Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: 100.2Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
166095 Model turbiny: S4D
 Producent OE: SCHWITZER
 Pojazd: CATERPILLAR
 Silnik:
JR T3485
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 26 Jun 2019 22:00:42 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-06-27 00:01:33.473337 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-06-27 00:01:33.473452 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:01:33.473477 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203180" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-06-27 00:01:33.473504 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:01:33.473522 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-06-27 00:01:33.473540 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-06-27 00:01:33.473562 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-06-27 00:01:33.473577 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:01:33.473588 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:01:33.473639 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:01:33.473655 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-06-27 00:01:33.473675 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-06-27 00:01:33.473685 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-06-27 00:01:33.473693 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-06-27 00:01:33.473699 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-06-27 00:01:33.473706 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-06-27 00:01:33.473728 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:01:33.473749 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:01:33.473764 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-06-27 00:01:33.473773 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-06-27 00:01:33.473879 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-06-27 00:01:33.473897 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-06-27 00:01:33.473911 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-06-27 00:01:33.481984 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-06-27 00:01:33.482030 soap_transport_http: socket connected 2019-06-27 00:01:33.482054 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-06-27 00:01:33.482068 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:01:33.482078 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:01:33.482166 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-06-27 00:01:33.482177 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-06-27 00:01:33.482215 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-06-27 00:01:33.499889 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-06-27 00:01:33.499941 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-06-27 00:01:33.499954 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-06-27 00:01:33.499964 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-06-27 00:01:33.499973 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-06-27 00:01:33.499983 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-06-27 00:01:33.500108 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-06-27 00:01:33.500120 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-06-27 00:01:33.500130 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-06-27 00:01:33.500140 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 26 Jun 2019 22:00:42 GMT 2019-06-27 00:01:33.500152 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-06-27 00:01:33.500163 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-06-27 00:01:33.500270 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-06-27 00:01:33.500294 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-06-27 00:01:33.500346 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-06-27 00:01:33.507600 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:01:33.507871 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:01:33.507892 soap_transport_http: read buffer of 568 bytes 2019-06-27 00:01:33.515622 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:01:33.515702 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:01:33.515733 soap_transport_http: read buffer of 6784 bytes 2019-06-27 00:01:33.523151 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:01:33.523446 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:01:33.523509 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:01:33.523557 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-06-27 00:01:33.523615 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-06-27 00:01:33.523660 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-06-27 00:01:33.523706 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:01:33.523735 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-06-27 00:01:33.530900 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:01:33.531463 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-27 00:01:33.531582 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:01:33.531648 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:01:33.531711 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:01:33.531808 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:01:33.531855 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:01:33.531875 soap_transport_http: read buffer of 4680 bytes 2019-06-27 00:01:33.538744 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-06-27 00:01:33.538797 soap_transport_http: read to EOF 2019-06-27 00:01:33.538804 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-06-27 00:01:33.538915 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-06-27 00:01:33.538967 soap_transport_http: closed socket 2019-06-27 00:01:33.538985 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-06-27 00:01:33.538992 soap_transport_http: end of send() 2019-06-27 00:01:33.539013 wsdl: got WSDL URL 2019-06-27 00:01:33.539018 wsdl: Parse WSDL 2019-06-27 00:01:33.539260 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-06-27 00:01:33.539278 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-06-27 00:01:33.539337 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.539348 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-06-27 00:01:33.539371 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.539403 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.539413 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.539428 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-27 00:01:33.539450 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.539457 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.539468 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-27 00:01:33.539484 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.539516 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.539528 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-06-27 00:01:33.539544 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.539551 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-06-27 00:01:33.539569 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.539597 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:33.539605 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.539616 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-06-27 00:01:33.539630 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.539648 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.539658 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-06-27 00:01:33.539673 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.539680 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-06-27 00:01:33.539695 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.539720 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.539728 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.539738 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-27 00:01:33.539757 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.539764 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.539774 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-27 00:01:33.539792 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.539799 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.539809 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-06-27 00:01:33.539822 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.539910 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.539933 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-06-27 00:01:33.539952 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.539958 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-06-27 00:01:33.539973 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.539999 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:33.540010 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.540021 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-06-27 00:01:33.540035 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.540052 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.540062 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-06-27 00:01:33.540078 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.540084 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-06-27 00:01:33.540099 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.540124 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.540131 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.540141 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-27 00:01:33.540159 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.540165 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.540175 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-27 00:01:33.540193 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.540199 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.540209 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-06-27 00:01:33.540227 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.540233 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.540243 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:01:33.540256 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.540284 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.540295 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:01:33.540310 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.540316 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-06-27 00:01:33.540331 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.540355 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.540362 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.540376 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.540404 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:01:33.540426 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:01:33.540443 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.540455 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:01:33.540465 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-06-27 00:01:33.540478 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.540494 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:01:33.540504 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-06-27 00:01:33.540519 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.540525 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-06-27 00:01:33.540539 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.540564 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.540572 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.540582 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:01:33.540595 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.540610 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.540620 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-06-27 00:01:33.540635 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.540642 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-06-27 00:01:33.540656 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.540681 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.540688 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.540698 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-06-27 00:01:33.540711 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.540727 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.540737 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-06-27 00:01:33.540752 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.540758 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-06-27 00:01:33.540772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.540797 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.540804 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.540814 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:01:33.540827 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.540842 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.540852 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-06-27 00:01:33.540867 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.540873 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-06-27 00:01:33.540887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.540912 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.540919 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.540936 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-06-27 00:01:33.540951 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.540966 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.540977 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-06-27 00:01:33.540992 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.540998 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-06-27 00:01:33.541012 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.541037 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.541044 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.541054 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-27 00:01:33.541072 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.541080 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.541090 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:01:33.541103 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.541122 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.541132 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-06-27 00:01:33.541147 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.541153 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-06-27 00:01:33.541166 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.541191 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.541198 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.541208 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-06-27 00:01:33.541222 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.541237 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.541247 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-06-27 00:01:33.541262 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.541268 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-06-27 00:01:33.541282 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.541307 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.541315 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.541325 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-27 00:01:33.541344 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.541351 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.541361 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:01:33.541374 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.541393 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.541403 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-06-27 00:01:33.541418 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.541426 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-06-27 00:01:33.541446 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.541472 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.541480 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.541489 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-06-27 00:01:33.541503 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.541518 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.541528 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-06-27 00:01:33.541543 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.541550 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-06-27 00:01:33.541563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.541589 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.541596 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.541606 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:01:33.541620 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.541634 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.541644 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-06-27 00:01:33.541659 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.541666 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-06-27 00:01:33.541680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.541706 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.541713 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.541723 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-06-27 00:01:33.541736 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.541751 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.541805 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-06-27 00:01:33.541853 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.541861 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-06-27 00:01:33.541938 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.541971 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.541978 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.541989 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:01:33.542002 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.542018 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.542034 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-06-27 00:01:33.542050 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.542056 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-06-27 00:01:33.542070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.542096 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:33.542103 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.542113 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-06-27 00:01:33.542126 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.542141 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.542152 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-06-27 00:01:33.542167 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.542173 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-06-27 00:01:33.542188 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.542213 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.542221 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.542231 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-06-27 00:01:33.542244 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.542259 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.542269 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:01:33.542283 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.542290 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-06-27 00:01:33.542304 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.542329 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.542336 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.542346 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-06-27 00:01:33.542359 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.542374 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.542384 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-06-27 00:01:33.542398 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.542405 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-06-27 00:01:33.542419 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.542444 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.542451 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.542461 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-06-27 00:01:33.542474 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.542489 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.542499 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-06-27 00:01:33.542514 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.542521 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-06-27 00:01:33.542535 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.542559 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.542605 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.542618 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-06-27 00:01:33.542632 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.542649 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.542660 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-06-27 00:01:33.542676 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.542682 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-06-27 00:01:33.542701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.542727 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.542734 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.542744 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-06-27 00:01:33.542762 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.542769 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.542779 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-06-27 00:01:33.542793 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.542813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.542823 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:01:33.542839 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.542845 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-06-27 00:01:33.542859 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.542884 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:33.542891 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.542901 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-06-27 00:01:33.542914 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.542935 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.542946 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-06-27 00:01:33.542962 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.542968 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-27 00:01:33.542982 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.543007 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.543079 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.543094 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:01:33.543109 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.543125 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.543135 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:33.543152 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.543158 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-27 00:01:33.543172 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.543198 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.543206 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.543216 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-06-27 00:01:33.543234 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.543250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.543260 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:01:33.543275 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.543281 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-06-27 00:01:33.543296 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.543321 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:01:33.543328 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.543338 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-06-27 00:01:33.543352 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.543367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.543377 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:01:33.543392 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.543398 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-06-27 00:01:33.543413 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.543437 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.543443 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.543457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.543484 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:01:33.543506 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:01:33.543523 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.543534 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:01:33.543544 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-06-27 00:01:33.543557 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.543573 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:01:33.543583 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:01:33.543598 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.543604 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-06-27 00:01:33.543619 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.543645 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:01:33.543653 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.543663 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-06-27 00:01:33.543676 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.543693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.543703 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-06-27 00:01:33.543718 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.543783 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-06-27 00:01:33.543804 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.543829 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.543835 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.543849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.543877 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:01:33.543899 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:01:33.543916 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.543934 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:01:33.543946 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-06-27 00:01:33.543959 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.543974 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:01:33.543984 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:01:33.543999 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.544007 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-06-27 00:01:33.544021 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.544046 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.544053 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.544063 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-06-27 00:01:33.544081 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.544088 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.544098 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-06-27 00:01:33.544117 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.544123 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.544133 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-27 00:01:33.544151 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.544158 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.544168 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-27 00:01:33.544185 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.544192 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.544202 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-06-27 00:01:33.544219 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.544226 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.544235 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-06-27 00:01:33.544252 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.544260 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.544270 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:01:33.544283 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.544321 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.544332 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-06-27 00:01:33.544348 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.544354 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-06-27 00:01:33.544369 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.544394 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.544401 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.544411 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-06-27 00:01:33.544425 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.544440 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.544450 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-06-27 00:01:33.544465 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.544472 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-06-27 00:01:33.544487 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.544512 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.544519 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.544529 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-06-27 00:01:33.544548 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.544555 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.544565 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:01:33.544583 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.544590 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.544599 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-27 00:01:33.544613 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.544635 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.544646 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-06-27 00:01:33.544661 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.544667 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-06-27 00:01:33.544682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.544707 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.544715 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.544725 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-06-27 00:01:33.544739 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.544755 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.544766 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-06-27 00:01:33.544780 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.544787 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-27 00:01:33.544801 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.544826 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.544834 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.544844 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:01:33.544857 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.544872 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.544882 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:33.544897 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.544903 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-27 00:01:33.544917 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.544949 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.544957 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.544967 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-06-27 00:01:33.544980 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.544996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.545006 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:01:33.545021 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.545027 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-27 00:01:33.545042 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.545067 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.545074 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.545084 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-06-27 00:01:33.545103 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.545110 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.545120 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:01:33.545138 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.545145 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.545155 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-27 00:01:33.545169 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.545191 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.545201 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:33.545216 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.545223 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-27 00:01:33.545237 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.545263 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.545270 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.545280 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-06-27 00:01:33.545293 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.545308 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.545318 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:01:33.545334 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.545340 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-06-27 00:01:33.545354 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.545379 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.545386 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.545396 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-27 00:01:33.545414 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.545421 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.545431 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:01:33.545448 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.545501 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.545516 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:01:33.545537 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.545544 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.545554 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-27 00:01:33.545572 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.545579 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.545589 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-27 00:01:33.545607 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.545638 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.545650 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:01:33.545666 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.545672 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:01:33.545686 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.545712 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:01:33.545720 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.545730 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-06-27 00:01:33.545743 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.545758 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.545768 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-06-27 00:01:33.545784 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:01:33.545817 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-06-27 00:01:33.545824 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:01:33.545834 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-06-27 00:01:33.545848 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:01:33.545865 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.545879 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:01:33.545904 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.545911 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:01:33.545921 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:01:33.545978 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:33.545986 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:01:33.545996 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-06-27 00:01:33.546015 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:33.546022 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:01:33.546031 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-06-27 00:01:33.546055 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:33.546063 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:01:33.546073 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-06-27 00:01:33.546091 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:33.546098 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:01:33.546108 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-06-27 00:01:33.546126 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:01:33.546133 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:01:33.546144 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-06-27 00:01:33.546161 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.546168 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:01:33.546178 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:33.546195 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.546202 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:01:33.546212 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:01:33.546229 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.546236 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:01:33.546246 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:01:33.546264 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.546270 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:01:33.546280 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:01:33.546294 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:01:33.546345 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.546364 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.546371 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-06-27 00:01:33.546385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.546448 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.546457 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.546468 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:01:33.546486 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.546493 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.546503 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-27 00:01:33.546524 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.546531 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.546541 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-27 00:01:33.546560 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.546567 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.546576 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-06-27 00:01:33.546590 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.546617 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.546628 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:33.546643 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.546649 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:01:33.546665 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.546690 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:33.546698 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.546707 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-06-27 00:01:33.546721 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.546764 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.546779 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-06-27 00:01:33.546794 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:33.546823 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:33.546831 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:33.546841 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:33.546854 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:33.546870 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.546885 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:33.546910 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.546918 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:33.546933 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-27 00:01:33.546952 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.546959 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:33.546970 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-06-27 00:01:33.546988 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.546995 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:33.547004 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-27 00:01:33.547022 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.547028 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:33.547038 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-06-27 00:01:33.547056 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:33.547063 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:33.547072 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-27 00:01:33.547090 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:33.547097 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:33.547106 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-27 00:01:33.547124 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.547130 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:33.547140 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:01:33.547158 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.547164 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:33.547174 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-06-27 00:01:33.547192 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.547198 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:33.547208 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-06-27 00:01:33.547226 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.547232 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:33.547242 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:01:33.547259 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.547266 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:33.547276 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:01:33.547290 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:33.547344 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.547362 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.547369 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-06-27 00:01:33.547384 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.547409 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.547416 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.547426 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-27 00:01:33.547443 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.547450 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.547460 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:01:33.547477 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.547484 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.547493 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-27 00:01:33.547511 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:01:33.547517 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.547527 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-06-27 00:01:33.547541 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.547567 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.547578 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:33.547593 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.547599 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:01:33.547613 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.547638 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:33.547645 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.547655 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-06-27 00:01:33.547668 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.547721 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.547733 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-06-27 00:01:33.547748 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:33.547778 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:33.547786 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:33.547796 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:33.547820 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:33.547846 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.547862 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:33.547889 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.547896 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:33.547906 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-27 00:01:33.547929 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.547937 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:33.547947 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-06-27 00:01:33.547990 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.548003 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:33.548022 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-27 00:01:33.548052 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.548064 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:33.548081 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-06-27 00:01:33.548115 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:33.548233 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:33.548256 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-27 00:01:33.548292 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:33.548305 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:33.548330 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-27 00:01:33.548365 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.548378 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:33.548396 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:01:33.548429 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.548443 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:33.548459 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-06-27 00:01:33.548489 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.548501 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:33.548519 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-06-27 00:01:33.548549 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:33.548561 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:33.548574 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-06-27 00:01:33.548594 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.548601 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:33.548611 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:01:33.548629 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.548636 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:33.548646 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:01:33.548660 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:33.548758 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.548780 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:33.548812 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:33.548819 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:33.548834 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:33.548848 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:33.548865 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.548880 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:33.548906 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.548913 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:33.548923 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-06-27 00:01:33.548951 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.548958 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:33.548969 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-06-27 00:01:33.548987 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.548993 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:33.549003 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-06-27 00:01:33.549020 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.549027 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:33.549037 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-06-27 00:01:33.549058 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.549067 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:33.549078 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-06-27 00:01:33.549097 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:33.549104 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:33.549114 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-27 00:01:33.549132 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.549139 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:33.549149 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-06-27 00:01:33.549166 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:33.549174 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:33.549184 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-06-27 00:01:33.549202 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:33.549209 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:33.549219 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-06-27 00:01:33.549237 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:33.549244 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:33.549253 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-27 00:01:33.549271 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:33.549278 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:33.549287 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-27 00:01:33.549305 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:33.549312 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:33.549322 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-06-27 00:01:33.549340 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.549347 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:33.549356 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:01:33.549374 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.549380 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:33.549390 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-06-27 00:01:33.549404 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:33.549470 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.549491 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.549498 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-06-27 00:01:33.549521 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.549548 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.549555 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.549565 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-27 00:01:33.549579 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.549595 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.549605 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:01:33.549621 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.549627 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-06-27 00:01:33.549642 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.549667 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:33.549675 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.549685 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-06-27 00:01:33.549698 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.549714 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.549724 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-06-27 00:01:33.549739 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.549745 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-06-27 00:01:33.549763 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.549790 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.549797 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.549807 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:01:33.549825 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.549832 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.549841 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-27 00:01:33.550227 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.550252 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.550273 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-27 00:01:33.550409 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:01:33.550420 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.550433 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-06-27 00:01:33.550468 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.550612 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.550640 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-06-27 00:01:33.550661 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.550668 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-06-27 00:01:33.550749 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.550806 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:01:33.550818 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.550831 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-06-27 00:01:33.550846 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.550862 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.550873 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-06-27 00:01:33.551016 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:01:33.551532 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-06-27 00:01:33.551550 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:01:33.551572 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-06-27 00:01:33.551599 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:01:33.551633 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.551660 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-06-27 00:01:33.551710 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.551723 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-27 00:01:33.551742 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-06-27 00:01:33.551771 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.551783 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-06-27 00:01:33.551801 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-06-27 00:01:33.551833 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.551846 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-27 00:01:33.551863 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-06-27 00:01:33.551892 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:01:33.551904 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-06-27 00:01:33.551935 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-06-27 00:01:33.552077 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.552091 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-06-27 00:01:33.552110 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-06-27 00:01:33.552140 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.552159 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-06-27 00:01:33.552179 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-06-27 00:01:33.552212 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.552224 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-06-27 00:01:33.552241 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:01:33.552272 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:33.552284 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-27 00:01:33.552302 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-06-27 00:01:33.552335 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:33.552347 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-06-27 00:01:33.552366 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-06-27 00:01:33.552398 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.552410 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-06-27 00:01:33.552427 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:01:33.552450 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-06-27 00:01:33.552536 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.552567 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.552578 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-06-27 00:01:33.552610 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.552647 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.552736 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.552755 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:01:33.552778 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.552803 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.552827 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-06-27 00:01:33.552856 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.552867 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-06-27 00:01:33.552893 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.552950 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:01:33.552962 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.552979 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-06-27 00:01:33.553003 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.553214 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.553236 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-06-27 00:01:33.553262 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-06-27 00:01:33.553325 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:01:33.553338 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-06-27 00:01:33.553357 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-06-27 00:01:33.553390 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:01:33.553401 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-06-27 00:01:33.553417 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-06-27 00:01:33.553449 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:01:33.553460 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-06-27 00:01:33.553479 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-06-27 00:01:33.553505 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-06-27 00:01:33.553548 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.553578 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.553589 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-06-27 00:01:33.553613 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.553666 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.553679 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.553697 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:01:33.553729 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.553741 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.553758 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-27 00:01:33.553791 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.553803 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.553820 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-27 00:01:33.553843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.553881 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.553902 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:33.553935 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.553946 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:01:33.553972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.554019 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:33.554031 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.554047 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-06-27 00:01:33.554074 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.554101 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.554120 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-06-27 00:01:33.554144 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:33.554202 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:33.554215 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:33.554233 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:33.554257 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:33.554284 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.554310 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:33.554355 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.554367 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:33.554385 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-06-27 00:01:33.554418 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.554429 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:33.554446 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-06-27 00:01:33.554478 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.554490 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:33.554507 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-06-27 00:01:33.554536 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.554546 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:33.554562 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-06-27 00:01:33.554592 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:33.554604 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:33.554621 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-06-27 00:01:33.554642 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.554650 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:33.554661 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-06-27 00:01:33.554679 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.554685 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:33.554700 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-06-27 00:01:33.554719 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.554726 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:33.554736 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:01:33.554754 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.554761 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:33.554771 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:01:33.554784 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:33.554832 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.554851 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.554858 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-06-27 00:01:33.554881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.554907 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.554914 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.554930 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-27 00:01:33.554951 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.554958 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.554968 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:01:33.554986 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.554993 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.555002 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:01:33.555020 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.555026 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.555036 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-27 00:01:33.555057 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.555066 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.555076 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-27 00:01:33.555091 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.555123 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.555134 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:01:33.555150 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.555156 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-06-27 00:01:33.555247 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.555281 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.555289 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.555303 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.555329 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:01:33.555355 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:01:33.555373 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.555389 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:01:33.555401 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-06-27 00:01:33.555414 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.555428 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:01:33.555438 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-06-27 00:01:33.555453 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.555459 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-06-27 00:01:33.555474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.555499 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.555506 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.555516 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-06-27 00:01:33.555529 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.555544 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.555555 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-06-27 00:01:33.555569 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.555576 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-06-27 00:01:33.555595 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.555621 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-27 00:01:33.555628 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.555638 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-06-27 00:01:33.555651 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.555666 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.555677 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-06-27 00:01:33.555692 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.555698 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-06-27 00:01:33.555712 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.555774 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.555783 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.555795 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:01:33.555809 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.555825 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.555835 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-06-27 00:01:33.555851 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.555857 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-06-27 00:01:33.555876 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.555902 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:33.555909 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.555928 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-06-27 00:01:33.555944 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.555959 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.555969 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-06-27 00:01:33.555983 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:33.556012 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:33.556019 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:33.556029 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:33.556043 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:33.556062 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.556078 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:33.556121 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.556131 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:33.556141 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-06-27 00:01:33.556159 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.556165 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:33.556175 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-06-27 00:01:33.556193 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.556200 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:33.556209 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-06-27 00:01:33.556227 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.556234 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:33.556243 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-06-27 00:01:33.556261 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.556268 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:33.556282 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-06-27 00:01:33.556301 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:01:33.556309 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:33.556318 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-06-27 00:01:33.556336 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:01:33.556343 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:33.556353 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-06-27 00:01:33.556370 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:01:33.556377 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:33.556387 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-06-27 00:01:33.556405 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:01:33.556412 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:33.556422 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-06-27 00:01:33.556439 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.556446 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:33.556456 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-06-27 00:01:33.556473 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.556480 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:33.556490 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-06-27 00:01:33.556507 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.556514 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:33.556524 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-06-27 00:01:33.556542 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.556548 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:33.556558 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-06-27 00:01:33.556571 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:33.556635 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.556655 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.556662 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-06-27 00:01:33.556681 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.556707 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.556715 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.556728 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-06-27 00:01:33.556742 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.556757 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.556768 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:01:33.556783 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.556789 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-06-27 00:01:33.556803 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.556839 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.556847 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.556858 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-06-27 00:01:33.556871 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.556887 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.556897 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-06-27 00:01:33.556912 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.556918 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-06-27 00:01:33.556938 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.556964 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.556972 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.556982 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-06-27 00:01:33.556999 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.557006 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.557016 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:01:33.557033 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.557040 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.557057 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:01:33.557080 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.557087 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.557097 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-27 00:01:33.557110 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.557137 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.557148 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:33.557163 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.557169 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:01:33.557184 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.557209 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:33.557217 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.557227 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-06-27 00:01:33.557240 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.557255 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.557265 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-06-27 00:01:33.557279 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:33.557313 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:33.557320 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:33.557330 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:33.557344 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:33.557361 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.557375 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:33.557400 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.557407 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:33.557417 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:01:33.557434 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.557441 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:33.557450 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:01:33.557468 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.557475 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:33.557485 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-06-27 00:01:33.557503 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:33.557509 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:33.557519 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-06-27 00:01:33.557537 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.557544 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:33.557554 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:01:33.557571 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.557578 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:33.557588 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-06-27 00:01:33.557605 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-27 00:01:33.557612 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:33.557622 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-06-27 00:01:33.557635 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:33.557673 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.557690 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.557696 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-06-27 00:01:33.557715 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.557740 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.557748 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.557758 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-06-27 00:01:33.557776 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.557783 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.557792 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-06-27 00:01:33.557810 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.557817 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.558406 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-06-27 00:01:33.558434 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.558446 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.558457 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-06-27 00:01:33.558477 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.558484 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.558498 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-06-27 00:01:33.558517 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.558524 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.558534 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-06-27 00:01:33.558551 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.558558 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.558568 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-06-27 00:01:33.558591 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.558599 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.558609 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-06-27 00:01:33.558623 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.558665 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.558677 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:01:33.558692 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.558699 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-06-27 00:01:33.558719 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.558745 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:01:33.558753 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.558763 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-06-27 00:01:33.558776 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.558791 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.558802 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-06-27 00:01:33.558818 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:01:33.558825 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-06-27 00:01:33.558837 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-06-27 00:01:33.558853 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.558859 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-06-27 00:01:33.558873 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.558897 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:01:33.558918 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:01:33.558940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.558952 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:01:33.558962 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-06-27 00:01:33.558980 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.558986 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-06-27 00:01:33.558997 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-06-27 00:01:33.559014 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:01:33.559021 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-06-27 00:01:33.559037 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-06-27 00:01:33.559060 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:01:33.559068 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-06-27 00:01:33.559080 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:01:33.559098 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:33.559142 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-06-27 00:01:33.559156 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:33.559176 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:33.559183 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-06-27 00:01:33.559193 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:33.559210 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:33.559217 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-06-27 00:01:33.559226 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:33.559248 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:01:33.559254 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-06-27 00:01:33.559264 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:01:33.559281 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:01:33.559287 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-06-27 00:01:33.559297 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-06-27 00:01:33.559314 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:33.559321 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-06-27 00:01:33.559331 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:33.559348 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-27 00:01:33.559355 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-06-27 00:01:33.559364 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-06-27 00:01:33.559381 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:33.559388 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-06-27 00:01:33.559398 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:33.559415 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:33.559422 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-06-27 00:01:33.559432 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:33.559448 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:01:33.559454 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-06-27 00:01:33.559468 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-06-27 00:01:33.559487 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-06-27 00:01:33.559526 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-06-27 00:01:33.559556 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-06-27 00:01:33.559584 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:01:33.559611 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-06-27 00:01:33.559638 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:01:33.559665 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-06-27 00:01:33.559691 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-06-27 00:01:33.559739 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-06-27 00:01:33.559787 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-06-27 00:01:33.559834 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-06-27 00:01:33.559887 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-06-27 00:01:33.559996 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-06-27 00:01:33.560035 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-06-27 00:01:33.560067 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-06-27 00:01:33.560110 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-06-27 00:01:33.560138 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-06-27 00:01:33.560164 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-06-27 00:01:33.560190 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-06-27 00:01:33.560217 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:01:33.560243 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-06-27 00:01:33.560270 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-06-27 00:01:33.560296 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-06-27 00:01:33.560322 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:01:33.560350 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-06-27 00:01:33.560376 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:33.560403 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:01:33.560459 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:01:33.560661 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:01:33.560688 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-06-27 00:01:33.560715 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:01:33.560741 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-06-27 00:01:33.560769 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-06-27 00:01:33.560796 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-06-27 00:01:33.560885 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-06-27 00:01:33.560916 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:33.560954 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:01:33.560982 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:33.561040 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:01:33.561078 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:01:33.561106 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-06-27 00:01:33.561138 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:33.561164 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-06-27 00:01:33.561191 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:33.561217 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-06-27 00:01:33.561244 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:01:33.561270 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-06-27 00:01:33.561296 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-06-27 00:01:33.561322 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-06-27 00:01:33.561348 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-06-27 00:01:33.561375 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-06-27 00:01:33.561401 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:33.561428 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-06-27 00:01:33.561454 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:01:33.561520 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-06-27 00:01:33.561554 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-06-27 00:01:33.561580 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-06-27 00:01:33.561611 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-06-27 00:01:33.561639 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-06-27 00:01:33.561666 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:01:33.561694 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-06-27 00:01:33.561721 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:33.561747 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-06-27 00:01:33.561773 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:01:33.561802 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-06-27 00:01:33.561832 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.561851 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.561877 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:01:33.561903 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.561920 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.561944 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.561971 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:01:33.561997 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.562014 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.562031 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.562047 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.562079 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:01:33.562105 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.562131 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:01:33.562158 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.562184 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:01:33.562210 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.562227 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.562261 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:01:33.562287 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.562304 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.562331 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:01:33.562357 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.562384 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:01:33.562410 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.562437 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:01:33.562463 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.562489 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:01:33.562515 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.562542 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:01:33.562568 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.562585 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.562611 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:01:33.562637 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.562663 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:01:33.562690 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.562716 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:01:33.562742 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.562768 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:01:33.562794 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.562812 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.562829 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.562847 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.562863 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.562880 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.562898 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.563047 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:01:33.563087 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.563110 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.563216 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.563245 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:01:33.563271 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.563297 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:01:33.563399 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.563418 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.563436 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.563462 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:01:33.563493 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.563550 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.563568 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.563585 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.563602 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.563632 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:01:33.563658 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.563675 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.563847 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.563867 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.563894 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:33.564023 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.564041 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.564064 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.564082 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.564234 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:33.564263 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.564414 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:33.564443 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.564469 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.564493 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.564510 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.564539 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:01:33.564566 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.564592 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:01:33.564618 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.564635 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.564651 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.564677 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:33.564704 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.564721 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.564738 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.564755 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.564772 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.564862 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:01:33.564891 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.564917 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-06-27 00:01:33.564953 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.564980 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:33.565007 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.565033 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:01:33.565066 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.565085 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.565101 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.565118 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.565145 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:33.565172 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.565189 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.565205 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.565228 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.565246 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.565263 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.565280 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.565296 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.565322 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-06-27 00:01:33.565350 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.565367 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.565393 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:01:33.565419 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.565436 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.565453 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.565548 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:01:33.565575 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.565592 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.565609 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.565630 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.565657 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:01:33.565683 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.565785 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:01:33.565861 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.565919 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:01:33.566049 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.566072 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.566103 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:01:33.566160 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.566195 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.566247 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:01:33.566277 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.566304 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:01:33.566331 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.566365 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:01:33.566392 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.566419 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:01:33.566445 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.566471 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:01:33.566497 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.566515 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.566541 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:01:33.566568 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.566594 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:01:33.566620 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.566647 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:01:33.566711 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.566752 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:01:33.566779 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.566797 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.566813 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.566830 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.566846 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.566864 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.566880 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.566907 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:01:33.566939 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.566957 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.566974 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.567000 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:01:33.567026 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.567057 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:01:33.567087 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.567109 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.567126 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.567153 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:01:33.567179 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.567196 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.567212 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.567229 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.567246 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.567272 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:01:33.567298 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.567315 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.567332 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.567349 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.567375 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:33.567402 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.567419 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.567436 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.567453 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.567479 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:33.567505 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.567533 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:01:33.567559 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.567576 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.567593 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.567610 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.567637 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:01:33.567663 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.567689 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:01:33.567721 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.567739 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.567756 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.567782 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:33.567808 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.567825 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.567842 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.567903 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.567931 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.567959 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:01:33.567986 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.568017 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-06-27 00:01:33.568043 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.568110 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:01:33.568170 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.568218 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:01:33.568268 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.568297 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.568326 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.568359 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.568408 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:33.568455 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.568488 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.568517 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.568545 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.568577 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.568607 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.568636 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.568664 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:01:33.568721 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-06-27 00:01:33.568769 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-06-27 00:01:33.568876 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:01:33.568977 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:01:33.569064 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:01:33.569157 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-06-27 00:01:33.569253 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-06-27 00:01:33.569304 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-06-27 00:01:33.569374 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-06-27 00:01:33.569444 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:01:33.569493 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:01:33.569542 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:01:33.569590 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:01:33.569646 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:33.569696 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:01:33.569744 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:01:33.569804 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:01:33.569861 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:01:33.569910 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:33.569967 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:33.570016 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:01:33.570089 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:33.570146 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:33.570212 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:01:33.570259 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-06-27 00:01:33.570306 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:01:33.570354 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:33.570401 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:01:33.570451 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-06-27 00:01:33.570499 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:01:33.570566 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:01:33.570613 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:33.570662 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:01:33.570719 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-06-27 00:01:33.570767 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:01:33.570814 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:01:33.570863 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:01:33.570910 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-06-27 00:01:33.571077 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-06-27 00:01:33.571158 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-06-27 00:01:33.571217 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-06-27 00:01:33.571268 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:01:33.571315 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:01:33.571364 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:01:33.571412 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:01:33.571459 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:33.571508 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:01:33.571557 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:01:33.571890 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:01:33.571994 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:01:33.572049 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:33.572105 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:33.572165 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:01:33.572216 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:33.572270 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:33.572322 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:01:33.572370 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-06-27 00:01:33.572418 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:01:33.572465 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:33.572512 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:01:33.572561 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-06-27 00:01:33.572610 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:01:33.572662 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:01:33.572709 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:33.572758 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:01:33.572816 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-06-27 00:01:33.572865 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:01:33.572914 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:01:33.572968 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:01:33.573016 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-06-27 00:01:33.573069 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-06-27 00:01:33.573118 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-06-27 00:01:33.573171 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-06-27 00:01:33.573219 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:01:33.573267 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:01:33.573316 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:01:33.573363 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:01:33.573410 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:33.573459 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:01:33.573507 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:01:33.573553 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:01:33.573677 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:01:33.573733 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:33.573849 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:33.573905 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:01:33.573963 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:33.574016 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:33.574076 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:01:33.574124 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-06-27 00:01:33.574170 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:01:33.574218 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:33.574265 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:01:33.574363 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-06-27 00:01:33.574418 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:01:33.574476 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:01:33.574524 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:33.574578 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:01:33.574639 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-06-27 00:01:33.574667 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:01:33.574730 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:01:33.574785 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:01:33.574840 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:01:33.574901 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:01:33.574964 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:01:33.575019 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:01:33.575081 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:01:33.575169 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:01:33.575230 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:01:33.575286 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:01:33.575341 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:01:33.575396 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:33.575451 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:01:33.575506 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:01:33.575560 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:01:33.575614 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:01:33.575668 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:33.575725 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:33.575917 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:01:33.576092 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:33.576149 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:33.576277 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:01:33.576337 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:01:33.576480 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:01:33.576630 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:33.576813 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:01:33.576876 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:01:33.577052 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:01:33.577113 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:01:33.577245 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:33.577304 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:01:33.577372 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-06-27 00:01:33.577397 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:01:33.577453 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:01:33.577507 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:01:33.577562 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:01:33.577675 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:01:33.577731 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:01:33.577791 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:01:33.577847 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:01:33.577902 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:01:33.577963 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:01:33.578018 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:01:33.578079 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:01:33.578134 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:33.578189 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:01:33.578259 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:01:33.578380 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:01:33.578439 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:01:33.578496 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:33.578754 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:33.578811 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:01:33.578865 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:33.578921 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:33.578982 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:01:33.579036 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:01:33.579098 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:01:33.579153 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:33.579207 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:01:33.579261 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:01:33.579316 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:01:33.579371 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:01:33.579425 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:33.579480 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:01:33.579545 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-06-27 00:01:33.579567 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:01:33.579617 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:01:33.579666 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:01:33.579714 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:01:33.579769 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:01:33.579817 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:01:33.579865 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:01:33.579913 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:01:33.579984 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:01:33.580033 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:01:33.580082 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:01:33.580131 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:01:33.580179 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:33.580229 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:01:33.580277 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:01:33.580325 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:01:33.580372 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:01:33.580421 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:33.580580 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:33.580632 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:01:33.580729 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:33.580781 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:33.580874 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:01:33.580931 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:01:33.580984 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:01:33.581038 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:33.581111 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:01:33.581162 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:01:33.581209 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:01:33.581294 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:01:33.581392 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:33.581489 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:01:33.581601 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-06-27 00:01:33.581640 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:01:33.581804 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:01:33.581910 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:01:33.582017 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:01:33.582120 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:01:33.582216 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:01:33.582313 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:01:33.582451 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:01:33.582518 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:01:33.582571 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:01:33.582621 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:01:33.582672 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:01:33.582722 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:33.582772 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:01:33.582828 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:01:33.582879 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:01:33.582936 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:01:33.582989 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:33.583040 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:33.583091 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:01:33.583142 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:33.583192 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:33.583242 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:01:33.583292 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:01:33.583342 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:01:33.583393 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:33.583444 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:01:33.583495 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:01:33.583544 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:01:33.583594 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:01:33.583704 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:33.583799 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:01:33.583880 wsdl: current service: Service1 2019-06-27 00:01:33.583901 wsdl: current port: Service1Soap 2019-06-27 00:01:33.583942 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-06-27 00:01:33.583972 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-06-27 00:01:33.584000 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-06-27 00:01:33.584026 wsdl: Parsing WSDL done 2019-06-27 00:01:33.584050 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:01:33.584072 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:01:33.584084 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:01:33.584095 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:01:33.584107 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:01:33.584117 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:01:33.584129 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:01:33.584139 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:01:33.584150 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:01:33.584160 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:01:33.584169 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:01:33.584180 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:01:33.584189 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:33.584199 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:01:33.584208 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:01:33.584222 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:01:33.584232 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:01:33.584242 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:33.584252 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:33.584262 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:01:33.584276 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:33.584307 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:33.584330 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:01:33.584340 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:01:33.584350 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:01:33.584369 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:33.584380 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:01:33.584390 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:01:33.584400 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:01:33.584409 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:01:33.584419 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:33.584428 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:01:33.584438 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:01:33.584449 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:01:33.584458 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:01:33.584468 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:01:33.584476 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:01:33.584485 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:01:33.584494 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:01:33.584503 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:01:33.584511 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:01:33.584519 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:01:33.584527 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:01:33.584536 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:01:33.584544 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:33.584552 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:01:33.584561 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:01:33.584569 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:01:33.584616 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:01:33.584627 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:33.584636 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:33.584645 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:01:33.584653 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:33.584661 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:33.584670 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:01:33.584678 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:01:33.584686 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:01:33.584694 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:33.584702 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:01:33.584713 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:01:33.584722 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:01:33.584731 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:01:33.584739 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:33.584747 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:01:33.584756 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:01:33.584768 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:01:33.584777 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:01:33.584787 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:01:33.584795 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:01:33.584803 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:01:33.584812 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:01:33.584820 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:01:33.584832 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:01:33.584841 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:01:33.584850 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:01:33.584858 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:01:33.584866 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:33.584874 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:01:33.584882 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:01:33.584890 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:01:33.584899 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:01:33.584907 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:33.584915 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:33.584923 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:01:33.584938 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:33.584947 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:33.584955 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:01:33.584963 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:01:33.584972 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:01:33.584979 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:33.584987 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:01:33.584995 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:01:33.585003 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:01:33.585011 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:01:33.585018 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:33.585026 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:01:33.585034 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:01:33.585044 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:01:33.585051 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:01:33.585060 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:01:33.585068 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:01:33.585075 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:01:33.585083 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:01:33.585090 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:01:33.585098 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:01:33.585106 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:01:33.585113 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:01:33.585120 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:01:33.585128 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:33.585137 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:01:33.585145 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:01:33.585152 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:01:33.585160 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:01:33.585167 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:33.585174 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:01:33.585182 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:01:33.585189 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:01:33.585197 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:01:33.585204 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:01:33.585212 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:01:33.585219 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:01:33.585226 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:01:33.585234 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:01:33.585245 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:01:33.585253 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:01:33.585261 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:01:33.585268 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:01:33.585275 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:01:33.585523 nusoap_client: checkWSDL 2019-06-27 00:01:33.585535 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-27 00:01:33.585541 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-27 00:01:33.585546 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-27 00:01:33.585553 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-06-27 00:01:33.585557 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-06-27 00:01:33.585561 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-06-27 00:01:33.585571 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-06-27 00:01:33.585580 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-06-27 00:01:33.585624 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-06-27 00:01:33.585632 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203180" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-27 00:01:33.585646 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-06-27 00:01:33.585667 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-06-27 00:01:33.585674 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-06-27 00:01:33.585678 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-06-27 00:01:33.585682 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-06-27 00:01:33.585688 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203180" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-27 00:01:33.585699 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:01:33.585706 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:01:33.585711 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:01:33.585724 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-06-27 00:01:33.585733 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:01:33.585738 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-06-27 00:01:33.585763 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.585773 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-06-27 00:01:33.585778 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.585807 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-06-27 00:01:33.585814 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-06-27 00:01:33.585818 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-06-27 00:01:33.585822 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-06-27 00:01:33.585827 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-06-27 00:01:33.585831 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-06-27 00:01:33.585836 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-06-27 00:01:33.585840 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-06-27 00:01:33.585848 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203180" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-27 00:01:33.585858 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:01:33.585866 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:01:33.585870 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:01:33.585876 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-06-27 00:01:33.585882 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-06-27 00:01:33.585886 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:01:33.585911 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-06-27 00:01:33.585918 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:01:33.585923 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:01:33.585935 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:01:33.585939 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:01:33.585952 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-06-27 00:01:33.585960 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:01:33.585965 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-27 00:01:33.585970 wsdl: in serializeType: returning: 2019-06-27 00:01:33.585977 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "203180" 2019-06-27 00:01:33.585984 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:01:33.585989 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-27 00:01:33.585994 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:01:33.586001 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:01:33.586006 wsdl: in serializeType: returning: 203180 2019-06-27 00:01:33.586012 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-06-27 00:01:33.586019 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:01:33.586024 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-27 00:01:33.586028 wsdl: in serializeType: returning: 2019-06-27 00:01:33.586033 wsdl: in serializeType: returning: 203180 2019-06-27 00:01:33.586037 wsdl: serializeRPCParameters returning: 203180 2019-06-27 00:01:33.586057 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=203180 style=document use=literal encodingStyle= 2019-06-27 00:01:33.586061 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-06-27 00:01:33.586067 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3903"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-06-27 00:01:33.586082 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-06-27 00:01:33.586088 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=203180 2019-06-27 00:01:33.586099 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-06-27 00:01:33.586177 nusoap_client: sending message, length=457 2019-06-27 00:01:33.586113 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-06-27 00:01:33.586125 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-06-27 00:01:33.586130 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-06-27 00:01:33.586135 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-06-27 00:01:33.586139 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-06-27 00:01:33.586146 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:01:33.586156 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:01:33.586165 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-06-27 00:01:33.586171 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-06-27 00:01:33.586184 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-06-27 00:01:33.586195 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-06-27 00:01:33.586203 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-06-27 00:01:33.593994 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-06-27 00:01:33.594027 soap_transport_http: socket connected 2019-06-27 00:01:33.594048 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-06-27 00:01:33.594055 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-06-27 00:01:33.594062 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:01:33.594068 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:01:33.594072 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-06-27 00:01:33.594077 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-06-27 00:01:33.594082 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-06-27 00:01:33.594109 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-06-27 00:01:33.604139 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-06-27 00:01:33.604180 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-06-27 00:01:33.604191 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-06-27 00:01:33.604197 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-06-27 00:01:33.604203 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-06-27 00:01:33.604208 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-06-27 00:01:33.604215 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-06-27 00:01:33.604221 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-06-27 00:01:33.604227 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-06-27 00:01:33.604233 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 26 Jun 2019 22:00:42 GMT 2019-06-27 00:01:33.604240 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-06-27 00:01:33.604245 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-06-27 00:01:33.604251 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-06-27 00:01:33.604263 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-06-27 00:01:33.604294 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-06-27 00:01:33.604306 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-06-27 00:01:33.604318 soap_transport_http: read to EOF 2019-06-27 00:01:33.604322 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-06-27 00:01:33.604328 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-06-27 00:01:33.604362 soap_transport_http: closed socket 2019-06-27 00:01:33.604375 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-06-27 00:01:33.604381 soap_transport_http: end of send() 2019-06-27 00:01:33.604408 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-06-27 00:01:33.604416 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 26 Jun 2019 22:00:42 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-06-27 00:01:33.604456 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-06-27 00:01:33.604466 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-06-27 00:01:33.604492 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-06-27 00:01:33.604499 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-06-27 00:01:33.604612 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-06-27 00:01:33.604728 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-06-27 00:01:33.604735 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-06-27 00:01:33.604743 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-06-27 00:01:33.604756 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-06-27 00:01:33.604784 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-06-27 00:01:33.604847 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-06-27 00:01:33.605203 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-06-27 00:01:33.605222 nusoap_client: got fault 2019-06-27 00:01:33.605231 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-06-27 00:01:33.605236 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-06-27 00:01:33.605241 nusoap_client: detail =