Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 102.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
5331970670751.09100-7 466 Model turbiny: K31
 Producent OE: KKK
 Pojazd: MAN
 Silnik: D2842LE203
JR T2337
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 26 Jun 2019 22:18:10 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-06-27 00:19:01.734169 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-06-27 00:19:01.734217 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:19:01.734231 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179363" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-06-27 00:19:01.734248 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:19:01.734257 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-06-27 00:19:01.734265 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-06-27 00:19:01.734278 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-06-27 00:19:01.734286 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:19:01.734293 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:19:01.734301 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:19:01.734309 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-06-27 00:19:01.734320 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-06-27 00:19:01.734326 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-06-27 00:19:01.734330 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-06-27 00:19:01.734335 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-06-27 00:19:01.734339 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-06-27 00:19:01.734350 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:19:01.734366 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:19:01.734374 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-06-27 00:19:01.734380 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-06-27 00:19:01.734386 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-06-27 00:19:01.734394 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-06-27 00:19:01.734402 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-06-27 00:19:01.742381 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-06-27 00:19:01.742396 soap_transport_http: socket connected 2019-06-27 00:19:01.742409 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-06-27 00:19:01.742416 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:19:01.742421 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:19:01.742426 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-06-27 00:19:01.742458 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-06-27 00:19:01.742483 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-06-27 00:19:01.760678 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-06-27 00:19:01.760697 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-06-27 00:19:01.760704 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-06-27 00:19:01.760710 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-06-27 00:19:01.760715 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-06-27 00:19:01.760721 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-06-27 00:19:01.760726 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-06-27 00:19:01.760732 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-06-27 00:19:01.760741 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-06-27 00:19:01.760748 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 26 Jun 2019 22:18:10 GMT 2019-06-27 00:19:01.760753 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-06-27 00:19:01.760758 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-06-27 00:19:01.760764 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-06-27 00:19:01.760773 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-06-27 00:19:01.760799 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-06-27 00:19:01.768567 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:19:01.768593 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:19:01.776595 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-06-27 00:19:01.776648 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:19:01.776709 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:19:01.776739 soap_transport_http: read buffer of 3888 bytes 2019-06-27 00:19:01.784653 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:19:01.784739 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:19:01.784806 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:19:01.784888 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:19:01.784907 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:19:01.784921 soap_transport_http: read buffer of 5376 bytes 2019-06-27 00:19:01.792342 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:19:01.792449 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:19:01.792478 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-27 00:19:01.792524 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:19:01.792552 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-27 00:19:01.792611 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:19:01.792636 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-27 00:19:01.792751 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:19:01.792816 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:19:01.792860 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:19:01.792883 soap_transport_http: read buffer of 1744 bytes 2019-06-27 00:19:01.792920 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-06-27 00:19:01.800082 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-06-27 00:19:01.800122 soap_transport_http: read to EOF 2019-06-27 00:19:01.800132 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-06-27 00:19:01.800174 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-06-27 00:19:01.800232 soap_transport_http: closed socket 2019-06-27 00:19:01.800255 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-06-27 00:19:01.800267 soap_transport_http: end of send() 2019-06-27 00:19:01.800294 wsdl: got WSDL URL 2019-06-27 00:19:01.800304 wsdl: Parse WSDL 2019-06-27 00:19:01.800532 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-06-27 00:19:01.800552 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-06-27 00:19:01.800617 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.800630 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-06-27 00:19:01.800660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.800715 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.800729 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.800750 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-27 00:19:01.800782 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.800792 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.800808 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-27 00:19:01.800832 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.800876 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.800895 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-06-27 00:19:01.800918 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.800940 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-06-27 00:19:01.800967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.801011 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:19:01.801023 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.801040 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-06-27 00:19:01.801085 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.801113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.801131 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-06-27 00:19:01.801155 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.801165 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-06-27 00:19:01.801189 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.801231 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.801242 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.801259 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-27 00:19:01.801288 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.801298 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.801314 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-27 00:19:01.801342 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.801353 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.801377 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-06-27 00:19:01.801400 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.801451 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.801467 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-06-27 00:19:01.801491 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.801500 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-06-27 00:19:01.801525 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.801564 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:19:01.801575 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.801590 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-06-27 00:19:01.801612 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.801637 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.801653 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-06-27 00:19:01.801676 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.801686 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-06-27 00:19:01.801710 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.801761 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.801772 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.801796 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-27 00:19:01.801824 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.801834 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.801849 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-27 00:19:01.801876 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.801887 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.801905 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-06-27 00:19:01.801950 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.801963 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.801980 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:19:01.802002 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.802057 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.802085 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:19:01.802110 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.802120 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-06-27 00:19:01.802143 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.802181 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.802191 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.802213 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.802256 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:19:01.802289 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:19:01.802316 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.802335 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:19:01.802351 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-06-27 00:19:01.802371 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.802396 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:19:01.802412 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-06-27 00:19:01.802436 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.802446 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-06-27 00:19:01.802480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.802519 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.802529 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.802552 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:19:01.802573 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.802597 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.802613 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-06-27 00:19:01.802635 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.802645 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-06-27 00:19:01.802665 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.802703 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.802714 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.802729 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-06-27 00:19:01.802750 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.802775 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.802791 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-06-27 00:19:01.802813 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.802822 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-06-27 00:19:01.802844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.802881 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.802891 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.802907 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:19:01.802928 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.802953 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.802982 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-06-27 00:19:01.803008 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.803020 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-06-27 00:19:01.803046 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.803100 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.803112 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.803128 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-06-27 00:19:01.803151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.803176 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.803193 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-06-27 00:19:01.803217 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.803226 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-06-27 00:19:01.803247 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.803295 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.803305 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.803321 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-27 00:19:01.803349 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.803360 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.803387 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:19:01.803408 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.803438 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.803454 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-06-27 00:19:01.803477 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.803486 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-06-27 00:19:01.803507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.803544 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.803555 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.803570 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-06-27 00:19:01.803591 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.803615 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.803641 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-06-27 00:19:01.803673 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.803684 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-06-27 00:19:01.803710 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.803758 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.803772 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.803790 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-27 00:19:01.803827 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.803840 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.803860 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:19:01.803886 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.803933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.803956 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-06-27 00:19:01.803995 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.804033 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-06-27 00:19:01.804073 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.804110 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.804122 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.804139 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-06-27 00:19:01.804155 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.804174 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.804185 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-06-27 00:19:01.804202 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.804209 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-06-27 00:19:01.804223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.804250 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.804258 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.804269 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:19:01.804287 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.804303 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.804313 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-06-27 00:19:01.804329 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.804335 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-06-27 00:19:01.804350 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.804377 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.804384 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.804394 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-06-27 00:19:01.804408 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.804423 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.804434 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-06-27 00:19:01.804448 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.804455 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-06-27 00:19:01.804469 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.804494 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.804502 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.804512 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:19:01.804526 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.804541 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.804550 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-06-27 00:19:01.804566 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.804572 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-06-27 00:19:01.804586 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.804612 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:19:01.804619 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.804629 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-06-27 00:19:01.804643 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.804659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.804669 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-06-27 00:19:01.804684 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.804690 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-06-27 00:19:01.804704 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.804729 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.804736 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.804746 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-06-27 00:19:01.804760 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.804775 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.804785 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:19:01.804800 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.804806 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-06-27 00:19:01.804821 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.804846 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.804853 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.804863 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-06-27 00:19:01.804877 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.804892 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.804902 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-06-27 00:19:01.804917 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.804924 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-06-27 00:19:01.804938 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.804962 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.804970 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.804980 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-06-27 00:19:01.805002 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.805019 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.805029 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-06-27 00:19:01.805045 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.805052 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-06-27 00:19:01.805066 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.805091 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.805098 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.805108 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-06-27 00:19:01.805121 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.805137 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.805147 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-06-27 00:19:01.805162 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.805169 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-06-27 00:19:01.805182 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.805207 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.805214 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.805224 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-06-27 00:19:01.805242 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.805249 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.805259 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-06-27 00:19:01.805273 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.805292 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.805303 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:19:01.805318 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.805324 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-06-27 00:19:01.805338 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.805363 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:19:01.805370 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.805381 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-06-27 00:19:01.805394 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.805409 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.805419 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-06-27 00:19:01.805434 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.805440 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-27 00:19:01.805455 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.805479 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.805487 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.805496 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:19:01.805510 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.805525 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.805535 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:19:01.805550 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.805556 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-27 00:19:01.805570 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.805596 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.805603 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.805613 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-06-27 00:19:01.805627 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.805642 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.805652 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:19:01.805667 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.805673 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-06-27 00:19:01.805687 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.805712 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:19:01.805719 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.805729 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-06-27 00:19:01.805743 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.805758 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.805768 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:19:01.805783 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.805789 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-06-27 00:19:01.805803 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.805827 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.805834 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.805848 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.805874 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:19:01.805896 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:19:01.805913 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.805925 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:19:01.805935 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-06-27 00:19:01.805948 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.805963 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:19:01.805973 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:19:01.805992 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.805999 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-06-27 00:19:01.806014 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.806041 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:19:01.806049 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.806059 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-06-27 00:19:01.806072 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.806088 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.806098 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-06-27 00:19:01.806113 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.806120 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-06-27 00:19:01.806134 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.806158 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.806164 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.806178 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.806202 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:19:01.806223 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:19:01.806241 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.806251 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:19:01.806262 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-06-27 00:19:01.806274 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.806289 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:19:01.806299 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:19:01.806313 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.806320 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-06-27 00:19:01.806335 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.806361 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.806368 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.806378 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-06-27 00:19:01.806396 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.806403 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.806413 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-06-27 00:19:01.806432 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.806439 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.806449 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-27 00:19:01.806466 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.806473 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.806483 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-27 00:19:01.806501 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.806508 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.806518 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-06-27 00:19:01.806535 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.806542 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.806551 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-06-27 00:19:01.806569 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.806576 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.806586 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:19:01.806599 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.806638 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.806649 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-06-27 00:19:01.806664 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.806670 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-06-27 00:19:01.806687 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.806711 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.806719 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.806729 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-06-27 00:19:01.806742 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.806758 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.806768 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-06-27 00:19:01.806783 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.806789 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-06-27 00:19:01.806804 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.806828 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.806836 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.806846 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-06-27 00:19:01.806864 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.806871 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.806880 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:19:01.806898 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.806905 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.806915 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-27 00:19:01.806928 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.806951 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.806961 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-06-27 00:19:01.806976 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.806983 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-06-27 00:19:01.807003 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.807029 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.807038 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.807048 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-06-27 00:19:01.807061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.807077 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.807087 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-06-27 00:19:01.807103 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.807109 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-27 00:19:01.807123 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.807148 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.807156 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.807166 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:19:01.807179 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.807194 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.807204 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:19:01.807219 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.807226 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-27 00:19:01.807240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.807265 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.807273 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.807283 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-06-27 00:19:01.807296 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.807312 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.807322 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:19:01.807336 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.807343 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-27 00:19:01.807357 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.807382 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.807389 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.807399 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-06-27 00:19:01.807417 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.807424 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.807434 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:19:01.807452 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.807459 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.807469 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-27 00:19:01.807483 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.807513 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.807523 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:19:01.807538 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.807544 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-27 00:19:01.807559 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.807584 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.807591 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.807601 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-06-27 00:19:01.807615 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.807630 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.807640 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:19:01.807655 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.807661 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-06-27 00:19:01.807675 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.807700 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.807707 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.807717 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-27 00:19:01.807735 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.807742 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.807752 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:19:01.807769 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.807776 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.807786 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:19:01.807812 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.807819 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.807829 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-27 00:19:01.807846 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.807853 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.807863 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-27 00:19:01.807876 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.807907 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.807918 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:19:01.807933 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.807939 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:19:01.807954 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.807982 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:19:01.807994 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.808005 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-06-27 00:19:01.808019 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.808034 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.808045 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-06-27 00:19:01.808059 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:19:01.808091 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-06-27 00:19:01.808099 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:19:01.808109 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-06-27 00:19:01.808122 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:19:01.808139 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.808153 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:19:01.808179 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.808186 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:19:01.808196 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:19:01.808214 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:19:01.808221 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:19:01.808230 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-06-27 00:19:01.808248 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:19:01.808255 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:19:01.808265 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-06-27 00:19:01.808282 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:19:01.808289 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:19:01.808299 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-06-27 00:19:01.808316 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:19:01.808323 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:19:01.808333 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-06-27 00:19:01.808350 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:19:01.808357 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:19:01.808367 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-06-27 00:19:01.808385 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.808391 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:19:01.808401 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-06-27 00:19:01.808418 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.808425 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:19:01.808435 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:19:01.808452 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.808459 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:19:01.808469 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:19:01.808487 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.808493 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:19:01.808503 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:19:01.808516 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:19:01.808567 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.808585 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.808591 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-06-27 00:19:01.808608 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.808633 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.808640 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.808650 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:19:01.808668 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.808675 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.808685 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-27 00:19:01.808703 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.808710 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.808720 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-27 00:19:01.808737 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.808744 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.808753 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-06-27 00:19:01.808766 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.808793 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.808803 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-06-27 00:19:01.808818 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.808825 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:19:01.808839 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.808864 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:19:01.808872 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.808882 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-06-27 00:19:01.808895 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.808910 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.808920 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-06-27 00:19:01.808934 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:19:01.808961 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-06-27 00:19:01.808968 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:19:01.808978 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-06-27 00:19:01.808996 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:19:01.809013 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.809027 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:19:01.809054 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.809061 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:19:01.809071 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-27 00:19:01.809089 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.809096 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:19:01.809106 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-06-27 00:19:01.809124 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.809131 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:19:01.809141 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-27 00:19:01.809158 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.809165 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:19:01.809175 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-06-27 00:19:01.809193 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:19:01.809199 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:19:01.809209 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-27 00:19:01.809227 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:19:01.809234 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:19:01.809244 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-27 00:19:01.809261 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.809268 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:19:01.809281 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:19:01.809298 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.809305 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:19:01.809315 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-06-27 00:19:01.809341 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.809347 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:19:01.809357 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-06-27 00:19:01.809375 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.809381 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:19:01.809391 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:19:01.809409 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.809415 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:19:01.809425 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:19:01.809438 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:19:01.809492 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.809510 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.809516 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-06-27 00:19:01.809532 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.809556 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.809564 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.809574 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-27 00:19:01.809591 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.809598 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.809608 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:19:01.809625 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.809639 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.809649 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-27 00:19:01.809666 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:19:01.809673 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.809683 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-06-27 00:19:01.809696 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.809723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.809733 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:19:01.809748 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.809755 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:19:01.809770 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.809795 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:19:01.809803 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.809812 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-06-27 00:19:01.809826 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.809841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.809851 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-06-27 00:19:01.809865 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:19:01.809893 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:19:01.809900 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:19:01.809910 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:19:01.809924 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:19:01.809940 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.809953 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:19:01.809979 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.809990 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:19:01.810002 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-27 00:19:01.810020 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.810027 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:19:01.810037 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-06-27 00:19:01.810058 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.810065 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:19:01.810075 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-27 00:19:01.810093 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.810100 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:19:01.810110 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-06-27 00:19:01.810127 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:19:01.810134 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:19:01.810144 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-27 00:19:01.810162 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:19:01.810169 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:19:01.810178 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-27 00:19:01.810195 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.810202 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:19:01.810212 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:19:01.810229 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.810237 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:19:01.810247 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-06-27 00:19:01.810264 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.810271 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:19:01.810281 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-06-27 00:19:01.810298 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:19:01.810305 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:19:01.810315 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-06-27 00:19:01.810332 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.810339 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:19:01.810349 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:19:01.810367 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.810374 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:19:01.810383 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:19:01.810397 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:19:01.810455 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.810470 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:19:01.810503 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:19:01.810511 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:19:01.810521 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:19:01.810534 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:19:01.810550 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.810565 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:19:01.810590 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.810597 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:19:01.810607 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-06-27 00:19:01.810625 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.810632 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:19:01.810642 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-06-27 00:19:01.810659 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.810666 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:19:01.810676 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-06-27 00:19:01.810693 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.810700 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:19:01.810710 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-06-27 00:19:01.810728 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.810735 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:19:01.810744 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-06-27 00:19:01.810762 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:19:01.810769 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:19:01.810779 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-27 00:19:01.810797 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.810804 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:19:01.810814 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-06-27 00:19:01.810832 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:19:01.810839 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:19:01.810848 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-06-27 00:19:01.810866 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:19:01.810873 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:19:01.810883 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-06-27 00:19:01.810900 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:19:01.810907 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:19:01.810917 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-27 00:19:01.810934 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:19:01.810941 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:19:01.810950 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-27 00:19:01.810968 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:19:01.810975 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:19:01.810985 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-06-27 00:19:01.811009 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.811015 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:19:01.811025 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:19:01.811043 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.811050 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:19:01.811060 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-06-27 00:19:01.811073 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:19:01.811137 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.811156 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.811164 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-06-27 00:19:01.811181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.811207 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.811214 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.811224 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-27 00:19:01.811237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.811253 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.811263 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:19:01.811278 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.811285 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-06-27 00:19:01.811299 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.811324 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:19:01.811331 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.811341 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-06-27 00:19:01.811355 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.811370 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.811380 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-06-27 00:19:01.811395 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.811402 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-06-27 00:19:01.811416 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.811442 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.811449 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.811459 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:19:01.811477 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.811484 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.811493 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-27 00:19:01.811511 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.811518 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.811527 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-27 00:19:01.811545 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:19:01.811552 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.811561 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-06-27 00:19:01.811576 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.811603 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.811613 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-06-27 00:19:01.811628 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.811635 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-06-27 00:19:01.811649 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.811674 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:19:01.811681 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.811691 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-06-27 00:19:01.811704 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.811719 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.811729 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-06-27 00:19:01.811743 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:19:01.811771 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-06-27 00:19:01.811778 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:19:01.811788 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-06-27 00:19:01.811801 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:19:01.811817 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.811831 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-06-27 00:19:01.811856 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.811864 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-27 00:19:01.811874 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-06-27 00:19:01.811892 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.811899 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-06-27 00:19:01.811908 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-06-27 00:19:01.811926 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.811933 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-27 00:19:01.811943 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-06-27 00:19:01.811960 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:19:01.811967 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-06-27 00:19:01.811977 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-06-27 00:19:01.812000 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.812008 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-06-27 00:19:01.812018 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-06-27 00:19:01.812035 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.812042 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-06-27 00:19:01.812052 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-06-27 00:19:01.812069 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.812076 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-06-27 00:19:01.812086 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:19:01.812103 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:19:01.812110 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-27 00:19:01.812120 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-06-27 00:19:01.812137 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:19:01.812144 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-06-27 00:19:01.812154 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-06-27 00:19:01.812172 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.812178 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-06-27 00:19:01.812189 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:19:01.812202 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-06-27 00:19:01.812252 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.812268 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.812275 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-06-27 00:19:01.812291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.812317 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.812324 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.812334 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:19:01.812347 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.812362 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.812372 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-06-27 00:19:01.812387 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.812394 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-06-27 00:19:01.812408 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.812441 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:19:01.812448 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.812458 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-06-27 00:19:01.812471 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.812486 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.812496 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-06-27 00:19:01.812509 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-06-27 00:19:01.812535 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:19:01.812542 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-06-27 00:19:01.812552 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-06-27 00:19:01.812570 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:19:01.812577 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-06-27 00:19:01.812586 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-06-27 00:19:01.812604 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:19:01.812611 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-06-27 00:19:01.812620 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-06-27 00:19:01.812634 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-06-27 00:19:01.812658 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.812673 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.812680 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-06-27 00:19:01.812694 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.812719 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.812726 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.812736 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:19:01.812754 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.812761 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.812771 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-27 00:19:01.812788 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.812795 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.812805 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-27 00:19:01.812818 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.812841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.812851 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:19:01.812866 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.812872 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:19:01.812886 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.812911 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:19:01.812919 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.812929 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-06-27 00:19:01.812942 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.812957 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.812967 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-06-27 00:19:01.812981 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:19:01.813018 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:19:01.813026 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:19:01.813036 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:19:01.813049 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:19:01.813066 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.813080 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:19:01.813105 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.813112 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:19:01.813122 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-06-27 00:19:01.813139 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.813146 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:19:01.813156 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-06-27 00:19:01.813174 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.813181 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:19:01.813191 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-06-27 00:19:01.813208 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.813215 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:19:01.813225 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-06-27 00:19:01.813242 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:19:01.813249 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:19:01.813259 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-06-27 00:19:01.813276 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.813283 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:19:01.813293 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-06-27 00:19:01.813311 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.813318 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:19:01.813328 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-06-27 00:19:01.813345 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.813352 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:19:01.813362 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:19:01.813380 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.813386 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:19:01.813396 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:19:01.813410 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:19:01.813456 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.813473 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.813479 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-06-27 00:19:01.813496 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.813522 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.813529 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.813539 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-27 00:19:01.813558 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.813564 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.813574 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:19:01.813592 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.813599 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.813608 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:19:01.813626 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.813632 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.813642 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-27 00:19:01.813660 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.813666 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.813676 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-27 00:19:01.813689 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.813720 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.813731 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:19:01.813746 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.813752 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-06-27 00:19:01.813768 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.813792 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.813799 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.813813 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.813837 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:19:01.813858 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:19:01.813875 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.813886 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:19:01.813896 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-06-27 00:19:01.813909 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.813923 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:19:01.813933 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-06-27 00:19:01.813948 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.813954 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-06-27 00:19:01.813969 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.814005 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.814012 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.814022 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-06-27 00:19:01.814036 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.814051 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.814061 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-06-27 00:19:01.814076 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.814082 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-06-27 00:19:01.814096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.814121 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-27 00:19:01.814128 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.814138 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-06-27 00:19:01.814152 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.814166 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.814177 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-06-27 00:19:01.814192 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.814198 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-06-27 00:19:01.814212 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.814236 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.814244 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.814253 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:19:01.814267 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.814281 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.814291 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-06-27 00:19:01.814306 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.814313 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-06-27 00:19:01.814326 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.814351 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:19:01.814359 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.814368 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-06-27 00:19:01.814382 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.814397 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.814407 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-06-27 00:19:01.814424 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:19:01.814451 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-06-27 00:19:01.814458 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:19:01.814469 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-06-27 00:19:01.814482 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:19:01.814498 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.814512 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:19:01.814537 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.814545 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:19:01.814555 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-06-27 00:19:01.814574 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.814580 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:19:01.814590 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-06-27 00:19:01.814608 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.814614 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:19:01.814624 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-06-27 00:19:01.814641 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.814648 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:19:01.814658 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-06-27 00:19:01.814676 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.814683 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:19:01.814692 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-06-27 00:19:01.814710 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:19:01.814717 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:19:01.814726 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-06-27 00:19:01.814744 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:19:01.814750 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:19:01.814760 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-06-27 00:19:01.814777 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:19:01.814784 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:19:01.814794 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-06-27 00:19:01.814811 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:19:01.814818 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:19:01.814828 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-06-27 00:19:01.814845 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.814852 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:19:01.814862 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-06-27 00:19:01.814879 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.814886 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:19:01.814896 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-06-27 00:19:01.814914 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.814921 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:19:01.814930 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-06-27 00:19:01.814947 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.814954 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:19:01.814964 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-06-27 00:19:01.814977 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:19:01.815044 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.815063 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.815070 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-06-27 00:19:01.815085 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.815110 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.815118 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.815128 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-06-27 00:19:01.815141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.815156 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.815167 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:19:01.815182 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.815188 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-06-27 00:19:01.815202 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.815227 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.815235 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.815245 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-06-27 00:19:01.815258 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.815273 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.815283 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-06-27 00:19:01.815298 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.815304 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-06-27 00:19:01.815318 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.815343 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.815350 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.815360 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-06-27 00:19:01.815378 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.815384 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.815394 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:19:01.815412 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.815418 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.815428 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:19:01.815446 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.815453 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.815463 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-27 00:19:01.815476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.815502 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.815512 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:19:01.815527 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.815534 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:19:01.815548 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.815574 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:19:01.815582 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.815592 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-06-27 00:19:01.815606 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.815621 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.815631 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-06-27 00:19:01.815645 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:19:01.815672 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:19:01.815680 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:19:01.815690 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:19:01.815703 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:19:01.815720 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.815734 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:19:01.815760 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.815767 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:19:01.815777 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:19:01.815795 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.815801 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:19:01.815811 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:19:01.815829 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.815836 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:19:01.815846 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-06-27 00:19:01.815863 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:19:01.815870 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:19:01.815880 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-06-27 00:19:01.815898 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.815904 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:19:01.815914 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:19:01.815932 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.815939 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:19:01.815948 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-06-27 00:19:01.815966 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-27 00:19:01.815973 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:19:01.815982 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-06-27 00:19:01.816001 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:19:01.816040 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.816056 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.816063 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-06-27 00:19:01.816077 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.816102 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.816109 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.816120 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-06-27 00:19:01.816137 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.816144 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.816154 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-06-27 00:19:01.816172 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.816179 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.816189 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-06-27 00:19:01.816206 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.816213 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.816223 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-06-27 00:19:01.816240 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.816247 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.816257 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-06-27 00:19:01.816274 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.816281 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.816290 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-06-27 00:19:01.816308 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.816315 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.816324 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-06-27 00:19:01.816342 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.816349 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.816358 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-06-27 00:19:01.816372 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.816413 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.816424 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:19:01.816439 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.816446 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-06-27 00:19:01.816460 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.816485 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:19:01.816492 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.816503 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-06-27 00:19:01.816516 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.816531 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.816541 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-06-27 00:19:01.816558 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:19:01.816565 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-06-27 00:19:01.816577 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-06-27 00:19:01.816593 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.816600 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-06-27 00:19:01.816613 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.816636 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:19:01.816657 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:19:01.816674 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.816685 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:19:01.816695 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-06-27 00:19:01.816712 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.816719 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-06-27 00:19:01.816729 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-06-27 00:19:01.816745 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:19:01.816761 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-06-27 00:19:01.816772 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-06-27 00:19:01.816789 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:19:01.816796 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-06-27 00:19:01.816806 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:19:01.816824 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:19:01.816831 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-06-27 00:19:01.816841 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:19:01.816858 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:19:01.816865 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-06-27 00:19:01.816874 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:19:01.816891 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:19:01.816898 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-06-27 00:19:01.816908 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:19:01.816925 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:19:01.816932 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-06-27 00:19:01.816941 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:19:01.816958 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:19:01.816965 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-06-27 00:19:01.816975 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-06-27 00:19:01.816997 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:19:01.817004 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-06-27 00:19:01.817014 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:19:01.817031 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-27 00:19:01.817038 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-06-27 00:19:01.817048 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-06-27 00:19:01.817065 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:19:01.817072 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-06-27 00:19:01.817082 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:19:01.817099 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:19:01.817105 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-06-27 00:19:01.817115 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:19:01.817131 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:19:01.817138 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-06-27 00:19:01.817148 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-06-27 00:19:01.817163 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-06-27 00:19:01.817198 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-06-27 00:19:01.817227 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-06-27 00:19:01.817254 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:19:01.817281 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-06-27 00:19:01.817307 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:19:01.817334 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-06-27 00:19:01.817361 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-06-27 00:19:01.817387 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-06-27 00:19:01.817414 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-06-27 00:19:01.817440 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-06-27 00:19:01.817466 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-06-27 00:19:01.817492 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-06-27 00:19:01.817518 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-06-27 00:19:01.817545 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-06-27 00:19:01.817573 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-06-27 00:19:01.817600 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-06-27 00:19:01.817627 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-06-27 00:19:01.817653 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-06-27 00:19:01.817679 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:19:01.817705 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-06-27 00:19:01.817731 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-06-27 00:19:01.817757 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-06-27 00:19:01.817783 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:19:01.817810 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-06-27 00:19:01.817836 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:19:01.817863 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:19:01.817929 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:19:01.817955 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:19:01.817981 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-06-27 00:19:01.818013 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:19:01.818039 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-06-27 00:19:01.818067 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-06-27 00:19:01.818094 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-06-27 00:19:01.818120 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-06-27 00:19:01.818147 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:19:01.818175 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:19:01.818202 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:19:01.818229 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:19:01.818256 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:19:01.818282 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-06-27 00:19:01.818308 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-06-27 00:19:01.818335 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-06-27 00:19:01.818361 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:19:01.818387 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-06-27 00:19:01.818413 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:19:01.818439 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-06-27 00:19:01.818465 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-06-27 00:19:01.818491 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-06-27 00:19:01.818517 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-06-27 00:19:01.818543 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-06-27 00:19:01.818569 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:19:01.818595 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-06-27 00:19:01.818622 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:19:01.818648 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-06-27 00:19:01.818675 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-06-27 00:19:01.818701 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-06-27 00:19:01.818727 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-06-27 00:19:01.818754 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-06-27 00:19:01.818780 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:19:01.818807 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-06-27 00:19:01.818833 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:19:01.818859 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-06-27 00:19:01.818886 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:19:01.818913 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-06-27 00:19:01.818941 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.818959 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.818986 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:19:01.819017 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.819034 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.819051 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.819077 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:19:01.819103 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.819120 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.819136 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.819154 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.819179 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:19:01.819205 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.819231 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:19:01.819257 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.819283 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:19:01.819308 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.819326 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.819352 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:19:01.819378 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.819395 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.819421 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:19:01.819448 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.819474 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:19:01.819500 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.819526 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:19:01.819552 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.819578 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:19:01.819604 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.819630 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:19:01.819656 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.819673 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.819700 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:19:01.819726 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.819752 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:19:01.819778 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.819805 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:19:01.819831 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.819857 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:19:01.819882 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.819899 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.819916 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.819934 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.819951 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.819968 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.819984 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.820016 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:19:01.820043 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.820060 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.820078 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.820104 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:19:01.820130 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.820156 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:19:01.820182 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.820199 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.820216 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.820242 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:19:01.820268 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.820285 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.820302 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.820319 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.820336 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.820362 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:19:01.820388 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.820405 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.820422 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.820439 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.820464 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:19:01.820491 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.820508 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.820524 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.820541 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.820567 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:19:01.820593 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.820620 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:19:01.820647 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.820665 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.820682 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.820698 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.820726 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:19:01.820752 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.820778 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:19:01.820804 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.820821 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.820837 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.820863 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:19:01.820889 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.820907 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.820924 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.820940 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.820957 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.820983 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:19:01.821014 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.821040 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-06-27 00:19:01.821066 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.821092 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:19:01.821118 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.821145 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:19:01.821170 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.821188 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.821205 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.821221 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.821247 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:19:01.821274 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.821291 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.821308 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.821326 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.821343 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.821360 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.821377 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.821394 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.821420 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-06-27 00:19:01.821448 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.821465 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.821491 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:19:01.821517 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.821534 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.821551 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.821577 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:19:01.821603 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.821620 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.821637 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.821654 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.821680 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:19:01.821706 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.821732 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:19:01.821759 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.821785 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:19:01.821811 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.821829 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.821855 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:19:01.821881 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.821898 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.821924 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:19:01.821951 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.821978 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:19:01.822010 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.822037 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:19:01.822063 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.822090 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:19:01.822116 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.822142 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:19:01.822168 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.822186 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.822212 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:19:01.822237 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.822263 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:19:01.822290 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.822316 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:19:01.822342 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.822368 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:19:01.822394 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.822411 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.822429 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.822446 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.822463 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.822480 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.822497 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.822524 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:19:01.822550 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.822567 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.822584 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.822610 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:19:01.822636 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.822663 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:19:01.822690 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.822707 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.822724 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.822750 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:19:01.822776 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.822793 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.822810 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.822826 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.822843 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.822869 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:19:01.822895 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.822913 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.822930 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.822947 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.822972 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:19:01.823004 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.823021 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.823038 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.823055 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.823082 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:19:01.823107 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.823134 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:19:01.823161 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.823178 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.823195 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.823212 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.823239 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:19:01.823264 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.823291 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:19:01.823317 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.823335 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.823352 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.823379 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:19:01.823405 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.823422 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.823440 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.823457 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.823474 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.823500 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:19:01.823526 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.823552 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-06-27 00:19:01.823578 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.823604 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:19:01.823631 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.823658 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:19:01.823684 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.823701 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.823718 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.823735 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.823762 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:19:01.823789 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.823806 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.823824 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.823841 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.823858 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.823875 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.823892 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.823909 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:19:01.823935 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-06-27 00:19:01.823963 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-06-27 00:19:01.824029 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:19:01.824080 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:19:01.824130 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:19:01.824177 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-06-27 00:19:01.824226 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-06-27 00:19:01.824274 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-06-27 00:19:01.824322 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-06-27 00:19:01.824375 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:19:01.824424 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:19:01.824472 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:19:01.824520 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:19:01.824567 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:19:01.824616 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:19:01.824665 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:19:01.824712 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:19:01.824759 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:19:01.824808 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:19:01.824857 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:19:01.824905 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:19:01.824955 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:19:01.825016 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:19:01.825089 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:19:01.825137 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-06-27 00:19:01.825185 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:19:01.825231 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:19:01.825278 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:19:01.825327 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-06-27 00:19:01.825376 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:19:01.825430 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:19:01.825477 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:19:01.825525 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:19:01.825581 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-06-27 00:19:01.825629 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:19:01.825677 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:19:01.825726 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:19:01.825772 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-06-27 00:19:01.825820 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-06-27 00:19:01.825870 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-06-27 00:19:01.825919 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-06-27 00:19:01.825968 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:19:01.826021 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:19:01.826070 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:19:01.826117 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:19:01.826164 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:19:01.826212 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:19:01.826318 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:19:01.826366 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:19:01.826414 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:19:01.826462 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:19:01.826510 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:19:01.826559 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:19:01.826607 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:19:01.826659 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:19:01.826711 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:19:01.826758 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-06-27 00:19:01.826806 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:19:01.826853 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:19:01.826900 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:19:01.826949 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-06-27 00:19:01.827002 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:19:01.827055 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:19:01.827102 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:19:01.827151 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:19:01.827207 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-06-27 00:19:01.827255 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:19:01.827303 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:19:01.827351 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:19:01.827397 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-06-27 00:19:01.827445 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-06-27 00:19:01.827493 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-06-27 00:19:01.827541 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-06-27 00:19:01.827589 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:19:01.827636 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:19:01.827685 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:19:01.827731 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:19:01.827779 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:19:01.827826 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:19:01.827875 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:19:01.827922 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:19:01.827970 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:19:01.828023 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:19:01.828073 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:19:01.828122 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:19:01.828170 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:19:01.828222 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:19:01.828274 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:19:01.828320 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-06-27 00:19:01.828367 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:19:01.828414 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:19:01.828461 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:19:01.828510 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-06-27 00:19:01.828560 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:19:01.828614 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:19:01.828662 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:19:01.828710 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:19:01.828767 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-06-27 00:19:01.828793 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:19:01.828854 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:19:01.828908 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:19:01.828963 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:19:01.829023 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:19:01.829076 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:19:01.829130 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:19:01.829183 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:19:01.829237 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:19:01.829290 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:19:01.829344 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:19:01.829398 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:19:01.829451 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:19:01.829504 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:19:01.829557 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:19:01.829610 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:19:01.829664 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:19:01.829717 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:19:01.829773 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:19:01.829827 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:19:01.829880 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:19:01.829933 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:19:01.829990 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:19:01.830045 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:19:01.830098 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:19:01.830152 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:19:01.830213 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:19:01.830266 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:19:01.830320 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:19:01.830373 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:19:01.830426 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:19:01.830479 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:19:01.830542 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-06-27 00:19:01.830566 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:19:01.830620 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:19:01.830675 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:19:01.830729 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:19:01.830783 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:19:01.830837 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:19:01.830891 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:19:01.830945 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:19:01.831004 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:19:01.831059 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:19:01.831112 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:19:01.831166 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:19:01.831219 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:19:01.831273 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:19:01.831328 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:19:01.831382 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:19:01.831483 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:19:01.831539 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:19:01.831593 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:19:01.831646 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:19:01.831700 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:19:01.831753 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:19:01.831807 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:19:01.831868 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:19:01.831921 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:19:01.831976 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:19:01.832035 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:19:01.832089 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:19:01.832142 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:19:01.832196 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:19:01.832255 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:19:01.832309 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:19:01.832369 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-06-27 00:19:01.832392 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:19:01.832442 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:19:01.832490 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:19:01.832539 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:19:01.832587 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:19:01.832635 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:19:01.832683 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:19:01.832732 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:19:01.832779 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:19:01.832828 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:19:01.832876 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:19:01.832924 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:19:01.832972 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:19:01.833026 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:19:01.833074 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:19:01.833122 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:19:01.833170 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:19:01.833218 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:19:01.833266 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:19:01.833314 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:19:01.833363 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:19:01.833411 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:19:01.833460 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:19:01.833507 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:19:01.833555 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:19:01.833602 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:19:01.833650 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:19:01.833697 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:19:01.833746 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:19:01.833793 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:19:01.833841 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:19:01.833890 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:19:01.833946 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-06-27 00:19:01.833968 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:19:01.834030 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:19:01.834080 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:19:01.834130 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:19:01.834180 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:19:01.834230 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:19:01.834280 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:19:01.834330 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:19:01.834380 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:19:01.834431 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:19:01.834481 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:19:01.834532 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:19:01.834582 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:19:01.834632 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:19:01.834682 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:19:01.834732 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:19:01.834782 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:19:01.834833 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:19:01.834884 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:19:01.834934 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:19:01.834984 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:19:01.835040 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:19:01.835090 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:19:01.835139 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:19:01.835190 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:19:01.835240 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:19:01.835290 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:19:01.835340 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:19:01.835391 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:19:01.835441 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:19:01.835491 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:19:01.835541 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:19:01.835594 wsdl: current service: Service1 2019-06-27 00:19:01.835612 wsdl: current port: Service1Soap 2019-06-27 00:19:01.835641 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-06-27 00:19:01.835669 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-06-27 00:19:01.835696 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-06-27 00:19:01.835722 wsdl: Parsing WSDL done 2019-06-27 00:19:01.835743 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:19:01.835758 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:19:01.835768 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:19:01.835778 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:19:01.835787 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:19:01.835796 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:19:01.835805 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:19:01.835814 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:19:01.835823 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:19:01.835832 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:19:01.835841 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:19:01.835849 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:19:01.835858 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:19:01.835867 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:19:01.835876 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:19:01.835884 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:19:01.835892 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:19:01.835900 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:19:01.835910 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:19:01.835918 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:19:01.835926 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:19:01.835935 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:19:01.835943 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:19:01.835951 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:19:01.835960 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:19:01.835968 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:19:01.835976 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:19:01.835995 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:19:01.836005 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:19:01.836013 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:19:01.836022 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:19:01.836030 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:19:01.836039 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:19:01.836047 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:19:01.836055 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:19:01.836064 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:19:01.836072 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:19:01.836081 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:19:01.836089 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:19:01.836097 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:19:01.836104 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:19:01.836112 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:19:01.836120 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:19:01.836128 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:19:01.836136 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:19:01.836143 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:19:01.836151 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:19:01.836159 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:19:01.836167 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:19:01.836175 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:19:01.836183 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:19:01.836190 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:19:01.836198 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:19:01.836206 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:19:01.836213 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:19:01.836221 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:19:01.836228 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:19:01.836236 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:19:01.836244 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:19:01.836251 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:19:01.836259 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:19:01.836267 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:19:01.836282 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:19:01.836290 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:19:01.836298 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:19:01.836307 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:19:01.836316 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:19:01.836325 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:19:01.836332 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:19:01.836340 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:19:01.836347 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:19:01.836355 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:19:01.836363 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:19:01.836370 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:19:01.836378 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:19:01.836385 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:19:01.836393 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:19:01.836400 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:19:01.836407 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:19:01.836414 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:19:01.836422 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:19:01.836429 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:19:01.836436 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:19:01.836443 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:19:01.836450 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:19:01.836458 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:19:01.836465 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:19:01.836472 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:19:01.836480 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:19:01.836487 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:19:01.836494 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:19:01.836502 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:19:01.836509 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:19:01.836516 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:19:01.836523 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:19:01.836530 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:19:01.836537 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:19:01.836546 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:19:01.836553 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:19:01.836560 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:19:01.836568 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:19:01.836575 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:19:01.836582 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:19:01.836589 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:19:01.836596 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:19:01.836603 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:19:01.836611 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:19:01.836618 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:19:01.836625 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:19:01.836634 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:19:01.836642 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:19:01.836649 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:19:01.836656 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:19:01.836663 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:19:01.836670 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:19:01.836678 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:19:01.836685 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:19:01.836692 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:19:01.836699 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:19:01.836706 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:19:01.836712 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:19:01.836719 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:19:01.836726 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:19:01.836733 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:19:01.836740 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:19:01.836747 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:19:01.836754 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:19:01.836761 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:19:01.836836 nusoap_client: checkWSDL 2019-06-27 00:19:01.836846 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-27 00:19:01.836851 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-27 00:19:01.836856 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-27 00:19:01.836862 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-06-27 00:19:01.836867 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-06-27 00:19:01.836871 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-06-27 00:19:01.836881 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-06-27 00:19:01.836888 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-06-27 00:19:01.836929 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-06-27 00:19:01.836940 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179363" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-27 00:19:01.836958 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-06-27 00:19:01.836991 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-06-27 00:19:01.836998 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-06-27 00:19:01.837003 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-06-27 00:19:01.837007 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-06-27 00:19:01.837013 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179363" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-27 00:19:01.837023 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:19:01.837030 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:19:01.837035 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:19:01.837046 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-06-27 00:19:01.837055 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:19:01.837060 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-06-27 00:19:01.837084 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.837093 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-06-27 00:19:01.837098 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.837121 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-06-27 00:19:01.837127 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-06-27 00:19:01.837131 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-06-27 00:19:01.837135 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-06-27 00:19:01.837140 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-06-27 00:19:01.837144 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-06-27 00:19:01.837149 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-06-27 00:19:01.837153 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-06-27 00:19:01.837160 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179363" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-27 00:19:01.837170 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:19:01.837176 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:19:01.837181 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:19:01.837187 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-06-27 00:19:01.837193 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-06-27 00:19:01.837197 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:19:01.837221 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-06-27 00:19:01.837227 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:19:01.837232 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:19:01.837238 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:19:01.837242 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:19:01.837253 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-06-27 00:19:01.837262 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:19:01.837267 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-27 00:19:01.837279 wsdl: in serializeType: returning: 2019-06-27 00:19:01.837285 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179363" 2019-06-27 00:19:01.837293 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:19:01.837297 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-27 00:19:01.837302 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:19:01.837308 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:19:01.837313 wsdl: in serializeType: returning: 179363 2019-06-27 00:19:01.837319 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-06-27 00:19:01.837327 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:19:01.837331 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-27 00:19:01.837335 wsdl: in serializeType: returning: 2019-06-27 00:19:01.837340 wsdl: in serializeType: returning: 179363 2019-06-27 00:19:01.837345 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179363 2019-06-27 00:19:01.837624 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179363 style=document use=literal encodingStyle= 2019-06-27 00:19:01.837631 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-06-27 00:19:01.837638 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4322"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-06-27 00:19:01.837652 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-06-27 00:19:01.837658 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179363 2019-06-27 00:19:01.837667 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-06-27 00:19:01.837743 nusoap_client: sending message, length=457 2019-06-27 00:19:01.837679 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-06-27 00:19:01.837691 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-06-27 00:19:01.837696 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-06-27 00:19:01.837701 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-06-27 00:19:01.837705 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-06-27 00:19:01.837712 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:19:01.837722 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:19:01.837730 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-06-27 00:19:01.837736 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-06-27 00:19:01.837749 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-06-27 00:19:01.837758 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-06-27 00:19:01.837765 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-06-27 00:19:01.845809 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-06-27 00:19:01.845845 soap_transport_http: socket connected 2019-06-27 00:19:01.845867 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-06-27 00:19:01.845881 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-06-27 00:19:01.845893 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:19:01.845902 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:19:01.845910 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-06-27 00:19:01.845919 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-06-27 00:19:01.845935 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-06-27 00:19:01.845977 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-06-27 00:19:01.859176 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-06-27 00:19:01.859270 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-06-27 00:19:01.859286 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-06-27 00:19:01.859296 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-06-27 00:19:01.859307 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-06-27 00:19:01.859317 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-06-27 00:19:01.859328 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-06-27 00:19:01.859339 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-06-27 00:19:01.859354 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-06-27 00:19:01.859366 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 26 Jun 2019 22:18:10 GMT 2019-06-27 00:19:01.859377 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-06-27 00:19:01.859387 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-06-27 00:19:01.859396 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-06-27 00:19:01.859427 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-06-27 00:19:01.859471 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-06-27 00:19:01.859489 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-06-27 00:19:01.859505 soap_transport_http: read to EOF 2019-06-27 00:19:01.859514 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-06-27 00:19:01.859523 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-06-27 00:19:01.859570 soap_transport_http: closed socket 2019-06-27 00:19:01.859589 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-06-27 00:19:01.859599 soap_transport_http: end of send() 2019-06-27 00:19:01.859642 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-06-27 00:19:01.859655 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 26 Jun 2019 22:18:10 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-06-27 00:19:01.859702 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-06-27 00:19:01.859718 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-06-27 00:19:01.859749 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-06-27 00:19:01.859761 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-06-27 00:19:01.859902 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-06-27 00:19:01.860081 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-06-27 00:19:01.860094 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-06-27 00:19:01.860107 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-06-27 00:19:01.860125 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-06-27 00:19:01.860165 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-06-27 00:19:01.860267 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-06-27 00:19:01.860309 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-06-27 00:19:01.860335 nusoap_client: got fault 2019-06-27 00:19:01.860348 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-06-27 00:19:01.860357 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-06-27 00:19:01.860365 nusoap_client: detail =