04:37.493564 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-23 06:04:37.493573 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-23 06:04:37.493584 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-23 06:04:37.493608 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-23 06:04:37.493665 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-23 06:04:37.493689 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-23 06:04:37.493700 nusoap_client: got fault 2019-04-23 06:04:37.493715 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-23 06:04:37.493719 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-23 06:04:37.493725 nusoap_client: detail =