Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: *76.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
466214-0001 Model turbiny: TB41
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: MERCEDES
 Silnik:
JR T2346
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 23 Apr 2019 04:00:59 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-23 06:01:04.588775 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-23 06:01:04.588829 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:01:04.588843 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179344" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-23 06:01:04.588859 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:01:04.588868 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-23 06:01:04.588875 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-23 06:01:04.588888 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-23 06:01:04.588896 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:01:04.588902 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:01:04.588911 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:01:04.588919 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-23 06:01:04.588929 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-23 06:01:04.588935 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-23 06:01:04.588939 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-23 06:01:04.588943 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-23 06:01:04.588946 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-23 06:01:04.588956 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:01:04.588970 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:01:04.588977 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-23 06:01:04.588983 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-23 06:01:04.588989 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-23 06:01:04.588997 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-23 06:01:04.589005 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-23 06:01:04.597073 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-23 06:01:04.597107 soap_transport_http: socket connected 2019-04-23 06:01:04.597127 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-23 06:01:04.597135 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:01:04.597141 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:01:04.597145 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-23 06:01:04.597150 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-23 06:01:04.597179 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-23 06:01:04.616602 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-23 06:01:04.616629 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-23 06:01:04.616642 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:01:04.616660 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-23 06:01:04.616666 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-23 06:01:04.616671 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-23 06:01:04.616677 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-23 06:01:04.616683 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-23 06:01:04.616688 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-23 06:01:04.616693 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 23 Apr 2019 04:00:59 GMT 2019-04-23 06:01:04.616698 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-23 06:01:04.616703 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-23 06:01:04.616709 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-23 06:01:04.616721 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-23 06:01:04.616750 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-23 06:01:04.624523 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:01:04.624550 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:01:04.632233 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:01:04.632332 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:01:04.632357 soap_transport_http: read buffer of 7352 bytes 2019-04-23 06:01:04.639823 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:01:04.639899 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:01:04.639950 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:01:04.640023 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-23 06:01:04.640123 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:01:04.640176 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:01:04.640214 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:01:04.647471 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:01:04.647634 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-23 06:01:04.647782 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:01:04.647841 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:01:04.647896 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:01:04.647967 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:01:04.648025 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:01:04.648079 soap_transport_http: read buffer of 6544 bytes 2019-04-23 06:01:04.648140 soap_transport_http: read buffer of 6007 bytes 2019-04-23 06:01:04.648152 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-23 06:01:04.648157 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-23 06:01:04.648185 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-23 06:01:04.648227 soap_transport_http: closed socket 2019-04-23 06:01:04.648242 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-23 06:01:04.648249 soap_transport_http: end of send() 2019-04-23 06:01:04.648268 wsdl: got WSDL URL 2019-04-23 06:01:04.648279 wsdl: Parse WSDL 2019-04-23 06:01:04.648461 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-23 06:01:04.648478 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-23 06:01:04.648529 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.648538 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-23 06:01:04.648559 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.648598 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.648608 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.648623 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:01:04.648645 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.648652 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.648663 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:01:04.648680 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.648709 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.648721 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-23 06:01:04.648737 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.648744 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-23 06:01:04.648762 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.648790 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:01:04.648797 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.648808 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-23 06:01:04.648822 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.648838 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.648848 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-23 06:01:04.648863 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.648870 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-23 06:01:04.648885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.648909 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.648917 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.648927 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:01:04.648945 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.648952 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.648961 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:01:04.648979 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.648986 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.648995 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-23 06:01:04.649008 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.649031 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.649042 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-23 06:01:04.649057 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.649063 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-23 06:01:04.649080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.649105 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:01:04.649112 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.649122 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-23 06:01:04.649135 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.649151 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.649160 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-23 06:01:04.649175 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.649181 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-23 06:01:04.649195 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.649219 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.649226 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.649236 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:01:04.649254 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.649260 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.649270 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:01:04.649295 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.649301 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.649311 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-23 06:01:04.649329 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.649336 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.649345 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:01:04.649358 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.649385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.649396 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:01:04.649411 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.649417 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-23 06:01:04.649431 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.649455 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.649461 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.649475 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.649503 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:01:04.649523 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:01:04.649539 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.649551 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:01:04.649561 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-23 06:01:04.649573 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.649588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:01:04.649597 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-23 06:01:04.649612 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.649618 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-23 06:01:04.649632 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.649657 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.649664 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.649674 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:01:04.649687 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.649702 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.649711 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-23 06:01:04.649726 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.649733 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-23 06:01:04.649746 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.649771 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.649778 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.649788 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-23 06:01:04.649801 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.649816 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.649825 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-23 06:01:04.649840 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.649847 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-23 06:01:04.649860 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.649884 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.649891 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.649901 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:01:04.649914 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.649928 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.649938 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-23 06:01:04.649953 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.649959 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-23 06:01:04.649972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.649997 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.650004 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.650014 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-23 06:01:04.650027 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.650042 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.650051 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-23 06:01:04.650066 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.650072 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-23 06:01:04.650085 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.650109 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.650116 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.650126 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:01:04.650144 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.650151 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.650161 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:01:04.650173 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.650192 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.650201 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-23 06:01:04.650215 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.650222 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-23 06:01:04.650235 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.650259 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.650266 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.650281 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-23 06:01:04.650295 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.650310 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.650320 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-23 06:01:04.650335 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.650341 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-23 06:01:04.650354 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.650379 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.650386 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.650396 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:01:04.650415 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.650422 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.650432 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:01:04.650444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.650462 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.650472 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-23 06:01:04.650486 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.650493 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-23 06:01:04.650512 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.650537 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.650544 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.650554 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-23 06:01:04.650567 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.650582 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.650591 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-23 06:01:04.650606 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.650612 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-23 06:01:04.650625 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.650650 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.650657 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.650667 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:01:04.650680 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.650695 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.650704 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-23 06:01:04.650719 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.650725 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-23 06:01:04.650738 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.650764 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.650771 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.650780 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-23 06:01:04.650793 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.650807 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.650817 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-23 06:01:04.650832 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.650838 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-23 06:01:04.650851 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.650875 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.650882 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.650892 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:01:04.650905 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.650920 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.650929 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-23 06:01:04.650944 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.650950 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-23 06:01:04.650963 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.650988 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:01:04.650994 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.651004 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-23 06:01:04.651017 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.651032 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.651041 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-23 06:01:04.651056 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.651062 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-23 06:01:04.651075 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.651100 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.651107 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.651117 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-23 06:01:04.651130 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.651144 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.651154 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:01:04.651168 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.651175 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-23 06:01:04.651188 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.651211 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.651219 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.651228 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-23 06:01:04.651241 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.651255 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.651265 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-23 06:01:04.651285 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.651292 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-23 06:01:04.651305 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.651335 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.651342 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.651351 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-23 06:01:04.651364 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.651379 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.651388 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-23 06:01:04.651403 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.651409 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-23 06:01:04.651423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.651446 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.651453 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.651463 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-23 06:01:04.651476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.651492 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.651501 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-23 06:01:04.651516 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.651522 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-23 06:01:04.651535 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.651558 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.651565 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.651579 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-23 06:01:04.651597 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.651604 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.651613 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-23 06:01:04.651626 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.651645 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.651654 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:01:04.651669 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.651675 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-23 06:01:04.651688 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.651712 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:01:04.651719 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.651729 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-23 06:01:04.651741 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.651756 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.651766 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-23 06:01:04.651780 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.651787 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:01:04.651800 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.651823 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.651830 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.651840 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:01:04.651852 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.651867 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.651876 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:04.651891 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.651897 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:01:04.651911 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.651935 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.651942 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.651951 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:01:04.651964 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.651979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.651988 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:01:04.652003 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.652008 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-23 06:01:04.652022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.652046 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:01:04.652053 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.652063 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-23 06:01:04.652075 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.652090 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.652099 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:01:04.652114 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.652120 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-23 06:01:04.652133 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.652156 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.652162 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.652176 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.652202 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:01:04.652223 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:01:04.652239 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.652250 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:01:04.652260 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-23 06:01:04.652272 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.652292 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:01:04.652303 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:01:04.652318 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.652324 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-23 06:01:04.652338 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.652363 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:01:04.652371 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.652380 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-23 06:01:04.652393 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.652409 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.652418 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-23 06:01:04.652433 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.652439 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-23 06:01:04.652453 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.652476 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.652482 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.652495 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.652519 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:01:04.652539 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:01:04.652555 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.652566 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:01:04.652576 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-23 06:01:04.652588 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.652602 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:01:04.652612 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:01:04.652626 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.652633 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-23 06:01:04.652646 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.652670 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.652677 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.652687 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-23 06:01:04.652705 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.652712 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.652722 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-23 06:01:04.652739 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.652746 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.652756 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:01:04.652773 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.652780 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.652790 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:01:04.652807 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.652814 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.652823 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-23 06:01:04.652840 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.652847 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.652856 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-23 06:01:04.652873 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.652881 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.652890 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:01:04.652902 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.652939 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.652950 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-23 06:01:04.652965 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.652972 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-23 06:01:04.652986 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.653011 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.653018 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.653028 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-23 06:01:04.653041 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.653056 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.653066 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-23 06:01:04.653081 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.653087 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-23 06:01:04.653100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.653124 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.653131 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.653141 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-23 06:01:04.653159 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.653166 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.653175 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:01:04.653192 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.653199 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.653208 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:01:04.653221 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.653243 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.653253 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-23 06:01:04.653267 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.653278 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-23 06:01:04.653292 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.653325 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.653334 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.653343 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-23 06:01:04.653356 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.653372 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.653382 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-23 06:01:04.653396 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.653402 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:01:04.653416 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.653440 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.653447 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.653457 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:01:04.653469 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.653484 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.653493 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:04.653508 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.653515 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:01:04.653528 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.653553 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.653560 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.653570 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:01:04.653583 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.653598 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.653607 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:01:04.653622 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.653628 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:01:04.653642 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.653666 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.653673 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.653682 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-23 06:01:04.653700 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.653708 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.653717 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:01:04.653736 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.653742 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.653752 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:01:04.653765 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.653786 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.653796 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:04.653810 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.653817 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:01:04.653830 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.653855 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.653862 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.653872 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:01:04.653885 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.653899 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.653909 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:01:04.653924 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.653930 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-23 06:01:04.653944 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.653969 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.653976 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.653985 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:01:04.654003 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.654010 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.654019 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:01:04.654037 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.654043 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.654053 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:01:04.654070 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.654077 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.654087 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:01:04.654105 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.654111 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.654121 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:01:04.654134 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.654163 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.654174 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:01:04.654189 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.654195 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:01:04.654209 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.654234 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:01:04.654241 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.654251 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-23 06:01:04.654264 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.654283 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.654294 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-23 06:01:04.654308 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:01:04.654347 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-23 06:01:04.654354 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:01:04.654364 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-23 06:01:04.654376 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:01:04.654393 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.654407 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:01:04.654431 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.654438 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:01:04.654447 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:01:04.654465 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:01:04.654472 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:01:04.654482 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-23 06:01:04.654499 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:01:04.654506 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:01:04.654515 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-23 06:01:04.654532 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:01:04.654539 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:01:04.654548 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-23 06:01:04.654566 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:01:04.654573 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:01:04.654582 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-23 06:01:04.654601 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:01:04.654608 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:01:04.654618 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-23 06:01:04.654635 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.654642 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:01:04.654651 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:04.654668 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.654675 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:01:04.654684 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:01:04.654701 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.654708 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:01:04.654718 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:01:04.654735 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.654741 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:01:04.654751 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:01:04.654764 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:01:04.654812 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.654830 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.654836 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-23 06:01:04.654852 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.654876 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.654883 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.654893 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:01:04.654910 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.654917 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.654926 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:01:04.654943 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.654950 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.654959 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:01:04.654977 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.654983 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.654993 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-23 06:01:04.655005 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.655031 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.655041 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:04.655056 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.655062 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:01:04.655076 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.655101 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:04.655108 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.655117 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-23 06:01:04.655130 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.655145 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.655154 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-23 06:01:04.655168 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:04.655195 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:04.655202 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:04.655211 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:04.655224 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:04.655240 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.655253 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:04.655285 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.655293 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:04.655303 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:01:04.655322 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.655328 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:04.655339 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-23 06:01:04.655357 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.655363 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:04.655372 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:01:04.655390 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.655396 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:04.655405 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-23 06:01:04.655423 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:01:04.655430 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:04.655439 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:01:04.655456 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:01:04.655463 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:04.655472 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:01:04.655489 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.655496 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:04.655505 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:01:04.655522 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.655529 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:04.655538 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-23 06:01:04.655555 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.655561 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:04.655571 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-23 06:01:04.655588 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.655594 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:04.655604 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:01:04.655621 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.655628 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:04.655637 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:01:04.655649 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:04.655702 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.655719 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.655725 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-23 06:01:04.655740 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.655765 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.655772 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.655781 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:01:04.655798 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.655805 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.655815 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:01:04.655832 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.655839 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.655849 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:01:04.655866 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:01:04.655873 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.655883 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-23 06:01:04.655895 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.655921 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.655931 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:04.655946 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.655952 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:01:04.655966 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.655991 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:04.655998 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.656007 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-23 06:01:04.656020 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.656035 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.656045 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-23 06:01:04.656058 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:04.656087 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:04.656094 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:04.656104 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:04.656116 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:04.656168 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.656188 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:04.656215 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.656222 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:04.656232 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:01:04.656250 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.656257 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:04.656266 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-23 06:01:04.656294 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.656301 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:04.656312 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:01:04.656330 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.656337 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:04.656346 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-23 06:01:04.656364 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:01:04.656371 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:04.656381 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:01:04.656398 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:01:04.656405 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:04.656415 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:01:04.656432 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.656439 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:04.656448 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:01:04.656465 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.656473 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:04.656483 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-23 06:01:04.656500 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.656507 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:04.656517 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-23 06:01:04.656534 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:01:04.656541 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:04.656550 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-23 06:01:04.656567 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.656574 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:04.656584 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:01:04.656601 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.656608 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:04.656618 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:01:04.656630 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:04.656688 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.656703 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:01:04.656731 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:01:04.656738 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:01:04.656748 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:01:04.656760 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:01:04.656776 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.656790 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:01:04.656815 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.656822 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:01:04.656832 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-23 06:01:04.656849 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.656856 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:01:04.656866 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-23 06:01:04.656883 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.656890 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:01:04.656899 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-23 06:01:04.656916 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.656923 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:01:04.656932 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-23 06:01:04.656949 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.656956 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:01:04.656965 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-23 06:01:04.656983 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:01:04.656990 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:01:04.657000 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:01:04.657017 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.657024 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:01:04.657033 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-23 06:01:04.657050 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:01:04.657057 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:01:04.657067 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-23 06:01:04.657084 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:01:04.657091 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:01:04.657100 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-23 06:01:04.657117 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:01:04.657123 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:01:04.657133 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:01:04.657150 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:01:04.657156 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:01:04.657165 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:01:04.657182 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:01:04.657189 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:01:04.657199 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-23 06:01:04.657216 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.657223 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:01:04.657232 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:01:04.657249 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.657256 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:01:04.657265 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-23 06:01:04.657289 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:01:04.657352 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.657372 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.657379 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-23 06:01:04.657395 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.657420 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.657427 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.657437 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:01:04.657450 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.657465 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.657476 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:01:04.657491 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.657497 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-23 06:01:04.657511 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.657537 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:01:04.657544 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.657553 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-23 06:01:04.657566 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.657581 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.657590 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-23 06:01:04.657605 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.657611 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-23 06:01:04.657624 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.657650 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.657656 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.657666 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:01:04.657684 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.657691 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.657700 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:01:04.657717 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.657723 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.657733 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:01:04.657750 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:01:04.657757 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.657766 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-23 06:01:04.657779 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.657815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.657825 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-23 06:01:04.657840 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.657846 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-23 06:01:04.657861 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.657885 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:01:04.657892 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.657901 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-23 06:01:04.657914 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.657929 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.657938 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-23 06:01:04.657951 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:01:04.657978 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-23 06:01:04.657985 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:01:04.657994 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-23 06:01:04.658007 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:01:04.658022 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.658036 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-23 06:01:04.658061 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.658068 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:01:04.658078 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-23 06:01:04.658096 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.658103 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-23 06:01:04.658158 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-23 06:01:04.658190 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.658201 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:01:04.658216 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-23 06:01:04.658241 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:01:04.658249 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-23 06:01:04.658259 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-23 06:01:04.658283 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.658290 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-23 06:01:04.658300 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-23 06:01:04.658317 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.658324 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-23 06:01:04.658334 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-23 06:01:04.658351 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.658358 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-23 06:01:04.658368 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:01:04.658385 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:01:04.658392 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:01:04.658403 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-23 06:01:04.658426 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:01:04.658433 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-23 06:01:04.658443 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-23 06:01:04.658461 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.658467 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-23 06:01:04.658477 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:01:04.658490 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-23 06:01:04.658538 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.658555 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.658562 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-23 06:01:04.658578 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.658615 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.658622 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.658632 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:01:04.658644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.658658 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.658667 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-23 06:01:04.658681 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.658688 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-23 06:01:04.658700 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.658724 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:01:04.658730 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.658740 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-23 06:01:04.658752 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.658766 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.658775 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-23 06:01:04.658788 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-23 06:01:04.658813 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:01:04.658819 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-23 06:01:04.658829 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-23 06:01:04.658845 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:01:04.658851 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-23 06:01:04.658860 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-23 06:01:04.658877 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:01:04.658883 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-23 06:01:04.658892 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-23 06:01:04.658904 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-23 06:01:04.658927 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.658942 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.658948 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-23 06:01:04.658962 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.658986 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.658993 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.659003 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:01:04.659019 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.659026 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.659035 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:01:04.659052 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.659058 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.659067 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:01:04.659079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.659100 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.659109 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:04.659123 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.659129 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:01:04.659142 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.659166 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:04.659173 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.659182 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-23 06:01:04.659194 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.659209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.659218 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-23 06:01:04.659230 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:04.659256 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:04.659263 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:04.659277 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:04.659291 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:04.659319 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.659334 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:04.659359 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.659366 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:04.659376 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-23 06:01:04.659393 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.659402 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:04.659414 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-23 06:01:04.659432 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.659438 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:04.659448 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-23 06:01:04.659465 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.659472 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:04.659481 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-23 06:01:04.659498 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:01:04.659505 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:04.659514 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-23 06:01:04.659531 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.659538 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:04.659547 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-23 06:01:04.659564 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.659571 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:04.659581 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-23 06:01:04.659610 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.659617 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:04.659626 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:01:04.659642 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.659649 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:04.659658 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:01:04.659671 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:04.659713 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.659730 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.659736 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-23 06:01:04.659749 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.659772 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.659779 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.659788 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:01:04.659806 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.659812 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.659821 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:01:04.659837 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.659844 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.659853 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:01:04.659869 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.659875 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.659884 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:01:04.659901 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.659907 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.659916 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:01:04.659928 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.659957 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.659967 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:01:04.659982 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.659988 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-23 06:01:04.660002 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.660025 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.660031 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.660044 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.660066 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:01:04.660086 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:01:04.660102 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.660112 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:01:04.660121 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-23 06:01:04.660133 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.660146 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:01:04.660155 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-23 06:01:04.660170 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.660175 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-23 06:01:04.660189 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.660212 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.660219 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.660228 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-23 06:01:04.660240 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.660255 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.660283 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-23 06:01:04.660299 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.660305 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-23 06:01:04.660320 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.660358 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:01:04.660365 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.660375 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-23 06:01:04.660388 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.660408 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.660420 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-23 06:01:04.660436 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.660442 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-23 06:01:04.660456 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.660482 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.660489 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.660499 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:01:04.660512 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.660528 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.660538 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-23 06:01:04.660553 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.660559 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-23 06:01:04.660586 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.660611 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:01:04.660618 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.660628 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-23 06:01:04.660653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.660667 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.660677 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-23 06:01:04.660689 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:01:04.660715 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-23 06:01:04.660722 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:01:04.660732 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-23 06:01:04.660744 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:01:04.660759 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.660771 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:01:04.660796 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.660803 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:01:04.660813 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-23 06:01:04.660829 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.660835 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:01:04.660845 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-23 06:01:04.660861 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.660867 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:01:04.660876 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-23 06:01:04.660893 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.660899 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:01:04.660908 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-23 06:01:04.660924 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.660930 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:01:04.660939 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-23 06:01:04.660956 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:01:04.660962 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:01:04.660971 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-23 06:01:04.660988 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:01:04.660994 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:01:04.661004 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-23 06:01:04.661020 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:01:04.661026 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:01:04.661036 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-23 06:01:04.661052 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:01:04.661058 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:01:04.661068 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-23 06:01:04.661084 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.661090 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:01:04.661100 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-23 06:01:04.661116 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.661122 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:01:04.661131 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-23 06:01:04.661147 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.661154 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:01:04.661163 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-23 06:01:04.661179 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.661186 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:01:04.661195 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-23 06:01:04.661207 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:01:04.661264 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.661287 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.661293 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-23 06:01:04.661321 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.661346 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.661353 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.661363 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-23 06:01:04.661376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.661391 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.661403 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:01:04.661420 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.661427 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-23 06:01:04.661441 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.661465 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.661471 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.661481 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-23 06:01:04.661494 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.661509 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.661518 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-23 06:01:04.661533 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.661539 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-23 06:01:04.661552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.661577 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.661597 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.661606 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-23 06:01:04.661623 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.661630 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.661639 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:01:04.661655 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.661662 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.661671 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:01:04.661688 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.661694 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.661704 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:01:04.661716 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.661740 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.661749 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:04.661763 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.661770 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:01:04.661783 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.661807 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:04.661814 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.661824 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-23 06:01:04.661836 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.661850 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.661859 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-23 06:01:04.661872 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:04.661898 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:04.661905 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:04.661914 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:04.661927 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:04.661943 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.661956 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:04.661980 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.661987 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:04.661996 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:01:04.662013 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.662019 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:04.662028 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:01:04.662044 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.662051 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:04.662060 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-23 06:01:04.662077 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:01:04.662083 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:04.662093 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-23 06:01:04.662109 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.662116 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:04.662125 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:01:04.662142 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.662148 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:04.662158 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-23 06:01:04.662174 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:01:04.662181 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:04.662190 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-23 06:01:04.662202 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:04.662237 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.662253 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.662259 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-23 06:01:04.662276 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.662315 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.662322 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.662332 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-23 06:01:04.662350 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.662357 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.662366 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-23 06:01:04.662383 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.662390 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.662400 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-23 06:01:04.662423 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.662430 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.662440 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-23 06:01:04.662457 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.662464 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.662473 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-23 06:01:04.662490 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.662497 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.662506 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-23 06:01:04.662523 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.662530 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.662539 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-23 06:01:04.662556 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.662563 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.662573 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-23 06:01:04.662585 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.662637 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.662647 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:01:04.662662 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.662668 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-23 06:01:04.662682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.662705 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:01:04.662712 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.662721 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-23 06:01:04.662733 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.662748 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.662757 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-23 06:01:04.662772 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:01:04.662779 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-23 06:01:04.662791 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-23 06:01:04.662806 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.662812 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-23 06:01:04.662825 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.662847 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:01:04.662866 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:01:04.662882 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.662892 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:01:04.662901 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-23 06:01:04.662917 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.662923 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-23 06:01:04.662933 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-23 06:01:04.662948 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:01:04.662955 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-23 06:01:04.662964 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-23 06:01:04.662980 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:01:04.662986 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-23 06:01:04.662995 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:01:04.663012 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:04.663018 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-23 06:01:04.663028 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:04.663043 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:04.663049 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-23 06:01:04.663058 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:04.663074 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:01:04.663080 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-23 06:01:04.663090 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:01:04.663105 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:01:04.663112 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-23 06:01:04.663121 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:01:04.663136 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:01:04.663143 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-23 06:01:04.663152 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-23 06:01:04.663167 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:04.663174 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-23 06:01:04.663183 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:04.663199 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:01:04.663205 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-23 06:01:04.663214 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-23 06:01:04.663229 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:01:04.663236 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-23 06:01:04.663245 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:01:04.663261 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:04.663267 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-23 06:01:04.663282 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:04.663312 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:01:04.663318 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-23 06:01:04.663328 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-23 06:01:04.663341 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-23 06:01:04.663374 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-23 06:01:04.663402 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-23 06:01:04.663428 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:01:04.663454 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-23 06:01:04.663480 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:01:04.663506 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-23 06:01:04.663531 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-23 06:01:04.663557 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-23 06:01:04.663595 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-23 06:01:04.663620 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-23 06:01:04.663644 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-23 06:01:04.663668 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-23 06:01:04.663693 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-23 06:01:04.663717 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-23 06:01:04.663742 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-23 06:01:04.663767 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-23 06:01:04.663792 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-23 06:01:04.663816 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-23 06:01:04.663840 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:01:04.663864 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-23 06:01:04.663888 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-23 06:01:04.663912 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-23 06:01:04.663937 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:01:04.663962 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-23 06:01:04.663986 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:04.664011 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:01:04.664035 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:01:04.664060 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:01:04.664121 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-23 06:01:04.664146 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:01:04.664170 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-23 06:01:04.664195 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-23 06:01:04.664219 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-23 06:01:04.664244 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-23 06:01:04.664269 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:04.664314 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:01:04.664340 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:04.664366 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:01:04.664393 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:01:04.664419 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-23 06:01:04.664444 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:04.664469 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-23 06:01:04.664495 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:04.664520 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-23 06:01:04.664546 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:01:04.664571 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-23 06:01:04.664609 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-23 06:01:04.664633 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-23 06:01:04.664658 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-23 06:01:04.664682 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-23 06:01:04.664706 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:04.664730 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-23 06:01:04.664754 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:01:04.664779 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-23 06:01:04.664803 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-23 06:01:04.664828 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-23 06:01:04.664852 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-23 06:01:04.664877 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-23 06:01:04.664901 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:01:04.664927 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-23 06:01:04.664951 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:04.664975 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-23 06:01:04.664999 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:01:04.665024 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-23 06:01:04.665049 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.665066 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.665090 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:01:04.665114 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.665129 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.665145 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.665168 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:01:04.665192 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.665208 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.665224 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.665239 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.665263 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:01:04.665292 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.665331 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:01:04.665356 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.665380 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:01:04.665405 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.665421 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.665446 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:01:04.665471 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.665488 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.665513 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:01:04.665539 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.665564 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:01:04.665601 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.665626 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:01:04.665650 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.665674 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:01:04.665698 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.665722 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:01:04.665746 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.665762 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.665786 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:01:04.665810 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.665834 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:01:04.665858 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.665883 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:01:04.665907 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.665931 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:01:04.665955 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.665971 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.665987 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.666003 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.666018 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.666034 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.666049 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.666074 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:01:04.666098 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.666114 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.666130 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.666154 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:01:04.666178 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.666202 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:01:04.666227 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.666243 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.666258 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.666287 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:01:04.666325 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.666341 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.666357 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.666373 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.666390 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.666415 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:01:04.666439 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.666456 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.666472 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.666488 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.666512 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:04.666536 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.666553 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.666569 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.666585 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.666622 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:04.666646 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.666670 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:01:04.666695 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.666717 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.666732 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.666748 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.666773 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:01:04.666797 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.666821 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:01:04.666844 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.666860 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.666875 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.666899 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:04.666924 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.666940 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.666955 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.666971 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.666986 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.667010 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:01:04.667048 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.667073 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-23 06:01:04.667098 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.667123 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:01:04.667148 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.667172 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:01:04.667199 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.667215 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.667231 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.667247 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.667284 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:04.667313 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.667331 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.667347 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.667364 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.667381 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.667397 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.667414 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.667430 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.667454 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-23 06:01:04.667480 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.667496 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.667521 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:01:04.667546 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.667562 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.667580 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.667605 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:01:04.667630 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.667646 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.667662 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.667678 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.667702 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:01:04.667727 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.667752 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:01:04.667776 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.667802 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:01:04.667826 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.667843 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.667867 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:01:04.667892 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.667908 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.667957 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:01:04.668007 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.668053 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:01:04.668103 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.668156 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:01:04.668809 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.668852 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:01:04.668879 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.668905 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:01:04.668932 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.668949 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.668975 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:01:04.669001 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.669027 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:01:04.669053 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.669080 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:01:04.669106 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.669132 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:01:04.669158 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.669175 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.669192 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.669209 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.669225 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.669242 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.669259 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.669293 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:01:04.669320 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.669339 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.669356 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.669381 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:01:04.669412 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.669440 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:01:04.669466 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.669484 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.669501 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.669526 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:01:04.669552 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.669569 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.669586 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.669604 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.669620 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.669646 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:01:04.669672 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.669689 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.669705 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.669722 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.669748 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:04.669774 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.669791 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.669808 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.669825 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.669851 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:04.669877 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.669904 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:01:04.669930 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.669947 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.669964 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.669981 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.670008 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:01:04.670034 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.670060 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:01:04.670085 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.670103 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.670120 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.670145 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:04.670171 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.670188 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.670205 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.670221 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.670238 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.670264 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:01:04.670302 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.670328 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-23 06:01:04.670355 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.670381 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:01:04.670412 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.670440 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:01:04.670466 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.670482 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.670499 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.670516 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.670542 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:04.670573 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.670591 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.670608 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.670625 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.670641 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.670658 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.670675 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.670692 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:01:04.670718 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-23 06:01:04.670745 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-23 06:01:04.670803 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:01:04.670852 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:01:04.670901 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:01:04.670948 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-23 06:01:04.670996 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-23 06:01:04.671044 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-23 06:01:04.671092 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-23 06:01:04.671145 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:01:04.671192 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:01:04.671239 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:01:04.671293 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:01:04.671349 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:04.671397 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:01:04.671451 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:01:04.671498 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:01:04.671544 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:01:04.671597 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:04.671646 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:04.671753 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:01:04.671833 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:04.671916 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:04.671972 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:01:04.672019 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-23 06:01:04.672069 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:01:04.672115 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:04.672162 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:01:04.672210 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-23 06:01:04.672259 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:01:04.672321 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:01:04.672376 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:04.672431 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:01:04.672488 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-23 06:01:04.672535 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:01:04.672582 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:01:04.672630 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:01:04.672676 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-23 06:01:04.672728 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-23 06:01:04.672777 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-23 06:01:04.672824 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-23 06:01:04.672870 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:01:04.672918 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:01:04.672965 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:01:04.673011 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:01:04.673057 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:04.673105 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:01:04.673153 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:01:04.673201 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:01:04.673248 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:01:04.673364 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:04.673419 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:04.673467 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:01:04.673516 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:04.673576 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:04.673628 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:01:04.673675 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-23 06:01:04.673721 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:01:04.673768 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:04.673813 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:01:04.673861 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-23 06:01:04.673909 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:01:04.673960 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:01:04.674007 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:04.674055 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:01:04.674111 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-23 06:01:04.674159 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:01:04.674206 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:01:04.674254 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:01:04.674319 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-23 06:01:04.674367 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-23 06:01:04.674423 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-23 06:01:04.674471 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-23 06:01:04.674519 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:01:04.674570 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:01:04.674618 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:01:04.674664 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:01:04.674710 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:04.674758 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:01:04.674805 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:01:04.674851 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:01:04.674897 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:01:04.674945 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:04.674993 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:04.675042 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:01:04.675090 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:04.675142 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:04.675200 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:01:04.675246 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-23 06:01:04.675300 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:01:04.675348 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:04.675393 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:01:04.675441 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-23 06:01:04.675490 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:01:04.675544 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:01:04.675591 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:04.675639 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:01:04.675695 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-23 06:01:04.675722 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:01:04.675782 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:01:04.675837 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:01:04.675892 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:01:04.675947 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:01:04.676000 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:01:04.676053 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:01:04.676106 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:01:04.676160 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:01:04.676213 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:01:04.676267 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:01:04.676337 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:01:04.676391 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:04.676451 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:01:04.676510 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:01:04.676562 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:01:04.676615 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:01:04.676669 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:04.676723 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:04.676777 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:01:04.676839 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:04.676892 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:04.676945 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:01:04.676997 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:01:04.677050 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:01:04.677104 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:04.677165 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:01:04.677220 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:01:04.677279 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:01:04.677334 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:01:04.677387 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:04.677441 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:01:04.677504 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-23 06:01:04.677531 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:01:04.677586 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:01:04.677640 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:01:04.677694 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:01:04.677756 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:01:04.677809 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:01:04.677862 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:01:04.677917 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:01:04.677970 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:01:04.678024 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:01:04.678078 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:01:04.678131 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:01:04.678184 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:04.678238 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:01:04.678303 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:01:04.678377 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:01:04.678431 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:01:04.678486 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:04.678540 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:04.678644 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:01:04.678705 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:04.678762 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:04.678828 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:01:04.678879 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:01:04.678930 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:01:04.678982 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:04.679033 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:01:04.679084 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:01:04.679136 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:01:04.679188 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:01:04.679239 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:04.679304 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:01:04.679387 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-23 06:01:04.679410 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:01:04.679460 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:01:04.679508 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:01:04.679556 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:01:04.679617 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:01:04.679671 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:01:04.679718 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:01:04.679763 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:01:04.679808 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:01:04.679854 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:01:04.679899 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:01:04.679944 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:01:04.679990 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:04.680037 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:01:04.680082 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:01:04.680128 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:01:04.680173 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:01:04.680220 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:04.680265 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:04.680333 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:01:04.680381 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:04.680430 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:04.680478 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:01:04.680526 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:01:04.680574 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:01:04.680633 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:04.680678 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:01:04.680724 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:01:04.680769 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:01:04.680815 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:01:04.680861 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:04.680907 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:01:04.680960 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-23 06:01:04.680981 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:01:04.681029 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:01:04.681077 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:01:04.681125 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:01:04.681173 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:01:04.681220 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:01:04.681268 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:01:04.681353 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:01:04.681403 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:01:04.681454 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:01:04.681504 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:01:04.681553 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:01:04.681616 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:04.681664 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:01:04.681725 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:01:04.681772 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:01:04.681818 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:01:04.681865 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:04.681911 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:04.681958 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:01:04.682005 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:04.682051 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:04.682096 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:01:04.682143 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:01:04.682188 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:01:04.682234 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:04.682304 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:01:04.682367 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:01:04.682416 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:01:04.682466 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:01:04.682516 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:04.682565 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:01:04.682618 wsdl: current service: Service1 2019-04-23 06:01:04.682648 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-23 06:01:04.682684 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-23 06:01:04.682723 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-23 06:01:04.682748 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-23 06:01:04.682773 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-23 06:01:04.682793 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:01:04.682810 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:01:04.682819 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:01:04.682828 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:01:04.682836 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:01:04.682845 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:01:04.682853 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:01:04.682861 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:01:04.682869 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:01:04.682877 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:01:04.682886 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:01:04.682894 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:01:04.682901 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:04.682910 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:01:04.682918 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:01:04.682926 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:01:04.682933 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:01:04.682940 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:04.682948 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:04.682957 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:01:04.682964 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:04.682972 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:04.682979 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:01:04.682986 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:01:04.682994 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:01:04.683001 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:04.683009 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:01:04.683017 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:01:04.683025 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:01:04.683032 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:01:04.683040 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:04.683047 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:01:04.683055 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:01:04.683063 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:01:04.683070 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:01:04.683078 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:01:04.683085 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:01:04.683093 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:01:04.683100 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:01:04.683107 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:01:04.683115 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:01:04.683121 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:01:04.683129 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:01:04.683136 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:01:04.683143 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:04.683150 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:01:04.683157 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:01:04.683164 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:01:04.683171 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:01:04.683178 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:04.683185 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:04.683192 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:01:04.683199 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:04.683206 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:04.683213 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:01:04.683220 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:01:04.683226 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:01:04.683233 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:04.683240 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:01:04.683246 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:01:04.683253 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:01:04.683260 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:01:04.683267 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:04.683303 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:01:04.683312 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:01:04.683321 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:01:04.683329 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:01:04.683338 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:01:04.683358 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:01:04.683366 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:01:04.683373 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:01:04.683380 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:01:04.683387 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:01:04.683394 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:01:04.683401 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:01:04.683409 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:01:04.683416 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:04.683424 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:01:04.683431 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:01:04.683438 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:01:04.683445 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:01:04.683451 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:04.683459 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:04.683466 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:01:04.683473 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:04.683480 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:04.683487 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:01:04.683494 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:01:04.683502 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:01:04.683508 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:04.683516 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:01:04.683523 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:01:04.683530 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:01:04.683537 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:01:04.683543 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:04.683551 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:01:04.683558 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:01:04.683578 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:01:04.683586 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:01:04.683594 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:01:04.683600 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:01:04.683607 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:01:04.683614 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:01:04.683620 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:01:04.683640 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:01:04.683646 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:01:04.683653 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:01:04.683659 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:01:04.683665 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:04.683673 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:01:04.683680 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:01:04.683686 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:01:04.683692 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:01:04.683707 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:04.683714 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:01:04.683720 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:01:04.683727 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:01:04.683733 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:01:04.683740 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:01:04.683746 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:01:04.683752 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:01:04.683758 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:01:04.683764 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:01:04.683770 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:01:04.683777 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:01:04.683783 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:01:04.683789 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:01:04.683795 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:01:04.683864 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-23 06:01:04.683874 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:01:04.683879 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:01:04.683883 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:01:04.683890 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-23 06:01:04.683894 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-23 06:01:04.683898 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-23 06:01:04.683906 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-23 06:01:04.683914 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-23 06:01:04.683952 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-23 06:01:04.683959 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179344" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:01:04.683973 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-23 06:01:04.683993 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-23 06:01:04.683999 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-23 06:01:04.684003 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-23 06:01:04.684007 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-23 06:01:04.684013 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179344" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:01:04.684022 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:01:04.684029 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:01:04.684034 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:01:04.684046 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-23 06:01:04.684055 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:01:04.684060 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-23 06:01:04.684083 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.684092 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-23 06:01:04.684096 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.684118 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-23 06:01:04.684124 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-23 06:01:04.684128 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-23 06:01:04.684131 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-23 06:01:04.684136 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-23 06:01:04.684139 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-23 06:01:04.684143 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-23 06:01:04.684148 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-23 06:01:04.684154 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179344" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:01:04.684163 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:01:04.684169 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:01:04.684173 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:01:04.684179 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-23 06:01:04.684184 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-23 06:01:04.684188 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:01:04.684209 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-23 06:01:04.684216 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:01:04.684220 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:01:04.684226 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:01:04.684230 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:01:04.684240 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-23 06:01:04.684248 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:01:04.684252 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:01:04.684257 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-23 06:01:04.684262 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179344" 2019-04-23 06:01:04.684269 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:01:04.684292 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:01:04.684303 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:01:04.684310 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:01:04.684315 wsdl: in serializeType: returning: 179344 2019-04-23 06:01:04.684321 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-23 06:01:04.684328 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:01:04.684332 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:01:04.684336 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-23 06:01:04.684354 wsdl: in serializeType: returning: 179344 2019-04-23 06:01:04.684359 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179344 2019-04-23 06:01:04.684373 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179344 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-23 06:01:04.684377 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-23 06:01:04.684383 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4574"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-23 06:01:04.684398 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-23 06:01:04.684404 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179344 2019-04-23 06:01:04.684414 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-23 06:01:04.684490 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-23 06:01:04.684427 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-23 06:01:04.684438 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-23 06:01:04.684443 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-23 06:01:04.684448 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-23 06:01:04.684452 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-23 06:01:04.684459 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:01:04.684470 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:01:04.684478 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-23 06:01:04.684484 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-23 06:01:04.684497 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-23 06:01:04.684507 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-23 06:01:04.684515 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-23 06:01:04.692348 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-23 06:01:04.692365 soap_transport_http: socket connected 2019-04-23 06:01:04.692376 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-23 06:01:04.692382 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-23 06:01:04.692388 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:01:04.692393 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:01:04.692397 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-23 06:01:04.692406 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-23 06:01:04.692412 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-23 06:01:04.692438 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-23 06:01:04.702497 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-23 06:01:04.702523 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-23 06:01:04.702530 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:01:04.702535 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-23 06:01:04.702541 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-23 06:01:04.702546 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-23 06:01:04.702557 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-23 06:01:04.702563 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-23 06:01:04.702569 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-23 06:01:04.702588 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 23 Apr 2019 04:00:59 GMT 2019-04-23 06:01:04.702594 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-23 06:01:04.702599 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-23 06:01:04.702605 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-23 06:01:04.702614 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-23 06:01:04.702651 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-23 06:01:04.702661 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-23 06:01:04.702671 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-23 06:01:04.702675 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-23 06:01:04.702680 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-23 06:01:04.702718 soap_transport_http: closed socket 2019-04-23 06:01:04.702729 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-23 06:01:04.702735 soap_transport_http: end of send() 2019-04-23 06:01:04.702810 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:01:04.702817 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 23 Apr 2019 04:00:59 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-23 06:01:04.702844 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-23 06:01:04.702853 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-23 06:01:04.702873 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-23 06:01:04.702879 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-23 06:01:04.702975 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-23 06:01:04.703062 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-23 06:01:04.703068 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-23 06:01:04.703076 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-23 06:01:04.703086 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-23 06:01:04.703108 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-23 06:01:04.703161 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-23 06:01:04.703183 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-23 06:01:04.703193 nusoap_client: got fault 2019-04-23 06:01:04.703201 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-23 06:01:04.703205 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-23 06:01:04.703210 nusoap_client: detail =