Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 102.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
5331970670751.09100-7 466 Model turbiny: K31
 Producent OE: KKK
 Pojazd: MAN
 Silnik: D2842LE203
JR T2337
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 23 Apr 2019 04:28:20 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-23 06:28:26.325888 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-23 06:28:26.325943 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:28:26.325958 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179363" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-23 06:28:26.325974 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:28:26.325984 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-23 06:28:26.325992 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-23 06:28:26.326005 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-23 06:28:26.326014 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:28:26.326020 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:28:26.326029 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:28:26.326037 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-23 06:28:26.326048 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-23 06:28:26.326054 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-23 06:28:26.326058 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-23 06:28:26.326063 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-23 06:28:26.326066 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-23 06:28:26.326078 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:28:26.326093 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:28:26.326101 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-23 06:28:26.326107 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-23 06:28:26.326112 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-23 06:28:26.326121 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-23 06:28:26.326130 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-23 06:28:26.334010 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-23 06:28:26.334042 soap_transport_http: socket connected 2019-04-23 06:28:26.334062 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-23 06:28:26.334071 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:28:26.334077 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:28:26.334081 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-23 06:28:26.334086 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-23 06:28:26.334113 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-23 06:28:26.353685 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-23 06:28:26.353704 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-23 06:28:26.353711 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:28:26.353717 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-23 06:28:26.353723 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-23 06:28:26.353728 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-23 06:28:26.353734 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-23 06:28:26.353740 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-23 06:28:26.353751 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-23 06:28:26.353770 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 23 Apr 2019 04:28:20 GMT 2019-04-23 06:28:26.353776 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-23 06:28:26.353781 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-23 06:28:26.353788 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-23 06:28:26.353800 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-23 06:28:26.353829 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-23 06:28:26.361453 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:28:26.361481 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:28:26.371859 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:28:26.371886 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:28:26.371928 soap_transport_http: read buffer of 7352 bytes 2019-04-23 06:28:26.379794 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:28:26.379861 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:28:26.380019 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:28:26.380044 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:28:26.380061 soap_transport_http: read buffer of 7776 bytes 2019-04-23 06:28:26.387776 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-23 06:28:26.387875 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:28:26.387930 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:28:26.387993 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:28:26.388043 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:28:26.388078 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:28:26.388105 soap_transport_http: read buffer of 2480 bytes 2019-04-23 06:28:26.395386 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-23 06:28:26.395620 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:28:26.395669 soap_transport_http: read buffer of 5311 bytes 2019-04-23 06:28:26.395694 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-23 06:28:26.395711 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-23 06:28:26.395836 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-23 06:28:26.395889 soap_transport_http: closed socket 2019-04-23 06:28:26.395914 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-23 06:28:26.395926 soap_transport_http: end of send() 2019-04-23 06:28:26.395954 wsdl: got WSDL URL 2019-04-23 06:28:26.395965 wsdl: Parse WSDL 2019-04-23 06:28:26.396198 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-23 06:28:26.396222 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-23 06:28:26.396322 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.396336 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-23 06:28:26.396367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.396462 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.396480 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.396506 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:28:26.396546 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.396558 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.396577 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:28:26.396615 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.396659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.396679 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-23 06:28:26.396705 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.396716 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-23 06:28:26.396743 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.396789 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:28:26.396801 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.396818 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-23 06:28:26.396842 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.396868 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.396887 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-23 06:28:26.396913 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.396923 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-23 06:28:26.396947 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.396990 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.397002 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.397019 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:28:26.397049 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.397060 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.397077 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:28:26.397108 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.397119 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.397135 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-23 06:28:26.397159 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.397198 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.397216 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-23 06:28:26.397242 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.397262 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-23 06:28:26.397291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.397336 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:28:26.397347 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.397364 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-23 06:28:26.397388 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.397421 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.397441 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-23 06:28:26.397467 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.397479 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-23 06:28:26.397502 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.397529 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.397536 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.397546 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:28:26.397568 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.397575 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.397585 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:28:26.397602 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.397609 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.397619 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-23 06:28:26.397636 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.397642 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.397652 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:28:26.397665 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.397714 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.397736 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:28:26.397763 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.397774 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-23 06:28:26.397800 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.397845 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.397862 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.397880 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.397909 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:28:26.397931 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:28:26.397947 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.397959 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:28:26.397970 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-23 06:28:26.397982 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.397997 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:28:26.398006 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-23 06:28:26.398021 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.398028 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-23 06:28:26.398041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.398080 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.398087 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.398097 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:28:26.398111 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.398126 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.398136 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-23 06:28:26.398151 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.398158 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-23 06:28:26.398172 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.398211 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.398223 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.398243 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-23 06:28:26.398268 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.398289 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.398302 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-23 06:28:26.398319 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.398325 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-23 06:28:26.398343 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.398369 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.398376 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.398386 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:28:26.398406 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.398422 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.398433 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-23 06:28:26.398451 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.398462 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-23 06:28:26.398489 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.398524 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.398531 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.398542 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-23 06:28:26.398555 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.398571 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.398582 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-23 06:28:26.398603 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.398614 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-23 06:28:26.398640 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.398688 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.398699 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.398720 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:28:26.398750 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.398764 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.398781 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:28:26.398801 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.398834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.398855 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-23 06:28:26.398882 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.398894 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-23 06:28:26.398922 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.398967 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.398980 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.398997 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-23 06:28:26.399022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.399050 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.399068 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-23 06:28:26.399093 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.399104 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-23 06:28:26.399128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.399172 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.399184 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.399202 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:28:26.399237 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.399249 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.399267 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:28:26.399292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.399337 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.399367 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-23 06:28:26.399391 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.399400 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-23 06:28:26.399433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.399466 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.399475 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.399486 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-23 06:28:26.399500 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.399517 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.399528 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-23 06:28:26.399544 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.399550 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-23 06:28:26.399565 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.399592 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.399600 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.399610 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:28:26.399624 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.399640 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.399650 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-23 06:28:26.399666 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.399672 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-23 06:28:26.399687 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.399720 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.399728 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.399738 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-23 06:28:26.399751 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.399766 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.399776 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-23 06:28:26.399791 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.399798 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-23 06:28:26.399812 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.399837 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.399845 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.399855 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:28:26.399869 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.399884 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.399894 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-23 06:28:26.399909 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.399916 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-23 06:28:26.399930 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.399955 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:28:26.399962 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.399972 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-23 06:28:26.399985 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.400001 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.400011 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-23 06:28:26.400026 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.400032 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-23 06:28:26.400046 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.400072 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.400079 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.400089 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-23 06:28:26.400102 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.400117 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.400127 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:28:26.400142 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.400148 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-23 06:28:26.400162 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.400187 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.400194 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.400204 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-23 06:28:26.400217 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.400232 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.400242 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-23 06:28:26.400257 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.400264 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-23 06:28:26.400277 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.400309 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.400317 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.400328 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-23 06:28:26.400341 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.400356 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.400366 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-23 06:28:26.400382 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.400388 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-23 06:28:26.400402 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.400431 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.400438 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.400448 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-23 06:28:26.400461 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.400477 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.400487 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-23 06:28:26.400502 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.400508 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-23 06:28:26.400521 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.400546 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.400553 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.400563 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-23 06:28:26.400581 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.400587 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.400597 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-23 06:28:26.400610 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.400629 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.400639 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:28:26.400654 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.400661 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-23 06:28:26.400675 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.400699 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:28:26.400713 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.400723 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-23 06:28:26.400736 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.400751 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.400761 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-23 06:28:26.400776 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.400783 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:28:26.400796 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.400821 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.400828 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.400838 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:28:26.400857 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.400872 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.400882 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:26.400898 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.400904 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:28:26.400918 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.400942 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.400949 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.400960 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:28:26.400972 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.400987 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.400997 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:28:26.401012 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.401018 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-23 06:28:26.401032 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.401057 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:28:26.401064 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.401074 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-23 06:28:26.401087 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.401102 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.401112 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:28:26.401128 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.401134 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-23 06:28:26.401148 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.401171 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.401185 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.401199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.401225 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:28:26.401247 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:28:26.401264 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.401275 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:28:26.401285 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-23 06:28:26.401303 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.401319 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:28:26.401329 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:28:26.401345 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.401351 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-23 06:28:26.401365 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.401392 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:28:26.401399 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.401412 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-23 06:28:26.401425 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.401441 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.401451 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-23 06:28:26.401466 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.401472 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-23 06:28:26.401486 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.401510 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.401516 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.401530 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.401554 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:28:26.401574 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:28:26.401591 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.401602 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:28:26.401612 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-23 06:28:26.401624 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.401639 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:28:26.401649 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:28:26.401664 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.401671 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-23 06:28:26.401685 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.401710 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.401717 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.401727 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-23 06:28:26.401745 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.401752 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.401762 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-23 06:28:26.401781 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.401788 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.401798 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:28:26.401815 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.401822 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.401832 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:28:26.401850 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.401856 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.401866 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-23 06:28:26.401884 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.401890 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.401900 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-23 06:28:26.401917 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.401924 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.401934 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:28:26.401947 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.401986 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.401997 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-23 06:28:26.402013 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.402020 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-23 06:28:26.402034 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.402059 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.402066 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.402076 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-23 06:28:26.402089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.402105 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.402115 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-23 06:28:26.402130 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.402137 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-23 06:28:26.402151 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.402175 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.402182 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.402192 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-23 06:28:26.402210 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.402217 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.402227 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:28:26.402245 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.402252 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.402261 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:28:26.402274 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.402302 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.402313 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-23 06:28:26.402329 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.402335 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-23 06:28:26.402350 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.402375 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.402383 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.402393 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-23 06:28:26.402406 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.402431 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.402441 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-23 06:28:26.402456 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.402462 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:28:26.402476 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.402502 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.402509 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.402519 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:28:26.402532 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.402547 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.402557 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:26.402572 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.402578 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:28:26.402592 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.402617 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.402624 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.402634 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:28:26.402647 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.402662 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.402672 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:28:26.402688 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.402694 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:28:26.402712 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.402737 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.402743 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.402753 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-23 06:28:26.402771 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.402779 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.402789 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:28:26.402807 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.402814 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.402824 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:28:26.402837 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.402860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.402870 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:26.402885 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.402891 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:28:26.402905 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.402930 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.402937 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.402947 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:28:26.402961 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.402976 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.402986 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:28:26.403001 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.403007 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-23 06:28:26.403021 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.403046 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.403053 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.403063 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:28:26.403080 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.403087 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.403097 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:28:26.403115 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.403122 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.403132 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:28:26.403149 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.403156 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.403166 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:28:26.403184 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.403191 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.403201 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:28:26.403214 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.403244 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.403255 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:28:26.403270 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.403277 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:28:26.403291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.403322 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:28:26.403330 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.403340 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-23 06:28:26.403353 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.403368 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.403378 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-23 06:28:26.403393 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:28:26.403432 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-23 06:28:26.403439 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:28:26.403449 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-23 06:28:26.403462 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:28:26.403479 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.403494 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:28:26.403519 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.403526 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:28:26.403536 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:28:26.403554 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:28:26.403561 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:28:26.403571 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-23 06:28:26.403588 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:28:26.403595 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:28:26.403605 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-23 06:28:26.403623 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:28:26.403630 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:28:26.403639 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-23 06:28:26.403657 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:28:26.403664 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:28:26.403674 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-23 06:28:26.403692 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:28:26.403699 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:28:26.403709 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-23 06:28:26.403727 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.403734 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:28:26.403744 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:26.403761 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.403768 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:28:26.403777 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:28:26.403795 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.403802 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:28:26.403812 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:28:26.403830 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.403837 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:28:26.403847 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:28:26.403860 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:28:26.403910 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.403929 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.403935 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-23 06:28:26.403949 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.403975 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.403982 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.403992 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:28:26.404010 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.404016 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.404026 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:28:26.404043 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.404050 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.404060 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:28:26.404077 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.404084 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.404094 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-23 06:28:26.404107 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.404133 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.404144 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:26.404159 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.404165 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:28:26.404179 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.404204 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:26.404212 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.404222 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-23 06:28:26.404235 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.404250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.404260 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-23 06:28:26.404274 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:26.404306 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:26.404314 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:26.404324 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:26.404337 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:26.404354 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.404368 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:26.404394 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.404401 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:26.404411 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:28:26.404428 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.404435 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:26.404446 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-23 06:28:26.404464 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.404470 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:26.404480 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:28:26.404498 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.404504 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:26.404514 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-23 06:28:26.404532 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:28:26.404539 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:26.404548 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:28:26.404566 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:28:26.404572 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:26.404582 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:28:26.404600 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.404606 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:26.404616 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:28:26.404633 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.404640 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:26.404649 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-23 06:28:26.404667 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.404674 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:26.404684 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-23 06:28:26.404702 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.404708 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:26.404727 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:28:26.404744 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.404751 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:26.404761 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:28:26.404774 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:26.404829 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.404847 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.404854 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-23 06:28:26.404869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.404894 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.404901 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.404911 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:28:26.404928 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.404935 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.404945 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:28:26.404962 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.404969 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.404979 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:28:26.404996 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:28:26.405003 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.405012 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-23 06:28:26.405025 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.405052 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.405062 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:26.405078 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.405084 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:28:26.405099 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.405124 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:26.405131 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.405141 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-23 06:28:26.405154 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.405169 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.405179 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-23 06:28:26.405192 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:26.405221 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:26.405228 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:26.405238 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:26.405251 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:26.405267 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.405281 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:26.405312 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.405319 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:26.405329 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:28:26.405348 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.405355 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:26.405365 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-23 06:28:26.405386 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.405394 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:26.405411 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:28:26.405429 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.405436 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:26.405446 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-23 06:28:26.405464 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:28:26.405471 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:26.405481 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:28:26.405498 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:28:26.405505 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:26.405515 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:28:26.405532 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.405539 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:26.405549 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:28:26.405566 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.405574 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:26.405584 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-23 06:28:26.405602 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.405609 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:26.405618 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-23 06:28:26.405636 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:28:26.405643 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:26.405653 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-23 06:28:26.405670 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.405677 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:26.405687 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:28:26.405704 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.405718 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:26.405728 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:28:26.405741 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:26.405800 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.405816 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:28:26.405843 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:28:26.405850 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:28:26.405860 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:28:26.405873 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:28:26.405889 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.405903 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:28:26.405929 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.405936 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:28:26.405946 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-23 06:28:26.405964 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.405971 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:28:26.405981 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-23 06:28:26.405999 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.406005 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:28:26.406015 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-23 06:28:26.406032 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.406039 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:28:26.406048 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-23 06:28:26.406066 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.406073 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:28:26.406082 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-23 06:28:26.406100 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:28:26.406107 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:28:26.406117 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:28:26.406134 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.406141 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:28:26.406151 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-23 06:28:26.406169 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:28:26.406176 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:28:26.406186 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-23 06:28:26.406203 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:28:26.406210 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:28:26.406219 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-23 06:28:26.406237 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:28:26.406244 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:28:26.406253 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:28:26.406271 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:28:26.406278 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:28:26.406287 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:28:26.406310 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:28:26.406317 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:28:26.406327 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-23 06:28:26.406345 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.406352 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:28:26.406362 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:28:26.406380 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.406387 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:28:26.406397 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-23 06:28:26.406412 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:28:26.406477 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.406497 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.406504 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-23 06:28:26.406526 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.406552 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.406559 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.406569 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:28:26.406582 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.406598 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.406608 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:28:26.406623 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.406630 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-23 06:28:26.406644 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.406669 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:28:26.406676 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.406686 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-23 06:28:26.406699 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.406714 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.406724 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-23 06:28:26.406739 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.406746 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-23 06:28:26.406764 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.406790 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.406797 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.406807 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:28:26.406825 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.406832 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.406842 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:28:26.406859 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.406866 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.406875 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:28:26.406893 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:28:26.406899 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.406909 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-23 06:28:26.406922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.406950 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.406960 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-23 06:28:26.406975 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.406981 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-23 06:28:26.406995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.407024 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:28:26.407031 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.407041 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-23 06:28:26.407054 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.407070 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.407079 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-23 06:28:26.407093 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:28:26.407120 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-23 06:28:26.407127 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:28:26.407137 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-23 06:28:26.407149 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:28:26.407165 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.407179 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-23 06:28:26.407205 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.407212 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:28:26.407222 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-23 06:28:26.407239 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.407246 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-23 06:28:26.407256 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-23 06:28:26.407274 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.407281 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:28:26.407291 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-23 06:28:26.407314 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:28:26.407321 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-23 06:28:26.407331 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-23 06:28:26.407349 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.407355 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-23 06:28:26.407369 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-23 06:28:26.407387 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.407394 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-23 06:28:26.407414 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-23 06:28:26.407431 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.407438 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-23 06:28:26.407448 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:28:26.407466 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:28:26.407472 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:28:26.407482 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-23 06:28:26.407500 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:28:26.407507 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-23 06:28:26.407517 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-23 06:28:26.407534 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.407541 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-23 06:28:26.407551 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:28:26.407564 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-23 06:28:26.407614 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.407631 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.407638 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-23 06:28:26.407656 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.407681 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.407688 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.407698 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:28:26.407711 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.407726 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.407736 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-23 06:28:26.407751 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.407758 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-23 06:28:26.407772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.407797 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:28:26.407804 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.407814 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-23 06:28:26.407827 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.407842 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.407852 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-23 06:28:26.407865 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-23 06:28:26.407896 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:28:26.407904 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-23 06:28:26.407914 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-23 06:28:26.407931 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:28:26.407938 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-23 06:28:26.407948 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-23 06:28:26.407965 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:28:26.407972 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-23 06:28:26.407982 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-23 06:28:26.407995 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-23 06:28:26.408020 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.408035 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.408041 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-23 06:28:26.408055 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.408081 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.408088 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.408102 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:28:26.408121 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.408128 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.408138 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:28:26.408155 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.408162 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.408172 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:28:26.408185 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.408207 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.408217 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:26.408233 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.408239 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:28:26.408253 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.408278 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:26.408285 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.408300 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-23 06:28:26.408314 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.408329 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.408339 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-23 06:28:26.408353 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:26.408384 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:26.408392 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:26.408402 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:26.408415 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:26.408432 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.408446 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:26.408471 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.408479 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:26.408489 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-23 06:28:26.408507 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.408514 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:26.408524 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-23 06:28:26.408542 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.408549 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:26.408558 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-23 06:28:26.408576 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.408583 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:26.408593 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-23 06:28:26.408610 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:28:26.408617 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:26.408626 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-23 06:28:26.408644 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.408651 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:26.408660 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-23 06:28:26.408678 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.408685 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:26.408695 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-23 06:28:26.408713 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.408720 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:26.408734 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:28:26.408752 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.408759 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:26.408769 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:28:26.408782 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:26.408828 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.408846 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.408852 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-23 06:28:26.408867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.408896 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.408904 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.408914 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:28:26.408933 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.408939 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.408949 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:28:26.408967 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.408974 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.408983 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:28:26.409001 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.409008 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.409017 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:28:26.409035 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.409041 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.409051 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:28:26.409064 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.409095 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.409105 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:28:26.409121 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.409127 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-23 06:28:26.409145 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.409169 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.409176 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.409189 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.409214 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:28:26.409234 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:28:26.409252 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.409262 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:28:26.409273 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-23 06:28:26.409285 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.409304 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:28:26.409315 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-23 06:28:26.409331 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.409337 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-23 06:28:26.409351 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.409376 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.409383 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.409393 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-23 06:28:26.409406 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.409421 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.409431 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-23 06:28:26.409446 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.409452 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-23 06:28:26.409470 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.409496 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:28:26.409504 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.409513 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-23 06:28:26.409526 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.409541 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.409551 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-23 06:28:26.409566 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.409572 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-23 06:28:26.409586 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.409611 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.409618 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.409628 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:28:26.409640 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.409655 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.409665 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-23 06:28:26.409680 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.409686 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-23 06:28:26.409700 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.409728 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:28:26.409735 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.409745 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-23 06:28:26.409758 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.409773 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.409783 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-23 06:28:26.409797 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:28:26.409830 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-23 06:28:26.409838 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:28:26.409848 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-23 06:28:26.409861 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:28:26.409877 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.409891 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:28:26.409917 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.409925 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:28:26.409935 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-23 06:28:26.409952 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.409959 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:28:26.409969 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-23 06:28:26.409986 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.409993 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:28:26.410002 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-23 06:28:26.410020 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.410027 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:28:26.410036 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-23 06:28:26.410054 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.410060 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:28:26.410074 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-23 06:28:26.410092 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:28:26.410099 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:28:26.410109 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-23 06:28:26.410127 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:28:26.410134 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:28:26.410144 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-23 06:28:26.410161 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:28:26.410168 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:28:26.410178 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-23 06:28:26.410196 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:28:26.410202 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:28:26.410213 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-23 06:28:26.410230 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.410237 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:28:26.410246 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-23 06:28:26.410263 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.410270 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:28:26.410280 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-23 06:28:26.410303 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.410310 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:28:26.410320 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-23 06:28:26.410338 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.410345 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:28:26.410354 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-23 06:28:26.410367 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:28:26.410430 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.410449 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.410455 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-23 06:28:26.410474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.410500 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.410507 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.410517 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-23 06:28:26.410530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.410545 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.410555 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:28:26.410570 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.410576 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-23 06:28:26.410594 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.410620 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.410627 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.410637 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-23 06:28:26.410650 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.410665 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.410675 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-23 06:28:26.410689 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.410696 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-23 06:28:26.410711 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.410735 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.410742 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.410752 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-23 06:28:26.410770 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.410777 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.410786 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:28:26.410804 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.410811 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.410821 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:28:26.410838 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.410845 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.410859 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:28:26.410872 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.410899 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.410909 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:26.410925 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.410931 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:28:26.410945 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.410970 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:26.410978 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.410988 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-23 06:28:26.411001 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.411016 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.411026 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-23 06:28:26.411040 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:26.411067 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:26.411075 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:26.411089 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:26.411102 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:26.411120 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.411134 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:26.411160 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.411167 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:26.411176 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:28:26.411194 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.411201 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:26.411211 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:28:26.411228 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.411235 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:26.411245 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-23 06:28:26.411263 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:28:26.411270 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:26.411280 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-23 06:28:26.411303 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.411310 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:26.411320 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:28:26.411339 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.411346 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:26.411356 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-23 06:28:26.411373 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:28:26.411381 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:26.411390 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-23 06:28:26.411403 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:26.411442 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.411458 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.411465 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-23 06:28:26.411483 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.411508 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.411515 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.411525 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-23 06:28:26.411543 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.411550 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.411560 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-23 06:28:26.411577 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.411584 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.411594 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-23 06:28:26.411612 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.411619 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.411628 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-23 06:28:26.411646 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.411653 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.411666 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-23 06:28:26.411684 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.411691 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.411701 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-23 06:28:26.411718 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.411725 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.411735 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-23 06:28:26.411753 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.411760 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.411770 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-23 06:28:26.411783 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.411825 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.411835 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:28:26.411850 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.411857 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-23 06:28:26.411876 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.411901 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:28:26.411908 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.411918 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-23 06:28:26.411931 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.411946 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.411956 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-23 06:28:26.411973 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:28:26.411980 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-23 06:28:26.411992 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-23 06:28:26.412008 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.412014 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-23 06:28:26.412028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.412051 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:28:26.412071 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:28:26.412088 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.412099 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:28:26.412109 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-23 06:28:26.412126 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.412133 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-23 06:28:26.412143 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-23 06:28:26.412159 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:28:26.412167 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-23 06:28:26.412177 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-23 06:28:26.412194 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:28:26.412201 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-23 06:28:26.412215 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:28:26.412233 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:26.412240 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-23 06:28:26.412250 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:26.412267 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:26.412274 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-23 06:28:26.412283 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:26.412305 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:28:26.412312 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-23 06:28:26.412322 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:28:26.412340 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:28:26.412346 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-23 06:28:26.412356 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:28:26.412373 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:28:26.412380 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-23 06:28:26.412390 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-23 06:28:26.412407 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:26.412414 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-23 06:28:26.412423 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:26.412440 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:28:26.412447 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-23 06:28:26.412457 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-23 06:28:26.412474 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:28:26.412480 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-23 06:28:26.412490 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:28:26.412507 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:26.412514 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-23 06:28:26.412524 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:26.412540 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:28:26.412547 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-23 06:28:26.412557 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-23 06:28:26.412574 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-23 06:28:26.412609 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-23 06:28:26.412639 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-23 06:28:26.412667 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:28:26.412694 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-23 06:28:26.412721 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:28:26.412748 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-23 06:28:26.412774 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-23 06:28:26.412801 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-23 06:28:26.412828 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-23 06:28:26.412854 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-23 06:28:26.412881 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-23 06:28:26.412907 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-23 06:28:26.412933 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-23 06:28:26.412960 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-23 06:28:26.413002 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-23 06:28:26.413029 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-23 06:28:26.413056 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-23 06:28:26.413083 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-23 06:28:26.413109 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:28:26.413135 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-23 06:28:26.413162 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-23 06:28:26.413188 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-23 06:28:26.413215 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:28:26.413241 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-23 06:28:26.413268 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:26.413299 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:28:26.413328 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:28:26.413354 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:28:26.413548 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-23 06:28:26.413575 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:28:26.413602 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-23 06:28:26.413629 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-23 06:28:26.413656 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-23 06:28:26.413682 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-23 06:28:26.413718 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:26.413746 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:28:26.413773 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:26.413800 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:28:26.413827 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:28:26.413854 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-23 06:28:26.413881 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:26.413907 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-23 06:28:26.413933 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:26.413960 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-23 06:28:26.413986 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:28:26.414012 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-23 06:28:26.414039 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-23 06:28:26.414065 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-23 06:28:26.414091 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-23 06:28:26.414117 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-23 06:28:26.414144 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:26.414170 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-23 06:28:26.414197 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:28:26.414224 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-23 06:28:26.414255 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-23 06:28:26.414281 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-23 06:28:26.414314 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-23 06:28:26.414341 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-23 06:28:26.414367 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:28:26.414395 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-23 06:28:26.414421 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:26.414448 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-23 06:28:26.414474 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:28:26.414502 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-23 06:28:26.414530 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.414548 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.414574 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:28:26.414600 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.414618 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.414635 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.414660 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:28:26.414686 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.414703 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.414720 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.414737 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.414762 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:28:26.414788 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.414815 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:28:26.414841 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.414867 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:28:26.414893 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.414910 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.414936 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:28:26.414963 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.414985 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.415011 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:28:26.415038 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.415064 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:28:26.415090 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.415117 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:28:26.415144 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.415169 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:28:26.415195 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.415222 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:28:26.415248 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.415265 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.415291 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:28:26.415323 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.415350 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:28:26.415376 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.415402 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:28:26.415428 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.415455 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:28:26.415481 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.415498 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.415515 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.415532 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.415549 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.415566 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.415582 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.415610 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:28:26.415635 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.415652 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.415669 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.415699 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:28:26.415730 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.415756 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:28:26.415782 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.415800 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.415816 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.415842 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:28:26.415868 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.415885 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.415902 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.415919 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.415936 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.415962 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:28:26.415988 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.416005 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.416022 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.416038 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.416064 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:26.416091 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.416108 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.416124 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.416141 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.416167 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:26.416193 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.416218 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:28:26.416245 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.416263 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.416280 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.416301 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.416334 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:28:26.416361 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.416387 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:28:26.416414 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.416431 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.416448 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.416474 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:26.416500 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.416518 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.416535 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.416552 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.416569 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.416594 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:28:26.416620 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.416647 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-23 06:28:26.416673 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.416699 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:28:26.416725 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.416751 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:28:26.416777 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.416794 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.416811 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.416827 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.416853 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:26.416880 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.416898 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.416915 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.416932 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.416949 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.416971 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.416988 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.417005 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.417030 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-23 06:28:26.417058 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.417075 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.417101 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:28:26.417127 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.417144 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.417160 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.417186 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:28:26.417212 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.417229 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.417246 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.417263 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.417289 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:28:26.417321 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.417347 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:28:26.417374 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.417400 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:28:26.417426 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.417443 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.417468 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:28:26.417494 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.417511 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.417537 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:28:26.417563 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.417590 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:28:26.417616 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.417643 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:28:26.417673 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.417699 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:28:26.417725 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.417751 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:28:26.417777 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.417794 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.417820 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:28:26.417846 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.417872 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:28:26.417898 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.417924 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:28:26.417950 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.417977 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:28:26.418003 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.418020 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.418037 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.418054 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.418070 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.418087 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.418104 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.418130 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:28:26.418155 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.418172 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.418188 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.418214 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:28:26.418240 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.418267 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:28:26.418298 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.418316 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.418338 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.418364 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:28:26.418390 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.418407 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.418424 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.418440 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.418457 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.418483 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:28:26.418508 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.418525 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.418542 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.418558 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.418584 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:26.418610 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.418627 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.418644 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.418660 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.418687 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:26.418713 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.418740 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:28:26.418767 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.418784 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.418801 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.418817 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.418844 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:28:26.418871 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.418897 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:28:26.418923 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.418940 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.418962 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.418988 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:26.419014 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.419032 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.419048 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.419065 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.419082 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.419108 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:28:26.419134 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.419160 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-23 06:28:26.419186 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.419212 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:28:26.419238 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.419264 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:28:26.419290 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.419312 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.419329 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.419346 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.419373 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:26.419400 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.419423 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.419439 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.419456 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.419473 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.419490 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.419507 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.419524 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:28:26.419550 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-23 06:28:26.419581 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-23 06:28:26.419638 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:28:26.419689 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:28:26.419738 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:28:26.419786 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-23 06:28:26.419835 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-23 06:28:26.419883 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-23 06:28:26.419931 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-23 06:28:26.419996 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:28:26.420044 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:28:26.420092 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:28:26.420140 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:28:26.420187 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:26.420236 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:28:26.420284 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:28:26.420337 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:28:26.420386 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:28:26.420434 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:26.420484 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:26.420532 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:28:26.420596 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:26.420652 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:26.420707 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:28:26.420755 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-23 06:28:26.420801 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:28:26.420848 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:26.420895 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:28:26.420944 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-23 06:28:26.420993 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:28:26.421059 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:28:26.421106 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:26.421155 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:28:26.421212 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-23 06:28:26.421260 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:28:26.421313 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:28:26.421362 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:28:26.421409 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-23 06:28:26.421458 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-23 06:28:26.421521 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-23 06:28:26.421574 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-23 06:28:26.421622 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:28:26.421669 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:28:26.421717 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:28:26.421763 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:28:26.421810 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:26.421858 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:28:26.421906 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:28:26.421967 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:28:26.422015 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:28:26.422063 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:26.422304 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:26.422354 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:28:26.422403 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:26.422456 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:26.422508 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:28:26.422556 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-23 06:28:26.422603 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:28:26.422650 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:26.422697 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:28:26.422746 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-23 06:28:26.422794 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:28:26.422845 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:28:26.422892 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:26.422940 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:28:26.422997 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-23 06:28:26.423046 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:28:26.423094 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:28:26.423142 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:28:26.423189 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-23 06:28:26.423237 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-23 06:28:26.423285 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-23 06:28:26.423343 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-23 06:28:26.423392 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:28:26.423439 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:28:26.423488 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:28:26.423535 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:28:26.423582 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:26.423630 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:28:26.423678 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:28:26.423725 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:28:26.423772 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:28:26.423821 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:26.423870 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:26.423918 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:28:26.423966 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:26.424018 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:26.424069 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:28:26.424116 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-23 06:28:26.424162 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:28:26.424209 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:26.424255 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:28:26.424309 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-23 06:28:26.424359 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:28:26.424413 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:28:26.424460 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:26.424509 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:28:26.424565 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-23 06:28:26.424597 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:28:26.424659 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:28:26.424714 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:28:26.424769 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:28:26.424827 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:28:26.424882 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:28:26.424935 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:28:26.424989 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:28:26.425043 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:28:26.425096 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:28:26.425150 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:28:26.425204 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:28:26.425258 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:26.425318 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:28:26.425372 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:28:26.425427 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:28:26.425481 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:28:26.425535 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:26.425591 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:26.425645 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:28:26.425699 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:26.425759 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:26.425814 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:28:26.425868 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:28:26.425921 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:28:26.425976 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:26.426064 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:28:26.426118 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:28:26.426172 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:28:26.426226 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:28:26.426280 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:26.426339 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:28:26.426402 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-23 06:28:26.426426 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:28:26.426480 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:28:26.426535 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:28:26.426589 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:28:26.426652 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:28:26.426706 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:28:26.426760 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:28:26.426815 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:28:26.426869 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:28:26.426924 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:28:26.426979 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:28:26.427033 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:28:26.427087 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:26.427142 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:28:26.427197 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:28:26.427256 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:28:26.427315 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:28:26.427376 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:26.427430 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:26.427484 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:28:26.427730 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:26.427786 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:26.427840 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:28:26.427894 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:28:26.427948 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:28:26.428003 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:26.428058 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:28:26.428112 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:28:26.428167 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:28:26.428221 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:28:26.428275 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:26.428339 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:28:26.428401 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-23 06:28:26.428424 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:28:26.428473 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:28:26.428523 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:28:26.428571 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:28:26.428626 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:28:26.428674 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:28:26.428722 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:28:26.428770 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:28:26.428819 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:28:26.428868 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:28:26.428916 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:28:26.428965 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:28:26.429013 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:26.429063 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:28:26.429111 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:28:26.429160 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:28:26.429208 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:28:26.429256 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:26.429310 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:26.429358 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:28:26.429406 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:26.429456 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:26.429505 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:28:26.429553 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:28:26.429601 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:28:26.429654 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:26.429702 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:28:26.429751 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:28:26.429800 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:28:26.429848 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:28:26.429897 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:26.429946 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:28:26.430000 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-23 06:28:26.430023 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:28:26.430074 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:28:26.430124 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:28:26.430174 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:28:26.430224 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:28:26.430273 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:28:26.430329 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:28:26.430384 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:28:26.430435 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:28:26.430487 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:28:26.430538 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:28:26.430588 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:28:26.430639 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:26.430689 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:28:26.430744 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:28:26.430795 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:28:26.430845 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:28:26.430897 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:26.430947 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:26.430997 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:28:26.431047 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:26.431097 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:26.431147 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:28:26.431198 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:28:26.431248 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:28:26.431303 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:26.431355 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:28:26.431405 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:28:26.431456 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:28:26.431505 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:28:26.431556 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:26.431606 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:28:26.431659 wsdl: current service: Service1 2019-04-23 06:28:26.431677 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-23 06:28:26.431712 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-23 06:28:26.431739 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-23 06:28:26.431766 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-23 06:28:26.431792 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-23 06:28:26.431813 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:28:26.431829 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:28:26.431838 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:28:26.431847 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:28:26.431855 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:28:26.431865 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:28:26.431873 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:28:26.431881 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:28:26.431888 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:28:26.431896 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:28:26.431904 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:28:26.431912 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:28:26.431920 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:26.431928 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:28:26.431936 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:28:26.431944 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:28:26.431951 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:28:26.431959 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:26.431967 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:26.431975 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:28:26.431983 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:26.431991 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:26.431999 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:28:26.432012 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:28:26.432020 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:28:26.432028 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:26.432036 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:28:26.432044 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:28:26.432051 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:28:26.432059 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:28:26.432067 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:26.432074 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:28:26.432082 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:28:26.432091 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:28:26.432098 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:28:26.432108 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:28:26.432115 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:28:26.432124 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:28:26.432131 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:28:26.432139 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:28:26.432147 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:28:26.432154 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:28:26.432162 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:28:26.432169 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:28:26.432176 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:26.432184 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:28:26.432191 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:28:26.432199 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:28:26.432206 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:28:26.432214 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:26.432221 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:26.432228 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:28:26.432236 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:26.432243 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:26.432250 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:28:26.432257 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:28:26.432264 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:28:26.432272 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:26.432279 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:28:26.432286 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:28:26.432298 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:28:26.432307 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:28:26.432314 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:26.432322 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:28:26.432329 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:28:26.432338 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:28:26.432346 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:28:26.432354 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:28:26.432361 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:28:26.432369 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:28:26.432376 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:28:26.432383 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:28:26.432390 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:28:26.432396 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:28:26.432403 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:28:26.432414 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:28:26.432422 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:26.432429 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:28:26.432436 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:28:26.432443 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:28:26.432449 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:28:26.432456 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:26.432462 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:26.432469 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:28:26.432476 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:26.432483 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:26.432489 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:28:26.432496 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:28:26.432503 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:28:26.432510 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:26.432516 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:28:26.432523 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:28:26.432530 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:28:26.432536 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:28:26.432543 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:26.432549 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:28:26.432556 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:28:26.432564 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:28:26.432570 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:28:26.432578 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:28:26.432585 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:28:26.432598 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:28:26.432605 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:28:26.432611 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:28:26.432618 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:28:26.432624 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:28:26.432631 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:28:26.432637 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:28:26.432644 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:26.432653 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:28:26.432660 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:28:26.432666 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:28:26.432673 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:28:26.432680 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:26.432686 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:28:26.432693 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:28:26.432700 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:28:26.432706 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:28:26.432713 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:28:26.432719 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:28:26.432725 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:28:26.432732 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:28:26.432738 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:28:26.432745 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:28:26.432752 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:28:26.432758 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:28:26.432769 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:28:26.432776 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:28:26.433014 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-23 06:28:26.433025 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:28:26.433030 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:28:26.433035 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:28:26.433042 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-23 06:28:26.433047 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-23 06:28:26.433051 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-23 06:28:26.433060 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-23 06:28:26.433069 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-23 06:28:26.433109 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-23 06:28:26.433117 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179363" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:28:26.433131 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-23 06:28:26.433152 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-23 06:28:26.433159 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-23 06:28:26.433164 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-23 06:28:26.433168 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-23 06:28:26.433174 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179363" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:28:26.433184 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:28:26.433192 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:28:26.433197 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:28:26.433209 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-23 06:28:26.433219 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:28:26.433224 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-23 06:28:26.433250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.433259 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-23 06:28:26.433264 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.433287 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-23 06:28:26.433298 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-23 06:28:26.433303 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-23 06:28:26.433307 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-23 06:28:26.433312 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-23 06:28:26.433316 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-23 06:28:26.433320 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-23 06:28:26.433325 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-23 06:28:26.433332 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179363" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:28:26.433342 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:28:26.433349 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:28:26.433353 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:28:26.433360 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-23 06:28:26.433366 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-23 06:28:26.433370 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:28:26.433393 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-23 06:28:26.433409 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:28:26.433414 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:28:26.433420 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:28:26.433425 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:28:26.433435 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-23 06:28:26.433442 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:28:26.433447 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:28:26.433452 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-23 06:28:26.433458 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179363" 2019-04-23 06:28:26.433465 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:28:26.433469 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:28:26.433474 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:28:26.433480 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:28:26.433485 wsdl: in serializeType: returning: 179363 2019-04-23 06:28:26.433491 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-23 06:28:26.433498 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:28:26.433502 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:28:26.433506 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-23 06:28:26.433512 wsdl: in serializeType: returning: 179363 2019-04-23 06:28:26.433516 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179363 2019-04-23 06:28:26.433535 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179363 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-23 06:28:26.433540 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-23 06:28:26.433548 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8456"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-23 06:28:26.433563 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-23 06:28:26.433570 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179363 2019-04-23 06:28:26.433580 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-23 06:28:26.433658 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-23 06:28:26.433594 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-23 06:28:26.433605 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-23 06:28:26.433611 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-23 06:28:26.433616 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-23 06:28:26.433620 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-23 06:28:26.433627 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:28:26.433637 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:28:26.433646 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-23 06:28:26.433652 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-23 06:28:26.433665 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-23 06:28:26.433676 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-23 06:28:26.433684 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-23 06:28:26.441574 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-23 06:28:26.441590 soap_transport_http: socket connected 2019-04-23 06:28:26.441601 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-23 06:28:26.441607 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-23 06:28:26.441613 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:28:26.441618 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:28:26.441622 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-23 06:28:26.441626 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-23 06:28:26.441631 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-23 06:28:26.441661 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-23 06:28:26.452194 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-23 06:28:26.452211 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-23 06:28:26.452218 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:28:26.452223 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-23 06:28:26.452229 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-23 06:28:26.452234 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-23 06:28:26.452240 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-23 06:28:26.452246 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-23 06:28:26.452251 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-23 06:28:26.452257 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 23 Apr 2019 04:28:20 GMT 2019-04-23 06:28:26.452263 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-23 06:28:26.452268 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-23 06:28:26.452274 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-23 06:28:26.452283 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-23 06:28:26.452314 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-23 06:28:26.452325 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-23 06:28:26.452335 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-23 06:28:26.452340 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-23 06:28:26.452345 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-23 06:28:26.452381 soap_transport_http: closed socket 2019-04-23 06:28:26.452393 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-23 06:28:26.452407 soap_transport_http: end of send() 2019-04-23 06:28:26.452692 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:28:26.452701 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 23 Apr 2019 04:28:20 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-23 06:28:26.452732 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-23 06:28:26.452741 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-23 06:28:26.452762 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-23 06:28:26.452768 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-23 06:28:26.452868 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-23 06:28:26.452974 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-23 06:28:26.452980 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-23 06:28:26.452989 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-23 06:28:26.452999 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-23 06:28:26.453030 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-23 06:28:26.453090 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-23 06:28:26.453120 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-23 06:28:26.453136 nusoap_client: got fault 2019-04-23 06:28:26.453144 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-23 06:28:26.453149 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-23 06:28:26.453154 nusoap_client: detail =