Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 100.2Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
166095 Model turbiny: S4D
 Producent OE: SCHWITZER
 Pojazd: CATERPILLAR
 Silnik:
JR T3485
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 23 Apr 2019 04:05:13 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-23 06:05:18.666045 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-23 06:05:18.666096 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:05:18.666110 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203180" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-23 06:05:18.666138 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:05:18.666148 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-23 06:05:18.666156 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-23 06:05:18.666169 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-23 06:05:18.666177 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:05:18.666184 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:05:18.666192 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:05:18.666200 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-23 06:05:18.666211 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-23 06:05:18.666217 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-23 06:05:18.666221 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-23 06:05:18.666226 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-23 06:05:18.666230 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-23 06:05:18.666241 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:05:18.666256 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:05:18.666264 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-23 06:05:18.666270 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-23 06:05:18.666276 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-23 06:05:18.666284 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-23 06:05:18.666293 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-23 06:05:18.674164 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-23 06:05:18.674188 soap_transport_http: socket connected 2019-04-23 06:05:18.674200 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-23 06:05:18.674206 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:05:18.674211 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:05:18.674216 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-23 06:05:18.674220 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-23 06:05:18.674254 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-23 06:05:18.694003 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-23 06:05:18.694036 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-23 06:05:18.694044 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:05:18.694050 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-23 06:05:18.694056 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-23 06:05:18.694061 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-23 06:05:18.694067 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-23 06:05:18.694073 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-23 06:05:18.694079 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-23 06:05:18.694084 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 23 Apr 2019 04:05:13 GMT 2019-04-23 06:05:18.694090 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-23 06:05:18.694095 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-23 06:05:18.694101 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-23 06:05:18.694113 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-23 06:05:18.694144 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-23 06:05:18.701896 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:05:18.701929 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:05:18.709552 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-04-23 06:05:18.709810 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:05:18.709832 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-23 06:05:18.709889 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:05:18.709915 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-23 06:05:18.709946 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-23 06:05:18.717387 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-23 06:05:18.717450 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-23 06:05:18.717477 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:05:18.717500 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-23 06:05:18.717523 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-23 06:05:18.717596 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:05:18.717672 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:05:18.717685 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:05:18.717758 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:05:18.717773 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-23 06:05:18.717830 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:05:18.717865 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:05:18.725047 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:05:18.725112 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:05:18.725136 soap_transport_http: read buffer of 4840 bytes 2019-04-23 06:05:18.725327 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:05:18.725344 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-23 06:05:18.725406 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:05:18.725426 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-23 06:05:18.725453 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:05:18.725511 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-04-23 06:05:18.725536 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-23 06:05:18.725569 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-04-23 06:05:18.725582 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-23 06:05:18.725587 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-23 06:05:18.725696 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-23 06:05:18.725740 soap_transport_http: closed socket 2019-04-23 06:05:18.725754 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-23 06:05:18.725761 soap_transport_http: end of send() 2019-04-23 06:05:18.725780 wsdl: got WSDL URL 2019-04-23 06:05:18.725785 wsdl: Parse WSDL 2019-04-23 06:05:18.725953 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-23 06:05:18.725969 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-23 06:05:18.726018 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.726027 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-23 06:05:18.726049 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.726080 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.726089 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.726104 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:05:18.726126 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.726133 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.726144 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:05:18.726161 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.726191 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.726202 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-23 06:05:18.726219 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.726226 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-23 06:05:18.726243 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.726271 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:05:18.726279 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.726290 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-23 06:05:18.726323 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.726341 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.726351 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-23 06:05:18.726368 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.726374 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-23 06:05:18.726389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.726415 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.726422 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.726433 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:05:18.726451 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.726458 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.726468 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:05:18.726486 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.726493 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.726503 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-23 06:05:18.726516 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.726540 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.726550 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-23 06:05:18.726566 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.726573 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-23 06:05:18.726587 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.726612 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:05:18.726620 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.726630 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-23 06:05:18.726643 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.726659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.726670 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-23 06:05:18.726685 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.726692 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-23 06:05:18.726706 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.726731 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.726738 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.726748 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:05:18.726766 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.726772 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.726782 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:05:18.726800 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.726807 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.726817 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-23 06:05:18.726834 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.726841 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.726851 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:05:18.726864 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.726892 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.726903 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:05:18.726918 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.726925 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-23 06:05:18.726940 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.726964 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.726971 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.726985 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.727013 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:05:18.727034 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:05:18.727051 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.727063 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:05:18.727073 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-23 06:05:18.727086 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.727101 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:05:18.727111 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-23 06:05:18.727127 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.727133 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-23 06:05:18.727148 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.727173 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.727181 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.727191 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:05:18.727204 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.727220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.727230 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-23 06:05:18.727245 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.727251 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-23 06:05:18.727265 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.727290 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.727311 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.727322 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-23 06:05:18.727336 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.727352 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.727362 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-23 06:05:18.727377 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.727384 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-23 06:05:18.727398 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.727423 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.727430 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.727440 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:05:18.727453 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.727468 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.727478 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-23 06:05:18.727493 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.727500 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-23 06:05:18.727514 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.727538 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.727546 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.727556 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-23 06:05:18.727569 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.727585 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.727594 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-23 06:05:18.727610 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.727617 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-23 06:05:18.727630 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.727655 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.727662 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.727672 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:05:18.727690 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.727697 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.727707 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:05:18.727720 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.727739 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.727749 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-23 06:05:18.727764 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.727770 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-23 06:05:18.727785 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.727809 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.727816 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.727826 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-23 06:05:18.727840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.727855 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.727865 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-23 06:05:18.727880 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.727886 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-23 06:05:18.727900 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.727925 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.727932 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.727942 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:05:18.727961 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.727968 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.727982 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:05:18.727996 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.728015 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.728025 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-23 06:05:18.728041 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.728048 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-23 06:05:18.728062 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.728086 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.728094 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.728103 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-23 06:05:18.728116 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.728132 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.728142 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-23 06:05:18.728157 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.728163 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-23 06:05:18.728177 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.728201 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.728208 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.728218 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:05:18.728231 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.728246 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.728256 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-23 06:05:18.728271 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.728278 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-23 06:05:18.728291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.728327 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.728335 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.728345 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-23 06:05:18.728358 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.728373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.728383 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-23 06:05:18.728398 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.728405 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-23 06:05:18.728419 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.728443 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.728450 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.728460 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:05:18.728473 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.728488 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.728498 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-23 06:05:18.728513 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.728519 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-23 06:05:18.728533 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.728557 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:05:18.728564 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.728574 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-23 06:05:18.728588 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.728603 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.728613 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-23 06:05:18.728628 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.728635 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-23 06:05:18.728649 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.728673 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.728680 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.728690 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-23 06:05:18.728703 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.728718 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.728728 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:05:18.728743 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.728750 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-23 06:05:18.728764 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.728788 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.728795 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.728805 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-23 06:05:18.728818 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.728833 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.728843 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-23 06:05:18.728858 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.728865 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-23 06:05:18.728879 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.728903 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.728910 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.728920 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-23 06:05:18.728933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.728948 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.728958 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-23 06:05:18.728973 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.728981 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-23 06:05:18.728995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.729019 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.729027 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.729037 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-23 06:05:18.729050 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.729066 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.729076 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-23 06:05:18.729091 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.729098 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-23 06:05:18.729112 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.729136 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.729143 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.729153 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-23 06:05:18.729171 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.729178 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.729188 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-23 06:05:18.729202 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.729221 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.729231 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:05:18.729247 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.729253 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-23 06:05:18.729268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.729305 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:05:18.729314 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.729324 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-23 06:05:18.729338 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.729353 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.729363 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-23 06:05:18.729379 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.729385 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:05:18.729399 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.729424 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.729431 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.729441 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:05:18.729454 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.729470 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.729480 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:18.729495 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.729501 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:05:18.729515 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.729540 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.729548 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.729558 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:05:18.729571 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.729586 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.729597 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:05:18.729612 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.729619 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-23 06:05:18.729633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.729657 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:05:18.729665 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.729675 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-23 06:05:18.729688 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.729703 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.729713 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:05:18.729729 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.729735 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-23 06:05:18.729749 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.729773 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.729779 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.729793 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.729820 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:05:18.729841 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:05:18.729858 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.729869 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:05:18.729879 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-23 06:05:18.729892 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.729907 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:05:18.729917 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:05:18.729932 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.729939 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-23 06:05:18.729953 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.729979 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:05:18.729987 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.729997 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-23 06:05:18.730010 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.730026 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.730036 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-23 06:05:18.730051 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.730058 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-23 06:05:18.730071 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.730095 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.730101 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.730115 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.730139 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:05:18.730159 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:05:18.730176 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.730187 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:05:18.730196 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-23 06:05:18.730209 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.730224 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:05:18.730233 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:05:18.730248 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.730255 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-23 06:05:18.730269 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.730307 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.730315 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.730325 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-23 06:05:18.730344 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.730351 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.730361 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-23 06:05:18.730379 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.730386 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.730396 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:05:18.730414 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.730421 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.730430 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:05:18.730448 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.730455 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.730464 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-23 06:05:18.730482 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.730489 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.730498 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-23 06:05:18.730516 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.730523 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.730533 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:05:18.730546 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.730584 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.730600 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-23 06:05:18.730616 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.730623 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-23 06:05:18.730638 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.730663 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.730670 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.730680 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-23 06:05:18.730693 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.730709 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.730719 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-23 06:05:18.730734 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.730741 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-23 06:05:18.730755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.730780 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.730787 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.730797 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-23 06:05:18.730815 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.730822 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.730832 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:05:18.730849 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.730856 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.730866 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:05:18.730879 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.730902 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.730912 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-23 06:05:18.730927 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.730933 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-23 06:05:18.730947 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.730972 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.730980 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.730990 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-23 06:05:18.731003 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.731020 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.731030 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-23 06:05:18.731045 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.731052 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:05:18.731065 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.731090 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.731097 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.731107 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:05:18.731120 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.731135 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.731145 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:18.731160 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.731167 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:05:18.731181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.731206 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.731213 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.731223 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:05:18.731236 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.731252 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.731262 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:05:18.731277 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.731283 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:05:18.731309 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.731335 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.731342 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.731352 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-23 06:05:18.731371 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.731378 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.731388 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:05:18.731406 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.731413 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.731423 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:05:18.731436 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.731458 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.731468 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:18.731484 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.731490 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:05:18.731505 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.731530 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.731538 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.731548 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:05:18.731561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.731576 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.731586 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:05:18.731602 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.731608 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-23 06:05:18.731622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.731647 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.731654 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.731664 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:05:18.731682 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.731689 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.731699 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:05:18.731716 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.731723 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.731733 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:05:18.731750 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.731757 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.731767 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:05:18.731785 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.731792 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.731801 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:05:18.731814 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.731845 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.731856 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:05:18.731871 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.731877 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:05:18.731892 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.731917 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:05:18.731924 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.731935 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-23 06:05:18.731948 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.731963 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.731973 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-23 06:05:18.731987 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:05:18.732017 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-23 06:05:18.732024 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:05:18.732034 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-23 06:05:18.732047 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:05:18.732064 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.732078 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:05:18.732103 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.732110 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:05:18.732120 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:05:18.732138 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:05:18.732145 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:05:18.732155 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-23 06:05:18.732172 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:05:18.732179 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:05:18.732189 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-23 06:05:18.732207 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:05:18.732213 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:05:18.732223 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-23 06:05:18.732241 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:05:18.732248 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:05:18.732257 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-23 06:05:18.732275 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:05:18.732282 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:05:18.732291 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-23 06:05:18.732322 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.732329 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:05:18.732339 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:18.732357 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.732364 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:05:18.732373 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:05:18.732391 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.732398 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:05:18.732408 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:05:18.732425 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.732432 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:05:18.732442 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:05:18.732455 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:05:18.732505 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.732523 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.732529 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-23 06:05:18.732545 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.732570 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.732577 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.732595 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:05:18.732613 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.732620 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.732629 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:05:18.732647 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.732654 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.732664 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:05:18.732681 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.732688 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.732697 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-23 06:05:18.732710 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.732737 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.732748 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:18.732763 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.732769 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:05:18.732783 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.732808 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:18.732816 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.732825 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-23 06:05:18.732839 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.732854 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.732864 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-23 06:05:18.732877 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:18.732904 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:18.732911 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:18.732921 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:18.732934 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:18.732950 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.732964 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:18.732990 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.732997 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:18.733007 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:05:18.733025 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.733032 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:18.733042 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-23 06:05:18.733060 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.733067 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:18.733077 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:05:18.733095 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.733101 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:18.733111 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-23 06:05:18.733129 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:05:18.733136 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:18.733145 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:05:18.733163 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:05:18.733170 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:18.733179 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:05:18.733197 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.733204 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:18.733213 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:05:18.733231 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.733237 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:18.733247 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-23 06:05:18.733264 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.733271 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:18.733281 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-23 06:05:18.733311 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.733318 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:18.733328 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:05:18.733347 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.733354 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:18.733363 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:05:18.733377 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:18.733431 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.733448 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.733455 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-23 06:05:18.733470 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.733495 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.733502 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.733512 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:05:18.733530 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.733537 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.733547 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:05:18.733564 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.733571 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.733580 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:05:18.733598 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:05:18.733605 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.733615 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-23 06:05:18.733628 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.733654 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.733664 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:18.733680 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.733686 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:05:18.733702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.733727 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:18.733734 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.733744 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-23 06:05:18.733757 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.733772 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.733782 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-23 06:05:18.733796 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:18.733824 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:18.733832 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:18.733842 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:18.733855 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:18.733872 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.733885 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:18.733911 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.733918 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:18.733928 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:05:18.733946 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.733953 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:18.733962 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-23 06:05:18.733983 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.733990 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:18.734001 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:05:18.734018 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.734025 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:18.734035 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-23 06:05:18.734053 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:05:18.734060 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:18.734070 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:05:18.734088 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:05:18.734094 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:18.734104 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:05:18.734121 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.734128 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:18.734138 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:05:18.734155 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.734163 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:18.734173 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-23 06:05:18.734190 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.734197 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:18.734207 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-23 06:05:18.734225 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:05:18.734232 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:18.734241 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-23 06:05:18.734259 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.734266 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:18.734275 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:05:18.734305 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.734313 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:18.734323 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:05:18.734337 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:18.734395 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.734411 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:05:18.734439 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:05:18.734446 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:05:18.734457 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:05:18.734470 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:05:18.734487 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.734501 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:05:18.734527 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.734534 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:05:18.734544 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-23 06:05:18.734562 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.734569 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:05:18.734578 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-23 06:05:18.734605 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.734612 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:05:18.734621 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-23 06:05:18.734638 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.734645 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:05:18.734655 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-23 06:05:18.734672 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.734679 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:05:18.734689 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-23 06:05:18.734706 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:05:18.734713 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:05:18.734723 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:05:18.734745 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.734752 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:05:18.734761 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-23 06:05:18.734779 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:05:18.734786 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:05:18.734795 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-23 06:05:18.734813 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:05:18.734819 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:05:18.734829 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-23 06:05:18.734847 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:05:18.734853 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:05:18.734863 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:05:18.734880 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:05:18.734887 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:05:18.734896 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:05:18.734914 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:05:18.734921 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:05:18.734931 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-23 06:05:18.734948 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.734955 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:05:18.734964 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:05:18.734982 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.734988 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:05:18.734998 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-23 06:05:18.735011 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:05:18.735076 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.735095 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.735101 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-23 06:05:18.735128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.735154 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.735161 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.735171 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:05:18.735184 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.735200 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.735210 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:05:18.735225 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.735232 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-23 06:05:18.735245 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.735270 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:05:18.735278 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.735292 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-23 06:05:18.735311 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.735327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.735337 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-23 06:05:18.735353 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.735359 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-23 06:05:18.735373 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.735398 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.735405 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.735415 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:05:18.735433 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.735440 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.735450 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:05:18.735467 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.735474 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.735483 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:05:18.735501 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:05:18.735508 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.735517 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-23 06:05:18.735530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.735558 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.735568 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-23 06:05:18.735583 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.735590 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-23 06:05:18.735608 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.735634 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:05:18.735648 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.735659 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-23 06:05:18.735672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.735687 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.735697 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-23 06:05:18.735711 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:05:18.735737 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-23 06:05:18.735745 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:05:18.735755 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-23 06:05:18.735768 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:05:18.735784 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.735798 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-23 06:05:18.735823 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.735830 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:05:18.735840 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-23 06:05:18.735858 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.735865 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-23 06:05:18.735875 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-23 06:05:18.735892 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.735899 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:05:18.735913 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-23 06:05:18.735938 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:05:18.735945 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-23 06:05:18.735954 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-23 06:05:18.735972 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.735978 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-23 06:05:18.735988 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-23 06:05:18.736005 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.736012 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-23 06:05:18.736022 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-23 06:05:18.736039 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.736046 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-23 06:05:18.736055 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:05:18.736073 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:05:18.736080 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:05:18.736090 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-23 06:05:18.736107 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:05:18.736114 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-23 06:05:18.736124 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-23 06:05:18.736141 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.736148 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-23 06:05:18.736158 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:05:18.736171 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-23 06:05:18.736220 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.736237 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.736244 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-23 06:05:18.736262 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.736287 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.736308 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.736319 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:05:18.736333 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.736348 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.736358 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-23 06:05:18.736373 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.736380 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-23 06:05:18.736398 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.736423 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:05:18.736430 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.736440 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-23 06:05:18.736453 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.736468 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.736478 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-23 06:05:18.736492 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-23 06:05:18.736518 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:05:18.736525 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-23 06:05:18.736534 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-23 06:05:18.736552 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:05:18.736559 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-23 06:05:18.736569 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-23 06:05:18.736586 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:05:18.736599 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-23 06:05:18.736609 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-23 06:05:18.736622 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-23 06:05:18.736646 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.736662 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.736668 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-23 06:05:18.736687 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.736713 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.736720 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.736730 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:05:18.736748 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.736755 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.736765 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:05:18.736782 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.736789 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.736799 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:05:18.736812 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.736835 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.736846 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:18.736861 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.736867 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:05:18.736881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.736905 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:18.736913 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.736923 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-23 06:05:18.736936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.736951 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.736961 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-23 06:05:18.736974 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:18.737006 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:18.737014 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:18.737024 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:18.737037 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:18.737053 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.737067 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:18.737092 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.737099 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:18.737109 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-23 06:05:18.737127 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.737134 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:18.737144 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-23 06:05:18.737161 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.737168 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:18.737178 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-23 06:05:18.737196 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.737202 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:18.737212 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-23 06:05:18.737229 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:05:18.737236 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:18.737245 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-23 06:05:18.737263 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.737270 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:18.737284 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-23 06:05:18.737313 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.737320 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:18.737330 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-23 06:05:18.737348 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.737355 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:18.737365 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:05:18.737382 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.737389 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:18.737399 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:05:18.737412 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:18.737459 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.737476 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.737482 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-23 06:05:18.737503 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.737529 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.737536 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.737546 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:05:18.737565 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.737572 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.737581 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:05:18.737599 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.737606 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.737615 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:05:18.737633 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.737640 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.737649 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:05:18.737667 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.737674 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.737683 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:05:18.737696 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.737727 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.737738 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:05:18.737753 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.737760 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-23 06:05:18.737778 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.737803 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.737810 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.737823 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.737848 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:05:18.737868 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:05:18.737885 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.737896 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:05:18.737906 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-23 06:05:18.737919 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.737934 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:05:18.737943 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-23 06:05:18.737959 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.737965 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-23 06:05:18.737979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.738003 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.738011 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.738025 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-23 06:05:18.738038 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.738054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.738063 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-23 06:05:18.738079 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.738085 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-23 06:05:18.738099 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.738124 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:05:18.738131 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.738141 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-23 06:05:18.738154 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.738169 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.738179 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-23 06:05:18.738194 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.738200 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-23 06:05:18.738214 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.738238 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.738245 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.738255 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:05:18.738268 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.738283 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.738302 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-23 06:05:18.738319 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.738326 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-23 06:05:18.738344 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.738369 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:05:18.738377 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.738387 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-23 06:05:18.738400 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.738416 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.738426 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-23 06:05:18.738440 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:05:18.738467 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-23 06:05:18.738475 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:05:18.738485 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-23 06:05:18.738498 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:05:18.738514 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.738528 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:05:18.738553 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.738561 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:05:18.738571 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-23 06:05:18.738589 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.738600 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:05:18.738610 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-23 06:05:18.738627 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.738634 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:05:18.738648 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-23 06:05:18.738666 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.738673 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:05:18.738682 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-23 06:05:18.738700 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.738707 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:05:18.738716 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-23 06:05:18.738734 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:05:18.738741 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:05:18.738750 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-23 06:05:18.738767 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:05:18.738774 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:05:18.738784 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-23 06:05:18.738801 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:05:18.738808 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:05:18.738818 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-23 06:05:18.738835 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:05:18.738842 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:05:18.738852 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-23 06:05:18.738869 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.738876 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:05:18.738885 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-23 06:05:18.738903 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.738909 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:05:18.738919 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-23 06:05:18.738936 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.738943 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:05:18.738952 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-23 06:05:18.738970 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.738977 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:05:18.738986 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-23 06:05:18.738999 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:05:18.739062 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.739079 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.739086 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-23 06:05:18.739107 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.739133 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.739141 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.739150 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-23 06:05:18.739164 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.739179 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.739189 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:05:18.739205 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.739211 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-23 06:05:18.739225 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.739250 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.739257 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.739267 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-23 06:05:18.739280 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.739307 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.739318 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-23 06:05:18.739334 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.739340 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-23 06:05:18.739354 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.739378 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.739386 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.739396 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-23 06:05:18.739414 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.739420 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.739434 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:05:18.739452 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.739459 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.739469 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:05:18.739487 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.739494 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.739503 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:05:18.739516 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.739543 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.739553 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:18.739569 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.739585 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:05:18.739598 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.739624 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:18.739631 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.739641 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-23 06:05:18.739654 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.739669 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.739679 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-23 06:05:18.739693 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:18.739725 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:18.739733 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:18.739743 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:18.739756 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:18.739774 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.739788 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:18.739813 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.739820 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:18.739830 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:05:18.739848 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.739855 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:18.739865 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:05:18.739882 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.739889 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:18.739898 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-23 06:05:18.739916 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:05:18.739922 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:18.739932 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-23 06:05:18.739949 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.739956 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:18.739966 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:05:18.739983 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.739990 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:18.740000 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-23 06:05:18.740017 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:05:18.740024 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:18.740038 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-23 06:05:18.740051 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:18.740089 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.740107 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.740113 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-23 06:05:18.740127 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.740152 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.740159 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.740169 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-23 06:05:18.740187 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.740194 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.740204 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-23 06:05:18.740221 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.740228 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.740242 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-23 06:05:18.740260 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.740267 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.740277 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-23 06:05:18.740304 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.740311 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.740322 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-23 06:05:18.740340 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.740347 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.740356 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-23 06:05:18.740374 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.740381 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.740390 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-23 06:05:18.740408 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.740414 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.740424 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-23 06:05:18.740437 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.740478 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.740489 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:05:18.740504 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.740511 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-23 06:05:18.740530 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.740555 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:05:18.740562 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.740573 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-23 06:05:18.740586 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.740602 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.740612 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-23 06:05:18.740629 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:05:18.740636 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-23 06:05:18.740648 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-23 06:05:18.740664 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.740670 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-23 06:05:18.740684 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.740707 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:05:18.740726 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:05:18.740742 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.740753 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:05:18.740764 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-23 06:05:18.740781 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.740788 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-23 06:05:18.740802 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-23 06:05:18.740819 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:05:18.740826 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-23 06:05:18.740836 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-23 06:05:18.740854 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:05:18.740862 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-23 06:05:18.740872 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:05:18.740889 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:18.740895 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-23 06:05:18.740905 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:18.740922 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:18.740929 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-23 06:05:18.740938 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:18.740955 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:05:18.740962 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-23 06:05:18.740971 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:05:18.740988 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:05:18.740995 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-23 06:05:18.741004 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:05:18.741021 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:05:18.741028 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-23 06:05:18.741037 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-23 06:05:18.741054 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:18.741061 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-23 06:05:18.741071 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:18.741088 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:05:18.741094 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-23 06:05:18.741104 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-23 06:05:18.741121 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:05:18.741127 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-23 06:05:18.741137 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:05:18.741154 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:18.741161 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-23 06:05:18.741174 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:18.741191 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:05:18.741198 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-23 06:05:18.741208 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-23 06:05:18.741221 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-23 06:05:18.741257 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-23 06:05:18.741286 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-23 06:05:18.741325 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:05:18.741353 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-23 06:05:18.741379 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:05:18.741406 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-23 06:05:18.741432 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-23 06:05:18.741458 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-23 06:05:18.741485 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-23 06:05:18.741511 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-23 06:05:18.741537 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-23 06:05:18.741563 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-23 06:05:18.741591 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-23 06:05:18.741616 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-23 06:05:18.741659 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-23 06:05:18.741685 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-23 06:05:18.741712 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-23 06:05:18.741739 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-23 06:05:18.741765 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:05:18.741791 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-23 06:05:18.741817 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-23 06:05:18.741843 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-23 06:05:18.741869 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:05:18.742057 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-23 06:05:18.742085 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:18.742111 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:05:18.742138 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:05:18.742164 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:05:18.742190 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-23 06:05:18.742216 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:05:18.742242 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-23 06:05:18.742269 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-23 06:05:18.742310 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-23 06:05:18.742337 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-23 06:05:18.742365 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:18.742392 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:05:18.742419 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:18.742446 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:05:18.742473 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:05:18.742499 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-23 06:05:18.742525 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:18.742552 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-23 06:05:18.742578 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:18.742603 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-23 06:05:18.742630 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:05:18.742656 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-23 06:05:18.742682 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-23 06:05:18.742708 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-23 06:05:18.742733 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-23 06:05:18.742764 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-23 06:05:18.742790 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:18.742816 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-23 06:05:18.742842 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:05:18.742869 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-23 06:05:18.742895 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-23 06:05:18.742921 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-23 06:05:18.742947 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-23 06:05:18.742973 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-23 06:05:18.742999 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:05:18.743026 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-23 06:05:18.743052 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:18.743078 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-23 06:05:18.743104 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:05:18.743132 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-23 06:05:18.743159 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.743177 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.743203 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:05:18.743229 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.743246 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.743263 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.743289 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:05:18.743321 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.743338 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.743355 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.743372 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.743397 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:05:18.743423 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.743448 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:05:18.743478 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.743504 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:05:18.743530 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.743547 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.743573 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:05:18.743599 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.743616 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.743642 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:05:18.743669 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.743694 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:05:18.743720 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.743746 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:05:18.743772 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.743798 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:05:18.743823 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.743849 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:05:18.743875 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.743892 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.743917 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:05:18.743943 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.743970 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:05:18.743995 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.744021 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:05:18.744047 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.744073 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:05:18.744099 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.744116 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.744133 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.744151 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.744168 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.744189 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.744207 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.744233 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:05:18.744259 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.744276 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.744297 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.744324 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:05:18.744350 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.744376 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:05:18.744402 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.744419 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.744436 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.744462 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:05:18.744488 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.744506 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.744522 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.744539 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.744556 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.744582 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:05:18.744607 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.744624 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.744641 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.744658 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.744683 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:18.744709 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.744726 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.744743 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.744760 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.744786 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:18.744816 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.744843 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:05:18.744869 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.744887 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.744904 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.744921 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.744949 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:05:18.744975 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.745001 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:05:18.745027 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.745044 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.745060 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.745086 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:18.745112 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.745129 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.745146 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.745162 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.745179 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.745205 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:05:18.745231 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.745257 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-23 06:05:18.745282 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.745314 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:05:18.745340 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.745366 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:05:18.745392 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.745409 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.745425 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.745443 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.745474 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:18.745501 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.745518 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.745534 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.745552 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.745569 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.745586 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.745603 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.745619 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.745645 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-23 06:05:18.745672 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.745690 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.745715 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:05:18.745741 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.745758 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.745774 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.745800 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:05:18.745825 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.745842 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.745859 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.745875 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.745901 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:05:18.745927 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.745952 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:05:18.745978 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.746003 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:05:18.746029 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.746046 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.746072 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:05:18.746098 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.746119 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.746145 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:05:18.746171 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.746197 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:05:18.746232 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.746258 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:05:18.746284 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.746315 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:05:18.746341 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.746367 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:05:18.746393 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.746410 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.746436 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:05:18.746462 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.746488 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:05:18.746513 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.746539 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:05:18.746565 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.746591 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:05:18.746616 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.746633 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.746650 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.746667 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.746684 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.746701 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.746717 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.746743 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:05:18.746769 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.746786 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.746802 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.746832 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:05:18.746858 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.746885 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:05:18.746911 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.746928 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.746945 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.746971 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:05:18.746996 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.747013 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.747030 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.747046 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.747063 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.747089 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:05:18.747114 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.747131 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.747148 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.747165 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.747190 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:18.747216 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.747233 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.747250 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.747267 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.747292 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:18.747332 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.747358 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:05:18.747384 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.747402 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.747419 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.747441 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.747468 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:05:18.747494 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.747520 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:05:18.747545 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.747563 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.747579 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.747605 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:18.747631 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.747648 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.747664 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.747681 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.747698 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.747724 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:05:18.747750 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.747777 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-23 06:05:18.747803 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.747828 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:05:18.747854 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.747880 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:05:18.747906 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.747923 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.747939 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.747956 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.747982 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:18.748007 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.748024 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.748042 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.748058 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.748084 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.748101 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.748118 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.748135 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:05:18.748160 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-23 06:05:18.748186 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-23 06:05:18.748243 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:05:18.748305 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:05:18.748356 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:05:18.748402 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-23 06:05:18.748449 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-23 06:05:18.748496 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-23 06:05:18.748543 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-23 06:05:18.748613 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:05:18.748661 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:05:18.748709 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:05:18.748755 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:05:18.748802 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:18.748849 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:05:18.748896 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:05:18.748942 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:05:18.748989 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:05:18.749037 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:18.749085 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:18.749132 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:05:18.749194 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:18.749249 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:18.749322 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:05:18.749369 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-23 06:05:18.749415 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:05:18.749461 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:18.749507 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:05:18.749555 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-23 06:05:18.749603 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:05:18.749668 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:05:18.749714 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:18.749762 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:05:18.749817 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-23 06:05:18.749865 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:05:18.749911 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:05:18.749959 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:05:18.750004 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-23 06:05:18.750051 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-23 06:05:18.750113 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-23 06:05:18.750164 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-23 06:05:18.750416 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:05:18.750464 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:05:18.750510 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:05:18.750557 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:05:18.750603 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:18.750651 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:05:18.750699 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:05:18.750746 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:05:18.750793 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:05:18.750840 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:18.750888 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:18.750935 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:05:18.750983 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:18.751034 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:18.751085 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:05:18.751132 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-23 06:05:18.751179 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:05:18.751225 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:18.751270 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:05:18.751329 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-23 06:05:18.751377 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:05:18.751429 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:05:18.751475 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:18.751523 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:05:18.751579 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-23 06:05:18.751626 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:05:18.751673 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:05:18.751721 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:05:18.751767 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-23 06:05:18.751814 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-23 06:05:18.751861 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-23 06:05:18.751916 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-23 06:05:18.751963 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:05:18.752010 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:05:18.752058 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:05:18.752104 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:05:18.752150 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:18.752197 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:05:18.752244 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:05:18.752290 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:05:18.752351 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:05:18.752399 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:18.752447 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:18.752495 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:05:18.752543 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:18.752594 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:18.752646 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:05:18.752692 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-23 06:05:18.752742 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:05:18.752788 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:18.752834 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:05:18.752883 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-23 06:05:18.752931 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:05:18.752985 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:05:18.753031 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:18.753079 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:05:18.753135 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-23 06:05:18.753161 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:05:18.753222 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:05:18.753276 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:05:18.753343 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:05:18.753401 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:05:18.753455 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:05:18.753508 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:05:18.753561 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:05:18.753615 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:05:18.753668 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:05:18.753722 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:05:18.753775 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:05:18.753828 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:18.753881 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:05:18.753935 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:05:18.753987 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:05:18.754040 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:05:18.754093 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:18.754148 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:18.754201 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:05:18.754254 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:18.754321 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:18.754374 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:05:18.754426 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:05:18.754479 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:05:18.754533 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:18.754626 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:05:18.754680 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:05:18.754732 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:05:18.754786 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:05:18.754838 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:18.754891 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:05:18.754953 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-23 06:05:18.754976 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:05:18.755031 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:05:18.755084 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:05:18.755137 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:05:18.755190 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:05:18.755243 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:05:18.755302 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:05:18.755357 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:05:18.755410 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:05:18.755464 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:05:18.755734 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:05:18.755789 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:05:18.755843 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:18.755897 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:05:18.755950 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:05:18.756008 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:05:18.756061 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:05:18.756116 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:18.756169 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:18.756223 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:05:18.756277 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:18.756336 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:18.756390 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:05:18.756444 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:05:18.756497 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:05:18.756550 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:18.756603 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:05:18.756656 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:05:18.756710 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:05:18.756763 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:05:18.756817 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:18.756870 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:05:18.756931 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-23 06:05:18.756953 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:05:18.757003 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:05:18.757050 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:05:18.757098 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:05:18.757151 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:05:18.757199 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:05:18.757247 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:05:18.757298 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:05:18.757348 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:05:18.757395 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:05:18.757443 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:05:18.757495 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:05:18.757542 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:18.757590 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:05:18.757638 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:05:18.757685 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:05:18.757732 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:05:18.757781 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:18.757829 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:18.757876 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:05:18.757924 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:18.757972 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:18.758019 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:05:18.758067 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:05:18.758115 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:05:18.758168 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:18.758215 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:05:18.758262 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:05:18.758315 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:05:18.758363 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:05:18.758415 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:18.758464 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:05:18.758519 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-23 06:05:18.758541 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:05:18.758591 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:05:18.758640 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:05:18.758689 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:05:18.758739 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:05:18.758788 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:05:18.758838 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:05:18.758887 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:05:18.758938 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:05:18.758988 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:05:18.759037 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:05:18.759086 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:05:18.759135 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:18.759185 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:05:18.759239 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:05:18.759289 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:05:18.759344 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:05:18.759397 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:18.759447 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:18.759497 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:05:18.759547 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:18.759597 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:18.759646 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:05:18.759696 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:05:18.759745 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:05:18.759795 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:18.759846 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:05:18.759897 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:05:18.759946 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:05:18.759995 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:05:18.760046 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:18.760096 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:05:18.760149 wsdl: current service: Service1 2019-04-23 06:05:18.760166 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-23 06:05:18.760196 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-23 06:05:18.760223 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-23 06:05:18.760250 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-23 06:05:18.760276 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-23 06:05:18.760311 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:05:18.760328 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:05:18.760338 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:05:18.760347 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:05:18.760364 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:05:18.760374 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:05:18.760384 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:05:18.760393 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:05:18.760401 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:05:18.760410 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:05:18.760418 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:05:18.760427 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:05:18.760436 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:18.760451 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:05:18.760460 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:05:18.760469 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:05:18.760478 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:05:18.760486 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:18.760495 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:18.760504 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:05:18.760512 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:18.760520 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:18.760529 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:05:18.760537 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:05:18.760545 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:05:18.760553 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:18.760562 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:05:18.760570 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:05:18.760579 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:05:18.760587 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:05:18.760595 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:18.760604 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:05:18.760612 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:05:18.760622 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:05:18.760630 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:05:18.760640 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:05:18.760653 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:05:18.760662 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:05:18.760671 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:05:18.760679 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:05:18.760687 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:05:18.760694 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:05:18.760702 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:05:18.760714 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:05:18.760722 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:18.760730 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:05:18.760737 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:05:18.760745 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:05:18.760753 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:05:18.760761 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:18.760770 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:18.760777 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:05:18.760785 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:18.760793 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:18.760800 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:05:18.760807 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:05:18.760815 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:05:18.760822 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:18.760829 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:05:18.760837 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:05:18.760844 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:05:18.760852 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:05:18.760860 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:18.760867 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:05:18.760878 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:05:18.760889 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:05:18.760897 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:05:18.760906 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:05:18.760913 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:05:18.760921 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:05:18.760929 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:05:18.760937 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:05:18.760944 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:05:18.760951 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:05:18.760958 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:05:18.760965 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:05:18.760972 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:18.760979 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:05:18.760986 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:05:18.760993 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:05:18.761000 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:05:18.761007 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:18.761014 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:18.761022 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:05:18.761028 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:18.761036 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:18.761044 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:05:18.761051 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:05:18.761059 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:05:18.761065 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:18.761072 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:05:18.761079 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:05:18.761086 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:05:18.761093 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:05:18.761100 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:18.761107 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:05:18.761114 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:05:18.761123 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:05:18.761130 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:05:18.761138 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:05:18.761145 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:05:18.761152 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:05:18.761159 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:05:18.761166 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:05:18.761173 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:05:18.761180 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:05:18.761187 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:05:18.761194 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:05:18.761201 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:18.761226 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:05:18.761233 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:05:18.761240 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:05:18.761247 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:05:18.761254 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:18.761261 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:05:18.761268 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:05:18.761505 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:05:18.761514 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:05:18.761521 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:05:18.761528 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:05:18.761536 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:05:18.761543 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:05:18.761550 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:05:18.761557 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:05:18.761564 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:05:18.761571 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:05:18.761578 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:05:18.761584 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:05:18.761913 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-23 06:05:18.761925 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:05:18.761930 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:05:18.761935 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:05:18.761942 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-23 06:05:18.761947 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-23 06:05:18.761951 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-23 06:05:18.761960 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-23 06:05:18.761969 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-23 06:05:18.762012 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-23 06:05:18.762019 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203180" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:05:18.762033 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-23 06:05:18.762054 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-23 06:05:18.762061 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-23 06:05:18.762065 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-23 06:05:18.762069 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-23 06:05:18.762074 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203180" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:05:18.762086 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:05:18.762092 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:05:18.762097 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:05:18.762109 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-23 06:05:18.762119 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:05:18.762124 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-23 06:05:18.762149 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.762158 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-23 06:05:18.762163 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.762187 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-23 06:05:18.762193 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-23 06:05:18.762197 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-23 06:05:18.762201 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-23 06:05:18.762205 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-23 06:05:18.762209 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-23 06:05:18.762214 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-23 06:05:18.762218 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-23 06:05:18.762224 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203180" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:05:18.762235 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:05:18.762241 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:05:18.762246 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:05:18.762252 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-23 06:05:18.762258 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-23 06:05:18.762262 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:05:18.762286 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-23 06:05:18.762307 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:05:18.762312 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:05:18.762318 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:05:18.762322 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:05:18.762332 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-23 06:05:18.762341 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:05:18.762346 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:05:18.762351 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-23 06:05:18.762364 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "203180" 2019-04-23 06:05:18.762372 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:05:18.762376 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:05:18.762381 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:05:18.762388 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:05:18.762393 wsdl: in serializeType: returning: 203180 2019-04-23 06:05:18.762399 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-23 06:05:18.762406 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:05:18.762410 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:05:18.762414 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-23 06:05:18.762419 wsdl: in serializeType: returning: 203180 2019-04-23 06:05:18.762424 wsdl: serializeRPCParameters returning: 203180 2019-04-23 06:05:18.762445 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=203180 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-23 06:05:18.762449 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-23 06:05:18.762455 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6583"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-23 06:05:18.762470 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-23 06:05:18.762476 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=203180 2019-04-23 06:05:18.762487 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-23 06:05:18.762563 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-23 06:05:18.762500 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-23 06:05:18.762512 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-23 06:05:18.762517 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-23 06:05:18.762522 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-23 06:05:18.762526 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-23 06:05:18.762533 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:05:18.762543 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:05:18.762551 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-23 06:05:18.762557 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-23 06:05:18.762570 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-23 06:05:18.762581 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-23 06:05:18.762589 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-23 06:05:18.770655 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-23 06:05:18.770692 soap_transport_http: socket connected 2019-04-23 06:05:18.770706 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-23 06:05:18.770712 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-23 06:05:18.770718 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:05:18.770724 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:05:18.770728 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-23 06:05:18.770733 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-23 06:05:18.770739 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-23 06:05:18.770776 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-23 06:05:18.781059 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-23 06:05:18.781096 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-23 06:05:18.781103 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:05:18.781108 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-23 06:05:18.781114 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-23 06:05:18.781119 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-23 06:05:18.781126 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-23 06:05:18.781132 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-23 06:05:18.781137 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-23 06:05:18.781143 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 23 Apr 2019 04:05:13 GMT 2019-04-23 06:05:18.781150 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-23 06:05:18.781155 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-23 06:05:18.781161 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-23 06:05:18.781172 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-23 06:05:18.781199 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-23 06:05:18.781211 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-23 06:05:18.781221 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-23 06:05:18.781226 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-23 06:05:18.781231 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-23 06:05:18.781281 soap_transport_http: closed socket 2019-04-23 06:05:18.781299 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-23 06:05:18.781315 soap_transport_http: end of send() 2019-04-23 06:05:18.781344 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:05:18.781351 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 23 Apr 2019 04:05:13 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-23 06:05:18.781385 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-23 06:05:18.781394 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-23 06:05:18.781418 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-23 06:05:18.781425 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-23 06:05:18.781530 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-23 06:05:18.781627 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-23 06:05:18.781634 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-23 06:05:18.781643 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-23 06:05:18.781653 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-23 06:05:18.781685 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-23 06:05:18.781740 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-23 06:05:18.781771 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-23 06:05:18.781786 nusoap_client: got fault 2019-04-23 06:05:18.781794 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-23 06:05:18.781804 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-23 06:05:18.781809 nusoap_client: detail =