Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 100.2Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
166095 Model turbiny: S4D
 Producent OE: SCHWITZER
 Pojazd: CATERPILLAR
 Silnik:
JR T3485
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 27 May 2020 15:01:08 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-05-27 17:01:30.629838 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-05-27 17:01:30.629907 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 17:01:30.629935 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203180" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-05-27 17:01:30.629953 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 17:01:30.629962 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-05-27 17:01:30.629970 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-05-27 17:01:30.629982 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-05-27 17:01:30.629990 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 17:01:30.629996 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 17:01:30.630005 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 17:01:30.630013 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-27 17:01:30.630023 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-27 17:01:30.630029 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-27 17:01:30.630033 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-27 17:01:30.630037 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-27 17:01:30.630041 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-05-27 17:01:30.630052 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 17:01:30.630065 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 17:01:30.630073 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-27 17:01:30.630079 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-05-27 17:01:30.630084 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-05-27 17:01:30.630093 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-27 17:01:30.630100 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-27 17:01:30.636707 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-27 17:01:30.636725 soap_transport_http: socket connected 2020-05-27 17:01:30.636736 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-05-27 17:01:30.636743 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 17:01:30.636748 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 17:01:30.636752 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-27 17:01:30.636756 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-05-27 17:01:30.636789 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-05-27 17:01:30.661601 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-05-27 17:01:30.661626 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-05-27 17:01:30.661633 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-27 17:01:30.661639 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-27 17:01:30.661645 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-27 17:01:30.661650 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-27 17:01:30.661656 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-27 17:01:30.661663 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-27 17:01:30.661669 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-27 17:01:30.661674 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 27 May 2020 15:01:08 GMT 2020-05-27 17:01:30.661680 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-27 17:01:30.661685 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-05-27 17:01:30.661691 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-27 17:01:30.661702 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-05-27 17:01:30.661731 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-05-27 17:01:30.661755 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-05-27 17:01:30.668448 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-27 17:01:30.668481 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.668587 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.668607 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.668651 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.668666 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.675325 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 17:01:30.675388 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.675410 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-27 17:01:30.675446 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.675499 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 17:01:30.675513 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.675552 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.675598 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 17:01:30.675612 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.675643 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.675658 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.682104 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 17:01:30.682131 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.682152 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.682181 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.682194 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.682231 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.682244 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.682274 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.682297 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.682341 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.682394 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 17:01:30.682436 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.682451 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 17:01:30.682467 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.682490 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.682526 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.682546 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.682572 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.682606 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.682618 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.682645 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.682671 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.682684 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.682727 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 17:01:30.682773 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.682785 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.688750 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.688769 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.688783 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.688821 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.688870 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.688884 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.688918 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.688947 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.688978 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.688994 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.689030 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.689065 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.689106 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.689158 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 17:01:30.689172 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.689196 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.689210 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.689246 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.689260 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.689291 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.689373 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 17:01:30.689398 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.689452 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 17:01:30.689465 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.689508 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.689520 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.689547 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.689573 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.689629 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2020-05-27 17:01:30.689721 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.689734 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.689767 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.689806 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.689818 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.689847 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.689859 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.689906 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.689950 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 17:01:30.695391 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.695424 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.695454 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.695525 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 17:01:30.695542 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.695581 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.695749 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.695771 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.695790 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.695870 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.695897 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.695910 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.695947 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.695976 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.696011 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.696044 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.696084 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.696104 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.696123 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 17:01:30.696176 soap_transport_http: read buffer of 1421 bytes 2020-05-27 17:01:30.696192 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-27 17:01:30.696201 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-05-27 17:01:30.696254 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-05-27 17:01:30.696303 soap_transport_http: closed socket 2020-05-27 17:01:30.696323 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-27 17:01:30.696335 soap_transport_http: end of send() 2020-05-27 17:01:30.696360 wsdl: got WSDL URL 2020-05-27 17:01:30.696369 wsdl: Parse WSDL 2020-05-27 17:01:30.696619 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-05-27 17:01:30.696641 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-05-27 17:01:30.696709 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.696723 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-05-27 17:01:30.696757 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.696808 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.696822 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.696845 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 17:01:30.696879 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.696904 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.696926 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 17:01:30.696951 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.697004 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.697022 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-05-27 17:01:30.697046 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.697055 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-05-27 17:01:30.697078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.697122 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:01:30.697133 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.697161 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-05-27 17:01:30.697185 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.697211 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.697230 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-05-27 17:01:30.697256 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.697266 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-05-27 17:01:30.697290 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.697336 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.697349 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.697365 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 17:01:30.697394 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.697404 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.697419 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 17:01:30.697467 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.697479 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.697496 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-27 17:01:30.697518 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.697564 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.697585 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-05-27 17:01:30.697613 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.697624 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-05-27 17:01:30.697651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.697698 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:01:30.697710 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.697727 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-05-27 17:01:30.697753 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.697779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.697801 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-05-27 17:01:30.697828 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.697838 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-05-27 17:01:30.697864 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.697931 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.697943 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.697972 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 17:01:30.698004 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.698016 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.698045 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 17:01:30.698086 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.698098 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.698129 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-27 17:01:30.698156 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.698164 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.698174 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 17:01:30.698188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.698216 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.698228 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-05-27 17:01:30.698255 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.698263 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-05-27 17:01:30.698280 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.698313 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.698320 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.698335 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.698363 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 17:01:30.698385 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 17:01:30.698403 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.698414 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 17:01:30.698425 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-05-27 17:01:30.698441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.698458 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 17:01:30.698469 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-27 17:01:30.698485 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.698491 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-05-27 17:01:30.698506 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.698532 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.698540 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.698550 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 17:01:30.698570 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.698586 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.698596 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-05-27 17:01:30.698611 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.698618 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-05-27 17:01:30.698632 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.698657 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.698663 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.698677 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.698701 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 17:01:30.698721 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 17:01:30.698738 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.698749 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 17:01:30.698759 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-05-27 17:01:30.698772 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.698786 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 17:01:30.698796 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-05-27 17:01:30.698811 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.698817 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-05-27 17:01:30.698833 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.698858 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.698865 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.698875 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 17:01:30.698905 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.698912 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.698921 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 17:01:30.698938 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.698944 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.698967 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-27 17:01:30.698983 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.698989 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.699002 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 17:01:30.699015 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.699039 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.699049 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:01:30.699063 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.699069 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-05-27 17:01:30.699082 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.699105 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:01:30.699112 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.699121 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-05-27 17:01:30.699134 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.699148 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.699158 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-27 17:01:30.699171 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.699177 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-05-27 17:01:30.699190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.699213 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.699220 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.699228 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 17:01:30.699241 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.699255 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.699264 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-05-27 17:01:30.699278 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.699283 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-05-27 17:01:30.699296 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.699321 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.699327 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.699336 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-05-27 17:01:30.699349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.699364 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.699373 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-05-27 17:01:30.699387 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.699393 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-05-27 17:01:30.699405 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.699428 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.699449 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.699469 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 17:01:30.699483 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.699498 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.699521 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-05-27 17:01:30.699537 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.699543 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-05-27 17:01:30.699557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.699589 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.699597 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.699607 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-05-27 17:01:30.699620 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.699635 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.699645 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-05-27 17:01:30.699660 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.699666 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-05-27 17:01:30.699680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.699705 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.699712 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.699721 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 17:01:30.699738 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.699745 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.699755 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 17:01:30.699768 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.699787 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.699796 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-05-27 17:01:30.699811 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.699817 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-05-27 17:01:30.699831 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.699856 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.699863 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.699873 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-05-27 17:01:30.699899 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.699914 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.699924 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-05-27 17:01:30.699938 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.699944 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-05-27 17:01:30.699970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.699993 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.699999 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.700008 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 17:01:30.700024 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.700030 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.700039 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 17:01:30.700052 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.700069 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.700078 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-05-27 17:01:30.700091 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.700097 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-05-27 17:01:30.700110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.700133 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.700140 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.700149 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-05-27 17:01:30.700161 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.700175 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.700184 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-05-27 17:01:30.700198 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.700203 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-05-27 17:01:30.700216 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.700239 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.700245 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.700254 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 17:01:30.700266 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.700280 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.700289 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-05-27 17:01:30.700303 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.700308 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-05-27 17:01:30.700321 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.700344 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.700350 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.700359 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-05-27 17:01:30.700371 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.700385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.700394 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-05-27 17:01:30.700408 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.700414 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-05-27 17:01:30.700427 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.700477 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.700484 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.700493 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 17:01:30.700520 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.700536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.700546 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-05-27 17:01:30.700566 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.700573 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-05-27 17:01:30.700588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.700613 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:01:30.700620 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.700630 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-05-27 17:01:30.700643 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.700658 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.700668 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-05-27 17:01:30.700683 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.700689 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-05-27 17:01:30.700703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.700727 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.700734 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.700744 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-27 17:01:30.700757 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.700772 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.700782 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-05-27 17:01:30.700796 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.700802 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-05-27 17:01:30.700816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.700840 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.700847 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.700857 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-05-27 17:01:30.700870 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.700885 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.700907 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-27 17:01:30.700927 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.700933 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-05-27 17:01:30.700946 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.700982 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.700989 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.700998 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-27 17:01:30.701010 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.701024 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.701034 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-05-27 17:01:30.701048 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.701053 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-05-27 17:01:30.701066 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.701089 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.701096 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.701105 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-05-27 17:01:30.701117 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.701131 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.701140 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-05-27 17:01:30.701154 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.701159 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-05-27 17:01:30.701172 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.701195 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.701201 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.701210 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-05-27 17:01:30.701228 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.701235 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.701244 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-05-27 17:01:30.701256 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.701274 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.701283 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 17:01:30.701310 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.701316 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-05-27 17:01:30.701330 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.701354 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:01:30.701361 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.701370 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-05-27 17:01:30.701383 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.701398 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.701407 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-27 17:01:30.701423 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.701429 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-27 17:01:30.701448 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.701487 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.701494 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.701504 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 17:01:30.701517 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.701533 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.701543 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:01:30.701562 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.701569 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-27 17:01:30.701584 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.701609 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.701617 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.701626 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-05-27 17:01:30.701640 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.701655 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.701666 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 17:01:30.701680 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.701687 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-05-27 17:01:30.701700 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.701726 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 17:01:30.701733 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.701743 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-27 17:01:30.701756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.701771 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.701781 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-05-27 17:01:30.701796 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.701802 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-27 17:01:30.701816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.701839 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.701845 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.701859 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.701883 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 17:01:30.701903 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 17:01:30.701933 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.701944 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 17:01:30.701953 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-05-27 17:01:30.701965 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.701992 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 17:01:30.702001 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-05-27 17:01:30.702015 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.702021 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-05-27 17:01:30.702034 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.702057 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 17:01:30.702064 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.702073 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-27 17:01:30.702085 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.702099 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.702108 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-05-27 17:01:30.702121 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.702127 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-05-27 17:01:30.702139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.702161 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.702167 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.702179 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.702201 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 17:01:30.702220 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 17:01:30.702235 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.702245 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 17:01:30.702254 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-05-27 17:01:30.702266 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.702279 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 17:01:30.702288 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-05-27 17:01:30.702302 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.702307 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-05-27 17:01:30.702320 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.702343 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 17:01:30.702351 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.702360 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-27 17:01:30.702372 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.702387 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.702396 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-05-27 17:01:30.702410 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.702416 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-27 17:01:30.702428 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.702469 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.702475 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.702489 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.702525 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 17:01:30.702546 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 17:01:30.702569 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.702581 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 17:01:30.702592 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-05-27 17:01:30.702604 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.702619 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 17:01:30.702629 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-05-27 17:01:30.702643 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.702650 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-05-27 17:01:30.702663 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.702689 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.702696 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.702706 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-05-27 17:01:30.702723 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.702730 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.702740 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-05-27 17:01:30.702757 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.702764 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.702773 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 17:01:30.702791 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.702797 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.702807 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-27 17:01:30.702825 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.702832 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.702841 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-27 17:01:30.702858 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.702865 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.702874 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-05-27 17:01:30.702904 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.702911 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.702920 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 17:01:30.702933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.702980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.702991 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-05-27 17:01:30.703005 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.703010 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-05-27 17:01:30.703037 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.703061 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.703068 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.703077 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-05-27 17:01:30.703090 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.703104 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.703114 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-05-27 17:01:30.703128 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.703134 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-05-27 17:01:30.703147 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.703170 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.703177 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.703186 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-27 17:01:30.703203 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.703210 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.703219 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 17:01:30.703235 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.703242 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.703251 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-27 17:01:30.703264 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.703286 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.703296 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-05-27 17:01:30.703310 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.703316 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-05-27 17:01:30.703330 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.703353 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.703360 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.703370 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-05-27 17:01:30.703383 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.703397 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.703407 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-05-27 17:01:30.703421 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.703428 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-27 17:01:30.703446 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.703471 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.703491 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.703502 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 17:01:30.703515 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.703531 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.703542 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:01:30.703557 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.703569 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-27 17:01:30.703584 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.703610 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.703617 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.703627 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-05-27 17:01:30.703641 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.703656 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.703666 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 17:01:30.703681 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.703687 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-05-27 17:01:30.703701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.703726 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.703733 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.703742 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 17:01:30.703760 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.703767 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.703776 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-05-27 17:01:30.703797 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.703803 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.703813 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-05-27 17:01:30.703831 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:01:30.703838 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.703847 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-05-27 17:01:30.703864 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.703883 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.703894 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-05-27 17:01:30.703907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.703936 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.703947 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-05-27 17:01:30.703961 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.703967 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-05-27 17:01:30.703981 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.704004 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.704011 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.704020 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-05-27 17:01:30.704033 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.704048 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.704057 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-05-27 17:01:30.704072 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.704078 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-27 17:01:30.704091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.704115 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.704122 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.704131 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-27 17:01:30.704148 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.704155 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.704164 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 17:01:30.704180 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.704187 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.704196 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-27 17:01:30.704209 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.704231 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.704240 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:01:30.704255 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.704261 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-27 17:01:30.704274 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.704299 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.704305 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.704315 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-05-27 17:01:30.704328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.704342 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.704352 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 17:01:30.704366 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.704372 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-05-27 17:01:30.704385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.704410 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.704417 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.704426 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 17:01:30.704448 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.704456 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.704466 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 17:01:30.704503 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.704510 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.704519 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 17:01:30.704538 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.704545 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.704555 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-27 17:01:30.704581 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.704588 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.704598 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 17:01:30.704611 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.704642 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.704653 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-05-27 17:01:30.704668 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.704674 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 17:01:30.704688 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.704714 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 17:01:30.704721 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.704731 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-05-27 17:01:30.704744 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.704759 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.704769 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 17:01:30.704789 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 17:01:30.704818 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-05-27 17:01:30.704825 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 17:01:30.704835 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-05-27 17:01:30.704849 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 17:01:30.704865 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.704892 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-05-27 17:01:30.704917 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.704923 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-05-27 17:01:30.704933 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 17:01:30.704950 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:01:30.704957 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 17:01:30.704966 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-05-27 17:01:30.704983 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:01:30.704990 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 17:01:30.704999 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-05-27 17:01:30.705016 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:01:30.705022 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 17:01:30.705031 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-27 17:01:30.705054 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:01:30.705060 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 17:01:30.705069 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-05-27 17:01:30.705086 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 17:01:30.705093 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-05-27 17:01:30.705102 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-05-27 17:01:30.705119 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.705126 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-05-27 17:01:30.705135 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-05-27 17:01:30.705152 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.705158 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-05-27 17:01:30.705168 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 17:01:30.705189 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.705196 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-05-27 17:01:30.705206 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-05-27 17:01:30.705223 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.705229 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-05-27 17:01:30.705238 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 17:01:30.705255 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.705261 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-05-27 17:01:30.705270 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 17:01:30.705283 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-05-27 17:01:30.705334 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.705351 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.705357 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-05-27 17:01:30.705371 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.705395 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.705402 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.705412 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 17:01:30.705429 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.705437 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.705450 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-27 17:01:30.705467 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.705474 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.705504 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-27 17:01:30.705521 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.705529 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.705538 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-27 17:01:30.705551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.705586 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.705598 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-27 17:01:30.705613 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.705619 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 17:01:30.705633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.705658 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 17:01:30.705665 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.705675 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-05-27 17:01:30.705689 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.705704 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.705715 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-05-27 17:01:30.705728 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 17:01:30.705755 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-27 17:01:30.705766 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 17:01:30.705776 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-27 17:01:30.705789 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 17:01:30.705805 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.705826 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 17:01:30.705852 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.705859 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 17:01:30.705881 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-27 17:01:30.705899 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.705905 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 17:01:30.705915 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-27 17:01:30.705932 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.705938 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 17:01:30.705947 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-27 17:01:30.705964 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.705970 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 17:01:30.705980 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-27 17:01:30.705997 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:01:30.706003 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 17:01:30.706013 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-27 17:01:30.706029 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:01:30.706036 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 17:01:30.706045 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-27 17:01:30.706061 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.706068 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 17:01:30.706077 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 17:01:30.706094 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.706100 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 17:01:30.706109 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-27 17:01:30.706126 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.706132 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 17:01:30.706142 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-27 17:01:30.706158 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.706164 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 17:01:30.706174 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 17:01:30.706190 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.706197 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 17:01:30.706206 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 17:01:30.706219 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 17:01:30.706269 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.706285 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.706292 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-27 17:01:30.706306 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.706330 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.706337 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.706347 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 17:01:30.706364 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.706370 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.706379 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 17:01:30.706396 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.706402 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.706411 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 17:01:30.706428 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 17:01:30.706435 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.706449 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-05-27 17:01:30.706462 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.706502 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.706513 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:01:30.706529 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.706535 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 17:01:30.706550 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.706586 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:01:30.706594 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.706604 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-05-27 17:01:30.706617 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.706633 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.706643 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-27 17:01:30.706656 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:01:30.706685 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:01:30.706692 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:01:30.706702 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:01:30.706716 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:01:30.706733 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.706747 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:01:30.706772 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.706779 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:01:30.706801 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-27 17:01:30.706819 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.706825 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:01:30.706834 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-27 17:01:30.706851 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.706857 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:01:30.706866 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-27 17:01:30.706895 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.706901 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:01:30.706911 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-27 17:01:30.706927 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:01:30.706933 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:01:30.706941 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-27 17:01:30.706957 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:01:30.706964 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:01:30.706972 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-27 17:01:30.706988 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.706994 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:01:30.707003 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 17:01:30.707019 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.707025 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:01:30.707034 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-27 17:01:30.707050 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.707056 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:01:30.707065 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-27 17:01:30.707081 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 17:01:30.707087 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:01:30.707096 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-05-27 17:01:30.707112 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.707118 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:01:30.707127 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 17:01:30.707143 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.707149 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:01:30.707158 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 17:01:30.707170 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:01:30.707223 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.707237 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 17:01:30.707263 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:01:30.707269 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 17:01:30.707278 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:01:30.707291 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 17:01:30.707306 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.707319 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:01:30.707343 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.707349 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:01:30.707358 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-05-27 17:01:30.707375 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.707381 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:01:30.707390 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-05-27 17:01:30.707406 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.707420 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:01:30.707429 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-27 17:01:30.707463 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.707471 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:01:30.707481 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-05-27 17:01:30.707498 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.707517 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:01:30.707527 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-05-27 17:01:30.707545 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:01:30.707551 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:01:30.707567 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-27 17:01:30.707586 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.707592 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:01:30.707602 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-05-27 17:01:30.707620 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:01:30.707626 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:01:30.707636 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-05-27 17:01:30.707653 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:01:30.707660 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:01:30.707670 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-05-27 17:01:30.707687 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:01:30.707693 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:01:30.707703 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-27 17:01:30.707720 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:01:30.707727 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:01:30.707749 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-27 17:01:30.707766 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:01:30.707772 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:01:30.707783 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-05-27 17:01:30.707818 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.707824 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:01:30.707833 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 17:01:30.707850 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.707856 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:01:30.707865 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-05-27 17:01:30.707877 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 17:01:30.707938 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.707956 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.707962 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-05-27 17:01:30.707975 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.707999 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.708005 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.708014 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-27 17:01:30.708026 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.708040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.708050 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-05-27 17:01:30.708064 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.708069 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-05-27 17:01:30.708082 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.708106 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 17:01:30.708112 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.708121 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-05-27 17:01:30.708133 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.708147 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.708157 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-05-27 17:01:30.708170 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.708176 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-05-27 17:01:30.708189 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.708212 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.708218 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.708227 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 17:01:30.708243 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.708250 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.708259 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-27 17:01:30.708274 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.708281 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.708289 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-27 17:01:30.708306 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 17:01:30.708312 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.708321 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-27 17:01:30.708333 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.708357 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.708366 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-05-27 17:01:30.708380 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.708386 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-05-27 17:01:30.708399 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.708422 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 17:01:30.708428 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.708450 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-05-27 17:01:30.708464 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.708479 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.708489 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-05-27 17:01:30.708502 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 17:01:30.708528 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-05-27 17:01:30.708534 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 17:01:30.708544 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-05-27 17:01:30.708556 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 17:01:30.708584 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.708606 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-05-27 17:01:30.708637 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.708644 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-27 17:01:30.708654 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-05-27 17:01:30.708671 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.708678 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-05-27 17:01:30.708687 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-05-27 17:01:30.708704 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.708710 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-27 17:01:30.708720 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-05-27 17:01:30.708749 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 17:01:30.708755 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-05-27 17:01:30.708765 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-27 17:01:30.708781 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.708787 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-05-27 17:01:30.708796 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-05-27 17:01:30.708812 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.708818 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-05-27 17:01:30.708828 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-05-27 17:01:30.708844 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.708850 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-05-27 17:01:30.708859 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 17:01:30.708875 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:01:30.708881 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-27 17:01:30.708890 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-05-27 17:01:30.708906 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:01:30.708912 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-05-27 17:01:30.708922 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-05-27 17:01:30.708938 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.708944 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-05-27 17:01:30.708953 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 17:01:30.708965 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-05-27 17:01:30.709011 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.709028 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.709034 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-05-27 17:01:30.709048 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.709070 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.709077 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.709086 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 17:01:30.709099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.709113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.709123 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-05-27 17:01:30.709137 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.709142 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-05-27 17:01:30.709155 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.709179 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 17:01:30.709185 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.709194 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-05-27 17:01:30.709206 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.709220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.709230 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-05-27 17:01:30.709242 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-05-27 17:01:30.709266 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 17:01:30.709272 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-27 17:01:30.709281 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-05-27 17:01:30.709298 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 17:01:30.709304 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-05-27 17:01:30.709313 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-05-27 17:01:30.709330 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 17:01:30.709336 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-27 17:01:30.709345 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-05-27 17:01:30.709358 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-05-27 17:01:30.709379 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.709393 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.709399 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-05-27 17:01:30.709413 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.709436 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.709455 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.709465 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 17:01:30.709483 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.709489 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.709499 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-27 17:01:30.709516 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.709522 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.709532 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-27 17:01:30.709544 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.709573 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.709590 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:01:30.709607 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.709614 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-05-27 17:01:30.709628 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.709652 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 17:01:30.709659 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.709669 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-05-27 17:01:30.709681 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.709696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.709706 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-27 17:01:30.709719 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 17:01:30.709758 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:01:30.709765 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 17:01:30.709774 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:01:30.709786 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 17:01:30.709801 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.709814 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:01:30.709837 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.709844 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:01:30.709853 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-05-27 17:01:30.709870 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.709877 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:01:30.709886 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-05-27 17:01:30.709902 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.709908 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:01:30.709917 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-27 17:01:30.709933 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.709939 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:01:30.709948 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-05-27 17:01:30.709964 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:01:30.709970 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:01:30.709979 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-27 17:01:30.709995 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.710001 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:01:30.710010 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-05-27 17:01:30.710026 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.710033 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:01:30.710042 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-05-27 17:01:30.710058 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.710064 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:01:30.710073 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 17:01:30.710089 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.710095 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:01:30.710104 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 17:01:30.710116 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:01:30.710159 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.710175 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.710180 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-05-27 17:01:30.710196 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.710219 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.710225 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.710234 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 17:01:30.710251 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.710270 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.710280 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 17:01:30.710296 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.710303 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.710312 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 17:01:30.710328 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.710335 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.710344 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-27 17:01:30.710361 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.710367 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.710377 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 17:01:30.710390 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.710417 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.710428 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 17:01:30.710442 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.710448 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-05-27 17:01:30.710462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.710485 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.710491 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.710504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.710527 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 17:01:30.710547 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 17:01:30.710581 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.710598 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 17:01:30.710610 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-05-27 17:01:30.710623 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.710637 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 17:01:30.710646 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-27 17:01:30.710661 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.710667 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-05-27 17:01:30.710682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.710706 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.710713 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.710722 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-05-27 17:01:30.710748 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.710762 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.710772 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-05-27 17:01:30.710785 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.710791 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-05-27 17:01:30.710804 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.710827 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-27 17:01:30.710834 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.710842 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-05-27 17:01:30.710855 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.710869 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.710878 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-05-27 17:01:30.710892 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.710897 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-05-27 17:01:30.710911 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.710943 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.710950 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.710960 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-27 17:01:30.710977 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.710983 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.710992 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-27 17:01:30.711008 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.711014 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.711023 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-05-27 17:01:30.711036 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.711058 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.711068 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-05-27 17:01:30.711082 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.711087 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-05-27 17:01:30.711101 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.711124 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.711130 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.711140 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-05-27 17:01:30.711152 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.711166 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.711175 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-05-27 17:01:30.711189 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.711195 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-05-27 17:01:30.711207 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.711230 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.711237 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.711246 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 17:01:30.711258 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.711273 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.711282 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-05-27 17:01:30.711296 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.711302 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-05-27 17:01:30.711314 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.711338 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 17:01:30.711344 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.711354 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-05-27 17:01:30.711366 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.711380 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.711390 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-05-27 17:01:30.711402 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 17:01:30.711430 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-05-27 17:01:30.711439 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 17:01:30.711450 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-05-27 17:01:30.711476 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 17:01:30.711492 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.711506 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 17:01:30.711531 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.711538 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 17:01:30.711547 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-05-27 17:01:30.711570 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.711580 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 17:01:30.711595 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-05-27 17:01:30.711616 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.711622 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 17:01:30.711632 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-05-27 17:01:30.711649 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.711655 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 17:01:30.711664 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-05-27 17:01:30.711681 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.711687 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 17:01:30.711697 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-05-27 17:01:30.711713 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 17:01:30.711720 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 17:01:30.711729 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-05-27 17:01:30.711746 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 17:01:30.711752 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 17:01:30.711761 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-05-27 17:01:30.711778 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 17:01:30.711784 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 17:01:30.711794 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-05-27 17:01:30.711811 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 17:01:30.711829 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 17:01:30.711839 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-05-27 17:01:30.711855 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.711861 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 17:01:30.711870 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-05-27 17:01:30.711886 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.711892 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 17:01:30.711903 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-05-27 17:01:30.711920 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.711926 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 17:01:30.711935 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-05-27 17:01:30.711951 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.711957 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 17:01:30.711966 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-05-27 17:01:30.711992 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 17:01:30.712052 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.712070 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.712076 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-05-27 17:01:30.712135 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.712160 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.712167 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.712177 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-27 17:01:30.712194 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.712200 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.712220 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-27 17:01:30.712243 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.712263 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.712274 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-05-27 17:01:30.712289 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.712295 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-05-27 17:01:30.712310 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.712335 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 17:01:30.712342 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.712351 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-05-27 17:01:30.712364 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.712379 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.712389 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-05-27 17:01:30.712402 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 17:01:30.712427 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-05-27 17:01:30.712435 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 17:01:30.712449 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-05-27 17:01:30.712462 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 17:01:30.712478 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.712492 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-05-27 17:01:30.712517 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.712524 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-05-27 17:01:30.712534 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-05-27 17:01:30.712556 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.712569 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-05-27 17:01:30.712580 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-27 17:01:30.712597 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.712604 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-05-27 17:01:30.712621 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-05-27 17:01:30.712638 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-27 17:01:30.712644 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-05-27 17:01:30.712654 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-05-27 17:01:30.712671 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.712677 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-05-27 17:01:30.712687 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-05-27 17:01:30.712704 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-27 17:01:30.712711 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-05-27 17:01:30.712720 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-05-27 17:01:30.712736 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.712743 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-05-27 17:01:30.712753 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 17:01:30.712765 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-05-27 17:01:30.712801 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.712817 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.712823 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-05-27 17:01:30.712839 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.712875 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.712883 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.712892 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-27 17:01:30.712908 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.712915 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.712932 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-27 17:01:30.712944 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.712961 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.712971 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-05-27 17:01:30.712984 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.712990 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-05-27 17:01:30.713003 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.713026 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 17:01:30.713033 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.713041 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-05-27 17:01:30.713054 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.713068 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.713077 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-05-27 17:01:30.713091 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.713097 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-05-27 17:01:30.713111 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.713133 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.713140 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.713149 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-27 17:01:30.713165 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.713171 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.713180 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-27 17:01:30.713192 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.713209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.713219 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 17:01:30.713233 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.713238 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-05-27 17:01:30.713252 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.713275 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 17:01:30.713281 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.713291 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-05-27 17:01:30.713303 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.713317 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.713326 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-27 17:01:30.713340 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.713345 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-05-27 17:01:30.713358 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.713381 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.713387 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.713396 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 17:01:30.713412 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.713418 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.713427 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 17:01:30.713455 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.713474 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.713484 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-05-27 17:01:30.713499 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.713505 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 17:01:30.713518 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.713542 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 17:01:30.713549 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.713565 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-05-27 17:01:30.713579 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.713594 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.713603 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 17:01:30.713621 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 17:01:30.713649 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-05-27 17:01:30.713656 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 17:01:30.713665 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-05-27 17:01:30.713679 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 17:01:30.713695 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.713708 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-05-27 17:01:30.713733 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.713740 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-05-27 17:01:30.713749 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 17:01:30.713766 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-05-27 17:01:30.713772 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-05-27 17:01:30.713782 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-27 17:01:30.713796 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-05-27 17:01:30.713814 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.713828 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-27 17:01:30.713866 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-05-27 17:01:30.713873 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-27 17:01:30.713882 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-05-27 17:01:30.713895 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-27 17:01:30.713909 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.713922 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-05-27 17:01:30.713946 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.713953 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-05-27 17:01:30.713962 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 17:01:30.713978 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.713984 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-05-27 17:01:30.713994 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-27 17:01:30.714006 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-05-27 17:01:30.714023 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.714038 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.714043 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-05-27 17:01:30.714056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.714079 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.714085 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.714094 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-05-27 17:01:30.714106 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.714120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.714129 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 17:01:30.714143 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.714149 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-05-27 17:01:30.714161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.714184 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.714191 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.714200 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-05-27 17:01:30.714213 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.714226 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.714236 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-27 17:01:30.714249 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.714255 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-05-27 17:01:30.714268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.714291 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.714298 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.714307 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-05-27 17:01:30.714323 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.714329 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.714338 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 17:01:30.714354 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.714360 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.714369 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 17:01:30.714386 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.714392 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.714401 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-27 17:01:30.714413 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.714453 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.714465 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:01:30.714480 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.714486 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 17:01:30.714500 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.714524 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 17:01:30.714531 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.714541 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-05-27 17:01:30.714554 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.714576 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.714587 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-27 17:01:30.714600 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 17:01:30.714627 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:01:30.714634 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 17:01:30.714643 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:01:30.714656 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 17:01:30.714671 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.714685 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:01:30.714709 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.714716 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:01:30.714725 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 17:01:30.714742 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.714748 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:01:30.714758 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 17:01:30.714775 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.714781 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:01:30.714791 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-05-27 17:01:30.714807 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:01:30.714814 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:01:30.714823 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-27 17:01:30.714840 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.714859 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:01:30.714869 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 17:01:30.714885 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.714891 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:01:30.714900 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-27 17:01:30.714916 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-27 17:01:30.714923 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:01:30.714932 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-05-27 17:01:30.714945 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:01:30.714979 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.714994 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.715000 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-05-27 17:01:30.715014 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.715037 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.715044 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.715053 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-05-27 17:01:30.715070 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.715076 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.715085 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-05-27 17:01:30.715101 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.715107 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.715116 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-05-27 17:01:30.715132 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.715138 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.715147 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-05-27 17:01:30.715163 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.715169 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.715178 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-05-27 17:01:30.715194 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.715201 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.715209 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-05-27 17:01:30.715225 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.715231 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.715240 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-27 17:01:30.715256 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.715262 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.715271 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-27 17:01:30.715284 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.715322 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.715331 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-05-27 17:01:30.715345 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.715351 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-05-27 17:01:30.715366 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.715389 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 17:01:30.715409 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.715419 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-05-27 17:01:30.715432 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.715450 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.715461 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-27 17:01:30.715477 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 17:01:30.715484 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-05-27 17:01:30.715494 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-05-27 17:01:30.715509 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.715515 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-05-27 17:01:30.715528 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.715551 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 17:01:30.715578 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 17:01:30.715594 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.715605 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 17:01:30.715615 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-05-27 17:01:30.715631 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.715638 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-05-27 17:01:30.715648 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-05-27 17:01:30.715664 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 17:01:30.715670 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-05-27 17:01:30.715679 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-05-27 17:01:30.715696 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 17:01:30.715702 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-05-27 17:01:30.715711 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 17:01:30.715728 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 17:01:30.715734 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-05-27 17:01:30.715743 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 17:01:30.715760 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:01:30.715766 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-27 17:01:30.715775 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:01:30.715791 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 17:01:30.715798 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-05-27 17:01:30.715807 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 17:01:30.715823 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 17:01:30.715829 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-05-27 17:01:30.715839 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 17:01:30.715855 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 17:01:30.715861 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-05-27 17:01:30.715871 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-05-27 17:01:30.715887 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 17:01:30.715893 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-05-27 17:01:30.715914 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 17:01:30.715931 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-27 17:01:30.715937 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-05-27 17:01:30.715947 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-05-27 17:01:30.715962 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 17:01:30.715968 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-05-27 17:01:30.715977 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 17:01:30.715992 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 17:01:30.715998 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-05-27 17:01:30.716008 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 17:01:30.716022 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 17:01:30.716028 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-05-27 17:01:30.716038 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-05-27 17:01:30.716053 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 17:01:30.716060 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-05-27 17:01:30.716069 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 17:01:30.716085 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 17:01:30.716092 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-05-27 17:01:30.716101 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 17:01:30.716112 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-05-27 17:01:30.716141 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-05-27 17:01:30.716168 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-05-27 17:01:30.716193 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-05-27 17:01:30.716218 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-05-27 17:01:30.716243 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-05-27 17:01:30.716269 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-27 17:01:30.716294 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-05-27 17:01:30.716319 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-05-27 17:01:30.716344 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:01:30.716369 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-27 17:01:30.716394 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-05-27 17:01:30.716418 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-05-27 17:01:30.716448 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-05-27 17:01:30.716474 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-05-27 17:01:30.716499 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-05-27 17:01:30.716524 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-05-27 17:01:30.716549 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-05-27 17:01:30.716595 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-05-27 17:01:30.716622 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-05-27 17:01:30.716648 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-05-27 17:01:30.716673 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-05-27 17:01:30.716700 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-05-27 17:01:30.716726 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-05-27 17:01:30.716751 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-27 17:01:30.716777 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-05-27 17:01:30.716802 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-05-27 17:01:30.716828 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 17:01:30.716854 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-27 17:01:30.716892 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:01:30.716917 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 17:01:30.716942 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-05-27 17:01:30.716967 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-05-27 17:01:30.716993 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-05-27 17:01:30.717017 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-05-27 17:01:30.717042 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-05-27 17:01:30.717067 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-05-27 17:01:30.717092 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-05-27 17:01:30.717116 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-05-27 17:01:30.717140 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-05-27 17:01:30.717164 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-05-27 17:01:30.717189 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:01:30.717215 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 17:01:30.717240 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-05-27 17:01:30.717266 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-05-27 17:01:30.717291 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:01:30.717316 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 17:01:30.717340 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-05-27 17:01:30.717365 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 17:01:30.717390 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-27 17:01:30.717422 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-05-27 17:01:30.717453 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:01:30.717479 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-27 17:01:30.717503 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-05-27 17:01:30.717528 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-05-27 17:01:30.717553 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-05-27 17:01:30.717598 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-05-27 17:01:30.717624 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-05-27 17:01:30.717650 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-05-27 17:01:30.717675 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:01:30.717701 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-27 17:01:30.717727 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 17:01:30.717753 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-27 17:01:30.717787 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-05-27 17:01:30.717814 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-05-27 17:01:30.717841 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-05-27 17:01:30.717879 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-05-27 17:01:30.717904 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-05-27 17:01:30.717928 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-05-27 17:01:30.717953 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-05-27 17:01:30.717978 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-05-27 17:01:30.718002 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-05-27 17:01:30.718026 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-05-27 17:01:30.718051 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 17:01:30.718076 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-27 17:01:30.718101 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-05-27 17:01:30.718126 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 17:01:30.718151 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 17:01:30.718176 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-27 17:01:30.718200 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:01:30.718225 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-27 17:01:30.718250 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-05-27 17:01:30.718275 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-27 17:01:30.718300 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.718317 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.718341 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 17:01:30.718367 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.718383 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.718399 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.718424 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 17:01:30.718454 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.718471 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.718487 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.718506 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.718531 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 17:01:30.718555 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.718603 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 17:01:30.718629 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.718646 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.718662 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.718678 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.718703 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 17:01:30.718729 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.718754 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:01:30.718780 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.718805 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:01:30.718830 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.718847 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.718885 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:01:30.718910 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.718925 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.718950 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:01:30.718974 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.718999 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:01:30.719023 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.719049 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 17:01:30.719073 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.719098 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:01:30.719123 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.719147 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:01:30.719172 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.719188 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.719226 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 17:01:30.719252 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.719278 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 17:01:30.719303 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.719329 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 17:01:30.719354 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.719380 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 17:01:30.719405 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.719431 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 17:01:30.719461 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.719478 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.719498 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.719514 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.719530 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.719549 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.719586 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.719614 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 17:01:30.719641 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.719659 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.719677 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.719703 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 17:01:30.719730 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.719757 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 17:01:30.719783 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.719800 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.719817 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.719834 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.719947 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.719973 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 17:01:30.719998 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.720013 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.720043 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.720068 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 17:01:30.720095 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.720112 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.720128 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.720144 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.720161 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.720186 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 17:01:30.720212 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.720228 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.720245 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.720261 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.720286 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 17:01:30.720312 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.720329 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.720357 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.720374 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.720399 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:01:30.720424 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.720456 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 17:01:30.720481 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.720498 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.720514 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.720530 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.720554 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 17:01:30.720601 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.720627 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 17:01:30.720666 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.720683 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.720700 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.720726 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 17:01:30.720753 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.720770 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.720787 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.720804 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.720821 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.720847 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 17:01:30.720886 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.720912 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-27 17:01:30.720950 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.720966 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.720981 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.721006 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:01:30.721030 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.721055 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 17:01:30.721080 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.721097 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.721121 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 17:01:30.721146 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.721162 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.721186 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 17:01:30.721211 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.721227 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.721252 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 17:01:30.721277 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.721293 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.721317 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 17:01:30.721342 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.721367 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 17:01:30.721391 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.721407 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.721422 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.721441 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.721468 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 17:01:30.721492 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.721516 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.721532 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.721547 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.721583 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.721601 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.721617 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.721646 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.721673 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 17:01:30.721700 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.721717 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.721744 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 17:01:30.721771 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.721789 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.721806 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.721832 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 17:01:30.721858 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.721875 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.721892 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.721909 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.721948 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 17:01:30.721974 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.721999 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 17:01:30.722024 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.722053 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.722069 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.722084 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.722109 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 17:01:30.722133 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.722158 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:01:30.722182 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.722207 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:01:30.722244 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.722261 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.722286 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:01:30.722318 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.722336 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.722361 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:01:30.722387 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.722416 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:01:30.722447 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.722474 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 17:01:30.722506 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.722532 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:01:30.722565 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.722609 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:01:30.722636 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.722653 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.722679 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 17:01:30.722706 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.722732 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 17:01:30.722758 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.722785 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 17:01:30.722811 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.722837 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 17:01:30.722863 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.722901 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 17:01:30.722926 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.722955 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.722971 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.722996 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.723012 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.723027 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.723042 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.723067 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 17:01:30.723091 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.723107 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.723123 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.723147 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 17:01:30.723172 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.723197 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 17:01:30.723221 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.723238 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.723254 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.723269 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.723284 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.723309 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 17:01:30.723333 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.723349 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.723364 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.723389 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 17:01:30.723413 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.723429 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.723452 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.723470 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.723486 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.723515 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 17:01:30.723540 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.723556 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.723579 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.723609 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.723635 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 17:01:30.723661 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.723678 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.723694 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.723710 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.723735 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:01:30.723760 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.723786 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 17:01:30.723812 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.723828 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.723845 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.723861 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.723899 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 17:01:30.723923 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.723948 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 17:01:30.723973 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.723989 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.724005 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.724029 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 17:01:30.724053 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.724069 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.724084 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.724100 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.724115 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.724140 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 17:01:30.724164 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.724189 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-27 17:01:30.724214 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.724230 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.724246 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.724271 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 17:01:30.724295 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.724320 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 17:01:30.724345 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.724361 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.724386 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 17:01:30.724410 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.724440 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.724466 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 17:01:30.724491 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.724507 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.724533 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 17:01:30.724562 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.724594 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.724622 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 17:01:30.724649 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.724676 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 17:01:30.724702 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.724719 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.724736 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.724753 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.724779 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 17:01:30.724806 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.724823 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.724840 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.724857 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.724886 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.724909 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.724925 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.724942 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 17:01:30.724968 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 17:01:30.724993 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-05-27 17:01:30.725047 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-05-27 17:01:30.725096 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 17:01:30.725146 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-05-27 17:01:30.725193 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:01:30.725242 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-05-27 17:01:30.725288 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-05-27 17:01:30.725335 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-05-27 17:01:30.725382 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-05-27 17:01:30.725429 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-05-27 17:01:30.725476 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 17:01:30.725522 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 17:01:30.725577 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 17:01:30.725640 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 17:01:30.725689 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:01:30.725751 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 17:01:30.725798 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-05-27 17:01:30.725846 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-05-27 17:01:30.725905 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-05-27 17:01:30.725951 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-05-27 17:01:30.725996 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:01:30.726042 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 17:01:30.726086 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:01:30.726133 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 17:01:30.726179 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 17:01:30.726231 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:01:30.726293 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 17:01:30.726339 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-05-27 17:01:30.726385 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-05-27 17:01:30.726431 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:01:30.726477 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 17:01:30.726525 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-05-27 17:01:30.726591 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 17:01:30.726642 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 17:01:30.726696 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-05-27 17:01:30.726756 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-05-27 17:01:30.726802 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 17:01:30.726847 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 17:01:30.726908 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 17:01:30.726953 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:01:30.727014 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 17:01:30.727070 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-05-27 17:01:30.727117 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-05-27 17:01:30.727164 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 17:01:30.727211 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-05-27 17:01:30.727258 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:01:30.727305 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-05-27 17:01:30.727351 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-05-27 17:01:30.727398 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-05-27 17:01:30.727445 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-05-27 17:01:30.727499 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-05-27 17:01:30.727545 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 17:01:30.727599 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 17:01:30.727647 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 17:01:30.727693 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 17:01:30.727739 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:01:30.727786 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 17:01:30.727836 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-05-27 17:01:30.727897 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-05-27 17:01:30.727942 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-05-27 17:01:30.727988 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-05-27 17:01:30.728034 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:01:30.728080 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 17:01:30.728124 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:01:30.728183 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 17:01:30.728231 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 17:01:30.728282 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:01:30.728334 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 17:01:30.728445 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-05-27 17:01:30.728493 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-05-27 17:01:30.728539 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:01:30.728592 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 17:01:30.728641 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-05-27 17:01:30.728687 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 17:01:30.728749 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 17:01:30.728798 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-05-27 17:01:30.728858 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-05-27 17:01:30.728905 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 17:01:30.728953 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 17:01:30.729001 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 17:01:30.729047 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:01:30.729095 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 17:01:30.729150 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-05-27 17:01:30.729197 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-05-27 17:01:30.729244 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 17:01:30.729293 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-05-27 17:01:30.729353 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:01:30.729402 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-05-27 17:01:30.729446 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-05-27 17:01:30.729506 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-05-27 17:01:30.729553 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-05-27 17:01:30.729609 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-05-27 17:01:30.729656 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 17:01:30.729703 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 17:01:30.729750 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 17:01:30.729830 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 17:01:30.729882 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:01:30.729932 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 17:01:30.729982 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-05-27 17:01:30.730032 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-05-27 17:01:30.730079 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-05-27 17:01:30.730128 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-05-27 17:01:30.730187 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:01:30.730237 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 17:01:30.730286 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:01:30.730337 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 17:01:30.730387 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 17:01:30.730440 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:01:30.730495 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 17:01:30.730543 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-05-27 17:01:30.730602 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-05-27 17:01:30.730651 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:01:30.730699 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 17:01:30.730761 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-05-27 17:01:30.730823 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 17:01:30.730871 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 17:01:30.731228 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-05-27 17:01:30.731276 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-05-27 17:01:30.731323 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 17:01:30.731369 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 17:01:30.731417 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 17:01:30.731465 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:01:30.731517 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 17:01:30.731582 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-27 17:01:30.731609 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 17:01:30.731671 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 17:01:30.731726 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 17:01:30.731781 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 17:01:30.731834 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:01:30.731889 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 17:01:30.731943 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 17:01:30.731997 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 17:01:30.732051 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 17:01:30.732117 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 17:01:30.732169 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 17:01:30.732221 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 17:01:30.732271 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 17:01:30.732323 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 17:01:30.732375 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:01:30.732426 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 17:01:30.732492 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 17:01:30.732546 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 17:01:30.732607 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 17:01:30.732660 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 17:01:30.732714 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:01:30.732780 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 17:01:30.732831 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:01:30.732882 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 17:01:30.732934 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 17:01:30.732985 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:01:30.733037 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 17:01:30.733089 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 17:01:30.733140 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 17:01:30.733191 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:01:30.733242 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 17:01:30.733294 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 17:01:30.733346 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 17:01:30.733398 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 17:01:30.733463 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 17:01:30.733516 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 17:01:30.733577 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 17:01:30.733631 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 17:01:30.733684 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 17:01:30.733737 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:01:30.733790 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 17:01:30.733851 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-27 17:01:30.733874 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 17:01:30.733929 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 17:01:30.734000 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 17:01:30.734053 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 17:01:30.734104 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:01:30.734155 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 17:01:30.734220 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 17:01:30.734273 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 17:01:30.734327 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 17:01:30.734381 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 17:01:30.734435 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 17:01:30.734488 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 17:01:30.734541 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 17:01:30.734608 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 17:01:30.734662 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:01:30.734716 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 17:01:30.734769 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 17:01:30.734824 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 17:01:30.734878 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 17:01:30.734933 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 17:01:30.734986 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:01:30.735040 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 17:01:30.735093 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:01:30.735147 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 17:01:30.735200 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 17:01:30.735253 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:01:30.735319 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 17:01:30.735370 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 17:01:30.735421 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 17:01:30.735487 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:01:30.735541 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 17:01:30.735602 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 17:01:30.735656 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 17:01:30.735710 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 17:01:30.735776 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 17:01:30.735828 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 17:01:30.735879 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 17:01:30.735931 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 17:01:30.735982 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 17:01:30.736047 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:01:30.736100 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 17:01:30.736161 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-05-27 17:01:30.736183 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 17:01:30.736232 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 17:01:30.736288 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 17:01:30.736337 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 17:01:30.736398 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:01:30.736444 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 17:01:30.736505 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 17:01:30.736553 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 17:01:30.736609 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 17:01:30.736658 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 17:01:30.736706 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 17:01:30.736767 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 17:01:30.736814 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 17:01:30.736861 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 17:01:30.736912 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:01:30.736959 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 17:01:30.737019 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 17:01:30.737068 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 17:01:30.737116 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 17:01:30.737164 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 17:01:30.737213 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:01:30.737263 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 17:01:30.737311 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:01:30.737360 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 17:01:30.737409 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 17:01:30.737456 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:01:30.737504 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 17:01:30.737553 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 17:01:30.737609 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 17:01:30.737658 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:01:30.737706 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 17:01:30.737767 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 17:01:30.737814 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 17:01:30.737860 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 17:01:30.737907 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 17:01:30.737953 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 17:01:30.738000 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 17:01:30.738046 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 17:01:30.738093 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 17:01:30.738139 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:01:30.738186 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 17:01:30.738240 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-05-27 17:01:30.738260 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 17:01:30.738308 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 17:01:30.738357 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 17:01:30.738405 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 17:01:30.738467 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:01:30.738517 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 17:01:30.738576 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 17:01:30.738628 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 17:01:30.738678 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 17:01:30.738729 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 17:01:30.738790 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 17:01:30.738839 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 17:01:30.738886 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 17:01:30.738935 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 17:01:30.738982 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:01:30.739031 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 17:01:30.739079 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 17:01:30.739128 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 17:01:30.739177 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 17:01:30.739226 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 17:01:30.739274 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:01:30.739323 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 17:01:30.739372 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:01:30.739420 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 17:01:30.739487 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 17:01:30.739538 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:01:30.739597 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 17:01:30.739647 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 17:01:30.739698 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 17:01:30.739760 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:01:30.739809 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 17:01:30.739858 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 17:01:30.739913 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 17:01:30.739962 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 17:01:30.740011 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 17:01:30.740060 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 17:01:30.740109 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 17:01:30.740157 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 17:01:30.740206 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 17:01:30.740254 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:01:30.740302 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 17:01:30.740353 wsdl: current service: Service1 2020-05-27 17:01:30.740370 wsdl: current port: Service1Soap 2020-05-27 17:01:30.740397 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-05-27 17:01:30.740423 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-05-27 17:01:30.740462 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-05-27 17:01:30.740487 wsdl: Parsing WSDL done 2020-05-27 17:01:30.740503 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 17:01:30.740517 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 17:01:30.740526 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 17:01:30.740534 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 17:01:30.740541 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:01:30.740549 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 17:01:30.740556 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 17:01:30.740570 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 17:01:30.740578 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 17:01:30.740585 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 17:01:30.740593 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 17:01:30.740600 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 17:01:30.740608 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 17:01:30.740615 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 17:01:30.740623 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:01:30.740631 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 17:01:30.740638 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 17:01:30.740646 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 17:01:30.740653 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 17:01:30.740660 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 17:01:30.740668 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:01:30.740676 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 17:01:30.740683 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:01:30.740690 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 17:01:30.740698 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 17:01:30.740705 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:01:30.740712 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 17:01:30.740720 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 17:01:30.740727 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 17:01:30.740746 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:01:30.740754 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 17:01:30.740765 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 17:01:30.740772 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 17:01:30.740779 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 17:01:30.740787 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 17:01:30.740794 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 17:01:30.740800 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 17:01:30.740808 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 17:01:30.740815 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 17:01:30.740822 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:01:30.740828 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 17:01:30.740836 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 17:01:30.740844 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 17:01:30.740851 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 17:01:30.740858 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 17:01:30.740865 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:01:30.740873 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 17:01:30.740879 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 17:01:30.740886 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 17:01:30.740892 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 17:01:30.740899 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 17:01:30.740906 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 17:01:30.740913 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 17:01:30.740920 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 17:01:30.740927 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 17:01:30.740934 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:01:30.740941 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 17:01:30.740948 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 17:01:30.740955 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 17:01:30.740962 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 17:01:30.740969 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 17:01:30.740975 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:01:30.740982 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 17:01:30.740989 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:01:30.740996 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 17:01:30.741004 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 17:01:30.741011 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:01:30.741017 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 17:01:30.741024 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 17:01:30.741031 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 17:01:30.741038 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:01:30.741045 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 17:01:30.741064 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 17:01:30.741072 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 17:01:30.741079 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 17:01:30.741086 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 17:01:30.741093 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 17:01:30.741099 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 17:01:30.741107 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 17:01:30.741114 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 17:01:30.741121 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:01:30.741128 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 17:01:30.741135 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 17:01:30.741152 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 17:01:30.741159 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 17:01:30.741166 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 17:01:30.741173 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:01:30.741180 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 17:01:30.741187 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 17:01:30.741193 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 17:01:30.741199 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 17:01:30.741206 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 17:01:30.741213 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 17:01:30.741220 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 17:01:30.741227 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 17:01:30.741234 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 17:01:30.741241 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:01:30.741247 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 17:01:30.741254 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 17:01:30.741261 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 17:01:30.741268 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 17:01:30.741274 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 17:01:30.741281 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:01:30.741287 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 17:01:30.741294 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:01:30.741300 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 17:01:30.741307 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 17:01:30.741314 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:01:30.741320 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 17:01:30.741326 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 17:01:30.741333 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 17:01:30.741339 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:01:30.741345 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 17:01:30.741352 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 17:01:30.741359 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 17:01:30.741366 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 17:01:30.741373 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 17:01:30.741379 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 17:01:30.741386 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 17:01:30.741392 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 17:01:30.741399 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 17:01:30.741405 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:01:30.741412 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 17:01:30.741419 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 17:01:30.741426 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 17:01:30.741433 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 17:01:30.741440 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 17:01:30.741446 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:01:30.741453 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 17:01:30.741459 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 17:01:30.741466 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 17:01:30.741472 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 17:01:30.741478 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 17:01:30.741485 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 17:01:30.741491 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 17:01:30.741502 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 17:01:30.741509 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 17:01:30.741516 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:01:30.741523 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 17:01:30.741529 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 17:01:30.741537 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 17:01:30.741543 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 17:01:30.741550 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 17:01:30.741556 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:01:30.741568 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 17:01:30.741575 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 17:01:30.741582 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 17:01:30.741589 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 17:01:30.741595 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 17:01:30.741602 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 17:01:30.741608 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 17:01:30.741614 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 17:01:30.741621 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 17:01:30.741627 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 17:01:30.741634 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 17:01:30.741641 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 17:01:30.741647 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 17:01:30.741654 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 17:01:30.741660 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 17:01:30.741666 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 17:01:30.741673 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 17:01:30.741679 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 17:01:30.741686 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 17:01:30.741692 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 17:01:30.741964 nusoap_client: checkWSDL 2020-05-27 17:01:30.741974 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-27 17:01:30.741979 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-27 17:01:30.741983 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-27 17:01:30.741989 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-05-27 17:01:30.741993 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-27 17:01:30.741997 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-27 17:01:30.742006 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-05-27 17:01:30.742014 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-27 17:01:30.742048 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:01:30.742054 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203180" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-27 17:01:30.742068 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-27 17:01:30.742088 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-05-27 17:01:30.742094 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-05-27 17:01:30.742098 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-05-27 17:01:30.742102 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-05-27 17:01:30.742107 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203180" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-27 17:01:30.742116 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-27 17:01:30.742123 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-27 17:01:30.742127 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-27 17:01:30.742135 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:01:30.742142 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 17:01:30.742147 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-05-27 17:01:30.742170 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.742178 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-27 17:01:30.742183 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.742207 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-27 17:01:30.742213 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-05-27 17:01:30.742217 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-05-27 17:01:30.742220 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-05-27 17:01:30.742224 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-05-27 17:01:30.742228 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-05-27 17:01:30.742231 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-05-27 17:01:30.742236 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-27 17:01:30.742239 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-05-27 17:01:30.742245 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203180" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-27 17:01:30.742255 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-27 17:01:30.742262 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-27 17:01:30.742266 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-27 17:01:30.742271 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:01:30.742276 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-27 17:01:30.742280 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 17:01:30.742305 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-27 17:01:30.742311 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:01:30.742315 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:01:30.742321 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:01:30.742326 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 17:01:30.742335 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-27 17:01:30.742342 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 17:01:30.742347 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 17:01:30.742351 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-27 17:01:30.742357 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "203180" 2020-05-27 17:01:30.742364 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 17:01:30.742368 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 17:01:30.742373 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 17:01:30.742379 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 17:01:30.742384 wsdl: in serializeType: returning: 203180 2020-05-27 17:01:30.742390 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-27 17:01:30.742396 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 17:01:30.742400 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 17:01:30.742404 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-27 17:01:30.742410 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-05-27 17:01:30.742416 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 17:01:30.742420 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 17:01:30.742429 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 17:01:30.742433 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 17:01:30.742437 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-05-27 17:01:30.742443 wsdl: in serializeType: returning: 203180PLN 2020-05-27 17:01:30.742460 wsdl: serializeRPCParameters returning: 203180PLN 2020-05-27 17:01:30.742481 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=203180PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-05-27 17:01:30.742486 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-05-27 17:01:30.742492 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8683"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-05-27 17:01:30.742505 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-05-27 17:01:30.742510 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=203180PLN 2020-05-27 17:01:30.742520 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-05-27 17:01:30.742592 nusoap_client: sending message, length=499 2020-05-27 17:01:30.742529 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-27 17:01:30.742539 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-27 17:01:30.742544 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-27 17:01:30.742548 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-27 17:01:30.742552 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-27 17:01:30.742564 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 17:01:30.742573 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 17:01:30.742581 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-27 17:01:30.742586 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-27 17:01:30.742598 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-05-27 17:01:30.742605 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-27 17:01:30.742613 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-27 17:01:30.748981 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-27 17:01:30.748991 soap_transport_http: socket connected 2020-05-27 17:01:30.748999 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-05-27 17:01:30.749004 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-05-27 17:01:30.749008 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 17:01:30.749013 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 17:01:30.749017 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-27 17:01:30.749020 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-27 17:01:30.749024 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-05-27 17:01:30.749049 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-05-27 17:01:30.815171 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-05-27 17:01:30.815200 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-05-27 17:01:30.815207 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-27 17:01:30.815212 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-27 17:01:30.815217 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-27 17:01:30.815224 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-27 17:01:30.815233 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-27 17:01:30.815238 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-27 17:01:30.815244 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-27 17:01:30.815249 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 27 May 2020 15:01:08 GMT 2020-05-27 17:01:30.815256 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-27 17:01:30.815261 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-05-27 17:01:30.815267 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-27 17:01:30.815276 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-05-27 17:01:30.815299 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-05-27 17:01:30.815310 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-05-27 17:01:30.815320 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-27 17:01:30.815324 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-05-27 17:01:30.815330 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-05-27 17:01:30.815358 soap_transport_http: closed socket 2020-05-27 17:01:30.815370 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-27 17:01:30.815377 soap_transport_http: end of send() 2020-05-27 17:01:30.815404 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-05-27 17:01:30.815411 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 27 May 2020 15:01:08 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-05-27 17:01:30.815449 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-05-27 17:01:30.815459 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-05-27 17:01:30.815499 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-05-27 17:01:30.815506 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-05-27 17:01:30.815607 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-05-27 17:01:30.815706 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-05-27 17:01:30.815712 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-05-27 17:01:30.815720 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-05-27 17:01:30.815730 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-27 17:01:30.815754 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-05-27 17:01:30.815846 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-05-27 17:01:30.815875 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-27 17:01:30.815890 nusoap_client: got fault 2020-05-27 17:01:30.815898 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-05-27 17:01:30.815903 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-05-27 17:01:30.815908 nusoap_client: detail =