Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: *76.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
466214-0001 Model turbiny: TB41
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: MERCEDES
 Silnik:
JR T2346
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 26 Jun 2019 21:57:43 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-06-26 23:58:33.689861 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-06-26 23:58:33.689927 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-26 23:58:33.689942 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179344" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-06-26 23:58:33.689961 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-26 23:58:33.689971 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-06-26 23:58:33.689990 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-06-26 23:58:33.690004 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-06-26 23:58:33.690013 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-26 23:58:33.690028 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-26 23:58:33.690039 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-26 23:58:33.690048 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-06-26 23:58:33.690060 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-06-26 23:58:33.690066 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-06-26 23:58:33.690071 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-06-26 23:58:33.690075 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-06-26 23:58:33.690079 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-06-26 23:58:33.690093 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-06-26 23:58:33.690110 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-26 23:58:33.690119 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-06-26 23:58:33.690125 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-06-26 23:58:33.690131 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-06-26 23:58:33.690140 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-06-26 23:58:33.690150 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-06-26 23:58:33.698026 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-06-26 23:58:33.698044 soap_transport_http: socket connected 2019-06-26 23:58:33.698055 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-06-26 23:58:33.698061 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-06-26 23:58:33.698067 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-26 23:58:33.698072 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-06-26 23:58:33.698076 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-06-26 23:58:33.698115 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-06-26 23:58:34.052942 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-06-26 23:58:34.052986 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-06-26 23:58:34.052994 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-06-26 23:58:34.052999 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-06-26 23:58:34.053005 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-06-26 23:58:34.053032 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-06-26 23:58:34.053039 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-06-26 23:58:34.053045 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-06-26 23:58:34.053051 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-06-26 23:58:34.053057 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 26 Jun 2019 21:57:43 GMT 2019-06-26 23:58:34.053063 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-06-26 23:58:34.053068 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-06-26 23:58:34.053075 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-06-26 23:58:34.053088 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-06-26 23:58:34.053121 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-06-26 23:58:34.060821 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-26 23:58:34.060875 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-26 23:58:34.068453 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-06-26 23:58:34.068595 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-26 23:58:34.068663 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-26 23:58:34.068688 soap_transport_http: read buffer of 4840 bytes 2019-06-26 23:58:34.076062 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-26 23:58:34.076244 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-26 23:58:34.076301 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-26 23:58:34.076455 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-26 23:58:34.076509 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-06-26 23:58:34.076571 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-26 23:58:34.076648 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-26 23:58:34.076674 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-26 23:58:34.084436 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-06-26 23:58:34.084584 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-26 23:58:34.084621 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-26 23:58:34.084760 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-26 23:58:34.084792 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-26 23:58:34.084821 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-26 23:58:34.084913 soap_transport_http: read buffer of 4895 bytes 2019-06-26 23:58:34.084964 soap_transport_http: read to EOF 2019-06-26 23:58:34.084981 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-06-26 23:58:34.085066 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-06-26 23:58:34.085127 soap_transport_http: closed socket 2019-06-26 23:58:34.085151 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-06-26 23:58:34.085163 soap_transport_http: end of send() 2019-06-26 23:58:34.085196 wsdl: got WSDL URL 2019-06-26 23:58:34.085206 wsdl: Parse WSDL 2019-06-26 23:58:34.085729 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-06-26 23:58:34.085753 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-06-26 23:58:34.085836 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.085848 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-06-26 23:58:34.085888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.085955 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.085972 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.085999 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-26 23:58:34.086046 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.086060 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.086077 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-26 23:58:34.086111 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.086155 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.086180 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-06-26 23:58:34.086210 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.086221 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-06-26 23:58:34.086252 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.086305 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:58:34.086326 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.086346 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-06-26 23:58:34.086384 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.086413 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.086434 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-06-26 23:58:34.086463 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.086475 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-06-26 23:58:34.086503 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.086550 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.086563 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.086583 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-26 23:58:34.086613 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.086635 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.086655 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-26 23:58:34.086690 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.086703 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.086722 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-06-26 23:58:34.086748 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.086786 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.086815 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-06-26 23:58:34.086844 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.086856 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-06-26 23:58:34.086886 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.086942 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:58:34.086956 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.086975 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-06-26 23:58:34.087002 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.087029 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.087048 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-06-26 23:58:34.087075 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.087083 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-06-26 23:58:34.087100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.087127 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.087134 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.087145 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-26 23:58:34.087163 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.087170 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.087180 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-26 23:58:34.087198 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.087217 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.087228 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-06-26 23:58:34.087247 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.087254 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.087264 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-26 23:58:34.087278 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.087318 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.087338 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:58:34.087354 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.087361 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-06-26 23:58:34.087376 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.087411 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.087418 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.087432 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.087461 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-26 23:58:34.087482 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-26 23:58:34.087500 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.087512 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-26 23:58:34.087523 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-06-26 23:58:34.087535 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.087551 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-06-26 23:58:34.087561 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-06-26 23:58:34.087576 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.087582 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-06-26 23:58:34.087597 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.087623 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.087630 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.087640 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-26 23:58:34.087653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.087669 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.087679 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-06-26 23:58:34.087694 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.087700 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-06-26 23:58:34.087715 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.087740 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.087747 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.087757 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-06-26 23:58:34.087770 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.087786 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.087796 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-06-26 23:58:34.087810 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.087816 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-06-26 23:58:34.087830 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.087855 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.087862 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.087873 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-26 23:58:34.087886 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.087901 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.087911 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-06-26 23:58:34.087931 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.087938 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-06-26 23:58:34.087954 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.087979 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.087987 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.087997 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-06-26 23:58:34.088010 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.088025 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.088035 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-06-26 23:58:34.088051 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.088062 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-06-26 23:58:34.088077 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.088125 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.088133 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.088143 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-26 23:58:34.088161 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.088168 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.088179 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-26 23:58:34.088192 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.088211 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.088221 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-06-26 23:58:34.088236 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.088242 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-06-26 23:58:34.088257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.088282 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.088289 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.088299 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-06-26 23:58:34.088312 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.088327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.088337 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-06-26 23:58:34.088352 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.088358 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-06-26 23:58:34.088372 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.088396 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.088404 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.088414 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-26 23:58:34.088433 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.088449 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.088461 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-26 23:58:34.088475 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.088494 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.088504 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-06-26 23:58:34.088519 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.088527 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-06-26 23:58:34.088546 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.088572 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.088588 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.088599 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-06-26 23:58:34.088613 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.088629 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.088639 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-06-26 23:58:34.088655 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.088661 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-06-26 23:58:34.088675 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.088700 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.088708 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.088728 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-26 23:58:34.088742 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.088758 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.088768 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-06-26 23:58:34.088783 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.088789 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-06-26 23:58:34.088803 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.088839 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.088847 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.088857 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-06-26 23:58:34.088870 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.088886 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.088896 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-06-26 23:58:34.088911 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.088917 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-06-26 23:58:34.088937 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.088963 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.088971 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.088990 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-26 23:58:34.089005 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.089021 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.089031 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-06-26 23:58:34.089046 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.089055 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-06-26 23:58:34.089073 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.089098 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:58:34.089105 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.089115 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-06-26 23:58:34.089129 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.089144 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.089154 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-06-26 23:58:34.089180 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.089187 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-06-26 23:58:34.089201 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.089226 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.089234 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.089244 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-06-26 23:58:34.089257 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.089281 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.089293 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:58:34.089309 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.089315 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-06-26 23:58:34.089331 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.089355 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.089363 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.089383 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-06-26 23:58:34.089397 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.089412 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.089422 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-06-26 23:58:34.089446 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.089453 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-06-26 23:58:34.089468 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.089493 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.089501 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.089511 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-06-26 23:58:34.089524 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.089539 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.089549 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-06-26 23:58:34.089564 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.089571 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-06-26 23:58:34.089584 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.089609 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.089616 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.089626 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-06-26 23:58:34.089639 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.089656 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.089666 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-06-26 23:58:34.089680 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.089686 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-06-26 23:58:34.089700 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.089724 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.089731 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.089741 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-06-26 23:58:34.089758 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.089765 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.089774 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-06-26 23:58:34.089788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.089807 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.089817 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:58:34.089832 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.089838 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-06-26 23:58:34.089852 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.089876 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:58:34.089883 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.089893 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-06-26 23:58:34.089906 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.089921 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.089938 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-06-26 23:58:34.089954 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.089960 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-26 23:58:34.089974 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.089998 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.090005 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.090015 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-26 23:58:34.090028 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.090043 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.090056 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:58:34.090075 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.090081 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-26 23:58:34.090095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.090120 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.090127 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.090137 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-06-26 23:58:34.090151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.090166 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.090176 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-26 23:58:34.090190 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.090196 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-06-26 23:58:34.090210 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.090234 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-26 23:58:34.090242 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.090251 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-06-26 23:58:34.090265 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.090280 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.090290 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:58:34.090304 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.090310 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-06-26 23:58:34.090324 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.090347 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.090354 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.090368 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.090393 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-26 23:58:34.090414 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-26 23:58:34.090432 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.090443 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-26 23:58:34.090453 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-06-26 23:58:34.090465 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.090480 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-06-26 23:58:34.090490 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-06-26 23:58:34.090505 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.090511 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-06-26 23:58:34.090525 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.090552 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-26 23:58:34.090559 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.090570 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-06-26 23:58:34.090583 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.090599 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.090609 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-06-26 23:58:34.090623 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.090630 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-06-26 23:58:34.090643 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.090667 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.090673 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.090687 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.090711 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-26 23:58:34.090731 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-26 23:58:34.090748 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.090759 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-26 23:58:34.090769 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-06-26 23:58:34.090782 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.090796 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-06-26 23:58:34.090806 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-06-26 23:58:34.090821 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.090827 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-06-26 23:58:34.090841 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.090866 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.090873 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.090883 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-06-26 23:58:34.090901 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.090908 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.090918 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-06-26 23:58:34.090942 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.090950 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.090960 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-26 23:58:34.090978 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.090985 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.090995 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-26 23:58:34.091012 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.091026 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.091036 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-06-26 23:58:34.091056 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.091066 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.091081 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-06-26 23:58:34.091106 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.091113 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.091124 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-26 23:58:34.091137 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.091176 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.091187 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-06-26 23:58:34.091203 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.091209 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-06-26 23:58:34.091224 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.091263 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.091271 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.091281 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-06-26 23:58:34.091295 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.091320 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.091330 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-06-26 23:58:34.091345 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.091351 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-06-26 23:58:34.091365 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.091390 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.091397 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.091407 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-06-26 23:58:34.091424 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.091431 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.091441 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-26 23:58:34.091458 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.091465 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.091475 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-26 23:58:34.091487 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.091510 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.091520 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-06-26 23:58:34.091535 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.091541 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-06-26 23:58:34.091555 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.091580 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.091588 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.091598 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-06-26 23:58:34.091612 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.091628 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.091638 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-06-26 23:58:34.091658 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.091665 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-26 23:58:34.091680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.091706 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.091713 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.091723 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-26 23:58:34.091736 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.091752 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.091762 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:58:34.091776 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.091783 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-26 23:58:34.091797 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.091823 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.091830 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.091840 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-06-26 23:58:34.091853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.091869 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.091878 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-26 23:58:34.091893 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.091899 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-26 23:58:34.091914 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.091946 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.091953 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.091963 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-06-26 23:58:34.092044 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.092056 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.092072 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-26 23:58:34.092093 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.092100 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.092110 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-26 23:58:34.092124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.092151 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.092163 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:58:34.092179 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.092185 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-26 23:58:34.092200 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.092225 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.092232 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.092243 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-06-26 23:58:34.092256 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.092271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.092282 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-26 23:58:34.092296 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.092303 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-06-26 23:58:34.092323 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.092349 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.092356 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.092366 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-26 23:58:34.092383 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.092390 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.092400 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-26 23:58:34.092417 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.092424 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.092434 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-26 23:58:34.092452 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.092458 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.092469 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-26 23:58:34.092486 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.092493 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.092503 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-26 23:58:34.092516 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.092546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.092558 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:58:34.092573 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.092579 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-06-26 23:58:34.092592 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.092618 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-26 23:58:34.092625 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.092635 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-06-26 23:58:34.092648 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.092663 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.092674 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-06-26 23:58:34.092688 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-26 23:58:34.092719 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-06-26 23:58:34.092726 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-26 23:58:34.092736 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-06-26 23:58:34.092749 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-26 23:58:34.092794 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.092814 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:58:34.092841 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.092848 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:58:34.092858 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-26 23:58:34.092876 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:58:34.092883 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:58:34.092893 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-06-26 23:58:34.092911 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:58:34.092918 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:58:34.092934 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-06-26 23:58:34.092953 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:58:34.092960 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:58:34.092970 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-06-26 23:58:34.092988 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:58:34.092995 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:58:34.093005 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-06-26 23:58:34.093032 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-26 23:58:34.093039 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:58:34.093049 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-06-26 23:58:34.093073 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.093080 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:58:34.093090 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-06-26 23:58:34.093108 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.093114 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:58:34.093124 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-26 23:58:34.093142 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.093148 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:58:34.093158 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-26 23:58:34.093176 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.093182 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:58:34.093192 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-26 23:58:34.093206 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-06-26 23:58:34.093256 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.093275 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.093281 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-06-26 23:58:34.093299 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.093329 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.093336 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.093346 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-26 23:58:34.093363 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.093370 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.093379 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-26 23:58:34.093397 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.093403 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.093413 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-26 23:58:34.093430 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.093437 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.093447 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-06-26 23:58:34.093460 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.093487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.093498 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-06-26 23:58:34.093513 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.093519 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-06-26 23:58:34.093533 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.093558 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-26 23:58:34.093565 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.093575 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-06-26 23:58:34.093589 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.093604 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.093614 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-06-26 23:58:34.093627 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-26 23:58:34.093655 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-06-26 23:58:34.093662 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-26 23:58:34.093672 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-06-26 23:58:34.093686 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-26 23:58:34.093702 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.093715 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:58:34.093741 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.093748 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:58:34.093758 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-26 23:58:34.093776 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.093782 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:58:34.093793 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-06-26 23:58:34.093811 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.093818 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:58:34.093827 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-26 23:58:34.093845 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.093871 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:58:34.093884 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-06-26 23:58:34.093905 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:58:34.093912 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:58:34.093922 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-26 23:58:34.093948 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:58:34.093955 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:58:34.093965 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-26 23:58:34.093982 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.093989 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:58:34.093999 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-26 23:58:34.094016 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.094030 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:58:34.094039 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-06-26 23:58:34.094061 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.094069 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:58:34.094081 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-06-26 23:58:34.094099 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.094105 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:58:34.094181 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-26 23:58:34.094207 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.094215 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:58:34.094225 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-26 23:58:34.094238 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-06-26 23:58:34.094298 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.094318 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.094328 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-06-26 23:58:34.094344 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.094369 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.094376 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.094396 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-26 23:58:34.094416 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.094423 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.094433 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-26 23:58:34.094451 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.094458 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.094475 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-26 23:58:34.094494 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-26 23:58:34.094501 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.094511 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-06-26 23:58:34.094524 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.094552 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.094563 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:58:34.094578 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.094584 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-06-26 23:58:34.094601 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.094626 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:58:34.094712 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.094728 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-06-26 23:58:34.094743 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.094759 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.094770 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-06-26 23:58:34.094784 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:58:34.094814 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:58:34.094851 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:58:34.094866 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:58:34.094881 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:58:34.094897 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.094912 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:58:34.094955 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.094962 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:58:34.094973 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-26 23:58:34.094991 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.094998 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:58:34.095008 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-06-26 23:58:34.095029 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.095037 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:58:34.095047 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-26 23:58:34.095070 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.095077 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:58:34.095088 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-06-26 23:58:34.095106 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:58:34.095112 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:58:34.095123 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-26 23:58:34.095140 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:58:34.095147 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:58:34.095157 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-26 23:58:34.095174 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.095181 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:58:34.095191 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-26 23:58:34.095236 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.095247 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:58:34.095259 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-06-26 23:58:34.095279 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.095288 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:58:34.095299 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-06-26 23:58:34.095317 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-26 23:58:34.095326 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:58:34.095337 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-06-26 23:58:34.095355 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.095362 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:58:34.095372 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-26 23:58:34.095389 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.095396 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:58:34.095406 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-26 23:58:34.095455 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:58:34.095514 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.095535 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-26 23:58:34.095567 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:58:34.095574 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-26 23:58:34.095584 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:58:34.095597 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-26 23:58:34.095613 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.095627 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:58:34.095653 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.095661 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:58:34.095671 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-06-26 23:58:34.095689 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.095696 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:58:34.095706 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-06-26 23:58:34.095724 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.095730 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:58:34.095740 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-06-26 23:58:34.095758 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.095764 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:58:34.095774 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-06-26 23:58:34.095791 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.095797 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:58:34.095807 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-06-26 23:58:34.095825 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:58:34.095832 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:58:34.095842 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-26 23:58:34.095859 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.095866 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:58:34.095876 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-06-26 23:58:34.095893 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:58:34.095900 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:58:34.095910 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-06-26 23:58:34.095934 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:58:34.095941 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:58:34.095952 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-06-26 23:58:34.095970 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:58:34.095977 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:58:34.095986 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-26 23:58:34.096004 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:58:34.096011 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:58:34.096028 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-26 23:58:34.096045 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:58:34.096054 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:58:34.096068 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-06-26 23:58:34.096088 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.096124 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:58:34.096137 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-26 23:58:34.096158 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.096165 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:58:34.096175 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-06-26 23:58:34.096189 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-06-26 23:58:34.096258 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.096279 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.096286 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-06-26 23:58:34.096375 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.096404 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.096411 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.096422 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-26 23:58:34.096435 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.096455 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.096467 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:58:34.096483 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.096489 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-06-26 23:58:34.096504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.096529 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-26 23:58:34.096599 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.096612 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-06-26 23:58:34.096627 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.096643 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.096653 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-06-26 23:58:34.096669 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.096675 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-06-26 23:58:34.096690 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.096769 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.096778 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.096790 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-26 23:58:34.096811 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.096817 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.096827 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-26 23:58:34.096845 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.096851 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.096861 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-26 23:58:34.096883 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-26 23:58:34.096890 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.096900 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-06-26 23:58:34.096969 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.097001 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.097014 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-06-26 23:58:34.097031 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.097037 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-06-26 23:58:34.097056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.097091 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-26 23:58:34.097099 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.097109 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-06-26 23:58:34.097183 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.097200 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.097211 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-06-26 23:58:34.097225 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-26 23:58:34.097253 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-06-26 23:58:34.097261 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-26 23:58:34.097275 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-06-26 23:58:34.097289 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-26 23:58:34.097352 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.097372 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-06-26 23:58:34.097399 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.097406 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-26 23:58:34.097416 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-06-26 23:58:34.097434 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.097441 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-06-26 23:58:34.097456 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-06-26 23:58:34.097474 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.097481 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-26 23:58:34.097491 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-06-26 23:58:34.097582 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-26 23:58:34.097590 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-06-26 23:58:34.097600 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-06-26 23:58:34.097618 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.097626 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-06-26 23:58:34.097635 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-06-26 23:58:34.097653 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.097660 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-06-26 23:58:34.097674 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-06-26 23:58:34.097693 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.097700 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-06-26 23:58:34.097710 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-26 23:58:34.097727 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:58:34.097734 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-26 23:58:34.097744 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-06-26 23:58:34.097762 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:58:34.097768 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-06-26 23:58:34.097778 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-06-26 23:58:34.097796 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.097802 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-06-26 23:58:34.097812 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-26 23:58:34.097826 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-06-26 23:58:34.097876 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.097996 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.098005 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-06-26 23:58:34.098023 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.098049 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.098056 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.098066 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-26 23:58:34.098080 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.098101 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.098116 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-06-26 23:58:34.098132 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.098138 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-06-26 23:58:34.098152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.098178 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-26 23:58:34.098185 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.098195 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-06-26 23:58:34.098208 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.098223 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.098233 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-06-26 23:58:34.098247 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-06-26 23:58:34.098273 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-26 23:58:34.098281 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-06-26 23:58:34.098291 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-06-26 23:58:34.098308 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-26 23:58:34.098315 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-06-26 23:58:34.098324 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-06-26 23:58:34.098341 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-26 23:58:34.098348 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-06-26 23:58:34.098358 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-06-26 23:58:34.098371 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-06-26 23:58:34.098396 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.098411 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.098417 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-06-26 23:58:34.098433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.098459 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.098466 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.098476 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-26 23:58:34.098494 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.098501 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.098511 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-26 23:58:34.098528 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.098535 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.098545 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-26 23:58:34.098558 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.098581 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.098591 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:58:34.098606 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.098612 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-06-26 23:58:34.098626 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.098650 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-26 23:58:34.098658 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.098668 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-06-26 23:58:34.098681 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.098696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.098707 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-06-26 23:58:34.098720 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-26 23:58:34.098747 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:58:34.098754 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-26 23:58:34.098764 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:58:34.098778 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-26 23:58:34.098794 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.098807 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:58:34.098833 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.098841 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:58:34.098850 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-06-26 23:58:34.098868 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.098876 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:58:34.098885 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-06-26 23:58:34.098903 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.098909 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:58:34.098919 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-06-26 23:58:34.098944 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.098951 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:58:34.098961 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-06-26 23:58:34.098979 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:58:34.098986 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:58:34.098995 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-06-26 23:58:34.099013 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.099027 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:58:34.099038 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-06-26 23:58:34.099055 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.099062 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:58:34.099072 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-06-26 23:58:34.099089 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.099096 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:58:34.099106 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-26 23:58:34.099124 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.099130 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:58:34.099166 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-26 23:58:34.099181 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:58:34.099227 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.099247 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.099253 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-06-26 23:58:34.099268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.099293 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.099300 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.099311 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-26 23:58:34.099436 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.099445 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.099457 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-26 23:58:34.099477 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.099483 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.099493 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-26 23:58:34.099511 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.099518 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.099527 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-26 23:58:34.099545 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.099552 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.099567 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-26 23:58:34.099581 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.099613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.099624 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:58:34.099640 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.099646 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-06-26 23:58:34.099662 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.099686 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.099693 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.099707 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.099731 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-26 23:58:34.099752 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-26 23:58:34.099770 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.099780 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-26 23:58:34.099791 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-06-26 23:58:34.099803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.099817 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-06-26 23:58:34.099827 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-06-26 23:58:34.099842 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.099848 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-06-26 23:58:34.099862 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.099886 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.099894 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.099903 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-06-26 23:58:34.099916 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.099937 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.099948 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-06-26 23:58:34.099964 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.099970 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-06-26 23:58:34.099984 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.100009 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-26 23:58:34.100016 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.100029 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-06-26 23:58:34.100043 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.100057 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.100068 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-06-26 23:58:34.100083 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.100089 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-06-26 23:58:34.100102 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.100127 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.100134 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.100144 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-26 23:58:34.100158 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.100172 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.100183 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-06-26 23:58:34.100197 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.100204 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-06-26 23:58:34.100218 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.100243 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-26 23:58:34.100250 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.100260 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-06-26 23:58:34.100273 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.100288 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.100298 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-06-26 23:58:34.100312 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-26 23:58:34.100384 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-06-26 23:58:34.100397 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-26 23:58:34.100416 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-06-26 23:58:34.100442 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-26 23:58:34.100471 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.100494 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:58:34.100541 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.100555 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:58:34.100573 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-06-26 23:58:34.100603 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.100613 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:58:34.100632 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-06-26 23:58:34.100665 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.100677 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:58:34.100693 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-06-26 23:58:34.100722 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.100733 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:58:34.100752 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-06-26 23:58:34.100784 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.100795 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:58:34.100812 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-06-26 23:58:34.100841 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-26 23:58:34.100853 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:58:34.100872 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-06-26 23:58:34.100903 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-26 23:58:34.100914 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:58:34.100937 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-06-26 23:58:34.100969 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-26 23:58:34.100982 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:58:34.101000 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-06-26 23:58:34.101040 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-26 23:58:34.101051 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:58:34.101069 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-06-26 23:58:34.101102 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.101114 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:58:34.101131 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-06-26 23:58:34.101161 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.101171 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:58:34.101187 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-06-26 23:58:34.101208 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.101215 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:58:34.101225 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-06-26 23:58:34.101242 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.101249 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:58:34.101259 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-06-26 23:58:34.101272 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-06-26 23:58:34.101335 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.101354 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.101360 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-06-26 23:58:34.101376 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.101401 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.101408 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.101418 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-06-26 23:58:34.101431 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.101446 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.101456 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:58:34.101471 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.101477 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-06-26 23:58:34.101491 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.101516 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.101523 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.101533 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-06-26 23:58:34.101546 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.101561 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.101571 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-06-26 23:58:34.101586 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.101592 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-06-26 23:58:34.101606 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.101631 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.101638 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.101648 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-06-26 23:58:34.101665 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.101672 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.101681 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-26 23:58:34.101698 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.101705 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.101715 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-26 23:58:34.101732 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.101739 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.101749 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-26 23:58:34.101762 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.101789 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.101799 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:58:34.101814 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.101820 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-06-26 23:58:34.101834 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.101860 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-26 23:58:34.101867 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.101877 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-06-26 23:58:34.101891 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.101906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.101916 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-06-26 23:58:34.101935 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-26 23:58:34.101964 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:58:34.101971 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-26 23:58:34.101981 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:58:34.101995 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-26 23:58:34.102012 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.102029 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:58:34.102055 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.102062 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:58:34.102072 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-26 23:58:34.102089 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.102096 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:58:34.102105 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-26 23:58:34.102123 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.102130 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:58:34.102139 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-06-26 23:58:34.102157 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:58:34.102164 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:58:34.102173 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-06-26 23:58:34.102191 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.102198 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:58:34.102208 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-26 23:58:34.102225 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.102232 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:58:34.102242 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-06-26 23:58:34.102260 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-26 23:58:34.102267 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:58:34.102276 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-06-26 23:58:34.102289 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:58:34.102327 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.102344 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.102350 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-06-26 23:58:34.102365 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.102390 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.102397 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.102407 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-06-26 23:58:34.102425 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.102431 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.102441 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-06-26 23:58:34.102458 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.102465 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.102475 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-06-26 23:58:34.102492 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.102499 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.102509 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-06-26 23:58:34.102526 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.102533 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.102542 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-06-26 23:58:34.102560 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.102566 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.102576 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-06-26 23:58:34.102593 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.102600 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.102610 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-06-26 23:58:34.102627 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.102634 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.102644 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-06-26 23:58:34.102657 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.102698 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.102709 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:58:34.102724 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.102731 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-06-26 23:58:34.102745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.102770 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-26 23:58:34.102777 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.102787 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-06-26 23:58:34.102800 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.102815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.102825 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-06-26 23:58:34.102842 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-26 23:58:34.102849 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-06-26 23:58:34.102861 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-06-26 23:58:34.102876 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.102883 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-06-26 23:58:34.102896 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.102919 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-26 23:58:34.102946 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-26 23:58:34.102963 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.102974 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-26 23:58:34.102984 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-06-26 23:58:34.103001 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.103008 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-06-26 23:58:34.103018 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-06-26 23:58:34.103034 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-26 23:58:34.103042 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-06-26 23:58:34.103052 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-06-26 23:58:34.103069 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-26 23:58:34.103075 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-06-26 23:58:34.103085 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-06-26 23:58:34.103103 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-26 23:58:34.103110 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-06-26 23:58:34.103120 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-26 23:58:34.103136 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:58:34.103143 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-06-26 23:58:34.103153 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:58:34.103170 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-26 23:58:34.103176 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-06-26 23:58:34.103186 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-26 23:58:34.103203 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-26 23:58:34.103209 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-06-26 23:58:34.103219 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-06-26 23:58:34.103236 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-26 23:58:34.103242 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-06-26 23:58:34.103252 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-06-26 23:58:34.103268 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-26 23:58:34.103275 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-06-26 23:58:34.103285 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-26 23:58:34.103302 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-26 23:58:34.103308 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-06-26 23:58:34.103326 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-06-26 23:58:34.103343 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-26 23:58:34.103350 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-06-26 23:58:34.103360 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-26 23:58:34.103377 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-26 23:58:34.103383 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-06-26 23:58:34.103393 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-26 23:58:34.103409 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-26 23:58:34.103416 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-06-26 23:58:34.103426 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-06-26 23:58:34.103443 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-06-26 23:58:34.103481 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-06-26 23:58:34.103510 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-06-26 23:58:34.103538 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-26 23:58:34.103565 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-06-26 23:58:34.103592 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:58:34.103619 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-06-26 23:58:34.103645 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-06-26 23:58:34.103673 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-06-26 23:58:34.103700 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-06-26 23:58:34.103727 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-06-26 23:58:34.103754 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-06-26 23:58:34.103781 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-06-26 23:58:34.103807 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-06-26 23:58:34.103834 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-06-26 23:58:34.103879 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-06-26 23:58:34.103907 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-06-26 23:58:34.103940 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-06-26 23:58:34.103967 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-06-26 23:58:34.103994 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:58:34.104020 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-06-26 23:58:34.104052 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-06-26 23:58:34.104078 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-06-26 23:58:34.104104 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:58:34.104131 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-06-26 23:58:34.104158 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:58:34.104185 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-26 23:58:34.104212 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:58:34.104273 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-06-26 23:58:34.104500 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-06-26 23:58:34.104528 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-06-26 23:58:34.104554 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-06-26 23:58:34.104582 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-06-26 23:58:34.104609 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-06-26 23:58:34.104635 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-06-26 23:58:34.104716 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:58:34.104746 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-26 23:58:34.104772 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:58:34.104804 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-26 23:58:34.104832 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:58:34.104859 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-06-26 23:58:34.104886 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-06-26 23:58:34.104912 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-06-26 23:58:34.104945 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:58:34.104971 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-06-26 23:58:34.104998 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:58:34.105025 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-06-26 23:58:34.105051 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-06-26 23:58:34.105078 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-06-26 23:58:34.105104 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-06-26 23:58:34.105131 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-06-26 23:58:34.105157 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:58:34.105183 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-06-26 23:58:34.105209 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:58:34.105236 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-06-26 23:58:34.105267 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-06-26 23:58:34.105294 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-06-26 23:58:34.105321 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-06-26 23:58:34.105347 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-06-26 23:58:34.105374 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:58:34.105401 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-06-26 23:58:34.105427 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:58:34.105454 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-06-26 23:58:34.105480 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:58:34.105508 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-06-26 23:58:34.105536 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.105554 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.105580 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-26 23:58:34.105606 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.105623 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.105640 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.105666 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-26 23:58:34.105692 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.105709 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.105726 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.105742 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.105768 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-26 23:58:34.105794 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.105820 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:58:34.105846 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.105873 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:58:34.105899 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.105916 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.105948 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:58:34.105975 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.105997 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.106031 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:58:34.106058 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.106085 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:58:34.106111 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.106138 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-26 23:58:34.106164 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.106190 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:58:34.106216 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.106243 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:58:34.106270 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.106287 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.106313 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-26 23:58:34.106338 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.106365 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:58:34.106391 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.106417 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-26 23:58:34.106443 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.106469 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-26 23:58:34.106495 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.106512 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.106530 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.106547 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.106564 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.106581 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.106598 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.106625 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:58:34.106651 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.106668 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.106685 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.106736 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:58:34.106780 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.106842 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:58:34.106899 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.107046 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.107085 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.107126 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:58:34.107153 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.107170 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.107187 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.107224 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.107247 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.107275 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-26 23:58:34.107301 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.107318 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.107334 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.107351 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.107377 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-26 23:58:34.107403 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.107420 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.107437 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.107576 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.107628 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:58:34.107679 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.107726 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-26 23:58:34.107780 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.107818 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.107847 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.107897 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.107963 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-26 23:58:34.108029 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.108063 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-26 23:58:34.108102 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.108121 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.108138 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.108165 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-26 23:58:34.108229 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.108248 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.108266 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.108283 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.108299 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.108330 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-26 23:58:34.108395 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.108422 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-06-26 23:58:34.108447 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.108489 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-26 23:58:34.108516 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.108542 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:58:34.108567 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.108584 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.108612 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.108629 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.108654 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-26 23:58:34.108681 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.108697 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.108713 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.108731 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.108752 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.108799 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.108818 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.108834 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.108860 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-06-26 23:58:34.108890 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.108906 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.108993 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-26 23:58:34.109050 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.109073 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.109090 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.109120 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-26 23:58:34.109147 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.109164 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.109181 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.109197 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.109294 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-26 23:58:34.109321 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.109347 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:58:34.109444 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.109476 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:58:34.109502 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.109518 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.109543 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:58:34.109573 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.109637 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.109663 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:58:34.109690 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.109715 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:58:34.109745 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.109771 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-26 23:58:34.109875 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.109903 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:58:34.109951 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.110035 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-26 23:58:34.110069 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.110088 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.110119 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-26 23:58:34.110146 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.110203 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:58:34.110230 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.110257 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-26 23:58:34.110286 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.110321 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-26 23:58:34.110348 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.110438 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.110455 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.110472 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.110488 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.110504 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.110525 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.110551 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:58:34.110577 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.110593 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.110609 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.110634 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:58:34.110659 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.110685 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:58:34.110710 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.110727 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.110748 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.110773 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:58:34.110798 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.110915 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.110953 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.110971 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.110988 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.111014 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-26 23:58:34.111046 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.111094 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.111129 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.111159 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.111205 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-26 23:58:34.111261 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.111300 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.111334 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.111376 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.111419 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:58:34.111450 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.111477 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-26 23:58:34.111502 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.111519 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.111535 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.111551 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.111577 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-26 23:58:34.111610 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.111637 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-26 23:58:34.111662 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.111685 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.111702 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.111727 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-26 23:58:34.111752 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.111769 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.111785 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.111801 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.111817 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.111842 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-26 23:58:34.111867 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.111893 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-06-26 23:58:34.111918 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.111963 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-26 23:58:34.111989 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.112016 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-26 23:58:34.112043 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.112066 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.112084 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.112109 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.112138 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-26 23:58:34.112244 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.112264 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.112281 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.112298 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.112315 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.112338 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.112451 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.112481 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-26 23:58:34.112527 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-06-26 23:58:34.112561 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-06-26 23:58:34.112619 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-06-26 23:58:34.112668 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:58:34.112716 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-06-26 23:58:34.112762 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-06-26 23:58:34.112809 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-06-26 23:58:34.112855 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-06-26 23:58:34.112901 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-06-26 23:58:34.112994 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-06-26 23:58:34.113044 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:58:34.113099 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-06-26 23:58:34.113147 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:58:34.113195 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:58:34.113244 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:58:34.113292 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-06-26 23:58:34.113339 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-06-26 23:58:34.113399 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-06-26 23:58:34.113446 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:58:34.113543 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:58:34.113624 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:58:34.113727 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-06-26 23:58:34.113822 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:58:34.113879 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:58:34.113944 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-06-26 23:58:34.113994 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-06-26 23:58:34.114050 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:58:34.114137 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:58:34.114191 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-06-26 23:58:34.114254 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-06-26 23:58:34.114319 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:58:34.114365 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:58:34.114413 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:58:34.114476 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-06-26 23:58:34.114522 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-06-26 23:58:34.114568 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:58:34.114615 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-06-26 23:58:34.114659 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-06-26 23:58:34.114706 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-06-26 23:58:34.114767 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-06-26 23:58:34.114817 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-06-26 23:58:34.114863 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-06-26 23:58:34.114910 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:58:34.114966 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-06-26 23:58:34.115012 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:58:34.115057 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:58:34.115104 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:58:34.115150 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-06-26 23:58:34.115208 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-06-26 23:58:34.115255 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-06-26 23:58:34.115487 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:58:34.115535 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:58:34.115581 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:58:34.115628 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-06-26 23:58:34.115678 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:58:34.115728 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:58:34.115773 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-06-26 23:58:34.115818 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-06-26 23:58:34.115863 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:58:34.115907 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:58:34.115960 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-06-26 23:58:34.116007 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-06-26 23:58:34.116057 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:58:34.116106 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:58:34.116153 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:58:34.116208 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-06-26 23:58:34.116254 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-06-26 23:58:34.116301 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:58:34.116348 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-06-26 23:58:34.116392 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-06-26 23:58:34.116439 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-06-26 23:58:34.116485 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-06-26 23:58:34.116536 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-06-26 23:58:34.116583 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-06-26 23:58:34.116628 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:58:34.116675 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-06-26 23:58:34.116720 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:58:34.116766 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:58:34.116813 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:58:34.116859 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-06-26 23:58:34.116903 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-06-26 23:58:34.116970 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-06-26 23:58:34.117019 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:58:34.117074 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:58:34.117123 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:58:34.117172 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-06-26 23:58:34.117225 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:58:34.117289 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:58:34.117394 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-06-26 23:58:34.117448 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-06-26 23:58:34.117494 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:58:34.117539 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:58:34.117586 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-06-26 23:58:34.117633 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-06-26 23:58:34.117700 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:58:34.117746 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:58:34.117793 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:58:34.117865 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-06-26 23:58:34.117922 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-26 23:58:34.118007 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-26 23:58:34.118066 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:58:34.118137 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-26 23:58:34.118195 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-26 23:58:34.118248 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-26 23:58:34.118300 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-26 23:58:34.118351 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-26 23:58:34.118409 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-26 23:58:34.118461 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:58:34.118513 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-26 23:58:34.118565 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:58:34.118617 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:58:34.118670 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:58:34.118722 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-26 23:58:34.118773 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-26 23:58:34.118824 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-26 23:58:34.118876 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:58:34.118950 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:58:34.119005 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:58:34.119065 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-26 23:58:34.119126 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:58:34.119181 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:58:34.119248 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-26 23:58:34.119300 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-26 23:58:34.119352 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:58:34.119443 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:58:34.119496 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-26 23:58:34.119548 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-26 23:58:34.119599 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:58:34.119651 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:58:34.119703 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:58:34.119822 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-06-26 23:58:34.119849 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-26 23:58:34.119903 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-26 23:58:34.119966 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:58:34.120020 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-26 23:58:34.120081 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-26 23:58:34.120133 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-26 23:58:34.120186 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-26 23:58:34.120239 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-26 23:58:34.120402 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-26 23:58:34.120498 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:58:34.120552 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-26 23:58:34.120605 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:58:34.120657 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:58:34.120709 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:58:34.120762 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-26 23:58:34.120850 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-26 23:58:34.120908 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-26 23:58:34.121000 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:58:34.121061 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:58:34.121305 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:58:34.121391 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-26 23:58:34.121452 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:58:34.121508 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:58:34.121561 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-26 23:58:34.121613 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-26 23:58:34.121666 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:58:34.121718 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:58:34.121819 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-26 23:58:34.121873 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-26 23:58:34.121981 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:58:34.122089 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:58:34.122225 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:58:34.122288 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-06-26 23:58:34.122311 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-26 23:58:34.122417 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-26 23:58:34.122466 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:58:34.122604 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-26 23:58:34.122696 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-26 23:58:34.122814 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-26 23:58:34.122863 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-26 23:58:34.122962 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-26 23:58:34.123015 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-26 23:58:34.123064 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:58:34.123158 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-26 23:58:34.123244 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:58:34.123367 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:58:34.123552 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:58:34.123646 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-26 23:58:34.123796 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-26 23:58:34.123845 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-26 23:58:34.123898 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:58:34.123952 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:58:34.124077 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:58:34.124151 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-26 23:58:34.124202 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:58:34.124258 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:58:34.124306 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-26 23:58:34.124359 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-26 23:58:34.124412 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:58:34.124459 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:58:34.124505 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-26 23:58:34.124551 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-26 23:58:34.124606 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:58:34.124653 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:58:34.124708 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:58:34.124763 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-06-26 23:58:34.124785 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-26 23:58:34.124834 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-26 23:58:34.124883 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:58:34.124941 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-26 23:58:34.125120 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-26 23:58:34.125244 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-26 23:58:34.125300 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-26 23:58:34.125353 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-26 23:58:34.125409 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-26 23:58:34.125458 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:58:34.125507 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-26 23:58:34.125556 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:58:34.125604 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:58:34.125653 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:58:34.125705 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-26 23:58:34.125754 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-26 23:58:34.125802 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-26 23:58:34.125852 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:58:34.125900 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:58:34.125958 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:58:34.126007 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-26 23:58:34.126126 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:58:34.126182 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:58:34.126232 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-26 23:58:34.126280 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-26 23:58:34.126329 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:58:34.126378 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:58:34.126426 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-26 23:58:34.126475 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-26 23:58:34.126523 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:58:34.126572 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:58:34.126620 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:58:34.126672 wsdl: current service: Service1 2019-06-26 23:58:34.126689 wsdl: current port: Service1Soap 2019-06-26 23:58:34.126718 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-06-26 23:58:34.126745 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-06-26 23:58:34.126771 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-06-26 23:58:34.126796 wsdl: Parsing WSDL done 2019-06-26 23:58:34.126818 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-26 23:58:34.126835 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-26 23:58:34.126843 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:58:34.126853 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-26 23:58:34.126861 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-26 23:58:34.126870 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-26 23:58:34.126878 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-26 23:58:34.126887 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-26 23:58:34.126894 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-26 23:58:34.126902 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:58:34.126910 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-26 23:58:34.126918 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:58:34.126933 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:58:34.126942 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:58:34.126951 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-26 23:58:34.126959 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-26 23:58:34.126967 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-26 23:58:34.126975 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:58:34.126983 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:58:34.126991 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:58:34.126998 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-26 23:58:34.127006 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:58:34.127026 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:58:34.127034 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-26 23:58:34.127042 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-26 23:58:34.127050 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:58:34.127058 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:58:34.127066 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-26 23:58:34.127074 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-26 23:58:34.127082 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:58:34.127090 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:58:34.127098 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:58:34.127106 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-26 23:58:34.127114 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-26 23:58:34.127121 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:58:34.127131 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-26 23:58:34.127138 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-26 23:58:34.127147 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-26 23:58:34.127154 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-26 23:58:34.127162 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-26 23:58:34.127169 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-26 23:58:34.127177 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:58:34.127184 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-26 23:58:34.127192 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:58:34.127200 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:58:34.127207 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:58:34.127215 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-26 23:58:34.127222 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-26 23:58:34.127229 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-26 23:58:34.127237 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:58:34.127244 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:58:34.127252 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:58:34.127259 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-26 23:58:34.127266 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:58:34.127273 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:58:34.127281 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-26 23:58:34.127288 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-26 23:58:34.127295 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:58:34.127302 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:58:34.127309 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-26 23:58:34.127326 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-26 23:58:34.127333 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:58:34.127341 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:58:34.127348 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:58:34.127355 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-26 23:58:34.127364 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-26 23:58:34.127372 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:58:34.127380 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-26 23:58:34.127386 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-26 23:58:34.127394 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-26 23:58:34.127401 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-26 23:58:34.127408 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-26 23:58:34.127414 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-26 23:58:34.127421 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:58:34.127432 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-26 23:58:34.127439 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:58:34.127447 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:58:34.127454 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:58:34.127460 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-26 23:58:34.127467 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-26 23:58:34.127474 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-26 23:58:34.127480 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:58:34.127487 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:58:34.127494 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:58:34.127500 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-26 23:58:34.127507 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:58:34.127514 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:58:34.127520 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-26 23:58:34.127529 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-26 23:58:34.127535 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:58:34.127542 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:58:34.127549 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-26 23:58:34.127556 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-26 23:58:34.127563 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:58:34.127570 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:58:34.127577 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:58:34.127584 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-26 23:58:34.127592 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-26 23:58:34.127598 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-26 23:58:34.127606 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-26 23:58:34.127612 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-26 23:58:34.127620 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-26 23:58:34.127627 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-26 23:58:34.127633 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-26 23:58:34.127640 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-26 23:58:34.127647 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-26 23:58:34.127653 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-26 23:58:34.127660 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-26 23:58:34.127666 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:58:34.127675 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-26 23:58:34.127682 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-26 23:58:34.127689 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-26 23:58:34.127695 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-26 23:58:34.127702 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:58:34.127709 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-26 23:58:34.127716 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-26 23:58:34.127722 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-26 23:58:34.127729 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-26 23:58:34.127736 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-26 23:58:34.127742 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-26 23:58:34.127748 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-26 23:58:34.127755 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-26 23:58:34.127762 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-26 23:58:34.127768 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-26 23:58:34.127775 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-26 23:58:34.127786 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-26 23:58:34.127794 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-26 23:58:34.127801 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-26 23:58:34.128039 nusoap_client: checkWSDL 2019-06-26 23:58:34.128050 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-26 23:58:34.128056 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-26 23:58:34.128060 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-26 23:58:34.128066 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-06-26 23:58:34.128071 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-06-26 23:58:34.128075 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-06-26 23:58:34.128084 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-06-26 23:58:34.128093 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-06-26 23:58:34.128136 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-06-26 23:58:34.128144 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179344" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-26 23:58:34.128157 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-06-26 23:58:34.128179 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-06-26 23:58:34.128185 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-06-26 23:58:34.128190 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-06-26 23:58:34.128194 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-06-26 23:58:34.128200 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179344" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-26 23:58:34.128210 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-06-26 23:58:34.128216 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-06-26 23:58:34.128221 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-06-26 23:58:34.128233 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-06-26 23:58:34.128242 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-26 23:58:34.128247 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-06-26 23:58:34.128271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.128281 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-06-26 23:58:34.128286 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.128309 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-06-26 23:58:34.128322 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-06-26 23:58:34.128327 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-06-26 23:58:34.128330 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-06-26 23:58:34.128335 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-06-26 23:58:34.128338 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-06-26 23:58:34.128343 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-06-26 23:58:34.128347 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-06-26 23:58:34.128354 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179344" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-26 23:58:34.128364 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-06-26 23:58:34.128372 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-06-26 23:58:34.128376 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-06-26 23:58:34.128382 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-06-26 23:58:34.128387 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-06-26 23:58:34.128391 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-26 23:58:34.128415 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-06-26 23:58:34.128422 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-26 23:58:34.128427 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-26 23:58:34.128433 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-26 23:58:34.128438 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-26 23:58:34.128450 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-06-26 23:58:34.128458 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-26 23:58:34.128463 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-26 23:58:34.128468 wsdl: in serializeType: returning: 2019-06-26 23:58:34.128474 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179344" 2019-06-26 23:58:34.128481 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-26 23:58:34.128485 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-26 23:58:34.128490 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-26 23:58:34.128497 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-26 23:58:34.128502 wsdl: in serializeType: returning: 179344 2019-06-26 23:58:34.128508 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-06-26 23:58:34.128515 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-26 23:58:34.128519 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-26 23:58:34.128523 wsdl: in serializeType: returning: 2019-06-26 23:58:34.128528 wsdl: in serializeType: returning: 179344 2019-06-26 23:58:34.128532 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179344 2019-06-26 23:58:34.128551 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179344 style=document use=literal encodingStyle= 2019-06-26 23:58:34.128555 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-06-26 23:58:34.128564 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8992"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-06-26 23:58:34.128578 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-06-26 23:58:34.128584 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179344 2019-06-26 23:58:34.128594 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-06-26 23:58:34.128667 nusoap_client: sending message, length=457 2019-06-26 23:58:34.128606 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-06-26 23:58:34.128617 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-06-26 23:58:34.128622 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-06-26 23:58:34.128627 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-06-26 23:58:34.128631 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-06-26 23:58:34.128638 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-06-26 23:58:34.128647 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-26 23:58:34.128655 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-06-26 23:58:34.128661 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-06-26 23:58:34.128673 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-06-26 23:58:34.128683 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-06-26 23:58:34.128690 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-06-26 23:58:34.136577 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-06-26 23:58:34.136595 soap_transport_http: socket connected 2019-06-26 23:58:34.136610 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-06-26 23:58:34.136619 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-06-26 23:58:34.136627 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-06-26 23:58:34.136635 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-26 23:58:34.136640 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-06-26 23:58:34.136643 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-06-26 23:58:34.136648 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-06-26 23:58:34.136676 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-06-26 23:58:34.146326 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-06-26 23:58:34.146348 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-06-26 23:58:34.146360 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-06-26 23:58:34.146370 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-06-26 23:58:34.146381 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-06-26 23:58:34.146402 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-06-26 23:58:34.146414 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-06-26 23:58:34.146424 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-06-26 23:58:34.146434 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-06-26 23:58:34.146445 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 26 Jun 2019 21:57:43 GMT 2019-06-26 23:58:34.146456 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-06-26 23:58:34.146466 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-06-26 23:58:34.146477 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-06-26 23:58:34.146488 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-06-26 23:58:34.146512 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-06-26 23:58:34.146530 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-06-26 23:58:34.146539 soap_transport_http: read to EOF 2019-06-26 23:58:34.146547 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-06-26 23:58:34.146554 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-06-26 23:58:34.146592 soap_transport_http: closed socket 2019-06-26 23:58:34.146610 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-06-26 23:58:34.146616 soap_transport_http: end of send() 2019-06-26 23:58:34.146909 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-06-26 23:58:34.146918 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 26 Jun 2019 21:57:43 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-06-26 23:58:34.146956 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-06-26 23:58:34.146973 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-06-26 23:58:34.146998 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-06-26 23:58:34.147005 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-06-26 23:58:34.147128 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-06-26 23:58:34.147237 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-06-26 23:58:34.147244 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-06-26 23:58:34.147253 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-06-26 23:58:34.147264 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-06-26 23:58:34.147292 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-06-26 23:58:34.147366 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-06-26 23:58:34.147417 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-06-26 23:58:34.147436 nusoap_client: got fault 2019-06-26 23:58:34.147443 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-06-26 23:58:34.147448 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-06-26 23:58:34.147452 nusoap_client: detail =