Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
kolokompresji: *76.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
466214-0001 Model turbiny: TB41
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: MERCEDES
 Silnik:
JR T2346
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 19 Oct 2019 06:49:37 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-19 08:49:42.346194 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-19 08:49:42.346266 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 08:49:42.346293 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179344" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-19 08:49:42.346324 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 08:49:42.346343 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-19 08:49:42.346359 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-19 08:49:42.346380 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-19 08:49:42.346398 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 08:49:42.346411 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 08:49:42.346426 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 08:49:42.346442 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-19 08:49:42.346464 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-19 08:49:42.346475 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-19 08:49:42.346484 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-19 08:49:42.346492 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-19 08:49:42.346500 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-19 08:49:42.346522 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 08:49:42.346545 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 08:49:42.346561 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-19 08:49:42.346571 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-19 08:49:42.346582 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-19 08:49:42.346597 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-19 08:49:42.346612 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-19 08:49:42.352988 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-19 08:49:42.353024 soap_transport_http: socket connected 2019-10-19 08:49:42.353044 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-19 08:49:42.353052 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 08:49:42.353058 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 08:49:42.353063 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-19 08:49:42.353068 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-19 08:49:42.353098 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-19 08:49:42.426188 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-19 08:49:42.426228 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-19 08:49:42.426240 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-19 08:49:42.426246 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-19 08:49:42.426252 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-19 08:49:42.426257 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-19 08:49:42.426263 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-19 08:49:42.426270 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-19 08:49:42.426276 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-19 08:49:42.426282 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 19 Oct 2019 06:49:37 GMT 2019-10-19 08:49:42.426287 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-19 08:49:42.426292 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-19 08:49:42.426299 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-19 08:49:42.426310 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-19 08:49:42.426343 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-19 08:49:42.432251 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 08:49:42.432307 soap_transport_http: read buffer of 5864 bytes 2019-10-19 08:49:42.432369 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:49:42.432404 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:49:42.438567 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-19 08:49:42.438646 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-19 08:49:42.438680 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:49:42.438726 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:49:42.438772 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:49:42.438802 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:49:42.438839 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:49:42.438854 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:49:42.445224 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-19 08:49:42.445277 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-19 08:49:42.445317 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:49:42.445368 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:49:42.445383 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:49:42.445422 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:49:42.445456 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:49:42.445480 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:49:42.445518 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:49:42.445548 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:49:42.445597 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:49:42.445621 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:49:42.445657 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:49:42.445680 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:49:42.445724 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:49:42.445753 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:49:42.445776 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:49:42.445804 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:49:42.445841 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:49:42.445855 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:49:42.445878 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:49:42.445915 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:49:42.451537 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:49:42.451595 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-19 08:49:42.451612 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:49:42.451663 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:49:42.451727 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:49:42.451759 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:49:42.451833 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:49:42.451864 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:49:42.451936 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:49:42.451970 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:49:42.452016 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:49:42.452044 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:49:42.452089 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:49:42.452137 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:49:42.452162 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:49:42.452196 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:49:42.452220 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:49:42.452267 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:49:42.452299 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:49:42.452416 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-10-19 08:49:42.455199 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:49:42.455235 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:49:42.455269 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:49:42.455292 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:49:42.455338 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:49:42.455365 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:49:42.455414 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:49:42.455442 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:49:42.455489 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:49:42.455519 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-10-19 08:49:42.455530 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-19 08:49:42.455535 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-19 08:49:42.455568 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-19 08:49:42.455614 soap_transport_http: closed socket 2019-10-19 08:49:42.455631 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-19 08:49:42.455637 soap_transport_http: end of send() 2019-10-19 08:49:42.455656 wsdl: got WSDL URL 2019-10-19 08:49:42.455661 wsdl: Parse WSDL 2019-10-19 08:49:42.455838 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-19 08:49:42.455854 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-19 08:49:42.455903 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.455912 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-19 08:49:42.455933 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.455964 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.455974 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.455989 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 08:49:42.456011 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.456018 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.456029 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 08:49:42.456045 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.456076 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.456088 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-19 08:49:42.456105 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.456111 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-19 08:49:42.456127 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.456155 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:49:42.456162 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.456173 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-19 08:49:42.456187 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.456203 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.456214 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-19 08:49:42.456229 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.456236 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-19 08:49:42.456252 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.456279 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.456286 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.456296 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 08:49:42.456314 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.456321 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.456331 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 08:49:42.456348 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.456355 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.456365 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-19 08:49:42.456378 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.456402 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.456413 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-19 08:49:42.456428 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.456434 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-19 08:49:42.456449 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.456474 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:49:42.456482 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.456492 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-19 08:49:42.456506 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.456522 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.456533 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-19 08:49:42.456548 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.456554 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-19 08:49:42.456568 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.456600 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.456608 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.456618 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 08:49:42.456643 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.456650 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.456659 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 08:49:42.456677 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.456683 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.456693 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-19 08:49:42.456710 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.456717 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.456726 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:49:42.456740 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.456770 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.456789 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:49:42.456813 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.456821 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-19 08:49:42.456837 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.456861 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.456867 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.456881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.456910 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:49:42.456931 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:49:42.456957 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.456969 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 08:49:42.456980 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-19 08:49:42.456993 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.457008 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 08:49:42.457018 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-19 08:49:42.457033 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.457039 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-19 08:49:42.457053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.457078 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.457085 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.457095 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 08:49:42.457113 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.457120 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.457130 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 08:49:42.457147 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.457154 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.457163 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-19 08:49:42.457180 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.457187 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.457196 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:49:42.457210 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.457236 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.457247 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:49:42.457262 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.457268 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-19 08:49:42.457283 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.457309 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:49:42.457316 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.457326 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-19 08:49:42.457339 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.457354 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.457365 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-19 08:49:42.457379 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.457385 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-19 08:49:42.457399 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.457424 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.457431 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.457440 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 08:49:42.457454 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.457469 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.457479 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-19 08:49:42.457494 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.457500 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-19 08:49:42.457514 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.457539 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.457546 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.457556 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-19 08:49:42.457569 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.457591 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.457602 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-19 08:49:42.457618 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.457625 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-19 08:49:42.457643 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.457669 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.457676 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.457686 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:49:42.457700 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.457715 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.457725 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-19 08:49:42.457740 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.457746 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-19 08:49:42.457760 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.457785 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.457792 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.457802 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-19 08:49:42.457815 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.457830 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.457840 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-19 08:49:42.457855 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.457861 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-19 08:49:42.457874 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.457901 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.457908 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.457918 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-19 08:49:42.457936 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.457943 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.457953 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:49:42.457966 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.457985 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.457995 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-19 08:49:42.458010 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.458016 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-19 08:49:42.458030 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.458054 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.458061 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.458071 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-19 08:49:42.458084 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.458099 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.458110 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-19 08:49:42.458124 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.458130 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-19 08:49:42.458143 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.458168 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.458174 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.458184 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-19 08:49:42.458201 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.458208 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.458217 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:49:42.458230 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.458249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.458259 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-19 08:49:42.458274 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.458280 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-19 08:49:42.458294 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.458318 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.458325 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.458335 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-19 08:49:42.458348 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.458363 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.458373 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-19 08:49:42.458388 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.458394 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-19 08:49:42.458408 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.458432 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.458439 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.458449 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:49:42.458462 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.458477 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.458487 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-19 08:49:42.458502 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.458508 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-19 08:49:42.458521 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.458546 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.458553 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.458562 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-19 08:49:42.458580 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.458596 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.458607 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-19 08:49:42.458622 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.458628 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-19 08:49:42.458641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.458666 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.458672 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.458682 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:49:42.458695 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.458710 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.458720 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-19 08:49:42.458735 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.458741 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-19 08:49:42.458794 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.458824 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:49:42.458831 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.458842 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-19 08:49:42.458855 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.458871 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.458881 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-19 08:49:42.458896 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.458902 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-19 08:49:42.458916 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.458950 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.458958 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.458967 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-19 08:49:42.458980 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.458996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.459006 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:49:42.459021 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.459027 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-19 08:49:42.459040 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.459065 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.459073 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.459083 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-19 08:49:42.459096 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.459111 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.459121 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-19 08:49:42.459136 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.459142 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-19 08:49:42.459156 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.459181 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.459188 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.459198 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-19 08:49:42.459211 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.459226 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.459236 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-19 08:49:42.459251 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.459257 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-19 08:49:42.459270 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.459295 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.459302 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.459312 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-19 08:49:42.459325 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.459340 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.459350 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-19 08:49:42.459365 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.459371 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-19 08:49:42.459384 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.459408 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.459415 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.459425 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-19 08:49:42.459443 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.459449 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.459459 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-19 08:49:42.459472 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.459491 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.459501 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:49:42.459516 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.459522 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-19 08:49:42.459535 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.459560 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:49:42.459567 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.459582 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-19 08:49:42.459597 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.459612 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.459623 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-19 08:49:42.459638 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.459644 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-19 08:49:42.459658 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.459683 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.459690 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.459700 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:49:42.459713 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.459728 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.459738 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:49:42.459753 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.459759 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-19 08:49:42.459772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.459800 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.459807 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.459817 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-19 08:49:42.459831 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.459847 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.459857 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 08:49:42.459872 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.459878 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-19 08:49:42.459891 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.459918 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 08:49:42.459925 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.459935 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-19 08:49:42.459948 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.459964 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.459974 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:49:42.459989 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.459995 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-19 08:49:42.460009 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.460032 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.460039 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.460053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.460077 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:49:42.460097 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:49:42.460114 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.460125 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 08:49:42.460136 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-19 08:49:42.460148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.460162 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 08:49:42.460173 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-19 08:49:42.460188 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.460194 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-19 08:49:42.460208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.460233 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 08:49:42.460240 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.460250 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-19 08:49:42.460264 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.460279 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.460289 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-19 08:49:42.460304 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.460310 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-19 08:49:42.460324 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.460347 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.460353 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.460367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.460391 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:49:42.460411 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:49:42.460427 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.460438 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 08:49:42.460448 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-19 08:49:42.460461 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.460475 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 08:49:42.460485 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-19 08:49:42.460500 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.460506 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-19 08:49:42.460520 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.460545 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 08:49:42.460552 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.460562 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-19 08:49:42.460580 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.460596 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.460607 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-19 08:49:42.460622 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.460628 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-19 08:49:42.460642 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.460665 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.460671 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.460685 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.460708 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:49:42.460727 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:49:42.460744 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.460755 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 08:49:42.460765 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-19 08:49:42.460777 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.460791 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 08:49:42.460801 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-19 08:49:42.460816 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.460822 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-19 08:49:42.460835 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.460860 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.460867 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.460877 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-19 08:49:42.460895 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.460902 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.460912 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-19 08:49:42.460929 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.460942 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.460952 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-19 08:49:42.460970 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.460977 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.460986 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-19 08:49:42.461003 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.461010 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.461020 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-19 08:49:42.461037 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.461043 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.461053 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-19 08:49:42.461069 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.461076 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.461086 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:49:42.461099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.461138 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.461149 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-19 08:49:42.461165 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.461171 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-19 08:49:42.461185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.461211 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.461218 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.461227 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-19 08:49:42.461241 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.461257 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.461267 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-19 08:49:42.461282 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.461288 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-19 08:49:42.461301 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.461325 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.461332 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.461342 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-19 08:49:42.461360 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.461367 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.461376 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:49:42.461393 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.461400 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.461409 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-19 08:49:42.461423 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.461445 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.461496 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-19 08:49:42.461512 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.461518 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-19 08:49:42.461533 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.461558 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.461565 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.461580 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-19 08:49:42.461595 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.461611 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.461621 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-19 08:49:42.461637 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.461643 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-19 08:49:42.461657 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.461682 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.461689 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.461699 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:49:42.461712 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.461782 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.461804 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:49:42.461829 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.461839 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-19 08:49:42.461870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.461923 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.461932 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.461944 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-19 08:49:42.461958 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.461974 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.461985 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 08:49:42.462000 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.462006 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-19 08:49:42.462020 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.462046 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.462053 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.462063 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-19 08:49:42.462081 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.462087 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.462097 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:49:42.462115 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.462121 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.462131 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-19 08:49:42.462145 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.462168 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.462178 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:49:42.462193 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.462199 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-19 08:49:42.462220 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.462244 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.462251 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.462261 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-19 08:49:42.462274 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.462289 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.462299 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 08:49:42.462314 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.462320 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-19 08:49:42.462334 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.462359 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.462366 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.462376 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-19 08:49:42.462393 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.462400 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.462410 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 08:49:42.462428 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.462434 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.462444 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 08:49:42.462461 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.462469 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.462487 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-19 08:49:42.462517 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.462528 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.462545 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-19 08:49:42.462572 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.462640 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.462664 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:49:42.462694 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.462705 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 08:49:42.462733 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.462763 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:49:42.462770 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.462781 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-19 08:49:42.462804 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.462820 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.462831 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-19 08:49:42.462846 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:49:42.462901 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-19 08:49:42.464152 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:49:42.464175 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-19 08:49:42.464191 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:49:42.464217 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.464235 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:49:42.464280 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.464289 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:49:42.464301 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:49:42.464321 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:49:42.464328 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:49:42.464338 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-19 08:49:42.464356 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:49:42.464363 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:49:42.464373 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-19 08:49:42.464390 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:49:42.464397 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:49:42.464407 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-19 08:49:42.464424 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:49:42.464431 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:49:42.464440 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-19 08:49:42.464458 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 08:49:42.464464 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:49:42.464474 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-19 08:49:42.464492 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.464500 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:49:42.464509 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-19 08:49:42.464527 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.464533 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:49:42.464543 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:49:42.464560 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.464566 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:49:42.464582 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-19 08:49:42.464600 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.464607 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:49:42.464617 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 08:49:42.464635 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.464641 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:49:42.464651 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 08:49:42.464665 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:49:42.464724 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.464743 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.464749 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-19 08:49:42.464765 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.464790 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.464797 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.464807 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 08:49:42.464825 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.464832 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.464842 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-19 08:49:42.464859 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.464866 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.464876 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-19 08:49:42.464893 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.464900 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.464909 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-19 08:49:42.464923 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.464950 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.464962 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-19 08:49:42.464977 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.464989 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 08:49:42.465005 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.465031 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:49:42.465038 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.465048 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-19 08:49:42.465061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.465077 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.465088 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-19 08:49:42.465101 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:49:42.465130 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-19 08:49:42.465137 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:49:42.465147 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-19 08:49:42.465160 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:49:42.465176 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.465190 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:49:42.465215 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.465223 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:49:42.465233 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-19 08:49:42.465250 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.465257 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:49:42.465266 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-19 08:49:42.465283 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.465290 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:49:42.465299 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-19 08:49:42.465317 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.465323 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:49:42.465333 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-19 08:49:42.465350 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:49:42.465356 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:49:42.465366 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-19 08:49:42.465389 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:49:42.465396 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:49:42.465406 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-19 08:49:42.465424 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.465430 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:49:42.465440 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:49:42.465457 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.465463 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:49:42.465473 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-19 08:49:42.465490 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.465497 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:49:42.465506 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-19 08:49:42.465523 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.465530 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:49:42.465539 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 08:49:42.465556 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.465563 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:49:42.465573 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 08:49:42.465592 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:49:42.465647 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.465665 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.465671 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-19 08:49:42.465688 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.465714 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.465721 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.465731 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-19 08:49:42.465748 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.465755 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.465764 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:49:42.465782 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.465788 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.465798 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-19 08:49:42.465815 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:49:42.465821 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.465831 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-19 08:49:42.465844 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.465872 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.465883 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:49:42.465898 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.465904 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 08:49:42.465919 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.465944 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:49:42.465951 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.465961 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-19 08:49:42.465975 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.465998 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.466008 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-19 08:49:42.466021 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:49:42.466048 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:49:42.466055 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:49:42.466065 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:49:42.466078 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:49:42.466094 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.466108 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:49:42.466133 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.466140 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:49:42.466149 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-19 08:49:42.466167 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.466173 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:49:42.466183 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-19 08:49:42.466200 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.466207 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:49:42.466216 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-19 08:49:42.466233 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.466240 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:49:42.466249 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-19 08:49:42.466266 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:49:42.466273 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:49:42.466283 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-19 08:49:42.466300 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:49:42.466307 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:49:42.466317 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-19 08:49:42.466334 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.466341 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:49:42.466350 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:49:42.466368 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.466375 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:49:42.466384 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-19 08:49:42.466401 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.466408 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:49:42.466418 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-19 08:49:42.466435 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:49:42.466442 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:49:42.466452 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-19 08:49:42.466469 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.466475 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:49:42.466485 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 08:49:42.466502 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.466509 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:49:42.466518 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 08:49:42.466532 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:49:42.466595 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.466612 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:49:42.466642 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:49:42.466649 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:49:42.466659 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:49:42.466673 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:49:42.466689 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.466703 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:49:42.466729 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.466736 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:49:42.466745 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-19 08:49:42.466763 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.466771 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:49:42.466780 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-19 08:49:42.466798 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.466804 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:49:42.466813 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-19 08:49:42.466830 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.466837 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:49:42.466846 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-19 08:49:42.466863 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.466870 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:49:42.466880 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-19 08:49:42.466897 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:49:42.466903 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:49:42.466913 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-19 08:49:42.466930 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.466937 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:49:42.466946 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-19 08:49:42.466963 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:49:42.466970 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:49:42.466979 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-19 08:49:42.466996 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:49:42.467003 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:49:42.467013 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-19 08:49:42.467030 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:49:42.467037 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:49:42.467046 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-19 08:49:42.467064 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:49:42.467070 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:49:42.467080 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-19 08:49:42.467097 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:49:42.467104 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:49:42.467113 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-19 08:49:42.467131 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.467137 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:49:42.467147 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:49:42.467164 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.467170 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:49:42.467179 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-19 08:49:42.467193 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:49:42.467259 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.467278 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.467285 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-19 08:49:42.467301 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.467326 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.467333 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.467343 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-19 08:49:42.467357 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.467372 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.467383 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:49:42.467398 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.467404 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-19 08:49:42.467418 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.467442 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:49:42.467449 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.467459 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-19 08:49:42.467473 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.467488 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.467498 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-19 08:49:42.467513 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.467519 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-19 08:49:42.467533 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.467558 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.467565 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.467579 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:49:42.467598 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.467605 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.467615 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-19 08:49:42.467632 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.467639 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.467649 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-19 08:49:42.467666 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:49:42.467672 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.467682 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-19 08:49:42.467696 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.467722 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.467733 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-19 08:49:42.467748 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.467754 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-19 08:49:42.467769 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.467794 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:49:42.467801 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.467811 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-19 08:49:42.467824 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.467840 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.467850 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-19 08:49:42.467863 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:49:42.467891 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-19 08:49:42.467899 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:49:42.467909 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-19 08:49:42.467922 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:49:42.467939 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.467953 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-19 08:49:42.467979 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.467986 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-19 08:49:42.467996 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-19 08:49:42.468013 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.468020 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-19 08:49:42.468029 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-19 08:49:42.468046 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.468053 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-19 08:49:42.468062 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-19 08:49:42.468080 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 08:49:42.468086 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-19 08:49:42.468096 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-19 08:49:42.468113 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.468120 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-19 08:49:42.468129 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-19 08:49:42.468147 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.468153 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-19 08:49:42.468162 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-19 08:49:42.468179 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.468186 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-19 08:49:42.468195 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 08:49:42.468213 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:49:42.468219 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-19 08:49:42.468228 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-19 08:49:42.468246 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:49:42.468252 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-19 08:49:42.468262 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-19 08:49:42.468279 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.468286 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-19 08:49:42.468295 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:49:42.468309 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-19 08:49:42.468359 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.468376 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.468382 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-19 08:49:42.468398 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.468422 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.468429 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.468439 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:49:42.468453 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.468468 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.468478 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-19 08:49:42.468493 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.468499 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-19 08:49:42.468513 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.468538 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 08:49:42.468545 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.468555 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-19 08:49:42.468568 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.468588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.468599 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-19 08:49:42.468613 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-19 08:49:42.468640 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:49:42.468647 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-19 08:49:42.468657 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-19 08:49:42.468675 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 08:49:42.468681 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-19 08:49:42.468691 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-19 08:49:42.468708 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:49:42.468715 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-19 08:49:42.468725 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-19 08:49:42.468738 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-19 08:49:42.468762 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.468777 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.468783 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-19 08:49:42.468798 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.468823 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.468829 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.468839 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:49:42.468857 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.468863 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.468875 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-19 08:49:42.468892 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.468898 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.468908 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-19 08:49:42.468921 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.468945 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.468955 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:49:42.468969 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.468975 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-19 08:49:42.468989 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.469014 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:49:42.469021 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.469031 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-19 08:49:42.469045 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.469060 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.469070 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-19 08:49:42.469084 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:49:42.469110 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:49:42.469117 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:49:42.469127 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:49:42.469141 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:49:42.469157 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.469171 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:49:42.469197 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.469204 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:49:42.469214 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-19 08:49:42.469231 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.469238 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:49:42.469247 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-19 08:49:42.469265 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.469271 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:49:42.469280 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-19 08:49:42.469298 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.469305 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:49:42.469314 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-19 08:49:42.469331 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:49:42.469338 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:49:42.469348 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-19 08:49:42.469365 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.469371 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:49:42.469381 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-19 08:49:42.469398 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.469405 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:49:42.469414 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-19 08:49:42.469432 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.469438 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:49:42.469448 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 08:49:42.469465 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.469471 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:49:42.469481 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 08:49:42.469495 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:49:42.469541 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.469559 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.469565 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-19 08:49:42.469585 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.469611 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.469618 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.469636 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-19 08:49:42.469654 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.469661 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.469670 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 08:49:42.469688 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.469694 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.469704 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 08:49:42.469721 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.469728 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.469738 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-19 08:49:42.469755 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.469762 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.469771 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-19 08:49:42.469785 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.469815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.469826 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:49:42.469841 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.469847 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-19 08:49:42.469862 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.469886 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.469892 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.469906 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.469930 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:49:42.469952 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:49:42.469969 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.469980 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 08:49:42.469993 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-19 08:49:42.470006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.470020 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 08:49:42.470030 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-19 08:49:42.470045 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.470051 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-19 08:49:42.470066 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.470090 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.470097 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.470106 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-19 08:49:42.470120 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.470136 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.470146 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-19 08:49:42.470160 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.470166 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-19 08:49:42.470180 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.470204 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-19 08:49:42.470211 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.470221 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-19 08:49:42.470234 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.470249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.470259 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-19 08:49:42.470274 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.470280 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-19 08:49:42.470293 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.470317 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.470324 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.470334 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:49:42.470347 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.470362 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.470372 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-19 08:49:42.470387 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.470393 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-19 08:49:42.470407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.470432 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:49:42.470439 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.470449 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-19 08:49:42.470462 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.470477 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.470488 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-19 08:49:42.470501 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:49:42.470528 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-19 08:49:42.470535 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:49:42.470545 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-19 08:49:42.470558 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:49:42.470578 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.470594 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:49:42.470621 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.470628 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:49:42.470638 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-19 08:49:42.470656 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.470662 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:49:42.470672 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-19 08:49:42.470690 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.470702 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:49:42.470712 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-19 08:49:42.470729 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.470735 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:49:42.470745 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-19 08:49:42.470762 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.470769 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:49:42.470779 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-19 08:49:42.470796 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 08:49:42.470803 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:49:42.470813 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-19 08:49:42.470831 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 08:49:42.470837 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:49:42.470847 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-19 08:49:42.470864 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 08:49:42.470871 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:49:42.470880 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-19 08:49:42.470898 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:49:42.470904 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:49:42.470914 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-19 08:49:42.470931 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.470938 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:49:42.470947 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-19 08:49:42.470965 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.470973 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:49:42.470982 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-19 08:49:42.471000 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.471006 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:49:42.471016 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-19 08:49:42.471033 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.471039 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:49:42.471049 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-19 08:49:42.471063 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:49:42.471126 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.471144 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.471151 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-19 08:49:42.471166 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.471190 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.471197 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.471207 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-19 08:49:42.471221 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.471236 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.471246 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:49:42.471261 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.471267 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-19 08:49:42.471281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.471305 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.471312 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.471321 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-19 08:49:42.471335 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.471350 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.471360 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-19 08:49:42.471375 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.471381 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-19 08:49:42.471395 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.471420 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.471427 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.471437 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-19 08:49:42.471455 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.471461 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.471471 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 08:49:42.471488 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.471494 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.471504 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 08:49:42.471521 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.471528 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.471537 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-19 08:49:42.471551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.471581 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.471593 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:49:42.471608 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.471614 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 08:49:42.471628 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.471654 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:49:42.471661 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.471671 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-19 08:49:42.471684 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.471699 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.471710 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-19 08:49:42.471723 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:49:42.471750 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:49:42.471758 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:49:42.471767 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:49:42.471781 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:49:42.471797 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.471811 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:49:42.471836 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.471843 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:49:42.471853 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:49:42.471870 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.471877 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:49:42.471886 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:49:42.471903 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.471910 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:49:42.471919 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-19 08:49:42.471937 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:49:42.471944 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:49:42.471953 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-19 08:49:42.471970 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.471977 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:49:42.471986 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:49:42.472005 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.472013 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:49:42.472023 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-19 08:49:42.472040 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-19 08:49:42.472046 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:49:42.472056 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-19 08:49:42.472069 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:49:42.472108 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.472125 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.472131 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-19 08:49:42.472145 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.472170 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.472177 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.472186 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-19 08:49:42.472204 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.472210 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.472220 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-19 08:49:42.472238 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.472245 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.472254 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-19 08:49:42.472271 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.472278 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.472288 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-19 08:49:42.472305 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.472311 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.472321 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-19 08:49:42.472338 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.472345 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.472354 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-19 08:49:42.472371 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.472378 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.472387 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-19 08:49:42.472405 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.472411 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.472421 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-19 08:49:42.472434 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.472476 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.472487 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:49:42.472502 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.472508 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-19 08:49:42.472522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.472547 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:49:42.472554 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.472564 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-19 08:49:42.472582 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.472598 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.472609 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-19 08:49:42.472634 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:49:42.472641 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-19 08:49:42.472653 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-19 08:49:42.472668 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.472674 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-19 08:49:42.472688 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.472711 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:49:42.472731 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:49:42.472748 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.472759 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 08:49:42.472769 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-19 08:49:42.472786 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.472793 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-19 08:49:42.472803 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-19 08:49:42.472820 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:49:42.472826 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-19 08:49:42.472836 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-19 08:49:42.472853 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:49:42.472859 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-19 08:49:42.472869 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:49:42.472886 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:49:42.472893 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-19 08:49:42.472902 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:49:42.472919 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:49:42.472926 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-19 08:49:42.472935 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:49:42.472952 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:49:42.472958 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-19 08:49:42.472968 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:49:42.472985 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:49:42.472993 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-19 08:49:42.473002 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:49:42.473019 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 08:49:42.473026 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-19 08:49:42.473035 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-19 08:49:42.473052 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:49:42.473058 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-19 08:49:42.473068 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:49:42.473085 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-19 08:49:42.473091 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-19 08:49:42.473101 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-19 08:49:42.473117 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:49:42.473124 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-19 08:49:42.473134 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:49:42.473151 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:49:42.473158 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-19 08:49:42.473168 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:49:42.473183 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:49:42.473190 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-19 08:49:42.473200 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-19 08:49:42.473214 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-19 08:49:42.473250 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-19 08:49:42.473280 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-19 08:49:42.473307 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 08:49:42.473335 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-19 08:49:42.473362 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:49:42.473389 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-19 08:49:42.473416 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:49:42.473443 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-19 08:49:42.473470 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-19 08:49:42.473498 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-19 08:49:42.473525 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-19 08:49:42.473552 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-19 08:49:42.473583 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-19 08:49:42.473611 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-19 08:49:42.473638 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-19 08:49:42.473665 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-19 08:49:42.473698 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-19 08:49:42.473725 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-19 08:49:42.473752 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-19 08:49:42.473779 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-19 08:49:42.473807 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:49:42.473834 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-19 08:49:42.473861 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-19 08:49:42.473888 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-19 08:49:42.473915 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:49:42.473942 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-19 08:49:42.473968 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:49:42.473995 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 08:49:42.474022 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:49:42.474049 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-19 08:49:42.474075 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-19 08:49:42.474104 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-19 08:49:42.474131 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-19 08:49:42.474157 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-19 08:49:42.474184 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-19 08:49:42.474210 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-19 08:49:42.474237 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-19 08:49:42.474263 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-19 08:49:42.474290 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:49:42.474318 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 08:49:42.474345 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:49:42.474372 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 08:49:42.474400 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:49:42.474428 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-19 08:49:42.474455 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-19 08:49:42.474531 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-19 08:49:42.474558 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:49:42.474590 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-19 08:49:42.474618 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:49:42.474644 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-19 08:49:42.474672 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-19 08:49:42.474698 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-19 08:49:42.474725 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-19 08:49:42.474752 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-19 08:49:42.474778 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:49:42.474806 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-19 08:49:42.474832 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:49:42.474859 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-19 08:49:42.474886 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-19 08:49:42.474913 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-19 08:49:42.474940 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-19 08:49:42.474967 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-19 08:49:42.474995 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:49:42.475024 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-19 08:49:42.475052 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:49:42.475079 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-19 08:49:42.475106 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:49:42.475133 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-19 08:49:42.475160 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.475178 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.475205 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:49:42.475231 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.475248 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.475265 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.475292 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:49:42.475318 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.475336 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.475353 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.475370 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.475396 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:49:42.475423 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.475440 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.475457 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.475474 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.475501 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:49:42.475528 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.475555 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:49:42.475586 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.475613 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:49:42.475640 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.475657 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.475684 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:49:42.475718 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.475735 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.475761 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:49:42.475788 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.475814 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:49:42.475840 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.475867 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:49:42.475894 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.475920 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:49:42.475947 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.475973 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:49:42.476004 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.476021 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.476047 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:49:42.476074 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.476100 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:49:42.476126 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.476153 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:49:42.476179 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.476205 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:49:42.476231 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.476259 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:49:42.476286 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.476302 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.476319 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.476336 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.476352 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.476369 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.476386 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.476412 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:49:42.476438 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.476455 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.476472 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.476498 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:49:42.476524 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.476551 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:49:42.476582 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.476600 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.476617 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.476643 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:49:42.476670 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.476687 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.476704 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.476721 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.476738 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.476764 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:49:42.476791 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.476808 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.476824 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.476843 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.476870 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:49:42.476896 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.476914 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.476931 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.476948 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.476975 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:49:42.477003 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.477029 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:49:42.477056 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.477073 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.477089 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.477106 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.477132 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:49:42.477158 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.477185 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 08:49:42.477211 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.477228 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.477244 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.477270 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:49:42.477297 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.477314 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.477331 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.477347 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.477364 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.477391 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:49:42.477417 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.477444 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-19 08:49:42.477471 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.477498 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:49:42.477524 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.477550 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:49:42.477583 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.477601 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.477618 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.477634 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.477661 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:49:42.477688 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.477705 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.477721 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.477738 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.477755 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.477772 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.477788 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.477805 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.477832 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-19 08:49:42.477858 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.477875 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.477901 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:49:42.477928 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.477945 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.477961 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.477987 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:49:42.478013 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.478030 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.478047 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.478064 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.478090 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:49:42.478116 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.478133 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.478150 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.478167 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.478193 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:49:42.478220 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.478247 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:49:42.478274 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.478300 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:49:42.478326 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.478343 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.478370 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:49:42.478396 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.478413 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.478439 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:49:42.478466 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.478492 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:49:42.478518 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.478545 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:49:42.478571 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.478603 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:49:42.478630 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.478656 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:49:42.478683 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.478699 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.478726 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:49:42.478752 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.478779 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:49:42.478806 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.478833 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:49:42.478859 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.478885 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:49:42.478912 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.478939 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:49:42.478966 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.478983 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.478999 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.479016 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.479033 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.479050 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.479067 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.479093 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:49:42.479119 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.479136 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.479153 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.479179 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:49:42.479206 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.479232 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:49:42.479259 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.479277 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.479294 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.479320 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:49:42.479347 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.479364 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.479381 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.479398 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.479415 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.479442 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:49:42.479468 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.479485 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.479502 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.479518 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.479545 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:49:42.479572 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.479595 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.479612 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.479629 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.479656 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:49:42.479682 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.479709 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:49:42.479736 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.479753 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.479770 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.479787 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.479813 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:49:42.479839 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.479865 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 08:49:42.479891 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.479909 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.479925 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.479952 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:49:42.479978 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.479995 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.480011 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.480028 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.480045 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.480072 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:49:42.480099 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.480126 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-19 08:49:42.480152 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.480178 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:49:42.480205 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.480231 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:49:42.480257 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.480274 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.480290 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.480307 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.480333 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:49:42.480361 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.480378 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.480395 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.480411 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.480428 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.480445 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.480462 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.480479 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:49:42.480505 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-19 08:49:42.480535 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-19 08:49:42.480607 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:49:42.480659 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:49:42.480710 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:49:42.480760 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:49:42.480808 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-19 08:49:42.480856 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-19 08:49:42.480905 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-19 08:49:42.480954 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-19 08:49:42.481002 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:49:42.481050 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:49:42.481099 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:49:42.481148 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:49:42.481197 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:49:42.481246 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:49:42.481295 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:49:42.481345 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:49:42.481394 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:49:42.481443 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:49:42.481492 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:49:42.481541 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:49:42.481594 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:49:42.481644 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:49:42.481701 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:49:42.481755 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:49:42.481803 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-19 08:49:42.481852 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:49:42.481900 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:49:42.481948 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:49:42.481997 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-19 08:49:42.482047 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:49:42.482100 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:49:42.482148 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:49:42.482199 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:49:42.482257 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-19 08:49:42.482307 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:49:42.482355 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:49:42.482405 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:49:42.482454 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:49:42.482501 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-19 08:49:42.482549 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-19 08:49:42.482603 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-19 08:49:42.482653 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-19 08:49:42.482701 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:49:42.482750 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:49:42.482798 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:49:42.482846 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:49:42.482893 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:49:42.482942 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:49:42.482991 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:49:42.483040 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:49:42.483193 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:49:42.483245 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:49:42.483295 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:49:42.483345 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:49:42.483394 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:49:42.483443 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:49:42.483496 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:49:42.483549 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:49:42.483602 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-19 08:49:42.483649 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:49:42.483698 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:49:42.483745 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:49:42.483795 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-19 08:49:42.483844 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:49:42.483897 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:49:42.483945 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:49:42.483994 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:49:42.484050 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-19 08:49:42.484099 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:49:42.484147 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:49:42.484197 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:49:42.484246 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:49:42.484293 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-19 08:49:42.484342 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-19 08:49:42.484390 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-19 08:49:42.484439 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-19 08:49:42.484488 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:49:42.484536 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:49:42.484590 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:49:42.484638 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:49:42.484686 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:49:42.484735 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:49:42.484783 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:49:42.484832 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:49:42.484882 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:49:42.484931 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:49:42.484979 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:49:42.485029 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:49:42.485078 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:49:42.485127 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:49:42.485181 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:49:42.485234 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:49:42.485282 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-19 08:49:42.485329 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:49:42.485376 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:49:42.485424 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:49:42.485473 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-19 08:49:42.485522 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:49:42.485580 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:49:42.485629 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:49:42.485679 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:49:42.485734 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-19 08:49:42.485761 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 08:49:42.485822 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:49:42.485880 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:49:42.485935 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:49:42.485992 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:49:42.486046 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 08:49:42.486100 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 08:49:42.486154 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 08:49:42.486209 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 08:49:42.486264 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:49:42.486319 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:49:42.486374 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:49:42.486428 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:49:42.486483 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:49:42.486538 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:49:42.486598 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:49:42.486653 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:49:42.486713 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:49:42.486769 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:49:42.486824 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:49:42.486879 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:49:42.486933 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:49:42.486988 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:49:42.487043 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:49:42.487097 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:49:42.487153 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 08:49:42.487207 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:49:42.487262 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:49:42.487317 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:49:42.487372 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 08:49:42.487425 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:49:42.487480 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:49:42.487535 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:49:42.487596 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:49:42.487658 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-19 08:49:42.487682 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 08:49:42.487737 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:49:42.487792 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:49:42.487848 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:49:42.487902 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:49:42.487958 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 08:49:42.488014 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 08:49:42.488069 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 08:49:42.488124 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 08:49:42.488179 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:49:42.488233 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:49:42.488288 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:49:42.488345 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:49:42.488448 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:49:42.488504 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:49:42.488559 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:49:42.488620 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:49:42.488675 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:49:42.488730 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:49:42.488786 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:49:42.488842 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:49:42.488898 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:49:42.488953 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:49:42.489009 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:49:42.489063 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:49:42.489118 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 08:49:42.489174 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:49:42.489229 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:49:42.489285 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:49:42.489340 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 08:49:42.489395 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:49:42.489451 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:49:42.489506 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:49:42.489562 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:49:42.489631 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-19 08:49:42.489654 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 08:49:42.489705 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:49:42.489755 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:49:42.489805 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:49:42.489856 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:49:42.489905 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 08:49:42.489955 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 08:49:42.490005 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 08:49:42.490055 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 08:49:42.490105 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:49:42.490155 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:49:42.490204 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:49:42.490253 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:49:42.490303 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:49:42.490353 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:49:42.490402 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:49:42.490452 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:49:42.490503 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:49:42.490552 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:49:42.490608 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:49:42.490658 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:49:42.490709 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:49:42.490758 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:49:42.490808 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:49:42.490857 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:49:42.490908 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 08:49:42.490959 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:49:42.491009 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:49:42.491058 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:49:42.491108 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 08:49:42.491157 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:49:42.491256 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:49:42.491306 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:49:42.491356 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:49:42.491413 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-19 08:49:42.491434 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 08:49:42.491489 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:49:42.491542 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:49:42.491599 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:49:42.491651 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:49:42.491703 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 08:49:42.491754 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 08:49:42.491805 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 08:49:42.491856 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 08:49:42.491909 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:49:42.491962 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:49:42.492014 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:49:42.492066 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:49:42.492118 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:49:42.492170 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:49:42.492221 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:49:42.492273 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:49:42.492325 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:49:42.492376 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:49:42.492429 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:49:42.492481 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:49:42.492533 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:49:42.492589 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:49:42.492642 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:49:42.492694 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:49:42.492746 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 08:49:42.492798 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:49:42.492851 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:49:42.492952 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:49:42.493009 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 08:49:42.493061 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:49:42.493112 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:49:42.493164 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:49:42.493217 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:49:42.493272 wsdl: current service: Service1 2019-10-19 08:49:42.493288 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-19 08:49:42.493318 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-19 08:49:42.493345 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-19 08:49:42.493373 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-19 08:49:42.493399 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-19 08:49:42.493419 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 08:49:42.493436 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 08:49:42.493444 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:49:42.493453 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:49:42.493463 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 08:49:42.493471 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 08:49:42.493480 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 08:49:42.493488 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 08:49:42.493496 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 08:49:42.493504 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 08:49:42.493512 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:49:42.493521 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 08:49:42.493529 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:49:42.493537 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:49:42.493546 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:49:42.493554 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 08:49:42.493562 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 08:49:42.493570 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 08:49:42.493583 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 08:49:42.493591 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:49:42.493600 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:49:42.493608 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:49:42.493616 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 08:49:42.493624 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:49:42.493632 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:49:42.493640 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 08:49:42.493648 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 08:49:42.493655 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:49:42.493663 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:49:42.493671 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 08:49:42.493679 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 08:49:42.493686 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:49:42.493695 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:49:42.493702 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:49:42.493711 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 08:49:42.493721 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 08:49:42.493729 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:49:42.493737 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:49:42.493745 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 08:49:42.493753 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 08:49:42.493760 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 08:49:42.493767 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 08:49:42.493775 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 08:49:42.493783 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 08:49:42.493790 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:49:42.493797 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 08:49:42.493804 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:49:42.493812 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:49:42.493819 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:49:42.493827 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 08:49:42.493834 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 08:49:42.493842 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 08:49:42.493849 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 08:49:42.493856 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:49:42.493869 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:49:42.493878 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:49:42.493885 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 08:49:42.493893 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:49:42.493900 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:49:42.493908 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 08:49:42.493915 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 08:49:42.493922 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:49:42.493934 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:49:42.493941 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 08:49:42.493949 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 08:49:42.493956 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:49:42.493963 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:49:42.493992 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:49:42.494000 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 08:49:42.494010 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 08:49:42.494018 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:49:42.494026 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:49:42.494033 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 08:49:42.494040 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 08:49:42.494047 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 08:49:42.494054 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 08:49:42.494061 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 08:49:42.494068 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 08:49:42.494076 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:49:42.494083 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 08:49:42.494090 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:49:42.494097 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:49:42.494104 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:49:42.494111 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 08:49:42.494118 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 08:49:42.494126 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 08:49:42.494133 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 08:49:42.494140 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:49:42.494147 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:49:42.494155 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:49:42.494162 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 08:49:42.494169 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:49:42.494176 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:49:42.494183 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 08:49:42.494191 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 08:49:42.494197 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:49:42.494204 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:49:42.494211 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 08:49:42.494218 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 08:49:42.494225 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:49:42.494232 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:49:42.494239 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:49:42.494246 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 08:49:42.494255 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 08:49:42.494262 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:49:42.494269 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:49:42.494277 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 08:49:42.494284 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 08:49:42.494290 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 08:49:42.494298 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 08:49:42.494305 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 08:49:42.494312 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 08:49:42.494318 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:49:42.494326 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 08:49:42.494332 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:49:42.494339 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:49:42.494346 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:49:42.494354 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 08:49:42.494361 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 08:49:42.494368 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 08:49:42.494375 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 08:49:42.494381 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:49:42.494388 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:49:42.494395 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:49:42.494401 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 08:49:42.494408 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:49:42.494415 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:49:42.494421 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 08:49:42.494428 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 08:49:42.494435 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:49:42.494441 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:49:42.494448 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 08:49:42.494455 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 08:49:42.494462 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:49:42.494468 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:49:42.494474 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:49:42.494552 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-19 08:49:42.494561 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-19 08:49:42.494566 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-19 08:49:42.494571 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-19 08:49:42.494583 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-19 08:49:42.494588 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-19 08:49:42.494592 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-19 08:49:42.494601 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-19 08:49:42.494609 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-19 08:49:42.494647 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-19 08:49:42.494654 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179344" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-19 08:49:42.494667 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-19 08:49:42.494689 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-19 08:49:42.494695 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-19 08:49:42.494700 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-19 08:49:42.494704 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-19 08:49:42.494709 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179344" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-19 08:49:42.494720 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-19 08:49:42.494726 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-19 08:49:42.494731 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-19 08:49:42.494742 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-19 08:49:42.494750 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:49:42.494776 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-19 08:49:42.494802 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.494811 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-19 08:49:42.494816 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.494839 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-19 08:49:42.494845 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-19 08:49:42.494849 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-19 08:49:42.494853 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-19 08:49:42.494857 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-19 08:49:42.494861 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-19 08:49:42.494865 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-19 08:49:42.494870 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-19 08:49:42.494876 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179344" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-19 08:49:42.494886 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-19 08:49:42.494893 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-19 08:49:42.494897 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-19 08:49:42.494903 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-19 08:49:42.494909 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-19 08:49:42.494913 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:49:42.494935 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-19 08:49:42.494942 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 08:49:42.494946 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 08:49:42.494952 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 08:49:42.494956 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 08:49:42.494966 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-19 08:49:42.494974 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 08:49:42.494978 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-19 08:49:42.494982 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-19 08:49:42.494989 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179344" 2019-10-19 08:49:42.494996 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 08:49:42.495000 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-19 08:49:42.495005 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 08:49:42.495011 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 08:49:42.495016 wsdl: in serializeType: returning: 179344 2019-10-19 08:49:42.495022 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-19 08:49:42.495029 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 08:49:42.495033 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-19 08:49:42.495037 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-19 08:49:42.495042 wsdl: in serializeType: returning: 179344 2019-10-19 08:49:42.495046 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179344 2019-10-19 08:49:42.495061 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179344 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-19 08:49:42.495066 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-19 08:49:42.495072 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7505"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-19 08:49:42.495085 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-19 08:49:42.495091 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179344 2019-10-19 08:49:42.495100 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-19 08:49:42.495171 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-19 08:49:42.495113 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-19 08:49:42.495124 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-19 08:49:42.495129 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-19 08:49:42.495133 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-19 08:49:42.495137 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-19 08:49:42.495143 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 08:49:42.495153 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 08:49:42.495160 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-19 08:49:42.495165 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-19 08:49:42.495178 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-19 08:49:42.495187 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-19 08:49:42.495194 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-19 08:49:42.501417 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-19 08:49:42.501433 soap_transport_http: socket connected 2019-10-19 08:49:42.501443 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-19 08:49:42.501449 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-19 08:49:42.501454 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 08:49:42.501459 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 08:49:42.501463 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-19 08:49:42.501467 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-19 08:49:42.501471 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-19 08:49:42.501499 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-19 08:49:42.632942 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-19 08:49:42.632996 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-19 08:49:42.633003 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-19 08:49:42.633009 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-19 08:49:42.633014 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-19 08:49:42.633020 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-19 08:49:42.633026 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-19 08:49:42.633031 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-19 08:49:42.633037 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-19 08:49:42.633042 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 19 Oct 2019 06:49:37 GMT 2019-10-19 08:49:42.633049 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-19 08:49:42.633054 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-19 08:49:42.633059 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-19 08:49:42.633070 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-19 08:49:42.633101 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-19 08:49:42.633113 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-19 08:49:42.633123 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-19 08:49:42.633128 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-19 08:49:42.633132 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-19 08:49:42.633166 soap_transport_http: closed socket 2019-10-19 08:49:42.633178 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-19 08:49:42.633184 soap_transport_http: end of send() 2019-10-19 08:49:42.633207 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-19 08:49:42.633214 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 19 Oct 2019 06:49:37 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-19 08:49:42.633251 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-19 08:49:42.633261 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-19 08:49:42.633285 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-19 08:49:42.633292 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-19 08:49:42.633407 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-19 08:49:42.633508 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-19 08:49:42.633514 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-19 08:49:42.633522 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-19 08:49:42.633534 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-19 08:49:42.633558 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-19 08:49:42.633622 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-19 08:49:42.633652 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-19 08:49:42.633664 nusoap_client: got fault 2019-10-19 08:49:42.633672 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-19 08:49:42.633677 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-19 08:49:42.633682 nusoap_client: detail =